Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга

Национальный банк
Постановление от 12.09.2017 № 90
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2017 року N 90

Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 19 травня 2020 року N 65)

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", частини п'ятої статті 9 та статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пункту 5 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року N 417 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

Зміни
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

1. У розділі II:

1) пункт 23 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"8) порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб на договірній основі юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами (далі - агенти);

9) порядок зберігання агентами, передавання агентами інформації / документів / копій документів, засвідчених відповідно до вимог законодавства України, щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, у тому числі в разі дострокового припинення відносин з агентом (із розірванням укладеного з агентом договору доручення).";

2) пункт 24 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6) порядок здійснення контролю за дотриманням агентами встановленої процедури здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, у тому числі шляхом проведення відповідних перевірок.";

3) пункт 26 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) заходи з організації навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу.".

2. Розділ V після пункту 72 доповнити чотирма новими пунктами 721 - 724 такого змісту:

"721. Банк має право доручати юридичним особам - резидентам, фізичним особам - підприємцям - резидентам та фізичним особам - резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб.

Рішення про встановлення договірних відносин з агентами приймається з урахуванням результатів проведеної банком оцінки ділової репутації таких осіб відповідно до вимог пункту 11 розділу III Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року N 50 (далі - Положення N 50).

Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму покладається на банк.

722. Ідентифікація та верифікація клієнтів банку - фізичних осіб агентами здійснюється від імені та в інтересах банку.

723. Ідентифікація та верифікація клієнтів банку - фізичних осіб агентами здійснюється за таких умов:

1) банк зобов'язаний отримати, а агенти повинні забезпечити негайне надання банку інформації / документів / копій документів, засвідчених відповідно до вимог законодавства України, щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб;

2) агенти зобов'язані забезпечити захист інформації з обмеженим доступом, у тому числі банківської таємниці, персональних даних клієнтів та несуть відповідальність за їх розголошення згідно із законодавством України;

3) агенти зобов'язанні забезпечити технічну спроможність здійснення ними ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб на належному рівні (наявність комп'ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення, комунікаційних засобів, захищеності електронних систем тощо);

4) банк зобов'язаний ужити заходів з організації навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

5) банк зобов'язаний ознайомити агентів з вимогами внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб у разі:

затвердження, унесення змін до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу - невідкладно з часу затвердження/унесення змін;

установлення договірних відносин з агентом - до початку виконання ним своїх обов'язків;

6) взаємовідносини між банком та агентом щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, порядок припинення повноважень агента щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, мають бути врегульовані шляхом укладення договору доручення;

7) агенти зобов'язані:

забезпечити виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

надати письмове зобов'язання щодо забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, персональних даних клієнтів, у тому числі банківської таємниці та/або іншої інформації з обмеженим доступом, що стане їм відомою в процесі виконання договору доручення щодо здійснення ними ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб;

8) банк зобов'язаний забезпечити контроль за дотриманням агентами встановленої процедури здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, у тому числі шляхом проведення відповідних перевірок;

9) рішення щодо встановлення ділових відносин з клієнтом, укладання договорів, відкриття рахунку, проведення фінансових операцій без відкриття рахунку, а також щодо відмови у встановленні ділових (договірних) відносин [у тому числі щодо розірвання ділових (договірних) відносин], проведенні фінансових операцій відповідно до статті 10 Закону та статті 64 Закону про банки приймає банк.

724. Банк зобов'язаний достроково припинити відносини з агентом (із розірванням укладеного з агентом договору доручення):

1) у випадках, передбачених пунктом 7 розділу II Положення N 50;

2) у разі порушення агентом вимог щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, установлених Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку та іншими внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу.".

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Опрос