Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о процентной политике Национального банка Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 21.04.2016 № 277
редакция действует с 23.07.2021

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 квітня 2016 року N 277

Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України

(заголовок у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 11 липня 2017 року N 63
,
від 5 листопада 2018 року N 117
,
від 10 січня 2019 року N 19
,
від 18 лютого 2020 року N 20
,
від 17 березня 2020 року N 29
,
від 1 квітня 2020 року N 45
,
від 23 квітня 2020 року N 53
,
від 11 червня 2020 року N 74
,
від 29 червня 2021 року N 64
,
від 22 липня 2021 року N 81

Відповідно до статей 6, 15, 25, 27 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою удосконалення засобів та методів грошово-кредитної політики Національного банку України в частині встановлення Національним банком України порядку визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про процентну політику Національного банку України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року N 389 "Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2004 року за N 1092/9691;

постанову Правління Національного банку України від 08 червня 2006 року N 210 "Про внесення змін до Положення про процентну політику Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за N 710/12584;

постанову Правління Національного банку України від 21 липня 2009 року N 415 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2009 року за N 752/16768;

постанову Правління Національного банку України від 27 серпня 2009 року N 511 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2009 року за N 846/16862;

пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року N 327 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за N 540/17835.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Положення про процентну політику Національного банку України

(заголовок Положення у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 15, 25, 27 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і встановлює порядок визначення Національним банком України (далі - Національний банк) облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.

2. Процентна політика Національного банку - регулювання Національним банком попиту та пропозиції на грошові кошти через зміну процентних ставок за своїми операціями з метою впливу на процентні ставки суб'єктів грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових операцій.

3. Головною метою процентної політики Національного банку як основного інструмента впливу на грошово-кредитний ринок є забезпечення цінової стабільності в середньостроковій перспективі.

31. Завданнями процентної політики Національного банку є:

1) досягнення визначеної в розділі V цього Положення операційної цілі процентної політики Національного банку шляхом визначення ставок за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи;

2) посилення дієвості процентного каналу трансмісійного механізму грошово-кредитної політики через установлення процентних ставок за операціями Національного банку, які проводяться з метою розвитку фінансових ринків, що сприяє забезпеченню впливу зміни короткострокової процентної ставки міжбанківського ринку на вартість середньо- та довгострокових фінансових ресурсів.

(розділ I доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20)

4. З метою реалізації процентної політики Національний банк установлює такі процентні ставки:

1) облікову;

2) за інструментами постійного доступу Національного банку;

3) за депозитними сертифікатами Національного банку (далі - за депозитними сертифікатами);

4) за кредитами рефінансування;

5) за операціями своп процентної ставки Національного банку (далі - за операціями своп процентної ставки).

(пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20)

5. Процентна ставка за інструментами з підтримання ліквідності, що є відмінними від стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, визначається згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, який регулює відповідний інструмент з підтримання ліквідності.

51. Національний банк визначає процентні ставки за операціями своп процентної ставки та умови їх проведення.

(розділ I доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20)

II. Облікова ставка Національного банку

6. Облікова ставка Національного банку (далі - облікова ставка) - ключова процентна ставка Національного банку, яка є основним індикатором змін у грошово-кредитній політиці та орієнтиром вартості залучених та розміщених грошових коштів для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку.

7. Облікова ставка встановлюється на основі комплексного аналізу та прогнозу макроекономічного, монетарного та фінансового розвитку, підготовленого Національним банком.

8. Рішення щодо розміру облікової ставки затверджується Правлінням Національного банку України на засіданні з питань монетарної політики на підставі пропозицій Департаменту монетарної політики та економічного аналізу після обговорення на засіданні Комітету з монетарної політики.

9. Національний банк щодня публікує розмір облікової ставки в засобах масової інформації та/або оприлюднює через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації, у тому числі на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(пункт 9 розділу II у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.07.2017 р. N 63)

III. Процентні ставки за інструментами постійного доступу Національного банку

10. Національний банк установлює коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу з надання та вилучення ліквідності на термін овернайт (за кредитами овернайт та депозитними сертифікатами овернайт) з метою управління короткостроковими процентними ставками на міжбанківському ринку шляхом обмеження їх коливань навколо облікової ставки. Межі коридору процентних ставок симетричні щодо облікової ставки і в разі її зміни змінюються на аналогічну величину.

11. Національний банк установлює розмір процентної ставки за кредитами овернайт на рівні облікової ставки плюс один процентний пункт.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2020 р. N 74)

12. Національний банк установлює розмір процентної ставки за депозитними сертифікатами овернайт на рівні облікової ставки мінус один процентний пункт.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.06.2020 р. N 74)

IV. Процентні ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування

13. Національний банк установлює процентні ставки за основними операціями з регулювання ліквідності банків, що мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку. Основними операціями Національного банку з регулювання ліквідності банків є операції з розміщення депозитних сертифікатів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 01.04.2020 р. N 45,
від 23.04.2020 р. N 53
,
від 29.06.2021 р. N 64
,
від 22.07.2021 р. N 81)

14. Національний банк під час оголошення кількісного тендера з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів установлює процентну ставку на рівні облікової ставки.

Національний банк під час оголошення кількісного тендера з розміщення депозитних сертифікатів строком понад 14 днів установлює процентну ставку на рівні, не вищому, ніж облікова ставка.

Національний банк під час проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів установлює процентну ставку за депозитними сертифікатами залежно від пропозицій, що надходять від банків. Рівень граничної процентної ставки не може перевищувати облікової ставки.

15. Національний банк під час оголошення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків установлює процентну ставку за кредитами рефінансування строком до 14 днів на рівні ставки за кредитами овернайт.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20,
від 22.07.2021 р. N 81)

Національний банк під час оголошення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків за кредитами рефінансування понад 14 днів установлює процентну ставку на рівні облікової ставки плюс стала величина в процентних пунктах, яка затверджується рішенням Правління Національного банку після розгляду Комітетом з монетарної політики.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.03.2020 р. N 29)

Національний банк під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності банків до 14 днів установлює процентну ставку за кредитами рефінансування залежно від пропозицій, що надходять від банків. Рівень граничної процентної ставки не може бути нижчим, ніж ставка за кредитами овернайт.

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20,
від 17.03.2020 р. N 29
,
від 22.07.2021 р. N 81)

(розділ IV у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.01.2019 р. N 19)

Національний банк під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності банків понад 14 днів установлює процентну ставку за кредитами рефінансування залежно від пропозицій, що надходять від банків. Мінімальний рівень граничної процентної ставки не може бути нижчим, ніж облікова ставка плюс стала величина в процентних пунктах, яка затверджується рішенням Правління Національного банку після розгляду Комітетом з монетарної політики.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.03.2020 р. N 29)

151. Рішення щодо граничної процентної ставки за операціями з розміщення депозитних сертифікатів та кредитами рефінансування під час проведення процентних тендерів приймається заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків координує проведення операцій Національного банку з регулювання ліквідності банківської системи, на підставі пропозицій Департаменту відкритих ринків Національного банку.

(розділ IV доповнено пунктом 151 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.01.2019 р. N 19
,
пункт 151 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.02.2020 р. N 20)

V. Операційна ціль процентної політики Національного банку

16. Операційна ціль процентної політики Національного банку полягає в утриманні Українського індексу міжбанківських ставок для кредитів та депозитів овернайт у національній грошовій одиниці на рівні, близькому до рівня облікової ставки, у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу.

17. Український індекс міжбанківських ставок - розрахункове значення вартості гривневих грошових ресурсів на міжбанківському ринку України. Розрахунок цього індексу здійснюється відповідно до розпорядчого акта Національного банку з питань розрахунку та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок.

18. Національний банк публікує значення Українського індексу міжбанківських ставок на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(Положення доповнено розділом V згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.11.2018 р. N 117)

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

Директор Департаменту
монетарної політики та
економічного аналізу

С. А. Ніколайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос