Идет загрузка документа (189 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

Национальный банк
Положение, Постановление от 17.08.2017 № 80
редакция действует с 22.11.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 2017 року N 80

Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 15 листопада 2017 року N 114

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою удосконалення порядку видачі Національним банком України небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення), що додається.

2. Колонку 3 "Найменування послуг" послуги під номером 52 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року N 53) (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Розгляд пакета документів щодо видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі, а також переоформлення ліцензії".

3. Небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків відповідно до вимог Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року N 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за N 407/22939 (зі змінами):

протягом двох місяців із дати набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України анкету (додаток 3 до Положення) та відомості про свою структуру власності відповідно до вимог розділу VI Положення. Небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, відомості про свою структуру власності згідно з цим пунктом не подають;

протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

4. Департаменту фінансового контролінгу (Стринжа О. В.) і Департаменту ліцензування (Бевз О. О.) у строк до 31 грудня 2017 року привести тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування у відповідність до вимог Положення.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 15.11.2017 р. N 114)

5. Небанківські фінансові установи до затвердження тарифу на послугу з розгляду пакета документів щодо видачі дубліката ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за цю послугу, не подають.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за N 407/22939;

2) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року N 43 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за N 348/25125;

3) підпункт 1 пункту 1 та пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 480 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

4) пункти 2 та 3 постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2015 року N 815 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

5) постанову Правління Національного банку України від 01 вересня 2016 року N 379 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків".

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В. та заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Перший заступник Міністра
фінансів України

О. Маркарова

 

Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 10, 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2. Це Положення визначає умови, за яких видається ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - ліцензія) Національним банком України (далі - Національний банк), порядок видачі, переоформлення ліцензії, а також підстави, за яких Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії, зупинити або відкликати її.

3. Вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові установи, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем та надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) дата подання пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення;

2) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

3) кваліфіковане бюро кредитних історій - Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій;

4) керівники небанківської фінансової установи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) небанківської фінансової установи;

5) кінцевий власник істотної участі в небанківській фінансовій установі - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, визначених відповідно до вимог цього Положення;

6) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, що володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:

юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

7) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

8) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

9) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;

10) ліцензія - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської фінансової установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - переказ коштів);

11) небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України;

12) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;

13) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;

14) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;

15) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законодавчих актах України.

5. Рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання ліцензії приймається Правлінням Національного банку.

Рішення про переоформлення ліцензії приймає заступник Голови Національного банку.

Ліцензія набирає чинності з дати її підписання заступником Голови Національного банку. Строк дії ліцензії є необмеженим.

Небанківська фінансова установа має право розпочати надання послуг з переказу коштів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку та за умови участі небанківської фінансової установи в платіжній системі, відомості про яку внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

6. Небанківська фінансова установа не має права передавати ліцензію третім особам.

7. Небанківська фінансова установа зобов'язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі, переоформлення ліцензії або видачу її дубліката в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

Небанківська фінансова установа зобов'язана подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за відповідну послугу одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії, вважається наданою, а плата за розгляд пакета документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про видачу / відмову у видачі ліцензії.

Послуга з переоформлення ліцензії або видачі її дубліката вважається наданою, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком прийнято рішення про переоформлення ліцензії або видачу її дубліката.

8. Небанківська фінансова установа має право звернутися до Національного банку із заявою про переоформлення ліцензії в разі зміни її найменування (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією).

9. Небанківська фінансова установа має право звернутися до Національного банку із заявою про отримання дубліката ліцензії в разі втрати або пошкодження такої ліцензії.

10. Небанківська фінансова установа зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з дати її виключення з Реєстру фінансових установ припинити надання послуг з переказу коштів, письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію.

11. Небанківська фінансова установа зобов'язана в разі прийняття нею рішення про припинення надання послуг з переказу коштів письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію протягом п'яти робочих днів із дати прийняття такого рішення.

II. Умови, за яких небанківська фінансова установа має право отримати ліцензію та надавати послуги з переказу коштів

12. Національний банк видає ліцензію небанківській фінансовій установі за умови дотримання таких вимог:

1) відповідність фінансового стану небанківської фінансової установи вимогам розділу IV цього Положення;

2) відповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам розділу VI цього Положення;

3) відсутність протягом року, що передує даті надходження документів, фактів порушення небанківською фінансовою установою вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, валютного законодавства та/або застосованих до неї заходів впливу за порушення зазначеного законодавства України;

4) відповідність внутрішніх правил про переказ коштів небанківської фінансової установи законодавству України з питань переказу коштів;

5) відповідність небанківської фінансової установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі V цього Положення.

13. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог нормативно-правового акта Національного банку та законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

14. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію та має намір надавати послуги з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів розробити та затвердити внутрішні документи, які мають визначати порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання готівки та періодичність проведення інкасації готівкових коштів у пунктах приймання готівки та платіжних пристроях.

15. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, не має права здійснювати ризикову діяльність. Ознаками здійснення небанківською фінансовою установою ризикової діяльності є:

1) проведення фінансових операцій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);

2) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування, вчиненням інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України тощо;

3) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених законодавством України з питань фінансового моніторингу;

4) невикористання права відмови в проведенні клієнтами регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з використанням послуг небанківської фінансової установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;

5) здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів;

6) здійснення фінансових операцій клієнта, який є публічним діячем, особою, близькою або пов'язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) небанківська фінансова установа не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;

7) наявність договорів факторингу та/або договорів відступлення права вимоги, укладених небанківською фінансовою установою з банком або іншою особою, за якими небанківська фінансова установа набуває статусу кредитора щодо заборгованості, загальна сума якої перевищує 50 відсотків активів небанківської фінансової установи;

8) подання Національному банку недостовірної(их) інформації/документів/висновків.

16. Небанківська фінансова установа, яка під час надання послуг з переказу коштів має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської фінансової установи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про таку торговельну марку, фірмове найменування.

17. Небанківська фінансова установа зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня початку/припинення користування послугами оператора послуг платіжної інфраструктури в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

Повідомлення має містити інформацію про:

1) повне та скорочене найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, його ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, назву/позначення його комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів та послуг) (за наявності);

2) дату початку/припинення надання ним послуг небанківській фінансовій установі.

18. Небанківська фінансова установа зобов'язана протягом усього строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі вимог цього Положення, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та внутрішніх правил про переказ коштів, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, зокрема, надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи і звітність у встановлений Національним банком строк.

19. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом усього строку дії ліцензії щороку до 01 квітня подавати Національному банку такі документи:

1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за попередній звітний рік;

2) висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до відповідного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності.

20. Небанківська фінансова установа в разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язана письмово повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин.

III. Порядок подання документів Національному банку для отримання/переоформлення ліцензії

21. Небанківська фінансова установа для отримання ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

1) заяву про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (додаток 1);

2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, який має бути складений з урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення;

3) анкету небанківської фінансової установи (додаток 3);

4) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи;

5) копію статуту, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи. Небанківська фінансова установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає. Небанківська фінансова установа, що створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;

6) внутрішні правила про переказ коштів, які мають містити положення, зазначені в пункті 22 розділу III цього Положення;

7) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми N 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми N 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми N 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва":

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської фінансової установи до Національного банку із заявою про видачу ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).

Якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської фінансової установи становить більше ніж 10 % активів небанківської фінансової установи, то додатково до фінансової звітності подається розшифрування такої дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення.

Якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської фінансової установи становлять більше ніж 10 % активів небанківської фінансової установи, то додатково до фінансової звітності надається детальна інформація щодо таких інвестицій, зокрема про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій.

Національний банк має право вимагати надання додаткової інформації та документів щодо фінансової звітності небанківської фінансової установи;

8) висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до відповідного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності небанківської фінансової установи; та

інформацію такого аудитора про підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності з переказу коштів згідно з бізнес-планом;

9) відомості про структуру власності небанківської фінансової установи, подані відповідно до розділу VI цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська фінансова установа звертається до Національного банку із заявою про видачу ліцензії;

10) довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але за період не більше ніж три останні місяці, і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

11) довідку уповноваженого органу про наявність або відсутність у небанківської фінансової установи заборгованості зі сплати податків, зборів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

12) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської фінансової установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії.

22. Внутрішні правила про переказ коштів мають бути затверджені керівником небанківської фінансової установи, пронумеровані, прошиті та містити положення про:

1) умови та порядок надання послуг з переказу коштів (уключаючи опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів);

2) технологію оброблення та виконання документів;

3) порядок здійснення бухгалтерського обліку;

4) строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів;

5) порядок внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів;

6) порядок повернення коштів ініціатору переказу в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати їх у готівковій формі одержувачу.

23. Небанківська фінансова установа для переоформлення ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

1) заяву про переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (додаток 4);

2) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи;

3) копію статуту, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи. Небанківська фінансова установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає;

4) ліцензію, яка була отримана раніше.

24. Небанківська фінансова установа для отримання дубліката ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

1) заяву про видачу дубліката ліцензії із зазначенням обставин, які призвели до її втрати або пошкодження;

2) інформацію про опублікування оголошення про втрату ліцензії в засобах масової інформації та примірник/копію такої публікації;

3) не придатну для користування ліцензію у разі її пошкодження.

25. Документи, що подаються небанківською фінансовою установою для видачі, переоформлення ліцензії, а також інші документи, які подаються до Національного банку відповідно до вимог розділу III цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень і неточностей.

Сторінки документів мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені підписом керівника небанківської фінансової установи.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).

Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат готового файла - pdf;

сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Анкета небанківської фінансової установи (додаток 3) додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.

Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення небанківської фінансової установи до системи електронної пошти Національного банку).

26. У разі потреби отримання додаткових пояснень, інформації та/або документів з метою уточнення відомостей, наведених у поданих до Національного банку документах, та необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення Національний банк вимагає від небанківської фінансової установи надання таких пояснень, інформації та/або документів.

27. Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до статуту зобов'язана письмово повідомити про це Національний банк протягом 10 робочих днів із дати державної реєстрації цих змін із зазначенням короткого опису внесених змін.

Небанківська фінансова установа в разі внесення змін до внутрішніх правил про переказ коштів зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати їх виникнення подати Національному банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням унесених до них змін.

Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання від небанківської фінансової установи змін до внутрішніх правил про переказ коштів розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу.

Небанківська фінансова установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно з унесеними змінами до внутрішніх правил про переказ коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.

28. Небанківська фінансова установа в разі укладення договору про участь в іншій платіжній системі, ніж та, що була зазначена в заяві про видачу ліцензії, та у зв'язку з цим зміною умов та порядку надання послуг з переказу коштів, наведених у внутрішніх правилах про переказ коштів, зобов'язана подати до Національного банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням унесених до них змін.

Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання таких змін від небанківської фінансової установи розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську фінансову установу.

Небанківська фінансова установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно з унесеними змінами до внутрішніх правил про переказ коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.

29. Небанківська фінансова установа в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської фінансової установи (додаток 3), зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня настання змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.

30. Небанківська фінансова установа несе відповідальність за достовірність відомостей та справжність документів (їх копій), що подаються нею до Національного банку згідно з цим Положенням.

IV. Вимоги до фінансового стану небанківської фінансової установи

31. Фінансовий стан небанківської фінансової установи має відповідати запланованим нею у бізнес-плані обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план небанківської фінансової установи має складатися з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів та витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.

Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської фінансової установи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо з бізнес-плану та/або фінансової звітності вбачається відсутність пропорційних запланованим обсягу та характеру діяльності небанківської фінансової установи ресурсів для належного здійснення діяльності з переказу коштів.

32. Розмір власного капіталу небанківської фінансової установи має відповідати вимогам, установленим уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

33. Небанківська фінансова установа, яка звертається за отриманням ліцензії, зобов'язана мати достатньо грошових коштів для виконання бізнес-плану в перший рік своєї діяльності, але в розмірі, не меншому, ніж 500 тисяч гривень.

34. Небанківська фінансова установа, яка звертається за отриманням ліцензії, має відповідати таким вимогам:

1) відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів;

2) відсутність фінансових інвестицій у капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25 % власного капіталу небанківської фінансової установи;

3) відсутність суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.

Суттєвим вважається невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 календарних днів.

Небанківська фінансова установа має право надати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення суттєвих порушень фінансових зобов'язань у разі їх наявності. Національний банк має право не відмовляти у видачі ліцензії, якщо відповідні фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що має бути підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями.

V. Вимоги до ділової репутації небанківської фінансової установи, її керівників та власників істотної участі в ній

35. Ділова репутація небанківської фінансової установи (у тому числі її керівників та власників істотної участі в ній) має відповідати вимогам розділу V цього Положення щодо бездоганності.

36. Небанківська фінансова установа, яка звертається за отриманням ліцензії, має відповідати таким вимогам:

1) проти небанківської фінансової установи, її керівників, власників істотної участі не були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

2) небанківська фінансова установа, її керівники, власники істотної участі в ній не включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);

3) небанківська фінансова установа, її керівники або власники істотної участі в ній не подавали недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації);

4) у керівників небанківської фінансової установи, фізичних осіб - власників істотної участі в небанківській фінансовій установі немає судимості за вчинення умисних злочинів, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.

37. Ділова репутація небанківської фінансової установи, її керівників та власників істотної участі в ній не вважається бездоганною, якщо:

1) небанківська фінансова установа, її керівники або власники істотної участі в ній володіли істотною участю в банку станом на будь-яку дату, або

2) керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в ній обіймали не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконували обов'язки зазначених осіб, або

3) незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку керівники або власники істотної участі небанківської фінансової установи станом на будь-яку дату мали право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -

протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:

відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, передбачених статтею 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком).

38. Ділова репутація небанківської фінансової установи не вважається бездоганною, якщо:

1) небанківська фінансова установа володіла істотною участю в іншій небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або

2) власник істотної участі в небанківській фінансовій установі володів істотною участю в іншій небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або

3) керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі обіймав в іншій небанківській фінансовій установі не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконував обов'язки зазначених осіб, -

протягом одного року, що передує прийняттю уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про застосування будь-якого з таких заходів впливу:

призначення тимчасової адміністрації;

анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

виключення з Державного реєстру фінансових установ.

VI. Порядок подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи

39. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності:

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи, складене за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення (далі - повідомлення);

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 6 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 7 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);

4) схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи (далі - схема).

Інформація, зазначена в схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та про власників істотної участі.

Зразки заповнення відомостей про остаточних ключових учасників і власників істотної участі та складання схеми наведені в додатках 8 - 13 до цього Положення.

40. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській фінансовій установі) зобов'язана подати до Національного банку передбачені пунктом 39 розділу VI цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або засвідченою підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи копією договору купівлі-продажу (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни в складі відомостей про структуру власності.

У повідомленні, яке подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

41. Уповноважена особа небанківської фінансової установи підписує документи про структуру власності.

42. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи надання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи.

43. Структура власності небанківської фінансової установи має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VI цього Положення.

Структура власності небанківської фінансової установи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності небанківської фінансової установи дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність небанківської фінансової установи;

усіх ключових учасників небанківської фінансової установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи;

характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище;

2) документи про структуру власності небанківської фінансової установи відповідають вимогам розділу VI цього Положення;

3) набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі погоджено в порядку, установленому законодавством.

Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним пунктом 43 розділу VI цього Положення, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 44 - 46 розділу VI цього Положення.

44. Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській фінансовій установі через наявність у структурі власності небанківської фінансової установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації тощо) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна.

45. Структура власності небанківської фінансової установи є непрозорою у разі її циклічності.

Циклічною вважається така структура власності небанківської фінансової установи, у якій неможливо встановити всіх кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі через те, що деякі чи всі ключові учасники в структурі власності володіють участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами.

46. За наявності в Національного банку підстав уважати, що заявлена структура власності небанківської фінансової установи не відповідає дійсності, зокрема, що будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, Національний банк запитує додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності небанківської фінансової установи, та встановлює строк для подання таких документів (крім особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи, участь якої в небанківській фінансовій установі не перевищує одного відсотка).

Національний банк має право визнати структуру власності небанківської фінансової установи непрозорою в разі неподання такою небанківською фінансовою установою достатніх доказів того, що заявлена структура власності небанківської фінансової установи відповідає дійсності. Рішення про визнання структури власності небанківської фінансової установи непрозорою приймає Правління Національного банку.

47. Розмір участі особи в небанківській фінансовій установі розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі.

48. Розмір опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі за такою формулою:

  

,

або

  

,

де РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі;

У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п - кількість рівнів володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи;

П - знак множення;

і - номер рівня володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи.

Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі наведений у додатках 9, 12 до цього Положення.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, визначений у пункті 48 розділу VI цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль над акціонерами (учасниками) небанківської фінансової установи.

49. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль над акціонером (учасником) небанківської фінансової установи, то розмір опосередкованої участі такої особи в небанківській фінансовій установі дорівнює розміру прямої участі в небанківській фінансовій установі акціонера (учасника) небанківської фінансової установи, якого вона контролює.

50. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі особи, яка набула істотну участь у небанківській фінансовій установі за довіреністю акціонерів (учасників) небанківської фінансової установи, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі небанківської фінансової установи акціонерів (учасників) небанківської фінансової установи, які видали такі довіреності.

51. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність небанківської фінансової установи, прирівнюється до 10 відсотків.

52. Розмір опосередкованої участі в небанківській фінансовій установі особи, яка незалежно від формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність небанківської фінансової установи, прирівнюється до 100 відсотків.

VII. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською фінансовою установою для отримання/переоформлення ліцензії

53. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі протягом 60 робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначених цим Положенням.

54. Національний банк оформляє ліцензію на бланку Національного банку за підписом заступника Голови Національного банку, який засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку, протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про видачу ліцензії небанківській фінансовій установі (додаток 14).

55. Національний банк здійснює переоформлення ліцензії / оформлення дубліката ліцензії протягом 15 робочих днів із дня отримання від небанківської фінансової установи повного пакета документів, визначених цим Положенням.

56. Національний банк видає ліцензію або її дублікат представникові небанківської фінансової установи на підставі належним чином оформленої довіреності протягом трьох робочих днів із дати підписання ліцензії. У разі неотримання представником небанківської фінансової установи ліцензії протягом трьох робочих днів із дати її підписання Національний банк надсилає її за місцезнаходженням небанківської фінансової установи.

57. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 робочих днів.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про призупинення розгляду пакета документів у письмовій формі повідомити про таке рішення небанківську фінансову установу (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

58. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів, визначений цим Положенням, за обґрунтованим клопотанням небанківської фінансової установи та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про продовження строку розгляду пакета документів у письмовій формі повідомити про таке рішення небанківську фінансову установу.

59. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до цього Положення, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, про що в письмовій формі повідомляє небанківську фінансову установу із зазначенням підстав такого повернення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк повертає без розгляду пакет документів, якщо відомості про небанківську фінансову установу не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України.

Небанківська фінансова установа має право повторно подати до Національного банку пакет документів, передбачений цим Положенням, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.

60. Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання.

Національний банк зупиняє строк розгляду документів, визначений цим Положенням, до отримання доопрацьованих відповідно до цього пункту документів та/або додаткових документів/інформації, передбачених пунктом 26 розділу III цього Положення, та поновлює його після отримання всіх додаткових документів та інформації.

61. Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії небанківській фінансовій установі, якщо за результатами розгляду документів установлено, що:

1) подані документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення;

2) небанківська фінансова установа та/або хоча б один з її керівників, та/або хоча б один із власників істотної участі в небанківській фінансовій установі не відповідають вимогам, установленим цим Положенням;

3) фінансовий стан небанківської фінансової установи не відповідає вимогам, установленим цим Положенням;

4) структура власності небанківської фінансової установи не відповідає вимогам щодо прозорості, установленим цим Положенням;

5) не дотримані інші вимоги цього Положення.

62. Національний банк має право відмовити небанківській фінансовій установі в переоформленні ліцензії або видачі її дубліката, якщо за результатами розгляду документів установлено, що подані небанківською фінансовою установою документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення.

63. Національний банк письмово повідомляє небанківську фінансову установу про відмову у видачі, переоформленні ліцензії або видачі її дубліката із зазначенням підстав.

64. Подані документи не повертаються небанківській фінансовій установі в разі відмови у видачі ліцензії.

65. Небанківська фінансова установа має право подати до Національного банку документи на видачу ліцензії не раніше ніж через 90 календарних днів із дня повідомлення Національним банком про відмову у видачі ліцензії за умови усунення підстав, за яких небанківській фінансовій установі було відмовлено у видачі ліцензії.

VIII. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії

66. Національний банк має право зупинити на строк до одного року дію ліцензії небанківської фінансової установи в разі порушення нею вимог законодавства України з питань переказу коштів.

Національний банк поновлює дію ліцензії (у тому числі достроково) у разі усунення небанківською фінансовою установою причин, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, за умови надання переліку заходів, проведених для усунення цих причин та підтвердних документів щодо цих заходів. Рішення про поновлення дії ліцензії приймається Національним банком протягом 30 робочих днів із дня отримання від небанківської фінансової установи таких документів.

Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи надання додаткової інформації, пов'язаної з документами, поданими відповідно до вимог цього Положення, яка необхідна для прийняття рішення про поновлення ліцензії.

Національний банк має право відкликати ліцензію у разі неусунення небанківською фінансовою установою причин, що стали підставою для зупинення дії ліцензії.

67. Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи ліцензію в разі:

1) установлення факту подання до Національного банку документів, що містили недостовірну інформацію;

2) виключення небанківської фінансової установи з Реєстру фінансових установ;

3) прийняття рішення про припинення небанківською фінансовою установою діяльності (крім перетворення);

4) ненадання небанківською фінансовою установою як учасницею платіжної системи послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку;

5) неусунення причин, за якими під час дії ліцензії були застосовані заходи впливу за порушення законодавства України, що регулює здійснення переказу коштів;

6) повторного протягом календарного року порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів;

7) виявлення факту(ів) здійснення ризикової діяльності;

8) наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, чи органів державної влади про порушення небанківською фінансовою установою вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України з питань переказу коштів, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення та/або до них застосовано санкції за порушення цього законодавства;

9) установлення факту недотримання небанківською фінансовою установою внутрішніх правил про переказ коштів та/або правил платіжних систем, учасником яких вона є;

10) невідповідності структури власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників істотної участі в небанківській фінансовій установі вимогам законодавства України (зокрема, вимогам, установленим у цьому Положенні);

11) виникнення обставин, що свідчать про невідповідність небанківської фінансової установи, його керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації, визначеним цим Положенням;

12) невиконання небанківською фінансовою установою обов'язку, передбаченого пунктом 20 розділу II цього Положення.

68. Національний банк має право в установленому ним порядку у випадку, передбаченому Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", застосувати до небанківської фінансової установи санкцію у вигляді анулювання ліцензії.

69. Національний банк надсилає небанківській фінансовій установі рішення про зупинення, відкликання, анулювання ліцензії протягом п'яти робочих днів із дня його прийняття згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Рішення оформляється в установленому Національним банком порядку та є обов'язковим для виконання.

70. Небанківська фінансова установа зобов'язана припинити надання послуг з переказу коштів наступного робочого дня після отримання рішення про зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії та повернути її протягом трьох робочих днів.

71. Небанківська фінансова установа має право повторно звернутися до Національного банку із заявою про видачу ліцензії не раніше ніж через рік із дати прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії.

 

В. о. директора Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

О. В. Василєва

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

Заява
про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківська фінансова установа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (повне найменування,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     ідентифікаційний код небанківської фінансової установи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
                          серія, номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію небанківської фінансової установи)
_____________________________________________________________________________________
банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування, місцезнаходження банку, код банку, номер поточного рахунку)
_____________________________________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, просить видати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у зв'язку з _____________________________________________________________________________________.
                                          [намір щодо участі в платіжній системі (найменування платіжної системи)]

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів, у тому числі їх електронних копій. Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цією заявою може призвести до відмови у видачі ліцензії або її відкликання.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів на видачу ліцензії, прошу звертатися до _________________________________________________________________.
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

Керівник небанківської фінансової установи

______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

Загальні вимоги до бізнес-плану

Зміст

I. Загальна частина

1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, очікувані результати діяльності).

2. Загальна інформація про небанківську фінансову установу.

II. Опис економічного середовища

1. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування небанківської фінансової установи, у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення операцій з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

2. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначаються стан ринку послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків і його динаміка, визначення потреб клієнтів у послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де небанківська фінансова установа планує проводити свою діяльність.

Небанківська фінансова установа має викласти своє бачення динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих із них, що характеризують фінансові ринки.

3. Конкурентна позиція та переваги небанківської фінансової установи.

Розкриваються місце небанківської фінансової установи на ринку послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків, потенційні конкуренти та конкурентні переваги небанківської фінансової установи.

III. Участь у платіжних системах та розвиток бізнесу небанківської фінансової установи

1. Мета створення та завдання небанківської фінансової установи.

Відображаються довгострокове бачення ролі й місця небанківської фінансової установи на ринку послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

2. Напрями діяльності небанківської фінансової установи.

Розкриваються спеціалізація небанківської фінансової установи, напрями її діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності.

Визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та цінова політика небанківської фінансової установи.

3. Участь у платіжних системах

Зазначаються платіжні системи, учасником яких планує стати небанківська фінансова установа, істотні умови участі у відповідних платіжних системах, план дій із забезпечення участі в платіжній системі.

4. Торговельна марка

Зазначається комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів та послуг), під якими небанківська фінансова установа має намір надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

5. Прогнозний баланс небанківської фінансової установи.

Подається прогнозний баланс небанківської фінансової установи на три роки.

Подається опис операцій небанківської фінансової установи із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення тощо.

6. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішні принципи управління ризиками небанківської фінансової установи, заходи з попередження ризикової діяльності та фінансової дестабілізації.

7. Фінансовий моніторинг

Зазначаються заходи із забезпечення виконання вимог законодавства України із запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

8. Розвиток мережі небанківської фінансової установи.

Зазначаються плани щодо відкриття структурних підрозділів небанківської фінансової установи або очікуваних місць надання послуг з переказу коштів небанківською фінансовою установою.

9. Участь у фінансових групах.

Відображаються плани щодо участі небанківської фінансової установи у фінансових, у тому числі банківських, групах із зазначенням їх типу, материнської компанії та сфери діяльності.

IV. Фінансово-економічні показники діяльності небанківської фінансової установи1

____________
1 Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.

1. Фінансовий план небанківської фінансової установи.

Подається прогнозний розрахунок звіту про фінансовий результат небанківської фінансової установи.

2. Збільшення капіталу небанківської фінансової установи.

Подається план збільшення капіталу небанківської фінансової установи із зазначенням відповідних джерел (за потреби).

V. Прогнозований розмір витрат упродовж трьох років

Рік

Основні напрями витрат

Сума прогнозованих витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення небанківської фінансової установи

1. Система управління небанківської фінансової установи.

Подаються схема управління небанківською фінансовою установою, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом небанківської фінансової установи, у тому числі підпорядкованість та функції підрозділів (із зазначенням їх найменування та планової чисельності персоналу підрозділів).

2. Матеріально-технічна база небанківської фінансової установи.

Зазначається, чи забезпечена небанківська фінансова установа приміщенням, офісною технікою та необхідним обладнанням (у тому числі спеціальні технічні засоби для створення системи безпеки).

3. Оператори послуг платіжної інфраструктури

Зазначається модель, за якою небанківська фінансова установа планує використовувати послуги оператора послуг платіжної інфраструктури під час здійснення нею діяльності, а також перелік видів послуг.

 

Анкета

____________________________________________________________________________________
(повне офіційне найменування небанківської фінансової установи)

Розділ I. Інформація про небанківську фінансову установу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

N
з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

Повне та скорочене найменування

 

2

Місцезнаходження

 

3

Ідентифікаційний код

 

4

Дата державної реєстрації

 

5

Орган, що здійснив державну реєстрацію

 

6

Інформація про ліцензії юридичної особи

 

7

Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)

 

2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)

Таблиця 2

N
з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

1. Банки, у яких небанківська фінансова установа має рахунки

 

2

2. Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності, грн.

 

3

3. Інформація за даними форми N 1 "Баланс", грн.:

 

4

1) розмір власного капіталу

 

5

2) розмір грошових коштів та їх еквівалентів

 

6

3) розмір оборотних активів

 

7

4) розмір дебіторської заборгованості

 

8

5) розмір поточних фінансових інвестицій

 

3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

N
з/п

Перелік запитань

Відповідь

1

2

3

1

1. Чи допускала небанківська фінансова установа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років?

так/ні

2

1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, перед якою не виконано фінансове зобов'язання

 

3

2) сума невиконаного зобов'язання*, грн.

 

4

3) строк порушення*, днів

 

5

2. Чи має небанківська фінансова установа заборгованість зі сплати податків та зборів?

так/ні

6

3. Чи є в небанківської фінансової установи фінансові інвестиції в капітал її ключових учасників першого чи кожного наступного рівня володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи, сумарний розмір яких перевищує 25 % власного капіталу небанківської фінансової установи?

так/ні

7

4. Чи перевищує частка фінансових інвестицій та/або дебіторської заборгованості, та/або векселів 50 % активів небанківської фінансової установи?

так/ні

____________
* Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

N
з/п

Перелік запитань

Відповідь

1

2

3

1

Чи застосовувалися до небанківської фінансової установи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?

так/ні

2

Чи було включено небанківську фінансову установу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?

так/ні

3

Чи були факти надання небанківською фінансовою установою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України?

так/ні

4

Чи є у власників істотної участі небанківської фінансової установи та/або у її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

так/ні

5

Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)

так/ні

6

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)

так/ні

7

Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)

так/ні

8

Чи має/мала небанківська фінансова установа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських фінансових установах України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь)

так/ні

9

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб в інших небанківських фінансових установах України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)

так/ні

Розділ II. Інформація про керівників небанківської фінансової установи*

Таблиця 5

N
з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім'я та по батькові

 

2

Посада, дата вступу на посаду

 

3

Громадянство

 

4

Місце фактичного проживання

 

5

Місце реєстрації

 

6

Ідентифікаційний номер

 

7

Дата народження

 

8

Місце народження

 

9

Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата видачі, орган видачі)

 

10

Інформація про судимість

(зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)

____________
* Заповнюється окремо щодо кожного керівника.

Розділ III. Відносини небанківської фінансової установи з іншими особами

1. Перелік юридичних осіб, у яких небанківська фінансова установа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

N
з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження
(країна, місто)

Ідентифікаційний номер

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

2. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

N
з/п

Керівник/власник істотної участі

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження
(країна, місто)

Ідентифікаційний номер

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосередкована

сукупна

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської фінансової установи або власники істотної участі в небанківській фінансовій установі є керівниками

Таблиця 8

N
з/п

Керівник/власник істотної участі

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний номер

Посада

Основний вид діяльності юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Я, (прізвище, ім'я та по батькові керівника небанківської фінансової установи), стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, оброблення та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

_______________________
         (дата підписання анкети)

______________________________________
(підпис призначеного/рекомендованого керівника)

_____________________
(ініціали, прізвище)

___________________________________
(телефон, адреса електронної пошти керівника)

_____________________________________________________
(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи)

 

Заява
про переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківська фінансова установа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (повне найменування,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            ідентифікаційний код небанківської фінансової установи, місцезнаходження, 
_____________________________________________________________________________________
                                  серія, номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію небанківської фінансової установи)
_____________________________________________________________________________________,
банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________
                               (найменування банку, місцезнаходження банку, код банку, номер поточного рахунку)
_____________________________________________________________________________________,
просить переоформити ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у зв'язку з ______________________________________________________________________________
                                                                                                         (зазначити причину)

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів, у тому числі їх електронних копій. Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку із цією заявою може призвести до відмови в переоформленні ліцензії або її відкликання.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів на видачу ліцензії, прошу звертатися до ________________________________________________________________________.
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)

Керівник небанківської фінансової установи

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської фінансової установи

_____________________________________________________________________________________
                                           (повне найменування небанківської фінансової установи, код за ЄДРПОУ;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              місцезнаходження)

подає Національному банку України такі документи про структуру власності:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи.

2. Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі.

3. Схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи.

Подані документи відображають структуру власності небанківської фінансової установи станом на ____________ 20__ року.
 (зазначити дату)

Документи подаються __________________________________________________________________
                                                                                  (зазначити підставу подання: у зв'язку зі зверненням до
_____________________________________________________________________________________
                                 Національного банку України з клопотанням про надання ліцензії, щорічне подання
_____________________________________________________________________________________
                           або подання у зв'язку зі змінами відомостей. У разі подання документів у зв'язку зі змінами
_____________________________________________________________________________________.
                               відомостей про структуру власності в повідомленні зазначаються зміни, що відбулися)

____________________________
          (посада уповноваженої особи)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи
станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської фінансової установи)

Таблиця 1

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

2

3

 

 

 

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

            _______________
                             (дата)

________________
(прізвище та ініціали
виконавця)

______________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиць 1 і 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи. Особи мають бути зазначені в таблиці 1 згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в небанківській фінансовій установі (колонка 8 таблиці 1).

2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в небанківській фінансовій установі.

7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, який розраховується відповідно до вимог глави 4 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 таблиці 1 зазначається взаємозв'язок особи з небанківською фінансовою установою:

1) якщо особа має тільки пряму участь у небанківській фінансовій установі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи;

2) якщо особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в небанківській фінансовій установі.

10. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі
станом на ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження небанківської фінансової установи)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

___________________________
                (посада уповноваженої
                       небанківською
       фінансовою установою особи)

_________
(підпис)

____________________
(ініціали та
прізвище)

                 ___________
                                 (дата)

___________________
(ініціали та прізвище
виконавця)

____________________
(телефон виконавця)

Опис параметрів заповнення таблиці

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "ФО" - для фізичної особи;

6) "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з небанківською фінансовою установою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, а також:

1) якщо особа має пряму участь у небанківській фінансовій установі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи, та наводиться її частка в статутному капіталі небанківської фінансової установи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа разом з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність небанківської фінансової установи / юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй права голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлено таке доручення.

Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 6, наводяться дата їх видачі і строк дії.

У колонці зазначається сукупний відсоток участі особи в небанківській фінансовій установі та наводиться опис непрямої участі.

 

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року (зразок)

  

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи в
 ________________________________________________________
 (повне найменування небанківської фінансової установи) 
станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 6 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 8 до цього Положення)

Таблиця 1

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (далі - Фізична особа) або повне найменування юридичної особи (далі - Юридична особа)

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

 

 

 

 

 

пряма

опосередкована

сукупна

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

33

33

Через Юридичну особу 3 (55 %), ТОВ "Юридична особа 2", якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 3 та ТОВ "Юридична особа 2"

2

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

17

17

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 в ПрАТ "Юридична особа 6". Є власником істотної участі як контролер ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

3

Фізична особа 3

ФО

Так

Російська Федерація, інша інформація про особу

-

14,1075

14,1075

Через Юридичну особу 3 (45 %) і ТОВ "Юридична особа 2"

4

Публічна компанія 1 (Company 1)

ПК

Так

Велика Британія, інша інформація про особу

12,2

-

12,2

Акціонер небанківської фінансової установи

5

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

11,65

11,65

Через ТОВ "Юридична особа 1" (100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи
Через ТОВ "Юридична особа 2" (5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 18

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,3

10,3

Представник за довіреністю Фізичної особи 16 та Фізичної особи 15

7

Фізична особа 8

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

9,33

9,33

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (49 %). "Юридична особа 7" є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 у ПрАТ "Юридична особа 6".
Через ТОВ "Юридична особа 5" (50 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 5", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 4

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 16 (Individual 16)

ФО

Ні

США, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської фінансової установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 15 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

10

Фізична особа 15 (Individual 15)

ФО

Ні

Республіка Кіпр, інша інформація про особу

5,1

-

5,1

Акціонер небанківської фінансової установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 16 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

11

Фізична особа 12

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

3,72

3,72

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (35 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (11 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

12

Фізична особа 11

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,5

2,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (25 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

13

Фізична особа 13

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,28

2,28

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (19 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (19 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

14

Фізична особа 6

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

1,54

-

1,54

Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6

15

Фізична особа 14 (Individual 14)

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

0,5

0,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (1 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Через ТОВ "Юридична особа 5" (20 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

16

Фізична особа 5 (Individual 5)

ФО

Ні

Федеративна Республіка Німеччина, інша інформація про особу

0,46

-

0,46

Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 6 є чоловіком Фізичної особи 5

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Фізична особа 2

33

2

Фізична особа 9

17

3

Фізична особа 3

45 · 0,95 · 0,33 = 14,1075

4

Фізична особа 1

10 + 5 · 0,33 = 11,65

5

Фізична особа 18

5,1 + 5,2 = 10,6

6

Фізична особа 8

49 · 0,17 + 50 · 0,2 · 0,1 = 9,33

7

Фізична особа 12

35 · 0,1 + 11 · 0,2 · 0,1 = 3,72

8

Фізична особа 11

25 · 0,1 = 2,5

9

Фізична особа 13

1,9 + 19 · 0,2 · 0,1 = 2,28

10

Фізична особа 14

0,1 + 20 · 0,2 · 0,1 = 0,5

________________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

______________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

_____________
           (дата)

_____________________
(ініціали та прізвище виконавця)

_____________________
(телефон виконавця)

 

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі в _____________________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи)
станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиці додатка 7 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 8 до цього Положення)

Таблиця

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (далі - Фізична особа) або повне найменування юридичної особи (далі - Юридична особа)

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ "Юридична особа 2"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

2

ПрАТ "Юридична особа 6"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

3

Публічна компанія 1 (Public company 1)

ЮО

П

Велика Британія, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 12,2 % акцій небанківської фінансової установи

4

ТОВ "Юридична особа 1"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

5

ПрАТ "Юридична особа 4"

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи

6

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

О

Велика Британія, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

7

Фізична особа 1

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 1" (частка 100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи.
Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 3" (частка 55 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер (контролер) ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

10

Фізична особа 3

ФО

О

Російська Федерація, інша інформація про особу

Учасник ТОВ "Юридична особа 3" (частка 45 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи

11

Фізична особа 18

ФО

О (ПГ)

Україна, інша інформація про особу

Має право голосу на загальних зборах акціонерів небанківської фінансової установи за дорученням акціонерів небанківської фінансової установи: Фізичної особи 15, якій належить 5,1 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2018 року); Фізичної особи 16, якій належить 5,2 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2018 року)

____________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

___________
(дата)

___________________
(ініціали та
прізвище виконавця)

_____________________
(телефон виконавця)

 

Схематичне зображення структури власності
_____________________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи)
станом на ____________ 20__ року (зразок)

  

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи
_____________________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи)
станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 6 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 11 до цього Положення)

Таблиця 1

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (далі - Фізична особа) або повне найменування юридичної особи (далі - Юридична особа)

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській фінансовій установі, %

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Федеральний уряд Німеччини

Д

Так

Інша інформація про особу

-

31,9

31,9

Через Юридичну особу 4 (80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 4

2

Міжнародна фінансова установа

МФУ

Так

Інша інформація про особу

12

6,39

18,39

Акціонер небанківської фінансової установи. Через Юридичну особу 4 (49 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

3

Фізична особа 5

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,78

10,78

Через Юридичну особу 3 (49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

4

Фізична особа 7

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

7,7

7,7

Через Юридичну особу 3 (35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

5

Фізична особа 10

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

7,5

-

7,5

Акціонер небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

6,29

6,29

Через Юридичну особу 2 (37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

7

Фізична особа 3

ФО

Так

Ізраїль, інша інформація про особу

-

5,78

5,78

Через Юридичну особу 2 (34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

8

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

5,5

-

5,5

Акціонер небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 4

ФО

Так

США, інша інформація про особу

-

4,93

4,93

Через Юридичну особу 2 (29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

10

Фізична особа 6

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

3,52

3,52

Через Юридичну особу 3 (16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

11

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

2,3

-

2,3

Акціонер небанківської фінансової установи

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Федеральний уряд Німеччини

31,9

2

Фізична особа 5

49 · 0,22 = 10,78

3

Міжнародна фінансова установа

20 · 0,319 = 6,39

4

Фізична особа 7

35 · 0,22 = 7,7

5

Фізична особа 2

37 · 0,17 = 6,29

6

Фізична особа 3

34 · 0,17 = 5,78

7

Фізична особа 4

29 · 0,17 = 4,93

8

Фізична особа 6

16 · 0,22 = 3,52

______________________
(посада уповноваженої
небанківською
фінансовою установою особи)

______________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

_____________
           (дата)

___________________________
(ініціали та прізвище виконавця)

_____________________
(телефон виконавця)

 

 

Відомості про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі
__________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи)
станом на ____________ 20__ року

(зразок заповнення таблиці додатка 7 до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 11 до цього Положення)

Таблиця

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (далі - Фізична особа) або повне найменування юридичної особи (далі - Юридична особа)

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою

1

2

3

4

5

6

1

Юридична особа 4 (Company 4)

ЮО

О

Німеччина, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

2

Міжнародна фінансова установа

МФ

П, О

Інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 25,52 % акцій небанківської фінансової установи

3

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

П

Кіпр, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

4

Юридична особа 2 (Company 2)

ЮО

П

Нідерланди, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи

5

Федеральний уряд Німеччини

Д

О

Інша інформація про особу

Акціонер (контролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи

6

Фізична особа 1

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 10 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в розмірі 13 % (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10)

7

Фізична особа 10

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 1 є власником істотної участі в розмірі 13 % у небанківській фінансовій установі (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1)

8

Фізична особа 5

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи

9

Фізична особа 4

ФО

О

США, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

10

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

11

Фізична особа 3

ФО

О

Ізраїль, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2

12

Фізична особа 7

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Разом із Фізичною особою 6 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

13

Фізична особа 6

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Разом із Фізичною особою 7 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 в Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

14

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської фінансової установи. Власник істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 - Фізична особа 11 - обраний членом наглядової ради небанківської фінансової установи.
(Примітка. Ця ознака наявності значного впливу на діяльність небанківської фінансової установи зазначається на схемі лише в разі відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі)

___________________________
(посада уповноваженої небанківською
фінансовою установою особи)

__________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________
(дата)

________________
(ініціали та прізвище
виконавця)

______________________
(телефон виконавця)

 

Зразок

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛІЦЕНЗІЯ
на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Видана ______________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування небанківської фінансової установи)

Унесена до Державного реєстру
фінансових установ

Ідентифікаційний код
небанківської фінансової установи

____________________
(посада особи, яка
підписала ліцензію)

                                      М. П.

__________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Дата видачі ліцензії _____________

N _____________

Не підлягає передаванню третім особам.

____________

Опрос