Идет загрузка документа (270 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 31.03.2017 № 29
редакция действует с 05.07.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2017 року N 29

Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 4 вересня 2018 року N 96
,
від 25 червня 2019 року N 84

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою встановлення єдиних вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей для банків та ліцензованих юридичних осіб Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Інструкцію з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, що додається.

2. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 23 грудня 2015 року N 922 "Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні" виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року N 45 "Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за N 181/13448;

2) постанову Правління Національного банку України від 16 вересня 2008 року N 283 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року N 45", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2008 року за N 966/15657;

3) постанову Правління Національного банку України від 10 липня 2009 року N 399 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 липня 2009 року за N 712/16728;

4) постанову Правління Національного банку України від 30 січня 2012 року N 26 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за N 254/20567;

5) постанову Правління Національного банку України від 03 червня 2013 року N 191 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за N 1056/23588;

6) постанову Правління Національного банку України від 27 листопада 2014 року N 750 "Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні".

4. Зобов'язати банки:

1) припинити до 01 січня 2020 року використання придбаного до 2012 року включно оперативного автотранспорту, панцерованого за 1 та 2 класами захисту згідно з вимогами Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженого наказом Державного стандарту України від 07 липня 2000 року N 429 (далі - ДСТУ 3975-2000);

2) установити максимальний обсяг валютних цінностей під час перевезень за звичайних ризиків оперативним автотранспортом:

1 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 - у розмірі 1200 мінімальних заробітних плат;

(абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

2 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 - у розмірі 2500 мінімальних заробітних плат.

(абзац третій підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

5. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

6. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

7. Банкам у строк до 01 вересня 2017 року привести внутрішні документи у відповідність до вимог цієї постанови.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Інструкція
з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), та встановлює норми, що визначають порядок здійснення інкасації коштів і перевезення валютних цінностей банків та їх клієнтів в Україні.

Вимоги цієї Інструкції поширюються на:

1) банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків та клієнтів цих банків;

2) юридичних осіб, які надають банкам послуги з інкасації на підставі відповідної ліцензії Національного банку, отриманої відповідно до вимог Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року N 926 (зі змінами);

3) підрозділи перевезення цінностей Національного банку (якщо інше не регламентується розпорядчими актами Національного банку).

2. Банк або юридична особа, якій належить підрозділ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей (далі - підрозділ інкасації), несе відповідальність за незабезпечення схоронності довірених банками та їх клієнтами валютних цінностей під час надання послуг з інкасації підрозділом інкасації.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

3. Керівник банку або юридичної особи в порядку, установленому законодавством, несе відповідальність за незабезпечення захисту життя і здоров'я працівників підрозділів інкасації під час здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, за невиконання інших вимог цієї Інструкції.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

1) банк - банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків;

2) бокс інкасації - приміщення (комплекс приміщень), що замикається з середини і пристосоване для заїзду оперативних автомобілів для завантаження (розвантаження) валютних цінностей, конструкція якого унеможливлює зовнішнє спостереження за діями інкасаторів із валютними цінностями;

3) бригада інкасації - працівники підрозділу інкасації, визначені керівником цього підрозділу інкасації для виконання завдань з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

4) валютні цінності (кошти) - національна валюта (гривня), іноземна валюта і банківські метали:

банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у злитках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів;

іноземна валюта - грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

національна валюта - грошові знаки грошової одиниці України (гривні) у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам'ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.

До валютних цінностей (коштів) також належать:

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді злитків, пластин, дорогоцінне каміння, коштовності;

платіжні документи та інші цінні папери [акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські та фінансові документи], які є засобами валютно-фінансових відносин, виражені у валюті України або іноземній валюті, або банківських металах;

(підпункт 4 пункту 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

5) власні сили банку - бригада інкасації підрозділу інкасації банку або уповноважена особа банку в супроводі осіб, які здійснюють заходи щодо її особистої охорони та/або валютних цінностей, що переміщуються цією особою;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

6) доручення на перевезення валютних цінностей - письмове уповноваження (документ), видане (виданий) керівником (уповноваженою особою) банку або юридичної особи бригаді інкасації підпорядкованого підрозділу інкасації на виконання від його імені дій, передбачених цим документом;

(підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

7) заходи охорони - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення схоронності валютних цінностей, життя та здоров'я працівників підрозділу інкасації на маршрутах, що включає визначення необхідної чисельності бригади інкасації, використання панцерованого оперативного автотранспорту, обладнаного технічними засобами захисту цінностей, вогнепальної зброї або охоронників, які мають право надавати послуги з охорони майна та фізичних осіб;

8) індикаторна пломба - пристрій разового використання, який забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об'єкта шляхом індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4551:2006 "Пломби індикаторні. Стійкість до маніпулювання, фальсифікації та підробки. Вимоги та методи випробовувань", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 27 квітня 2006 року N 130 (зі змінами);

(підпункт 8 пункту 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

9) інкасація коштів - збирання та доставка інкасаторами згідно з укладеними з клієнтами договорами валютних цінностей клієнтів до каси банку або до юридичної особи, яка отримала ліцензію на надання банкам послуг з інкасації і здійснює оброблення та зберігання готівки, або збирання коштів із підрозділів банку. Інкасація передбачає поступове накопичення коштів на маршруті інкасації;

(підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

10) інкасатор - особа підрозділу інкасації, яка здійснює інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей;

11) інкасатор-водій - особа підрозділу інкасації, яка виконує обов'язки інкасатора та/або водія оперативного автотранспорту;

12) інкасаторський сейф - умонтований в оперативний автотранспорт та обладнаний із пасажирської частини приймальним лотком сейф, призначений для вкладання та зберігання сумок із проінкасованими валютними цінностями на маршруті інкасації. На інкасаторський сейф має бути сертифікат відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року N 1494 (зі змінами), який за формою та змістом відповідає вимогам Законів України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (далі - закони України з оцінки відповідності). Інкасатори на маршруті інкасації не повинні мати доступу до вмісту інкасаторського сейфа;

13) касета - спеціалізована тара для транспортування, зберігання та обліку валютних цінностей. Касета опломбовується пломбами, які фіксують її кришку щодо корпусу в закріпленому стані;

14) клієнт банку - будь-яка особа, яка користується послугами банку;

15) оперативний автотранспорт - автомобілі, виготовлені на основі серійних та панцеровані за класом захисту відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженого наказом Державного стандарту України від 07 липня 2000 року N 429 (далі - ДСТУ 3975-2000), із нанесеними смугами зеленого кольору, що відповідають вимогам Національного стандарту України ДСТУ 3849-2018 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги", затвердженого наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22 березня 2018 року N 81, та визначені внутрішнім документом банку (юридичної особи) як автомобілі, призначені для виконання завдань з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

(підпункт 15 пункту 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

16) перевезення валютних цінностей - переміщення в установленому порядку транспортними засобами валютних цінностей, яке здійснюють інкасатори від банку до клієнтів, між клієнтами та їх структурними підрозділами, а також до банкоматів, пунктів обміну валют, між банками, між Національним банком і банками та в структурі Національного банку;

17) підкріплення - поповнення запасів готівки у сховищах, операційних касах банків, банкоматах, небанківських фінансових установах;

18) підрозділ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей - структурний підрозділ у структурі банку або юридичної особи (департамент, управління, відділ, сектор, дільниця), що не має статусу юридичної особи і виконує функції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

19) послуги з інкасації - це перелік послуг, до яких належать:

збирання валютних цінностей із відділень банку, банкоматів, пунктів обміну валют, у клієнтів банку, у тому числі з програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), і доставка їх до кас банків або до юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації і здійснюють оброблення та зберігання готівки, або клієнтів банків;

(абзац другий підпункту 19 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

вивезення надлишків та здійснення перевезень готівки між Національним банком та банками, між банками, їх філіями, відділеннями, клієнтами, небанківськими фінансовими установами та від них до банкоматів, пунктів обміну валют і в зворотному напрямку;

20) працівник підрозділу інкасації - особа, на яку покладено обов'язки організації або здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

21) приміщення для приймання-передавання валютних цінностей інкасаторам - окреме приміщення, що обладнується поряд із боксом інкасації та призначене для здійснення приймання-передавання валютних цінностей інкасаторам;

(підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

22) сейф тимчасового зберігання цінностей (далі - сейф ТЗЦ) - умонтований в оперативний автотранспорт сейф, що дає змогу зберігати валютні цінності, запаковані в мішки, касети й іншу великогабаритну тару, і має відкриватися на маршруті з його пасажирської частини. На такий сейф має бути сертифікат відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року N 1494 (зі змінами), який за формою та змістом відповідає вимогам законів України з оцінки відповідності;

23) спеціалізовані пристрої для зберігання цінностей (далі - спецпристрої для зберігання цінностей) - сертифіковані пристрої, призначені для забезпечення схоронності валютних цінностей під час їх інкасації та перевезення (кейси, контейнери тощо) з використанням технічних охоронних заходів (звукова та/або димова сигналізація, спеціальна фарба для пошкодження банкнот шляхом пофарбування), що забезпечують пошкодження валютних цінностей у разі несанкціонованого доступу до них;

24) старший бригади інкасації - інкасатор, один із членів цієї бригади, якого керівник підрозділу інкасації призначає старшим для організації та контролю за роботою бригади під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

25) технічні засоби захисту цінностей - спеціально сконструйовані технічні засоби, які мінімізують ризик несанкціонованого доступу до валютних цінностей під час здійснення інкасації та перевезень. До технічних засобів захисту цінностей належать інкасаторський сейф, сейф тимчасового зберігання цінностей та спецпристрої для зберігання цінностей;

26) уповноважена особа банку - особа, якій відповідно до встановленого порядку (наказом або розпорядженням керівника банку) надано (передано) повноваження щодо здійснення конкретних дій;

27) шлюзовий блок - окреме приміщення боксу інкасації, що за конструкцією включає раму з кулетривким склом та лоток для передавання валютних цінностей і документів між матеріально відповідальними (відповідальними) особами та інкасаторами;

28) інші терміни вживаються в значеннях, установлених законами та нормативно-правовими актами України.

5. Юридичні особи мають право надавати банкам послуги з інкасації на підставі укладених договорів лише після отримання ліцензії Національного банку на надання банкам послуг з інкасації.

Взаємовідносини юридичних осіб із банками та їх клієнтами щодо надання послуг з інкасації визначаються на договірних засадах.

6. Банк не має права користуватися послугами з інкасації, що надаються підрозділом інкасації іншого банку або юридичної особи з порушенням вимог цієї Інструкції.

II. Основні вимоги щодо створення та діяльності підрозділу інкасації

7. Банк до початку діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей зобов'язаний виконати такі вимоги:

1) сформувати підрозділ інкасації в складі не менше трьох осіб;

2) розробити і затвердити положення про підрозділ інкасації, положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, посадові інструкції працівників підрозділу інкасації відповідно до вимог законодавства;

3) забезпечити складання працівниками підрозділу інкасації заліків (проведення тестування) щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх положень банку, які регламентують роботу з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що підтверджується відповідними документами банку;

4) призначити керівника підрозділу інкасації, який має бездоганну ділову репутацію, вищу освіту та стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше одного року, що підтверджується відповідними документами.

(абзац перший підпункту 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

Ділова репутація керівника підрозділу інкасації визначається в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань реєстрації та ліцензування банків. Банк зобов'язаний здійснити перевірку керівника підрозділу інкасації на відповідність вимогам щодо наявності бездоганної ділової репутації;

(абзац другий підпункту 4 пункту 7 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

5) забезпечити підрозділ інкасації оперативним автотранспортом, індивідуальними засобами захисту (бронежилетами), засобами радіозв'язку, що забезпечують постійний зв'язок підрозділу інкасації з бригадами інкасації, а також між членами бригади інкасації, які перебувають на маршрутах (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо).

8. Банк зобов'язаний мати власний оперативний автотранспорт або отриманий у фінансовий лізинг, або орендований на строк не менше одного року у кількості не менше двох одиниць, який повинен бути обладнаний відповідно до вимог, визначених у додатку 1 до цієї Інструкції, сертифікований та відповідати вимогам стандартів і нормативно-правових актів, що підтверджується такими документами:

1) копією сертифіката відповідності, виготовленого на бланку із захисними елементами, що підтверджує клас захисту панцерованого автотранспорту вимогам ДСТУ 3975-2000 не нижче 3, який за формою та змістом відповідає вимогам законів України з оцінки відповідності;

(підпункт 1 пункту 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

2) копією документа, виданого уповноваженою відповідно до законодавства організацією, що засвідчує відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Копії документів, визначених у пункті 81 розділу II цієї Інструкції, що подаються до Національного банку, повинні бути засвідчені банком.

(абзац четвертий пункту 8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

81. Банк зобов'язаний до початку діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей подати до Національного банку такі документи:

1) копію документа про створення підрозділу інкасації;

2) копії документів про призначення на посаду керівника підрозділу інкасації, прийняття на роботу працівників підрозділу інкасації;

3) письмове запевнення банку про те, що банком здійснено перевірку ділової репутації керівника підрозділу інкасації в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань реєстрації та ліцензування банків, а також те, що ділова репутація керівника підрозділу інкасації є бездоганною;

4) копію Положення про підрозділ інкасації, розробленого з урахуванням вимог пункту 15 розділу III цієї Інструкції;

5) копію Положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей (далі - Положення про інкасацію), розробленого з урахуванням вимог пунктів 16, 17, 18 розділу III цієї Інструкції;

6) копії посадових інструкцій працівників підрозділу інкасації;

7) копії документів, що підтверджують проходження працівниками підрозділу інкасації професійної підготовки (перепідготовки) з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні у навчальних закладах протягом останніх п'яти років;

8) копії документів, що підтверджують складання працівниками підрозділу інкасації заліків за місцем роботи щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні;

9) копії технічних паспортів на оперативний автотранспорт;

10) копії договорів купівлі-продажу (оренди, фінансового лізингу), що підтверджують право банку на володіння/користування оперативним автотранспортом;

11) копії оригіналів сертифікатів відповідності, що підтверджують відповідність панцерованого захисту оперативного автотранспорту 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000;

12) копії оригіналів сертифікатів відповідності депозитних систем, вмонтованих в оперативний автотранспорт, щодо відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року N 1494 (зі змінами), та (або) копії оригіналів сертифікатів відповідності сейфів, вмонтованих в оперативний автотранспорт, вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року N 1494 (зі змінами) (на кожну одиницю автотранспорту);

13) копію документа, виданого уповноваженою організацією відповідно до законодавства України, що засвідчує відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного оперативного автотранспорту вимогам безпеки дорожнього руху;

14) копії документів, що підтверджують обладнання оперативного автотранспорту системою відстеження рухомих об'єктів;

15) копію договору, що підтверджує надання послуг системи відстеження рухомих об'єктів;

16) копію внутрішнього положення про формений одяг, взуття та спорядження;

17) копії документів, що підтверджують забезпечення працівників підрозділу інкасації, які безпосередньо здійснюють інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей, форменим одягом, взуттям, спорядженням (у разі потреби), індивідуальними засобами захисту та портативними засобами радіозв'язку (мобільного зв'язку);

18) копії документів (паспорти, сертифікати) на придбані індивідуальні засоби захисту та радіозв'язку та копії документів дозвільного характеру на використання радіостанцій (за потреби);

19) копії індивідуальних дозволів на право зберігання, носіння працівниками підрозділу інкасації вогнепальної зброї (за наявності) або копії договорів про залучення до охорони валютних цінностей під час їх перевезення суб'єктів господарювання, що мають право надавати охоронні послуги з використанням вогнепальної зброї;

(підпункт 19 пункту 81 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

20) копії договорів про матеріальну відповідальність, укладених із працівниками підрозділу інкасації;

21) копії документів, що підтверджують наявність освіти в керівника підрозділу інкасації;

22) копію трудової книжки керівника підрозділу інкасації;

23) копії службових посвідчень на кожного працівника підрозділу інкасації;

24) довідку Міністерства внутрішніх справ України (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності керівника підрозділу інкасації.

Банк несе відповідальність згідно з вимогами законодавства України за надання Національному банку недостовірної інформації, що міститься в документах, які подаються відповідно до вимог цієї Інструкції.

(розділ ІІ доповнено пунктом 81 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

9. Банк зобов'язаний не пізніше ніж за місяць до початку діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей повідомити про це Національний банк згідно з установленим порядком та подати документи, перелік яких визначено в пункті 81 розділу II цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96,
від 25.06.2019 р. N 84)

Банк зобов'язаний у разі створення/ліквідації підрозділу інкасації та/або початку/припинення діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей за місяць до початку/припинення такої діяльності письмово повідомити про це Національний банк.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

Банк повідомляє Національний банк про початок діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей та подає документи, зазначені в пункті 81 розділу II цієї Інструкції, у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань реєстрації та ліцензування банків.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

III. Вимоги щодо підготовки працівників підрозділів інкасації та забезпечення діяльності підрозділів інкасації

10. Залучення працівників до безпосередньої роботи із валютними цінностями проводиться з дотриманням вимог законодавства про працю, після стажування та успішного складання заліків (проведення тестування) щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх положень банку (юридичної особи), які регламентують роботу з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

11. Інкасатор та інкасатор-водій зобов'язані:

1) знати і застосовувати в роботі вимоги положень та інструкцій, які визначають порядок приймання, перевезення і здавання валютних цінностей;

2) знати і дотримуватися правил забезпечення схоронності валютних цінностей під час інкасації та перевезень;

3) дотримуватися правил і норм охорони праці і техніки безпеки під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

4) знати правила утримання та порядок застосування вогнепальної зброї (у разі її використання);

5) знати порядок дії на маршруті в разі виникнення нестандартних та надзвичайних ситуацій.

12. Підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) працівників підрозділів інкасації здійснюється у відповідних навчальних закладах або в банках за місцем роботи за програмою, погодженою з Національним банком.

Після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та успішного складання заліку працівникові видається підтвердний документ, копія якого зберігається в особовій справі працівника.

13. Банк (юридична особа) зобов'язаний установити періодичність проходження працівниками підрозділів інкасації підвищення кваліфікації, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

14. Банк (юридична особа) здійснює планування підвищення кваліфікації працівників підрозділу інкасації на підставі аналізу кадрового складу та вивчення щорічної потреби в підвищенні кваліфікації цих працівників.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

15. Банк (юридична особа) зобов'язаний визначити в Положенні про підрозділ інкасації основні завдання і функції, принципи діяльності підрозділу інкасації, взаємодію його з іншими підрозділами, установами та організаціями, права й обов'язки, відповідальність керівника підрозділу інкасації. На підставі Положення про підрозділ інкасації розробляються посадові інструкції, у яких зазначаються завдання й обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу інкасації.

16. Банк (юридична особа) зобов'язаний розробити відповідно до напрямів діяльності, основних завдань і функцій підрозділу інкасації також внутрішнє Положення про інкасацію з дотриманням вимог цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів Національного банку.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

17. Банк у Положенні про інкасацію зобов'язаний визначити порядок:

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

1) перевезення валютних цінностей до власних підрозділів (філій, відділень) та їх вивезення у зворотному напрямку, а також від/до Національного банку;

2) перевезення валютних цінностей до/від банкоматів, пунктів обміну валют;

3) перевезення валютних цінностей від каси банку до клієнтів банку та між клієнтами банку;

4) проведення інкасації коштів, у тому числі ПТКС, на підставі укладених угод та встановити вимоги до оформлення документів;

5) зберігання та здавання сумок (мішків) із готівкою, що доставлені з маршруту інкасації, виконання інших завдань, передбачених Положенням про підрозділ інкасації;

6) перевезення валютних цінностей з використанням авіаційного транспорту (за потреби).

(пункт 17 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96
,
підпункт 6 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

171. Юридична особа в Положенні про інкасацію зобов'язана визначити порядок:

1) перевезення валютних цінностей між банками, підрозділами банків, а також між банками та Національним банком;

2) перевезення валютних цінностей від банку до банкоматів, пунктів обміну валют та у зворотному напрямку;

3) перевезення валютних цінностей від банку до клієнтів банку та між клієнтами банку;

4) проведення інкасації коштів на підставі укладених угод та встановити вимоги до оформлення документів;

5) перевезення валютних цінностей з використанням авіаційного транспорту (за потреби).

(підпункт 5 пункту 171 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

(розділ ІІІ доповнено пунктом 171 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

18. У Положенні про інкасацію або окремому внутрішньому документі визначаються:

1) порядок охорони праці інкасаторів, інкасаторів-водіїв;

2) порядок дії членів бригади на маршруті, взаємодії між бригадами інкасації на маршрутах, черговим (начальником) підрозділу інкасації в разі виникнення або підозри щодо виникнення надзвичайних або нестандартних ситуацій на маршрутах, їх взаємодії з банківською службою безпеки та повідомлення органів внутрішніх справ України;

3) процедури внутрішнього контролю за використанням системи відстеження рухомих об'єктів;

4) відповідальність осіб, які здійснюють моніторинг місцезнаходження оперативного автотранспорту.

19. Банк (юридична особа) самостійно має розробити внутрішнє положення про формений одяг, взуття та спорядження та забезпечити безплатно працівників підрозділу інкасації форменим одягом, взуттям та за потреби спорядженням.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96,
від 25.06.2019 р. N 84)

20. Працівники підрозділу інкасації відповідно до розробленого та затвердженого банком/юридичною особою положення про підрозділ інкасації забезпечуються службовими посвідченнями єдиного зразка (додаток 2) та бронежилетами.

Керівник банку (юридичної особи) або уповноважена керівником особа підписує службове посвідчення на кожного працівника підрозділу інкасації на час його роботи строком на три роки. Його підпис, а також фотокартка особи, на ім'я якої виписане посвідчення, скріплюються відбитком печатки банку (юридичної особи) за потреби.

(абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

Службове посвідчення є бланком документа суворого обліку. Облік, зберігання бланків службових посвідчень, вилучення та знищення посвідчень здійснюється в порядку, установленому для бланків документів суворого обліку.

Службові посвідчення зберігаються в підрозділі інкасації і видаються керівником цього підрозділу (черговим інкасатором) інкасаторам та інкасаторам-водіям на час виконання ними службових обов'язків.

Бланки службових посвідчень виготовляються для підрозділів інкасації на замовлення банку (юридичної особи) в централізованому порядку і мають єдину загальну нумерацію.

21. Банки (юридичні особи) зобов'язані своєчасно подавати Національному банку засвідчені банком (юридичною особою) копії службових посвідчень працівників підрозділу інкасації, які здійснюватимуть перевезення валютних цінностей від/до Національного банку, та повідомляти Національний банк про зміни в їх складі.

22. Працівники підрозділів інкасації зобов'язані проходити медичні огляди та бути застрахованими відповідно до вимог законодавства.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

23. Підрозділи інкасації під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей використовують оперативний автотранспорт, обладнаний спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України. Доцільність обладнання оперативного автотранспорту спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору визначає керівник банку (юридичної особи).

Оперативний автотранспорт повинен бути обладнаний технічними засобами захисту цінностей та системою відстеження рухомих об'єктів із виведенням сигналу тривожного сповіщення до підрозділу банку (юридичної особи), який відповідає за безпеку перевезення валютних цінностей, та/або поліції охорони Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно до специфіки завдань оперативний автотранспорт обладнується сейфами тимчасового зберігання цінностей та/або інкасаторськими сейфами з використанням спеціалізованих пристроїв для зберігання цінностей. Банк (юридична особа) має право не обладнувати технічними засобами захисту цінностей оперативний автотранспорт, що використовується тільки для супроводження під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

(пункт 23 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96,
у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 уважати відповідно абзацами третім, четвертим)

Система відстеження рухомих об'єктів, якою обладнано оперативний автотранспорт, повинна забезпечувати архівування та зберігання інформації щодо місцезнаходження автотранспорту на маршрутах інкасації коштів або перевезення валютних цінностей не менше ніж протягом 10 робочих днів.

Банк (юридична особа) зобов'язаний надавати цю інформацію територіальним органам Національної поліції України та уповноваженим представникам Національного банку на їх вимогу в разі виникнення надзвичайних ситуацій (нападів, пограбувань, шляхово-транспортних пригод із важкими наслідками).

(абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

24. Порядок придбання, зберігання, використання, застосування та вилучення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї встановлюється нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.

25. Працівники підрозділу інкасації зобов'язані під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей використовувати засоби радіозв'язку, що забезпечують надійний та постійний зв'язок, та індивідуальні засоби захисту, носіння яких працівниками підрозділу інкасації на маршрутах з інкасації коштів або перевезення валютних цінностей є обов'язковим, незалежно від обсягів валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

26. Забороняється виїзд бригади інкасації на маршрути з інкасації коштів або перевезення валютних цінностей без проведення службових інструктажів під розписку у відповідному журналі.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

27. Інкасатори мають право здійснювати перевезення валютних цінностей у касетах. Під час перевезення валютних цінностей у касетах слід дотримуватися таких вимог:

(абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

1) закріплювати касети необхідно таким чином, щоб під час транспортування уникнути їх самовільного переміщення (падіння) та ушкодження;

2) забороняється кидати і кантувати касети;

3) загальна кількість касет із валютними цінностями в одному штабелі під час перевезення не повинна перевищувати 16 одиниць.

(підпункт 3 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

IV. Вимоги до чисельного складу бригади інкасації та забезпечення охорони валютних цінностей

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

28. Банк (юридична особа) має право самостійно визначити необхідний чисельний склад бригади інкасації залежно від складності виконуваних операцій, ступеня ризику та умов, у яких здійснюються інкасація коштів та перевезення валютних цінностей з використанням спецпристроїв для зберігання цінностей.

(пункт 28 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

29. Бригада інкасації зобов'язана здійснювати інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей на оперативному автотранспорті, обладнаному технічними засобами захисту цінностей.

(абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Заходи охорони під час інкасації коштів із використанням спецпристроїв для зберігання цінностей можуть посилюватися використанням вогнепальної зброї.

Бригада інкасації має складатися не менш як із трьох озброєних працівників (двох інкасаторів та інкасатора-водія) у разі наявності вогнепальної зброї або не менш як із двох працівників підрозділу інкасації (інкасатора та інкасатора-водія) у супроводі двох озброєних вогнепальною зброєю охоронників.

Під час здійснення інкасації коштів один з охоронників супроводжує інкасатора до клієнта, другий виконує функцію з охорони в оперативному автотранспорті.

Проінкасовані кошти в оперативному автомобілі зберігаються в технічних засобах захисту цінностей.

Перевезення валютних цінностей (у тому числі підкріплення банкоматів готівкою) здійснюється бригадою інкасації на оперативному автотранспорті, обладнаному сейфом ТЗЦ, із використанням вогнепальної зброї відповідно до вимог, визначених в абзаці третьому пункту 29 розділу IV цієї Інструкції.

(абзац шостий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

У разі необхідності посилення озброєного супроводження озброєні вогнепальною зброєю працівники (не менше двох осіб) перебувають в оперативному автотранспорті, що здійснює супроводження автотранспорту із валютними цінностями.

(абзац сьомий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Міжобласні перевезення валютних цінностей мають здійснюватися оперативним автотранспортом не нижче 3 класу захисту згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000, обладнаним сейфами тимчасового зберігання цінностей та/або інкасаторськими сейфами, та за необхідності з використанням авіаційного транспорту.

(абзац восьмий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

Вимоги щодо забезпечення схоронності валютних цінностей залежно від обсягів перевезень викладені в додатку 3 до цієї Інструкції.

(абзац дев'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

30. Керівник банку (юридичної особи) має право самостійно визначати необхідні заходи охорони в разі здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в обсягах до 150 мінімальних заробітних плат включно оперативним автотранспортом, що панцерований не нижче 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 і обладнаний технічними засобами захисту цінностей, та за умови страхування життя інкасаторів, інкасаторів-водіїв, страхування валютних цінностей у повному обсязі, що інкасуються та перевозяться.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

31. Банк (юридична особа) має право застрахувати життя та здоров'я працівників, які здійснюють інкасацію коштів і перевезення валютних цінностей, а також валютні цінності, що інкасуються та перевозяться.

32. Старший бригади інкасації несе відповідальність за роботу всієї бригади під час виконання завдань з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

33. Банк (юридична особа) укладає з працівниками підрозділу інкасації - членами бригади інкасації відповідно до законодавства письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та/або договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність для забезпечення схоронності валютних цінностей під час їх перевезення та інкасації.

34. Банк (юридична особа) зобов'язаний у випадку вчинення нападу (спроби нападу) на інкасаторів невідкладно інформувати про це засобами телефонного зв'язку або в інший спосіб територіальний орган Національної поліції України, зазначивши час, місце, обставини події, а також інформувати про це Національний банк в установленому ним порядку.

V. Організація контролю за дотриманням підрозділами інкасації правил інкасації коштів та перевезення валютних цінностей

(назва розділу V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

35. Аудитори банку (юридичної особи за наявності), інші особи, уповноважені Національним банком, мають право здійснювати контроль за дотриманням правил і порядку проведення операції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей підрозділами інкасації банку (юридичної особи).

36. За порушення правил і порядку проведення операції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а також за її здійснення без письмового повідомлення Національного банку до банків, які є об'єктом перевірки Національного банку, уживаються заходи впливу, передбачені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

361. Банки та юридичні особи зобов'язані надавати до Національного банку інформацію про діяльність підрозділів інкасації відповідно до запиту Національного банку.

(розділ V доповнено пунктом 361 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

VI. Документи, що використовуються під час перевезення валютних цінностей

37. Під час здійснення операції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей застосовуються бланки встановленого згідно з додатками 4 - 9 до цієї Інструкції зразка, виготовлені друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки, з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією. Банк (юридична особа) має право доповнювати бланки (додатки 4 - 9 до цієї Інструкції) додатковими реквізитами, необхідними для виконання операцій, зазначених у Положенні про інкасацію.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

38. Бригада інкасації згідно з вимогами, визначеними нормативно-правовими актами з питань касової роботи банків, під час перевезення валютних цінностей від Національного банку до банку використовує такі документи:

1) доручення на перевезення валютних цінностей (додаток 4);

2) опис цінностей у національній валюті України, що перевозяться (додаток 5) (далі - опис цінностей);

3) опис цінностей в іноземній валюті, що перевозяться (додаток 6).

Абзац п'ятий пункту 38 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

39. Бригада інкасації під час перевезення валютних цінностей від банку до Національного банку або іншого банку використовує:

1) опис цінностей;

2) доручення на перевезення валютних цінностей.

У разі перевезення валютних цінностей банку інкасаторами підпорядкованого підрозділу інкасації необхідність використання доручення на перевезення валютних цінностей визначається згідно з Положенням про інкасацію.

Інкасатори зобов'язані здійснювати документальне супроводження перевезення валютних цінностей згідно з вимогами Положення про інкасацію та з використанням документів, зазначених у пункті 39 розділу VI цієї Інструкції.

40. Банк має право здійснювати інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей між територіально відокремленими підрозділами банку та до пунктів обміну валют, банкоматів і у зворотному напрямку з дотриманням вимог додатка 3 до цієї Інструкції власними силами банку або підрозділами інкасації інших банків (юридичних осіб) згідно з вимогами Положення про інкасацію та з використанням визначених відповідно до порядку, установленого Положенням про інкасацію, окремих документів, серед яких:

1) прибутково-видатковий касовий ордер;

2) опис цінностей;

3) доручення на перевезення валютних цінностей;

4) супровідна відомість до сумки з готівкою (додаток 7);

5) супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями (додаток 8).

Допускається додаткове використання інших документів, розроблених банком для виконання визначених у Положенні про інкасацію завдань щодо внутрішньобанківських перевезень валютних цінностей.

(абзац сьомий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

41. Керівник підрозділу інкасації, який здійснюватиме перевезення валютних цінностей, визначає уповноважену особу, яка згідно з порядком, установленим внутрішнім документом, оформляє і видає старшому бригади інкасації доручення на перевезення валютних цінностей.

Банк (юридична особа), підрозділ інкасації якої здійснюватиме перевезення валютних цінностей, оформляє доручення на перевезення валютних цінностей, яке має бути підписане:

(абзац другий пункту 41 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

1) на лицьовому боці - керівником банку (юридичної особи) або його заступником, або уповноваженою особою, що діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства, та головним бухгалтером або його заступником, або уповноваженою особою, що діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства;

2) на зворотному боці - керівником підрозділу інкасації або його заступником.

Підписи засвідчуються за потреби відбитком печатки банку або підрозділу банку, якщо керівником підрозділу банку є уповноважена на підписання доручення особа, або відповідно юридичної особи, яка здійснюватиме перевезення валютних цінностей, на лицьовому боці та за потреби відбитком печатки підрозділу інкасації на зворотному боці доручення.

(абзац п'ятий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

Якщо під час оформлення доручення неможливо точно визначити суму, що підлягає перевезенню, то в дорученні зазначається "згідно з описом(ами) цінностей".

42. У підрозділі інкасації ведеться облік виданих доручень на перевезення валютних цінностей. Корінці виданих і використаних доручень зберігаються в окремій папці протягом двох років, після чого передаються до архіву.

VII. Порядок приймання (здавання) валютних цінностей інкасаторами Національного банку в банках

(назва розділу VII із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

43. Національний банк після оброблення заявок банків на підкріплення та/або здавання готівки в разі перевезення валютних цінностей інкасаторами Національного банку надсилає банку обов'язкове для виконання ним повідомлення про дату та уточнений час заїзду інкасаторів Національного банку до банку для приймання (здавання) валютних цінностей.

(абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Під час приймання (здавання) готівки інкасатори Національного банку пред'являють у банку відповідальним особам службові посвідчення і доручення на перевезення валютних цінностей (опис цінностей).

44. Інкасатори Національного банку здійснюють приймання (здавання) банкнот:

1) за номіналом;

2) за кількістю пачок та корінців у кожній пачці з перевіркою правильності і цілісності пакування пачок;

3) з перевіркою правильності сум, зазначених на накладках (етикетках);

4) за наявності підписів касирів та їх іменних штампів;

5) за наявності штампа з найменуванням банку (підрозділу Національного банку), на якому зазначається також номер за електронною поштою або код цього банку (підрозділу Національного банку).

Неповні пачки з банкнотами одного номіналу приймаються (здаються) з перевіркою за корінцями і написами на накладках (етикетках).

45. Інкасатори Національного банку після перевірки валютних цінностей під контролем відповідальної особи банку вкладають їх у брезентові мішки.

(абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Інкасатор Національного банку зобов'язаний прошити горловину кожного мішка і щільно зав'язати його шпагатом. Кінці шпагату зав'язуються на вузол.

46. Відповідальна особа зобов'язана прикріпити ярлик із тканини на кінець шпагату, на якому зазначити:

(абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

1) дату пакування;

2) порядковий номер мішка, який відповідає номеру в описі цінностей.

47. Відповідальна особа банку, яка здійснює контроль під час пакування готівки, зобов'язана:

1) підписати ярлик;

2) опломбувати мішок своїм пломбіром (індикаторною пломбою), номер якого (якої) зазначається в описі цінностей.

Інкасатори Національного банку здійснюють приймання (здавання) валютних цінностей у касетах без розкриття касет і порушення пломб, якими ці касети опломбовані.

(абзац четвертий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

48. Інкасатори Національного банку під час приймання (здавання) валютних цінностей зобов'язані перевірити:

1) цілісність мішків із валютними цінностями;

(підпункт 1 пункту 48 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

2) відсутність будь-яких зовнішніх ушкоджень та інших дефектів (зокрема, наявність зовнішніх швів, розривів тканини, шпагату або вузлів на шпагаті);

3) цілісність і неушкодженість касет;

4) цілісність і чіткість пломб та відповідність їх даним, зазначеним в описі цінностей;

5) відповідність суми готівки, зазначеної на прикріплених до мішків (касет) ярликах, сумі, зазначеній у дорученні, описі цінностей;

6) правильність оформлення супровідних ярликів до мішків (касет) із валютними цінностями.

(підпункт 6 пункту 48 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

49. Інкасатори Національного банку зобов'язані перевірити під час приймання (здавання) монет у банках мішечками (пакетами, блоками з роликами):

1) правильність і цілісність пакування;

2) наявність на ярликах (етикетках), прикріплених до упаковки, інформації щодо:

найменування банку (підрозділу Національного банку);

номера за електронною поштою або коду банку (підрозділу Національного банку);

номіналу монети;

суми вкладення;

кількості вкладення (роликів - для пакетів, блоків);

3) цілісність і чіткість відбитків пломбірів (номера пломби під час опломбування індикаторною пломбою);

4) наявність підписів касових працівників, їх штампів, дати пакування, номера пакувальника (для монет в упаковці Банкнотно-монетного двору).

50. Зношені та дефектні монети вивозяться з банків як у повних, так і в неповних мішечках.

51. Виявлені інкасаторами Національного банку пачки банкнот і мішечки з монетами, які не відповідають установленим правилам пакування, прийманню не підлягають.

52. Інкасатори Національного банку зобов'язані після завершення приймання валютних цінностей розписатися про приймання валютних цінностей у трьох примірниках опису цінностей.

(абзац перший пункту 52 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Відповідальні особи банку зобов'язані:

1) проставити підписи на трьох примірниках опису цінностей;

2) засвідчити за потреби примірники опису цінностей відбитком печатки;

3) залишити в себе один примірник опису цінностей разом із дорученням на перевезення валютних цінностей;

4) передати два примірники опису цінностей старшому бригади інкасації, з яких один примірник передається банку, якому відправляються валютні цінності, інший - використовується бригадою інкасації для приймання і здавання валютних цінностей.

(підпункт 4 пункту 52 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

(пункт 52 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

53. Інкасатори Національного банку зобов'язані здати доставлені в банк валютні цінності відповідальним особам згідно з описом цінностей і з дотриманням вимог, визначених пунктами 44, 48, 49 розділу VII цієї Інструкції.

54. Касові працівники приймають пачки з банкнотами і мішечки з монетами (упаковки з роликами), що доставлені інкасаторами Національного банку в пошкодженій або сумнівній упаковці, з поаркушним перерахуванням або перерахуванням за кружками в присутності всіх інкасаторів бригади інкасації та після приймання всіх валютних цінностей.

(пункт 54 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

55. Касові працівники в разі виявлення під час перерахування недостач або надлишків готівки в пачках, окремих корінцях або мішечках із монетами в пошкодженій упаковці складають акт про розбіжності, який підписують працівники банку та всі інкасатори бригади.

56. Інкасатори Національного банку та відповідальні особи банку, які отримали валютні цінності, після закінчення здавання валютних цінностей ставлять свої підписи на зворотному боці обох примірників опису цінностей.

(абзац перший пункту 56 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Один із примірників опису цінностей залишається в банку, що отримав валютні цінності, інший передається старшому бригади інкасації як документ, що підтверджує виконання бригадою інкасації доручення на перевезення валютних цінностей. Цей примірник опису цінностей зберігається в підрозділі, що здійснював перевезення валютних цінностей, в окремій папці протягом трьох років, після чого передається до архіву.

(абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96,
від 25.06.2019 р. N 84)

VIII. Порядок приймання (здавання) валютних цінностей інкасаторами через бокс інкасації (приміщення для приймання-передавання валютних цінностей) Національного банку

57. Банки здійснюють перевезення валютних цінностей від/до Національного банку силами власних підрозділів інкасації чи підрозділів інкасації інших банків (юридичних осіб) із прийманням (здаванням) валютних цінностей у боксах інкасації або із залученням інкасаторів Національного банку.

Уповноважена особа банку зобов'язана здійснювати доставку валютних цінностей від/до Національного банку з дотриманням необхідних заходів охорони та використанням панцерованого оперативного автотранспорту відповідно до вимог цієї Інструкції.

Уповноважена особа здійснює приймання (здавання) валютних цінностей у Національному банку через операційну касу згідно з порядком, визначеним нормативно-правовими актами Національного банку.

(абзац третій пункту 57 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

58. Інкасатори банків (юридичних осіб) здійснюють приймання або здавання валютних цінностей матеріально відповідальним або відповідальним особам Національного банку (далі - відповідальні особи) через шлюзовий блок (спеціально обладнану кабіну) приміщення для приймання-передавання валютних цінностей, що виключає можливість фізичного контакту між інкасаторами і відповідальними особами.

(пункт 58 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

59. Банк подає в установленому порядку до Національного банку заявку, у якій зазначає:

1) підрозділ інкасації банку (юридичної особи), який здійснюватиме доставку валютних цінностей;

2) прізвище, ім'я, по батькові, серії та номери службових посвідчень інкасаторів та інкасатора-водія;

3) марку та номер державної реєстрації оперативного автотранспорту;

4) клас захисту оперативного автотранспорту згідно з ДСТУ 3975-2000;

5) додаткову кількість охоронників та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту супроводження (у разі потреби здійснення супроводження);

6) номер і дату доручення на перевезення валютних цінностей;

7) час приїзду інкасаторів банку (юридичної особи).

Після оброблення заявок Національний банк надсилає банку обов'язкове для виконання банком повідомлення про дату й уточнений час заїзду інкасаторів для приймання (здавання) валютних цінностей.

(абзац дев'ятий пункту 59 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Допуск озброєних інкасаторів та охоронників до Національного банку здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

60. Інкасатори зобов'язані після заїзду до боксу інкасації через шлюзовий блок пред'явити відповідальним особам службові посвідчення та в разі приймання валютних цінностей - доручення на перевезення валютних цінностей.

(абзац перший пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Відповідальні особи зобов'язані після проведення перевірки документів повернути інкасаторам службові посвідчення. У разі встановлення невідповідності даних щодо прізвища, імені, по батькові інкасаторів, зазначених у посвідченнях, відповідним даним у дорученнях на перевезення валютних цінностей та описах цінностей ця касова операція не проводиться.

Відповідальна особа, яка встановила вищезазначену невідповідність, зобов'язана на титульному аркуші доручення на перевезення валютних цінностей здійснити запис про причину непроведення касової операції із зазначенням посади, прізвища, дати, проставити підпис і повернути доручення на перевезення валютних цінностей та всі примірники описів цінностей старшому бригади інкасації.

Відповідальна особа зобов'язана скласти в довільній формі у двох примірниках акт, у якому зазначити причини непроведення касової операції.

Інкасатори зобов'язані підписати обидва примірники акта, один з яких залишити у відповідальної особи, другий - передати банку, перевезення валютних цінностей якого здійснюють інкасатори.

(абзац п'ятий пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

61. Відповідальні особи зобов'язані під час видачі інкасаторам готівки в приміщенні для приймання-передавання валютних цінностей:

(абзац перший пункту 61 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

1) виставити підготовлену готівку на стіл;

2) перерахувати готівку за пачками і корінцями;

3) вкласти готівку в мішок, на який навісити ярлик із зазначенням:

суми вкладення;

дати пакування;

прізвищ і підписів відповідальних осіб;

порядкового номера мішка, який повинен відповідати номеру в описі цінностей;

4) опломбовувати мішок.

Ярликами з такими реквізитами повинні споряджатися і мішки, доставлені інкасаторами банків до Національного банку.

Інкасатори зобов'язані через кулетривке скло візуально контролювати процес здавання готівки відповідальними особами та всі пов'язані із цим переміщення готівки в приміщенні для приймання-передавання валютних цінностей.

(абзац одинадцятий пункту 61 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Формування та пакування готівки в касети відповідальні особи здійснюють завчасно.

За згодою банків згідно з умовами договору про касове обслуговування інкасатори мають право приймати готівку в завчасно опломбованих відповідальними особами мішках, касетах без їх розкриття.

62. Відповідальні особи передають через шлюзовий блок інкасаторам опломбовані відповідальними особами мішки (касети) з готівкою разом із трьома примірниками опису цінностей.

Інкасатори зобов'язані здійснити необхідні перевірки, як визначено в пунктах 48, 49 розділу VII цієї Інструкції, проставити підписи в наданих документах та повернути відповідальним особам примірник опису цінностей.

(абзац другий пункту 62 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

63. Інкасатори зобов'язані здійснювати приймання (здавання) монет, запакованих у мішечки (пакети, блоки з роликами), з дотриманням вимог пункту 49 розділу VII цієї Інструкції.

64. Відповідальні особи повинні усунути виявлені інкасаторами під час приймання валютних цінностей недоліки щодо цілісності або пломбування мішків (касет), упаковок із монетами.

(абзац перший пункту 64 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Інкасатори повертають відповідальним особам запаковані валютні цінності, до яких є зауваження, через шлюзовий блок і продовжують приймання валютних цінностей.

(абзац другий пункту 64 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

65. Інкасатори зобов'язані поставити підписи на трьох примірниках опису цінностей після одержання всіх валютних цінностей. Надалі примірники опису цінностей використовуються відповідно до вимог, визначених у пункті 56 розділу VII цієї Інструкції.

(пункт 65 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

66. Відповідальні особи зобов'язані після завершення операції з приймання (здавання) валютних цінностей та завантаження інкасаторами мішків (касет) із валютними цінностями, мішечків із монетами (упаковок із роликами) або порожніх мішків (касет) в оперативний автотранспорт повідомити по телефону охорону Національного банку про готовність інкасаторів до виїзду з боксу.

(пункт 66 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

67. Інкасатори передають доставлені до Національного банку, опломбовані мішки (касети) із валютними цінностями відповідальним особам Національного банку через шлюзовий блок разом з описами цінностей.

(абзац перший пункту 67 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

Відповідальні особи Національного банку перевіряють:

1) цілісність мішків (касет);

2) цілісність пломб, якими вони опломбовані;

3) правильність заповнення ярликів, прикріплених до них;

4) чіткість і відповідність зазначених на ярликах сум і номерів пломб на мішках даним, зазначеним в описі цінностей, номерів пломб на касетах - даним супровідного ярлика.

Ідентифікаційні номери індикаторних пломб та номери пломбірів, якими опломбовані касети, в описі цінностей не зазначаються.

У разі пошкодження цілісності мішків (касет), пломб, якими вони опломбовані, або їх нечіткості чи невідповідності даних, зазначених на супровідному ярлику, даним, наведеним в описі цінностей, відповідальні особи зазначають ці порушення в описі цінностей, показують їх інкасаторам і продовжують приймання готівки.

68. Національний банк має право в разі виявлення під час приймання готівки в пошкодженій упаковці або упакованої з порушенням установлених вимог повернути банку всю готівку на перепакування.

(абзац перший пункту 68 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

Відповідальні особи вкладають готівку, що не приймається, у мішки, опломбовують їх та складають у двох примірниках у довільній формі акт про повернення валютних цінностей, у якому зазначають:

(абзац другий пункту 68 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

1) кому і через кого повертається готівка і відповідно до якого опису;

2) дату і причину її повернення;

3) кількість мішків, опломбованих відповідальними особами;

4) номер пломби.

На зворотному боці обох примірників опису цінностей зазначають, що валютні цінності не прийнято згідно з актом, і засвідчують цю відмітку своїми підписами та відбитком печатки (за потреби), після чого повертають усі отримані валютні цінності інкасаторам банку разом з описами цінностей і актами. Після підписання інкасаторами обох примірників акта один примірник акта повертається відповідальним особам, другий - передається через інкасаторів банківській установі, якій повертають валютні цінності. Інкасатори здають валютні цінності до банківської установи згідно з описом цінностей.

(абзац сьомий пункту 68 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96,
від 25.06.2019 р. N 84)

69. Відповідальні особи виймають готівку з мішків, до яких немає зауважень, на стіл і здійснюють її перевірку в установленому порядку.

70. Відповідальні особи в присутності інкасаторів відкривають мішки (касети) з готівкою, до яких є зауваження, виймають готівку та перевіряють її в установленому порядку.

Відповідальні особи складають акт про розбіжності в разі невідповідності вкладення мішка (касети) даним опису цінностей, який підписують відповідальні особи та інкасатори і затверджує відповідальна особа підрозділу касових операцій Національного банку.

71. Касир каси перерахування в приміщенні для приймання-передавання валютних цінностей під візуальним наглядом інкасаторів через броньоване скло здійснює поаркушно (за кружками) перерахування пачок банкнот (мішечки з монетами) з пошкодженою упаковкою.

(пункт 71 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

72. Касир складає та підписує акт про розбіжності в разі виявлення касових прорахунків. Цей акт також підписують відповідальні особи, інкасатори і затверджує начальник відділу касових операцій.

73. Інкасатори після закінчення здавання валютних цінностей підписують та використовують надалі опис цінностей, як визначено в пункті 56 розділу VII цієї Інструкції. Відповідальні особи через шлюзовий блок повертають старшому бригади інкасації порожні мішки (касети). Виїзд інкасаторів із боксу здійснюється згідно з вимогами пункту 66 розділу VIII цієї Інструкції.

(пункт 73 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

IX. Перевезення валютних цінностей між банківськими установами

74. Підрозділи інкасації банків (юридичних осіб) здійснюють перевезення валютних цінностей між банками - юридичними особами на підставі укладених договорів та з використанням опису цінностей.

(пункт 74 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

75. Питання, пов'язані з організацією перевезення валютних цінностей, порядком приймання (здавання) валютних цінностей інкасаторами власного підрозділу інкасації банку або іншого банку (юридичної особи), у тому числі в пошкодженій упаковці, відповідальністю за втрату валютних цінностей під час їх перевезення, визначенням документів, що використовуються під час перевезення валютних цінностей, та інші питання врегульовуються під час укладення договорів.

(пункт 75 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

X. Порядок проведення інкасації коштів

76. Підрозділ інкасації банку (юридичної особи) здійснює інкасацію коштів із дотриманням вимог цієї Інструкції, Положення про інкасацію та на підставі договорів (далі - договір на інкасаційне обслуговування), укладених відповідно до вимог законодавства України.

(пункт 76 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

77. Складання маршрутів з інкасації здійснюється з урахуванням безпеки роботи інкасаторів на маршруті, а саме:

1) протяжності маршруту і безпеки обраного напрямку перевезення;

2) часу роботи інкасаторів на маршруті;

3) наявності вільних та освітлених під'їзних шляхів;

4) часу заїзду для здійснення інкасації;

5) обсягів готівки, що інкасується.

78. Банк (юридична особа) у внутрішньому документі зобов'язаний визначити максимальну суму проінкасованої готівки, що може зберігатися в оперативному автомобілі на маршруті інкасації.

Інкасатори зобов'язані здійснити позачергову доставку готівки до банку згідно з порядком та особливостями, передбаченими у внутрішньому документі, у разі перевищення цієї суми під час маршруту інкасації.

79. Під час інкасації коштів використовуються явочна картка (додаток 9) і супровідна відомість до сумки з готівкою або супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями та інші документи, визначені в Положенні про інкасацію.

Банк (юридична особа) має право вести явочну картку в електронній формі в разі використання електронної системи збору коштів під час інкасації з використанням мобільного термінала згідно з порядком, визначеним у Положенні про інкасацію.

(пункт 79 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

Під час проведення інкасації примірники супровідної відомості до сумки з готівкою можуть роздруковуватися у формі чека з мобільного термінала із зазначенням номіналів укладених банкнот і монет та використовуватися надалі згідно з порядком, визначеним у Положенні про інкасацію.

(пункт 79 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

80. Договір на інкасаційне обслуговування, крім основних та додаткових умов, має містити вимоги щодо:

1) способу ідентифікації особи інкасатора, який отримує сумки із валютними цінностями;

(підпункт 1 пункту 80 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

2) його повноважень для здійснення цієї операції;

3) порядку приймання інкасатором сумок із готівкою від клієнта банку;

4) питань, які стосуються порядку проведення інкасації коштів, безпечної роботи інкасатора і забезпечення схоронності валютних цінностей під час інкасації;

(підпункт 4 пункту 80 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

5) наявності вільних та освітлених під'їзних шляхів для проведення інкасації;

6) забезпечення мінімальної відстані, на яку переносяться валютні цінності під час інкасації;

(підпункт 6 пункту 80 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

7) порядку зберігання сумок із готівкою, доставлених із маршруту інкасації, під відповідальність інкасаторів банку (за необхідності);

8) порядку здавання сумок (мішків) із готівкою, проінкасованих підрозділом інкасації іншого банку (юридичної особи).

XI. Використання банками спецпристроїв для зберігання цінностей

81. Банк (юридична особа) має право використовувати спецпристрої для зберігання цінностей для виконання завдань з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей відповідно до розроблених і затверджених внутрішніх положень.

82. Банк (юридична особа) зобов'язаний до початку використання спецпристроїв для зберігання цінностей надіслати Національному банку інформацію про кількість, марку, найменування виробника спецпристроїв для зберігання цінностей, спосіб фарбування купюр та колір фарби, що в них використовується.

83. Банк (юридична особа) зобов'язаний з урахуванням вимог технічної документації (інструкції з експлуатації) спецпристроїв для зберігання цінностей у внутрішніх документах визначити:

1) порядок використання спецпристроїв для зберігання цінностей під час проведення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

2) заходи щодо організації навчання працівників підрозділів інкасації з використання спецпристроїв для зберігання цінностей;

3) порядок контролю за дотриманням інкасаторами установленого порядку використання спецпристроїв для зберігання цінностей.

84. Готівка, що вкладається до спецпристроїв для зберігання цінностей, має пакуватися з використанням матеріалу, що забезпечує ефективне використання технології зафарбування готівки.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

Вимоги до технічного оснащення панцерованого оперативного автотранспорту

N з/п

Найменування вимоги

1

2

1

Внутрішнє панцерування пасажирського відсіку по всіх вертикальних площинах, клас захисту ПЗСА-3 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів"

2

Панцероване лобове скло та оглядові вікна зліва та справа повинні відповідати вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4546:2006 "Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за кулетривкістю", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 06 квітня 2006 року N 107 (зі змінами), щодо скла безосколкового та мати в маркуванні та/або сертифікаті відповідності на скло позначку "БО". Клас захисту скла має бути не нижчим, ніж СКЗ та/або BR5

3

Наявність не менше двох бійниць прихованого розташування для ведення вогню з різних боків автотранспорту

4

Наявність панцерованого евакуаційно-вентиляційного люка в даху салону

5

Підсилення підвіски автотранспорту, підтверджене документами

6

Обладнання ригелями всіх дверей автотранспорту, що розташовані в його салоні, крім дверей сейфа тимчасового зберігання цінностей

7

Додаткове обмеження відкриття передніх дверей

8

Внутрішнє оздоблення салону має бути з м'яких матеріалів

9

Підлога повинна бути неслизькою та зносостійкою

10

Наявність ременів безпеки на кожному посадковому місці

11

Наявність обладнаних місць для закріплення автоматичної зброї (за потреби)

12

Наявність автоматичної системи пожежогасіння в моторному відсіку

13

Наявність звукової, світлової сигналізації незачинених ригельних замків дверей, дверей сейфів

14

Наявність проблискових маячків синього кольору та тритонової сирени з гучномовцем (установлюється в разі потреби)

15

Оснащення автотранспорту згідно з вимогами ДСТУ 3849-2018

16

Наявність кондиціонера (кліматичної установки)

17

Облаштування автотранспорту вмонтованим інкасаторським сейфом та/або сейфом для тимчасового зберігання цінностей

18

Наявність переговорного пристрою для ведення зовнішніх переговорів

19

Наявність протиугінного пристрою

20

Система кріплення капота повинна мати механічний замок, що відкривається тільки із середини автотранспорту і унеможливлює проникнення в підкапотний простір без санкції екіпажу

21

Наявність системи відстеження рухомих об'єктів

22

Кнопка подачі сигналу тривожного сповіщення системи відстеження рухомих об'єктів та додаткова кнопка, що дублює її функцію, мають розміщуватися в потайних легкодоступних місцях, що забезпечують їх функціонування в разі пошкодження периметра автотранспорту

23

Наявність не менше двох вогнегасників

24

Наявність ширококутної камери спостереження заднього виду

25

Наявність центрального замка на всіх дверях, керованого водієм автотранспорту

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96,
від 25.06.2019 р. N 84)

 

Вигляд обкладинки

 

Вкладиш (бланк суворого обліку)

_______________________________________
(найменування установи)

             ____________ N ______________
                          (серія)

Дійсне
до "___" ____________ 20__ року
 

 

Місце для
фотокартки 3,5 х 4,5 см

Підпис керівника ______________________
установи (уповноваженої особи)
 
Особистий підпис
працівника _____________________

М. П. (за наявності)

СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ

             ____________ N ______________
                          (серія)
 
Пред'явник службового посвідчення
________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________
працює на посаді ________________________
________________________________________
________________________________________
                                  (найменування установи)
Керівник          ______    ___________________
установи               (підпис)             (ініціали, прізвище)
(уповнова-
жена особа)
 
"___" ____________ 20__ року
М. П.
(за наявності)

Пояснення до вигляду обкладинки та заповнення бланка службового посвідчення

1. Службові посвідчення - це книжечки єдиного зразка в суцільнокрійній твердій обкладинці розміром 200 х 70 мм червоного кольору. На обкладинці способом поглибленого тиснення зображено логотип установи та її найменування. На внутрішні сторінки нанесено захисну сітку зеленого кольору, напис "Службове посвідчення", найменування установи, серію та номер.

2. Текст українською мовою на сторінках службового посвідчення зазначається ручкою з чорним чорнилом або кульковою ручкою з пастою синього або чорного кольору, розбірливо, без помилок та виправлень або з використанням комп'ютерної техніки.

3. На відповідну сторінку службового посвідчення приклеюється фотокартка (розміром 3,5 х 4,5 см) особи, на ім'я якої це посвідчення оформлено.

4. У реквізиті "найменування установи" зазначається офіційне найменування того банку або юридичної особи, для працівників підрозділу інкасації якого оформляється службове посвідчення.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

 

Максимальні обсяги валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться на оперативному автотранспорті, класу захисту ПЗСА-3 згідно з ДСТУ 3975-2000 за звичайних ризиків залежно від заходу забезпечення схоронності валютних цінностей

N з/п

Захід забезпечення схоронності валютних цінностей

Найбільша сума, що визначається згідно із зазначеною кратністю до мінімальної заробітної плати

1

2

3

1

Необхідний захід охорони валютних цінностей визначається банком (юридичною особою)

до 150 включно

2

Використання інкасаторських сейфів і спецпристроїв та/або вогнепальної зброї для забезпечення схоронності валютних цінностей

до 2000 включно

3

Використання сейфів ТЗЦ та вогнепальної зброї

до 9000 включно*

____________
* Перевезення валютних цінностей понад зазначену суму передбачають залучення оперативного автотранспорту для супроводження та додатково не менше двох інкасаторів або охоронників, озброєних вогнепальною зброєю.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.06.2019 р. N 84)

 

Бланк доручення на перевезення валютних цінностей

_____________________________
     (найменування підрозділу інкасації)
_____________________________
 (найменування установи)
 
 
Корінець
доручення на
перевезення валютних
цінностей N ___________
 
 
Старшому бригади
(начальнику групи)*
інкасації _____________________
_____________________________
на отримання від ______________
_____________________________
(найменування банку)
____________ м. ______________
для доставки _________________
_____________________________
(найменування банку)
____________ м. ______________
_____________________________
(вид цінностей, сума цифрами
та словами)
Доручення діє
до"___" ____________ 20 року
Підписи:
Керівник ____________________
(заступник, посада уповноваженої особи)
 
Головний бухгалтер ___________
(заступник, посада
уповноваженої особи)
Доручення отримав
старший бригади
(начальник групи)*
інкасації _____________________
"___" ____________ 20__ року
 
 
____________
* Зазначається потрібне.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Діє до "___" ____________ 20__ року за наявності
службового посвідчення з фотокарткою
_________________________________________________
                                 (найменування підрозділу інкасації)
_________________________________________________
                              (найменування установи)
Доручення на перевезення валютних цінностей
N _________
Старшому бригади (начальнику групи)* інкасації
_________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
доручається отримати від ___________________________
_________________________________________________
                                            (найменування банку)
______________________ м. ________________________
для доставки _____________________________________
                                                            (найменування банку)
______________________ м. ________________________
_________________________________________________
                                                    (вид цінностей)
_________________________________________________
                      (зазначити необхідне: сума цифрами та словами;
                                     згідно з описом(ами) цінностей)
Власноручний підпис старшого бригади
(начальника групи)* інкасації

__________________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

засвідчується.


Керівник
установи
(заступник, посада
уповноваженої особи)

 
 
 
__________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(заступник, посада
уповноваженої
особи)

 
__________
(підпис)

 
______________
(ініціали, прізвище)


 
"___" ____________ 20__ року
М. П. (печатка установи)

____________
* Зазначається потрібне.

------------------------------------------------- Зворотний бік ------------------------------------------------

Список членів бригади (групи)* інкасації, призначених для перевезення валютних цінностей

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________
7. ___________________________________
                                   (прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
підрозділу інкасації)


М. П.
(печатка підрозділу інкасації)
 
"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається потрібне.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Список членів бригади (групи)* інкасації, призначених для перевезення валютних цінностей

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________
7. ___________________________________
                                   (прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище керівника
підрозділу інкасації)


 
 
 
"___" ____________ 20__ року

Пояснення** щодо заповнення бланка доручення на перевезення валютних цінностей

1. У реквізиті "Найменування установи" зазначається найменування банку в разі оформлення доручення банком або найменування юридичної особи в разі оформлення доручення юридичною особою, яка надає послуги з інкасації.

2. У реквізиті "Керівник установи" зазначаються ініціали, прізвище керівника банку в разі оформлення доручення банком або ініціали, прізвище керівника юридичної особи в разі оформлення доручення юридичною особою, яка надає послуги з інкасації, або посада, ініціали, прізвище їх заступників або уповноважених осіб відповідно.

3. У реквізиті "Головний бухгалтер" зазначаються ініціали, прізвище головного бухгалтера банку в разі оформлення доручення банком або ініціали, прізвище головного бухгалтера юридичної особи в разі оформлення доручення юридичною особою, яка надає послуги з інкасації, або посада, ініціали, прізвище їх заступників або уповноважених осіб відповідно.

4. Проставляння відбитків печаток під час оформлення доручення на перевезення цінностей здійснюється за потреби.

____________
** На бланку доручення не роздруковується.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96,
від 25.06.2019 р. N 84)

 

______________________________
          (найменування відправника)
"___" ____________ 20__ року

______________________________
(найменування одержувача)

Опис N ______
цінностей у національній валюті України, що перевозяться

Відповідно до _________________________________________________________________________
                                                              (зазначити документ, на підставі якого здійснюється операція)
від "___" ____________ 20__ року N ___________ відправляємо через старшого бригади (начальника групи)* інкасації ________________________________________________________________________
                                                                                                                  (прізвище, ініціали)
з _____________________________________________________________________________________
                     (зазначити: резервних фондів, запасів готівки у сховищах, оборотної каси, операційної каси)
______________________________________________________________________________________
(зазначити: придатні банкноти, обігові, пам'ятні та інвестиційні монети, зношені, значно зношені, з дефектом виробника банкноти, монети**)

N з/п

Пам'ятні та інвестиційні монети***

Номінал****

Сума (грн, коп.)

Найменування упаковки місця (мішок, касета, мішечок, блок з роликами тощо)

Кількість місць

Номер мішка для банкнот

Номер (код) відбитка пломбіра, номер індикаторної пломби, яким опломбовано мішок

 

код

назва

банкноти

монети

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього _______________________________________________________________ грн. _______ коп.
                                                                           (сума цифрами та словами)

Здали матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи): _______________
                                                           (підпис)
                                              
_______________
                                                           (підпис)
                                              
_______________
                                                           (підпис)

Цінності прийняла
бригада (група)*
інкасації:                 _______________
                                                    (підпис)
                                        
_______________
                                                     (підпис)
                                        
_______________
                                                     (підпис)

____________
* Зазначається потрібне.

** Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.

*** Формується та роздруковується лише для пам'ятних та інвестиційних монет.

**** Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових, пам'ятних та інвестиційних), що відправляються.

------------------------------------------------- Зворотний бік ------------------------------------------------

Розписка

"___" ____________ 20__ року зазначені в описі цінності, що відправлені через старшого бригади (начальника групи)* інкасації ____________________________________________________________,
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)
на суму ______________________________________________________________________________
                                                                                              (сума цифрами і словами)
прийнято.

Приймання цінностей проведено з перевіркою _____________________________________________
                                                                                                                                       (зазначити: поаркушно, поштучно,
______________________________________________________________________________________
      за кружками, роликами, блоками, коробками, за написами на ярликах до мішків, касет, за пачками і корінцями)

Касети в кількості ______________________________________________________________________
                                                                                                         (кількість цифрами та словами)
штук прийнято.

Прийняли матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи): _______________
                                                               (підпис)
                                                 
_______________
                                                              (підпис)
                                                 
_______________
               М. П. (за потреби)               (підпис)

Цінності здала
бригада (група)*
інкасації:                 _______________
                                                      (підпис)
                                           
_______________
                                                       (підпис)
                                           
_______________
                                                        (підпис)

Зазначені в описі цінності повернуто відправнику __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (номер, дата акта, підписи відповідальних осіб)
_________________________________.

М. П. (за потреби)

____________
* Зазначається потрібне.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

 

_________________________________
                    (найменування відправника)
_________________________________
"___" ____________ 20__ року

_________________________________
(найменування одержувача)
_________________________________

Опис N ________
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться

Направляємо через старшого бригади інкасації _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті.

N з/п

Найменування валютних цінностей
(код валюти)

Номінал

Номер чека
(блокнота)

Кількість аркушів (блокнотів)

Сума за номіналом

Номер пломбіра

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Цінності здали матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи):

 

 

______________
(підпис)

 

______________
(підпис)

 

______________
(підпис)

 

Цінності прийняла
бригада інкасації:

 

 

______________
(підпис)

 

______________
(підпис)

 

______________
(підпис)

 

------------------------------------------------- Зворотний бік ------------------------------------------------

Розписка

"___" ____________ 20__ року зазначені в описі цінності в іноземній валюті, що відправлені через старшого бригади інкасації _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування банку)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (прізвище, ініціали)
прийнято згідно з описом.

Приймання цінностей проведено з перевіркою ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)

Цінності здала
бригада інкасації:

 

 

______________
(підпис)

 

______________
(підпис)

 

______________
(підпис)

 

Цінності прийняли
матеріально відповідальні особи
(відповідальні особи):

 

 

______________
(підпис)

 

______________
(підпис)

 

______________
(підпис)

 

Зазначені в описі цінності повернуто відправнику __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (причина повернення, дата, підписи відповідальних осіб)
_________________________________.

М. П. (за потреби)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

 

  

Під час розкриття сумки і перерахування вкладень виявилося:

готівкою, грн. ________________, недостача, грн. _____________,
надлишок, грн. _______________;

чеками, грн. __________________, недостача, грн. _____________,
надлишок, грн. _______________;

неплатіжних і сумнівних банкнот (чеків), грн.,
дефектних банкнот (чеків), грн. _________________.

 

 

 

Підписи
працівників банку

Касир

Контролер

Представник клієнта

Контролер

----------------------------------- Зворотний бік першого примірника ------------------------------------

Таблиця 1

Таблиця 2*

Разом банкнот і монет ________________________________________________________________
                                                                                                                         (сума словами)

  

Під час розкриття сумки і перерахування вкладень виявилося:

готівкою, грн. _________________, недостача, грн. _________________,
надлишок, грн. ________________;

чеками, грн. ___________________, недостача, грн. __________________,
надлишок, грн. __________________;

неплатіжних і сумнівних банкнот (чеків), грн. _____________________,
дефектних банкнот (чеків), грн. _________________________________.

 

 

 

Підписи
працівників банку

Касир

Контролер

Представник клієнта

Контролер

----------------------------------- Зворотний бік другого примірника ------------------------------------

Таблиця 1

Таблиця 2*

Разом банкнот і монет ________________________________________________________________
                                                                                                                         (сума словами)

----------------------------------- Зворотний бік третього примірника ------------------------------------

До уваги

Готівка сортується за номіналами банкнот.
Відбиток пломбіра має бути чітким.
Слід обережно поводитися із сумкою.

|
|
|
|

Цей примірник залишається в здавача готівки як квитанція про приймання інкасатором сумки з готівкою.

____________
* Друкується за потреби.

** У разі проведення інкасації коштів із використанням мобільного термінала в колонці зазначаються номінали, які є в сумці.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

 

Супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями

__________________________________
             (найменування банку, організації)

Супровідний касовий _______________
__________________________________
ордер до сумки з валютними
цінностями N ______________________
"___" ____________ 20__ року.

Зазначені валютні цінності на суму в гривневому еквіваленті ______________
__________________________________
                     (сума цифрами і словами)
відправлені через інкасаторів _________
__________________________________
     (найменування підрозділу інкасації коштів)

у ________________________________
__________________________________
       (найменування банку, обмінного пункту)
__________________________________
 (прізвище, ініціали працівника обмінного пункту)
для зарахування на рахунок N ________
__________________________________
                    (найменування організації)

N з/п

Наймену-
вання бланків суворої звітності

Кількість бланків

Номери блокнотів

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 


Мішок(и) з бланками опломбував і склав супровідний касовий ордер
__________________________________
                           (прізвище, ініціали)

Сумка (мішок) з валютними
цінностями сформована і складено
супровідний касовий ордер
__________________________________
                            (прізвище, ініціали)
здана _____________________________
                                   (прізвище, ініціали)

Прийнята інкасатором _______________
___________________________________
       (найменування підрозділу інкасації коштів)
__________________________________
                    (підпис, ініціали, прізвище)

М. П. (за потреби) "___" ____________ 20__ року.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Зазначені валютні цінності під контролем
контролера (інкасатора) __________________________
_______________________________________________
                                               (найменування банку)
___________ прийняті повністю (без перерахування / з
урахуванням розбіжностей, зазначених нижче).

Касовий працівник ______________________________
                                                               (підпис, ініціали, прізвище)

Контролер (інкасатор) ___________________________
                                                                         (найменування)
_______________________________________________
                                         (підпис, ініціали, прізвище)

М. П. (за потреби)

"___" ____________ 20__ року.

Акт

"___" ____________ 20__ року.

Під час розкриття сумки (мішка) і перерахування вкладених валютних цінностей виявлено:

недостачу ______________________________________
                                      (найменування цінностей, їх кількість)
______________________________________________,
                                           (сума за номіналом)
залишок _______________________________________
                                      (найменування цінностей, їх кількість)
______________________________________________,
                                                (сума за номіналом)
неплатіжні банкноти ____________________________,
                                                 (найменування, серія, номер, вартість і
                                                            загальна сума за номіналом)
сумнівні банкноти ______________________________.
                                              (найменування, серія, номер, вартість і
                                                           загальна сума за номіналом)

Касовий працівник _____________________________
                                                             (підпис, ініціали, прізвище)

Контролер ____________________________________
                                                        (найменування банку)
_______________________________________________

Інкасатор ______________________________________
                                                 (підпис, ініціали, прізвище)

------------------------------------------------- Зворотний бік ------------------------------------------------

Опис валютних цінностей, укладених в інкасаторську сумку

N з/п

Дебет

Кредит

Найменування валютних цінностей (чеків)

Код

Сума за номіналом, грн.

Еквівалент валютних цінностей у гривнях

Зауваження банку

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Усього (грн.) _________________________________________________________________________

Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду здійсненої операції.

Бланки* _____________________________________________________________________________
                                                                                                      (найменування бланків)

____________
* Заповнюється обліково-операційним працівником.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

 

___________________________________________
(найменування підрозділу інкасації)

Вихідний день

_________________

Начальник підрозділу інкасації

 

________
(підпис)

 

__________________
(ініціали, прізвище)

                                                                  Явочна картка N _________ на ____________ 20__ року
                                                                                                                                                                        (місяць)

Номери закріплених сумок: ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                      (зазначається номер кожної сумки)

Маршрут N __________

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          (найменування клієнта, вища організація)

Адреса клієнта: ________________________________________________________;          номер телефону __________________________________

Поточний рахунок __________________________
Час закінчення торгівлі ________ год. _______ хв.
Час заїзду інкасаторів ________ год. _______ хв.
Час заїзду в неділю ________ год. _______ хв.
Час заїзду в __________________ год. _______ хв.
Спосіб обслуговування _______________________________________

Роз'яснення до порядку ведення явочної картки
Якщо під час заїзду інкасаторів готівка не здається інкасаторам, то службова особа підприємства зобов'язана зазначити причину нездавання готівки.
Помилки виправляються шляхом викреслювання помилково зробленого запису, а правильний запис здійснюється на полях явочної картки.
Під час здавання та отримання двох або більше сумок у колонках "Номер сумки з готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не цифрами, а словами.
У разі повторного заїзду інкасаторів здавання готівки зазначається в колонках таблиці "Повторні заїзди".
Інкасатору робити записи в явочній картці забороняється.

N з/п

Дата

Час здавання готівки

Номер сумки з готів-
кою

Сума готівки, укладеної в сумку, грн.

Номер прийня-
тої від інкаса-
тора порож-
ньої сумки

Підпис служ-
бової особи підпри-
ємства

год.

хв.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 


  

____________
* Може не заповнюватися, якщо формування сум також здійснюється в електронному вигляді з використанням відповідного програмного забезпечення.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 96)

____________

Опрос