Идет загрузка документа (1714 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении нормативно-правовых актов Национального банка Украины по бухгалтерскому учету

Национальный банк
Постановление от 11.09.2017 № 89
редакция действует с 01.07.2021

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2017 року N 89

Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 18 грудня 2017 року N 132
,
від 27 березня 2018 року N 28
,
від 21 грудня 2018 року N 143
,
від 29 січня 2019 року N 24
(зміни, внесені
пунктом 2 Змін до Інструкції,
 затверджених постановою Правління Національного банку України
 від 29 січня 2019 року N 24, набирають чинності з 1 листопада 2019 року)
,
від 8 січня 2020 року N 1
(зміни, внесені
пунктами 1 - 5, 7 - 13, 15 Змін до Плану рахунків та
підпунктами 1 - 5, 7 - 13, 15 пункту 1, пунктом 2 Змін до Інструкції, затверджених
 постановою Правління Національного банку України від 8 січня 2020 року N 1,
 набирають чинності з
1 березня 2020 року),
від 2 березня 2020 року N 23
,
від 20 серпня 2020 року N 123
(зміни, внесені пунктом 2 Змін до Плану рахунків та пунктом 3 Змін до Інструкції,
 затверджених постановою Правління Національного банку України від 20 серпня 2020 року N 123,
 набирають чинності з
5 вересня 2020 року;
зміни, внесені
пунктом 3 Змін до Плану рахунків та пунктами 1, 4 Змін до Інструкції,
 затверджених постановою Правління Національного банку України від 20 серпня 2020 року N 123,
 набирають чинності з 5 жовтня 2020 року)
,
від 30 червня 2021 року N 65

(Зміни до Інструкції, затвердженої цією постановою, передбачені з 1 квітня 2019 року,  внесені не будуть у зв'язку з виключенням пункту 2 Змін до Інструкції, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2018 року N 143, згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 січня 2019 року N 24)

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити:

1) План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків), що додається;

2) Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.

2. Затвердити зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами) (далі - План рахунків N 280), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 919/9518 (зі змінами) (далі - Інструкція N 280), що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком (додаток 1).

4. Банкам України рекомендувати:

1) протягом періоду з 01 до 14 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків N 280 на відповідні рахунки Плану рахунків N 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів з рахунків для обліку дисконту, премії за наданими кредитами/залученими депозитами, короткострокових, довгострокових, прострочених кредитів/депозитів, прострочених нарахованих доходів/витрат за кредитами/депозитами (додаток 2);

2) протягом періоду з 18 до 24 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків N 280 на відповідні рахунки Плану рахунків N 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів за рахунками сформованих спеціальних резервів (додаток 3).

5. Банкам України забезпечити до 01 січня 2019 року поступовий перехід на здійснення операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" групи рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб" групи рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ" групи рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" розділу 26 класу 2 Плану рахунків.

6. Структурним підрозділам Національного банку України до 30 листопада 2017 року (включно) привести нормативно-правові акти Національного банку України у відповідність до вимог Плану рахунків.

7. Національний банк України не застосовує до банків заходів впливу за недотримання ними в період з 01 до 31 грудня 2017 року (включно) вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 946/11226 (зі змінами), Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами), у зв'язку з виконанням дій, визначених пунктом 4 цієї постанови, що пов'язані з переходом на План рахунків.

8. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови для використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:

1) пунктів 4, 5 Змін до Плану рахунків N 280 та пунктів 4, 5 Змін до Інструкції N 280, які набирають чинності з 01 жовтня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);

2) пунктів 1, 2, 3 Змін до Плану рахунків N 280 та пунктів 1, 2, 3 Змін до Інструкції N 280, які набирають чинності з 01 грудня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);

3) пунктів 1, 3 цієї постанови, які набирають чинності з 25 грудня 2017 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

План рахунків бухгалтерського обліку банків України

N
з/п

Рахунок

Назва

номер

ознака

1

2

3

4

1

Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції

2

Розділ 10 Готівкові кошти

3

Група 100 Банкноти та монети

4

1001

А1

Банкноти та монети в касі банку

5

1002

А

Банкноти та монети в касі відділень банку

6

1003

А

Банкноти та монети в обмінних пунктах

7

1004

А

Банкноти та монети в банкоматах

8

1005

А

Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

9

1006

А

Банкноти та монети на зберіганні в інкасаторській компанії

10

1007

А

Банкноти та монети в дорозі

11

Група 101 Дорожні чеки

12

1011

А

Дорожні чеки в касі банку

13

1012

А

Дорожні чеки в касі відділень банку

14

1013

А

Дорожні чеки в обмінних пунктах

15

1017

А

Дорожні чеки в дорозі

16

Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

17

1090

КА

Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

18

Розділ 11 Банківські метали

19

Група 110 Банківські метали

20

1101

А

Банківські метали в банку

21

1102

А

Банківські метали у відділенні банку

22

1107

А

Банківські метали в дорозі

23

Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

24

1190

КА

Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

25

Розділ 12 Кошти в Національному банку України

26

Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України

27

1200

А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

28

1202

А

Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України

29

1203

А

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

30

1207

А

Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

31

1208

А

Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

32

Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

33

1211

А

Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

34

1212

А

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

35

1216

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

36

1218

А

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

37

Розділ 13 Кошти Національного банку України

38

Група 130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

39

1300

П

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

40

1302

П

Кошти Національного банку України за рахунком умовного зберігання (ескроу)

41

1308

П

Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку

42

Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

43

1310

П

Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

44

1311

П

Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

45

1312

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

46

1316

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

47

1318

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

48

Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України

49

1321

П

Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

50

1322

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України

51

1323

П

Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

52

1324

П

Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

53

1326

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України

54

1328

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

55

Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

56

1334

П

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

57

1336

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

58

1338

П

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

59

Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

60

Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

61

1400

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

62

1401

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

63

1402

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

64

1403

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

65

1404

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

66

1405

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

67

1406

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

68

1408

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

69

Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

70

1410

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

71

1411

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

72

1412

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

73

1413

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

74

1414

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

75

1415

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

76

1416

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

77

1418

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

78

1419

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

79

Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

80

1420

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

81

1421

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

82

1422

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

83

1423

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

84

1424

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

85

1426

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

86

1428

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

87

1429

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

88

Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

89

1430

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

90

1435

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

91

1436

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

92

1438

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

93

Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

94

1440

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

95

1446

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

96

1448

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

97

Група 145 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

98

1450

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

99

1455

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

100

1456

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

101

1458

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

102

Розділ 15 Кошти в інших банках

103

Група 150 Кошти на вимогу в інших банках

104

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

105

1502

А

Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)

106

1507

П

Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

107

1508

АП

Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

108

1509

КА

Резерв за коштами на вимогу в інших банках

109

Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

110

1510

А

Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

111

1513

А

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

112

1516

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

113

1518

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

114

1519

КА

Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

115

Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

116

1520

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

117

1521

А

Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

118

1522

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

119

1524

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

120

1526

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

121

1528

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

122

1529

КА

Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

123

Група 153 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

124

1532

А

Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

125

1533

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

126

1535

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

127

1536

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

128

1538

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

129

Група 154 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

130

1542

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

131

1543

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

132

1545

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

133

1546

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

134

1548

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

135

1549

КА

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

136

Розділ 16 Кошти інших банків

137

Група 160 Кошти на вимогу інших банків

138

1600

АП

Кореспондентські рахунки інших банків

139

1602

П

Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)

140

1607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

141

1608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

142

1609

КА

Резерв за коштами на вимогу інших банків

143

Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

144

1610

П

Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

145

1613

П

Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

146

1616

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

147

1618

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

148

Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

149

1621

П

Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

150

1622

П

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

151

1623

П

Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

152

1626

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

153

1628

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

154

Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

155

Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

156

1811

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

157

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

158

Група 183 Кошти банків у розрахунках

159

1832

А

Кошти банків у розрахунках

160

1839

КА

Резерви за коштами банків у розрахунках

161

Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

162

1890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

163

Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

164

Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

165

1911

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

166

1912

П

Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

167

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

168

Група 192 Кошти Національного банку України на вимогу зі спеціальним режимом використання

169

1922

П

Кошти Національного банку України на вимогу зі спеціальним режимом використання

170

Група 193 Кошти в розрахунках інших банків

171

1932

П

Кошти в розрахунках інших банків

172

Клас 2 Операції з клієнтами

173

Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

174

Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

175

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

176

2016

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

177

2018

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

178

2019

КА

Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

179

Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

180

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

181

2026

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

182

2028

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

183

2029

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

184

Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

185

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

186

2036

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

187

2038

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

188

2039

КА

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

189

Група 204 Придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю

190

2040

А

Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

191

2041

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

192

2042

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

193

2043

А

Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

194

2044

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

195

2045

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

196

2046

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

197

2048

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

198

2049

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

199

Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

200

2060

А

Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання

201

2063

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

202

2066

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

203

2068

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

204

2069

КА

Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

205

Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

206

2071

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

207

2076

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

208

2078

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

209

2079

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

210

Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

211

2083

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

212

2086

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

213

2088

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

214

2089

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

215

Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

216

Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

217

2103

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

218

2106

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

219

2108

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

220

2109

КА

Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

221

Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

222

2113

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

223

2116

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

224

2118

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

225

2119

КА

Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

226

Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

227

2123

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

228

2126

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

229

2128

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

230

2129

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

231

Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

232

2133

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

233

2136

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

234

2138

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

235

2139

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

236

Група 214 Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

237

2140

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

238

2141

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

239

2142

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

240

2143

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

241

2146

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

242

2148

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

243

2149

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

244

Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

245

Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

246

2203

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

247

2206

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

248

2208

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

249

2209

КА

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

250

Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

251

2211

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

252

2216

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

253

2218

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

254

2219

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

255

Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

256

2220

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

257

2226

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

258

2228

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

259

2229

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

260

Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

261

2233

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

262

2236

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

263

2238

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

264

2239

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

265

Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

266

2240

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

267

2241

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

268

2242

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

269

2243

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

270

2246

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

271

2248

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

272

2249

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

273

Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю

274

Група 230 Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

275

2301

А

Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

276

2303

А

Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

277

2306

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

278

2307

АП

Переоцінка за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

279

2308

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

280

2309

АП

Резерв за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

281

Група 231 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

282

2310

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

283

2311

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

284

2316

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

285

2317

АП

Переоцінка за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

286

2318

А

Нараховані доходи за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

287

2319

АП

Резерв за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

288

Група 232 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

289

2320

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

290

2321

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

291

2326

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

292

2327

АП

Переоцінка за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

293

2328

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

294

2329

АП

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

295

Група 233 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

296

2330

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

297

2331

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

298

2336

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

299

2337

АП

Переоцінка за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

300

2338

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

301

2339

АП

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

302

Група 234 Фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

303

2340

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

304

2341

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

305

2346

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

306

2347

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

307

2348

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

308

2349

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

309

Група 235 Іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

310

2351

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

311

2353

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

312

2356

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

313

2357

АП

Переоцінка за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

314

2358

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

315

2359

АП

Резерв за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

316

Група 236 Кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

317

2360

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

318

2361

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

319

2362

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

320

2363

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

321

2366

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

322

2367

АП

Переоцінка за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

323

2368

А

Нараховані доходи за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

324

2369

АП

Резерв за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

325

Група 237 Кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

326

2370

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

327

2371

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

328

2372

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

329

2373

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

330

2376

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

331

2377

АП

Переоцінка за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

332

2378

А

Нараховані доходи за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

333

2379

АП

Резерв за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

334

Група 238 Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

335

2380

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

336

2381

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

337

2382

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

338

2383

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

339

2386

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

340

2387

АП

Переоцінка за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

341

2388

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

342

Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

343

2390

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

344

2391

А

Кредити за операціями репо, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

345

2392

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

346

2393

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

347

2394

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

348

2395

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

349

2396

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

350

2397

АП

Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

351

2398

А

Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

352

Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю

353

Група 240 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

354

2401

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

355

2403

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

356

2406

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

357

2407

АП

Переоцінка за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

358

2408

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

359

2409

АП

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

360

Група 241 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

361

2410

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

362

2411

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

363

2416

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

364

2417

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

365

2418

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

366

2419

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

367

Група 242 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

368

2420

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

369

2421

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

370

2426

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

371

2427

АП

Переоцінка за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

372

2428

А

Нараховані доходи за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

373

2429

АП

Резерв за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

374

Група 243 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

375

2431

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

376

2433

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

377

2436

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

378

2437

АП

Переоцінка за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

379

2438

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

380

2439

АП

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

381

Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

382

2450

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

383

2451

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

384

2452

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

385

2453

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

386

2456

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

387

2457

АП

Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

388

2458

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

389

Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

390

Група 251 Кошти Державного бюджету України

391

2512

П

Кошти Державного бюджету України цільового характеру

392

2513

П

Кошти Державного казначейства України

393

2518

П

Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

394

Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

395

2520

П

Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

396

2523

П

Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

397

2525

П

Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

398

2526

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

399

2528

П

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

400

Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

401

2530

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

402

2531

П

Кошти, що вилучені уповноваженими органами

403

2538

П

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

404

Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

405

2541

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

406

2542

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

407

2544

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

408

2545

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

409

2546

П

Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів

410

2548

П

Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

411

Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

412

2550

П

Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

413

2551

П

Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

414

2552

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

415

2553

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

416

2554

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

417

2555

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

418

2556

П

Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень

419

2558

П

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

420

Група 256 Кошти позабюджетних фондів

421

2560

П

Державні позабюджетні фонди

422

2561

П

Галузеві позабюджетні фонди

423

2562

П

Регіональні позабюджетні фонди

424

2565

П

Цільові кошти позабюджетних фондів

425

2568

П

Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

426

Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

427

2570

П

Кошти державного бюджету для виплат

428

2571

П

Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

429

2572

П

Кошти місцевих бюджетів для виплат

430

Розділ 26 Кошти клієнтів банку

431

Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

432

2600

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

433

2601

П

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

434

2602

П

Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)

435

2603

П

Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

436

2604

П

Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

427

 

 

Рядок виключено

437

2606

П

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу

438

2607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

439

2608

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

440

2609

КА

Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

441

Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання

442

2610

П

Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

443

2611

П

Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо

444

2616

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання

445

2618

П

Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

446

Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб

447

2620

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб

448

2621

АП

Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності

449

2622

П

Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)

439

 

 

Рядок виключено

450

2624

П

Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності

451

2627

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

452

2628

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

453

2629

КА

Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб

454

Група 263 Строкові кошти фізичних осіб

455

2630

П

Строкові вклади (депозити) фізичних осіб

456

2636

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб

457

2638

П

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

458

Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму

459

2640

П

Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України, зареєстрованого Центральною виборчою комісією

460

2641

П

Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої включені до загальнодержавного, регіонального виборчих списків та зареєстровані Центральною виборчою комісією

461

2642

П

Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією

462

2643

П

Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією

463

2644

П

Кошти фонду ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою / фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи

464

2645

П

Кошти фонду агітації щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою політичної партії, громадської організації' / фонду всеукраїнського референдуму політичної партії, громадської організації

465

Група 265 Кошти небанківських фінансових установ

466

2650

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

467

2651

П

Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

468

2652

П

Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)

456

2654

П

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу

469

 

 

Рядок виключено

470

2656

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

471

2657

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам

472

2658

П

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

473

2659

КА

Резерв за коштами небанківських фінансових установ

474

Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

475

Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

476

2701

П

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

477

2706

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

478

2708

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

479

Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

480

Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

481

2800

А

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

482

2801

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

483

2805

А

Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

484

2806

А

Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

485

2807

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації

486

2809

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

487

Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

488

2890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

489

Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

490

Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

491

2900

П

Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

492

2901

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

493

2902

П

Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

494

2903

П

Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

495

2904

П

Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима

496

2905

П

Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

497

2906

П

Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

498

2907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації

499

2908

П

Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

500

2909

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

501

Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

502

2920

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

503

2924

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

504

Група 293 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

505

2932

П

Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

506

Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб

507

2942

П

Кошти в розрахунках фізичних осіб

508

Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ

509

2952

П

Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ

510

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

511

Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

512

Група 300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

513

3002

А

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

514

3003

А

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

515

3005

А

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

516

3007

АП

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

517

3008

А

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

518

Група 301 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

519

3010

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

520

3011

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

521

3012

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

522

3013

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

523

3014

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

524

3015

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

525

3016

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

526

3018

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

527

Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

528

3040

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

529

3041

А

Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

530

3042

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

531

3043

А

Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

532

3044

А

Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

533

3049

А

Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

534

Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

535

Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

536

3102

А

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

537

3103

А

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

538

3105

А

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

539

3107

АП

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

540

3108

А

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

541

Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

542

3110

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

543

3111

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

544

3112

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

545

3113

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

546

3114

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

547

3115

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

548

3116

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

549

3118

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

550

3119

КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

551

Група 314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

552

3140

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

553

3141

А

Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

554

3142

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

555

3143

А

Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

556

3144

А

Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

557

Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

558

Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

559

3210

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

560

3211

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

561

3212

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю

562

3213

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

563

3214

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю

564

3216

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

565

3218

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

566

3219

КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

567

Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання

568

Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

569

3300

П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

570

3301

П

Акцепти, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю

571

3302

П

Депозитні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

572

3303

П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

573

3305

П

Інші цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

574

3306

АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

575

3308

П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

576

Група 331 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

577

3310

П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

578

3312

П

Депозитні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

579

3313

П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

580

3314

П

Інші цінні папери, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

581

3315

АП

Переоцінка за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

582

3316

АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

583

3318

П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

584

Група 332 Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

585

3320

П

Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

586

3326

АП

Неамортизований дисконт / премія за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

587

3328

П

Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

588

Група 333 Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

589

3330

П

Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

590

3335

АП

Переоцінка за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

591

3336

АП

Неамортизований дисконт/премія за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

592

3338

П

Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

593

Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

594

3350

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

595

3351

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

596

3352

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

597

3353

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

598

3354

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

599

3359

П

Зобов'язання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

600

Група 336 Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

601

3360

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

602

3361

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

603

3362

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

604

3363

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

605

3364

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

606

Група 337 Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком

607

3370

П

Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком

608

3376

АП

Неамортизований дисконт/премія за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

609

3378

П

Нараховані витрати за привілейованими акціями, випущеними банком

610

Група 338 Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

611

3380

П

Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

612

3385

АП

Переоцінка фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

613

3386

АП

Неамортизований дисконт/премія за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

614

3388

П

Нараховані витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

615

Розділ 34 Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу

616

Група 340 Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу

617

3400

А

Запаси на складі

618

3402

А

Запаси в підзвітних осіб

619

3403

А

Дорогоцінні метали в банку

620

3407

А

Дорогоцінні метали в дорозі

621

3408

А

Необоротні активи, що утримуються з метою продажу

622

3409

А

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

623

Група 341 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

624

3412

А

Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

625

3413

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

626

3415

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

627

3418

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

628

Група 342 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

629

3422

А

Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

630

3423

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

631

3425

А

Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

632

3428

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

633

Розділ 35 Інші активи банку

634

Група 350 Витрати майбутніх періодів

635

3500

А

Витрати майбутніх періодів

636

Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

637

3510

А

Дебіторська заборгованість з придбання активів

638

3511

А

Договірний актив

639

3519

А

Дебіторська заборгованість за послуги

640

Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

641

3520

А

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

642

3521

А

Відстрочений податковий актив

643

3522

А

Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

644

Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

645

3540

А

Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

646

3541

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

647

3542

А

Дебіторська заборгованість за кредитними операціями

648

3548

А

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

649

Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

650

3550

А

Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

651

3551

А

Аванси працівникам банку на господарські витрати

652

3552

А

Нестачі та інші нарахування на працівників банку

653

3559

А

Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

654

Група 356 Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

655

3560

А

Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

656

3566

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

657

3568

А

Нараховані доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

658

3569

КА

Резерв за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

659

Група 357 Інші нараховані доходи

660

3570

А

Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

661

3578

А

Інші нараховані доходи

662

Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

663

3590

КА

Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

664

3599

КА

Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

665

Розділ 36 Інші пасиви банку

666

Група 360 Доходи майбутніх періодів

667

3600

П

Доходи майбутніх періодів

668

Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

669

3610

П

Кредиторська заборгованість з придбання активів

670

3611

П

Договірне зобов'язання

671

3615

П

Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)

672

3618

П

Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)

673

3619

П

Кредиторська заборгованість за послуги

674

Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

675

3620

П

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

676

3621

П

Відстрочені податкові зобов'язання

677

3622

П

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

678

3623

П

Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

679

Група 363 Розрахунки з акціонерами (власниками)

680

3631

П

Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами

681

Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

682

3640

П

Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

683

3641

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

684

3642

П

Кредиторська заборгованість за кредитними операціями

685

3647

П

Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування

686

3648

П

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

687

Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

688

3650

П

Заборгованість працівникам банку на відрядження

689

3651

П

Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

690

3652

П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

691

3653

П

Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

692

3654

П

Нараховані відпускні до сплати

693

3658

П

Забезпечення оплати відпусток

694

3659

П

Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

695

Група 366 Субординований борг банку

696

3660

П

Субординований борг банку

697

3661

П

Облігації, випущені банком на умовах субординованого боргу

698

3666

АП

Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом

699

3668

П

Нараховані витрати за субординованим боргом

700

Група 367 Інші нараховані витрати

701

3670

П

Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

702

3678

П

Інші нараховані витрати

703

Група 368 Капітальний інструмент з умовами списання/конверсії

704

3680

П

Капітальний інструмент з умовами списання/конверсії

705

3686

АП

Неамортизований дисконт/премія за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

706

3688

П

Нараховані витрати за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

707

Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання

708

3690

П

Резерви за наданими фінансовими гарантіями

709

3692

П

Резерви за кредитними зобов'язаннями

710

3699

П

Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями

711

Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

712

Група 370 Клірингові рахунки

713

3705

АП

Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

714

Група 371 Дебетові суми до з'ясування

715

3710

А

Дебетові суми до з'ясування

716

Група 372 Кредитові суми до з'ясування

717

3720

П

Кредитові суми до з'ясування

718

Група 373 Транзитні рахунки

719

3739

АП

Транзитний рахунок за іншими розрахунками

720

Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

721

Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

722

3800

АП

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

723

3801

АП

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

724

Розділ 39 Розрахунки між філіями банку

725

Група 390 Розрахунки між філіями банку

726

3900

АП

Рахунки філій, що відкриті в банку

727

3901

АП

Рахунки, що відкриті для філій банку

728

3902

А

Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

729

3903

П

Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

730

3904

А

Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

731

3905

П

Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

732

3906

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

733

3907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

734

Група 392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

735

3928

А

Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

736

3929

П

Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

737

Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції

738

Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії

739

Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії

740

4102

А

Інвестиції в асоційовані банки

741

4103

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

742

4105

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії

743

4108

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії

744

Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії

745

Група 420 Інвестиції в дочірні компанії

746

4202

А

Інвестиції в дочірні банки

747

4203

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

748

4205

А

Інвестиції в інші дочірні компанії

749

4208

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

750

Розділ 43 Нематеріальні активи

751

Група 430 Нематеріальні активи

752

4300

А

Нематеріальні активи

753

4309

КА

Накопичена амортизація нематеріальних активів

754

Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

755

4310

А

Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

756

Група 432 Гудвіл, що виник у результаті придбання

757

4321

А

Гудвіл

758

Розділ 44 Основні засоби

759

Група 440 Основні засоби

760

4400

А

Основні засоби

761

4409

КА

Знос основних засобів

762

Група 441 Інвестиційна нерухомість

763

4410

А

Інвестиційна нерухомість

764

4419

КА

Знос інвестиційної нерухомості

765

Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами

766

4430

А

Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

767

4431

А

Обладнання, що потребує монтажу

768

Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи

769

Група 450 Інші необоротні матеріальні активи

770

4500

А

Інші необоротні матеріальні активи

771

4509

КА

Знос інших необоротних матеріальних активів

772

Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)

773

4530

А

Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)

774

Розділ 46 Активи з права користування

775

Група 460 Активи з права користування

776

4600

А

Активи з права користування

777

4609

КА

Накопичена амортизація активів з права користування

778

Клас 5 Капітал банку

779

Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку

780

Група 500 Статутний капітал банку

781

5000

П

Статутний капітал банку

782

5002

КП

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)

783

5004

П

Незареєстрований статутний капітал

784

Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески

785

5010

П

Емісійні різниці

786

5011

АП

Операції з акціонерами (власниками)

787

Група 502 Загальні резерви та фонди банку

788

5020

П

Загальні резерви

789

5021

П

Резервні фонди

790

5022

П

Інші фонди банку

791

Група 503 Результати минулих років

792

5030

П

Нерозподілені прибутки минулих років

793

5031

А

Непокриті збитки минулих років

794

Група 504 Результати звітного року

795

5040

П

Прибуток звітного року

796

5041

А

Збиток звітного року

797

Розділ 51 Результати переоцінки

798

Група 510 Результати переоцінки

799

5100

П

Результати переоцінки основних засобів

800

5101

П

Результати переоцінки нематеріальних активів

801

5102

АП

Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

802

5103

П

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

803

5104

АП

Результати переоцінки за операціями хеджування

804

5105

АП

Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання

805

5106

АП

Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

806

5107

АП

Результати переоцінки фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки на суму власного кредитного ризику

807

5108

П

Результати переоцінки активів з права користування

808

Розділ 52 Приписний капітал філії іноземного банку

809

Група 520 Приписний капітал філії іноземного банку

810

5200

П

Приписний капітал філії іноземного банку

811

Розділ 53 Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

812

Група 530 Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

813

5300

П

Пайовий компонент конвертованого боргового фінансового інструменту

814

Клас 6 Доходи

815

Розділ 60 Процентні доходи

816

Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

817

6000

АП

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

818

6002

АП

Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

819

6003

АП

Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

820

Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

821

6010

АП

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

822

6011

АП

Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

823

6012

АП

Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

824

6013

АП

Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

825

6014

АП

Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

826

6015

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

827

6016

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

828

6017

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

829

6018

П

Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

830

6019

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

831

Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

832

6020

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

833

6021

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

834

6022

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

835

6023

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

836

6024

АП

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

837

6025

АП

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

838

6026

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

839

6027

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

840

Група 603 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

841

6030

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

842

6031

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

843

6032

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

844

6033

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

845

6034

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

846

6035

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

847

Група 604 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

848

6040

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

849

6041

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

850

6042

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

851

6043

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

852

6044

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

853

6045

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

854

6046

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

855

6047

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

856

Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

857

6050

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

858

6052

АП

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

859

6053

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

860

6054

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

861

6055

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

862

Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

863

6060

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

864

6061

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

865

6062

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

866

6063

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

867

Група 607 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

868

6070

АП

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

869

6071

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

870

6072

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

871

6073

АП

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

872

6074

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

873

6075

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

874

6076

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

875

6077

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

876

6078

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

877

6079

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

878

Група 608 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

879

6080

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

880

6081

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

881

6082

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

882

6083

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

883

6084

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

884

6085

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

885

6086

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

886

6087

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

887

Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

888

6090

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

889

6091

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

890

6092

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

891

6093

П

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

892

6094

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

893

6095

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

894

6096

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

895

Розділ 61 Процентні доходи

896

Група 610 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

897

6100

АП

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

898

6101

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

899

6102

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

900

6103

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

901

6104

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

902

6105

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

903

6106

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

904

6107

АП

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

905

Група 611 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

906

6110

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

907

6111

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

908

6112

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

909

6113

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

910

Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами

911

6120

П

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

912

6121

АП

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

913

6122

АП

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

914

6123

П

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

915

6124

АП

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

916

6125

АП

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

917

6126

П

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

918

6127

АП

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

919

6128

АП

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

920

Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку

921

6130

П

Процентні доходи за операціями з філіями банку

922

Група 614 Інші процентні доходи

923

6140

АП

Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

924

6141

АП

Інші процентні доходи

925

Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу

926

Група 620 Результат від переоцінки

927

6201

АП

Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів

928

6204

АП

Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів

929

6205

АП

Результат від переоцінки опціонних контрактів

930

6206

АП

Результат від переоцінки форвардних контрактів

931

6207

АП

Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів

932

6208

АП

Результат від переоцінки валютних своп-контрактів

933

6209

АП

Результат від переоцінки процентних своп-контрактів

934

Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу

935

6211

АП

Результат від операцій купівлі-продажу інших похідних фінансових інструментів

936

6214

АП

Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

937

6215

АП

Результат від операцій купівлі-продажу опціонних контрактів

938

6216

АП

Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів

939

6217

АП

Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів

940

6218

АП

Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів

941

6219

АП

Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів

942

Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями

943

6223

АП

Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

944

6224

АП

Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

945

6225

АП

Результат від операцій з фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

946

6226

АП

Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

947

Розділ 63 Інші операційні доходи

948

Група 630 Дохід у вигляді дивідендів

949

6300

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

950

6301

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

951

6302

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії

952

6303

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії

953

Група 631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

954

6310

П

Дохід від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

955

6311

П

Дохід від інвестицій в дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

956

Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів

957

6320

П

Дохід від модифікації фінансових активів

958

Група 633 Дохід від модифікації фінансових зобов'язань

959

6330

П

Дохід від модифікації фінансових зобов'язань

960

Група 634 Дохід від припинення визнання фінансових активів

961

6340

П

Дохід від припинення визнання фінансових активів

962

Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань

963

6350

П

Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань

964

Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)

965

6360

П

Дохід від модифікації лізингу (оренди)

966

Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

967

6380

П

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

968

Група 639 Інші операційні доходи

969

6390

П

Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

970

6391

АП

Результат переоцінки об'єкта хеджування

971

6392

АП

Результат переоцінки інструменту хеджування

972

6393

АП

Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

973

6394

П

Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

974

6395

П

Дохід від лізингу (оренди)

975

6396

П

Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

976

6397

П

Штрафи, пені, що отримані банком

977

6398

П

Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

978

6399

П

Інші операційні доходи

979

Розділ 64 Інші доходи

980

Група 649 Інші доходи

981

6490

П

Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

982

6499

П

Інші доходи

983

Розділ 65 Комісійні доходи

984

Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками

985

6500

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

986

6501

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

987

6503

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

988

6504

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

989

6506

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

990

6508

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

991

6509

П

Інші комісійні доходи за операціями з банками

992

Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

993

6510

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

994

6511

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

995

6513

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

996

6514

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

997

6516

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

998

6518

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

999

6519

П

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

1000

Група 652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

1001

6520

П

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

1002

Розділ 67 Повернення списаних активів

1003

Група 671 Повернення списаних активів

1004

6710

П

Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

1005

6711

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

1006

6712

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

1007

6713

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1008

6714

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1009

6715

П

Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку

1010

6717

П

Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку

1011

Клас 7 Витрати

1012

Розділ 70 Процентні витрати

1013

Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України

1014

7000

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

1015

7002

АП

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо

1016

7003

АП

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1017

7004

АП

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

1018

7006

АП

Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

1019

Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків

1020

7010

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

1021

7011

АП

Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

1022

7012

АП

Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1023

7014

АП

Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

1024

7015

АП

Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

1025

7016

АП

Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків

1026

7017

АП

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків

1027

Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1028

7020

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1029

7021

АП

Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1030

7028

АП

Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря

1031

Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

1032

7030

АП

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

1033

Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами

1034

7040

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

1035

7041

АП

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

1036

7048

АП

Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами

1037

Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

1038

7060

АП

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

1039

Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

1040

7070

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

1041

7071

АП

Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

1042

Розділ 71 Процентні витрати

1043

Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

1044

7120

АП

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1045

7121

А

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікатів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1046

7122

АП

Процентні витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1047

7123

А

Процентні витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1048

7124

А

Процентні витрати за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

1049

7125

А

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1050

Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку

1051

7130

А

Процентні витрати за операціями з філіями банку

1052

Група 714 Інші процентні витрати

1053

7140

АП

Процентні витрати за субординованим боргом

1054

7141

АП

Інші процентні витрати

1055

7142

А

Процентні витрати за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії

1056

Розділ 73 Інші операційні витрати

1057

Група 730 Витрати на телекомунікації

1058

7300

А

Витрати на СЕП

1059

7301

А

Витрати на інші системи банківського зв'язку

1060

Група 731 Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

1061

7310

А

Витрати від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

1062

7311

А

Витрати від інвестицій у дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

1063

Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів

1064

7320

А

Витрати від модифікації фінансових активів

1065

Група 733 Витрати від модифікації фінансових зобов'язань

1066

7330

А

Витрати від модифікації фінансових зобов'язань

1067

Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів

1068

7340

А

Витрати від припинення визнання фінансових активів

1069

Група 735 Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань

1070

7350

А

Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань

1071

Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)

1072

7360

А

Витрати від модифікації лізингу (оренди)

1073

Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

1074

7380

А

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

1075

Група 739 Інші операційні витрати

1076

7390

А

Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

1077

7391

А

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

1078

7392

А

Витрати на аудит

1079

7394

А

Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

1080

7395

А

Витрати на лізинг (оренду)

1081

7396

А

Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

1082

7397

А

Штрафи, пені, що сплачені банком

1083

7398

А

Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

1084

7399

А

Інші операційні витрати

1085

Розділ 74 Загальні адміністративні витрати

1086

Група 740 Витрати на утримання персоналу

1087

7400

А

Основна і додаткова заробітна плата

1088

7401

А

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1089

7403

А

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

1090

7404

А

Витрати на підготовку кадрів

1091

7405

А

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

1092

7409

А

Інші витрати на утримання персоналу

1093

Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

1094

7410

А

Податок на додану вартість

1095

7411

А

Податок на землю

1096

7418

А

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1097

7419

А

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

1098

Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

1099

7420

А

Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

1100

7421

А

Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)

1101

7423

А

Амортизація

1102

7424

А

Амортизація активів з права користування

1103

Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати

1104

7430

А

Витрати на комунальні послуги

1105

7431

А

Господарські витрати

1106

7432

А

Витрати на охорону

1107

7433

А

Інші експлуатаційні витрати

1108

Група 745 Інші адміністративні витрати

1109

7450

А

Поштово-телефонні витрати

1110

7452

А

Витрати на відрядження

1111

7454

А

Представницькі витрати

1112

7455

А

Витрати на маркетинг і рекламу

1113

7456

А

Спонсорство та доброчинність

1114

7457

А

Інші адміністративні витрати

1115

Група 749 Інші витрати

1116

7490

А

Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

1117

7491

АП

Втрати від уцінки запасів на продаж

1118

7499

А

Інші витрати

1119

Розділ 75 Комісійні витрати

1120

Група 750 Комісійні витрати

1121

7500

А

Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

1122

7501

А

Комісійні витрати на кредитне обслуговування

1123

7503

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

1124

7504

А

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

1125

7506

А

Комісійні витрати на довірче обслуговування

1126

7508

А

Комісійні витрати за позабалансовими операціями

1127

7509

А

Інші комісійні витрати

1128

Група 752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

1129

7520

А

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

1130

Розділ 77 Відрахування в резерви

1131

Група 770 Відрахування в резерви

1132

7700

АП

Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1133

7701

АП

Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

1134

7702

АП

Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

1135

7703

АП

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1136

7704

АП

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1137

7705

АП

Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку

1138

7706

АП

Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат

1139

7707

АП

Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку

1140

Розділ 79 Податок на прибуток

1141

Група 790 Податок на прибуток

1142

7900

АП

Податок на прибуток

1143

Клас 8 Управлінський облік

1144

Клас 9 Позабалансові рахунки

1145

Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів

1146

Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти

1147

9000

А

Надані гарантії

1148

9001

А

Підтверджені акредитиви

1149

9002

А

Надані акцепти

1150

9003

А

Надані авалі

1151

Група 903 Отримані гарантії

1152

9030

П

Гарантії, що отримані від Уряду України

1153

9031

П

Отримані гарантії

1154

9036

П

Отримані контргарантії

1155

Група 904 Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами

1156

9041

П

Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами

1157

Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

1158

Група 910 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

1159

9100

А

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

1160

Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

1161

9110

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

1162

9111

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

1163

Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

1164

9122

А

Непокриті акредитиви

1165

9129

А

Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

1166

Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

1167

Група 920 Валюта та банківські метали до отримання

1168

9200

А

Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот

1169

9201

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1170

9202

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1171

9203

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1172

9204

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1173

9206

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1174

9207

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1175

9208

А

Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами

1176

Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення

1177

9210

П

Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот

1178

9211

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1179

9212

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1180

9213

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1181

9214

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1182

9216

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1183

9217

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1184

9218

П

Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами

1185

Група 922 Валюта та банківські метали до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1186

9221

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1187

9224

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1188

9227

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1189

9228

А

Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1190

Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1191

9231

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1192

9234

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1193

9237

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1194

9238

П

Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1195

Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

1196

Група 930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу

1197

9300

А

Вимоги за андеррайтингом цінних паперів

1198

Група 931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу

1199

9310

П

Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів

1200

Група 932 Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1201

9321

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1202

9324

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1203

9327

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1204

9328

А

Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1205

Група 933 Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1206

9331

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1207

9334

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1208

9337

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1209

9338

П

Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1210

Група 935 Активи до отримання

1211

9350

А

Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

1212

9351

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1213

9352

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1214

9353

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1215

9354

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1216

9356

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1217

9357

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1218

9358

А

Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами

1219

9359

А

Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1220

Група 936 Активи до відправлення

1221

9360

П

Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

1222

9361

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1223

9362

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1224

9363

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1225

9364

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1226

9366

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1227

9367

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1228

9368

П

Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами

1229

9369

П

Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1230

Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги

1231

Група 950 Отримана застава

1232

9500

А

Отримана застава

1233

9501

А

Заставна за іпотечними кредитами

1234

9503

А

Застава за складськими свідоцтвами

1235

Група 951 Надана застава

1236

9510

П

Надана застава

1237

Група 952 Іпотека

1238

9520

А

Земельні ділянки

1239

9521

А

Нерухоме майно житлового призначення

1240

9523

А

Інші об'єкти нерухомого майна

1241

Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

1242

9530

П

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

1243

Група 954 Умовні зобов'язання

1244

9540

П

Умовні зобов'язання

1245

Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення

1246

Група 960 Не сплачені в строк доходи

1247

9600

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

1248

9601

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

1249

Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами

1250

9610

А

Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

1251

9611

А

Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

1252

9613

А

Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

1253

9615

А

Списана у збиток дебіторська заборгованість

1254

9617

А

Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

1255

9618

А

Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

1256

Група 962 Кошти до повернення

1257

9620

А

Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

1258

9621

А

Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

1259

Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

1260

Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

1261

9702

А

Цінні папери на зберіганні

1262

9703

А

Інші активи на зберіганні

1263

9704

А

Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

1264

Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки

1265

9710

А

Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

1266

9711

А

Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"

1267

9712

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

1268

9713

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

1269

9714

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

1270

9715

А

Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками

1271

9717

А

Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

1272

9718

А

Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації

1273

Група 973 Документи з приватизації - земельні бони

1274

9731

А

Земельні бони в установах ПАТ "Ощадбанк"

1275

9733

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

1276

9734

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

1277

9735

А

Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за земельними бонами

1278

9737

А

Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

1279

Група 974 Інші розрахунки

1280

9740

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

1281

9741

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

1282

9742

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно

1283

9743

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

1284

9744

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

1285

9745

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

1286

9746

А

Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації

1287

Група 976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"

1288

9760

А

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"

1289

Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

1290

9770

А

Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені

1291

9771

А

Бланки з приватизації в дорозі

1292

Група 978 Активні рахунки довірчого управління

1293

9780

А

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

1294

9781

А

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

1295

9782

А

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

1296

9783

А

Цінні папери в довірчому управлінні

1297

9784

А

Банківські метали в довірчому управлінні

1298

9786

А

Інші активи в довірчому управлінні

1299

9787

А

Витрати за операціями довірчого управління

1300

9788

А

Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління

1301

Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління

1302

9790

П

Фонди банківського управління

1303

9791

П

Рахунки установників

1304

9792

П

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

1305

9797

П

Доходи від операцій довірчого управління

1306

Розділ 98 Облік інших цінностей та документів

1307

Група 980 Документи за розрахунковими операціями

1308

9800

А

Розрахункові документи за факторинговими операціями

1309

9802

А

Акредитиви до виконання

1310

9803

А

Розрахункові документи клієнтів, які обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів

1311

9804

А

Документи суб'єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

1312

9805

А

Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями

1313

9806

А

Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

1314

9807

А

Документи інших банків за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

1315

9809

А

Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів

1316

Група 981 Інші цінності і документи

1317

9810

А

Нерозібрані посилки з цінностями

1318

9811

А

Отримані дозволи на випуск цінних паперів

1319

9812

А

Погашені цінності

1320

9817

А

Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

1321

9819

А

Інші цінності і документи

1322

Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку

1323

9820

А

Бланки цінних паперів

1324

9821

А

Бланки суворого обліку

1325

Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо

1326

9830

А

Документи і цінності, прийняті на інкасо

1327

9831

А

Документи і цінності, відправлені на інкасо

1328

Група 985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

1329

9850

А

Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

1330

Група 986 Операції з обслуговування кредитів

1331

9860

А

Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

1332

9861

А

Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

1333

Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

1334

9890

А

Бланки цінних паперів в підзвіті

1335

9891

А

Бланки цінних паперів в дорозі

1336

9892

А

Бланки суворого обліку в підзвіті

1337

9893

А

Бланки суворого обліку в дорозі

1338

9898

А

Інші цінності та документи в підзвіті

1339

9899

А

Інші цінності та документи в дорозі

1340

Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку

1341

Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95

1342

Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98

1343

Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

1344

9920

АП

Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

____________
1 За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А - активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний, КП - контрпасивний.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

(План рахунків із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 18.12.2017 р. N 132,
від 27.03.2018 р. N 28
,
від 21.12.2018 р. N 143
,
від 29.01.2019 р. N 24
,
від 08.01.2020 р. N 1
,
від 20.08.2020 р. N 123,
від 30.06.2021 р. N 65)

 

Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.

За рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) дебіторська заборгованість - сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг;

2) капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань;

3) контрактивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;

4) контрарні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об'єктів обліку, що відображені в інших рахунках;

5) контрпасивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;

6) кредиторська заборгованість - сума зобов'язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг, інших зобов'язань банку;

7) План рахунків - систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності;

8) транзитні рахунки - рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з питань бухгалтерського обліку або договорами.

3. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов'язань.

4. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.

5. Призначення та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України визначено в додатку 1 до цієї Інструкції.

6. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.

7. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.

8. У Плані рахунків визначено номери та найменування синтетичних рахунків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків.

Перша цифра рахунку зазначає приналежність до класу рахунків, друга та третя - приналежність до групи рахунків, четверта - визначає подальшу деталізацію та розшифровку рахунків у групі рахунків.

9. План рахунків складається з дев'яти класів:

1) клас 1. Казначейські та міжбанківські операції;

2) клас 2. Операції з клієнтами;

3) клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання;

4) клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції;

5) клас 5. Капітал банку;

6) клас 6. Доходи;

7) клас 7. Витрати;

8) клас 8. Управлінський облік;

9) клас 9. Позабалансові рахунки.

10. Клас 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операцій з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, кредитів, що надані та отримані іншими банками та отримані від інших банків.

У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.

До міжбанківських операцій належать:

1) кредитні та депозитні операції між банками;

2) операції з ведення кореспондентських рахунків;

3) безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим;

4) інші операції згідно із законодавством України.

11. У розділі 11 "Банківські метали" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків обліковуються банківські метали.

Абзац другий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.08.2020 р. N 123)

У розділі 11 "Банківські метали" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків не мають обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.

12. У розділах 12 "Кошти в Національному банку України" та 13 "Кошти Національного банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків відображаються активи та зобов'язання банку за операціями з Національним банком України.

13. У класі 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами).

Рахунки класу 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб'єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, іншими юридичними особами, фізичними особами.

За рахунками суб'єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

14. За класом 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків відображаються:

1) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії);

2) запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу;

(підпункт 2 пункту 14 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.08.2020 р. N 123)

3) інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу;

4) сформовані банківські резерви;

5) субординований борг;

6) розрахунки між філіями одного банку;

7) позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами;

8) дебіторська заборгованість банку за фінансовими інструментами та господарською діяльністю;

9) розрахунки з працівниками банку;

10) розрахунки за податками та обов'язковими платежами.

15. Рахунки розділу 39 "Розрахунки між філіями банку класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків призначені для здійснення розрахунків між філіями банку.

У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків.

16. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції" Плану рахунків відображаються:

1) інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії;

2) операції з основними засобами і нематеріальними активами;

3) операції з інвестиційною нерухомістю, іншими необоротними матеріальними активами.

17. За рахунками класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків відображається капітал банку, який включає:

1) статутний капітал;

2) емісійні різниці;

3) загальні резерви та інші фонди;

4) результати минулих років;

5) результати переоцінки.

Рахунки класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 "Доходи" та 7 "Витрати" Плану рахунків під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік.

18. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" Плану рахунків незалежно від порядку їх оподаткування.

Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" Плану рахунків.

Під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного року" або 5041 "Збиток звітного року" групи 504 "Результати звітного року" розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків.

19. Рахунки в класі 8 "Управлінський облік" Плану рахунків відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 "Управлінський облік" Плану рахунків не враховуються під час складання фінансової звітності банку.

20. У класі 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

21. Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.

22. Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок.

Наприклад, рахунок 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" групи 910 "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" розділу 91 "Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - активний, тому що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю" розділу 15 "Кошти в інших банках" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків.

23. Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок.

Наприклад, рахунок 9110 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" групи 911 "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" розділу 91 "Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 "Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю" розділу 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків.

24. Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків використовуються для обліку зобов'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами:

1) зобов'язання з кредитування;

2) непокриті безвідкличні акредитиви;

3) гарантійні зобов'язання банку;

4) зобов'язання за цінними паперами;

5) вимоги та зобов'язання за операціями спот та операціями з похідними фінансовими інструментами;

6) інші операції банку, які обліковуються за позабалансовими рахунками.

Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків можуть бути активними або пасивними.

25. Рахунки розділів 96 - 98 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.

26. Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками розділів 90 - 98 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

 

Призначення та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України

N
з/п

Рахунок

Назва

Призначення

номер

ознака

1

2

3

4

5

1

Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції

2

Розділ 10 Готівкові кошти

3

Група 100 Банкноти та монети

4

1001

А1

Банкноти та монети в касі банку

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах в операційній касі банку (філії).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси для зарахування на рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з Національного банку України, з філій (банків), відділень банку, з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки, що відправляються до Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв, у підзвіт

5

1002

А

Банкноти та монети в касі відділень банку

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах в операційній касі відділень банку.
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси відділень банку для зарахування на рахунки відділень та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з Національного банку України; з філій (банків), відділень банку; з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам відділення банку; суми готівки, що відправляються до Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв, у підзвіт

6

1003

А

Банкноти та монети в обмінних пунктах

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах, яка перебуває в обмінних пунктах банку (філій).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка надходить до обмінного пункту.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з обмінного пункту або повертається до операційної каси банку (філії, відділення)

7

1004

А

Банкноти та монети в банкоматах

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах у платіжних пристроях банку (філії, відділення).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла до платіжного пристрою.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з платіжного пристрою або повертається до операційної каси банку (філії, відділення)

8

1005

А

Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

Призначення рахунку: облік інкасованої готівки, яка підлягає зарахуванню на рахунки клієнтів. Рахунок використовується як транзитний. Залишків на рахунку на кінець операційного дня не повинно бути.
За дебетом рахунку проводяться суми інкасованої готівки, яка попередньо (до перерахування готівки) зараховується на рахунки клієнтів, та суми надлишків, що встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.
За кредитом рахунку проводяться суми перерахованої готівки, яка зараховується до операційної каси, та суми нестач, які встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта

9

1006

А

Банкноти та монети на зберіганні в інкасаторській компанії

Призначення рахунку: облік готівки банку, переданої на зберігання до інкасаторської компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми готівки банку, переданої на зберігання до інкасаторської компанії. За кредитом рахунку проводяться суми готівки банку, що повертається до операційної каси банку

10

1007

А

Банкноти та монети в дорозі

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах, яка відправлена банком (філією, відділенням).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка відправлена банком (філією, відділенням) до Національного банку України, до філії (банку), відділення банку, до іншого банку (філії, відділення), до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла за призначенням

11

Група 101 Дорожні чеки

12

1011

А

Дорожні чеки в касі банку

Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних дорожніх чеків до часу продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які продані, передані до кас філій, відділень, обмінних пунктів банку

13

1012

А

Дорожні чеки в касі відділень банку

Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі відділень банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які надійшли до каси відділень банку до часу продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які продані з каси відділень банку або повернені до операційної каси банку (філії)

14

1013

А

Дорожні чеки в обмінних пунктах

Призначення рахунку: облік суми дорожніх чеків, які перебувають в обмінному пункті.
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які надходять до обмінних пунктів.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які видані обмінним пунктом або повернені до операційної каси банку (філії)

15

1017

А

Дорожні чеки в дорозі

Призначення рахунку: облік дорожніх чеків, які відправлені емітентам, філіям, відділенням, обмінним пунктам банку, іншим банкам (філіям, відділенням).
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що відправлені.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що надійшли за призначенням

16

Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

17

1090

КА

Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за готівковими коштами, за якими втрачений контроль.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

18

Розділ 11 Банківські метали

19

Група 110 Банківські метали

20

1101

А

Банківські метали в банку

Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у касі банку (філії).
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що надходять до каси банку (філії).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що вибувають із каси банку (філії)

21

1102

А

Банківські метали у відділенні банку

Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у касі відділення банку (філії).
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що надходять до каси відділення банку (філії).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що вибувають з каси відділення банку (філії)

22

1107

А

Банківські метали в дорозі

Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що відправлені до філій, відділень банку, іншим банкам (їх філіям, відділенням).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що надійшли за призначенням

23

Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

24

1190

КА

Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за банківськими металами, за якими втрачений контроль.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

25

Розділ 12 Кошти в Національному банку України

26

Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України

27

1200

А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на користь банку та його клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються Національним банком України за дорученням банку - власника рахунку за власними операціями, операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між Національним банком України та банком

28

1202

А

Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України

Призначення рахунку: облік коштів банків за рахунком умовного зберігання (ескроу), який відкрито в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надходять відповідно до умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу).
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням відповідно до вимог законодавства України та умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу)

29

1203

А

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

Призначення рахунку: облік обов'язкових резервів банків, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми обов'язкових резервів, що перераховані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми, що повертаються банку Національним банком України

30

1207

А

Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

Призначення рахунку: облік коштів для проведення розрахунків ліквідатором (після закриття кореспондентського рахунку) та в інших випадках, передбачених законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми залишку в разі закриття кореспондентського рахунку банку; суми, які надходять на користь банку після закриття кореспондентського рахунку.
За кредитом рахунку проводяться суми за розрахунками банку згідно з рішеннями ліквідатора

31

1208

А

Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

32

Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

33

1211

А

Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

Призначення рахунку: облік коштів, що надані Національному банку України за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів за операціями репо

34

1212

А

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

Призначення рахунку: облік коштів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами)

35

1216

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів)

36

1218

А

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

37

Розділ 13 Кошти Національного банку України

38

Група 130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

39

1300

П

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

Призначення рахунку: облік коштів Національного банку України на кореспондентському рахунку в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь Національного банку України та його клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються банком згідно з дорученням Національного банку України за його власними операціями та за операціями його клієнтів

40

1302

П

Кошти Національного банку України за рахунком умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів Національного банку України за рахунком умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законами України.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

41

1308

П

Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

42

Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

43

1310

П

Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України через постійно діючу лінію рефінансування строком на один робочий день.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт

44

1311

П

Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми, які повернені Національному банку України за операціями репо

45

1312

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми інших кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

46

1316

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

47

1318

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

48

Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України

49

1321

П

Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами

50

1322

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від Національного банку України, крім тих, що обліковуються за рахунками 1321, 1323, 1324.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами

51

1323

П

Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунку: облік стабілізаційних кредитів, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих стабілізаційних кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами

52

1324

П

Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами

53

1326

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

54

1328

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

55

Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

56

1334

П

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

Призначення рахунку: облік коштів за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів за строковими вкладами (депозитами)

57

1336

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів); суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

58

1338

П

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за отриманими строковими вкладами (депозитами) від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

59

Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

60

Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

61

1400

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що продані

62

1401

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані

63

1402

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що продані

64

1403

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що продані

65

1404

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані

66

1405

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу

67

1406

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу цінних паперів; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані

68

1408

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених процентів у разі продажу цінних паперів

69

Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

70

1410

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані

71

1411

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані

72

1412

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що продані, погашені або рекласифіковані

73

1413

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що продані, погашені або рекласифіковані

74

1414

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або рекласифіковані

75

1415

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації

76

1416

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або рекласифікації цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані

77

1418

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів; суми нарахованих процентів під час рекласифікації цінних паперів

78

1419

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із збільшенням кредитного ризику боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

79

Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

80

1420

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що погашені або рекласифіковані

81

1421

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані

82

1422

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що погашені або рекласифіковані

83

1423

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що погашені або рекласифіковані

84

1424

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що погашені або рекласифіковані

85

1426

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунків: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі рекласифікації; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані

86

1428

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані

87

1429

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із збільшенням кредитного ризику боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

88

Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

89

1430

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що продані або погашені

90

1435

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми уцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми дооцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу

91

1436

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або погашення; суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані

92

1438

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу депозитних сертифікатів Національного банку України або погашення

93

Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

94

1440

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що погашені

95

1446

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі погашення

96

1448

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання або суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що погашені

97

Група 145 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

98

1450

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що погашені

99

1455

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми уцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми дооцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу

100

1456

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі погашення; суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані

101

1458

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання або суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що погашені

102

Розділ 15 Кошти в інших банках

103

Група 150 Кошти на вимогу в інших банках

104

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках; вкладів (депозитів) на вимогу в інших банках; отриманих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком-кореспондентом та банком - власником рахунку, у тому числі отримані кредити овердрафт

105

1502

А

Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів банків за рахунком умовного зберігання (ескроу) в іншому банку.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надходять відповідно до умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу).
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням відповідно до вимог законодавства України та умов договору рахунку умовного зберігання (ескроу)

106

1507

П

Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за отриманими кредитами овердрафт від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

107

1508

АП

Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, розміщеними в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

108

1509

КА

Резерв за коштами на вимогу в інших банках

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу в інших банках.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

109

Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

110

1510

А

Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік депозитів овернайт, що розміщені банками в інших банках строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених депозитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових депозитів

111

1513

А

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів)

112

1516

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів)

113

1518

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

114

1519

КА

Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

115

Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

116

1520

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік заборгованості інших банків за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

117

1521

А

Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що надані іншим банкам строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми погашеної заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки з обліку кредитів у разі зміни початкової дати їх погашення

118

1522

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків за операціями репо

119

1524

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих інших кредитів, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості

120

1526

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

121

1528

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

122

1529

КА

Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

123

Група 153 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

124

1532

А

Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, надані іншим банкам, за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків, за операціями репо

125

1533

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми інших кредитів, що надані іншим банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків

126

1535

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми уцінки за кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми за кредитами під час їх продажу або рекласифікації

127

1536

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

128

1538

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

129

Група 154 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

130

1542

А

Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартість через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, надані іншим банкам, за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків, за операціями репо

131

1543

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми інших кредитів, що надані іншим банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків

132

1545

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми уцінки за кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми за кредитами під час їх продажу або рекласифікації

133

1546

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

134

1548

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

135

1549

КА

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

136

Розділ 16 Кошти інших банків

137

Група 160 Кошти на вимогу інших банків

138

1600

АП

Кореспондентські рахунки інших банків

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті іншим банкам; вкладів (депозитів) на вимогу, залучених від інших банків; облік кредитів овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що списуються банком на підставі розпоряджень банків - власників рахунків за власними операціями та за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між банком та банком-кореспондентом; суми наданих кредитів овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що надходять на користь банків-кореспондентів та їх клієнтів

139

1602

П

Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)

Призначення рахунку: облік коштів інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу), використання яких передбачене законами України.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

140

1607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

141

1608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

142

1609

КА

Резерв за коштами на вимогу інших банків

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

143

Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

144

1610

П

Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік депозитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на депозити овернайт.
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових вкладів (депозитів)

145

1613

П

Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів)

146

1616

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів); суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

147

1618

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

148

Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

149

1621

П

Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки короткострокових, довгострокових кредитів; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами

150

1622

П

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

151

1623

П

Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами

152

1626

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від інших банків; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

153

1628

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

154

Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

155

Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

156

1811

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за готівку або суми готівки, що передається.
За кредитом рахунку проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою

157

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми виплачених гарантій, що забезпечені контргарантією платоспроможного банку до їх погашення цим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з банками

158

Група 183 Кошти банків у розрахунках

159

1832

А

Кошти банків у розрахунках

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного в інших банках, які вимагає банк-контрагент за різними операціями, у тому числі за акредитивами.
За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями, у тому числі за акредитивами.
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням

160

1839

КА

Резерви за коштами банків у розрахунках

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами банків у розрахунках.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

161

Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

162

1890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

163

Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

164

Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

165

1911

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з готівкою.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою

166

1912

П

Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток

Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями репо з банками

167

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми проданих дорожніх чеків до часу перерахування сум емітентам; кошти банків до настання дати валютування.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з банками

168

Група 192 Кошти Національного банку України на вимогу зі спеціальним режимом використання

169

1922

П

Кошти Національного банку України на вимогу зі спеціальним режимом використання

Призначення рахунку: облік коштів Національного банку України в розрахунках, грошового покриття за різними операціями, у тому числі за акредитивами.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів, перерахування коштів за призначенням

170

Група 193 Кошти в розрахунках інших банків

171

1932

П

Кошти в розрахунках інших банків

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття інших банків за різними операціями, у тому числі за акредитивами.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів; перерахування коштів за призначенням

172

Клас 2 Операції з клієнтами

173

Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

174

Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

175

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

176

2016

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

177

2018

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

178

2019

КА

Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

179

Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

180

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку їх платежу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

181

2026

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час придбання векселів

182

2028

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

183

2029

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

184

Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

185

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

186

2036

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

187

2038

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

188

2039

КА

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

189

Група 204 Придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю

190

2040

А

Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

191

2041

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за врахованими векселями, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

192

2042

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за придбаними (створеними) знеціненими вимогами за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

193

2043

А

Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів суб'єктів господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

194

2044

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитів

195

2045

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

196

2046

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за придбаними (створеними) знеціненими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

197

2048

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

198

2049

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

199

Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

200

2060

А

Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного у суб'єктів господарювання за різними операціями (гарантіями платежу, тендерними гарантіями).
За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за виконаними операціями

201

2063

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані суб'єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі для здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості

202

2066

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

203

2068

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

204

2069

КА

Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

205

Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

206

2071

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

207

2076

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою)

208

2078

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

209

2079

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

210

Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

211

2083

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

212

2086

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

213

2088

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

214

2089

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

215

Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

216

Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

217

2103

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

218

2106

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

219

2108

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

220

2109

КА

Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

221

Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

222

2113

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

223

2116

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

224

2118

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

225

2119

КА

Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

226

Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

227

2123

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

228

2126

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

229

2128

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

230

2129

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

231

Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

232

2133

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

233

2136

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

234

2138

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

235

2139

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

236

Група 214 Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

237

2140

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади

238

2141

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

239

2142

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

240

2143

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

241

2146

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за придбаними (створеними) знеціненими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

242

2148

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

243

2149

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

244

Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

245

Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

246

2203

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

247

2206

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

248

2208

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

249

2209

КА

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

250

Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

251

2211

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

252

2216

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою)

253

2218

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

254

2219

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

255

Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

256

2220

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам до настання строку платежу за векселем, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

257

2226

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час придбання векселів

258

2228

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

259

2229

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

260

Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

261

2233

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

262

2236

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

263

2238

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

264

2239

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

265

Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

266

2240

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

267

2241

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

268

2242

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

269

2243

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

270

2246

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

271

2248

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

272

2249

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

273

Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю

274

Група 230 Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

275

2301

А

Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів суб'єктів господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

276

2303

А

Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів у поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

277

2306

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

278

2307

АП

Переоцінка за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів у поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів у поточну діяльність; списані суми уцінки за кредитами, що надані на поточну діяльність органам влади під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів у поточну діяльність, що надані органам влади; списані суми за кредитами в поточну діяльність, що надані органам влади під час їх продажу або рекласифікації

279

2308

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

280

2309

АП

Резерв за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

281

Група 231 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

282

2310

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

283

2311

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

284

2316

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

285

2317

АП

Переоцінка за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів репо суб'єктів господарювання; списані суми уцінки за кредитами репо суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів репо суб'єктів господарювання; списані суми кредитів репо суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації

286

2318

А

Нараховані доходи за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

287

2319

АП

Резерв за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

288

Група 232 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

289

2320

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

290

2321

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

291

2326

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період

292

2327

АП

Переоцінка за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання; списані суми уцінки за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання; списані суми кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання під час їх продажу або рекласифікації

293

2328

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

294

2329

АП

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

295

Група 233 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

296

2330

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

297

2331

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

298

2336

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

299

2337

АП

Переоцінка за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання; списані суми уцінки за вимогами, що придбані за операціями факторингу під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання; списані суми кредитів, що надані за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання під час їх продажу або рекласифікації

300

2338

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

301

2339

АП

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

302

Група 234 Фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

303

2340

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

304

2341

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання

305

2346

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою)

306

2347

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми уцінки за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації

307

2348

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

308

2349

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

309

Група 235 Іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

310

2351

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

311

2353

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

312

2356

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через і