Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

Национальный банк
Постановление от 01.10.2015 № 654
редакция действует с 17.08.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2015 року N 654

Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 21 квітня 2016 року N 276
,
 від 1 листопада 2016 року N 399
,
 від 21 березня 2017 року N 25
,
 від 1 червня 2017 року N 46
,
від 15 березня 2018 року N 24
,
від 24 травня 2018 року N 55
,
від 3 липня 2018 року N 73
,
від 28 березня 2019 року N 53
,
від 15 серпня 2019 року N 109

(У тексті постанови слова "санкційний список" у всіх відмінках замінено словами "санкційні списки" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 року N 276)

Керуючись Законами України "Про санкції" та "Про Національний банк України", Указом Президента України від 16 вересня 2015 року N 549/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі - Указ Президента України від 16 вересня 2015 року N 549/2015), Правління Національного банку України постановляє:

1. Банкам України:

1) подати Національному банку України протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийнятого відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про санкції" (далі - санкційний список), відомості про наявність та залишки коштів на банківських рахунках, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) "блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном" (далі - "блокування активів")", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)" станом на дату введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийнятого відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про санкції", та станом на дату надання інформації Національному банку України;

(підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.04.2016 р. N 276
,
 у редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 01.11.2016 р. N 399
,
 від 01.06.2017 р. N 46
,
від 24.05.2018 р. N 55
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.07.2018 р. N 73
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

2) щомісяця, не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, таку інформацію:

про залишки коштів на банківських рахунках, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)" (далі - особи, зазначені в санкційних списках);

про спроби проведення фінансових операцій особами, зазначеними в санкційних списках або їх представниками;

про спроби проведення фінансових операцій на користь осіб, зазначених у санкційних списках, та про зупинені фінансові операції, які мали на меті, сприяли або могли сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених санкціями, або порушили обмеження, установлені санкціями;

(підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.03.2018 р. N 24
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

3) відмовитися від встановлення ділових контактів з особами, зазначеними в санкційних списках, до яких застосовано санкцію "заборона на встановлення ділових контактів";

4) зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовано санкцію "зупинення фінансових операцій";

5) вжити заходів щодо запобігання виведенню за межі України капіталу особами, зазначеними в санкційних списках, до яких застосовано санкцію "запобігання виведенню капіталів за межі України";

6) зупинити виконання фінансових зобов'язань на користь осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовано санкцію "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", - у повному обсязі, а на користь осіб, до яких застосовано санкцію "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", - в частині переліку заходів, визначених санкцією: надання кредитів, у тому числі через купівлю цінних паперів, позик, фінансової допомоги, гарантій; придбання цінних паперів;

7) заблокувати кошти / зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційних списках, у такому порядку:

кошти, що надійшли на користь особи, зазначеної в санкційних списках, до якої застосовано санкцію "блокування активів", банк зараховує на банківський рахунок цієї особи, а у разі відсутності в банку рахунку такої особи, банк обліковує кошти на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

кошти, що надійшли на користь особи, зазначеної в санкційних списках, до якої застосовано санкцію "зупинення фінансових операцій", банк обліковує на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

кошти, що надійшли на користь клієнта від особи, зазначеної в санкційних списках, до якої застосовані санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій", банк обліковує на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

банк зобов'язаний відмовити у виконанні розрахункового документа клієнту, зазначеному в санкційних списках, що є ініціатором переказу та до якого застосовані санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій";

(абзац п'ятий підпункту 7 пункту 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 01.11.2016 р. N 399
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.06.2017 р. N 46
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа на користь особи, зазначеної в санкційних списках, до якої застосовано санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів);

(абзац шостий підпункту 7 пункту 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

банк-емітент зобов'язаний відмовити особі, зазначеній у санкційних списках, до якої застосовані санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій", у здійсненні операції за її банківським рахунком з використанням електронного платіжного засобу;

(абзац сьомий підпункту 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 01.11.2016 р. N 399)

банк виконує розрахунковий документ на користь клієнта підсанкційного банку, якщо такий клієнт не зазначений у санкційних списках;

(абзац восьмий підпункту 7 пункту 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа по фінансових зобов'язаннях з надання кредиту, у тому числі через купівлю цінних паперів, позики, фінансової допомоги, гарантії, з купівлі цінних паперів на користь особи, зазначеної в санкційних списках, до якої застосовано санкцію "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)";

банк повертає клієнту розрахунковий документ без виконання і проставляє на ньому напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на Закон України "Про санкції" та указ Президента України, яким уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони України, прийняте відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про санкції") та підписи відповідального виконавця і працівника, який виконує функції контролера, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, та дати;

(абзац десятий підпункту 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.04.2016 р. N 276
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 01.11.2016 р. N 399
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.06.2017 р. N 46
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.05.2018 р. N 55
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.07.2018 р. N 73
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

банк зобов'язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України, якщо до ініціатора та/або отримувача переказу застосовано санкцію "запобігання виведенню капіталів за межі України", за винятком переказу коштів за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються:

за фактично поставлену продукцію на митну територію України;

з використанням документарних акредитивів за умови представлення документального підтвердження відвантаження продукції або фактичного поставлення продукції на митну територію України;

(підпункт 7 пункту 1 доповнено абзацом одинадцятим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 01.11.2016 р. N 399
,
абзац одинадцятий підпункту 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.07.2018 р. N 73
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53
,
замінено трьома абзацами згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.08.2019 р. N 109,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом чотирнадцятим)

банкам заборонено ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або на власні рахунки банку, відкриті в особах, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", за винятком переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

(підпункт 7 пункту 1 доповнено абзацом чотирнадцятий
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 01.11.2016 р. N 399
,
 абзац
чотирнадцятий підпункту 7 пункту 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 01.06.2017 р. N 46)

Заборони, зазначені в абзацах одинадцятому - чотирнадцятому підпункту 7 пункту 1 цієї постанови, не застосовуються до виконання банком розрахункових документів, що пов'язані з клієнтськими платежами за кореспондентським рахунком у банку, до якого застосована санкція "запобігання виведенню капіталів за межі України", включаючи сплату можливих комісійних винагород, що пов'язані з проведенням зазначених клієнтських операцій або веденням такого кореспондентського рахунку, за умови що наслідком проведення таких операцій не буде порушення санкційних заборон або пункту 31 цієї постанови;

(підпункт 7 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.08.2019 р. N 109)

8) зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкцію "запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб", заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов'язаних з ними осіб, які передбачають переказ коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України, у тому числі:

(абзац перший підпункту 8 пункту 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.03.2018 р. N 24
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

пряме та/або опосередковане здійснення будь-яких активних операцій (надання кредитів, депозитів, позик, у тому числі на умовах субординованого боргу, придбання цінних паперів, розміщення коштів на кореспондентських рахунках тощо);

виплату дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів/депозитів, коштів із кореспондентських рахунків, субординованого боргу;

розподіл прибутку;

розподіл капіталу.

Заборони, зазначені в абзацах першому - п'ятому підпункту 8 пункту 1 цієї постанови, не застосовуються до проведення підсанкційними банками розрахунків, ініціаторами яких є клієнти цих банків та наслідком яких не є порушення вищезазначених заборон, а також до операцій підсанкційних банків, які здійснюються з метою збільшення статутного капіталу цих банків та наслідком яких є збільшення статутного капіталу таких банків.

(абзац шостий підпункту 8 пункту 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.05.2018 р. N 55)

(пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.03.2017 р. N 25)

2. Банки України, небанківські установи-резиденти / небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв'язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, зобов'язані відмовити в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням / на користь осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)".

(пункт 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

21. Небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або небанківським установам-резидентам / небанківським фінансовим установам-резидентам, операторам поштового зв'язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, щомісяця, не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку України відповідно до нормативно-правового акта, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, таку інформацію:

1) про відмови в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій";

2) про відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням / на користь осіб, зазначених у санкційних списках.

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

3. Банки України та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій / ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, зобов'язані відмовити в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій".

(пункт 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

31. Банкам України, небанківським установам / небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку заборонено проводити операції, які:

(абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.03.2019 р. N 53)

1) мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень, установлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями);

2) порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень, установлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями).

(постанову доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.03.2017 р. N 25)

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос