Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 25.10.2017 № 106
действует с 31.10.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 року N 106

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями", а також з метою вдосконалення порядку відкриття, використання, залучення коштів на рахунки клієнтів банків та здійснення безготівкових розрахунків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року N 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1256/8577 (зі змінами), що додаються;

3) Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за N 377/8976 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Василєва О. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Голова Центральної виборчої комісії

М. Охендовський

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі (паперовій або електронній). Електронна форма договору має містити електронний підпис / електронний цифровий підпис клієнта (представника клієнта) та уповноваженої особи банку відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу можуть укладатися шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта), який розміщений у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет.

Банк зобов'язаний надати клієнту у спосіб, визначений банком та клієнтом, у тому числі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем примірник договору, що дає змогу встановити дату його укладення.";

2) доповнити главу після пункту 1.10 новим пунктом 1.11 такого змісту:

"1.11. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим.".

У зв'язку з цим пункти 1.11 - 1.23 уважати відповідно пунктами 1.12 - 1.24;

3) абзаци третій, четвертий пункту 1.17 виключити;

4) пункт 1.20 викласти в такій редакції:

"1.20. Текст заяви про відкриття поточного рахунку може бути зазначений у договорі банківського рахунку між банком і клієнтом у довільній формі, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції.";

5) доповнити главу після пункту 1.20 новим пунктом 1.21 такого змісту:

"1.21. Якщо клієнт уже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового рахунку може здійснюватися банком на підставі поданих клієнтом за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем документів в електронній формі, визначених цією Інструкцією, оформлених з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та нормативно-правового акта Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.".

У зв'язку з цим пункти 1.21 - 1.24 уважати відповідно пунктами 1.22 - 1.25;

6) доповнити главу після пункту 1.22 новим пунктом 1.23 такого змісту:

"1.23. Під час здійснення операцій за рахунками клієнтів, для яких цією Інструкцією не передбачено подання картки із зразками підписів, використовується зразок підпису власника рахунку / представника власника рахунку / довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку / договорі банківського вкладу / довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку.".

У зв'язку з цим пункти 1.23 - 1.25 уважати відповідно пунктами 1.24 - 1.26.

2. У главі 3:

1) пункт 3.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.8 уважати відповідно пунктами 3.5 - 3.7;

2) у пункті 3.6:

у першому реченні слова "поточний", "нового", "(зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті)" виключити;

у другому реченні слово "новий" виключити;

3) пункт 3.7 виключити.

3. У главі 4:

1) у пункті 4.2:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

абзац восьмий виключити;

2) у пункті 4.3:

у першому реченні абзацу третього слова "засвідчена нотаріально" замінити словами "засвідчена в установленому порядку";

у першому реченні абзацу п'ятого слова "або територіальному управлінні Національного банку", "за місцем створення банку" виключити;

3) в абзаці першому пункту 4.4 слова "територіального управління Національного банку або Операційного департаменту" виключити;

4) доповнити главу після пункту 4.4 новим пунктом 4.5 такого змісту:

"4.5. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час відкриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку подає до Національного банку такі документи:

заяву про відкриття накопичувального рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку;

копію рішення Фонду про початок процедури ліквідації банку та делегування повноважень ліквідатора банку;

картки із зразками підписів (додаток 3).

Накопичувальний рахунок використовується для здійснення операцій, передбачених нормативно-правовим актом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Накопичувальний рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі закінчення процедури ліквідації банку та затвердження ліквідаційного балансу.".

У зв'язку з цим пункти 4.5 - 4.10 уважати відповідно пунктами 4.6 - 4.11;

5) у пункті 4.10:

у другому реченні абзацу четвертого слова "і відбиток печатки (за наявності)" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"На цей рахунок також зараховуються кошти, спрямовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на задоволення вимог кредиторів під час здійснення процедури ліквідації банку за вкладом фізичної особи - банкрута.".

4. У главі 5:

1) у пункті 5.3:

абзац дев'ятнадцятий підпункту "а" викласти в такій редакції:

"перераховані на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;";

у підпункті "б":

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"повернуті працівником на підставі відповідного звіту невикористані залишки іноземної валюти, отримані для забезпечення витрат на відрядження за кордон;";

2) у пункті 5.4:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"перерахування на рахунок працівника коштів для забезпечення витрат на відрядження за кордон на підставі заяви (наказу) та розрахунку витрат;".

У зв'язку з цим абзаци третій - тридцять другий уважати відповідно абзацами четвертим - тридцять третім;

абзаци вісімнадцятий - двадцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцять третій уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять дев'ятим;

в абзаці дев'ятнадцятому слова "на території України" виключити;

абзац двадцять третій виключити.

5. У главі 6:

1) абзац шостий пункту 6.1 викласти в такій редакції:

"фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 6);";

2) у пункті 6.4:

в абзаці першому слово "нового" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 6).";

3) четверте речення абзацу шостого пункту 6.5 виключити;

4) абзаци третій - п'ятий пункту 6.6 замінити новим абзацом третім такого змісту:

"Під час першого звернення до банку фізичної особи, на ім'я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку вона має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, який засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.";

5) пункт 6.7 викласти в такій редакції:

"6.7. Суб'єкт господарювання для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум, інших виплат) має право відкрити поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Суб'єкт господарювання для відкриття рахунків фізичним особам через свого представника (фізична особа - підприємець може подати зазначені нижче документи особисто) подає до банку такі документи:

заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 7);

перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки, із зазначенням ідентифікаційних даних цих осіб.

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію і верифікацію представника та суб'єкта господарювання у порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.

Суб'єкт господарювання, який має відкритий рахунок у цьому банку, для відкриття поточних рахунків фізичним особам може подавати до банку зазначені в пункті 6.7 глави 6 цієї Інструкції документи в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку. У цьому разі документи мають містити електронний підпис / електронний цифровий підпис.

Банк та суб'єкт господарювання укладають договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Видаткові операції за таким рахунком здійснюються після звернення фізичної особи до банку (зокрема для отримання грошей або електронного платіжного засобу), пред'явлення нею документів, що дають змогу банку ідентифікувати та верифікувати клієнта, та укладення договору банківського рахунку.";

6) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"6.11. Поточні рахунки на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, відкриваються її законним представником-піклувальником (далі - піклувальник).

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих піклувальником на ім'я особи, цивільна дієздатність якої обмежена, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 глави 6 цієї Інструкції. Піклувальник зобов'язаний пред'явити документи, що дають змогу банку ідентифікувати його та особу, цивільна дієздатність якої обмежена. Піклувальник також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника особи, цивільна дієздатність якої обмежена (відповідне посвідчення, рішення суду, інші документи). Якщо особа, цивільна дієздатність якої обмежена, та її піклувальник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. На підставі поданих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та ідентифікацію і верифікацію її піклувальника.".

6. У главі 7:

1) третє, четверте речення абзацу першого пункту 7.2 виключити;

2) пункт 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4. Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після ідентифікації та верифікації банком цих осіб.

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок.

Неповнолітня особа розпоряджається коштами, унесеними на поточний рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.

Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я особи, визнаної судом недієздатною, розпоряджаються її опікуни.

Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається її піклувальник.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я, за письмовою згодою піклувальника, після здійснення банком ідентифікації та верифікації цієї особи у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.";

3) у пункті 7.10:

доповнити пункт після абзацу другого двома новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"дохід (прибуток), отриманий від здійснення підприємницької діяльності на території України, перерахований з власного поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

відшкодовані/спрямовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення процедури ліквідації банку;".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять першим;

абзац дванадцятий доповнити словами ", відкритих для власних потреб";

4) пункт 7.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"перерахування благодійного внеску на поточний рахунок благодійної організації.";

5) у пункті 7.12:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"валюта, перерахована працівникові юридичною особою / фізичною особою - резидентом, яка є підприємцем / офіційним представництвом / постійним представництвом для забезпечення витрат на відрядження;".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - тридцятим;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тридцятий уважати відповідно абзацами четвертим - двадцять дев'ятим;

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами восьмим - двадцять восьмим;

абзац десятий доповнити словами "та за договором дарування";

абзац одинадцятий доповнити словами "або рішенням інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню";

абзац дванадцятий доповнити словами ", відкритого для власних потреб";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"валюта, що перерахована на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;";

6) підпункт "а" пункту 7.13 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"повернення на рахунок юридичної особи / фізичної особи - резидента, яка є підприємцем / офіційного представництва / постійного представництва невикористаного залишку іноземної валюти, отриманої цією фізичною особою - резидентом - працівником для забезпечення витрат на відрядження;";

7) у пункт 7.14:

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"валюта, перерахована працівникові юридичною особою / фізичною особою - резидентом, яка є підприємцем / офіційним представництвом / постійним представництвом для забезпечення витрат на відрядження за кордон;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами десятим - двадцять п'ятим;

абзац одинадцятий доповнити словами "або рішенням інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"валюта, одержана в порядку спадкування та за договором дарування;";

доповнити абзац чотирнадцятий словами ", відкритих для власних потреб";

абзац вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять четвертим;

в абзаці двадцятому слова "фізичною особою - резидентом" виключити;

8) у пункті 7.15:

у підпункті "а":

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, відкритий для власних потреб;";

підпункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"перерахування на власний інвестиційний рахунок;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - вісімнадцятим;

підпункт після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"повернення на рахунок юридичної особи / фізичної особи - резидента, яка є підприємцем / офіційного представництва / постійного представництва невикористаного залишку іноземної валюти, отриманої цією фізичною особою - нерезидентом - працівником для забезпечення витрат на відрядження;";

9) у першому реченні пункту 7.16 слова "яка виїхала на постійне місце проживання за кордон і набула статусу нерезидента" замінити словами "яка виїжджає/виїхала на постійне місце проживання за кордон (до паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон унесені відомості шляхом проставлення штампа / унесення інформації до безконтактного електронного носія про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання) і набуває/набула статусу нерезидента".

7. У главі 9:

1) у другому реченні абзацу третього пункту 9.1 слова "юридичних осіб" замінити словами "суб'єктів господарювання";

2) абзац третій пункту 9.2 виключити;

3) абзац четвертий пункту 9.3 виключити;

4) абзац перший пункту 9.4 викласти в такій редакції:

"9.4. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу.";

5) абзаци четвертий - шостий пункту 9.5 викласти в такій редакції:

"За вкладним (депозитним) рахунком суб'єкта господарювання можуть проводитися операції, пов'язані з:

відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.".

8. У главі 10:

1) абзац третій пункту 10.12 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з:

відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.";

2) у пункті 10.13:

абзаци другий, третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами другим - четвертим;

абзац третій виключити;

3) абзаци третій, четвертий пункту 10.16 викласти в такій редакції:

"Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок.

Коштами, унесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, розпоряджається неповнолітня особа за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.".

9. У главі 13:

1) пункт 13.3 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"повернуті працівником невикористані залишки іноземної валюти, отриманої для забезпечення витрат на відрядження за кордон;";

2) пункт 13.4 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"перерахування на рахунок працівника коштів для забезпечення витрат на відрядження за кордон;";

3) пункт 13.5 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"повернуті працівником на підставі відповідного звіту невикористані залишки іноземної валюти, отриманої для забезпечення витрат на відрядження за кордон;";

4) пункт 13.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"перерахування на рахунок працівника коштів для забезпечення витрат на відрядження за кордон на підставі розрахунку витрат;".

10. У главі 15:

1) абзац сьомий пункту 15.2 виключити;

2) пункт 15.3 викласти в такій редакції:

"15.3. Якщо іноземне представництво вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу.";

3) абзаци другий - четвертий пункту 15.4 замінити одним новим абзацом другим такого змісту:

"За вкладним (депозитним) рахунком іноземного представництва можуть проводитися лише операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.".

11. У главі 16:

1) в абзаці сьомому пунктів 16.3, 16.5 слово "(депозиту)" виключити;

2) у пункті 16.12:

в абзаці третьому слово "(депозиту)" виключити;

в абзаці четвертому слова "договору застави коштів" замінити словами "договору застави".

12. У главі 17:

1) друге речення абзаців четвертого, восьмого пункту 17.4 виключити;

2) друге речення абзаців четвертого, восьмого пункту 17.5 виключити.

13. У главі 18:

1) у другому реченні пункту 18.1 слова "та зразок відбитка печатки (за наявності)" виключити;

2) в абзаці другому пункту 18.3 слова "та відбитком печатки (за наявності)" виключити;

3) абзац перший пункту 18.7 виключити;

4) пункти 18.8 - 18.10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 18.11 - 18.21 уважати відповідно пунктами 18.8 - 18.18;

5) у першому реченні абзацу першого пункту 18.8 слова "або його заступника та відбитком печатки" виключити;

6) пункт 18.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 18.12 - 18.18 уважати відповідно пунктами 18.11 - 18.17;

7) у пункті 18.11 цифри "18.11" замінити цифрами "18.8";

8) в абзаці другому пункту 18.12 слова ", відбитком печатки (за наявності)" виключити;

9) пункт 18.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час відкриття нового рахунку юридичній особі або відокремленому підрозділу у випадку, передбаченому пунктом 1.21 глави 1 цієї Інструкції, картка не подається.";

10) у пункті 18.14:

у першому реченні абзацу першого слова "особи, у тому числі фізичні" виключити;

абзаци другий, третій виключити;

11) після пункту 18.14 доповнити главу новим пунктом 18.15 такого змісту:

"18.15. Під час відкриття нового рахунку фізичній особі - підприємцю та фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, у випадку, передбаченому пунктом 1.21 глави 1 цієї Інструкції, картка із зразками підписів не подається.".

У зв'язку з цим пункти 18.15 - 18.17 уважати відповідно пунктами 18.16 - 18.18;

12) в абзаці шостому пункту 18.17 слова ", і зразок відбитка печатки (за наявності) юридичної особи - розпорядника рахунку" виключити;

13) абзац п'ятий пункту 18.18 виключити.

14. У главі 20:

1) абзаци четвертий, п'ятий пункту 20.1 замінити одним новим абзацом четвертим такого змісту:

"у разі смерті власника рахунку - фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця) - на підставі свідоцтва про смерть;";

2) в абзаці третьому пункту 20.3 слова "засвідченої нотаріально, або органом, який прийняв таке рішення" замінити словами "засвідченої в установленому порядку";

3) у другому реченні абзацу третього пункту 20.4 слова "і відбитка печатки (за наявності)" виключити;

4) у пункті 20.5:

в абзаці третьому слова "(реєстраційного номера облікової картки)" замінити словами "[реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")]";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:

"реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на поточному рахунку клієнта, або вимога фізичної особи про видачу залишку коштів готівкою;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий - дев'ятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим;

в абзаці сьомому слова "і засвідчується відбитком печатки (за наявності) юридичної особи" виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, у тому числі фізичної особи - підприємця, та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою.";

у другому реченні абзацу дев'ятого слова "і засвідчується відбитком печатки (за наявності) юридичної особи - правонаступника" виключити;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Заява про закриття поточного рахунку може подаватися банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено договором банківського рахунку. У цьому випадку заява про закриття поточного рахунку має містити електронний підпис / електронний цифровий підпис";

5) у пункті 20.6:

в абзаці першому слова "згідно з дорученням" замінити словами "згідно із заявою";

перше речення абзацу другого після слів "за цим рахунком" доповнити словом "робочий";

6) друге речення абзацу другого пункту 20.8 після слова "отримання" доповнити словом "готівкових".

15. У главі 22:

1) пункт 22.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 22.4 - 22.7 уважати відповідно пунктами 22.3 - 22.6;

2) пункт 22.3 викласти в такій редакції:

"22.3. Якщо представництво іноземного інвестора вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу.".

16. У додатках до Інструкції:

1) виноску 2 додатка 2 викласти в такій редакції:

"2 Використання печатки юридичною особою не є обов'язковим.";

2) у додатку 3:

назву додатка викласти в такій редакції "Картка із зразками підписів";

слова "і відбитка печатки (за наявності)" виключити";

у виносці 1 цифри "18.16" замінити цифрами "18.12";

виноску 3 викласти в такій редакції:

"3 Використання печатки юридичною особою не є обов'язковим.";

3) виноску 2 додатка 5 викласти в такій редакції:

"2 Зазначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Використання печатки фізичною особою - підприємцем не є обов'язковим.";

4) виноску 1 додатка 7 викласти в такій редакції:

"1 Використання печатки юридичною особою не є обов'язковим.";

5) у додатку 10:

літери та слова "М. П. партії / місцевої організації партії" замінити літерами, словами та цифрою "М. П. партії / місцевої організації партії1";

доповнити додаток виноскою 1 такого змісту:

"1 Використання печатки партією / місцевою організацією партії не є обов'язковим.";

6) у додатку 11:

слова "і відбитка печатки" виключити;

слова "Зразок відбитка печатки" замінити словами та цифрою "Зразок відбитка печатки1";

літери та слова "М. П. партії / місцевої організації партії" замінити літерами, словами та цифрою "М. П. партії / місцевої організації партії1";

доповнити додаток виноскою 1 такого змісту:

"1 Використання печатки партією / місцевою організацією партії не є обов'язковим.".

17. У тексті Інструкції слова "картка із зразками підписів і відбитка печатки" у всіх відмінках та числах замінити словами "картка із зразками підписів" у відповідних відмінках та числах.

 

В. о. директора Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

Н. Г. Лапко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами

1. Пункти 2.2, 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.2. Додержання письмової форми договору (паперова або електронна) є обов'язковою умовою взаємовідносин між банком і вкладником. Електронна форма договору має містити електронний підпис / електронний цифровий підпис клієнта (представника клієнта) та уповноваженої особи банку відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.

2.3. Договори банківського рахунку та банківського вкладу визначають права, зобов'язання суб'єктів вкладних (депозитних) операцій (власників грошових коштів або банківських металів і банку) та інші умови, визначені Цивільним кодексом України, і мають бути підписані сторонами договору (уповноваженими ними особами) та скріплені відбитком печатки банку.

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу можуть укладатися шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта), який розміщений у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет.

Банк зобов'язаний надати клієнту в спосіб, визначений банком та клієнтом, у тому числі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем примірник договору, що дає змогу встановити дату його укладення.".

2. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

абзац перший доповнити словами ", крім випадків, передбачених законодавством України";

абзац шостий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками юридичної особи забороняється, крім операцій, пов'язаних з:

відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.";

2) абзац другий пункту 3.2 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"За вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи можуть проводитися операції, пов'язані з:

відступленням власником такого рахунку на користь іншої(их) особи (осіб) - резидента(ів) права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) у національній валюті та процентів на неї. У такому випадку кошти з вкладного (депозитного) рахунку перераховуються на поточний рахунок у національній валюті особи (осіб) - резидента(ів), якій(им) були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.";

3) в абзацах другому та третьому пункту 3.3 слова "договором банківського строкового вкладу (депозиту)", "договору банківського строкового вкладу (депозиту)" замінити відповідно словами "договором банківського строкового вкладу", "договору банківського строкового вкладу".

3. Пункт 4.12 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.12. Заповнення та ведення реєстраційного журналу випущених іменних ощадних (депозитних) сертифікатів може здійснюватися банками в електронній формі, яку банк визначив у своїх внутрішніх положеннях.".

4. Третє речення пункту 6.1 глави 6 замінити двома новими реченнями такого змісту: "Реєстраційні журнали (за умови ведення їх в документарній формі) зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Порядок зберігання реєстраційних журналів в електронній формі банк визначає самостійно згідно з його внутрішніми положеннями та з урахуванням вимог законодавства України.".

5. У тексті Положення слова "договір банківського вкладу (депозиту)" у всіх відмінках та числах замінити словами "договір банківського вкладу" у відповідних відмінках та числах.

 

В. о. директора Департаменту
платіжних систем та
 інноваційного розвитку

Н. Г. Лапко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

1. У главі 2:

1) у пункті 2.4:

в абзаці другому слова та літери ", а також "М. П." та "Підписи платника" (якщо згідно з формою документа вимагається їх заповнення)" замінити словами "та "Підписи платника" (якщо згідно з формою документа вимагається його заповнення)";

в абзаці третьому слова та літери ", а також "М. П. отримувача" та "Підписи отримувача" (якщо згідно з формою документа вимагається їх заповнення)" замінити словами "та "Підписи отримувача" (якщо згідно з формою документа вимагається його заповнення)";

2) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Примірник розрахункового документа, реєстр платіжних вимог, які залишаються в банку, мають містити підписи/підпис відповідальних/відповідальної осіб/особи, зразки підписів яких/якої заявлені банку в картці із зразками підписів.".

2. У главі 7:

1) в абзаці першому пункту 7.9 слова "підписання незаповнених бланків чека і проставляння на них відбитка печатки (за наявності) юридичними особами" замінити словами "підписання ним незаповнених бланків чека";

2) в абзаці першому пункту 7.12 слова ", та скріплює відбитком печатки чекодавця (за наявності)" виключити;

3) абзац третій пункту 7.18 викласти в такій редакції:

"відповідність підписів чекодавця заявленим банку в картці із зразками підписів".

3. У другому реченні абзацу другого пункту 8.12 глави 8 слова "та скріплюється відбитком печатки (за наявності)" виключити.

4. У главі 11:

1) в абзаці другому пункту 11.1 слово "тощо" замінити словами ", "миттєва безконтактна оплата" та інших систем дистанційного обслуговування";

2) у пункті 11.4:

в абзаці першому слово "тощо" замінити словами ", "миттєва безконтактна оплата" та інші системи дистанційного обслуговування";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Дистанційне обслуговування рахунку за допомогою системи "миттєва безконтактна оплата" регулюється нормативно-правовим актом Національного банку України з питань здійснення операцій, ініційованих із використанням електронних платіжних засобів.";

3) абзац десятий пункту 11.5 викласти в такій редакції:

"електронний(і) підпис(и) / електронний(і) цифровий(і) підпис(и) відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України;".

5. В абзаці третьому пункту 12.5 глави 12 слова "(орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у якому відкрито рахунок контролюючого органу)" замінити словами "(відповідний орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів)".

6. У додатках до Інструкції:

1) у таблиці додатка 8:

у колонці "Вимоги щодо заповнення реквізиту":

в абзаці першому колонки рядків 9, 15 слова "та відбитка печатки" виключити;

у рядку 40 колонку викласти в такій редакції:

"Використання печатки платником не є обов'язковим";

в абзаці першому колонки рядка 41 слова "і відбитка печатки" виключити;

у рядку 43 колонку викласти в такій редакції:

"Використання печатки отримувачем не є обов'язковим";

у рядку 44 колонки слова "та відбитка печатки" виключити;

у рядку 62 колонку викласти в такій редакції:

"Зазначається назва стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), що відповідає назві стягувача/отримувача, яка заявлена в банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.

Зазначається назва отримувача (у разі договірного списання коштів), що відповідає назві отримувача, яка заявлена в банку отримувача в картці із зразками підписів, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.";

у рядку 64 колонку викласти в такій редакції:

"Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

Використання печатки отримувачем не є обов'язковим (у разі договірного списання коштів).";

у рядку 65 колонку викласти в такій редакції:

"Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), зразки підписів яких заявлені банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

Ставлять підписи відповідальні особи отримувача (у разі договірного списання коштів), зразки підписів яких заявлені банку отримувача в картці із зразками підписів.";

рядок 70 викласти в такій редакції:

"

N поля

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

70

Дата перевірки органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів

Зазначається дата перевірки відповідним органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом, що засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

";

2) у додатку 10 "Заповнення розрахункових чеків з розрахункових чекових книжок та їх використання":

друге речення пункту 3 виключити;

у пункті 5 слова "та засвідчувати їх відбитком печатки (за наявності)" виключити;

3) у додатку 12:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Для отримання розрахункової чекової книжки юридична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 14), підписану особами, яким відповідно до законодавства та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.";

у другому реченні пункту 2 слова "і відбитка печатки (за наявності)", "і відбитка печатки" виключити.

 

В. о. директора Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

Н. Г. Лапко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Опрос