Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 01 октября 2015 года N 654

Национальный банк
Постановление от 01.11.2016 № 399
действует с 03.11.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 листопада 2016 року N 399

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654

Відповідно до Закону України "Про санкції", статей 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 17 жовтня 2016 року N 467/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами) такі зміни:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) надати Національному банку України відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, зазначених у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами), уведеному в дію Указом Президента України від 16 вересня 2015 року N 549/2015, рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка", уведеному в дію Указом Президента України від 29 березня 2016 року N 121/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка" (далі - Указ Президента України від 29 березня 2016 року N 121/2016), рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 року N 2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині персональних санкцій", уведеного в дію Указом Президента України від 15 червня 2016 року N 254/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 року N 2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині персональних санкцій" (далі - Указ Президента України від 15 червня 2016 року N 254/2016), та рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року N 467/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі - Указ Президента України від 17 жовтня 2016 року N 467/2016) (далі - санкційні списки), до яких застосовані санкції "блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном" (далі - "блокування активів"), "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)" - станом на дату набрання чинності Указами Президента України від 16 вересня 2015 року N 549/2015, від 29 березня 2016 року N 121/2016, від 15 червня 2016 року N 254/2016, від 17 жовтня 2016 року N 467/2016 та станом на дату подання інформації Національному банку України";

2) у підпункті 7:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"банк зобов'язаний відмовити у виконанні розрахункового документа клієнту, зазначеному в санкційних списках, що є ініціатором переказу та до якого застосовані санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій";

в абзаці сьомому слово банк замінити словами "банк-емітент";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"банк повертає клієнту розрахунковий документ без виконання і проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на Закон України "Про санкції", Укази Президента України від 16 вересня 2015 року N 549/2015, від 29 березня 2016 року N 121/2016, від 15 червня 2016 року N 254/2016, від 17 жовтня 2016 року N 467/2016), що засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, який виконує функції контролера";

підпункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"банк зобов'язаний відмовити у виконанні розрахункового документа клієнту, зазначеному в санкційних списках, що є ініціатором переказу та до якого застосована санкція "запобігання виведенню капіталів за межі України", за винятком розрахункових документів від клієнтів, зазначених в санкційних списках, за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України;

банкам заборонено ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених в санкційних списках, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України" та/або на власні рахунки банку, відкриті в особах, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", за винятком переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України."

2. Юридичному департаменту (Заморський О. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України, небанківських установ, національного оператора поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, для використання в роботі.

3. Банкам України в триденний строк із дня набрання чинності цією постановою надати Національному банку України відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос