Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 13.02.2017 № 9
действует с 16.02.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2017 року N 9

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 30, 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Унести до пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 листопада 2015 року N 806 "Про розрахунок банками України нормативів капіталу з урахуванням кредитного ризику" такі зміни:

1) підпункт 2 виключити;

2) у підпункті 3 цифри та слова "19 березня 2003 року N 124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674" замінити цифрами та словами "01 березня 2016 року N 129".

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 та підпункту 2 пункту 2 Змін, які набирають чинності через 31 день із дня її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 1 розділу II:

1) абзаци другий - сьомий пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"Банки з метою визначення реального розміру регулятивного капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності зобов'язані постійно оцінювати якість активних банківських операцій (здійснювати їх класифікацію), а також визначати розмір кредитного ризику відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (зі змінами).

Банки визначають кредитний ризик у валюті, що відповідає валюті активних банківських операцій.

Банки визначають величину кредитного ризику за всіма активними банківськими операціями як сукупний розмір кредитного ризику за цими операціями станом на перше число кожного місяця, наступного за звітним, у гривні (з урахуванням кредитного ризику за активними банківськими операціями в іноземній валюті в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком).

Банки визначають величину непокритого кредитного ризику таким чином:

якщо величина кредитного ризику є меншою або дорівнює сумі сукупного розміру резервів за активними банківськими операціями, сформованих відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - розмір резервів за МСФЗ), та розміру уцінки фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, то величина непокритого кредитного ризику дорівнює нулю;

якщо величина кредитного ризику перевищує суму розміру резервів за МСФЗ та розміру уцінки фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, то величина непокритого кредитного ризику дорівнює сумі такого перевищення";

2) підпункт "а" пункту 1.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти "б" - "ґ" уважати відповідно підпунктами "а" - "г".

2. У пункті 1.3 глави 1 розділу IV:

1) в абзаці сьомому підпункту "а" слова "(боргові цінні папери, емітовані цими установами, кредити та зобов'язання з кредитування, які надані цим установам)" виключити;

2) абзац вісімдесят другий виключити.

3. У розділі VIII:

1) пункт 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.3. Для спеціалізованих ощадних банків установлюються спеціальні значення таких економічних нормативів:

нормативу миттєвої ліквідності (Н4) - не менше ніж 30 відсотків;

нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) у розмірі - не більше ніж 20 відсотків;

нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) - не більше ніж 20 відсотків";

2) у пункті 4.1 глави 4:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий уважати відповідно абзацами третім та четвертим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"наявність у банку збитків, які спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат та/або уцінкою фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, пов'язаних з активами, отриманими від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

 

Директор
Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Опрос