Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 31.03.2017 № 28
редакция действует с 01.09.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2017 року N 28

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 31 серпня 2017 року N 85

Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою складання фінансової звітності банками України згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (зі змінами), такі зміни:

1) друге речення абзацу третього пункту 1.10 глави 1 розділу I викласти в такій редакції: "Склад консолідованої проміжної фінансової звітності відповідає складу неконсолідованої проміжної фінансової звітності";

2) главу 8 розділу III після пункту 8.4 доповнити новим пунктом 8.5 такого змісту:

"8.5. Банк подає на паперових носіях Департаменту банківського нагляду та оприлюднює шляхом розміщення на веб-сайті банку не пізніше 30 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, консолідовану проміжну фінансову звітність, що включає:

1) Консолідований проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс);

2) Консолідований проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

3) Консолідований проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

4) Консолідований проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів;

5) Примітки до консолідованої проміжної скороченої фінансової звітності".

У зв'язку з цим пункт 8.5 уважати пунктом 8.6.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 31.08.2017 р. N 85)

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Окремі показники діяльності банку

за ___ рік / ___ квартал 20__ року

Додаток 3 втратив чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 31 серпня 2017 року N 85)

____________

Опрос