Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине

Национальный банк
Постановление от 17.12.2015 № 892
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 грудня 2015 року N 892

Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 25 вересня 2018 року N 103)

Відповідно до статей 7, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою впровадження касового обслуговування банків Центральним сховищем Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 790/19528 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома банків, відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища Національного банку України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з 30 грудня 2015 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Ця Інструкція встановлює порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валюті, регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з відділами (управлінням) грошового обігу в регіоні Департаменту грошового обігу [далі - відділи (управління) грошового обігу в регіоні], Центральним сховищем Національного банку України (далі - Центральне сховище), іншими банками (філіями, відділеннями) та клієнтами з цих питань";

в абзаці шостому слова "у територіальному управлінні" замінити словами "у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі";

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Вимоги цієї Інструкції щодо оформлення касових документів та оброблення банкнот (монет), а також порядку здавання та отримання банками готівки національної валюти у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, порядку видачі (приймання) банкнот у касетах поширюються на Операційний департамент, відділи (управління) грошового обігу в регіоні та Центральне сховище".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

назву глави викласти в такій редакції:

"1. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через відділи (управління) грошового обігу в регіоні та Центральне сховище";

у пункті 1.1 слова "Територіальні управління" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище";

у пункті 1.4:

у першому реченні абзацу першого слова "до територіальних управлінь" замінити словами "до відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища";

у другому реченні абзацу першого слова "Територіальне управління обумовлює", "до територіального управління" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище обумовлюють", "до відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища" відповідно;

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище розглядають заявки на підкріплення банків (філій, відділень) готівкою, здійснюють аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот і монет, що перебувають в обігу, і, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища, визначають остаточні обсяги підкріплень готівкою";

у пункті 1.6 слова "Територіальне управління здійснює", "до територіального управління" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище здійснюють", "до відділів (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища" відповідно;

у пункті 1.7 слова "в територіальному управлінні" замінити словами "у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі";

пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Банк (філія, відділення) отримує готівку через уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси відділів (управління) грошового обігу в регіоні за видатковим касовим ордером на підставі довіреності на отримання готівки та інших цінностей (додаток 27), підписаної керівником, головним бухгалтером банку (філії), їх заступниками або уповноваженими керівником особами. Строк дії довіреності не повинен перевищувати 10 календарних днів. Банк визначає внутрішнім положенням порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на отримання готівки та інших цінностей з використанням журналу реєстрації довіреностей (додаток 26).

Інкасатори отримують у відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі підкріплення готівкою через приміщення для приймання-передавання готівки відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань перевезення валютних цінностей";

2) доповнити главу 4 після пункту 4.3 новим пунктом 4.4 такого змісту:

"4.4. Банк (філія, відділення) зобов'язаний під час приймання готівки від фізичних і юридичних осіб, а також перед обробленням банкнот автоматизованим способом візуально перевірити банкноти та вилучити ті, які мають пошкодження у вигляді загального або локального (плями) забруднення різного кольору (уключаючи те, що можна помітити а ультрафіолетових променях), як сумнівні, які передаються в установленому порядку до уповноважених підрозділів Національного банку для проведення досліджень".

У зв'язку з цим пункти 4.4 - 4.18 уважати відповідно пунктами 4.5 - 4.19.

3. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Порядок видачі (приймання) відділами (управлінням) грошового обігу в регіоні, Центральним сховищем банкам, їх філіям та відділенням (від банків, їх філій та відділень) банкнот у касетах";

2) у главі 1:

у першому реченні пункту 1.1 слова "від територіального управління" замінити словами "від відділу (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища";

у пункті 1.2:

в абзаці першому слова "Територіальні управління" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище";

в абзаці третьому слова "до територіального управління" замінити словами "до відділу (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища";

в абзаці четвертому слова "Територіальне управління обліковує" замінити словами "Відділ (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище обліковують";

у пункті 1.9:

у першому реченні слова "Територіальні управління", "в територіальному управлінні" замінити словами "Відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище", "у відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі" відповідно;

у другому реченні слова "територіальному управлінню" замінити словами "відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищу";

3) у главі 3:

у пункті 3.1 слова "в територіальних управліннях" замінити словами "у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі";

в абзаці першому пункту 3.2 слова "у територіальному управлінні" замінити словами "у відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі";

в абзаці першому пункту 3.3 слова "територіального управління" замінити словами "відділу (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища".

4. Доповнити Інструкцію новими додатками 26, 27 у редакції, що додається.

5. У тексті Інструкції слова "територіальне управління" у всіх відмінах та числах замінити словами "відділ (управління) грошового обігу в регіоні" у відповідних відмінках та числах.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

 

(титульна сторінка)

_____________________________________________________________________________________
[найменування банку (філії)]

ЖУРНАЛ
реєстрації довіреностей

Розпочато ______________
Закінчено ______________

 

(розгорнута сторінка)

Номер довіреності

Дата видачі

Строк дії довіреності

Посада, прізвище, ініціали особи, якій видано довіреність

Найменування банку/відділу (управління) грошового обігу в регіоні

Номер і дата заявки на підкріплення готівкою

Підпис особи, що одержала довіреність

Відмітка про використання довіреності (номер і дата документа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
[банк-одержувач (відокремлений підрозділ) і його адреса]
_____________________________________________________________________________________
[банк-платник (філія) і його адреса]

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________________

 

Довіреність дійсна
до ___ ____________ 20__ р.

Довіреність
на отримання готівки та інших цінностей

N ___________________

       ___ ____________ 20__ р.
(дата видачі)

Видано ______________________________________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
серія _____________ N ________ від ___ ____________ 20__ р.
Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                               (коли і ким виданий документ)

На отримання від ______________________________________________________________________
                                                          [найменування відділу (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища]
готівки та інших цінностей за ____________________________________________________________
                                                                                                                              (номер і дата заявки)

 

(зворотний бік)

Перелік цінностей, які належить отримати:

N з/п

Найменування цінностей

Кількість

Сума (прописом)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис ______________________________________________________________________ засвідчую.
                                                                (зразок підпису особи, що одержала довіреність)

Керівник банку (філії)

_________________
                (підпис)

_____________________
           (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
                (підпис)

_____________________
           (ініціали, прізвище)

М. П.

____________

Опрос