Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 07.06.2016 № 339
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2016 року N 339

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 18 серпня 2016 року N 372)

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за N 159/8758 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 6:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"платежі резидентів-позичальників на користь Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Європейського банку реконструкції та розвитку, які здійснюються згідно з договорами про підготовку проектів у державному, комунальному або приватному секторах (далі - проекти), у тому числі укладених у формі листів-угод, щодо яких ці банки розглядають можливість фінансування (у тому числі статутного капіталу), та в межах реалізації кредитних угод, угод між акціонерами та інших угод з цими банками";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"платежі резидентів-позичальників за контрактами на виконання робіт та/або надання послуг для потреб проектів за рахунок фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також для потреб відповідних проектів за рахунок фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, укладені відповідно до Політики та правил Європейського банку реконструкції та розвитку щодо закупівель";

2) абзаци перший і другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Копії документів (у тому числі копії документів, перекладені на українську мову), що є підставою для проведення зазначених у пункті 1 цієї постанови операцій з оплати робіт, надання послуг, прав інтелектуальної власності та/або виконання зобов'язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом за такою оплатою, та/або зарахування заборгованості за такою оплатою в разі проведення заліку зустрічних однорідних вимог, засвідчуються резидентом (уповноваженою ним особою) і залишаються в банку на зберіганні.

Банк має право вимагати від резидента перекладу на українську мову зазначених в абзаці першому пункту 7 цієї постанови документів, які складені іноземною мовою".

2. Унести до Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на проведення окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за N 159/8758 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

у пункті 2.1:

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) обґрунтування потреби здійснення переказування коштів і цін, зазначених у договорах (не подається для отримання погодження на оплату та в користування прав інтелектуальної власності)";

підпункт "е" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "є" - "и" уважати відповідно підпунктами "е" - "з";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Зазначені в цьому пункті копії документів (у тому числі копії документів, перекладені на українську мову) мають бути засвідчені резидентом (уповноваженою ним особою)";

абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Національний банк має право вимагати від резидента перекладу на українську мову зазначених у підпунктах "б", "д", "є" - "з" пункту 2.1 глави 2 цього Положення документів, які складені іноземною мовою";

2) у першому реченні пункту 3.2 глави 3 слово "семи" замінити словом "п'ятнадцяти";

3) пункти 4.1, 4.6, 4.9 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.1. Національний банк видає резиденту погодження за формою, зазначеною в додатках 4 - 6 до цього Положення, лише після перевірки правильності та повноти оплати за послуги щодо видачі погодження в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку";

"4.6. Зміни до погодження оформляються як додаток до нього, який є невід'ємною частиною раніше виданого погодження (додаток 7). Національний банк видає резиденту зміни до погодження лише після перевірки правильності та повноти оплати за послуги щодо видачі змін до погодження в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку";

"4.9. Національний банк у разі втрати або пошкодження погодження (змін до погодження) видає дублікат погодження (дублікат змін до погодження), оформлення і видача якого здійснюється в порядку, визначеному в пункті 4.3 глави 4 цього Положення. Дублікат погодження (дублікат змін до погодження) у верхньому правому кутку містить слово "Дублікат", його текст ідентичний тексту погодження (змін до погодження).

Національний банк видає резиденту дублікат погодження (дублікат змін до погодження) лише після перевірки правильності та повноти оплати за послуги щодо видачі дубліката погодження (дубліката змін до погодження) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку";

4) абзац четвертий пункту 5.2 глави 5 викласти в такій редакції:

"порушення резидентом вимог валютного законодавства України та/або законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос