Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 12.07.2016 № 353
действует с 14.07.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2016 року N 353

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

підпункт 5 пункту 2.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 11 уважати відповідно підпунктами 5 - 10;

у пункті 2.3 цифри і слово "3, 4 та 7" замінити цифрами і словом "3, 4 та 6";

2) главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.10. У разі втрати ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) власник ліцензії подає до Національного банку України заяву про видачу дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії).

Якщо ліцензія (зміни та доповнення до ліцензії) не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку України заяву про видачу дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) та не придатну для користування ліцензію (зміни та доповнення до ліцензії).

Дублікат ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) видається протягом п'яти робочих днів із дати реєстрації в Національному банку України документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.

У разі видачі дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) замість втраченої або пошкодженої ліцензія (зміни та доповнення до ліцензії), що була втрачена або пошкоджена, є недійсною.

Дублікат ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) видається власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України";

3) у главі 4:

пункт 4.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"д) подання документів заявником, який є особою, яка переховується від органів досудового розслідування / слідства / суду / органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади)";

пункт 4.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"ґ) прийняття рішення про припинення юридичної особи - власника ліцензії / державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - власника ліцензії";

4) пункт 2 додатка 4 до Інструкції після слів "у п'ятиденний строк із дати підписання цього розпорядження повідомити власника ліцензії" доповнити словами "(за наявності)".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зі змінами), що додаються.

3. Унести до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2011 року N 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за N 105/20418 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 3:

абзац третій пункту 3.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами третім - шостим;

доповнити главу після пункту 3.9 новим пунктом 3.10 такого змісту:

"3.10. У разі втрати ліцензії (змін до ліцензії) власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії (змін до ліцензії).

Якщо ліцензія (зміни до ліцензії) не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії (змін до ліцензії) та не придатну для користування ліцензію (зміни до ліцензії).

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.

У разі видачі дубліката ліцензії (змін до ліцензії) замість втраченої або пошкодженої ліцензія (зміни до ліцензії), що була втрачена або пошкоджена, є недійсною.

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку".

У зв'язку з цим пункти 3.10 - 3.13 уважати відповідно пунктами 3.11 - 3.14;

у пункті 3.7 цифри та слово "3.10 та 3.11" замінити цифрами та словом "3.11 та 3.12";

пункт 3.11 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"г) заявник є особою, яка переховується від органів досудового розслідування / слідства / суду / органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади)";

пункт 3.12 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"г) прийняття рішення про припинення юридичної особи - власника ліцензії / державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - власника ліцензії";

абзац другий пункту 3.13 викласти в такій редакції:

"У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен повернути Національному банку оригінал ліцензії (змін до ліцензії), дублікат ліцензії / змін до ліцензії (за наявності) у десятиденний строк".

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

1. У главі 2:

1) пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зміни до ліцензії видаються власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з унесення цих змін у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку";

2) пункт 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. У разі втрати ліцензії (змін до ліцензії) власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії (змін до ліцензії).

Якщо ліцензія (зміни до ліцензії) не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії (змін до ліцензії) та не придатну для користування ліцензію (зміни до ліцензії).

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.

У разі видачі дубліката ліцензії (змін до ліцензії) замість втраченої або пошкодженої ліцензія (зміни до ліцензії), що була втрачена або пошкоджена, є недійсною.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строк дії втраченої або пошкодженої ліцензії.

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку".

2. У главі 3:

1) абзац третій пункту 3.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

2) у пункті 3.2:

в абзаці другому слова "четвертим (за наявності) та п'ятим" замінити словами "третім (за наявності) та четвертим";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"копію податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (із відміткою контролюючого органу про одержання) та, якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менша, ніж сума коштів, які згідно із заявою про видачу ліцензії планується перераховувати з України на підставі цієї ліцензії, копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) роки або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи за відповідний період, що підтверджують наявність доходів у сумі, що є не меншою, ніж сума коштів, які планується перераховувати з України на підставі цієї ліцензії. Зазначені в цьому абзаці документи подаються, якщо сума коштів, яку планується перераховувати з України на підставі ліцензії, перевищує 10000 євро (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії)";

3) абзац третій пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"документи, передбачені абзацом п'ятим пункту 3.2 цієї глави [подаються в разі потреби внесення змін до ліцензії з метою збільшення суми коштів, що планується перераховувати з України на підставі ліцензії, якщо в результаті внесення змін така сума коштів перевищуватиме 10000 євро (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви про внесення змін до ліцензії)]";

3. У главі 4:

1) пункт 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"подання документів заявником, який є особою, яка переховується від органів досудового розслідування / слідства / суду / органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади)";

2) пункт 4.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"прийняття рішення про припинення юридичної особи - власника ліцензії / державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - власника ліцензії";

3) абзац перший пункту 4.6 після слів "повідомляє власника ліцензії" доповнити словами "(за наявності)";

4. У главі 6:

1) пункт 6.1 замінити двома новими пунктами 6.1, 6.2 такого змісту:

"6.1. Власник ліцензії (юридична особа / фізична особа - підприємець) зобов'язаний надсилати інформацію про операції за рахунком (першим звітним місяцем є календарний місяць, протягом якого була видана ліцензія) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (звіт за формою N 2-ПБ та інші документи, визначені цією формою).

6.2. Власник ліцензії (фізична особа, яка не є підприємцем) зобов'язаний не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом (першим звітним кварталом є календарний квартал, протягом якого була видана ліцензія) надсилати Національному банку:

електронною поштою - щоквартальний звіт про операції за рахунком, відкритим за межами України (додаток 9) (звіт надсилається Департаменту статистики та звітності Національного банку на електронну адресу dstz@bank.gov.ua у формі файла у відкритому вигляді у форматі Excel);

на паперових носіях - розшифровку за проведеними за рахунком операціями та копії банківських виписок за рахунком (документи надсилаються Департаменту фінансового моніторингу Національного банку)".

У зв'язку з цим пункти 6.2 - 6.4 уважати відповідно пунктами 6.3 - 6.5.

5. У додатках до Положення:

1) абзац другий пункту 8 додатка 1 викласти в такій редакції:

"виконувати вимоги Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зі змінами) (далі - Положення), у тому числі надсилати до Національного банку України інформацію (документи) про проведені за рахунком операції (пункт 6.1 глави 6 Положення) та здійснення обов'язкового продажу іноземної валюти (пункт 5.3 глави 5 Положення)";

2) абзац другий пункту 7 додатка 2 викласти в такій редакції:

"виконувати вимоги Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012 (зі змінами) (далі - Положення), у тому числі надсилати до Національного банку України інформацію (документи) про проведені за рахунком операції (пункт 6.2 глави 6 Положення, додаток 9 до Положення)";

3) у додатку 7:

пункт 1 після цифр і слів "від 14 жовтня 2004 року N 485" доповнити цифрами і словами "зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за N 1413/10012";

у пункті 2 слова "підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій" замінити словами "власник ліцензії (за наявності), Департамент фінансового моніторингу Національного банку";

4) Додаток 9 викласти в такій редакції:

Звіт
про операції за рахунком, відкритим за межами України за ___ квартал 20__ року

____________________________________
(прізвище, ініціали власника ліцензії)

_________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

індивідуальна ліцензія від ________________________________ N _____________________________
                                                                                  (дата видачі ліцензії)                                                     (номер ліцензії)
рахунок ______________________________________________________________________________,
                                                                                                     (номер, тип, валюта)
відкритий в ___________________________________________________________________________
                                                                          (найменування та країна місцезнаходження нерезидента)

(в одиницях валюти)

N з/п

Показник

Сума

1

2

3

1

Залишок на рахунку на початок звітного періоду

 

2

Зараховано на рахунок протягом кварталу,
усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3), у тому числі

 

2.1

з рахунку в уповноваженому банку

 

2.2

з власних рахунків, відкритих за кордоном

 

2.3

інші надходження

 

3

Перераховано з рахунку протягом кварталу,
усього (рядки 3.1 + 3.2 + 3.3)

 

3.1

на рахунок в уповноваженому банку

 

3.2

на власні рахунки, відкриті за кордоном

 

3.3

інші перерахування

 

4

Залишок на рахунку на кінець звітного періоду

 

Виконавець ___________________________________________________________________________.
                                                                                        (прізвище та ініціали, номер телефону)

"___" ____________ 20__ року"

6. У тексті Положення та додатків до нього слова "підрозділ Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій", "підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій" у всіх відмінках замінити словами "Департамент фінансового моніторингу Національного банку" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос