Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О расчете банками Украины нормативов капитала с учетом кредитного риска

Национальный банк
Постановление от 19.11.2015 № 806
редакция действует с 16.02.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2015 року N 806

Про розрахунок банками України нормативів капіталу з урахуванням кредитного ризику

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 13 лютого 2017 року N 9

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58, 59 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 44, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення достатнього рівня капіталу банків для покриття кредитного ризику, підвищення стійкості банківської системи Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368), що додаються (далі - Зміни).

2. Банкам:

1) розраховувати нормативи капіталу з урахуванням перевищення величини кредитного ризику над сумою резервів за активними банківськими операціями, сформованих відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно з вимогами Інструкції N 368 з урахуванням Змін;

2) підпункт 2 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.02.2017 р. N 9)

3) надавати Національному банку України інформацію про результати оцінки кредитного ризику за активними банківськими операціями у відповідних формах статистичної звітності, які передбачені Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами), у встановленому Національним банком України порядку.

(підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 9)

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

5. Постанова набирає чинності через 31 день із дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

О. В. Писарук

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 1 розділу II:

1) у пункті 1.1:

в абзаці другому слова "та здійснювати відповідні коригування їх вартості шляхом формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями" замінити словами ", а також визначати можливі втрати за активними банківськими операціями (далі - кредитний ризик)";

пункт доповнити десятьма новими абзацами такого змісту:

"Банки визначають кредитний ризик у валюті, що відповідає валюті активів / наданих фінансових зобов'язань.

Банки визначають величину кредитного ризику за всіма активними операціями як сукупний обсяг кредитного ризику за активами та наданими фінансовими зобов'язаннями станом на перше число кожного місяця, наступного за звітним, у гривні (з урахуванням кредитного ризику в іноземній валюті в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком).

Банки визначають величину непокритого кредитного ризику таким чином:

якщо величина кредитного ризику є меншою або дорівнює сукупному розміру резервів за активними операціями, сформованих відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - розмір резервів за МСФЗ), то величина непокритого кредитного ризику дорівнює нулю;

якщо величина кредитного ризику перевищує розмір резервів за МСФЗ, то величина непокритого кредитного ризику дорівнює сумі такого перевищення.

Величина непокритого кредитного ризику розраховується станом на перше число кожного місяця, наступного за звітним, та включається до розрахунку нормативів капіталу протягом наступного місяця в установленому Національним банком порядку.

Банк під час розрахунку регулятивного капіталу зменшує на величину непокритого кредитного ризику прибуток банку, а саме:

нерозподілений прибуток минулих років;

результат поточного та звітного року (прибуток).

Якщо величина непокритого кредитного ризику перевищує розмір прибутку банку, то на суму такого перевищення зменшується розмір основного капіталу банку";

2) абзац другий підпункту "ґ" пункту 1.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

3) у пункті 1.4:

абзаци перший та четвертий підпункту "в" після слова "поточного" доповнити словами "та звітного";

підпункт "д" виключити.

2. Абзац третій пункту 1.2 глави 1 розділу IV доповнити словами "та виключається величина непокритого кредитного ризику".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

Опрос