Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 07.09.2017 № 88
редакция действует с 16.02.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2017 року N 88

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 15 лютого 2018 року N 12

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", статей 2, 5, 6, 11 та 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою сприяння залученню в Україну додаткових кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій та подальшого вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами), що додаються.

2. Абзац одинадцятий підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Купівля (обмін) іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора з метою виконання боргових зобов'язань позичальника за кредитом, позикою (далі - кредит) дозволяється лише за умови, що в рахунок кредиту кредитор фактично переказав (видав у готівковій формі у дозволених законодавством випадках) іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора.".

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.02.2018 р. N 12)

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1. У розділі I:

1) у главі 1:

пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Норми розділу I цього Положення не поширюються на комерційні кредити, а також кредитні договори/договори позики, умови яких передбачають використання національної валюти України як валюти кредиту/позики та/або як засобу платежу.";

у другому реченні абзацу третього пункту 1.5 цифри "1.18" замінити цифрами "1.9";

пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Вимоги розділу I цього Положення щодо реєстрації договорів (у тому числі вимоги пункту 1.16 глави 1 та глави 2 розділу I цього Положення), а також розміру виплат за користування кредитом з дотриманням максимальних процентних ставок, що встановлюються Національним банком відповідно до абзацу першого пункту 1.10 глави 1 розділу I цього Положення, не застосовуються до договорів (операцій за договорами) у разі залучення:

1) кредиту державою або під державну гарантію;

2) кредиту резидентом-позичальником від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, та/або від міжнародних фінансових організацій, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам (далі в цьому пункті - МФО).

Уповноважені банки обслуговують операції за договорами про одержання кредитів, що зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 1.9 глави 1 розділу I цього Положення, відповідно до умов таких договорів.

Резидент (позичальник/боржник у зобов'язанні за договором та/або інша особа, що виконує зобов'язання за такого позичальника/боржника у зобов'язанні) має право купувати та/або переказувати іноземну валюту за межі України на користь МФО-кредитора в рахунок погашення основної суми кредиту, сплати процентів та інших платежів, установлених договором, без наявності реєстрації договору та без індивідуальної ліцензії Національного банку на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.";

пункт 1.18 викласти в такій редакції:

"1.18. Реєстрація договору дійсна на весь час користування кредитом за цим договором, якщо протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору резидент-позичальник одержав кредит або його частку.";

пункт 1.23 виключити;

2) абзац восьмий пункту 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"Резидент-позичальник має право купувати/переказувати іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора з метою виконання боргових зобов'язань за договором лише за умови, що в рахунок кредиту нерезидент-кредитор фактично переказав іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора.".

2. Пункт 10 додатка 1 до Положення викласти в такій редакції:

"10. Реквізити (номер, дата, заголовок) рішення Правління Національного банку України, що стосується реалізації резидентами-позичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за якими перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками.".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос