Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 20.10.2017 № 104
действует с 24.10.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2017 року N 104

Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до глави 1 розділу VII Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1.1:

слово "придбанням" замінити словами "інвестиціями банку з придбання";

слова "(далі - інвестиції)" виключити;

2) підпункт "б" пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"б) розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам пунктів 2.1, 2.2 глави 2 розділу II цієї Інструкції та здійснення інвестиції не приведе до порушення цих вимог;";

3) після пункту 1.4 доповнити главу новим пунктом 1.5 такого змісту:

"1.5. Банк має право здійснити інвестицію в рамках процедури фінансової реструктуризації як комплексу заходів із реструктуризації заборгованості боржника під час процедури добровільної фінансової реструктуризації або процедури досудової санації, що здійснюються на умовах та в порядку, установлених законодавством України та/або міжнародною практикою, за умови одночасного дотримання таких спеціальних вимог:

1) строк банківської діяльності становить не менше ніж три роки;

2) розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам глави 2 розділу II цієї Інструкції або банк виконує програму капіталізації та здійснення інвестиції не приведе до порушення банком вимог глави 2 розділу II цієї Інструкції або невиконання програми капіталізації у визначені в ній строки;

3) банк не є об'єктом застосування заходів впливу (у частині щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій).".

У зв'язку з цим пункти 1.5 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.6 - 1.11;

4) в абзаці першому пункту 1.6 цифри та слова "1.2 - 1.4 цієї глави" замінити цифрами та словами "1.2 - 1.5 глави 1 розділу VII цієї Інструкції";

5) в абзаці п'ятому пункту 1.7 слова та цифри "пунктом 1.4 цієї глави" замінити словами та цифрами "пунктами 1.4, 1.5 глави 1 розділу VII цієї Інструкції".

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

Опрос