Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 21.02.2017 № 12
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 року N 12

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 8 - 10 Закону України "Про основи національної безпеки України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою удосконалення порядку ліцензування окремих валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Пункт 4.1 глави 4 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами), доповнити новим підпунктом такого змісту:

"е) виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції зі здійснення інвестиції за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором / державою-окупантом".

2. Унести до пункту 4.9 глави 4 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за N 897/9496 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"4.9. Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесенні змін до неї можуть бути:";

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції з переказування іноземної валюти за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором / державою-окупантом".

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зі змінами), що додаються.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

1. У главі 2:

1) абзац другий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"У цьому разі строк розгляду Національним банком документів заявника для видачі ліцензії зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів";

2) в абзаці третьому пункту 2.6 слова "Департаменту фінансового моніторингу Національного банку та" виключити.

2. У главі 3:

1) абзац п'ятий пункту 3.1 доповнити словами ", за підписом заявника (уповноваженої особи заявника) та відбитком його печатки (за наявності)";

2) у пункті 3.3:

абзац третій після слів "подаються в разі потреби внесення змін до ліцензії" доповнити словами ", що була видана фізичній особі, яка не є підприємцем";

абзац четвертий виключити.

3. У пункті 4.1 глави 4:

1) абзац перший після слів "(зміни умов ліцензії)" доповнити словами "можуть бути";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"неподання на запит Національного банку додаткових документів, право на отримання яких передбачено пунктом 2.4 глави 2 цього Положення, або невідповідність цих документів вимогам цього Положення";

3) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції за рахунком заявника або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) в країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором / державою-окупантом".

4. У пункті 5.3 глави 5 слово "п'яти" замінити словом "десяти".

5. Пункт 6.3 глави 6 викласти в такій редакції:

"6.3. У разі виявлення порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення Департамент фінансового моніторингу Національного банку:

надсилає запит власнику ліцензії для отримання від нього пояснень щодо допущених порушень. Строк очікування відповіді від заявника становить не більше 30 днів з дати реєстрації відповідного запиту;

надсилає інформацію про допущені власником ліцензії порушення до контролюючого органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку;

ураховуючи ступінь тяжкості порушення приймає рішення про анулювання ліцензії або надсилання власнику ліцензії листа-попередження".

6. У додатках до Положення:

1) у додатках 1 - 3 слова "Копії", "Департамент фінансового моніторингу Національного банку" замінити відповідно словами "Копія", "Контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку".

2) у додатках 7, 8 слова "Департамент фінансового моніторингу Національного банку" виключити.

 

Заступник директора
Департаменту відкритих ринків

М. М. Селехман

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос