Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 18.12.2017 № 132
действует с 25.12.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2017 року N 132

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89, що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89, що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

4. Постанова набирає чинності з 25 грудня 2017 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У колонці 3 рядків 167, 172, 177, 193, 198, 203, 209, 214, 219, 224, 238, 243, 248, 253 таблиці літеру "А" замінити літерами "АП".

2. Після рядка 427 доповнити таблицю новим рядком 428 такого змісту:

"

1

2

3

4

428

2606

П

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу

" .

У зв'язку з цим рядки 428 - 1296 таблиці вважати відповідно рядками 429 - 1297 таблиці.

3. Після рядка 456 доповнити таблицю новим рядком 457 такого змісту:

"

1

2

3

4

457

2654

П

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу

" .

У зв'язку з цим рядки 457 - 1297 таблиці уважати відповідно рядками 458 - 1298 таблиці.

4. Рядок 494 таблиці викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

494

Група 300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

" .

5. У колонці 3 рядків 784 - 786, 788 - 795, 797, 799 - 806, 808 - 813, 815 -822, 824 - 828, 830 - 833, 835 - 844, 846 - 853, 864 - 871, 879, 880, 882, 883, 885, 886, 890, 891 таблиці літеру "П" замінити літерами "АП".

6. Колонку 4 рядка 937 таблиці викласти в такій редакції:

"Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід".

7. У колонці 3 рядків 979 - 983, 985 - 991, 993, 994 таблиці літеру "А" замінити літерами "АП".

8. Рядок 995 таблиці викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

995

7028

АП

Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю

" .

9. У колонці 3 рядків 997, 999, 1000, 1002, 1004, 1005, 1008, 1010, 1017, 1018 таблиці літеру "А" замінити літерами "АП".

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

 

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У додатку 1 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

1) у колонці 3 рядків 167, 172, 177, 193, 198, 203, 209, 214, 219, 224, 238, 243, 248, 253 таблиці літеру "А" замінити літерами "АП";

2) після рядка 427 доповнити таблицю новим рядком 428 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

428

2606

П

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, прийнятих для подальшого переказу за призначенням.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що перераховані за призначенням

" .

У зв'язку з цим рядки 428 - 1296 таблиці уважати відповідно рядками 429 - 1297 таблиці;

3) після рядка 456 доповнити таблицю новим рядком 457 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

457

2654

П

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, прийнятих для подальшого переказу за призначенням.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що перераховані за призначенням

" .

У зв'язку з цим рядки 457 - 1297 таблиці уважати відповідно рядками 458 - 1298 таблиці;

4) рядок 494 таблиці викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

494

Група 300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

" ;

5) у колонці 3 рядків 784 - 786, 788 - 795, 797, 799 - 806, 808 - 813, 815 - 822, 824 - 828, 830 - 833, 835 - 844, 846 - 853, 864 - 871, 879, 880, 882, 883, 885, 886, 890, 891 таблиці літеру "П" замінити літерами "АП";

6) колонку 4 рядка 937 таблиці викласти в такій редакції:

"Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід";

7) у колонці 3 рядків 979 - 983, 985 - 991, 993, 994 таблиці літеру "А" замінити літерами "АП";

8) рядок 995 таблиці викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

995

7028

П

Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю

 

";

9) у колонці 3 рядків 997, 999, 1000, 1002, 1004, 1005, 1008, 1010, 1017, 1018 таблиці літеру "А" замінити літерами "АП".

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

Опрос