Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 26.11.2015 № 826
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2015 року N 826

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11 вересня 2017 року N 89)

Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити:

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами), що додаються;

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 919/9518 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В. Л.

4. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.

 

В. о. Голови

О. В. Писарук

 

Зміни до Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1) доповнити розділ 10 "Готівкові кошти" новою групою рахунків такого змісту:

"109 Резерви під готівкові кошти, наявність яких є непідтвердженою

1090 КА Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою";

2) доповнити розділ 11 "Банківські метали" новою групою рахунків такого змісту:

"119 Резерви під банківські метали, наявність яких є непідтвердженою

1190 КА Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою";

3) доповнити групу рахунків 181 "Дебіторська заборгованість за операціями з банками" розділу 18 "Дебіторська заборгованість за операціями з банками" новим рахунком такого змісту:

"1812 А Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток";

4) доповнити групу рахунків 191 "Кредиторська заборгованість за операціями з банками" розділу 19 "Кредиторська заборгованість за операціями з банками" новим рахунком такого змісту:

"1912 П Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток".

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

1) доповнити групу рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" новим рахунком такого змісту:

"2060 А Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання";

2) доповнити групу рахунків 255 "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" розділу 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" трьома новими рахунками такого змісту:

"2550 П Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

2551 П Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

2556 П Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень";

3) доповнити групу рахунків 280 "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" розділу 28 "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" новим рахунком такого змісту:

"2802 А Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток".

3. У групі рахунків 501 "Емісійні різниці" розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку" назву рахунку 5011 та характеристику викласти в такій редакції:

"5011 АП Операції з акціонерами".

4. Доповнити групу рахунків 620 "Результат від торговельних операцій" розділу 62 "Результат від торговельних операцій" класу 6 "Доходи" новим рахунком такого змісту:

"6202 АП Результат від торговельних операцій з цінними паперами за операціями репо з банками".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

В. Л. Рашкован

 

Зміни до Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1) доповнити розділ 10 "Готівкові кошти" новою групою рахунків такого змісту:

"109 Резерви під готівкові кошти, наявність яких є непідтвердженою

1090 КА Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за готівковими коштами, за якими втрачений контроль.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів";

2) доповнити розділ 11 "Банківські метали" новою групою рахунків такого змісту:

"119 Резерви під банківські метали, наявність яких є непідтвердженою

1190 КА Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за банківськими металами, за якими втрачений контроль.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів";

3) доповнити групу рахунків 181 "Дебіторська заборгованість за операціями з банками" розділу 18 "Дебіторська заборгованість за операціями з банками" новим рахунком такого змісту:

"1812 А Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями репо з банками.

За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями репо з банками.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями репо з банками";

4) доповнити групу рахунків 191 "Кредиторська заборгованість за операціями з банками" розділу 19 "Кредиторська заборгованість за операціями з банками" новим рахунком такого змісту:

"1912 П Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.

За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.

За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями репо з банками".

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

1) доповнити групу рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" новим рахунком такого змісту:

"2060 А Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного у суб'єктів господарювання за різними операціями (гарантіями платежу, тендерними гарантіями тощо).

За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями.

За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за виконаними операціями";

2) доповнити групу рахунків 255 "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" розділу 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" трьома новими рахунками такого змісту:

"2550 П Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, що акумульовані фінансовим органом для подальшого розподілу.

За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на ім'я відповідного місцевого фінансового органу до бюджету розвитку.

За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів.

2551 П Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, що надійшли з рахунків, відкритих на ім'я відповідних місцевих фінансових органів, та розподіляються між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.

За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

2556 П Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень

Призначення рахунку: облік бюджетних коштів, отриманих небюджетними установами на виконання бюджетних призначень.

За кредитом рахунку проводяться суми надходження коштів, що призначені для виконання бюджетних призначень.

За дебетом рахунку проводяться суми видатків, які здійснюють небюджетні установами відповідно до бюджетних призначень, та повернення залишку коштів, якщо немає відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період";

3) доповнити групу рахунків 280 "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" розділу 28 "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" новим рахунком такого змісту:

"2802 А Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями репо з суб'єктами господарювання.

За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями репо з суб'єктами господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями репо з суб'єктами господарювання".

3. У групі рахунків 501 "Емісійні різниці" розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку" назву рахунку 5011 та призначення викласти в такій редакції:

"5011 АП Операції з акціонерами

Призначення рахунку: облік суми прибутків або збитків від операцій з акціонерами.

За дебетом рахунку проводиться перерахування отриманої суми прибутку за рішенням акціонерів банку або суми збитку від операцій з акціонерами.

За кредитом рахунку проводиться сума прибутку від операцій з акціонерами або суми покриття збитку за рішенням акціонерів".

4. Доповнити групу рахунків 620 "Результат від торговельних операцій" розділу 62 "Результат від торговельних операцій" класу 6 "Доходи" новим рахунком такого змісту:

"6202 АП Результат від торговельних операцій з цінними паперами за операціями репо з банками".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

В. Л. Рашкован

Опрос