Идет загрузка документа (973 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям

Национальный банк
Положение, Постановление от 30.06.2016 № 351

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2016 року N 351

Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 16 січня 2017 року N 5
,
від 4 серпня 2017 року N 75
,
від 15 листопада 2017 року N 113
,
від 23 січня 2018 року N 3,
 враховуючи зміни, внесені 
постановою Правління Національного
 банку України від 16 березня 2018 року N 26
(зміни, внесені абзацами першим, четвертим та п'ятим пункту 2,
 
підпунктом 4 пункту 4, пунктом 11, абзацом п'ятим підпункту 1 пункту 12, підпунктами
5
та 6 пункту 13 Змін, затверджених постановою Правління Національного банку
 України від 23 січня 2018 року N 3, набирають чинності з
20 березня 2018 року;
зміни, внесені 
абзацами другим - дев'ятим підпункту 1 пункту 7 Змін,
затверджених постановою Правління Національного банку України
 від 23 січня 2018 року N 3, набирають чинності з
2 травня 2018 року;
зміни, внесені абзацами
другим та третім пункту 2 Змін,
затверджених постановою Правління Національного банку України
 від 23 січня 2018 року N 3, набирають чинності з
20 червня 2018 року)
від 16 березня 2018 року N 26,
від 3 травня 2018 року N 49
,
від 21 червня 2018 року N 67
,
від 10 серпня 2018 року N 92
,
від 15 листопада 2018 року N 123
,
від 22 грудня 2018 року N 146
,
від 16 травня 2019 року N 70
,
від 7 листопада 2019 року N 132,
від 5 грудня 2019 року N 147
,
від 11 лютого 2020 року N 17
,
від 5 березня 2020 року N 24

1 січня 2021 року до цієї постанови будуть внесені зміни, передбачені підпунктом 1 пункту 8 Змін до Положення, затверджених постановою Правління Національного банку України від 7 листопада 2019 року N 132)

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 44 та 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями з урахуванням принципів і рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (далі - Положення про визначення розміру кредитного ризику), що додається.

2. Банкам України:

1) розробити внутрішньобанківські положення згідно з вимогами Положення про визначення розміру кредитного ризику;

2) станом на 01 вересня 2016 року, 01 жовтня 2016 року, 01 листопада 2016 року, 01 грудня 2016 року та 01 січня 2017 здійснити розрахунок розміру кредитного ризику в тестовому режимі та у строк до 26 вересня 2016 року, 26 жовтня 2016 року, 28 листопада 2016 року, 26 грудня 2016 року та 26 січня 2017 року відповідно проінформувати Національний банк України за встановленою ним формою;

3) починаючи з 03 січня 2017 року здійснювати розрахунок розміру кредитного ризику згідно з вимогами Положення про визначення розміру кредитного ризику.

3. Вимоги пунктів 48 та 63 розділу IV Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині підтвердження аудитором фінансової звітності боржників / консолідованої фінансової звітності груп юридичних осіб, що перебувають під спільним контролем, застосовуватимуться банком починаючи з фінансової звітності за 2017 рік.

Рекомендувати банкам застосовувати зазначені вимоги починаючи з фінансової звітності за 2016 рік.

31. Банки застосовують, починаючи з фінансової звітності за 2019 рік, такі вимоги:

1) абзацу третього підпункту 17 пункту 165 розділу XVIII Положення про визначення розміру кредитного ризику;

2) абзацу п'ятого підпункту 17 пункту 165 розділу XVIII Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині невідповідності річної фінансової звітності боржника / групи юридичних осіб під спільним контролем, до якої належить боржник, вимогам абзацу другого підпункту 1 пункту 48 розділу IV цього Положення.

(постанову доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

4. Банки з метою забезпечення виконання вимог пункту 14.2 статті 14 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" упродовж строку тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя мають право визначати клас іпотечних кредитів, наданих внутрішньо переміщеним особам, які не здійснюють погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним на підставі вимог цього закону, і забезпеченням за якими є майно, розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення таких іпотечних договорів була тимчасово окупована, виходячи з інформації, наявної в банку на дату початку тимчасової окупації зазначеної території.

5. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2019 року:

1) підпункт 1 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.12.2018 р. N 146)

2) підпункт 2 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.12.2018 р. N 146)

3) під час виконання вимоги пункту 162 розділу XVII Положення про визначення розміру кредитного ризику не застосовувати ознаку боржника/контрагента, визначену в підпункті 3 пункту 162 розділу XVII Положення про визначення розміру кредитного ризику;

4) застосовувати згідно з підпунктом 4 пункту 162 розділу XVII Положення про визначення розміру кредитного ризику значення показника "короткострокових та довгострокових зобов'язань до операційного прибутку (збитку) до відрахування амортизації/операційного прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на кінець останнього звітного періоду" - більше 7 за кредитами, наданими банком до набрання чинності цією постановою;

(пункт 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

5) під час розрахунку розміру кредитного ризику не застосовувати норм підпункту 31 пункту 121 розділу X Положення про визначення розміру кредитного ризику.

(пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

51. Банки під час застосування норм Положення про визначення розміру кредитного ризику визначають кількість днів визнання активу непрацюючим починаючи з 03 січня 2017 року.

(постанову доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26)

52. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2021 року:

(абзац перший пункту 52 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

1) під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитом під інвестиційний проект самостійно обирати порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - юридичної особи з передбачених розділами IV та IV1 Положення про визначення розміру кредитного ризику;

2) під час розрахунку розміру кредитного ризику не застосовувати норм підпункту 3 пункту 107 розділу X Положення про визначення розміру кредитного ризику;

(Постанову доповнено пунктом 52 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2018 р. N 146)

3) під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки фінансового стану не застосовувати норми підпункту 11 пункту 82 та пункту 85 розділу VI Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині дотримання банком-боржником економічних нормативів (крім нормативів Н7 та Н9), установлених Національним банком.

(пункт 52 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

53. Банкам України під час застосування Положення про визначення розміру кредитного ризику дозволити до 01 січня 2022 року під час визначення класу банку-боржника на підставі оцінки його фінансового стану не застосовувати норми підпункту 11 пункту 82 та пункту 85 розділу VI Положення про визначення розміру кредитного ризику в частині дотримання банком-боржником економічних нормативів Н7 та Н9, установлених Національним банком.

(постанову доповнено пунктом 53 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

7. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23 "Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544;

2) постанову Правління Національного банку України від 30 листопада 2012 року N 499 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за N 2122/22434;

3) постанову Правління Національного банку України від 11 березня 2013 року N 82 "Про затвердження Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 519/23051;

4) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 19 червня 2013 року N 237 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 липня 2013 року за N 1175/23707;

5) постанову Правління Національного банку України від 08 жовтня 2013 року N 399 "Про внесення змін до Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2013 року за N 1811/24343;

6) постанову Правління Національного банку України від 19 листопада 2014 року N 727 "Про внесення зміни до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями";

7) постанову Правління Національного банку України від 20 жовтня 2015 року N 715 "Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями";

8) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 27 жовтня 2015 року N 737 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

9) постанову Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року N 830 "Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями";

10) постанову Правління Національного банку України від 28 січня 2016 року N 38 "Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями".

8. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для керівництва та використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 7 цієї постанови, який набирає чинності з 03 січня 2017 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Положення
про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

(У тексті Положення посилання на рядки 2 - 26 додатка 6 замінено відповідно посиланнями на рядки 3 - 27 згідно з постановою Правління Національного банку України від 15 листопада 2017 року N 113)

(У тексті Положення та додатках до нього слово "аудитор" у всіх відмінках та числах замінено словами "суб'єкт аудиторської діяльності" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2018 року N 92)

(У тексті Положення посилання на таблиці 7 - 9 додатка 9 замінено посиланнями відповідно на таблиці 8 - 10 додатка 9 згідно з постановою Правління Національного банку України від 5 грудня 2019 року N 147)

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок оцінки банками України (далі - банки) розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (далі - кредитний ризик).

2. Це Положення встановлює мінімальні вимоги до банків щодо визначення розміру очікуваних втрат (збитків) за активними банківськими операціями внаслідок реалізації кредитного ризику.

3. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України".

4. Підходи, визначені цим Положенням, ґрунтуються на принципах і рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду, включаючи застосування компонентів кредитного ризику (EAD - експозиція під ризиком, PD - імовірність дефолту боржника/контрагента, LGD - втрати в разі дефолту).

5. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

1) активна банківська операція (далі - актив) - операція, що обліковується банком за активними балансовими або позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами) (далі - План рахунків). До таких операцій належать усі види кредитних операцій, операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, операції з придбання цінних паперів, дебіторська заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість за господарською діяльністю, інші активні банківські операції, уключаючи нараховані за всіма цими операціями доходи;

(підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

2) аутсорсинг - передавання на договірній основі функції банку щодо перевірок наявності та стану майна на виконання організації будь-якої форми власності за умови, що:

у договорі визначено періодичність, порядок та умови виконання аутсорсером таких перевірок, порядок здійснення банком контролю за належним виконанням аутсорсером цієї функції;

банк затвердив та дотримується внутрішньобанківських процедур щодо передавання аутсорсеру цієї функції, а також щодо контролю за належним виконанням аутсорсером таких перевірок;

банк забезпечив контроль за належною реалізацією аутсорсером таких перевірок на постійній основі;

3) аутсорсер - організація будь-якої форми власності, на виконання якій банк передає функцію щодо перевірки наявності та стану майна, діяльність якої відповідає вимогам законодавства України та вимогам, визначеним банком з урахуванням цього Положення;

4) борг за активом - балансова вартість активу, визначена згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк) з бухгалтерського обліку, збільшена на суму сформованого за ним резерву, а також збільшена/зменшена на суму дисконту та/або уцінки/премії.

(абзац перший підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

Для коштів на вимогу в інших банках та строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю, балансова вартість активу, крім зазначених вище коригувань, додатково має бути збільшена на суму пасивного залишку за рахунком з обліку нарахованих доходів;

(абзац другий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 16.05.2019 р. N 70)

(підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

5) боржник - сторона в зобов'язанні (юридична особа, включаючи емітента цінних паперів, або фізична особа), яка повинна сплатити борг / виконати вимогу банку згідно з умовами укладеного договору / зобов'язанням емітента за розміщеними від свого імені цінними паперами;

(підпункт 5 пункту 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

6) бюджетна установа - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також організація, створена ними в установленому порядку, що повністю утримується за рахунок державного чи місцевого бюджету;

7) втрати в разі дефолту (LGD) - компонент (коефіцієнт) розрахунку розміру кредитного ризику, що відображає рівень втрат (збитків) унаслідок дефолту боржника/контрагента;

8) група пов'язаних контрагентів - два або більше контрагентів - юридичних осіб, що згідно з вимогами глави 1 розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик;

(підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

9) група юридичних осіб під спільним контролем - дві або більше юридичні особи, що перебувають під спільним контролем та:

складають консолідовану фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності або

до яких застосовуються вимоги щодо складання консолідованої фінансової звітності згідно з вимогами законодавства України, або

складають комбіновану фінансову звітність із дотриманням Міжнародних стандартів фінансової звітності, у тому числі з метою забезпечення виконання вимог цього Положення;

(підпункт 9 пункту 5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

10) дефолт боржника/контрагента - стан у відносинах між банком і боржником/контрагентом, що характеризується ознаками, визначеними в розділі XVIII цього Положення;

(підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

11) експозиція під ризиком (EAD) - компонент розрахунку розміру кредитного ризику, що відповідає боргу за активом, який перебуває під ризиком дефолту боржника/контрагента;

12) заміна активу - припинення визнання одного активу внаслідок визнання іншого щодо одного й того самого боржника/контрагента;

13) імовірність дефолту (PD) - компонент (коефіцієнт) розрахунку розміру кредитного ризику, що відображає ймовірність припинення виконання боржником/контрагентом своїх зобов'язань;

131) інтервальний коефіцієнт покриття боргу за кредитами під інвестиційний проект (Debt-Service Coverage Ratio interval/DSCRi) - показник, який відображає співвідношення розрахункового (згідно з бізнес-планом) значення чистого грошового потоку юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект за i-тий тримісячний період часу (розраховується ковзним методом за кожний із наступних i-тих тримісячних періодів часу після звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору як очікуваний обсяг чистого грошового потоку від операційної діяльності (р. 3195 гр. 4 ф. N 3 або N 3-к прогнозного балансу), збільшений на суму внесків ініціатора інвестиційного проекту, які згідно з бізнес-планом мають бути використані для обслуговування боргу в і-му періоді), до суми боргу (основна сума боргу та нараховані доходи) боржника за усіма кредитами, отриманими для реалізації цього інвестиційного проекту, яка відповідно до умов кредитних договорів має бути сплачена ним в i-му тримісячному періоді часу. Банк з метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект ураховує найнижче зі значень, отриманих за усіма i-тими тримісячними періодами часу;

(пункт 5 доповнено підпунктом 131 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

14) коефіцієнт кредитної конверсії (CCF) - коефіцієнт, що відображає кількісну ймовірність того, що експозиція під ризиком за фінансовим зобов'язанням, яке обліковується за позабалансовим рахунком Плану рахунків, стане балансовою експозицією;

15) коефіцієнт ліквідності забезпечення - кількісний показник, що характеризує зниження ринкової вартості майна, наданого в забезпечення за кредитною операцією, яка може бути отримана за умови продажу такого майна в строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продано за ціною, що дорівнює ринковій (справедливій) вартості, а також ураховує мінімальний рівень витрат на реалізацію забезпечення, що ґрунтується на нормах законодавства України;

151) компанія спеціального призначення (SPE) - юридична особа, що не є пов'язаною з банком особою відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", створена ініціатором або ініціаторами (далі - ініціатор) інвестиційного проекту виключно з метою реалізації цього проекту, діяльність якої відповідає одночасно таким умовам:

фінансової самоокупності;

використання коштів виключно з метою реалізації цього інвестиційного проекту;

(пункт 5 доповнено підпунктом 151 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

16) контрагент банку - будь-яка юридична чи фізична особа, яка має з банком відносини фінансового характеру. Контрагент може одночасно мати з банком відносини іншого характеру, зокрема трудові;

17) кредитна історія боржника/контрагента - сукупність інформації щодо дисципліни виконання боржником/контрагентом своїх зобов'язань, уключаючи інформацію, отриману з Кредитного реєстру Національного банку (далі - Кредитний реєстр);

(підпункт 17 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

18) кредитна операція - вид активних банківських операцій, пов'язаних із розміщенням залучених банком коштів таким шляхом: надання їх у тимчасове користування або прийняття зобов'язань про надання певної суми коштів; надання гарантій, порук, акредитивів, акцептів, авалів; розміщення депозитів; проведення факторингових операцій та операцій фінансового лізингу; видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій зворотного репо; будь-якого продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання щодо сплати процентів та інших зборів за такою сумою (відстрочення платежу); розстрочення платежу за продані банком активи;

181) кредитний рейтинг за міжнародною шкалою - довгостроковий кредитний рейтинг боржника / країни місцезнаходження боржника / цінних паперів, визначений одним із таких рейтингових агентств, як "Standard&Poor's", "Fitch Ratings" та "Moody's Investors Service";

(пункт 5 доповнено підпунктом 181 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

19) кредитний ризик (CR) - розмір очікуваних втрат (збитків) (EL) за активом унаслідок дефолту боржника/контрагента;

20) кредит під інвестиційний проект - довгостроковий кредит, цільовим призначенням якого, зокрема є: фінансування спорудження електростанцій, підприємств хімічної, гірничої промисловості, транспортної, телекомунікаційної, природоохоронної інфраструктури, офісних будівель, торгових центрів, багатоквартирних житлових будинків, виробничих та складських приміщень, готелів, та який відповідає одночасно таким умовам:

наданий компанії спеціального призначення (SPE) (далі - юридична особа - боржник за кредитом під інвестиційний проект);

спільне фінансування інвестиційного проекту його ініціатором і банком/банками - учасниками консорціуму;

джерелом погашення кредиту є грошові потоки/очікувані грошові потоки боржника, що генеруються/генеруватимуться внаслідок реалізації інвестиційного проекту;

забезпеченням вимог банку є: першочергове право банку на отримання грошових потоків/очікуваних грошових потоків боржника, що генеруються/генеруватимуться внаслідок реалізації інвестиційного проекту, та набуття у власність активу/об'єкта, що створюється внаслідок реалізації інвестиційного проекту в разі невиконання/неналежного виконання боржником зобов'язань за кредитним договором; отримання банком у заставу активу/об'єкта, створеного внаслідок реалізації інвестиційного проекту (для консорціумного кредитування - пропорційно до частки участі банків - учасників консорціуму в інвестиційному проекті згідно з умовами договору про консорціумне кредитування);

надання кредитних коштів юридичній особі - боржнику за кредитом під інвестиційний проект здійснюється банком поступово (траншами) відповідно до встановленого графіка та фактичного стану реалізації проекту;

термін корисної експлуатації активу/об'єкта, створеного внаслідок реалізації інвестиційного проекту, перевищує термін дії кредитного договору;

банк здійснює контроль за: відповідністю реалізації інвестиційного проекту техніко-економічним, технологічним, дозвільним умовам/вимогам; грошовими потоками юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект; дотриманням установлених договором про надання кредиту під інвестиційний проект значень показників/коефіцієнтів фінансової стійкості юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект. Здійснення банком такого контролю та його періодичність (не рідше ніж раз на квартал) установлені договором про надання кредиту під інвестиційний проект;

(підпункт 20 пункту 5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

201) кумулятивний коефіцієнт достатності дисконтованих грошових потоків за кредитом під інвестиційний проект (Loan Life Coverage Ratio cumulative/LLCRc) - показник, який відображає співвідношення наявної вартості попередньо оцінених майбутніх очікуваних грошових потоків юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект за період часу від звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору [дорівнює очікуваному обсягу чистого грошового потоку від операційної діяльності (р. 3195 гр. 4 ф. N 3 або N 3-к прогнозного балансу)], та фактичної суми боргу на звітну дату згідно з умовами договору про надання кредиту під інвестиційний проект. Наявна вартість попередньо оцінених майбутніх очікуваних грошових потоків юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект визначається із застосуванням ефективної ставки відсотка, розрахованої під час первісного визнання кредиту під інвестиційний проект (первісної ефективної ставки відсотка) або під час останньої зміни номінальної процентної ставки (у разі плаваючої процентної ставки);

(пункт 5 доповнено підпунктом 201 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

202) кумулятивний коефіцієнт покриття боргу за кредитами під інвестиційний проект (Debt-Service Coverage Ratio cumulative/DSCRc) - показник, який відображає співвідношення розрахункового (згідно з бізнес-планом) значення чистого грошового потоку юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект за період часу від звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору (дорівнює очікуваному обсягу чистого грошового потоку від операційної діяльності (р. 3195 гр. 4 ф. N 3 або N 3-к прогнозного балансу) до суми боргу (основна сума боргу та нараховані доходи) боржника за усіма кредитами, отриманими для реалізації цього інвестиційного проекту, яка відповідно до умов кредитних договорів має бути сплачена ним у період від звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору;

(пункт 5 доповнено підпунктом 202 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

203) кумулятивний коефіцієнт покриття боргу за нарахованими доходами за кредитами під інвестиційний проект (Interest Coverage Ratio cumulative/ICRc) - показник, який відображає співвідношення розрахункового (згідно з бізнес-планом) значення чистого грошового потоку юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект за період часу від звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору [дорівнює очікуваному обсягу чистого грошового потоку від операційної діяльності (р. 3195 гр. 4 ф. N 3 або N 3-к прогнозного балансу)] до суми зобов'язань боржника за процентними доходами за усіма кредитами, отриманими для реалізації цього інвестиційного проекту, яка відповідно до умов кредитних договорів має бути сплачена ним у період від звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору;

(пункт 5 доповнено підпунктом 203 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

21) судження банку - задокументоване обґрунтоване рішення управлінського персоналу/колегіального органу банку щодо оцінки кредитного ризику за активною банківською операцією, яке ґрунтується на:

принципах, визначених у пункті 13 розділу II цього Положення;

(підпункт 21 пункту 5 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 уважати відповідно абзацами третім - шостим)

відповідності фактичних дій щодо визначення кожного з компонентів оцінки кредитного ризику вимогам цього Положення та внутрішньобанківських положень;

комплексному та об'єктивному аналізі всієї інформації, що впливає на визначення розміру компонентів і факторів (подій, ознак) оцінки кредитного ризику;

власному досвіді банку, що ґрунтується на надійних, безперервних, повних та цілісних статистичних даних, період накопичення яких становить щонайменше три або, у визначених цим Положенням випадках, п'ять останніх років поспіль (для новостворених банків - період від початку діяльності), що передують даті розрахунку кредитного ризику (за наявності) (далі - власний досвід банку). Статистичні дані мають складати раціональний набір первинних даних, які забезпечують високу репрезентативність, точність прогнозування і не призводять до викривлення підсумкових даних;

(абзац п'ятий підпункту 21 пункту 5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
від 16.05.2019 р. N 70)

забезпеченні повної, своєчасної та об'єктивної оцінки кредитного ризику з дотриманням принципів, визначених цим Положенням;

22) платоспроможність - здатність боржника/контрагента банку здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань відповідно до умов договорів;

23) процедура фінансової реструктуризації - комплекс заходів щодо реструктуризації заборгованості та/або господарської діяльності боржника шляхом проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації або процедури досудової санації, що проводиться з особливостями, установленими законодавством України та/або міжнародною практикою;

24) реструктуризація - зміна істотних умов за попереднім договором з метою пом'якшення вимог до боржника у зв'язку з фінансовими труднощами боржника та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за активом [зокрема: зміна процентної ставки; часткове прощення боргу; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій); зміна розміру комісії] шляхом укладання додаткової угоди з боржником;

25) підпункт 25 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

26) фінансове зобов'язання - зобов'язання банку, що обліковується за активними рахунками позабалансового обліку. До таких зобов'язань належать зобов'язання з кредитування, гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти та авалі, що надані банкам і клієнтам, активи до отримання;

(підпункт 26 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

27) фінансовий актив - будь-який актив, погашення якого здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового інструменту;

28) цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

6. Банк здійснює оцінку кредитного ризику станом на перше число кожного місяця, наступного за звітним, до встановленого строку подання оборотно-сальдового балансу банку (файл 02Х), визначеного нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, використовуючи при цьому наявну в Кредитному реєстрі інформацію на звітну дату, що передує даті, станом на яку здійснюється оцінка кредитного ризику.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

Банки визначають кредитний ризик у валюті, що відповідає валюті активної банківської операції.

(пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Банки визначають величину кредитного ризику за всіма активними банківськими операціями як сукупний розмір кредитного ризику за цими операціями станом на перше число кожного місяця, наступного за звітним, у гривні (з урахуванням кредитного ризику за активними банківськими операціями в іноземній валюті в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком).

(пункт 6 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

7. Банк за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов'язаннями розробляє та затверджує рішенням уповноваженого органу внутрішньобанківське положення щодо оцінки активу та розрахунку розміру кредитного ризику за таким активом (далі - внутрішньобанківське положення).

Банк розробляє внутрішньобанківські положення, а також установлює оптимальні, економічно обґрунтовані значення показників оцінки фінансового стану боржників/контрагентів, що забезпечують своєчасну та адекватну оцінку розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, з урахуванням законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, особливостей, видів, обсягів та складності здійснюваних операцій.

Методики та процедури, визначені в додатку 1 до цього Положення, є обов'язковими і мінімально необхідними для визначення банком у внутрішньобанківських положеннях.

8. Банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника із паперових та/або електронних документів відповідно до вимог, визначених цим Положенням.

Банк використовує для формування кредитної документації (справи) електронні документи, які відповідають вимогам Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про споживче кредитування" та нормативно-правових актів Національного банку щодо застосування електронного підпису в банківський системі, або створені з використанням державних реєстрів, що є у вільному доступі.

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

Банк у разі формування кредитної документації (справи) боржника з електронних документів повинен забезпечити виконання вимог законодавства України щодо виготовлення та засвідчення їх копій на папері.

81. Кредитна документація (справа) боржника має містити дані, які є обов'язковими та мінімально необхідними для належної оцінки кредитного ризику. Перелік документів, які мають міститись у кредитній документації (справі), наведено в додатку 2 до цього Положення.

Банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо визначивши їх у внутрішньобанківському положенні.

Банк накопичує та зберігає ці дані в хронологічному порядку.

Узагальнена інформація про кредитну операцію формується з часу укладення договору та оновлюється впродовж його дії в частині, що зазнала змін, протягом п'яти робочих днів із дня отримання банком інформації, яка є підставою для внесення таких змін.

(абзац четвертий пункту 81 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

(пункт 8 замінено пунктами 8, 81 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

9. Банк запроваджує ефективні процеси та контроль, що забезпечують своєчасну ідентифікацію та визначення адекватного розміру кредитного ризику за активом, у тому числі спричиненого належністю боржника/контрагента до групи юридичних осіб під спільним контролем або групи пов'язаних контрагентів, опис яких має міститися у внутрішньобанківському положенні та відповідати вимогам цього Положення.

10. Відповідність внутрішньобанківських положень щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику вимогам цього Положення є предметом оцінки Національним банком.

Банк подає внутрішньобанківські положення щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику Національному банку на його запит, а також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки.

11. Національний банк має право під час здійснення банківського нагляду вимагати від банку приведення розміру кредитного ризику за активом/активами у відповідність до вимог цього Положення.

Національній банк має право прийняти рішення про неефективність та неадекватність систем управління кредитним ризиком у банку, а також застосування до банку адекватних заходів впливу в разі відсутності в банку чи неподання для ознайомлення Національному банку на його запит або уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки внутрішньобанківських положень, кредитної документації (справи) боржника/контрагента, суджень банку.

(пункт 11 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

12. Банк із метою визначення розміру кредитного ризику за активом ураховує наявну в нього інформацію щодо кредитної історії боржника/контрагента згідно з вимогами цього Положення.

II. Загальні підходи та принципи до визначення кредитного ризику за активами

13. Банк визначає кредитний ризик за активами з дотриманням таких принципів:

1) переваги сутності здійснюваних банком активних операцій над їх формою, який, зокрема, передбачає, що банк:

забезпечує повну та адекватну оцінку кредитного ризику під час здійснення розрахунку розміру кредитного ризику за активом як на індивідуальній, так і на груповій основі;

установлює для боржника/контрагента економічно обґрунтовані періодичність та розмір сплати ним боргу;

2) своєчасності та повноти виявлення кредитного ризику, який, зокрема, передбачає, що під час оцінки кредитного ризику за активом банк ураховує:

наявну інформацію про боржника/контрагента, у тому числі публічну; інформацію щодо зловживань і шахрайства; репутацію боржника/ контрагента; якість менеджменту; відносини боржника/контрагента з іншими банками-кредиторами/контрагентами, у тому числі його кредитну історію;

мету проведення боржником кредитної операції та її відповідність профілю його господарської діяльності;

ступінь взаємозв'язку банку з боржником/контрагентом, включаючи наявність розрахункового рахунку в банку, разові відносини тощо;

макро- та мікроекономічні фактори, що впливають на фінансовий стан та/або бізнес-діяльність боржника/контрагента, поточний стан економіки, стан галузі, до якої належить боржник/контрагент, включаючи його спроможність виконувати свої зобов'язання перед банком, іншими банками-кредиторами/контрагентами, залежність діяльності боржника/контрагента від (специфічних) ринків постачання/збуту продукції/послуг, фактори ризику, пов'язані з об'єктом кредитування тощо;

усю наявну інформацію, необхідну для здійснення банком адекватної оцінки кредитного ризику, у тому числі достовірну фінансову звітність боржника/контрагента;

схильність боржника/контрагента до діяльності в нових, високоризикових сферах діяльності тощо;

ступінь впливу групи юридичних осіб під спільним контролем або групи пов'язаних контрагентів на фінансовий стан боржника - юридичної особи;

прогноз макро- та мікроекономічних факторів, ринкових умов, що впливають на майбутні умови діяльності боржника/контрагента та можуть погіршити його здатність виконувати свої зобов'язання перед банком, зокрема, очікувані: підвищення процентних ставок, збільшення рівня безробіття, зміни в правовому, економічному або технологічному середовищі функціонування боржника/контрагента, зниження попиту на товари/послуги боржника/контрагента;

3) адекватності оцінки розміру кредитного ризику, яка, зокрема, передбачає, що банк під час оцінки кредитного ризику за активом ураховує:

надійність та стабільність платоспроможності боржника/контрагента, що, зокрема, підтверджується результатами аналізу його платоспроможності за останні кілька років, надійності та стабільності бізнесу;

зіставлення розміру боргу боржника/контрагента, валюти та строків погашення боргу з обсягами його діяльності, очікуваними грошовими потоками, що ґенеруватимуться такою діяльністю, що, зокрема, підтверджується фінансовою звітністю/доходами боржника/контрагента, відповідними статистичними даними. Якщо валюта боргу відрізняється від валюти очікуваних грошових потоків для погашення боргу банк ураховує ризик перерахунку однієї валюти в іншу;

(абзац третій підпункту 3 пункту 13 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

позитивний досвід щодо фактичного стану виконання укладених боржником/контрагентом контрактів/угод, спроможність контрагентів боржника/контрагента забезпечувати виконання зобов'язань перед ним тощо;

спрямування боржником отриманих кредитних коштів на цілі, що відповідають виду, обсягу та складності здійснюваної ним господарської діяльності;

готовність акціонерів/власників боржника/контрагента брати на себе відповідальність за виконання боржником/контрагентом зобов'язань перед банком, що, зокрема, підтверджується наявністю достатнього обсягу власного (акціонерного) капіталу боржника/контрагента, наданими акціонерами/власниками боржника/контрагента гарантіями щодо погашення боргу (за потреби) тощо;

4) застосування банком способів (методів) зниження кредитного ризику, що об'єктивно, з дотриманням принципу обережності, забезпечують його мінімізацію. Зокрема, щодо отриманого банком забезпечення є об'єктивні докази існування (наявності); доступності; оцінки ринкової вартості; страхування; контролю банком за належністю стану, схоронністю, вибуттям/заміною забезпечення; можливістю відчуження забезпечення на користь банку;

(підпункт 4 пункту 13 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

5) урахування власного досвіду банку під час оцінки кредитного ризику шляхом застосування судження управлінського персоналу/колегіального органу банку в частині:

розширення за потреби переліку факторів, передбаченого цим Положенням, що впливають на клас боржника/контрагента та спричиняють його коригування в бік пониження (погіршення);

визначення значень компонентів кредитного ризику (PD та LGD) за активом у межах діапазонів, передбачених цим Положенням, а також складової компонента LGD - обсягу інших надходжень від боржника, крім вартості наданого заставодавцем забезпечення (RC);

оцінки впливу на фінансовий стан боржника - юридичної особи ризиків унаслідок його участі в групі юридичних осіб під спільним контролем та/або групі пов'язаних контрагентів;

(абзац четвертий підпункту 5 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

доведення відсутності впливу однієї або більше ознак дефолту, визначених цим Положенням, на дефолт боржника/контрагента;

формування висновків про спроможність боржника/контрагента попри наявні фінансові труднощі обслуговувати борг;

(абзац шостий підпункту 5 пункту 13 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

розширення за потреби переліку подій та/або ознак дефолту боржника/контрагента, передбачених цим Положенням;

6) достатності та адекватності розроблених банком внутрішніх положень (правил, процедур, контролів), застосування яких забезпечує належну оцінку кредитного ризику за активними банківськими операціями і унеможливлює її викривлення.

14. Банк визначає кредитний ризик за активом починаючи з дня його визнання в бухгалтерському обліку до дня припинення такого визнання.

15. Банк визначає кредитний ризик за активами, що надані таким боржникам/контрагентам:

1) підприємствам та організаціям, які відповідно до вимог законодавства України віднесені до категорії великих, середніх та малих підприємств;

2) органам державної влади та органам місцевого самоврядування (далі - бюджетні установи);

3) фізичним особам, у тому числі фізичним особам - суб'єктам господарювання;

4) банкам;

5) об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам (далі - ОСББ та ЖБК).

(пункт 15 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
підпункт 5 пункту 15 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

16. Банк визначає кредитний ризик за такими видами активних операцій:

1) кредити, надані юридичним (крім банків) та фізичним особам;

(підпункт 1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

2) кредити та вимоги до банків (включаючи операції зворотного репо, розміщення коштів на кореспондентських рахунках, кошти в розрахунках);

3) фінансова дебіторська заборгованість;

4) дебіторська заборгованість за господарською діяльністю;

5) боргові цінні папери (далі - цінні папери);

(підпункт 5 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

6) акції та інші фінансові інвестиції (далі - цінні папери);

(підпункт 6 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

7) похідні фінансові активи.

17. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за активами на індивідуальній, груповій основі.

18. Банк із метою розрахунку розміру кредитного ризику на груповій основі об'єднує фінансові активи в групи з однорідними характеристиками кредитного ризику відповідно до порядку, установленого розділом XI цього Положення.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

19. Банк із метою розрахунку розміру кредитного ризику за активом відповідно до вимог цього Положення та внутрішньобанківського положення визначає значення кожного з компонентів кредитного ризику (PD, LGD та EAD) залежно від виду боржника/контрагента [юридична особа (крім банку та бюджетної установи), фізична особа, бюджетна установа, банк, боржник - емітент цінних паперів], виду активу, виду забезпечення, валюти боргу (національна або іноземна), способу оцінки активу (на індивідуальній або груповій основі).

20. Банк установлює значення коефіцієнта PD виходячи з класу боржника/контрагента, визначеного згідно з вимогами цього Положення на підставі оцінки своєчасності сплати боргу та з урахуванням інших характеристик, визначених у відповідних розділах цього Положення:

1) боржника за кредитом, включеним до групи фінансових активів;

2) контрагента за фінансовою дебіторською заборгованістю, що не перевищує трьох місяців.

21. Банк установлює значення коефіцієнта PD боржника/контрагента:

1) за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю - виходячи з класу контрагента, визначеного згідно з вимогами цього Положення на підставі кількості календарних днів її визнання в балансі банку;

2) за цінними паперами, зазначеними в пункті 153 розділу XV цього Положення, - виходячи з класу боржника, що є емітентом цінних паперів, визначеного на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою.

(пункт 21 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

22. Банк установлює за іншими боржниками/контрагентами значення коефіцієнта PD виходячи з класу боржника/контрагента, визначеного згідно з вимогами цього Положення на підставі оцінки його фінансового стану та скоригованого з урахуванням факторів, наведених нижче:

1) належності боржника/контрагента до:

групи юридичних осіб під спільним контролем (не враховується для боржника - фізичної особи, у тому числі який є суб'єктом господарювання, та боржника - бюджетної установи);

групи пов'язаних контрагентів (не враховується для боржника - бюджетної установи);

2) ознак, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента, установлених розділом XVII цього Положення (ураховується для боржників - емітентів цінних паперів у частині, що не суперечить додатковим характеристикам, визначеним у підпункті 5 пункту 22 розділу II цього Положення);

3) вимог щодо визнання/припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента, установлених розділом XVIII цього Положення;

4) своєчасності сплати боргу боржником/контрагентом - кількості календарних днів прострочення погашення боргу (ураховується для боржника/контрагента, в оцінці фінансового стану якого не передбачено врахування цього фактора);

5) додаткових характеристик, визначених у додатку 3 до цього Положення (ураховується для боржників - емітентів цінних паперів);

6) підпункт 6 пункту 22 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

7) інформації з Кредитного реєстру про клас боржника в інших банках (не враховується для банку-боржника), використовуючи, за потреби, таблицю додатка 4 до цього Положення.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

Банк коригує клас боржника на підставі інформації з Кредитного реєстру тільки за умови, якщо зазначений у Кредитному реєстрі клас боржника був визначений унаслідок коригування на фактори, зазначені в підпунктах 1 - 6 пункту 22 та в пункті 23 розділу II цього Положення.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70
,
абзац десятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

Банк за наявності щодо боржника/контрагента двох або більше факторів, що зумовлюють коригування визначеного на підставі оцінки фінансового стану класу такого боржника/контрагента до різних класів, відносить такого боржника/контрагента до нижчого (гіршого) класу.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

23. Перелік коригуючих факторів, визначених у пункті 22 розділу II цього Положення, не є вичерпним. Банк, ураховуючи види, обсяг та складність здійснюваних операцій, керуючись судженням банку, має право доповнити перелік факторів та ознак з метою забезпечення своєчасності і повноти виявлення та оцінки кредитного ризику.

Урахування банком таких додаткових факторів не може призводити до підвищення (поліпшення) класу боржника/контрагента, визначеного згідно з вимогами цього Положення.

24. Банк визначає клас боржника - юридичної особи (крім банку та бюджетної установи) та боржника - емітента цінних паперів, що є юридичною особою (крім банку та бюджетної установи), за одним із 10 класів.

25. Банк визначає клас контрагентів за дебіторською заборгованістю, що є фінансовим активом, строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує трьох місяців, та контрагентів за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю за одним із двох класів.

26. Банк визначає клас інших боржників/контрагентів за одним із 5 класів.

27. Якщо за результатами оцінки визначений банком клас щодо одного боржника за кількома активами відрізняється, то банк визначає клас такого боржника/контрагента за найнижчим (найгіршим) з них і встановлює значення коефіцієнта PD, що відповідає активу з найнижчим (найгіршим) класом, за винятком, якщо:

1) клас боржника/контрагента визначений на підставі вимог пункту 41 розділу III, пункту 103 розділу IX, пункту 140 розділу XIII, пункту 151 розділу XV та пункту 158 розділу XVI цього Положення;

2) підпункт 2 пункту 27 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

3) клас боржника визначений виходячи з оцінки активів на груповій основі.

(підпункт 3 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

28. Банк із метою визначення класу боржника/контрагента, щодо якого є два або більше активів виходячи з найнижчого (найгіршого), користується таблицею, зазначеною в додатку 4 до цього Положення.

29. Банк установлює значення коефіцієнтів PD, виходячи з визначеного класу боржника/контрагента, ґрунтуючись на судженні банку.

Установлені банком значення коефіцієнтів PD не можуть бути нижчими (кращими) значень коефіцієнтів PD, ніж середні значення діапазонів, визначені цим Положенням для відповідних класів боржника/контрагента (крім боржника за цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади України / інших країн, органами місцевого самоврядування України / інших країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою).

(абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

Банк має право застосовувати нижчі (кращі) значення коефіцієнтів PD, ніж середні значення діапазонів, визначені цим Положенням для відповідних класів боржника/контрагента, у разі одночасного виконання таких умов:

значення коефіцієнтів PD ґрунтуються на власному досвіді банку щонайменше за п'ять років;

внутрішнє положення / внутрішні положення щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику за такими активами погоджене/погоджені Національним банком.

Установлені банком значення коефіцієнтів PD для боржників за цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади України / інших країн, органами місцевого самоврядування України / інших країн, що мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не можуть бути меншими, ніж нижчі (кращі) граничні значення діапазонів PD для відповідних класів таких боржників, передбачених цим Положенням.

(пункт 29 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17,
у зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим)

Порядок погодження внутрішнього положення / внутрішніх положень банку встановлюється Національним банком окремим розпорядчим актом.

(пункт 29 у редакції постанов Правління
Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3,
враховуючи зміни, внесені
постановою Правління
 Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26
,
від 16.03.2018 р. N 26,
від 20.06.2018 р. N 67)

30. Банк, який здійснює банківську діяльність більше трьох років, установлює значення коефіцієнтів LGD, виходячи з виду застави та рівня покриття боргу заставою, ґрунтуючись на судженні банку. Установлені банком значення коефіцієнтів LGD не можуть бути меншими, ніж нижчі (кращі) граничні значення діапазонів, передбачених цим Положенням.

Банк, який є новоствореним та здійснює банківську діяльність менше трьох років, установлює значення коефіцієнтів LGD, виходячи з виду застави та рівня покриття боргу заставою, ґрунтуючись на судженні банку, але установлені банком значення коефіцієнтів LGD не можуть бути нижчими (кращими), ніж середні значення діапазонів, передбачених цим Положенням.

(пункт 30 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3,
враховуючи зміни, внесені
постановою Правління
 Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26
)

31. Банк установлює значення коефіцієнтів PD та LGD, що відповідають вищим (гіршим) граничним значенням діапазону, передбаченим цим Положенням для відповідного класу боржника/контрагента та виду забезпечення:

1) якщо немає власного досвіду банку - для банку, який здійснює банківську діяльність більше трьох років;

2) у разі нездійснення/неналежного накопичення власного досвіду банку - для банку, який є новоствореним та здійснює банківську діяльність менше трьох років.

32. Банк визначає розмір експозиції під ризиком (EAD), виходячи з суми боргу за активом, визначеної відповідно до вимог підпункту 4 пункту 5 розділу I цього Положення.

(абзац перший пункту 32 у редакції постанови
Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

Банк визначає EAD за наданим фінансовим зобов'язанням як суму боргу, визначену згідно з підпунктом 4 пункту 5 розділу I цього Положення, зменшену на суму отриманої банком винагороди і зважену після цього на коефіцієнт кредитної конверсії (CCF) згідно з додатком 5 до цього Положення.

(абзац другий пункту 32 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

33. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за активами на індивідуальній основі за такою формулою:

  

,

(далі - формула 1),

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

яка ґрунтується на такій формулі: CRінд = PDінд х LGDінд х EADінд,

де CRінд - розмір кредитного ризику за активом на індивідуальній основі;

PDінд - коефіцієнт імовірності дефолту боржника/контрагента за активом, визначений банком згідно з вимогами цього Положення;

LGDінд = 1 - RRінд,

де RRінд - коефіцієнт, що відображає рівень повернення боргу за активом за рахунок реалізації забезпечення та інших надходжень,

  

,

 

EADінд - експозиція під ризиком за активом на дату оцінки;

CVi - вартість i-го виду забезпечення, що береться до розрахунку кредитного ризику (у разі наявності кількох видів забезпечення за одним активом). Якщо забезпечення немає або не відповідає переліку, критеріям та принципам прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення, то до розрахунку береться значення CV, що дорівнює "0";

ki - коефіцієнт ліквідності i-го виду забезпечення, що визначається банком згідно з додатком 6 до цього Положення. Банк на підставі сформованого судження щодо обсягу витрат на реалізацію забезпечення застосовує нижче (менше) значення коефіцієнта ліквідності забезпечення;

RC - інші надходження, розраховані на основі статистичних даних банку за непрацюючими активами, включаючи страхове відшкодування; сплату за фінансовою порукою; надходження від реалізації майна боржника / майнового поручителя, крім майна, уключеного до розрахунку значення CV; обсяг грошових надходжень боржника від операційної діяльності.

(абзац десятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 16.05.2019 р. N 70)

Розмір RC, що включається до розрахунку розміру кредитного ризику, визначається на підставі судження банку, але не може перевищувати п'яти відсотків від суми боргу, що не покрита вартістю забезпечення (з урахуванням коригування на коефіцієнт ліквідності).

34. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику на індивідуальній основі за активами, боржниками за якими є емітенти цінних паперів, визначені в пункті 153 розділу XVI цього Положення, та/або юридичні особи, у яких держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів прямо та/або опосередковано є власником 51 і більше відсотків статутного капіталу та одночасно має право вирішального впливу на господарську діяльність боржника, застосовуючи формулу 1 або таку формулу:

CRінд = PDінд · LGDінд · EADінд (далі - формула 2),

де CRінд - розмір кредитного ризику за активом на індивідуальній основі;

PDінд - коефіцієнт імовірності дефолту боржника, визначений банком згідно з вимогами цього Положення;

LGDінд = 0,70 - 1,0 - для визначених у пункті 34 розділу II цього Положення боржників, які є емітентами цінних паперів;

LGDінд = 0,45 - для визначених у пункті 34 розділу II цього Положення інших боржників;

EADінд - експозиція під ризиком за активом на дату оцінки.

Банк обирає формулу 1 або формулу 2 для розрахунку розміру кредитного ризику за активами визначених боржників, ґрунтуючись на сформованому банком судженні.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 04.08.2017 р. N 75,
від 15.11.2018 р. N 123,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

35. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за активами на груповій основі за такою формулою:

  

,

(далі - формула 3),

(абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

де CRгруп - розмір кредитного ризику за групою фінансових активів;

n - загальна кількість кредитів у групі фінансових активів;

m - порядковий номер кредиту в групі фінансових активів;

EAD - експозиція під ризиком на дату оцінки;

PDгруп - коефіцієнт імовірності дефолту боржників/контрагентів, включених до групи фінансових активів, визначений банком згідно з вимогами цього Положення;

LGDгруп - коефіцієнт, що відповідає рівню збитків за групою фінансових активів у разі дефолту, визначений згідно з вимогами цього Положення.

36. Банк визначає своєчасність сплати боржником боргу виходячи з кількості календарних днів прострочення погашення боргу, що є на дату оцінки активу та розміру простроченої заборгованості за активом.

Банк визначає кількість календарних днів прострочення погашення боргу починаючи з наступного робочого дня за днем, коли не відбулося його погашення в термін, передбачений договором, та в розмірі, що перевищує 250 грн. для боржників - фізичних осіб / 500 грн. для боржників - юридичних осіб, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, визначений за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату визначення розміру кредитного ризику.

Банк визначає кількість календарних днів прострочення погашення боргу за кредитами овердрафт / кредитними картками із дня, наступного за днем, коли відбулось перевищення боржником/контрагентом граничного терміну погашення обов'язкового регулярного платежу, установленого умовами договору.

(абзаци третій та четвертий пункту 36 замінено абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75,
у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим)

Якщо кількість календарних днів прострочення за основною сумою боргу та за нарахованими доходами є різними, то банк визначає кількість календарних днів прострочення боргу виходячи з більшої кількості календарних днів прострочення.

37. Банк із метою визначення кредитного ризику за активами використовує кредитні рейтинги за міжнародною шкалою у порядку, визначеному цим Положенням, залежно від виду боржника.

(пункт 37 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

38. Банк під час визначення кредитного ризику використовує кредитні рейтинги за міжнародною шкалою таким чином. За наявності одночасно:

1) рейтингу боржника та рейтингу цінних паперів - ураховує нижчий (гірший) рівень рейтингу;

2) рейтингу країни місцезнаходження боржника та рейтингу боржника -ураховує нижчий (гірший) рівень рейтингу;

3) двох різних рейтингів боржника - ураховує рейтинг того рейтингового агентства (компанії), рівень якого є нижчим (гіршим);

4) трьох різних рейтингів боржника - ураховує рейтинг того рейтингового агентства (компанії), рівень якого є нижчим (гіршим) із двох найвищих.

(пункт 38 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

39. Активи, клас боржників/контрагентів за якими з урахуванням вимог пунктів 24 - 26 розділу II цього Положення визначений банком як 10, 2 та 5, є непрацюючими активами.

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

III. Загальні вимоги до визначення кредитного ризику за кредитами на індивідуальній основі

(назва розділу III у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

40. Банк визначає кредитний ризик за: кредитами, наданими юридичним особам (крім довгострокових кредитів, які надані іншим банкам на умовах субординованого боргу, на які зменшується розмір регулятивного капіталу згідно з вимогами Інструкції N 368), та фізичним особам; за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, коштами банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) та коштами банків у розрахунках (далі - кошти, розміщені в інших банках), які обліковуються за балансовими рахунками таких груп:

(абзац перший пункту 40 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

1) строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

2) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

3) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

4) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

5) кошти на вимогу інших банків (активні залишки);

6) кошти на вимогу в інших банках;

61) кошти банків у розрахунках;

(пункт 40 доповнено підпунктом 61 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

7) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

8) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

9) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

10) придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

11) кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

12) фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю;

13) іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

14) кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

15) кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

16) іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

17) іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

18) придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

19) кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

20) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю;

21) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

22) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

23) придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

24) кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

25) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

26) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

27) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

28) фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

29) іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

30) кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

31) кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

32) кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

33) кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

34) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

35) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

36) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

37) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

38) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

39) кошти на вимогу суб'єктів господарювання (активні залишки);

40) кошти на вимогу фізичних осіб (активні залишки);

41) кошти небанківських фінансових установ (активні залишки).

(пункт 40 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 04.08.2017 р. N 75,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

41. Банк визначає клас 1 боржника та значення коефіцієнта PD, що дорівнює "0" за:

1) коштами в Національному банку;

2) операціями з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РОЗРАХУНКОВИМ ЦЕНТРОМ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ";

3) коштами в центральних банках країн, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою.

(пункт 41 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
підпункт 3 пункту 41 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

42. Банк визначає клас боржника на підставі оцінки його фінансового стану.

43. Банк - учасник консорціуму для розрахунку кредитного ризику за кредитом, наданим у межах консорціумного кредитування, визначає EAD у розмірі частки його участі в консорціумному кредиті.

Головний банк консорціуму/банк-учасник, відповідальний за виконання договору, визначає EAD для розрахунку кредитного ризику за кредитом у розмірі частки власної участі в консорціумному кредиті.

44. Банк під час визначення розміру кредитного ризику за кредитом, наданим боржнику - юридичній особі, що є нерезидентом, ураховує його кредитний рейтинг за міжнародною шкалою.

(пункт 44 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

45. Банк визначає розмір кредитного ризику за кредитом, наданим боржнику в банківських металах, згідно з вимогами, установленими цим Положенням щодо визначення кредитного ризику за кредитами в іноземній валюті.

46. Банк під час визначення розміру кредитного ризику за операцією фінансового лізингу (оренди) ураховує актив, переданий ним у фінансовий лізинг (оренду), як заставу за умови належності такого активу до переліку прийнятної застави та з коефіцієнтом ліквідності, які визначені в додатку 6 до цього Положення.

461. Банк під час визначення розміру кредитного ризику за факторинговою операцією з регресом визначає сторону в зобов'язанні (боржника) на підставі сформованого ним судження.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 461 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

47. Банк під час визначення розміру кредитного ризику за кредитною операцією, що здійснюється в рамках кредитної лінії, оцінює кожен наданий в її межах транш як окремий кредит у межах ліміту за кредитною лінією згідно з умовами, визначеними договором.

IV. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - юридичної особи (крім банку, бюджетної установи та юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект)

(назва розділу IV у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

48. Банк з метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - юридичної особи, крім банку та бюджетної установи (далі - боржник - юридична особа), здійснює оцінку фінансового стану:

1) боржників - юридичних осіб, які відповідно до вимог законодавства України складають квартальну та річну фінансову звітність, - не рідше ніж один раз на три місяці (боржників - юридичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, - на підставі даних річної фінансової звітності, не рідше ніж один раз на 12 місяців).

Річна фінансова звітність боржника / консолідована / комбінована фінансова звітність групи (у разі належності боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем / пов'язаних контрагентів) має бути підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності, звіт якого містить немодифіковану думку / модифіковану думку із застереженнями, якщо боржник - юридична особа є резидентом і сукупна експозиція під ризиком (EAD) за всіма активами такого боржника становить 200000 тис. грн або більше;

(абзац другий підпункту 1 пункту 48 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

2) боржників - юридичних осіб, які відповідно до вимог законодавства України складають тільки річну фінансову звітність, - не рідше ніж один раз на 12 місяців;

3) групи юридичних осіб під спільним контролем, учасником якої є боржник/контрагент, - не рідше одного разу на 12 місяців;

(підпункт 3 пункту 48 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

4) юридичних осіб, що входять до групи пов'язаних контрагентів, що несуть спільний економічний ризик, учасником якої є боржник/контрагент, - з урахуванням положень підпунктів 1 та 2 пункту 48 розділу IV цього Положення, із використанням даних річної консолідованої фінансової звітності групи (за наявності) / комбінованої фінансової звітності групи, складеної банком відповідно до розробленого ним порядку, який має ґрунтуватися на економічній сутності операцій.

(підпункт 4 пункту 48 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Банк здійснює оцінку фінансового стану боржника - юридичної особи / групи юридичних осіб під спільним контролем, учасником якої є боржник - юридична особа, з установленою у пункті 48 розділу IV цього Положення періодичністю, але не пізніше трьох наступних календарних місяців після встановленого законодавством України/країни місцезнаходження материнської компанії/контролера терміну подання боржником - юридичною особою / материнською компанією/контролером фінансової звітності до органів державної влади.

Банк здійснює оцінку фінансового стану боржника - юридичної особи / групи юридичних осіб під спільним контролем, учасником якої є боржник - юридична особа, на якого/яку не розповсюджуються вимоги абзацу сьомого пункту 48 розділу IV цього Положення, не рідше одного разу на 12 місяців.

(абзац сьомий пункту 48 замінено двома абзацами згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

49. Банк здійснює оцінку фінансового стану боржника - юридичної особи шляхом розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника (далі - інтегральний показник).

50. Банк розраховує інтегральний показник із застосуванням логістичної моделі (далі - логістична модель) за такою формулою:

  

,

(далі - формула 4)

(абзац перший пункту 50 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

де Z - інтегральний показник;

xі - показники, що визначаються на підставі фінансових коефіцієнтів, розрахованих за даними фінансової звітності боржника - юридичної особи, з урахуванням установлених Національним банком діапазонів для кожного фінансового показника;

bi - коефіцієнти логістичної моделі, що визначаються з урахуванням вагомості показників;

b0 - вільний член логістичної моделі, значення якого актуалізується Національним банком.

Величини xi, b0, bi щороку актуалізуються Національним банком на підставі даних фінансової звітності боржників - юридичних осіб. Банк для актуалізації логістичної моделі подає до Національного банку дані про класифікацію боржників - юридичних осіб, а також дані їх фінансової звітності, за формою та в строки, установлені Національним банком.

51. Банк розраховує інтегральний показник з урахуванням пояснень щодо визначення моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи, наведених у додатку 7 до цього Положення, виходячи з належності підприємства відповідно до законодавства України до великого, середнього або малого та виду його економічної діяльності.

52. Банк для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи, що належить до великого або середнього підприємства, використовує дані звітності, складеної відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 [далі - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1], що належить до малого підприємства - дані звітності, складеної відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (зі змінами) [далі - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25].

53. Банк для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи, що належить до малого підприємства, яке складає фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1, використовує дані цієї звітності.

54. Банк для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи/групи юридичних осіб під спільним контролем, який є нерезидентом, здійснює адаптацію даних фінансової звітності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 або 25 виходячи з економічної сутності операцій, які відображаються за відповідними статтями/рахунками.

55. Фінансова звітність, що подається до банку боржником - юридичною особою, що є резидентом, повинна бути підписана керівником і головним бухгалтером (за наявності такої посади). Копія фінансової звітності, що подається до банку боржником - юридичною особою, що є резидентом, повинна бути завірена керівником або головним бухгалтером (за наявності такої посади).

(абзац перший пункту 55 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

Банк для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи, що є резидентом, може використовувати фінансову звітність боржника, що розміщена на його офіційному сайті або в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або опублікована в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 55 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Банк для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи, що є нерезидентом, може використовувати фінансову звітність боржника, що розміщена на його офіційному сайті або в інших відкритих офіційних джерелах.

(пункт 55 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

56. Банк визначає вид економічної діяльності боржника - юридичної особи згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами) (далі - ДК 009:2010), на підставі даних річної фінансової звітності боржника - юридичної особи виходячи з максимального значення питомої ваги доходу від певного виду діяльності (у процентах) у загальному обсязі операційного доходу [чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операційних доходів], з урахуванням вимог, визначених у додатку 7 до цього Положення.

(пункт 56 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 03.05.2018 р. N 49)

57. Банк визначає клас боржника - юридичної особи залежно від значення інтегрального показника згідно з таблицями 4 та 5 додатка 7 до цього Положення.

58. Банк визначає клас боржника - юридичної особи, що є нерезидентом, за класом, нижчим із двох: визначеним згідно з пунктами 49 - 57 розділу IV цього Положення та визначеним на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою країни місцезнаходження боржника згідно з таблицею додатка 8 до цього Положення.

(пункт 58 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

59. Банк коригує визначений на підставі розрахунку інтегрального показника фінансового стану клас боржника - юридичної особи, застосовуючи коригуючі фактори, визначені в пункті 22 розділу II цього Положення, а саме щодо:

(абзац перший пункту 59 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

1) своєчасності сплати боргу боржником - юридичною особою з дотриманням таких вимог:

у разі наявності факту прострочення боргу від 31 до 60 днів - банк визначає клас не вище 5;

від 61 до 90 днів - не вище 8;

91 та більше днів - не вище 10;

2) належності боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів - згідно з вимогами пунктів 61 - 64 розділу IV цього Положення;

3) ознак, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/ контрагента, - згідно з розділом XVII цього Положення;

4) вимог щодо визнання/припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента - згідно з розділом XVIII цього Положення;

5) підпункт 5 пункту 59 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

6) інформації з Кредитного реєстру про нижчий (гірший) від визначеного банком клас боржника:

якщо клас боржника 9 - банк понижує визначений ним клас цього боржника на два класи, але не нижче 9;

якщо клас боржника 10 - банк понижує визначений ним клас цього боржника на три класи.

(пункт 59 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

60. Банк у разі наявності в боржника - юридичної особи, який не належить до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів, коригуючих факторів, що відповідають різним класам, відносить такого боржника до нижчого класу.

61. Банк коригує клас боржника - юридичної особи з урахуванням фактора належності боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем з дотриманням зазначених у пункті 61 розділу IV цього Положення вимог.

Банк здійснює оцінку фінансового стану групи юридичних осіб під спільним контролем шляхом розрахунку інтегрального показника фінансового стану такої групи.

Банк розраховує інтегральний показник фінансового стану групи юридичних осіб під спільним контролем на підставі консолідованої/ комбінованої фінансової звітності групи з дотриманням вимог цього Положення. Банк визначає вид економічної діяльності групи юридичних осіб під спільним контролем згідно з ДК 009:2010 на підставі даних консолідованої/ комбінованої річної фінансової звітності групи виходячи з максимального значення питомої ваги доходу від певного виду діяльності (у процентах) у загальному обсязі операційного доходу [чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операційних доходів] групи, з урахуванням вимог, визначених у додатку 7 до цього Положення. Банк визначає вид економічної діяльності групи юридичних осіб під спільним контролем, материнською компанією/ контролером якої є нерезидент, та щодо якої в банку немає інформації про максимальне значення питомої ваги доходу від певного виду діяльності (у процентах) у загальному обсязі операційного доходу [чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операційних доходів] групи, таким самим, що і вид економічної діяльності боржника - юридичної особи, що є учасником цієї групи. Банк визначає клас групи юридичних осіб під спільним контролем, згідно з таблицями 4 та 5 додатка 7 до цього Положення.

(абзац третій пункту 61 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 03.05.2018 р. N 49)

Банк до боржника - юридичної особи, який належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, застосовує коригуючі фактори в такий спосіб та в такій послідовності:

1) коригує клас групи юридичних осіб під спільним контролем, визначений на підставі розрахунку інтегрального показника фінансового стану, з урахуванням факторів, визначених у розділі XVII цього Положення, які застосовуються до групи;

2) коригує клас боржника - юридичної особи з урахуванням фактора його належності до групи юридичних осіб під спільним контролем - згідно з вимогами пунктів 61 - 63 розділу IV цього Положення;

3) коригує клас боржника - юридичної особи з урахуванням факторів, визначених у розділах XVII та XVIII цього Положення, на які не впливає належність такого боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем;

4) коригує клас боржника - юридичної особи на інші коригуючі фактори, визначені в пункті 59 розділу IV цього Положення.

Банк у разі наявності в боржника - юридичної особи, який належить до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів, коригуючих факторів, що відповідають різним класам, відносить такого боржника до нижчого класу.

62. Якщо клас боржника - юридичної особи, що належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, є вищим (кращим), ніж клас групи, то банк формує судження щодо ризиків, на які наражається боржник унаслідок участі в такій групі, та їх можливого впливу на платоспроможність боржника.

Якщо банк на підставі судження доходить висновку, що приналежність боржника - юридичної особи до групи юридичних осіб під спільним контролем не має вагомого впливу на його фінансовий стан, то банк може визначити його клас на рівні, не вищому, ніж на один клас від класу групи.

Якщо такого судження немає, то банк визначає клас боржника на рівні, не вищому, ніж клас групи.

63. Якщо клас боржника - юридичної особи, що належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, є нижчим (гіршим), ніж клас групи, то банк на підставі судження може підвищити клас такого боржника до вищого рівня, але не вище ніж клас групи, за одночасного дотримання таких умов:

1) належність боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем підтверджена консолідованою/комбінованою фінансовою звітністю групи, аудит якої проведено суб'єктом аудиторської діяльності, що включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та має право відповідно до вимог законодавства України проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, або входить до міжнародної аудиторської мережі аудиторських фірм, представлених у цьому реєстрі, та аудиторський звіт якого містить немодифіковану думку / модифіковану думку із застереженням;

(підпункт 1 пункту 63 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

2) аудиторський звіт не містить застережень щодо периметра консолідації/комбінації фінансової звітності групи юридичних осіб під спільним контролем;

(підпункт 2 пункту 63 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

3) борг боржника - юридичної особи в повній сумі забезпечено:

безумовною та безвідкличною гарантією/фінансовою порукою материнської компанії/контролера та учасника групи юридичних осіб під спільним контролем, фінансова звітність якого свідчить, що він генерує грошові потоки групи або володіє/розпоряджається активами групи (якщо він не є материнською компанією/контролером), наданою безпосередньо на користь банку. Борг боржника може бути забезпечений фінансовою порукою, якщо гарантія не може бути надана материнською компанією/контролером/ учасником групи юридичних осіб під спільним контролем виходячи з вимог законодавства країни її/його місцезнаходження, або

безвідкличним резервним акредитивом, що виконує функцію фінансової гарантії, випущеним банком, що має інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою, на замовлення материнської компанії/контролера/учасника групи юридичних осіб під спільним контролем.

(абзац третій підпункту 3 пункту 63 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

Банк має сформоване судження про відповідність такої гарантії/поруки/резервного акредитива вимогам законодавства країни місцезнаходження учасника групи, який узяв на себе зобов'язання щодо відповідальності за невиконання зобов'язань боржника, про відсутність будь-яких юридичних обмежень щодо виконання взятого зобов'язання та про спроможність, у тому числі фінансову, гаранта/поручителя/банку, що випустив резервний акредитив, виконати надане зобов'язання.

(підпункт 3 пункту 63 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

64. Банк коригує (понижує) клас боржника - юридичної особи з урахуванням фактора належності боржника до групи пов'язаних контрагентів згідно з розробленою банком методикою, яка забезпечує своєчасне виявлення та адекватну оцінку ризику на підставі судження банку щодо ризиків, на які наражається боржник унаслідок участі в такій групі, та їх впливу на платоспроможність боржника.

Банк у разі наявності в боржника - юридичної особи, який належить до групи пов'язаних контрагентів, коригуючих факторів, що відповідають різним класам, відносить такого боржника до нижчого класу.

65. Пункт 65 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

66. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту:

1) боржника - юридичної особи - згідно з таблицею 1 додатка 9 до цього Положення, виходячи зі скоригованого класу та виду економічної діяльності боржника (крім випадків, визначених у підпункті 2 пункту 66 розділу IV цього Положення);

2) боржника - юридичної особи, що належить до групи юридичних осіб під спільним контролем / групи пов'язаних контрагентів, скоригований клас якого є результатом належності такого боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем / групи пов'язаних контрагентів, - згідно з таблицею 1 додатка 9 до цього Положення, виходячи зі скоригованого класу боржника та виду економічної діяльності групи.

(пункт 66 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3,
враховуючи зміни, внесені
постановою Правління
 Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26
)

67. Банк під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - юридичної особи в межах установленого діапазону відповідно до вимог пунктів 29 - 31 розділу II цього Положення та згідно з методикою банку щодо визначення значення PD також ураховує: динаміку фактичних значень інтегрального показника, якість менеджменту боржника - юридичної особи, наявність та активність ринків збуту продукції, наявність та стан виконання бізнес-плану, інші події та обставини, що можуть впливати на припинення виконання боржником своїх зобов'язань.

(абзац перший пункту 67 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 07.11.2019 р. N 132)

Порядок урахування впливу такої інформації в межах передбаченого цим Положенням для боржника - юридичної особи діапазону банк визначає у внутрішньобанківському положенні.

IV1. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект

671. Банк з метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект визначає клас такого боржника згідно з додатком 10 до цього Положення на підставі критеріїв щодо:

1) фінансової стійкості юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект;

2) умов, що впливають/можуть вплинути на реалізацію інвестиційного проекту;

3) характеристик інвестиційного проекту;

4) характеристик ініціатора інвестиційного проекту;

5) умов, що забезпечують реалізацію інвестиційного проекту.

672. Банк під час визначення класу юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект на підставі критеріїв, установлених в додатку 10 до цього Положення, ураховує:

1) кількісні показники фінансової стійкості (DSCRi, DSCRc, ICRc, LLCRc та Чкк) - у повному обсязі;

2) інші критерії оцінки та їх характеристики - в обсязі не менше ніж 70 % від установленого переліку.

673. Банк коригує визначений на підставі оцінки фінансового стану клас юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект, застосовуючи коригуючі фактори, визначені в пункті 22 розділу II цього Положення, а саме щодо:

(абзац перший пункту 673 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

1) своєчасної сплати боргу боржником - з дотриманням таких вимог:

у разі наявності факту прострочення боргу від 31 до 60 днів - банк визначає клас не вище 3;

у разі наявності факту прострочення боргу від 61 до 90 днів - банк визначає клас не вище 4;

у разі наявності факту прострочення боргу 91 та більше днів - банк визначає клас не вище 5.

(підпункт 1 пункту 673 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

2) належності боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів - згідно з вимогами пунктів 61 - 64 розділу IV цього Положення;

3) ознак, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента, - згідно з розділом XVII цього Положення;

4) вимог щодо визнання/припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента - згідно з розділом XVIII цього Положення;

5) інформації з Кредитного реєстру про нижчий (гірший) від визначеного банком клас боржника:

якщо клас боржника 5 - банк понижує визначений ним клас цього боржника на два класи.

(пункт 673 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

674. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект виходячи зі скоригованого класу боржника згідно з таблицею 10 додатка 9 до цього Положення.

675. Банк під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект у межах установленого діапазону відповідно до вимог пунктів 29 - 31 розділу II цього Положення та згідно з методикою банку щодо визначення значення PD також ураховує: результати аналізу ефективності бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту та моніторингу стану виконання основних етапів реалізації проекту; спроможність боржника ефективно продовжити/завершити реалізацію такого проекту та досягти запланованих результатів; визначені банком усі ризики, що можуть виникнути впродовж строку користування кредитом, та інші події та обставини, що можуть негативно впливати на виконання боржником своїх зобов'язань.

Порядок урахування впливу такої інформації в межах передбаченого цим Положенням діапазону банк визначає у внутрішньобанківському положенні.

(Положення доповнено розділом IV1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

V. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - фізичної особи

68. Банк із метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - фізичної особи, у тому числі тієї, яка є суб'єктом господарювання, (далі - боржник - фізична особа) здійснює оцінку його фінансового стану на підставі таких кількісних та якісних показників.

69. Кількісні показники:

1) сукупний чистий дохід: регулярні доходи, отримувані на території України та з джерел за межами України у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, що сплачуються відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору, доходів від надання в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаний до розташованих в Україні портів, з відрахуванням податків та обов'язкових платежів; пенсії; соціальна допомога; проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні (інвестиційні) доходи з відрахуванням податків; дохід від діяльності фізичної особи як суб'єкта господарювання або від здійснення незалежної професійної діяльності з відрахуванням податків і щомісячних сукупних витрат, пов'язаних із веденням господарської діяльності;

(підпункт 1 пункту 69 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

11) сукупний обсяг боргового навантаження: сукупний обсяг платежів боржника, що підлягають сплаті відповідно до умов договорів про надання кредитів, укладених боржником із банком, іншими банками та небанківськими фінансовими установами;

(підпункт 1 пункту 69 замінено двома підпунктами 1 та 11 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

2) накопичення на рахунках у банку (інформація надається боржником - фізичною особою за бажанням);

3) коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом (співвідношення обсягу боргу за кредитом до вартості об'єкта кредитування; співвідношення щомісячних витрат боржника на обслуговування боргу до обсягу його щомісячних доходів тощо). Оптимальні значення цих коефіцієнтів банк установлює самостійно з урахуванням видів кредитів і залежно від форми їх надання, цільового призначення, строку користування, наявності забезпечення, способу сплати тощо.

(підпункт 3 пункту 69 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

70. Банк для розрахунку кількісних показників ураховує доходи, факт отримання яких протягом дії договору підтверджується достовірними документами, виданими третьою особою [довідка з місця роботи, довідка/декларація про доходи/податкова декларація, виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів] або банком-кредитором, який є роботодавцем боржника - фізичної особи або здійснює обслуговування його рахунку.

(пункт 70 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

71. Якісні показники:

1) загальний матеріальний стан клієнта (тобто наявність у власності майна, крім майна, переданого в заставу);

2) соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної роботи, ділова репутація, сімейний стан тощо);

3) вік клієнта;

4) кредитна історія боржника.

(підпункт 4 пункту 71 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 16.05.2019 р. N 70)

72. Банк оцінює якісні показники на підставі достовірних документів, у тому числі відповідних копій документів, засвідчених у встановленому законодавством порядку.

73. Оцінка фінансового стану боржника - фізичної особи, яка є суб'єктом господарювання, має здійснюватися банком також з урахуванням аналізу податкової декларації, що подається ним як суб'єктом господарювання за встановленими законодавством України формами. Аналіз податкової декларації боржника - фізичної особи, який є суб'єктом господарювання, має враховувати динаміку показників його діяльності щонайменше за останні 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику за кредитом.

(пункт 73 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

74. Питома вага кількісних показників у загальній оцінці фінансового стану боржника - фізичної особи має становити не менше ніж 70 відсотків.

Оптимальні значення кількісних показників, характеристики якісних показників, порядок їх урахування під час оцінки фінансового стану боржника - фізичної особи, а також спосіб (принцип) їх вбудовування до власної системи класифікації кредитних операцій визначаються банком у внутрішньобанківському положенні.

(абзац другий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

75. Банк визначає періодичність здійснення оцінки поточного фінансового стану боржника - фізичної особи самостійно з урахуванням стану обслуговування боргу, але не рідше ніж один раз на рік.

76. Банк визначає клас боржника - фізичної особи на підставі результатів оцінки його фінансового стану відповідно до наведених характеристик, у тому числі з урахуванням фактора своєчасності сплати боргу.

1) клас 1 - фінансовий стан високий: сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи не перевищує 50 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує сім днів; наявні підстави вважати, що і надалі виконання зобов'язань боржником здійснюватиметься на високому рівні; наявність у власності майна, крім майна, переданого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, яке за рівнем ліквідності відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення; коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, перевищують їх оптимальні значення;

(підпункт 1 пункту 76 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132,
від 05.12.2019 р. N 147)

2) клас 2 - фінансовий стан добрий: сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи не перевищує 60 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період; кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить від 8 до 30 днів; наявні підстави вважати, що надалі стан виконання зобов'язань боржником не погіршиться; коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, не нижчі, ніж їх оптимальні значення;

(підпункт 2 пункту 76 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

3) клас 3 - фінансовий стан задовільний: сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи не перевищує 70 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період; простежуються інші негативні тенденції (зміна місця роботи з погіршенням умов, зростання обсягу зобов'язань боржника - фізичної особи, що свідчить про підвищення ймовірності несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення боргу); кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить від 31 до 60 днів; наявні підстави очікувати надалі погіршення стану виконання боржником зобов'язань; коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, не завжди відповідають оптимальним значенням;

(підпункт 3 пункту 76 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

4) клас 4 - фінансовий стан незадовільний: сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи не перевищує 80 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період; наявні негативні зміни щодо загального матеріального стану клієнта та/або його соціальної стабільності; зростання обсягу зобов'язань боржника - фізичної особи свідчить про високу ймовірність несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення боргу; кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить від 61 до 90 днів; коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, є несуттєво нижчими, ніж їх оптимальні значення;

(підпункт 4 пункту 76 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

5) клас 5 - фінансовий стан критичний: сукупний обсяг боргового навантаження боржника - фізичної особи перевищує 80 відсотків обсягу його сукупного чистого доходу за відповідний період; кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить більше 90 днів; коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, нижчі, ніж їх оптимальні значення.

(підпункт 5 пункту 76 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

77. Банк у разі наявності в боржника - фізичної особи характеристик, які відповідають різним класам, відносить такого боржника до нижчого класу.

78. Банк визначає клас боржника - фізичної особи, що є нерезидентом, за класом, нижчим із двох: визначеним згідно з пунктами 68 - 77 розділу V цього Положення та визначеним на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою країни місцезнаходження боржника згідно з таблицею додатка 8 до цього Положення.

(пункт 78 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

79. Банк коригує визначений на підставі оцінки фінансового стану клас боржника - фізичної особи, застосовуючи коригуючі фактори, визначені в пункті 22 розділу II цього Положення, а саме щодо:

(абзац перший пункту 79 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

1) ознак, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента, - згідно з розділом XVII цього Положення;

2) підпункт 2 пункту 79 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

3) вимог щодо визнання/припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента - згідно з розділом XVIII цього Положення;

4) підпункт 4 пункту 79 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

5) інформації з Кредитного реєстру про нижчий (гірший) від визначеного банком клас боржника:

якщо клас боржника 5 - банк визначає клас цього боржника не вище 5

(пункт 79 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

80. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - фізичної особи виходячи зі скоригованого класу боржника згідно з таблицею 2 додатка 9 до цього Положення.

81. Банк під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - фізичної особи в межах установленого діапазону відповідно до вимог пунктів 29 - 31 розділу II цього Положення та згідно з методикою банку щодо визначення значення PD ураховує також інші події та обставини, що можуть спричинити припинення виконання боржником своїх зобов'язань.

Банк у внутрішньобанківському положенні визначає такі події та обставини, а також порядок урахування їх впливу в межах установленого цим Положенням діапазону значень PD для боржника - фізичної особи.

VI. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту банку-боржника

82. Банк з метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту банку-боржника здійснює оцінку його фінансового стану на підставі даних фінансової і статистичної звітності банку-боржника та з урахуванням інформації щодо:

1) підпункт 1 пункту 82 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

11) дотримання банком-боржником (резидентом) економічних нормативів;

(пункт 82 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

2) аналізу якості активів і пасивів;

3) стану ліквідності;

4) аналізу прибутків і збитків;

5) виконання банком-боржником зобов'язань у минулому;

6) наданих та отриманих міжбанківських кредитів;

7) щорічного аудиторського звіту;

8) іншої інформації, що може свідчити про наявність ризиків несвоєчасного виконання зобов'язань.

83. Банк здійснює оцінку фінансового стану банку-боржника щомісяця протягом дії договору про надання кредиту на підставі аналізу абсолютних і відносних показників поточної фінансової і статистичної звітності (горизонтальний аналіз) у динаміці, структури активів і пасивів шляхом визначення питомої ваги за окремими статтями в підсумкових даних (вертикальний аналіз) у динаміці щонайменше за останні 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику за кредитом.

84. Оптимальні значення абсолютних показників, характеристики відносних показників, порядок їх урахування під час оцінки кредитного ризику банку-боржника, а також спосіб (принцип) їх вбудовування до власної системи класифікації кредитних операцій визначаються банком у внутрішньобанківських положеннях.

85. Банк визначає клас банку-боржника на підставі результатів оцінки його фінансового стану відповідно до наведених характеристик, уключаючи фактор своєчасності сплати боргу:

1) клас 1 - фінансовий стан високий: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику, прибуткова; економічних нормативів, установлених Національним банком, дотримується; динаміка абсолютних і відносних показників фінансової звітності є стабільно позитивною; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить немодифіковану думку; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує трьох днів; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "A-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "A3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

(підпункт 1 пункту 85 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

2) клас 2 - фінансовий стан добрий: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику, прибуткова; економічні нормативи, встановлені Національним банком, дотримується; динаміка абсолютних і відносних показників фінансової звітності є переважно позитивною; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить немодифіковану думку / модифіковану думку із застереженнями; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує семи днів; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "BBB-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

(підпункт 2 пункту 85 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

3) клас 3 - фінансовий стан задовільний: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику, має нестабільну динаміку, проте позитивний фінансовий результат є переважаючим; економічних нормативів, установлених Національним банком, переважно дотримується, проте наявні випадки порушень (не більше двох порушень); динаміка абсолютних і відносних показників фінансової звітності є різноспрямованою; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить модифіковану думку із застереженнями; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує 15 днів; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "B-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "B3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

(підпункт 3 пункту 85 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

4) клас 4 - фінансовий стан незадовільний: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику, збиткова; наявні випадки порушень економічних нормативів, установлених Національним банком (три і більше порушень); абсолютні та відносні показники фінансової звітності мають негативну динаміку; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить модифіковану думку із застереженнями; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує 30 днів; наявні випадки невиконання в строк розрахункових документів з вини банку; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий, ніж рівень "C" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ca" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", або боржник (нерезидент) не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою;

(підпункт 4 пункту 85 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17,
від 05.03.2020 р. N 24)

5) клас 5 - фінансовий стан критичний: діяльність за результатом останніх 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику, збиткова; економічні нормативи, встановлені Національним банком, порушуються (три і більше порушень); абсолютні та відносні показники фінансової звітності мають стабільно негативну динаміку; звіт суб'єкта аудиторської діяльності містить негативну думку / відмову від висловлення думки або його немає (крім банку зі строком діяльності менше ніж один рік); кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить більше 30 днів; наявні розрахункові документи не виконані в строк з вини банку; банк-боржник (нерезидент) має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою рівня "D" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівня "C" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", або боржник (нерезидент) не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою.

(підпункт 5 пункту 85 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

(пункт 85 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

86. Банк у разі наявності в банку-боржника характеристик, що відповідають різним класам, має віднести такого боржника до нижчого класу.

87. Банк визначає клас банку-боржника, що є нерезидентом, за класом, нижчим із двох: визначеним згідно з пунктами 82 - 86 розділу VI цього Положення та визначеним на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою країни місцезнаходження боржника, згідно з таблицею додатка 8 до цього Положення.

(пункт 87 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

88. Банк коригує визначений на підставі оцінки фінансового стану клас банку-боржника з урахуванням вимог пункту 22 розділу II цього Положення, у тому числі:

1) належності банку-боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів - згідно з вимогами пунктів 61 - 64 розділу IV цього Положення;

2) ознак, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента, - згідно з розділом XVII цього Положення;

3) вимог щодо визнання, припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента - згідно з розділом XVIII цього Положення.

4) підпункт 4 пункту 88 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

89. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту банку-боржника виходячи зі скоригованого класу:

боржника, що є резидентом, - згідно з таблицею 3 додатка 9 до цього Положення;

боржника, що є нерезидентом, - згідно з таблицею 4 додатка 9 до цього Положення.

90. Банк під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту банку-боржника в межах установленого діапазону відповідно до вимог пунктів 29 - 31 розділу II цього Положення та згідно з методикою банку щодо визначення значень PD ураховує також інші події та обставини, що можуть спричинити припинення виконання боржником своїх зобов'язань.

(абзац перший пункту 90 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

Такі події та обставини, а також порядок урахування їх впливу в межах передбаченого цим Положенням для банку-боржника діапазону банк визначає у внутрішньобанківському положенні.

VII. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - бюджетної установи

91. Банк з метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - бюджетної установи здійснює оцінку його фінансового стану на підставі даних фінансової і бюджетної звітності боржника - бюджетної установи та з урахуванням інформації щодо:

1) стану виконання бюджету боржника - бюджетної установи (далі - бюджет) з урахуванням вимог бюджетного законодавства;

2) обсягу, структури та динаміки загального боргового навантаження бюджету;

3) передбачених у бюджеті витрат на обслуговування та/або погашення наявних зобов'язань;

4) іншої інформації, що може свідчити про наявність ризиків несвоєчасного виконання зобов'язань.

92. Банк здійснює оцінку фінансового стану боржника - бюджетної установи не рідше ніж один раз на три місяці на підставі аналізу абсолютних та відносних показників поточної фінансової і бюджетної звітності в динаміці щонайменше за останні 12 місяців поспіль, що передують даті оцінки кредитного ризику за кредитом.

93. Оптимальні значення абсолютних показників, характеристики відносних показників, порядок їх врахування під час оцінки кредитного ризику боржника - бюджетної установи, а також спосіб (принцип) їх вбудовування до власної системи класифікації кредитних операцій визначаються банком у внутрішньобанківських положеннях.

94. Банк визначає клас боржника - бюджетної установи на підставі оцінки його фінансового стану та іншої інформації, визначеної в пункті 91 розділу VII цього Положення, відповідно до наведених нижче характеристик, а також з урахуванням фактору своєчасності сплати боргу:

1) клас 1 - фінансовий стан високий: абсолютні та відносні показники фінансової і бюджетної звітності є позитивними, їх динаміка впродовж попереднього та поточного звітних років є позитивно стабільною; фінансові можливості свідчать про спроможність своєчасного виконання зобов'язань відповідно до умов договору; фактичне виконання дохідної частини бюджету впродовж попереднього та поточного звітних років становить не менше ніж 90 відсотків від планового; передбачені в бюджеті витрати на обслуговування та погашення наявних зобов'язань забезпечують покриття витрат на виконання зобов'язань за кредитом, а також інших зобов'язань; кількість календарних днів прострочення погашення боргу не перевищує семи днів; немає іншої інформації, що свідчить про ризики несвоєчасного виконання зобов'язань.

Очікується, що і надалі фінансова діяльність здійснюватиметься на високому рівні;

2) клас 2 - фінансовий стан добрий: характеристики віднесення боржника - бюджетної установи до цього класу близькі за характеристиками до класу 1, проте ймовірність підтримки окремих із них на високому рівні впродовж наступних не менше ніж трьох місяців є низькою; фактичне виконання дохідної частини бюджету впродовж попереднього та поточного звітних років становить не менше ніж 80 відсотків від планового; кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить від 8 до 30 днів;

3) клас 3 - фінансовий стан задовільний: абсолютні та відносні показники фінансової і бюджетної звітності погіршуються, їх динаміка впродовж попереднього та поточного звітних років є різноспрямованою; фінансові можливості свідчать про наявні труднощі зі своєчасним виконанням зобов'язань відповідно до умов договору; фактичне виконання дохідної частини бюджету впродовж попереднього та поточного звітних років становить не менше ніж 70 відсотків від планового; передбачені в бюджеті витрати на обслуговування та погашення наявних зобов'язань не забезпечують повного покриття витрат на виконання зобов'язань за кредитом, а також інших зобов'язань; кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить від 31 до 60 днів; наявна інша інформація, що свідчить про ризики несвоєчасного виконання зобов'язань;

4) клас 4 - фінансовий стан незадовільний: окремі абсолютні та відносні показники поточної фінансової і бюджетної звітності є незадовільними, їх динаміка впродовж попереднього та поточного звітних років має тенденцію до погіршення; фінансові можливості свідчать про високу ймовірність несвоєчасного та/або не в повній сумі виконання зобов'язань відповідно до умов договору; фактичне виконання дохідної частини бюджету впродовж попереднього та поточного звітних років становить не менше ніж 60 відсотків від планового; передбачені в бюджеті витрати на обслуговування та погашення наявних зобов'язань не покривають витрати на виконання зобов'язань за кредитом, а також інших зобов'язань; кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить від 61 до 90 днів; наявна інша інформація про ризики несвоєчасного виконання зобов'язань;

5) клас 5 - фінансовий стан критичний: абсолютні та відносні показники поточної фінансової і бюджетної звітності є стабільно незадовільними, їх динаміка впродовж попереднього та поточного років не має позитивних тенденцій; фінансові можливості свідчать про високу ймовірність невиконання зобов'язань відповідно до умов договору; фактичне виконання дохідної частини бюджету впродовж попереднього та поточного років становить менше ніж 60 відсотків від планового; кількість календарних днів прострочення погашення боргу становить більше 90 днів.

(підпункт 5 пункту 94 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

95. Банк у разі наявності в боржника - бюджетної установи характеристик, що відповідають різним класам, має віднести такого боржника до нижчого класу.

96. Банк коригує визначений на підставі оцінки фінансового стану клас боржника - бюджетної установи, застосовуючи коригуючі фактори, визначені в пункті 22 розділу II цього Положення, а саме щодо:

(абзац перший пункту 96 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

1) ознак, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента, - згідно з розділом XVII цього Положення;

2) вимог щодо визнання, припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента - згідно з розділом XVIII цього Положення;

3) підпункт 3 пункту 96 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

4) інформації з Кредитного реєстру про нижчий (гірший) від визначеного банком клас боржника:

якщо клас боржника 5 - банк понижує визначений ним клас цього боржника на два класи.

(пункт 96 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

97. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - бюджетної установи виходячи зі скоригованого класу боржника згідно з таблицею 5 додатка 9 до цього Положення.

98. Банк під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - бюджетної установи в межах установленого діапазону відповідно до вимог пунктів 29 - 31 розділу II цього Положення та згідно з методикою банку щодо визначення значення PD ураховує також події та обставини, що можуть спричинити припинення виконання боржником своїх зобов'язань.

Банк у внутрішньобанківському положенні визначає такі події та обставини, а також порядок урахування їх впливу в межах установленого цим Положенням діапазону значень PD для боржника - бюджетної установи.

VIII. Вимоги до визначення розміру кредитного ризику за придбаними кредитами

99. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за кредитами, що придбані в іншому банку або небанківській фінансовій установі (далі - придбані кредити), залежно від умов їх первісного визнання банком.

100. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за придбаними кредитами, за якими під час первісного визнання банк на підставі судження визначив, що погашення боргу здійснюватиметься виключно шляхом реалізації забезпечення, за формулою:

CRпридб = max {0; PD х    }

(далі - формула 5),

(абзац перший пункту 100 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

де CRпридб - розмір кредитного ризику за придбаним кредитом;

PDпридб - коефіцієнт імовірності дефолту боржника за придбаним кредитом. Банк визначає значення коефіцієнта PD, що дорівнює "1,0", і не застосовує встановлені цим Положенням процедури щодо визначення ймовірності дефолту боржника;

EADпридб - експозиція під ризиком за придбаним кредитом на дату оцінки;

CVi - вартість i-го виду забезпечення, що береться до розрахунку кредитного ризику (у разі наявності кількох видів забезпечення за одним придбаним кредитом), обчислена згідно з вимогами пункту 120 розділу X цього Положення, починаючи з дати визнання кредиту непрацюючим та незалежно від того, яким банком кредит визнано непрацюючим. Якщо забезпечення немає або не відповідає переліку, критеріям та принципам прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення, то до розрахунку береться значення CV, що дорівнює 0;

(абзац п'ятий пункту 100 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

ki - коефіцієнт ліквідності i-го виду забезпечення, що визначається банком згідно з додатком 6 до цього Положення.

101. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за придбаними кредитами, за якими під час первісного визнання банк на підставі судження визначив, що погашення боргу здійснюватиметься виключно за рахунок внесків боржника або як за рахунок внесків боржника, так і за рахунок реалізації забезпечення, аналогічно до розрахунку кредитного ризику за кредитами, що надані банком.

IX. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника за наданим фінансовим зобов'язанням

102. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за наданими фінансовими зобов'язаннями на індивідуальній основі. Банк здійснює оцінку кредитного ризику за наданими фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за позабалансовими рахунками таких груп:

1) надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти;

2) зобов'язання з кредитування, що надані банкам;

3) зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам;

4) валюта та банківські метали до отримання;

5) валюта та банківські метали до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу);

6) цінні папери до отримання за операціями андерайтингу;

7) активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу);

8) активи до отримання.

(пункт 102 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

103. Банк визначає клас 1 боржника/контрагента та значення коефіцієнта PD, що дорівнює "0" за:

1) зобов'язаннями з кредитування, що надані клієнтам (крім банків), які є відкличними і безризиковими, тобто умовами договору, за якими визначено безумовне право банку без попереднього повідомлення боржника в односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на себе зобов'язань, у тому числі в разі погіршення фінансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання ним договірних зобов'язань перед банком;

2) наданими банком авалями податкових векселів.

3) підпункт 3 пункту 103 виключено

(пункт 103 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
підпункт 3 пункту 103 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

104. Банк бере до розрахунку розміру кредитного ризику за наданим фінансовим зобов'язанням, що є безвідкличним, експозицію під ризиком (EAD), визначену згідно з вимогами пункту 32 розділу II цього Положення, застосовуючи значення CCF залежно від терміну дії, виду та характеристик фінансового зобов'язання згідно з таблицею додатка 5 до цього Положення.

(пункт 104 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

105. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника за наданим фінансовим зобов'язанням, що є безвідкличним, залежно від виду боржника (боржник - юридична особа, боржник - фізична особа, банк-боржник, боржник - бюджетна установа, юридична особа - боржник за кредитом під інвестиційний проект) згідно з вимогами розділів IV - VII цього Положення відповідно.

(пункт 105 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 07.11.2019 р. N 132)

106. Банк відносить до класу 1 боржника за наданим фінансовим зобов'язанням, що є безвідкличним, до часу його виконання, якщо на нього не поширюються:

(абзац перший пункту 106 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

1) ознаки, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента, - згідно з розділом XVII цього Положення;

2) вимоги щодо визнання банком дефолту боржника/контрагента - згідно з розділом XVIII цього Положення;

3) підпункт 3 пункту 106 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

4) інформація з Кредитного реєстру про клас боржника 10 (для боржників - юридичних осіб, крім банків, бюджетних установ та юридичних осіб - боржників за кредитом під інвестиційний проект)/5 (для інших боржників, крім банків).

(пункт 106 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

X. Критерії та принципи прийнятності забезпечення за кредитними операціями з метою зменшення кредитного ризику

107. Банк під час розрахунку розміру кредитного ризику приймає вартість застави, яка є прийнятним забезпеченням за умови її належності до переліку забезпечення, визначеного в додатку 6 до цього Положення, та одночасного дотримання таких принципів:

1) принцип безперешкодного стягнення. Передбачає, що предмет застави / забезпечення на підставі права довірчої власності:

(абзац перший підпункту 1 пункту 107 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 05.12.2019 р. N 147)

наданий банку на строк не менший, ніж строк дії кредитного договору;

оформлений у заставу / забезпечення на підставі права довірчої власності відповідно до вимог законодавства України;

(абзац третій підпункту 1 пункту 107 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 05.12.2019 р. N 147)

має вищий пріоритет обтяження на користь банку у відповідному реєстрі згідно з вимогами законодавства України на строк не менше ніж строк дії кредитного договору;

не має обмежень щодо звернення банком стягнення на заставне майно/забезпечення на підставі права довірчої власності та подальшої його реалізації в разі невиконання боржником зобов'язань за договором. Обмеженнями є: наявність законодавчих обмежень щодо прийняття в заставу / забезпечення на підставі права довірчої власності або звернення стягнення на предмет застави / забезпечення на підставі права довірчої власності, або реалізації предмета застави / забезпечення на підставі права довірчої власності (за винятком обмежень, передбачених Законами України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті", "Про фінансову реструктуризацію" та "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" у частині застави / забезпечення на підставі права довірчої власності, що розташована на території районів та міст обласного значення, не включених до переліку, затвердженого Указом Президента України від 07 лютого 2019 року N 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях"); наявність судового рішення, яке позбавляє банка-кредитора права на звернення стягнення на предмет застави / забезпечення на підставі права довірчої власності, яке набрало законної сили та не було оскаржено банком-кредитором у встановленому законодавством України порядку; втрата банком-кредитором права на звернення стягнення на предмет застави / забезпечення на підставі права довірчої власності внаслідок несвоєчасного подання кредиторських вимог або відмови від прийняття застави / забезпечення на підставі права довірчої власності у власність під час виконавчого провадження тощо; інші обмеження, визначені банком;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 05.12.2019 р. N 147
,
від 11.02.2020 р. N 17)

не може бути відчуженим заставодавцем без попереднього погодження з банком відповідно до вимог законодавства України;

не наражається на специфічні ризики втрати [наприклад, майно, що не має активного ринку збуту; майно з короткими строками експлуатації/ зберігання (до трьох місяців); майно, на яке поширюються законодавчо визначені особливості його правового регулювання, зумовлені специфічною природою такого майна, тощо];

(абзац сьомий підпункту 1 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

у формі нерухомого майна, цілісного майнового комплексу або устаткування - за умови, що вони розташовані на території України;

у формі транспортних засобів - за умови, що вони зареєстровані на території України;

2) принцип справедливої оцінки. Передбачає здійснення банком оцінки застави / забезпечення на підставі права довірчої власності за вартістю, яка не перевищує ринкової (справедливої) вартості та забезпечує можливість її продажу сторонньому покупцеві. Тобто, є ринок, на якому застава / забезпечення на підставі права довірчої власності може бути реалізована в разі звернення на неї стягнення або застава / забезпечення на підставі права довірчої власності може бути спрямована безпосередньо на погашення зобов'язань боржника.

(абзац перший підпункту 2 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

Переоцінка вартості застави / забезпечення на підставі права довірчої власності має здійснюватися банком на регулярній основі, зокрема, нерухомого майна, об'єктів у формі цілісного майнового комплексу, земельних ділянок, транспортних засобів та устаткування - не рідше одного разу на дванадцять місяців; товарів в обороті або в переробці та біологічних активів - не рідше одного разу на місяць; іншого майна - не рідше одного разу на шість місяців.

(абзац другий підпункту 2 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

Якщо від дати останньої оцінки/перегляду вартості предмета застави / забезпечення на підставі права довірчої власності відбулися суттєві зміни в умовах його функціонування, фізичному стані та/або стані ринку подібного майна (пошкодження, знищення, знецінення, завершення реконструкції, уведення в експлуатацію тощо), то банк має забезпечити проведення переоцінки такого майна незалежно від установленої вище періодичності.

(абзац третій підпункту 2 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

Банк з метою розрахунку розміру кредитного ризику використовує ринкову (справедливу) вартість забезпечення у вигляді:

цінного папера - визначену з урахуванням вимог розділів XV та XVI цього Положення;

нерухомого майна, об'єктів у формі цілісного майнового комплексу, земельних ділянок, транспортних засобів, устаткування, майнових прав (крім майнових прав на грошові кошти), товарів в обороті або в переробці, біологічних активів - визначену суб'єктом оціночної діяльності або оцінювачем майна - працівником банку, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, які не є пов'язаними з банком особами (афілійованими, спорідненими, асоційованими), відповідно до законодавства України (без урахування податку на додану вартість).

Банк має право використовувати ринкову (справедливу) вартість визначених видів забезпечення з метою розрахунку розміру кредитного ризику, якщо суб'єкт оціночної діяльності, який її визначив, відповідає одночасно таким критеріям:

банк отримав інформацію про суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, що виконують оцінку в його складі, розміщену на веб-сайті Фонду державного майна України (адреса сайта - http://www.spfu.gov.ua/), про:

уключення суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

наявність у суб'єкта оціночної діяльності чинного сертифіката за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;

досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п'ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;

досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі суб'єкта оціночної діяльності, не менше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;

відсутність упродовж трьох останніх років, що передують даті, на яку здійснюється оцінка кредитного ризику, інформації про суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку в його складі, щодо порушень нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; фактів порушень обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензій на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

банк за запитом отримав інформацію від Національного банку про те, що в Національному банку упродовж останніх трьох років, що передують даті її надання, немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

(абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 107 із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 05.03.2020 р. N 24)

Така інформація актуалізується банком не рідше одного разу на шість місяців;

нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, устаткування, що визначена в договорі купівлі-продажу, - у разі їх придбання не раніше ніж за три місяці до дати укладення договору застави / забезпечення на підставі права довірчої власності. Таку вартість банк може використовувати до дати її перегляду відповідно до встановленої в цьому пункті періодичності;

(абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

(підпункт 2 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 04.08.2017 р. N 75,
від 23.01.2018 р. N 3,
 враховуючи зміни, внесені
постановою Правління
 Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.05.2018 р. N 49)

3) принцип збереження. Передбачає наявність договору страхування предмета застави/забезпечення на підставі права довірчої власності від втрати/пошкодження, вигодонабувачем за яким є банк. Дія цього принципу поширюється на види застави/забезпечення на підставі права довірчої власності, визначені в пунктах 13 - 15, 18, 20 - 22, 24, 27, 28 таблиці додатка 6 до цього Положення.

(абзац перший підпункту 3 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

Банк має розробити внутрішньобанківську процедуру страхування предмета застави/забезпечення на підставі права довірчої власності, що, зокрема, повинна містити:

(абзац другий підпункту 3 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

критерії та порядок відбору страхових компаній;

мінімальні вимоги до договорів страхування, зокрема мінімальний перелік ризиків, від яких повинен бути застрахований кожний із видів забезпечення;

4) принцип наявності. Передбачає здійснення банком/аутсорсером перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, на регулярній основі. Документами, що засвідчують факт контролю, є: акт, засвідчений працівником банку / аутсорсером, - для майна, визначеного в пунктах 13, 15, 16, 18, 19, 23 таблиці додатка 6 до цього Положення / акт, засвідчений працівником банку / аутсорсером та заставодавцем / уповноваженою особою, яка на законних підставах володіє (користується) майном, отриманим банком у заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності / керівником юридичної особи, яка забезпечує охорону (зберігання) майна, отриманого банком у заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, - для іншого майна, визначеного в додатку 6 до цього Положення, або договір страхування майна, умовами якого встановлено, що банк-заставодержатель виконує функції страхового посередника між страховою компанією та заставодавцем, і підписання якого сторонами договору засвідчує проведення банком перевірки наявності та стану заставленого майна/забезпечення на підставі права довірчої власності. Період від дати останньої перевірки до дати визначення розміру кредитного ризику не може перевищувати: для нерухомого майна, об'єктів у формі цілісного майнового комплексу, земельних ділянок, транспортних засобів та устаткування - дванадцять місяців; для товарів в обороті або в переробці та біологічних активів - не більше одного місяця; для іншого майна - шість місяців.

(абзац перший підпункту 4 пункту 107 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75,
від 23.01.2018 р. N 3
,
від 05.12.2019 р. N 147)

Банк/аутсорсер у разі отримання відомостей про ризик втрати майна здійснює позачергову перевірку його наявності та стану;

5) принцип належного захисту банком своїх інтересів як кредитора. Передбачає, що банком ужито адекватних заходів зі стягнення та/або реалізації предметів застави/забезпечення на підставі права довірчої власності шляхом використання його прав, що забезпечують дотримання принципу безперешкодного стягнення майна відповідно до підпункту 1 пункту 107 розділу X цього Положення. Дія цього принципу поширюється на предмети, що є заставою/забезпеченням на підставі права довірчої власності за непрацюючими активами.

(пункт 107 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 49
,
підпункт 5 пункту 107 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

108. Банк має право передати проведення перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, на аутсорсинг за умови:

(абзац перший пункту 108 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

1) прийняття рішення уповноваженим органом банку щодо передавання проведення перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, на аутсорсинг та обґрунтування необхідності прийняття такого рішення;

(підпункт 1 пункту 108 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

2) визначення структурного підрозділу/відповідальних осіб, який/які здійснюватиме/здійснюватимуть контроль за реалізацією аутсорсером проведення перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності;

(підпункт 2 пункту 108 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

3) визначення у внутрішньобанківських нормативних документах вимог цього Положення щодо параметрів якості аутсорсингу, порядку проведення верифікації аутсорсера, порядку здійснення контролю за належним виконанням послуг аутсорсером;

4) визначення у внутрішньобанківських нормативних документах вимог цього Положення щодо порядку дій банку в разі порушення аутсорсером умов договору або відмови банку від аутсорсингу, виконання якого забезпечить безперервність процесу перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, банком самостійно;

(підпункт 4 пункту 108 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

5) забезпечення належного контролю за якістю виконання перевірок наявності та стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, переданих на аутсорсинг;

(підпункт 5 пункту 108 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

6) забезпечення моніторингу та контролю за ризиками, пов'язаними з передаванням проведення перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, на аутсорсинг.

(підпункт 6 пункту 108 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

109. Банк під час визначення кредитного ризику за кредитними операціями використовує вартість прийнятного забезпечення з урахуванням коефіцієнтів ліквідності відповідно до додатка 6 до цього Положення.

110. Банки - учасники консорціуму з метою розрахунку розміру кредитного ризику розподіляють вартість забезпечення, наданого заставодавцями/довірчими засновниками, згідно з умовами договору про консорціумне кредитування між банками - учасниками консорціуму пропорційно до частки їх участі в консорціумному кредитуванні.

(пункт 110 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

111. Банк - учасник консорціуму з метою розрахунку розміру кредитного ризику використовує забезпечення за умови наявності документів, що підтверджують:

1) обтяження забезпечення на користь одного з банків - учасників консорціуму у відповідному реєстрі згідно з вимогами законодавства України;

2) право банку - учасника консорціуму на частину коштів від реалізації такого забезпечення, що відповідає частці його участі в консорціумному кредитуванні, у разі невиконання боржником своїх зобов'язань.

112. Банк під час розрахунку розміру кредитного ризику приймає вартість забезпечення у вигляді грошового покриття, що розміщене в банку-кредиторі, у розмірі незнижувального залишку, установленого умовами договору та підтвердженого фактичним рівнем залишку коштів на рахунку.

(пункт 112 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

113. Банк із метою розрахунку розміру кредитного ризику використовує вартість застави/забезпечення на підставі права довірчої власності у вигляді товарів в обороті або в переробці за одночасного дотримання таких умов:

(абзац перший пункту 113 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

1) є заставою/забезпеченням на підставі права довірчої власності за кредитом, загальний строк дії кредитного договору за яким, у тому числі з урахуванням унесених до нього змін, не перевищує 12 місяців;

(підпункт 1 пункту 113 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 04.08.2017 р. N 75
,
від 05.12.2019 р. N 147)

2) договір про надання кредиту та/або договір застави/договір про встановлення довірчої власності визначають: докладний опис предмета застави/забезпечення на підставі права довірчої власності; періодичність здійснення переоцінки застави/забезпечення на підставі права довірчої власності з дотриманням термінів, передбачених у цьому розділі; право банку/аутсорсера на постійній основі здійснювати одноосібно контроль за наявністю/належною схоронністю/вибуттям/заміною товарів на інші;

(підпункт 2 пункту 113 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

3) право власності заставодавця на товари підтверджене документально;

4) наявність товарів, що передаються в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, підтверджується даними фінансової звітності заставодавця/довірчого засновника, що подається до банку;

(підпункт 4 пункту 113 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

5) товари, що передаються в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, зберігаються в приміщеннях/на складах/у резервуарах, в умовах, що забезпечують їх належну схоронність та якість, ураховують строки та умови збереження (підтримання оптимальних: вологості, температурного режиму, циркуляції повітря тощо);

(підпункт 5 пункту 113 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 05.12.2019 р. N 147)

6) банк/аутсорсер здійснює належний контроль за наявністю/ належною схоронністю/вибуттям/заміною товарів на інші. Такий контроль передбачає, що вибуття/заміна товарів на інші не можуть бути здійснені без згоди банку/аутсорсера; уключає відстеження запасів товарів, їх динаміки, суттєвих змін видів і характеристик товарів (кількісних та якісних, які впливають на їх ринкову вартість), що надходять замість тих, що вибувають.

(абзац перший підпункту 6 пункту 113 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Абзац другий підпункту 6 пункту 113 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Порядок організації та забезпечення належного контролю за заставою/забезпеченням на підставі права довірчої власності у вигляді товарів в обороті банк визначає у внутрішньобанківських положеннях.

(абзац другий підпункту 6 пункту 113 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

114. Банк приймає до розрахунку кредитного ризику вартість застави/забезпечення на підставі права довірчої власності у вигляді товарів в обороті або в переробці за умови їх відповідності вимогам пункту 113 розділу X цього Положення; в обсязі, що відповідає середньомісячному залишку за останні три календарних місяці поспіль, які передують звітній даті, але не більше, ніж вартість, визначена в договорі застави/договорі про встановлення довірчої власності; з коефіцієнтом ліквідності згідно з додатком 6 до цього Положення.

(пункт 114 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 05.12.2019 р. N 147)

115. Банк із метою розрахунку розміру кредитного ризику використовує вартість застави/забезпечення на підставі права довірчої власності у вигляді біологічних активів за одночасного дотримання таких умов:

(абзац перший пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

1) договір про надання кредиту та/або договір застави/договір про встановлення довірчої власності визначають: докладний опис предмета застави/забезпечення на підставі права довірчої власності; періодичність здійснення переоцінки застави/забезпечення на підставі права довірчої власності з дотриманням термінів, передбачених у цьому розділі; право банку/аутсорсера на постійній основі здійснювати контроль за наявністю/належною схоронністю/вибуттям/заміною біологічних активів на інші;

(підпункт 1 пункту 115 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

2) біологічні активи, що передаються в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності, зберігаються в умовах, що забезпечують їх належну схоронність та якість (спеціальні приміщення), ураховують строки та умови збереження (підтримання оптимальних вологості, температурного режиму, циркуляції повітря тощо);

(підпункт 2 пункту 115 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

3) банк/аутсорсер здійснює належний контроль за наявністю/ належною схоронністю/вибуттям/заміною біологічних активів на інші. Такий контроль передбачає, що вибуття/заміна біологічних активів на інші не можуть бути здійснені без згоди банку/аутсорсера; уключає відстеження запасів біологічних активів, їх динаміки, суттєвих змін видів і характеристик (кількісних та якісних, які впливають на їх ринкову вартість), що надходять замість тих, що вибувають.

(абзац перший підпункту 3 пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Абзац другий підпункту 3 пункту 115 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Порядок організації та забезпечення належного контролю за заставою/забезпеченням на підставі права довірчої власності у вигляді біологічних активів банк визначає у внутрішньобанківських положеннях.

(абзац другий підпункту 3 пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

116. Банк приймає до розрахунку кредитного ризику вартість застави/забезпечення на підставі права довірчої власності у вигляді біологічних активів за умови їх відповідності вимогам пункту 115 розділу X цього Положення; в обсязі, що відповідає середньомісячному залишку за останні три календарних місяці поспіль, які передують звітній даті, але не більше, ніж вартість, визначена в договорі застави/договорі про встановлення довірчої власності; за нижчою між балансовою та ринковою вартостями; з коефіцієнтом ліквідності згідно з додатком 6 до цього Положення.

(пункт 116 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 05.12.2019 р. N 147)

117. Банк із метою розрахунку розміру кредитного ризику використовує вартість застави/забезпечення на підставі права довірчої власності, яка є забезпеченням за двома (або більше) кредитними операціями, у тому числі за договорами наступної застави, якщо першочергове право вимоги на предмет застави/забезпечення на підставі права довірчої власності як заставодержателю належить банку у частині, пропорційній розміру заборгованості за кожною кредитною операцією.

(пункт 117 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

118. Якщо погашення боргу за одним із таких кредитів прострочено понад 30 календарних днів, то предмет застави/забезпечення на підставі права довірчої власності може братися до розрахунку величини кредитного ризику за всіма кредитами за умови, що в договорах про надання кредитів, забезпеченням за якими є один предмет застави/забезпечення на підставі права довірчої власності, у разі невиконання боржником умов одного з договорів передбачено право банку на дострокове стягнення боргу за всіма іншими кредитами та/або його дострокового погашення за рахунок реалізації предмета застави/забезпечення на підставі права довірчої власності. Якщо такої умови в договорах про надання кредиту немає, то предмет застави/забезпечення на підставі права довірчої власності використовується з метою зменшення ризику за одним із кредитів, погашення боргу за яким прострочено понад 30 календарних днів.

(пункт 118 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

119. У разі погашення простроченого боргу за кредитом використання банком цього предмета застави/забезпечення на підставі права довірчої власності за іншими кредитами в одному банку з метою зменшення ризику відновлюється.

(пункт 119 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

120. Банк із метою розрахунку розміру кредитного ризику за непрацюючим активом, заставою/забезпеченням на підставі права довірчої власності за яким є майно/майнові права, визначені в пунктах 12 - 28 таблиці додатка 6 до цього Положення, бере до розрахунку їх вартість:

(абзац перший пункту 120 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 05.12.2019 р. N 147)

1) від 1 дня визнання активу непрацюючим до 730 днів уключно - в обсязі не більше 100 відсотків;

(підпункт 1 пункту 120 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26)

2) від 731 до 1095 днів уключно - в обсязі не більше 70 відсотків за умови наявності документально підтвердженого обґрунтованого судження щодо ймовірності реалізації забезпечення;

(підпункт 2 пункту 120 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26)

3) від 1096 до 1460 днів уключно - в обсязі не більше 50 відсотків за умови наявності документально підтвердженого обґрунтованого судження щодо ймовірності реалізації забезпечення;

(підпункт 3 пункту 120 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26)

4) від 1461 днів - 0 %.

(підпункт 4 пункту 120 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26)

Вимоги пункту 120 розділу X цього Положення не поширюються на предмети застави/забезпечення на підставі права довірчої власності, звернення стягнення / реалізація на які / яких обмежена Законами України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті", "Про фінансову реструктуризацію" та "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" у частині застави/забезпечення на підставі права довірчої власності, що розташована на території районів та міст обласного значення, не включених до переліку, затвердженого Указом Президента України від 07 лютого 2019 року N 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях".

(пункт 120 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75
,
абзац шостий пункту 120 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147,
від 05.03.2020 р. N 24)

121. Банк не бере до розрахунку розміру кредитного ризику вартість забезпечення, якщо воно:

1) належить до переліку, визначеного в пунктах 1, 2 додатка 6 до цього Положення, і надано за кредитом, який банк визнає непрацюючим понад 90 днів поспіль (крім умов, зазначених у підпунктах 2 та 3 цього пункту);

(підпункт 1 пункту 121 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 49)

2) належить до переліку, визначеного в пунктах 1, 2 додатка 6 до цього Положення, за кредитом, який банк визнає непрацюючим понад 365 днів поспіль, і наданим боржнику, щодо якого запроваджено процедуру фінансової реструктуризації, учасниками якої є банки - резиденти України, за умови, що строк дії забезпечення не менше ніж строк фінансової реструктуризації боржника та банк зберігає право звернути стягнення на таке забезпечення як протягом проведення процедури такої реструктуризації, так і після її завершення;

(підпункт 2 пункту 121 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 49)

3) належить до переліку, визначеного в пунктах 1, 2 додатка 6 до цього Положення, за кредитом, який банк визнає непрацюючим понад 1095 днів поспіль, і наданим боржнику щодо якого запроваджено процедуру фінансової реструктуризації, учасниками якої є банки - резиденти України, банки-нерезиденти, іноземні державні експортні кредитні агенції, міжнародні фінансові організації, утримувачі єврооблігацій, за умови, що строк дії забезпечення не менше ніж строк фінансової реструктуризації боржника та банк зберігає право звернути стягнення на таке забезпечення як протягом проведення процедури такої реструктуризації, так і після її завершення;

(підпункт 3 пункту 121 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 49)

31) надано банку заставодавцем/довірчим засновником, який є пов'язаною з ним особою відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність", за кредитом, прострочення погашення боргу за яким становить більше ніж 30 календарних днів;

(пункт 121 доповнено підпунктом 31 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
підпункт 31 пункту 121 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

4) належить до переліку, визначеного в пунктах 3 - 12 таблиці додатка 6 до цього Положення, за кредитом, який банк визнає непрацюючим понад 90 днів поспіль;

(підпункт 4 пункту 121 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

5) належить до переліку, визначеного в пунктах 13 - 28 таблиці додатка 6 до цього Положення, за кредитом, який банк визнає непрацюючим понад 1460 днів поспіль;

(підпункт 5 пункту 121 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 49,
від 05.12.2019 р. N 147)

6) не відповідає іншим вимогам щодо забезпечення, визначеним цим Положенням.

XI. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника/контрагента, уключеного до групи фінансових активів

(назва розділу XI із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

122. Банк об'єднує фінансові активи з однорідними характеристиками в групи з однорідними характеристиками (далі - групи) та розраховує розмір кредитного ризику на груповій основі, використовуючи формулу (3).

(пункт 122 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

123. Такими характеристиками, зокрема, є:

1) спрямованість [кредит, наданий боржнику - фізичній особі або боржнику - юридичній особі (крім боржників - ОСББ та ЖБК), кредит, наданий боржнику - ОСББ та/або ЖБК; фінансова дебіторська заборгованість];

(підпункт 1 пункту 123 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

2) вид продукту (зокрема, споживчі кредити; іпотечні кредити; кредити на придбання транспортних засобів; кредити, надані боржнику - фізичній особі, яка є суб'єктом господарювання, на придбання майна, товарів (робіт, послуг), пов'язаних з підприємницькою діяльністю; кредити, надані юридичним особам, ОСББ та/або ЖБК; інші кредити, що відповідають умовам однорідності для включення до відповідної групи; фінансова дебіторська заборгованість);

(підпункт 2 пункту 123 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75,
від 05.12.2019 р. N 147)

3) дрібність (загальна сума боргу за кредитами одного боржника, уключеними до будь-якої групи, не може перевищувати 0,2 відсотка від загальної суми боргу за відповідною групою), яка застосовується одноразово (без циклічності) до кредитів, які об'єднуються в:

групи кредитів, наданих боржникам - юридичним особам (крім боржників - ОСББ та ЖБК);

(абзац другий підпункту 3 пункту 123 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

групи кредитів, наданих боржникам - фізичним особам, заставою за якими є предмети іпотеки;

групи кредитів, наданих боржникам - фізичним особам, заставою за якими є придбані транспортні засоби;

групи кредитів, наданих боржникам - фізичним особам, заставою за якими є інші види застави;

групи кредитів, наданих боржникам - фізичним особам, які є суб'єктами господарювання, на придбання майна, товарів (робіт, послуг), пов'язаних з підприємницькою діяльністю;

(підпункт 3 пункту 123 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

4) суттєвість розміру індивідуальних вимог (максимальна сума боргу за кількома кредитами одного боржника/контрагента, уключеними до групи, не може перевищувати встановлену цим Положенням для відповідної групи граничну суму);

5) періодичність та обсяг сплати боргу боржником, визначені умовами договору про надання кредиту (щомісяця або щокварталу в обсязі, що є не меншим, ніж обсяг доходів, що визнаватимуться банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку).

(пункт 123 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

124. Банк об'єднує в групи фінансову дебіторську заборгованість, за якою строк погашення згідно з умовами договору не перевищує трьох місяців та загальна сума боргу контрагента не перевищує 20 тис. грн., або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, визначений за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату оцінки кредитного ризику (далі - групи фінансової дебіторської заборгованості).

125. Банк за групами фінансової дебіторської заборгованості визначає клас контрагентів, ґрунтуючись на своєчасності погашення боргу (залежно від кількості календарних днів прострочення погашення боргу).

(пункт 125 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

126. Банк за групами фінансової дебіторської заборгованості визначає значення коефіцієнта:

1) ймовірності дефолту (PD) контрагентів - на підставі визначеного класу згідно з таблицею 9 додатка 9 до цього Положення;

2) втрат у разі дефолту (LGD), що дорівнює "1".

(пункт 126 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

127. Банк об'єднує в групи кредити, надані боржникам - фізичним особам, за якими загальна сума боргу кожного з боржників не перевищує 2000 тис. грн., або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, визначений за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату оцінки кредитного ризику (далі - група кредитів фізичних осіб), які є одночасно однорідними за видом застави (кредити, заставою за якими є предмети іпотеки, що відповідають критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення; кредити, заставою за якими є придбані транспортні засоби, що відповідають критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення; кредити, заставою за якими є інші види застави, що відповідають критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення; кредити, застави за якими немає або вона не відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення).

(пункт 127 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

1271. Банк об'єднує в групи кредити, надані боржникам - фізичним особам, які є суб'єктами господарювання, на придбання майна, товарів (робіт, послуг), пов'язаних з підприємницькою діяльністю, за якими загальна сума боргу кожного з боржників за такими кредитами не перевищує 5000 тис. грн, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, визначений за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату оцінки кредитного ризику (далі - група кредитів фізичних осіб, які є суб'єктами господарювання, для здійснення підприємницької діяльності).

(розділ XI доповнено пунктом 1271 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
пункт 1271 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

1272. Банк визначає клас боржника за кредитами, уключеними до груп кредитів фізичних осіб та до груп кредитів фізичних осіб, які є суб'єктами господарювання, для здійснення підприємницької діяльності, ґрунтуючись на своєчасності погашення боргу (залежно від кількості днів прострочення погашення боргу).

(розділ XI доповнено пунктом 1272 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

128. Банк за кредитами, уключеними до груп кредитів фізичних осіб, визначає значення коефіцієнта:

1) ймовірності дефолту (PD) боржників - на підставі визначеного класу згідно з таблицею 6 додатка 9 до цього Положення;

2) втрат у разі дефолту (LGD) - залежно від рівня покриття боргу вартістю предмета застави та кількості календарних днів прострочення боргу згідно з таблицею 6 додатка 9 до цього Положення.

(підпункт 2 пункту 128 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

(пункт 128 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

1281. Банк за кредитами, уключеними до групи кредитів фізичних осіб, які є суб'єктами господарювання, для здійснення підприємницької діяльності, визначає значення коефіцієнта:

1) ймовірності дефолту (PD) боржників - на підставі визначеного класу згідно з таблицею 7 додатка 9 до цього Положення;

2) втрат у разі дефолту (LGD) - залежно від рівня покриття боргу вартістю предмета застави згідно з таблицею 7 додатка 9 до цього Положення.

(розділ XI доповнено пунктом 1281 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

129. Банк об'єднує в групи кредити, надані боржникам - юридичним особам, за якими загальна сума боргу кожного з боржників не перевищує 5000 тис. грн або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, визначений за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату оцінки кредитного ризику (далі - група кредитів юридичних осіб), які є одночасно однорідними за:

(абзац перший пункту 129 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.12.2018 р. N 146)

1) видом застави (кредити, забезпечені заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення; кредити, застави за якими немає або вона не відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення);

2) своєчасністю погашення боргу (кількість календарних днів прострочення боргу не перевищує 30 календарних днів).

(пункт 129 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

1291. Банк об'єднує в групи кредити, надані боржнику - ОСББ та ЖБК, загальна сума боргу за якими не перевищує 250 тис. грн. (далі - група кредитів ОСББ та/або ЖБК), які є одночасно однорідними за:

(абзац перший пункту 1291 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

1) видом застави (кредити, забезпечені заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення; кредити, застави за якими немає або вона не відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X цього Положення);

2) своєчасністю погашення боргу (кількість календарних днів прострочення боргу не перевищує 30 календарних днів).

(розділ XI доповнено пунктом 1291 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

130. Банк за кредитами, уключеними до груп кредитів юридичних осіб та до груп кредитів ОСББ та/або ЖБК, визначає клас 1 таких боржників.

(пункт 130 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

131. Банк за кредитами, уключеними до груп кредитів юридичних осіб та до груп кредитів ОСББ та/або ЖБК, визначає значення коефіцієнта:

(абзац перший пункту 131 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

1) ймовірності дефолту (PD) таких боржників - згідно з таблицею 8 додатка 9 до цього Положення;

2) втрат у разі дефолту (LGD) - залежно від рівня покриття боргу вартістю предмета застави згідно з таблицею 8 додатка 9 до цього Положення.

(пункт 131 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

132. Банк не включає до:

1) груп кредитів юридичних осіб та до груп кредитів ОСББ та/або ЖБК - кредит, наданий боржнику, щодо якого на дату включення кредиту до групи фінансових активів є ознака, що свідчить про настання події дефолту, визначеної в розділі XVIII цього Положення;

(підпункт 1 пункту 132 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75,
від 16.05.2019 р. N 70)

2) груп кредитів юридичних осіб та груп кредитів фізичних осіб, які є суб'єктами господарювання, для здійснення підприємницької діяльності, груп кредитів ОСББ та/або ЖБК та груп кредитів фізичних осіб - кредит, за яким умовами договору про надання кредиту передбачено, що періодичність та/або обсяг сплати боргу боржником є рідшими, ніж щомісяця або щокварталу та/або в обсязі меншому, ніж обсяг доходів, що визнаватимуться банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку;

(підпункт 2 пункту 132 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75,
від 05.12.2019 р. N 147)

(пункт 132 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

3) груп кредитів юридичних осіб, груп кредитів ОСББ та/або ЖБК - придбаний (створений) знецінений кредит;

(пункт 132 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

4) груп кредитів юридичних осіб та до груп кредитів ОСББ та/або ЖБК - кредит, наданий боржнику із класом 9 або 10 за інформацією в Кредитному реєстрі.

(пункт 132 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

XII. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за коштами, розміщеними в інших банках

133. Банк визначає розмір кредитного ризику за коштами, розміщеними в інших банках.

(пункт 133 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

134. Банк визначає клас контрагента за коштами, розміщеними в інших банках, відповідно до вимог розділу VI цього Положення.

135. Банк коригує визначений клас контрагента за коштами, розміщеними в інших банках, відповідно до вимог пункту 22 розділу II цього Положення, у тому числі:

1) належності контрагента до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів - згідно з вимогами пунктів 61 - 64 розділу IV цього Положення;

2) ознак, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/ контрагента, - згідно з розділом XVII цього Положення;

3) вимог щодо визнання, припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента - згідно з розділом XVIII цього Положення.

4) підпункт 4 пункту 135 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

136. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за коштами, розміщеними в інших банках, виходячи зі скоригованого класу:

контрагента, що є резидентом, - згідно з таблицею 3 додатка 9 до цього Положення;

контрагента, що є нерезидентом, - згідно з таблицею 4 додатка 9 до цього Положення.

137. Банк бере до розрахунку розміру кредитного ризику за коштами, розміщеними в інших банках як гарантійні депозити або грошове покриття за акредитивом, значення EAD, зменшене на суму покриття за таким акредитивом за умови, що заявник акредитива бере на себе ризики, пов'язані з відбором банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, і гарантійні депозити відповідають за строками та сумами відповідному акредитиву та обліковуються на окремих аналітичних рахунках.

138. Банк під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за коштами, розміщеними в інших банках, у межах установленого діапазону відповідно до вимог пунктів 29 - 31 розділу II цього Положення та згідно з методикою банку щодо визначення значень PD ураховує також події та обставини, що можуть спричинити припинення виконання боржником своїх зобов'язань.

XIII. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за дебіторською заборгованістю

139. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за дебіторською заборгованістю на індивідуальній основі або груповій основі. Банк здійснює оцінку кредитного ризику за дебіторською заборгованістю, яка обліковується за балансовими рахунками таких груп:

(абзац перший пункту 139 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

1) дебіторська заборгованість за операціями з банками;

2) дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку;

3) дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами;

4) дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку;

5) інші нараховані доходи;

6) дебетові суми до з'ясування;

7) дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.

140. Банк визначає клас 1 контрагента та значення коефіцієнта PD, що дорівнює "0", за дебіторською заборгованістю (крім дебіторської заборгованості, яка має ознаки безнадійної заборгованості, визначені Податковим кодексом України) за індексацією грошових заощаджень.

(пункт 140 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

141. Банк визначає клас контрагента за дебіторською заборгованістю, що є фінансовим активом (далі - фінансова дебіторська заборгованість), залежно від строків погашення боргу, передбачених договорами або правилами здійснення операцій/розрахунків, установлених законодавством України та внутрішньобанківськими положеннями.

142. Банк визначає клас та значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує три місяці, залежно від виду боржника - згідно з вимогами розділів IV - VII цього Положення відповідно.

143. Банк об'єднує в групи та визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за фінансовою дебіторською заборгованістю, за якою загальна сума боргу контрагента не перевищує 20 тис. грн., або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, визначений за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату оцінки кредитного ризику, та строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує трьох місяців, згідно з вимогами розділу XI цього Положення.

144. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців, та яка не відповідає вимогам пункту 143 розділу XIII цього Положення, застосовуючи формулу (1), з урахуванням фактора своєчасності сплати боргу відповідно до таблиці 9 додатка 9 до цього Положення, застосовуючи формулу (1).

(пункт 144 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

145. Банк здійснює розрахунок кількості календарних днів прострочення боргу за заборгованістю, яка обліковується за балансовими рахунками групи "Дебетові суми до з'ясування", починаючи з п'ятого робочого дня після дня списання коштів із рахунку банку.

146. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю залежно від кількості календарних днів визнання її в балансі банку - згідно з таблицею 9 додатка 9 до цього Положення.

XIV. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за похідними фінансовими активами

147. Банк визначає розмір кредитного ризику за похідними фінансовими активами, за якими позитивна переоцінка вартості активів за опціонними, форвардними та ф'ючерсними контрактами, а також суми перерахованої премії опціону обліковуються за балансовими рахунками таких груп:

1) похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

(підпункт 1 пункту 147 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75,
від 23.01.2018 р. N 3)

2) похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування.

148. Банк бере до розрахунку розміру кредитного ризику за похідним фінансовим активом значення EAD, що відповідає сумі позитивної переоцінки вартості активів за опціонними, форвардними та ф'ючерсними контрактами, а також сумі перерахованої премії опціону, що обліковується на відповідному балансовому рахунку.

149. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту контрагента за похідним фінансовим активом залежно від виду боржника - згідно з вимогами розділів IV - VII цього Положення відповідно.

XV. Загальні вимоги до визначення розміру кредитного ризику за цінними паперами

(назва розділу XV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

150. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за цінними паперами на індивідуальній основі. Банк здійснює оцінку кредитного ризику за цінними паперами, класифікованими до відповідних портфелів, крім цінних паперів, на які зменшується розмір регулятивного капіталу згідно з вимогами Інструкції N 368, які обліковуються за балансовими рахунками таких груп:

1) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

2) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

3) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

4) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

5) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

6) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

7) акції, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

8) боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

9) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

10) боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

11) боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю.

(пункт 150 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

151. Банк визначає клас 1 боржника, що є емітентом цінних паперів, та значення коефіцієнта PD, що дорівнює "0", за:

1) цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади України в національній валюті (гривні), Національним банком, міжнародними фінансовими організаціями;

(підпункт 1 пункту 151 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3,
від 07.11.2019 р. N 132)

11) підпункт 11 пункту 151 виключено

(пункт 151 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3
,
підпункт 11 пункту 151 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

2) вкладеннями в акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ.

152. Банк визначає клас боржника за активами у вигляді інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування не вище 10 та встановлює значення коефіцієнта PD, що дорівнює "1,0".

XVI. Порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - емітента цінних паперів

153. Банк визначає клас та значення коефіцієнта PD боржника, що є емітентом цінних паперів і має кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, дійсний на дату оцінки кредитного ризику:

1) за цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади України / органами місцевого самоврядування України в іноземній валюті, - на підставі кредитного рейтингу згідно з таблицею 11 додатка 9 до цього Положення;

(підпункт 1 пункту 153 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

2) за цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади інших країн / органами місцевого самоврядування інших країн, - на підставі кредитного рейтингу та виду валюти згідно з таблицею 11 додатка 9 до цього Положення;

(підпункт 2 пункту 153 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

3) за цінними паперами емітентів, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 155 розділу XVI цього Положення, що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж рівень "B-" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "B3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", - на підставі кредитного рейтингу згідно з таблицею 12 додатка 9 до цього Положення.

(підпункт 3 пункту 153 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

1531. Банк з метою визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржників, що є емітентами цінних паперів, які не відповідають вимогам пунктів 151 розділу XV та 153 розділу XVI цього Положення, застосовує зазначений нижче порядок.

(пункт 153 замінено двома новими пунктами 153 та 1531 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

154. Банк визначає періодичність здійснення оцінки фінансового стану боржника - емітента цінного папера самостійно з урахуванням наявної в банку інформації про емітента та обіг відповідного цінного папера, але не рідше одного разу на квартал.

155. Банк здійснює оцінку фінансового стану та визначає клас:

1) боржника - юридичної особи, що є емітентом цінних паперів, - згідно з вимогами розділу IV цього Положення (крім коригування на фактор своєчасності обслуговування боргу, який ураховується згідно з додатком 3 до цього Положення);

2) банку-боржника, що є емітентом цінних паперів, - згідно з вимогами розділу VI цього Положення (крім коригування на фактор своєчасності обслуговування боргу, який ураховується згідно з додатком 3 до цього Положення);

3) боржника - бюджетної установи, що є емітентом цінних паперів (крім визначених у підпункті 1 пункту 153 розділу XVI цього Положення), - згідно з вимогами розділу VII цього Положення (крім коригування на фактор своєчасності обслуговування боргу, який ураховується згідно з додатком 3 до цього Положення).

Банк визначає клас боржника - бюджетної установи, що є емітентом цінних паперів в іноземній валюті, за класом, нижчим із двох: визначеним згідно з пунктами 91 - 95 розділу VII цього Положення та визначеним на підставі кредитного рейтингу за міжнародною шкалою країни місцезнаходження боржника згідно з таблицею додатка 8 до цього Положення.

(пункт 155 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

156. Банк коригує визначений на підставі оцінки фінансового стану клас боржника - емітента цінних паперів із застосуванням коригуючих факторів, визначених у пункті 22 розділу II цього Положення, а саме:

(абзац перший пункту 156 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

1) належність боржника, що є емітентом цінних паперів, до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів - згідно з вимогами пунктів 61 - 64 розділу IV цього Положення;

2) додаткові характеристики - згідно з додатком 3 до цього Положення.

Банк у разі наявності в боржника - емітента цінних паперів додаткових характеристик, які відповідають різним класам, відносить такого боржника до нижчого (гіршого) класу;

3) ознаки, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента, - згідно з розділом XVII цього Положення (у частині, що не суперечить додатковим характеристикам, визначеним у додатку 3 до цього Положення);

4) вимоги щодо визнання, припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента - згідно з розділом XVIII цього Положення;

5) підпункт 5 пункту 156 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

6) інформацію з Кредитного реєстру про нижчий (гірший) від визначеного банком клас боржника:

якщо клас боржника 9 (для боржників - юридичних осіб, крім банків, бюджетних установ та юридичних осіб - боржників за кредитом під інвестиційний проект) - банк понижує визначений ним клас цього боржника - емітента цінних паперів на два класи, але не нижче 9;

якщо клас боржника 10 (для боржників - юридичних осіб, крім банків, бюджетних установ та юридичних осіб - боржників за кредитом під інвестиційний проект)/5 (для інших боржників - юридичних осіб, крім банків) - банк понижує визначений ним клас цього боржника - емітента цінних паперів на три/два класи.

(пункт 156 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

157. Банк під час визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - емітента цінних паперів у межах встановленого діапазону відповідно до вимог пунктів 29 - 31 розділу II цього Положення та згідно з методикою банку щодо визначення значення PD ураховує також поточну вартість цінного папера, наявну інформацію про обіг цінного папера на фондовому ринку, податкову та статистичну звітність боржника - емітента цінних паперів, інші події та обставини, що можуть свідчити про припинення виконання боржником своїх зобов'язань.

158. Якщо умовами емісії (випуску) цінних паперів передбачено забезпечення їх погашення у вигляді гарантій Кабінету Міністрів України в національній валюті (гривні), то за часткою вартості цінних паперів, покритих таким забезпеченням, визначається коефіцієнт імовірності дефолту боржника, що є емітентом цінних паперів, "0" з віднесенням такого боржника до класу 1.

(пункт 158 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

XVII. Ознаки, що свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента

159. Банк з метою забезпечення адекватної оцінки активу враховує ознаки, які свідчать про високий кредитний ризик боржника/контрагента.

160. Банк ураховує такі ознаки шляхом коригування класу боржника/контрагента.

161. Банк визначає клас боржника/контрагента не вище 5 (для боржників - юридичних осіб, крім банків, бюджетних установ та юридичних осіб - боржників за кредитом під інвестиційний проект) / 3 (для інших боржників) за наявності таких ознак:

(абзац перший пункту 161 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

1) боржник - юридична особа, включаючи емітента цінних паперів (нерезидент), не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою;

(підпункт 1 пункту 161 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

2) функціонування боржника - юридичної особи менше одного року з дати державної реєстрації (не застосовується в разі реорганізації боржника; належності боржника до групи; оцінки боржника за кредитом під інвестиційний проект);

3) прострочення боргу від 31 календарного дня і більше [з дати виконання зобов'язання (платежу) відповідно до умов договору] за (не застосовується в разі належності боржника/контрагента до групи):

(абзац перший підпункту 3 пункту 161 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

урахованим векселем;

факторинговою операцією.

162. Банк визначає клас боржника/контрагента не вище 9 (для боржників - юридичних осіб, крім банків, бюджетних установ та юридичних осіб - боржників за кредитом під інвестиційний проект) / 4 (для інших боржників) за наявності таких ознак:

(абзац перший пункту 162 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 23.01.2018 р. N 3,
враховуючи зміни, внесені
постановою Правління
 Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26
)

1) спрямування кредиту, наданого боржнику A, на погашення кредиту боржника B, що був використаний боржником B для погашення кредиту боржника C;

2) прострочення боргу від 61 календарного дня і більше [з дати виконання зобов'язання (платежу) відповідно до умов договору] за (не застосовується в разі належності боржника/контрагента до групи):

(абзац перший підпункту 2 пункту 162 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

урахованим векселем;

факторинговою операцією;

3) боржник - юридична особа має від'ємне значення капіталу на кінець року протягом трьох останніх років поспіль (у разі належності боржника до групи - застосовується до групи);

4) боржник - юридична особа має одночасно співвідношення (у разі належності боржника до групи - застосовується до групи):

короткострокових та довгострокових зобов'язань [ф. 1 (р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4] / [ф. 1-м (1-мс) (р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4)] до чистого доходу від реалізованої продукції (зароблених страхових премій) [ф. 2 (р. 2000 + р. 2010 гр. 3)] / чистого доходу від реалізації продукції [ф. 2-м (2-мс) р. 2000 гр. 3] на кінець останнього звітного періоду - більше 2,5 та

короткострокових та довгострокових зобов'язань (ф. 1 (р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4) або ф. 1-м (1-мс) (р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4)) до операційного прибутку (збитку) до відрахування амортизації (ф. 2 (р. 2190 - р. 2195 + р. 2515 гр. 3)) / операційного прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) [ф. 2-м (2-мс) (р. 2000 - р. 2050 гр. 3)] на кінець останнього звітного періоду - більше 5, або операційний прибуток (збиток) до відрахування амортизації/операційний прибуток (збиток) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має від'ємне/нульове значення.

Для квартальної фінансової звітності розрахунок показників здійснюється після їх приведення до річного виміру згідно з вимогами пунктів 8 - 12 та з урахуванням умов, зазначених в абзаці другому підпункту 3 пункту 5 додатка 7 до цього Положення;

(абзац четвертий підпункту 4 пункту 162 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 11.02.2020 р. N 17)

5) розміщення банком коштів на кореспондентському рахунку в банку-контрагенті, що є нерезидентом, із кредитним рейтингом за міжнародною шкалою, що є нижчим, ніж рівень "BB+" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/рівень "Ba1" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", кількість трансакцій (крім нарахування доходів) за яким упродовж трьох місяців поспіль, що передують даті оцінки, становила менше двох;

(підпункт 5 пункту 162 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

6) банк сформував судження про відсутність дефолту боржника/контрагента за подією, визначеною в підпункті 10 пункту 166 розділу XVIII цього Положення.

(пункт 162 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

163. Банк визначає клас банка-боржника/контрагента не вище 4 за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, які є знерухомленими/обтяженими.

(пункт 163 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

XVIII. Визнання, припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента

164. Банк визнає дефолт боржника/контрагента та визначає його клас не вище 10 (для боржників - юридичних осіб, крім банків, бюджетних установ та юридичних осіб - боржників за кредитом під інвестиційний проект)/5 (для інших боржників)/2 (для контрагентів за короткостроковою фінансовою дебіторською заборгованістю та за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю) за настання однієї або обох із таких подій:

(абзац перший пункту 164 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

1) боржник/контрагент (крім іншого банку) прострочив погашення боргу перед банком більш ніж на 90 календарних днів. Банк-боржник/контрагент прострочив погашення боргу/не виконав вимогу банку більш ніж на 30 календарних днів;

2) боржник/контрагент не спроможний забезпечити в повному обсязі виконання зобов'язань перед банком, його материнською та дочірніми установами в установлений договором/договорами строк без застосування банком процедури звернення стягнення на забезпечення (за наявності).

165. Банк визнає подію дефолту, зазначену в підпункті 2 пункту 164 розділу XVIII цього Положення, такою, що настала, за наявності хоча б однієї з наведених нижче або визначених банком ознак:

(абзац перший пункту 165 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

1) сформований банком резерв під зменшення корисності наданого боржнику фінансового активу становить 50 та більше відсотків боргу;

2) унесені зміни до умов договору / умови укладеного договору, у тому числі пов'язані з реструктуризацією боргу [крім реструктуризації боргу, яка здійснена відповідно до вимог законів України щодо фінансової реструктуризації або реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, за якою боржником виконуються умови договору], передбачають:

(абзац перший підпункту 2 пункту 165 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26)

прощення частини боргу та/або,

капіталізацію або заміну на інший актив нарахованих та несплачених відсотків за більш ніж 90 календарних днів. Відлік кількості календарних днів нарахованих та несплачених відсотків здійснюється від першого дня нарахування згодом капіталізованих або замінених на інший актив відсотків;

(абзац третій підпункту 2 пункту 165 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

3) боржник/контрагент заявив про банкрутство;

4) боржника/контрагента визнано банкрутом/розпочато процедуру ліквідації (припинення) юридичної особи в установленому законодавством порядку/банк-боржник за рішенням Національного банку віднесено до категорії неплатоспроможних/відкликано банківську ліцензію;

5) банк порушив проти боржника/контрагента справу про банкрутство у встановленому законодавством України порядку;

6) банк ухвалив рішення про конвертацію (переведення) частини або всієї суми боргу боржника/контрагента в капітал боржника/контрагента (за винятком випадків, передбачених законом України щодо фінансової реструктуризації);

7) хоча б один із кредитних рейтингів за міжнародною шкалою боржника - юридичної особи понижено до рівня "D" за класифікацією рейтингового агентства "Standard&Poor's" або рейтингового агентства "Fitch Ratings"/до рівня "C" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

(підпункт 7 пункту 165 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

8) відбулася повторна/наступна заміна активу на інший актив;

9) унесені зміни до умов договору, не пов'язані з реструктуризацією, у частині збільшення строків користування активом, наданим боржнику, який не спроможний погасити борг без реалізації застави, попри відсутність на дату оцінки кредитного ризику прострочення погашення боргу.

Продовження строку дії окремого траншу в рамках відкритої банком боржнику кредитної лінії не є внесенням змін до умов договору щодо збільшення строків користування активом;

10) за одним із активів боржника/контрагента відбулося списання боргу за рахунок сформованого резерву;

(підпункт 10 пункту 165 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

11) за одним із активів боржника/контрагента відбувся продаж зі збитком в обсязі 20 або більше відсотків боргу;

(підпункт 11 пункту 165 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

12) за одним із активів боржника, який є лізингоотримувачем, відбулось анулювання банком лізингового договору у зв'язку з порушенням боржником (лізингоотримувачем) умов договору;

(підпункт 12 пункту 165 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

13) продаж банком активу/відступлення права вимоги за активом із відстроченням платежу більше ніж на сім календарних днів відповідно до умов договору про продаж активу/відступлення права вимоги (у тому числі із урахуванням унесених змін до договору про продаж активу), який супроводжується однією або більше з таких подій:

на дату оцінки кредитного ризику контрагент, що купує актив, сплатив банку менше 30 відсотків його вартості/сплату за активом не здійснював;

контрагент сплачує за активом одним платежем у кінці строку дії договору про продаж активу або сплачує більшу частку вартості активу наближено до кінця строку дії договору про продаж активу;

14) є прострочення боргу більше ніж на 90 календарних днів [з дати виконання зобов'язання (платежу) відповідно до умов договору] за:

урахованим векселем;

факторинговою операцією;

15) боржника, що є емітентом цінних паперів, згідно з порядком, передбаченим нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уключено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

16) є затримка погашення номінальної вартості або процентів понад сім календарних днів за борговими цінними паперами;

17) у банку:

немає фінансової звітності боржника - юридичної особи за останній звітний період понад три місяці після термінів подання, визначених у пункті 48 розділу IV цього Положення;

немає фінансової звітності групи юридичних осіб під спільним контролем, до якої належить боржник, за останній звітний період понад три місяці після термінів подання, визначених у пункті 48 розділу IV цього Положення;

немає розшифрування даних форми N 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" (графи 2000) Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 або 25 річної фінансової звітності боржника - юридичної особи за останній звітний рік щодо структури доходів;

фінансова звітність боржника / групи юридичних осіб під спільним контролем, до якої належить боржник, дані якої були використані банком під час оцінки фінансового стану такого боржника, не відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" / вимогам абзацу другого підпункту 1 пункту 48 розділу IV цього Положення / вимогам законодавства країни місцезнаходження боржника - нерезидента / материнської компанії / контролера;

фінансова звітність боржника / групи юридичних осіб під спільним контролем, до якої належить боржник, має негативну думку суб'єкта аудиторської діяльності/відмову суб'єкта аудиторської діяльності від висловлення думки;

(підпункт 17 пункту 165 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
від 23.01.2018 р. N 3
,
від 03.05.2018 р. N 49
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

18) боржник скористався передбаченою умовами договору про надання кредиту можливістю змін попередніх умов виконання ним зобов'язань на такі, що відповідають ознакам, визначеним у цьому пункті;

19) значення хоча б одного з кількісних показників фінансової стійкості (коефіцієнти DSCRi, DSCRc, ICRc, LLCRc) юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект є меншим 1;

(пункт 165 доповнено підпунктом 19 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

20) значення кількісного показника фінансової стійкості (коефіцієнт Чкк) юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект є більшим, ніж 90 %;

(пункт 165 доповнено підпунктом 20 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

21) критерії оцінки класу юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект та їх характеристики, крім визначених у підпунктах 19 та 20 пункту 165 розділу XVII цього Положення кількісних показників фінансової стійкості (DSCRi, DSCRc, ICRc, LLCRc та Чкк), ураховані в обсязі меншому, ніж 70 % від переліку, установленого в додатку 10 до цього Положення;

(пункт 165 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

22) банк визначив 5 клас боржника - фізичної особи внаслідок застосування вимог підпункту 5 пункту 79 розділу V цього Положення;

(пункт 165 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

23) результати оцінки фінансового стану боржника - фізичної особи/боржника - банку/боржника - бюджетної установи відповідають характеристикам, визначеним у підпункті 5 пункту 76 розділу V / підпункті 5 пункту 85 розділу VI / підпункті 5 пункту 94 розділу VII цього Положення;

(пункт 165 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

24) строк визнання дебіторської заборгованості за господарською діяльністю в балансі банку відповідає строку, визначеному в колонці 2 пункту 2 таблиці 9 додатку 9 до цього Положення;

(пункт 165 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

25) банк визначив 10/5/2 клас боржника/контрагента внаслідок застосування вимог пункту 27 розділу II цього Положення;

(пункт 165 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

26) боржник - центральний орган виконавчої влади іншої країни / орган місцевого самоврядування іншої країни, що є емітентом цінних паперів і не має кредитного рейтингу за міжнародною шкалою.

(пункт 165 доповнено підпунктом 26 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

Для контрагентів за короткостроковою фінансовою дебіторською заборгованістю та за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю застосовуються тільки ознаки, визначені в підпунктах 24 та 25 пункту 165 розділу XVIII цього Положення.

(пункт 165 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

166. Банк визнає подію дефолту, зазначену в підпункті 2 пункту 164 розділу XVIII цього Положення, такою, що настала, за наявності хоча б однієї з наведених нижче або визначених банком ознак, якщо банк на підставі судження не довів відсутності дефолту боржника/контрагента в разі:

(абзац перший пункту 166 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

1) сплати боргу боржником (крім боргу за кредитом під інвестиційний проект; кредитом, наданим на виробничі цілі із сезонним або циклічним характером виробництва; кредитом, наданим боржнику, що є учасником групи, консолідована/комбінована звітність якого свідчить про можливість забезпечення його фінансової стійкості) в обсязі менше ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку;

2) унесення змін до умов договору, пов'язаних із реструктуризацією боргу [крім: реструктуризації боргу, яка здійснена відповідно до вимог законів України щодо фінансової реструктуризації або реструктуризації зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, за якою боржником виконуються умови договору], яка пов'язана з фінансовими труднощами боржника, що мають такі ознаки:

клас боржника, визначений банком на момент проведення реструктуризації, - не вище 8 (для боржників - юридичних осіб, крім банків, бюджетних установ та юридичних осіб - боржників за кредитом під інвестиційний проект) / 4 (для інших боржників), та/або

(абзац другий підпункту 2 пункту 166 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

на момент проведення реструктуризації боржник прострочив погашення боргу більше ніж на 30 календарних днів;

3) унесення змін до умов договору, за відсутності яких актив був би віднесений банком до категорії непрацюючих активів;

(підпункт 3 пункту 166 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

4) зменшення відсоткової ставки більш ніж на 30 відсотків від первинних умов договору внаслідок зміни попередніх умов договору, не пов'язаних із реструктуризацією, не спричинене зміною ринкових умов;

5) якщо в боржника - юридичної особи на звітну дату немає власних/орендованих основних засобів або іншого майна, необхідного для здійснення діяльності (виробничого обладнання, складських приміщень, транспортних засобів, торгових або офісних приміщень тощо), що генерує грошові потоки в обсягах, необхідних для погашення кредиту;

6) якщо в банку немає інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) боржника - юридичної особи;

7) якщо в штаті боржника - юридичної особи немає персоналу, необхідного для здійснення операційної діяльності;

8) якщо немає боржника - юридичної особи за зазначеною ним адресою місцезнаходження;

9) якщо боржник скористався передбаченою умовами договору про надання кредиту можливістю змін попередніх умов виконання ним зобов'язань на такі, що відповідають ознакам, визначеним у цьому пункті;

10) банк визначив 10/5 клас боржника/контрагента внаслідок застосування вимог підпункту 6 пункту 59 розділу IV, підпункту 5 пункту 673 розділу IV1, підпункту 4 пункту 96 розділу VII та підпункту 6 пункту 156 розділу XVI цього Положення.

(пункт 166 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

167. Банк може ухвалити рішення про припинення визнання дефолту боржника/контрагента за одночасного виконання таких умов:

1) боржник/контрагент поновив регулярні платежі, тобто впродовж щонайменше 180 календарних днів поспіль від дня запровадження банком заходів, спрямованих на відновлення його здатності обслуговувати борг, забезпечує щомісячне або впродовж 365 днів - щоквартальне погашення основного боргу, або процентів у сумі не менше ніж сума нарахованих процентів за ставкою, визначеною в договорі, за відповідний період (місяць, квартал);

11) з моменту усунення події/подій, на підставі якої/яких було визнано дефолт боржника, минуло щонайменше 180 днів;

(пункт 167 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

2) жодне із зобов'язань боржника/контрагента на дату ухвалення рішення про припинення визнання дефолту боржника/контрагента не є простроченим більше ніж на 30 календарних днів;

3) банк має документально підтверджене обґрунтоване судження, що боржник/контрагент попри наявні фінансові труднощі спроможний обслуговувати борг.

Абзац шостий пункту 167 виключено

(пункт 167 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26
,
абзац шостий пункту 167 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.11.2018 р. N 123)

168. Банк у разі припинення визнання дефолту боржника/контрагента, попередньо визнаного банком виходячи з настання подій/події дефолту, визначених/визначеної у пунктах 165 та 166 розділу XVIII цього Положення (за винятком подій, визначених у підпунктах 1, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 17, 23, 24 та 25 пункту 165 розділу XVIII цього Положення), не визнає такі події/подію як події/подію дефолту повторно.

(пункт 168 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. заступника Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Перелік методик та процедур, які мають бути передбачені внутрішньобанківськими положеннями щодо визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

1. Внутрішньобанківські положення щодо визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями мають передбачати, зокрема:

1) порядок проведення активних банківських операцій, у тому числі порядок прийняття рішення та проведення реструктуризації кредитів;

2) порядок включення/виключення фінансових активів до/з групи фінансових активів;

3) порядок накопичення, документування та систематичного оновлення інформації про своєчасність сплати боргу боржником/контрагентом;

4) окремі методики оцінки фінансового стану та визначення класу (у тому числі опис переліку основних джерел інформації та даних, що використовуються) боржника/контрагента, в тому числі який є учасником групи юридичних осіб під спільним контролем / групи пов'язаних контрагентів, для:

юридичних осіб;

фізичних осіб (у тому числі суб'єктів господарювання);

банків (у тому числі нерезидентів);

бюджетних установ;

боржників - емітентів цінних паперів;

5) окремі порядки формування, статистичного підтвердження та документування власного досвіду банку щодо:

коефіцієнтів PD та LGD за групами фінансових активів;

дефолтів боржників/контрагентів та втрат за активами;

ризиків, на які наражається боржник/контрагент унаслідок участі в групі юридичних осіб під спільним контролем/групі пов'язаних контрагентів;

6) методику визначення значень коефіцієнтів PD та LGD в межах встановлених діапазонів значень згідно з вимогами цього Положення;

7) порядок визнання/припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента;

8) окремі порядки розрахунку розміру кредитного ризику за:

активом/наданим фінансовим зобов'язанням за видами активів/наданих фінансових зобов'язань (на індивідуальній та груповій основі);

цінним папером, що містить, у тому числі докладні перелік та опис критеріїв, що враховуються банком під час оцінки кредитного ризику за цінними паперами;

наявного додаткового забезпечення та/або рейтингових оцінок;

дебіторською заборгованістю;

9) порядки та процедури щодо роботи банку із заставою, зокрема:

порядок здійснення правового аналізу документів під час укладення договору застави за кредитом з метою юридичного обґрунтування своїх прав як заставодержателя;

процедуру страхування предмета застави;

порядок визначення ринкової вартості предметів застави та здійснення її переоцінки (для оцінки, що здійснюється оцінювачем майна - працівником банку, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, визначаються процедури проведення ним оцінки (переоцінки, перегляду вартості), застосовувані методики оцінки, зміст і форма внутрішнього документа про оцінку майна);

процедури і методи перевірки наявності та якості предметів застави, оформлення результатів перевірки залежно від їх виду;

процедури реалізації забезпечення;

10) порядок здійснення контролю за правильністю розрахунку розміру кредитного ризику за активами/наданими фінансовими зобов'язаннями;

11) порядок формування та ведення кредитної документації.

 

(відмітка до додатка 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

Вимоги до кредитної документації (справи) боржника

1. Кредитна документація (справа) повинна містити дані, зазначені нижче.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.08.2017 р. N 75)

2. Установчі та реєстраційні документи боржника, у тому числі:

1) установчі та реєстраційні документи (для юридичних осіб);

2) копії відповідних сторінок паспорта;

(підпункт 2 пункту 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

21) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб), що не є обов'язковою, якщо в паспорті цієї особи:

контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова";

(пункт 2 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

3) інформація щодо юридичної структури боржника/групи (для юридичних осіб) із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків);

4) інформація про менеджмент боржника (для юридичних осіб).

3. Документація про прийняття рішення щодо надання кредиту:

1) письмове клопотання (заява) боржника про надання кредиту;

2) бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, наявність впливу фактору сезонності або циклічності (для юридичних осіб);

3) інформація, надана боржником та документально підтверджена іншими банками або отримана банком із Кредитного реєстру, про:

(абзац перший підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо);

наявність простроченої заборгованості;

4) інформація про стан виконання зобов'язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію (за наявності);

5) звіт суб'єкта аудиторської діяльності з висловленою думкою / відмовою від висловлення думки щодо фінансової звітності боржника (за наявності);

(підпункт 5 пункту 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3)

6) висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника;

7) рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту;

8) договір про надання кредиту і додаткові договори до нього;

9) документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту та додаткові договори до нього від імені боржника/контрагента банку.

4. Документи щодо застави / забезпечення на підставі права довірчої власності (включаючи її/його моніторинг):

1) договори застави (іпотеки) / договори про встановлення довірчої власності, додаткові договори до них, гарантійні листи;

2) документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договори застави (іпотеки) / договори про встановлення довірчої власності, додаткові договори до них від імені боржника / контрагента банку;

3) юридична документація заставодавця /довірчого засновника / поручителя;

4) копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення;

5) документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна / забезпечення на підставі права довірчої власності;

6) документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна / забезпечення на підставі права довірчої власності (акти, довідки, договори страхування майна, що відповідають умовам, визначеним у підпункті 4 пункту 107 розділу X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, матеріали перевірок);

7) документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України;

8) договори страхування заставленого майна / забезпечення на підставі права довірчої власності, документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

5. Документація щодо моніторингу, супроводження кредиту:

1) інформація про перевірку спрямування кредитних коштів;

2) контракти та/або договори про купівлю-продаж (за наявності);

3) фінансова звітність та розшифрування даних форм N 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" (графа 2000) річної фінансової звітності боржника за останній звітний рік щодо структури доходів (для юридичних осіб) відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 або 25; інформація про доходи (для фізичних осіб, клас яких визначається на підставі оцінки фінансового стану) боржника; фінансова та бюджетна звітність (для бюджетної установи);

4) інформація щодо руху коштів на поточних рахунках у банку та в інших банках щонайменше за останні шість повних місяців (надається за запитом);

5) підтвердні документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов'язання, оприбуткування заставленого майна тощо (надаються за запитом);

6) інформація щодо визначення та коригування класу боржника;

7) інформація про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), ведення претензійно-позовної роботи;

8) узагальнена інформація про кредит з дати його надання з урахуванням даних, передбачених у таблиці цього додатка.

6. Інші документи.

7. Наведений перелік не є вичерпним та доповнюється на розсуд банку.

8. Інформація, визначена в таблиці цього додатка, може зберігатися банком на електронних носіях за умови дотримання таких вимог:

1) формування файла в розрізі боржників (угод);

2) забезпечення щомісячного доповнення (актуалізації) накопиченої інформації у файлах;

3) забезпечення створення резервних копій (або запобігання втраті інформації в інший спосіб);

4) зведена інформація з файла роздруковується і розміщується в кредитній справі один раз на рік (не пізніше 01 лютого, наступного за звітним року) або частіше - на вимогу уповноважених працівників Національного банку України;

5) забезпечення можливості оперативного перегляду інформації в динаміці (надається за запитом).

Таблиця

Інформація за наданим кредитом/кредитною лінією, що оцінюється на індивідуальній основі, станом на ______

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб) боржника _________________________

Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер ______________________________

Дата, номер договору про надання кредиту _____________________________

N з/п

Показник

Дата 1

Дата N

1

2

3

...

1

Сума (ліміт) та валюта кредиту/кредитної лінії

 

 

2

Фактична сума боргу за кредитом

 

 

3

Клас боржника, визначений на підставі оцінки фінансового стану

 

 

4

Скоригований клас боржника на фактори, визначені цим Положенням

 

 

5

Ринкова вартість забезпечення, яке банк враховує з метою зменшення кредитного ризику1

 

 

6

Обсяг сформованого резерву, який банк враховує з метою зменшення кредитного ризику

 

 

7

Розмір кредитного ризику

 

 

____________
1 Розподіл застави в розрізі боржників (за наявності спільної застави).

(таблиця підпункту 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

 

Таблиця

Коригування класу боржника - емітента цінних паперів з урахуванням додаткових характеристик

N з/п

Клас 11/
клас 12

Клас 2/
клас 1

Клас 3/
клас 2

Клас 4/
клас 2

Клас 5/
клас 3

Клас 6/
клас 3

Клас 7/
клас 4

Клас 8/
клас 4

Клас 9/
клас 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

і 3-х років з державної реєстрації

і3-х років з державної реєстрації

і 2-х років з державної реєстрації

і 2-х років з державної реєстрації

і 1-го року з державної реєстрації

і 1-го року з державної реєстрації

<1-го року з державної реєстрації

<1-го року з державної реєстрації

<1-го року з державної реєстрації

2

і 1-го року з дати структурної реорганізації

і 1-го року з дати структурної реорганізації

і 9-ти місяців з дати структурної реорганізації

і 9-ти місяців з дати структурної реорганізації

і 6-ти місяців з дати структурної реорганізації

і 6-ти місяців з дати структурної реорганізації

<6-ти місяців з дати структурної реорганізації

<6-ти місяців з дати структурної реорганізації

<6-ти місяців з дати структурної реорганізації

3

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить немодифіковану думку

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить немодифіковану думку

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить модифіковану думктереженнями

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить модифіковану думктереженнями

Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями / негативну думку / відмову від висловлення думки

4

Немає фактів несплати/ несвоєчасної сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів

Немає фактів несплати/ несвоєчасної сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів

Наявні факти сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів із затримкою до 3 календарних днів

Наявні факти сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів із затримкою до 7 календарних днів

Наявні факти сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів із затримкою до 15 календарних днів

Наявні факти сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів із затримкою до 15 календарних днів

Наявні факти сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів із затримкою до 30 календарних днів

Наявні факти сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів із затримкою до 30 календарних днів

Наявні факти сплати нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями або оголошених дивідендів, із затримкою більше 30 календарних днів

5

Немає фактів непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів

Немає фактів непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів

Немає фактів непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів

Немає фактів непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів

Наявні факти непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів - із затримкою до 15 календарних днів

Наявні факти непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів - із затримкою до 15 календарних днів

Наявні факти непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів - із затримкою до 30 календарних днів

Наявні факти непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів - із затримкою до 30 календарних днів

Наявні факти непогашення/ несвоєчасного погашення боргових цінних паперів - із затримкою більше 30 календарних днів

6

Прибуткова діяльність протягом останніх двох років

Прибуткова діяльність протягом останніх двох років

Прибуткова діяльність за попередній фінансовий рік, позитивні фінансові результати поточного року

Прибуткова діяльність за попередній фінансовий рік, позитивні фінансові результати поточного року

Прибуткова діяльність за попередній фінансовий рік

Збиткова діяльність за попередній фінансовий рік

Збиткова діяльність за попередній фінансовий рік

Збиткова діяльність протягом останніх двох років, негативні фінансові результати поточного року

Збиткова діяльність протягом останніх трьох років, негативні фінансові результати поточного року

7

Розмір власного капіталу перевищує розмір статутного капіталу та резервного фонду

Розмір власного капіталу перевищує розмір статутного капіталу та резервного фонду

Розмір власного капіталу перевищує розмір статутного капіталу

Розмір власного капіталу є нижчим розміру статутного капіталу

Розмір власного капіталу є нижчим розміру статутного капіталу, його значення наближається до від'ємного

Від'ємний розмір власного капіталу на дату оцінки

Від'ємний розмір власного капіталу на дату оцінки

Від'ємний розмір власного капіталу на дату оцінки

Від'ємний розмір власного капіталу на дату оцінки та на попередню дату оцінки

8

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється не рідше одного разу на квартал

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється не рідше одного разу на квартал

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється не рідше одного разу на квартал

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється не рідше одного разу на квартал

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється не рідше одного разу на квартал

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється рідше одного разу на квартал

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється рідше одного разу на квартал

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється рідше одного разу на квартал

За борговими цінними паперами виплата доходу здійснюється рідше одного разу на квартал

9

Операції з векселями зі строком погашення боргу до одного року

Операції з векселями зі строком погашення боргу до одного року

Операції з векселями зі строком погашення боргу до одного року

Операції з векселями зі строком погашення боргу до одного року

Операції з векселями зі строком погашення боргу понад один рік

Операції з векселями зі строком погашення боргу понад один рік

Операції з векселями, за якими не визначено строк погашення боргу

Операції з векселями, за якими не визначено строк погашення боргу

Операції з векселями, за якими не визначено строк погашення боргу

10

Рядок виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Емітенти, щодо яких немає жодних сумнівів щодо своєчасності та повноти погашення боргових цінних паперів і сплати процентів за ними, а також щодо отримання стабільних доходів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком

Емітенти, щодо яких немає жодних сумнівів щодо своєчасності та повноти погашення боргових цінних паперів і сплати процентів за ними, а також щодо отримання стабільних доходів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком

Емітенти, щодо яких є претензії щодо своєчасного та повного погашення боргових цінних паперів, затримки сплати процентів, а також значного скорочення рівня дохідності за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком

Емітенти, щодо яких є претензії щодо своєчасного та повного погашення боргових цінних паперів, затримки сплати процентів, а також значного скорочення рівня дохідності за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком

Емітенти, які стикаються з труднощами погашення у встановлені строки боргових цінних паперів, а також емітенти, за якими банк має сумнів щодо повернення суми внеску до статутного капіталу в разі їх реорганізації

Емітенти, які стикаються з труднощами погашення у встановлені строки боргових цінних паперів, а також емітенти, за якими банк має сумнів щодо повернення суми внеску до статутного капіталу в разі їх реорганізації

Емітенти, які виявились неспроможні у встановлені строки погасити боргові цінні папери, а також емітенти, щодо яких банк не зможе повернути суми внеску до статутного капіталу в разі їх реорганізації

Емітенти, які виявились неспроможні у встановлені строки погасити боргові цінні папери, а також емітенти, щодо яких банк не зможе повернути суми внеску до статутного капіталу в разі їх реорганізації

Емітенти, придбані боргові цінні папери яких практично неможливо погасити (однак можуть бути погашені за рішенням суду або після санації); емітенти акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком, за якими банк не лише може не повернути свою частку в статутному капіталі, а й стати правонаступником деяких боргових зобов'язань

____________
1 Боржники - емітенти цінних паперів, що є юридичними особами (крім банків та бюджетних установ).

2 Інші боржники-емітенти.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 23.01.2018 р. N 3
,
від 07.11.2019 р. N 132)

 

Таблиця

Зіставність класів боржника/контрагента залежно від виду боржника/контрагента, за яким визначається кредитний ризик

Клас боржників, що оцінюються за 10 класами

Клас боржників/ контрагентів, що оцінюються за 5 класами

Клас контрагентів, що оцінюються за 2 класами

1

2

3

1

1

1

2

3

2

4

5

6

3

7

8

4

9

10

5

2

 

Таблиця

Значення коефіцієнта кредитної конверсії (CCF) залежно від виду фінансового зобов'язання

N з/п

Група

Вид фінансового зобов'язання

Значення коефіцієнта кредитної конверсії (CCF)

1

2

3

4

1

1

1.1. За наданими гарантіями (крім зазначених у пунктах 2.1 та 3.1), поруками, акцептами та авалями

1,0

2

1.2. За відкритими (наданими) безвідкличними резервними акредитивами, що виконують функції гарантії

3

1.3. За відкритими (наданими) непокритими / підтвердженими непокритими акредитивами, крім зазначених у пунктах 2.2 та 3.2, а також із терміном дії більше 3 років

4

1.4. За наданими рамбурсними зобов'язаннями

5

1.5. За зобов'язаннями з кредитування з терміном дії більше 3 років

6

1.6. За операціями з іноземною валютою та банківськими металами до отримання за умовами "спот", форвардними, опціонними та ф'ючерсними контрактами, які не відповідають вимогам, визначеним у пункті 4.2 цієї таблиці

7

1.7. За активами до отримання за форвардними, опціонними, ф'ючерсними контрактами, за якими банк має зобов'язання здійснити передоплату; депозитами до розміщення за контрактами на умовах "спот", які не відповідають вимогам, визначеним у пункті 4.2 цієї таблиці

8

1.8. За вимогами за андеррайтингом цінних паперів, щодо яких банк надав зобов'язання про їх визнання в балансі в разі нездійснення розміщення в обумовлені емісією терміни

9

2

2.1. За наданими гарантіями поставки товару та/або послуг, податковими, митними гарантіями

0,5

10

2.2. За відкритими (наданими) непокритими / підтвердженими непокритими акредитивами з терміном дії від 1 до 3 років

11

2.3. За зобов'язаннями з кредитування, купівлі цінних паперів, акцепту зобов'язань із терміном дії від 1 до 3 років

12

3

3.1. За наданими гарантіями: повернення попередньої сплати, виконання договірних зобов'язань, забезпечення якості, тендерними, платіжними

0,2

13

3.2. За відкритими (наданими) непокритими / підтвердженими непокритими акредитивами з терміном дії до 1 року, погашення яких здійснюється наказодавцем акредитиву за рахунок коштів, отриманих ним від продажу товару, що є об'єктом купівлі, уключаючи випадки, коли товар, що транспортується, виконує функцію застави

14

3.3. За зобов'язаннями з кредитування з терміном дії до 1 року

15

4

4.1. За наданими банком фінансовими зобов'язаннями на суму коштів, які є грошовим забезпеченням (покриттям) за цими зобов'язаннями, за умови одночасного дотримання таких вимог:
безперечного контролю та доступу банку до грошового забезпечення;
права банку здійснити договірне списання коштів з рахунку, на якому обліковується грошове забезпечення, у разі невиконання контрагентом зобов'язань перед банком;
розміщення грошового забезпечення на строк, не менший, ніж строк цих зобов'язань (без права дострокового вилучення)

0

16

4.2. За операціями за активами до отримання за умовами "спот", форвардними, опціонними та ф'ючерсними контрактами, за якими відповідно до умов договору банк має право відмовитися від виконання зобов'язання, у тому числі шляхом зарахування зустрічних вимог, та зобов'язання здійснити передоплату покладається на контрагента банку

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 04.08.2017 р. N 75
,
від 23.01.2018 р. N 3)

 

Прийнятне забезпечення та коефіцієнти ліквідності забезпечення

Таблиця

N з/п

Вид забезпечення/застави

Коефіцієнт ліквідності

забезпечення/забезпечення на підставі права довірчої власності

застави

1

2

3

4

1

Безумовні та безвідкличні гарантії / безвідкличні резервні акредитиви, що виконують функції фінансової гарантії:
Кабінету Міністрів України;
урядів країн, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою;
банків та інших установ, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою;
міжнародних багатосторонніх банків (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний фонд)

1,0/-

-

2

Безумовні та безвідкличні місцеві гарантії міських та обласних рад, що мають клас не нижче ніж 2, визначений згідно з вимогами Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

0,5/-

-

3

Грошове покриття, що розміщене в банку-кредиторі на строк, не менший, ніж строк користування активом, за умови забезпечення безперечного контролю та доступу банку-кредитора до цих коштів у разі невиконання боржником зобов'язань за кредитною операцією, що обумовлено договором, з урахуванням ризику перерахунку однієї валюти в іншу

1,0/1,0

-

4

Державні цінні папери за операціями репо, які ґрунтуються на двосторонньому договорі між банком та його контрагентом про купівлю державних цінних паперів із одночасним зобов'язанням контрагента викупити державні цінні папери за обумовленою в договорі ціною та на обумовлену дату

Дорівнює коригуючому коефіцієнту, встановленому Національним банком для операцій рефінансування на дату врахування вартості забезпечення
/ -

-

5

Цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади України або гарантовані Кабінетом Міністрів України

-/-

Дорівнює коригуючому коефіцієнту, встановленому Національним банком для операцій рефінансування на дату врахування вартості забезпечення

6

Цінні папери, емітовані Національним банком України

-/-

1,0

7

Цінні папери емітентів, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою

-/-

Визначається внутрішнім положенням банку-кредитора, але не більше 1,0

8

Облігації міжнародних фінансових організацій, які на умовах, визначених своїм установчим актом, та/або відповідно до міжнародного договору України здійснюють емісію облігацій на території України

-/-

1,0

9

Майнові права на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку, який має інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою, за умови, що строк розміщення коштів не менший, ніж строк користування активом

-/-

1,0

10

Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, що випущені банком-кредитором, або майнові права на грошові кошти боржника чи майнового поручителя, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі на строк, не менший, ніж строк користування

-/-

1,0

11

Банківські метали, що розміщені на зберіганні в банку-кредиторі впродовж строку, який є не меншим, ніж строк користування активом, за умови безперешкодного доступу банку-кредитора до зазначеного предмета застави в разі невиконання боржником зобов'язань за кредитною операцією, що обумовлено договором

- / Визначається внутрішнім положенням банку-кредитора, але не більше 1,0

Визначається внутрішнім положенням банку-кредитора, але не більше 1,0

12

Майнові права на банківські метали, які розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі на строк, не менший, ніж строк користування активом, за умови безперешкодного доступу банку-кредитора до зазначеного предмета застави в разі невиконання боржником зобов'язань за кредитною операцією, що обумовлено договором

-/-

Визначається внутрішнім положенням банку-кредитора, але не більше 1,0

13

Нерухоме майно, що належить до житлового фонду (квартири), оформлене на правах власності

-/0,9

0,75

14

Легкові автомобілі

-/0,9

0,75

15

Нерухоме майно, що не належить до житлового фонду (крім земельних ділянок), оформлене на правах власності

-/0,85

0,6

16

Земельні ділянки, оформлені на правах власності, на яких розташоване нерухоме майно, що не належить до житлового фонду, і площа яких безпосередньо використовується під час функціонування об'єкта

-/0,85

0,6

17

Іпотечні облігації, емітовані фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі та/або державним банкам, якість іпотечного покриття за якими відповідає вимогам законодавства України

-/-

0,6

18

Нерухоме майно, що належить до житлового фонду (будинки), оформлене на правах власності

-/0,7

0,55

19

Земельні ділянки, оформлені на правах власності, на яких розташоване нерухоме майно, що належить до житлового фонду (будинки), і площа яких безпосередньо використовується під час функціонування об'єкта

-/0,7

0,55

20

Транспортні засоби (крім легкових автомобілів)

-/0,65

0,5

21

Об'єкти у формі цілісного майнового комплексу

-/0,65

0,5

22

Устаткування

-/0,65

0,5

23

Земельні ділянки (крім земельних ділянок, за якими їх купівля, продаж та зміна цільового призначення (використання) обмежені на законодавчому рівні) без земельних поліпшень, оформлених на правах власності

-/0,45

0,35

24

Товари, прийняті на зберігання за подвійним складським свідоцтвом (протягом строку зберігання товару на підставі застави цього свідоцтва)

-/0,4

0,4

25

Цінні папери (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), емітовані резидентами, які внесені до першого рівня лістингу та перебувають у ньому не менше трьох місяців поспіль до дати розрахунку розміру кредитного ризику за активом

-/-

0,4

26

Цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування

-/-

0,4

27

Товари в обороті або в переробці

-/0,4

0,4

28

Біологічні активи

-/0,4

0,4

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 15.11.2017 р. N 113,
від 23.01.2018 р. N 3
,
від 16.05.2019 р. N 70
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147)

 

Пояснення щодо визначення моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи

1. Модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи обирається залежно від виду його економічної діяльності, визначеного за даними граф 2010, 2120 (визначаються за видом діяльності "Фінансова діяльність") та на підставі наданого боржником розшифрування даних графи 2000 щодо структури доходів форм N 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 або 25 річної фінансової звітності боржника - юридичної особи за останній звітний рік, виходячи з максимального значення питомої ваги доходу від певного виду діяльності (у процентах) у загальному обсязі операційного доходу [чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операційних доходів].

У разі однакового значення питомої ваги доходу за двома (або більше) видами діяльності модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи обирається банком самостійно на підставі одного з таких видів діяльності.

Якщо дані граф 2000, 2010 та 2120 форми N 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" є нульовими, то банк визначає модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи, що відповідає виду діяльності, визначеному боржником як основний.

2. Модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи, що є новоствореним підприємством, у якого немає річної звітності, обирається залежно від виду його економічної діяльності, визначеного на підставі наданого ним розшифрування даних графи 2000 форм N 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 або 25 фінансової звітності такого боржника за останній звітний період.

3. Модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи, що належить до малого підприємства, яке складає фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1, обирається відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для великого або середнього підприємства

N з/п

Групи видів економічної діяльності

Моделі

Фінансові показники
(Ki)

Діапазони фінансових показників

Мінімальне значення діапазону
(Ki min і)

Максимальне значення діапазону
(Ki max <)

Показники
(Xi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство: секція A

Z = 2,599 + 0,451 ґ
X2 + 0,637 · X5 +
0,529 · X8 + 0,362 ґ
X9 + 0,756 · X11

K2

1

Менше ніж 50,75 %

X2

-1,6424

2

50,75 %

80,81 %

-0,5326

3

80,81 %

111,94 %

-0,1756

4

111,94 %

150,66 %

0,2772

5

150,66 %

256,96 %

0,8184

6

256,96 %

352,91 %

0,8619

7

352,91 %

940,17 %

1,0484

8

Дорівнює або більше ніж 940,17 %

1,0498

K5

1

Менше ніж 11144,6 %

X5

-0,505

2

11144,6 %

18833,8 %

-0,05

3

18833,8 %

25755,1 %

0,327

4

25755,1 %

35514,9 %

0,702

5

Дорівнює або більше ніж 35514,9 %

-0,125

K8

1

Менше ніж 415,4 %

X8

0,739

2

415,4 %

1827,2 %

0,563

3

1827,2 %

4172,6 %

0,327

4

4172,6 %

8878,9 %

0,070

5

Дорівнює або більше ніж 8878,9 %

-0,911

K9

1

Менше ніж 0,7 %

X9

-1,452

2

0,7 %

5,5 %

0,089

3

5,5 %

23,1 %

0,252

4

Дорівнює або більше ніж 23,1 %

0,515

K11

1

Менше ніж -0,62 %

X11

1,3689

2

- 0,62 %

7,12 %

1,1048

3

7,12 %

11,22 %

0,9221

4

11,22 %

17,03 %

0,6443

5

17,03 %

26,33 %

0,5033

6

26,33 %

42,68 %

-0,0554

7

42,68 %

96,29 %

-0,7215

8

Дорівнює або більше ніж 96,29 %

-1,9058

2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

Z = 1,815 + 0,237 ґ
X1 + 0,408 · X10 +
0,301 · X11 + 0,405 ґ
X13 + 0,494 · X14 +
0,303 · X15 + 0,234 ґ
X17

K1

1

Менше ніж -18,7 %

X1

-1,749

2

-18,7 %

3,4 %

-0,543

3

3,4 %

24,5 %

0,054

4

24,5 %

33,1 %

0,307

5

33,1 %

42,0 %

0,365

6

42,0 %

52,0 %

0,723

7

52,0 %

63,1 %

0,935

8

63,1 %

75,6 %

1,040

9

Дорівнює або більше ніж 75,6 %

1,379

K10

1

Менше ніж 58,4 %

X10

-1,282

2

58,4 %

84,6 %

-0,543

3

84,6 %

101,1 %

-0,025

4

101,1 %

133,2 %

0,307

5

Дорівнює або більше ніж 133,2 %

0,572

K11

1

Менше ніж -0,6 %

X11

1,369

2

-0,6 %

7,1 %

1,105

3

7,1 %

11,2 %

0,922

4

11,2 %

17,0 %

0,644

5

17,0 %

26,3 %

0,503

6

26,3 %

42,7 %

-0,055

7

42,7 %

96,3 %

-0,722

8

Дорівнює або більше ніж 96,3 %

-1,906

K13

1

Менше ніж 0,3 %

X13

0,617

2

0,3 %

0,9 %

0,543

3

0,9 %

5,1 %

0,248

4

5,1 %

7,6 %

0,247

5

7,6 %

11,2 %

0,087

6

11,2 %

16,9 %

0,054

7

16,9 %

29,8 %

-0,240

8

Дорівнює або більше ніж 29,8 %

-1,190

K14

1

Менше ніж 9915,7 %

X14

0,952

2

9915,7 %

14664,1 %

0,682

3

14664,1 %

21070,8 %

0,669

4

21070,8 %

35301,3 %

0,087

5

Дорівнює або більше ніж 35301,3 %

-1,241

K15

1

Менше ніж -61,4 %

X15

-1,460

2

-61,4 %

109,9 %

-1,19

3

109,9 %

182,7 %

-0,368

4

182,7 %

269,3 %

0,325

5

269,3 %

762,7 %

0,830

6

762,7 %

1158,7 %

0,902

7

Дорівнює або більше ніж 1158,7 %

1,261

K17

1

Менше ніж 79,9 %

X17

-1,773

2

79,9 %

239,9 %

-0,990

3

239,9 %

388,0 %

-0,199

4

388,0 %

579,1 %

0,386

5

579,1 %

831,1 %

0,498

6

831,1 %

1745,3 %

0,809

7

1745,3 %

2521,0 %

1,196

8

Дорівнює або більше ніж 2521,0 %

1,307

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: секція G

Z = 2,094 + 0,389 ґ
X2 + 0,466 · X5 +
0,523 · X6 + 0,265 ґ
X7 + 0,576 · X8 +
0,279 · X13 + 0,237 ґ
ґ
X17

K2

1

Менше ніж 37,6 %

X2

-1,744

2

37,6 %

58,3 %

-0,460

3

58,3 %

74,3 %

0,259

4

74,3 %

99,1 %

0,351

5

99,1 %

112,4 %

0,675

6

112,4 %

128,4 %

0,837

7

Дорівнює або більше ніж 128,4 %

0,857

K5

1

Менше ніж 2449,0 %

X5

-0,451

2

2449,0 %

4309,5 %

0,224

3

4309,5 %

6775,3 %

0,702

4

6775,3 %

11774,4 %

0,469

5

Дорівнює або більше ніж 11774,4 %

-0,481

K6

1

Менше ніж 12,3 %

X6

-1,843

2

12,3 %

36,7 %

-0,788

3

36,7 %

63,6 %

-0,071

4

63,6 %

98,3 %

0,367

5

98,3 %

150,0 %

0,645

6

150,0 %

231,6 %

1,071

7

231,6 %

351,2 %

1,133

8

351,2 %

742,8 %

1,165

9

Дорівнює або більше ніж 742,8 %

1,198

K7

1

Менше ніж 0,001 %

X7

1,258

2

0,001 %

4,9 %

0,839

3

4,9 %

9,0 %

0,726

4

9,0 %

36,1 %

0,360

5

36,1 %

47,3 %

-0,152

6

47,3 %

69,4 %

-0,440

7

Дорівнює або більше ніж 69,4 %

-1,449

K8

1

Менше ніж 1272,5 %

X8

0,243

2

1272,5 %

3389,3 %

0,512

3

3389,3 %

6001,2 %

0,535

4

6001,2 %

11416,1 %

0,294

5

Дорівнює або більше ніж 11416,1 %

-0,927

K13

1

Менше ніж 3,5 %

X13

0,545

2

3,5 %

5,6 %

0,451

3

5,6 %

8,4 %

0,294

4

8,4 %

13,2 %

0,259

5

13,2 %

22,3 %

-0,101

6

22,3 %

38,8 %

-0,291

7

Дорівнює або більше ніж 38,8 %

-1,331

 K17

1

Менше ніж 248,6 %

X17

-1,786

2

248,6 %

457,1 %

-0,357

3

457,1 %

699,6 %

-0,271

4

699,6 %

990,7 %

0,127

5

990,7 %

1411,6 %

0,536

6

1411,6 %

1915,6 %

1,027

7

Дорівнює або більше ніж 1915,6 %

1,081

4

Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

Z = 1,098 + 0,324 ґ
X1 + 0,532 · X4 +
0,596 · X6 + 0,610
ґ X8 + 0,349 · X16

K1

1

Менше ніж -109,7 %

X1

-1,0251

2

-109,7 %

-40,5 %

-1,0055

3

-40,5 %

-8,1 %

-0,5511

4

-8,1 %

1,0 %

-0,2110

5

1,0 %

20,5 %

0,3237

6

20,5 %

72,4 %

0,834

7

Дорівнює або більше ніж 72,4 %

0,927

K4

1

Менше ніж 2,0 %

X4

-1,162

2

2,0 %

25,9 %

-0,059

3

25,9 %

85,8 %

0,119

4

85,8 %

274,1 %

0,290

5

Дорівнює або більше ніж 274,1 %

0,927

K6

1

Менше ніж 0,001 %

X6

-1,142

2

0,001 %

1,6 %

-0,986

3

1,6 %

5,1 %

-0,551

4

5,1 %

11,1 %

-0,281

5

11,1 %

40,5 %

0,065

6

40,5 %

80,6 %

0,881

7

Дорівнює або більше ніж 80,6 %

1,308

K8

1

Менше ніж 557,8 %

X8

0,504

2

557,8 %

4032,3 %

0,648

3

4032,3 %

13034,6 %

0,420

4

13034,6 %

33402,1 %

-0,473

5

Дорівнює або більше ніж 33402,1 %

-0,718

K16

1

Менше ніж -513,2 %

X16

-1,201

2

-513,2 %

-110,8 %

-0,828

3

-110,8 %

-34,7 %

-0,635

4

-34,7 %

-8,5 %

-0,281

5

-8,5 %

0,4 %

0,092

6

0,4 %

2,0 %

0,751

7

Дорівнює або більше ніж 2,0 %

0,891

5

Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

Z = 1,833 + 0,562 ґ
X1 + 0,605 · X2 +
0,833 · X5 + 0,523 ґ
X6 + 0,534 · X8

K1

1

Менше ніж -59,2 %

X1

-1,185

2

-59,2 %

-9,7 %

-0,710

3

-9,7 %

2,1 %

-0,451

4

2,1 %

31,1 %

0,514

5

31,1 %

74,5 %

0,539

6

Дорівнює або більше ніж 74,5 %

0,739

K2

1

Менше ніж 10,1 %

X2

-1,036

2

10,1 %

22,1 %

-0,353

3

22,1 %

33,5 %

-0,195

4

33,5 %

48,6 %

-0,077

5

48,6 %

82,5 %

0,084

6

82,5 %

102,3 %

0,447

7

102,3 %

129,9 %

0,665

8

Дорівнює або більше ніж 129,9 %

0,699

K5

1

Менше ніж 387,2 %

X5

-0,055

2

387,2 %

1266,4 %

0,137

3

1266,4 %

3231,9 %

0,384

4

3231,9 %

8885,4 %

0,188

5

Дорівнює або більше ніж 8885,4 %

-0,491

K6

1

Менше ніж 7,7 %

X6

-0,782

2

7,7 %

19,6 %

-0,382

3

19,6 %

36,2 %

-0,161

4

36,2 %

98,7 %

0,159

5

98,7 %

166,7 %

0,739

6

Дорівнює або більше ніж 166,7 %

0,798

K8

1

Менше ніж 663,0 %

X8

0,134

2

663,0 %

2341,2 %

0,624

3

2341,2 %

5413,6 %

0,354

4

5413,6 %

14174,3 %

0,112

5

Дорівнює або більше ніж 14174,3 %

-0,796

Таблиця 2

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для малого підприємства

N з/п

Групи видів економічної діяльності

Моделі

Фінансові показники
(MKi)

Діапазони фінансових показників

Мінімальне значення діапазону
(Ki min і)

Максимальне значення діапазону
(Ki max <)

Показники (Xi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - секція A

Z = 2,866 + 0,551 ґ
X1 + 0,461 · X3 +
0,364 · X7 + 0,706 ґ
X13

MK1

1

Менше ніж 26,1 %

X1

-1,441

2

26,1 %

47,2 %

-0,641

3

47,2 %

66,0 %

-0,167

4

66,0 %

72,3 %

0,550

5

72,3 %

94,0 %

0,843

6

Дорівнює або більше ніж 94,0 %

0,915

MK3

1

Менше ніж 0,9855 %

X3

-1,284

2

0,9855 %

8,5 %

-0,159

3

8,5 %

20,5 %

0,333

4

20,5 %

63,0 %

0,798

5

63,0 %

106,6 %

0,966

6

Дорівнює або більше ніж 106,6 %

1,118

MK7

1

Менше ніж 0,001 %

X7

0,807

2

0,001 %

3,2 %

0,601

3

3,2 %

6,7 %

0,550

4

6,7 %

10,2 %

0,452

5

10,2 %

13,9 %

0,362

6

13,9 %

22,6 %

0,319

7

22,6 %

28,9 %

0,203

8

28,9 %

38,4 %

-0,451

9

Дорівнює або більше ніж 38,4 %

-1,281

MK13

1

Менше ніж 0,001 %

X13

0,339

2

0,001 %

6,2 %

-0,174

3

Дорівнює або більше ніж 6,2 %

-0,673

2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

Z = 1,775 + 0,472 ґ
X2 + 0,408 · X11 +
0,392 · X12 + 0,357 ґ
X13 + 0,347 · X14

MK2

1

Менше ніж 29,8 %

X2

-1,423

2

29,8 %

82,1 %

-0,369

3

82,1 %

109,8 %

0,420

4

Дорівнює або більше ніж 109,8 %

0,541

MK11

1

Менше ніж 3,4 %

X11

1,063

2

3,4 %

6,2 %

1,032

3

6,2 %

10,1 %

0,845

4

10,1 %

15,6 %

0,652

5

15,6 %

23,7 %

0,622

6

23,7 %

39,4 %

0,218

7

39,4 %

108,2 %

-0,503

8

Дорівнює або більше ніж 108,2 %

-2,042

MK12

1

Менше ніж -15,0 %

X12

-1,179

2

-15,0 %

0,2 %

-0,952

3

0,2 %

1,4 %

0,128

4

1,4 %

3,0 %

0,705

5

3,0 %

7,8 %

0,848

6

7,8 %

12,3 %

1,136

7

Дорівнює або більше ніж 12,3 %

1,172

MK13

1

Менше ніж 1,3 %

X13

0,267

2

1,3 %

2,9 %

0,021

3

2,9 %

5,3 %

-0,087

4

5,3 %

11,5 %

-0,226

5

Дорівнює або більше ніж 11,5 %

-0,874

 MK14

1

Менше ніж 7892,0 %

X14

0,822

2

7892,0 %

13070,6 %

0,928

3

13070,6 %

20467,5 %

0,595

4

20467,5 %

43276,8 %

-0,170

5

Дорівнює або більше ніж 43276,8 %

-1,129

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - секція G

Z = 1,936 + 0,359 ґ
X7 + 0,299 · X8 +
0,616 · X11 + 1,137 ґ
X13 + 0,183 · X14 +
0,266 · X17

MK7

1

Менше ніж 0,01 %

X7

1,611

2

0,01 %

20,1 %

0,721

3

20,1 %

35,0 %

0,300

4

35,0 %

47,3 %

0,120

5

47,3 %

74,0 %

-0,485

6

Дорівнює або більше ніж 74,0 %

-1,789

MK8

1

Менше ніж 1084,81 %

X8

0,240

2

1084,81 %

3307,31 %

0,605

3

3307,31 %

7071,95 %

0,588

4

7071,95 %

15955,68 %

0,058

5

Дорівнює або більше ніж 15955,68 %

-0,889

MK11

1

Менше ніж 3,41 %

X11

1,0628

2

3,41 %

6,23 %

1,0322

3

6,23 %

10,05 %

0,8455

4

10,05 %

15,59 %

0,6524

5

15,59 %

23,72 %

0,6217

6

23,72 %

39,42 %

0,2177

7

39,42 %

108,21 %

-0,5035

8

Дорівнює або більше ніж 108,21 %

-2,0424

MK13

1

Менше ніж 0,001 %

X13

-0,237

2

0,001 %

0,1 %

0,061

3

Дорівнює або більше ніж 0,1 %

0,105

MK14

1

Менше ніж 6659,85 %

X14

0,869

2

6659,85 %

11153,31 %

0,757

3

11153,31 %

17423,55 %

0,703

4

17423,55 %

31566,09 %

0,099

5

Дорівнює або більше ніж 31566,09 %

-1,201

MK17

1

Менше ніж 122,3 %

X17

-1,748

2

122,3 %

341,78 %

-0,312

3

341,78 %

611,73 %

0,351

4

611,73 %

1725,96 %

0,456

5

Дорівнює або більше ніж 1725,96 %

0,613

4

Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

Z = 1,098 + 0,324 ґ
X1 + 0,532 · X4 +
0,596 · X6 + 0,610 ґ
X8 + 0,349 · X16

MK1

1

Менше ніж -109,7 %

X1

-1,0251

2

-109,7 %

-40,5 %

-1,0055

3

-40,5 %

-8,1 %

-0,5511

4

-8,1 %

1,0 %

-0,2110

5

1,0 %

20,5 %

0,3237

6

20,5 %

72,4 %

0,834

7

Дорівнює або більше ніж 72,4 %

0,927

MK4

1

Менше ніж 2,0 %

X4

-1,162

2

2,0 %

25,9 %

-0,059

3

25,9 %

85,8 %

0,119

4

85,8 %

274,1 %

0,290

5

Дорівнює або більше ніж 274,1 %

0,927

MK6

1

Менше ніж 0,001 %

X6

-1,142

2

0,001 %

1,6 %

-0,986

3

1,6 %

5,1 %

-0,551

4

5,1 %

11,1 %

-0,281

5

11,1 %

40,5 %

0,065

6

40,5 %

80,6 %

0,881

7

Дорівнює або більше ніж 80,6 %

1,308

MK8

1

Менше ніж 557,8 %

X8

0,504

2

557,8 %

4032,3 %

0,648

3

4032,3 %

13034,6 %

0,420

4

13034,6 %

33402,1 %

-0,473

5

Дорівнює або більше ніж 33402,1 %

-0,718

MK16

1

Менше ніж -513,2 %

X16

-1,201

2

-513,2 %

-110,8 %

-0,828

3

-110,8 %

-34,7 %

-0,635

4

-34,7 %

-8,5 %

-0,281

5

-8,5 %

0,4 %

0,092

6

0,4 %

2,0 %

0,751

7

Дорівнює або більше ніж 2,0 %

0,891

5

Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

Z = 1,833 + 0,562 ґ
X1 + 0,605 · X2 +
0,833 · X5 + 0,523 ґ
X6 + 0,534 · X8

MK1

1

Менше ніж -59,2 %

X1

-1,185

2

-59,2 %

-9,7 %

-0,710

3

-9,7 %

2,1 %

-0,451

4

2,1 %

31,1 %

0,514

5

31,1 %

74,5 %

0,539

6

Дорівнює або більше ніж 74,5 %

0,739

MK2

1

Менше ніж 10,1 %

X2

-1,036

2

10,1 %

22,1 %

-0,353

3

22,1 %

33,5 %

-0,195

4

33,5 %

48,6 %

-0,077

5

48,6 %

82,5 %

0,084

6

82,5 %

102,3 %

0,447

7

102,3 %

129,9 %

0,665

8

Дорівнює або більше ніж 129,9 %

0,699

MK5

1

Менше ніж 387,2 %

X5

-0,055

2

387,2 %

1266,4 %

0,137

3

1266,4 %

3231,9 %

0,384

4

3231,9 %

8885,4 %

0,188

5

Дорівнює або більше ніж 8885,4 %

-0,491

MK6

1

Менше ніж 7,7 %

X6

-0,782

2

7,7 %

19,6 %

-0,382

3

19,6 %

36,2 %

-0,161

4

36,2 %

98,7 %

0,159

5

98,7 %

166,7 %

0,739

6

Дорівнює або більше ніж 166,7 %

0,798

MK8

1

Менше ніж 663,0 %

X8

0,134

2

663,0 %

2341,2 %

0,624

3

2341,2 %

5413,6 %

0,354

4

5413,6 %

14174,3 %

0,112

5

Дорівнює або більше ніж 14174,3 %

-0,796

4. Розшифрування даних має засвідчуватися підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади).

5. Фінансові показники визначаються згідно з таблицею 3 цього додатка1 на підставі даних фінансової звітності за останній звітний період і даних звітності останнього звітного року:

____________
1 Виноску виключено

1) для боржника - великого або середнього підприємства - за формою N 1 "Баланс" (ф. 1), формою N 2 "Звіт про фінансові результати" (ф. 2), формою N 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" (ф. 3);

2) для боржника - великого або середнього підприємства, що належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, - за формою N 1 "Баланс" (ф. 1), формою N 2 "Звіт про фінансові результати" (ф. 2), формою N 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" (ф. 3), а також за формою N 1-к "Консолідований баланс" (ф. 1-к), формою N 2-к "Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (ф. 2-к), формою N 3 "Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" (ф. 3-к);

3) для боржника - малого підприємства - за формою N 1-м або N 1-мс "Баланс" (ф. 1-м або 1-мс), формою N 2-м або N 2-мс "Звіт про фінансові результати" (ф. 2-м або 2-мс).

Для цілей розрахунку фінансових показників показники звітності враховуються зі знаком (+), як це передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім показників власного капіталу (форми N 1 "Баланс" та N 1-м та N 1-мс "Баланс", рядок 1495); витрат (доходу) з податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування (форма N 2 "Звіт про фінансові результати", рядки 2300 та 2305); фінансового результату до оподаткування, податку на прибуток, чистого прибутку (збитку) (форми N 2-м та 2-мс "Звіт про фінансові результати", рядки 2290, 2300 та 2350), які ураховуються зі знаком (-), якщо вони мають від'ємне значення.

6. Якщо під час розрахунку фінансових показників K1, K4, K9, K10, K16, MK1, MK4, MK12, MK16 знаменник формули дорівнює нулю, то для розрахунку інтегрального показника береться значення показника X, що відповідає діапазону, який містить найменше зі значень, установлених для відповідного фінансового показника.

7. Якщо під час розрахунку фінансових показників K2, K5, K7, K8, K11, K13, K14, MK2, MK5, MK7, MK8, MK11, MK13, MK14 знаменник формули дорівнює нулю, то для розрахунку інтегрального показника береться значення показника X, що відповідає діапазону, який містить найбільше зі значень, установлених для відповідного фінансового показника.

8. Якщо під час розрахунку показників K6, K15, K17, MK3, MK6, MK17 знаменник формули дорівнює нулю або є від'ємним, то під час розрахунку інтегрального показника фінансовий показник не враховується (значенню відповідного показника Xi присвоюється 0).

Таблиця 3

Розрахунок фінансових показників, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи1

N з/п

Фінансовий показник

Характеристика

Формула розрахунку

Алгоритм розрахунку

Великі та середні

Малі

1

2

3

4

5

6

1

K1, MK1 - показники капіталу

Частка капіталу в балансі підприємства

Власний капітал
______________
Валюта балансу (актив)

ф. 1 р. 1495 гр. 4
_____________
ф. 1 р. 1300 гр. 4

ф. 1-м р. 1495 гр. 4
_______________
ф. 1-м р. 1300 гр. 4

2

K2, MK 2 - показники загальної ліквідності

Спроможність підприємства покривати короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних активів

Оборотні активи
_____________
Поточні зобов'язання і забезпечення

ф. 1 р. 1125 + р. 1100 + р. 1110 + р. 1165 гр. 4
______________
ф. 1 р. 1695 гр. 4

ф. 1-м р. 1125 + р. 1155 + р. 1100 + р. 1110 + р. 1165 гр. 4
_____________
ф. 1-м р. 1695 гр. 4

3

MK 3 - показники покриття боргу прибутком до оподаткування

Спроможність обслуговування боргу прибутком до оподаткування

Фінансовий результат до оподаткування
____________
Чисті короткострокові та довгострокові зобов'язання

ф. 2-м р. 2290 гр. 3
______________
ф. 1-м р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4

4

K4, MK4 - показники швидкої ліквідності

Спроможність підприємства покривати короткострокові зобов'язання за рахунок високоліквідних активів

Високоліквідні активи
_____________
Поточні зобов'язання і забезпечення

ф. 1 р. 1125 + р. 1165 гр. 4
____________
ф. 1 р. 1695 гр. 4

ф. 1-м р. 1125 + р. 1155 + р. 1165 гр. 4
______________
ф. 1-м р. 1695 гр. 4

5

K5, MK5 - показники оборотності запасів

Період повного обороту запасів

Запаси
______________
Собівартість реалізованої продукції

(ф. 1 р. 1100 + р. 1110 гр. 4) · 365
______________
ф. 2 р. 2050 гр. 3

(ф. 1-м р. 1100 + р. 1110 гр. 4) · 365
_____________
ф. 2-м р. 2050 гр. 3

6

K6, MK6 - показники покриття боргу валовим прибутком

Спроможність обслуговування боргу валовим прибутком

Валовий прибуток
_____________
Чисті короткострокові та довгострокові зобов'язання

ф. 2 р. 2090 - р. 2095 гр. 3
_____________
ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4

ф. 2-м р. 2000 - р. 2050 гр. 3
____________
ф. 1-м р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4

7

K7, MK7 - показники заборгованості

Частка боргу підприємства до активів

Короткострокові та довгострокові зобов'язання
_____________
Валюта балансу (актив)

ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 гр. 4
____________
ф. 1 р. 1300 гр. 4

ф. 1-м р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 гр. 4
____________
ф. 1-м р. 1300 гр. 4

8

K8, MK8 - показники оборотності кредиторської заборгованості

Період повного обороту кредиторської заборгованості

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
_____________
Собівартість реалізованої продукції

ф. 1 р. 1615 гр. 4 ґ 365
______________
ф. 2 р. 2050 гр. 3

ф. 1-м р. 1615 гр. 4 ґ 365
______________
ф. 2-м р. 2050 гр. 3

9

K9 - показник рентабельності операційної діяльності

Ефективність операційної діяльності підприємства

Фінансовий результат від операційної діяльності
______________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 гр. 3
______________
ф. 2 р. 2000 + р. 2010 гр. 3

-

10

K10 - показник поточної ліквідності

Спроможність підприємства покривати короткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів

Поточні активи
_____________
Поточні зобов'язання і забезпечення

ф. 1 р. 1195 гр. 4
_____________
ф. 1 р. 1695 гр. 4

-

11

K11, MK11 - показники покриття боргу чистим доходом

Спроможність обслуговування боргу доходами від основного виду діяльності

Чисті короткострокові та довгострокові зобов'язання
____________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4
_____________
ф. 2 р. 2000 + р. 2010 гр. 3

ф. 1-м р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4
_______________
ф. 2-м (2-мс) р. 2000 гр. 3

12

MK12 - показник покриття активів прибутком до оподаткування

Ефективність використання активів підприємства

Фінансовий результат до оподаткування
______________
Валюта балансу (актив)

-

ф. 2-м р. 2290 гр. 3
_____________
ф. 1-м р. 1300 гр. 4

13

K13, MK13 - показники частки неопераційних елементів балансу

Частка активів, яка не має прямого відношення до операційної діяльності підприємства

Неопераційні активи
______________
Валюта балансу (актив)

ф. 1 р. 1000 + р. 1030 + р. 1035 + р. 1040 + р. 1045 + р. 1050 + р. 1090 + р. 1155 + р. 1160 + р. 1190 гр. 4
______________
ф. 1 р. 1300 гр. 4

ф. 1-м р. 1030 + р. 1090 + р. 1160 + р. 1190 гр. 4
_____________
ф. 1-м р. 1300 гр. 4

14

K14, MK14 - показники оборотності поточних активів

Період повного обороту поточних активів

Поточні активи
____________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

ф. 1 р. 1195 гр. 4 ґ 365
_____________
ф. 2 р. 2000 + р. 2010 гр. 3

ф. 1-м р. 1195 гр. 4 ґ 365
____________
ф. 2-м р. 2000 гр. 3

15

K15 - показник покриття фінансових витрат прибутком до оподаткування та амортизації

Спроможність фінансування неопераційних витрат операційним прибутком до вирахування амортизації

Фінансовий результат від операційної діяльності до вирахування амортизації
_____________
Чисті фінансові витрати

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 + р. 2515 гр. 3
______________
ф. 2 р. 2250 - р. 2220 гр. 3

-

16

K16, MK16 - показники рентабельності до оподаткування

Ефективність діяльності підприємства до оподаткування

Фінансовий результат до оподаткування
_____________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 + р. 2220 - р. 2250 гр. 3
____________
ф. 2 р. 2000 + р. 2010 гр. 3

ф. 2-м р. 2290 гр. 3
_______________
ф. 2-м р. 2000 гр. 3

17

K17, MK17 - показники покриття фінансових витрат валовим прибутком

Спроможність фінансування фінансових витрат валовим прибутком

Валовий прибуток (збиток)
_____________
Чисті фінансові витрати

ф. 2 р. 2090 - р. 2095 гр. 3
_____________
ф. 2 р. 2250 - р. 2220 гр. 3

ф. 2-м р. 2000 - р. 2050 гр. 3
__________
ф. 2-м р. 2270 гр. 3

____________
1 Ф. - форма, р. - рядок, гр. - графа.

9. Під час розрахунку фінансових показників на підставі квартальної звітності здійснюється сезонне коригування та приведення показників форми N 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" до річного виміру.

10. Приведення показників до річного виміру здійснюється за методом ковзної річної суми за такою формулою:

,

де  - значення показника за звітний період поточного року;

 - значення показника за попередній рік;

 - значення показника за звітний період попереднього року.

Якщо змінилася належність підприємства до великого / середнього / малого або показники за формулою неможливо розрахувати, тому що немає відповідних даних за попередні періоди, то застосовується формула:

,

 

де K - порядковий номер останнього звітного кварталу.

Якщо в результаті приведення показників до річного виміру знак (+/-) показника змінюється на протилежний тому, що встановлений Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, то для розрахунку фінансових показників його значення враховується зі зміненим знаком.

11. Під час розрахунку фінансових показників із таблиці 3 додатка 7 до цього Положення сезонно скориговані та приведені до річного виміру елементи форми N 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" повинні бути віднесені до відповідних у часі елементів форми N 1 "Баланс" та N 1-м та N 1-мс "Баланс".

12. Клас боржника - юридичної особи визначається залежно від значення інтегрального показника з урахуванням величини підприємства (велике, середнє або мале) згідно з таблицями 4 та 5 цього додатка.

Таблиця 4

Визначення класу боржника - юридичної особи для великого або середнього підприємства за інтегральним показником

N

Види економічної діяльності

 

Діапазони значень інтегрального показника за класами

з/п

 

значення

клас 1

клас 2

клас 3

клас 4

клас 5

клас 6

клас 7

клас 8

клас 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - секція A

Більше або дорівнює

+4,46

+3,79

+3,12

+2,45

+1,77

+1,10

+0,43

-0,24

-

2

Менше ніж

-

+4,46

+3,79

+3,12

+2,45

+1,77

+1,10

+0,43

-0,24

3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

Більше або дорівнює

+3,55

+2,90

+2,25

+1,60

+0,95

+0,31

-0,34

-0,99

-

4

Менше ніж

-

+3,55

+2,90

+2,25

+1,60

+0,95

+0,31

-0,34

-0,99

5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - секція G

Більше або дорівнює

+3,77

+3,12

+2,46

+1,80

+1,14

+0,49

-0,17

-0,83

-

6

Менше ніж

-

+3,77

+3,12

+2,46

+1,80

+1,14

+0,49

-0,17

-0,83

7

Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

Більше або дорівнює

+2,85

+2,32

+1,79

+1,26

+0,73

+0,20

-0,33

-0,86

-

8

Менше ніж

 

+2,85

+2,32

+1,79

+1,26

+0,73

+0,20

-0,33

-0,86

9

Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

Більше або дорівнює

+3,25

+2,75

+2,26

+1,77

+1,27

+0,78

+0,28

-0,21

-

10

Менше ніж

-

+3,25

+2,75

+2,26

+1,77

+1,27

+0,78

+0,28

-0,21

Таблиця 5

Визначення класу боржника - юридичної особи для малого підприємства за інтегральним показником

N
з/п

Види економічної діяльності

Діапазони значень інтегрального показника за класами

значення

клас 1

клас 2

клас 3

клас 4

клас 5

клас 6

клас 7

клас 8

клас 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - секція A

Більше або дорівнює

+3,99

+3,56

+3,13

+2,69

+2,26

+1,83

+1,40

+0,97

-

2

Менше ніж

-

+3,99

+3,56

+3,13

+2,69

+2,26

+1,83

+1,40

+0,97

3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

Більше або дорівнює

+2,87

+2,40

+1,93

+1,46

+0,99

+0,52

+0,05

-0,43

-

4

Менше ніж

-

+2,87

+2,40

+1,93

+1,46

+0,99

+0,52

+0,05

-0,43

5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - секція G

Більше або дорівнює

+3,24

+2,69

+2,13

+1,58

+1,03

+0,47

-0,08

-0,63

-

6

Менше ніж

-

+3,24

+2,69

+2,13

+1,58

+1,03

+0,47

-0,08

-0,63

7

Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

Більше або дорівнює

+2,85

+2,32

+1,79

+1,26

+0,73

+0,20

-0,33

-0,86

-

8

Менше ніж

 

+2,85

+2,32

+1,79

+1,26

+0,73

+0,20

-0,33

-0,86

9

Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

Більше або дорівнює

+3,25

+2,75

+2,26

+1,77

+1,27

+0,78

+0,28

-0,21

_

10

Менше ніж

-

+3,25

+2,75

+2,26

+1,77

+1,27

+0,78

+0,28

-0,21

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3,
враховуючи зміни, внесені
постановою Правління
 Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 49,
від 16.05.2019 р. N 70
,
від 07.11.2019 р. N 132)

 

Таблиця

Трансформація кредитного рейтингу за міжнародною шкалою боржника / країни місцезнаходження боржника / цінного папера в клас боржника

(додаток 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

 

Значення коефіцієнтів PD та LGD за активними банківськими операціями

Таблиця 1

Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - юридичної особи

N з/п

Клас боржника юридичної особи

Діапазони значень коефіцієнтів PD

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство -секція А

добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - секція G

фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

1

2

3

4

5

6

7

1

1

0,005 - 0,013

0,005 - 0,022

0,005 - 0,018

0,005 - 0,030

0,005 - 0,024

2

2

0,014 - 0,023

0,023 - 0,044

0,019 - 0,03

0,031 - 0,051

0,025 - 0,041

3

3

0,024 - 0,048

0,045 - 0,086

0,031 - 0,06

0,052 - 0,069

0,042 - 0,059

4

4

0,049 - 0,09

0,087 - 0,11

0,061 - 0,09

0,07 - 0,09

0,06 - 0,10

5

5

0,10 - 0,14

0,12 - 0,17

0,10 - 0,14

0,10 - 0,12

0,11 - 0,14

6

6

0,15 - 0,18

0,18 - 0,20

0,15 - 0,21

0,13 - 0,16

0,15 - 0,19

7

7

0,19 - 0,25

0,21 - 0,29

0,22 - 0,27

0,17 - 0,21

0,20 - 0,24

8

8

0,26 - 0,32

0,30 - 0,38

0,28 - 0,38

0,22 - 0,29

0,25 - 0,32

9

9

0,33 - 0,99

0,39 - 0,99

0,39 - 0,99

0,30 - 0,99

0,33 - 0,99

10

10

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

(таблиця 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.01.2018 р. N 3,
враховуючи зміни, внесені
постановою Правління
 Національного банку України від 16.03.2018 р. N 26
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132)

Таблиця 2

Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - фізичної особи

N з/п

Клас боржника - фізичної особи

Діапазони значень коефіцієнтів PD за кредитами в гривні

Діапазони значень коефіцієнтів PD за кредитами в іноземній валюті

заставою за якими є предмети іпотеки

заставою за якими є придбані транспортні засоби

за якими інші види застави або застави немає

заставою за якими є предмети іпотеки

заставою за якими є придбані транспортні засоби

за якими інші види застави або застави немає

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

0,005 - 0,14

0,005 - 0,12

0,005 - 0,15

0,005 - 0,16

0,005 - 0,13

0,005 - 0,17

2

2

0,15 - 0,36

0,13 - 0,32

0,16 - 0,40

0,17 - 0,40

0,14 - 0,35

0,18 - 0,44

3

3

0,37 - 0,64

0,33 - 0,62

0,41 - 0,76

0,41 - 0,70

0,36 - 0,68

0,45 - 0,80

4

4

0,65 - 0,99

0,63 - 0,99

0,77 - 0,99

0,71 - 0,99

0,69 - 0,99

0,81 - 0,99

5

5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Таблиця 3

Діапазони значень коефіцієнта PD боржника-банку, що є резидентом, або контрагента за коштами, розміщеними в інших банках-резидентах

N з/п

Клас контрагента за коштами, розміщеними в інших банках

Діапазони значень коефіцієнта ймовірності дефолту

1

2

3

1

1

0,005 - 0,06

2

2

0,07 - 0,12

3

3

0,13 - 0,20

4

4

0,21 - 0,99

5

5

1,0

(таблиця 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.03.2020 р. N 24)

Таблиця 4

Діапазони значень коефіцієнта PD банку-боржника, що є нерезидентом, або контрагента за коштами, розміщеними в інших банках-нерезидентах

(таблиця 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 07.11.2019 р. N 132
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.02.2020 р. N 17)

Таблиця 5

Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - бюджетної установи

N з/п

Клас боржника - бюджетної установи

Діапазони значень коефіцієнтів PD

1

2

3

1

1

0,01 - 0,04

2

2

0,05 - 0,14

3

3

0,15 - 0,49

4

4

0,50 - 0,99

5

5

1,0

Таблиця 6

Діапазони значень коефіцієнтів PD та LGD боржників за групами кредитів боржників - фізичних осіб

N з/п

Кількість календарних днів прострочення боргу (уключно)

Клас

Діапазони значень коефіцієнта PD

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою < 20 % або за відсутності застави

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 20 % до 39 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 40 % до 59 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 60 % Ј 79 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 80 % до 99 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою і 100 %

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

заставою за якими є предмети іпотеки

1

до 7

1

0,005 - 0,14

0,005 - 0,16

0,80 - 0,95

0,85 - 1,00

0,64 - 0,79

0,69 - 0,84

0,48 - 0,63

0,53 - 0,68

0,32 - 0,47

0,37 - 0,52

0,16 - 0,31

0,21 - 0,36

0,15

0,20

2

від 8 до 30

2

0,15 - 0,36

0,17 - 0,40

3

від 31 до 60

3

0,37 - 0,64

0,41 - 0,70

4

від 61 до 90

4

0,65 - 0,99

0,71 - 0,99

5

більше 90

5

1,0

1,0

заставою за якими є придбані транспортні засоби

6

до 7

1

0,005 - 0,12

0,005 - 0,13

0,82 - 0,95

0,87 - 1,00

0,68 - 0,81

0,73 - 0,86

0,54 - 0,67

0,59 - 0,72

0,40 - 0,53

0,45 - 0,58

0,26 - 0,39

0,31 - 0,44

0,25

0,30

7

від 8 до 30

2

0,13 - 0,32

0,14 - 0,35

8

від 31 до 60

3

0,33 - 0,62

0,36 - 0,68

9

від 61 до 90

4

0,63 - 0,99

0,69 - 0,99

10

більше 90

5

1,0

1,0

за якими інші види застави

11

до 7

1

0,005 - 0,15

0,005 - 0,17

0,80 - 0,90

0,85 0,95

0,69 - 0,79

0,74 - 0,84

0,58 - 0,68

0,63 - 0,73

0,47

0,52 - 0,62

0,36 - 0,46

0,41 - 0,51

0,35

0,40

12

від 8 до 30

2

0,16 - 0,40

0,18 - 0,44

13

від 31 до 60

3

0,41 - 0,76

0,45 - 0,80

14

від 61 до 90

4

0,77 - 0,99

0,81 - 0,99

15

від 91 до 365

5

1,0

1,0

16

більше 365 днів

1,0

1,0

(таблиця 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5,
від 07.11.2019 р. N 132)

Таблиця 7

Діапазони значень коефіцієнтів PD та LGD боржників за групою кредитів фізичним особам, які є суб'єктами господарювання, для здійснення підприємницької діяльності

N
 з/п

Кількість календарних днів прострочення боргу (включно)

Клас

Діапазони значень коефіцієнта PD

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (далі - Положення), < 20 % або за відсутності застави

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, від 20 % до 39 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, від 40 % до 59 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, від 60 % до 79 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, від 80 % до 99 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, і 100 %

грн

ін. вал.

грн

ін. вал.

грн

ін. вал.

грн

ін. вал.

грн

ін. вал.

грн

ін. вал.

грн

ін. вал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

До 7

1

0,005 - 0,12

0,005 - 0,13

0,80 - 0,90

0,85 - 0,95

0,64 - 0,79

0,69 - 0,84

0,48 - 0,63

0,53 - 0,68

0,32 - 0,47

0,37 - 0,52

0,16 - 0,31

0,21 - 0,36

0,15

0,20

2

Від 8 до 30

2

0,13 - 0,32

0,14 - 0,35

3

Від 31 до 60

3

0,33 - 0,62

0,36 - 0,68

4

Від 61 до 90

4

0,63 - 0,99

0,69 - 0,99

5

Більше 90

5

1,0

1,0

(додаток 9 доповнено новою таблицею 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2019 р. N 147,
у зв'язку з цим таблиці 7 - 9 вважати відповідно таблицями 8 - 10)

Таблиця 8

Діапазони значень коефіцієнтів PD та LGD боржників за групами кредитів боржників - юридичних осіб (крім банків та бюджетних установ)

N з/п

Кількість кален-
дарних днів простро-
чення боргу (уключно)

Клас

Діапазони значень коефіцієнта PD

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою < 20 % або за відсутності застави

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 20 % до 39 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 40 % до 59 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 60 % до 79 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 80 % до 99 %

Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою і 100 %

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

грн.

ін. вал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

до 30

1

0,02 - 0,15

0,02 - 0,15

0,85 - 0,95

0,91 - 1,00

0,74 - 0,84

0,81 - 0,90

0,63 - 0,73

0,71 - 0,80

0,52 - 0,62

0,61 - 0,70

0,41 - 0,51

0,51 - 0,60

0,40

0,50

(таблиця 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Таблиця 9

Діапазон значень коефіцієнта PD контрагента за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців, та дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю

N з/п

Кількість календарних днів прострочення боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю/кількість календарних днів визнання дебіторської заборгованості за господарською діяльністю в балансі банку

Клас контрагента за дебіторською заборгованістю

Діапазон значень коефіцієнта PD

1

2

3

4

1

до 90

1

0 - 0,99

2

понад 90

2

1,0

(таблиця 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.05.2019 р. N 70)

Таблиця 10

Діапазони значень коефіцієнта PD юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект

(додаток 9 доповнено таблицею 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.01.2017 р. N 5)

Таблиця 11

Значення коефіцієнтів PD боржників - центральних органів виконавчої влади України / інших країн або боржників - органів місцевого самоврядування України / інших країн, що є емітентами цінних паперів і мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою боржника / країни місцезнаходження боржника / цінного папера