Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение об отчуждении Национальным банком Украины имущества, полученного в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам Украины

Национальный банк
Постановление от 24.07.2015 № 487
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2015 року N 487

Про внесення змін до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23 січня 2018 року N 4)

Відповідно до статей 7, 15, 56, 71 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення відчуження майна, набутого у власність Національним банком України в рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести зміни до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16 квітня 2014 року N 218, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2014 року за N 543/25320 (далі - Положення), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Положення
про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про здійснення державних закупівель", інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

2. Це Положення визначає порядок відчуження майна, набутого у власність Національним банком України (далі - Національний банк) у рахунок погашення боргу банків України за наданими кредитами.

3. У межах цього Положення нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) веб-сайт організатора електронних торгів - електронний ресурс, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів, проводяться електронні торги та відображаються результати їх проведення;

2) договір про закупівлю - договір, що укладається між Національним банком і організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг з організації і проведення електронних торгів/аукціону, а в разі потреби зберігання та/або охорони майна, його оцінки, рецензування звіту про оцінку майна, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг;

3) крок електронних торгів/аукціону - фіксована організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією надбавка, на яку під час електронних торгів/аукціону здійснюється мінімальне підвищення початкової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів/аукціону визначається документом, що регламентує порядок проведення електронних торгів/аукціону;

4) лот - індивідуально визначена одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах/аукціоні;

5) майно - нерухоме та рухоме майно, набуте у власність Національним банком у рахунок погашення боргу банків України за наданими кредитами;

6) мультилот - лот, що містить різні типи майна;

7) організатор електронних торгів - юридична особа, яка надає послуги з організації і проведення електронних торгів та в разі потреби зберігання майна;

8) рамкова угода - договір, який укладається між Національним банком і організатором електронних торгів та/або спеціалізованою організацією не більше ніж на один рік, з метою визначення основних умов закупівлі послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;

9) спеціалізована організація - юридична особа, яка надає послуги з організації і проведення аукціону та в разі потреби зберігання майна;

10) сюрвеєрська послуга - послуга з перевірки майна щодо виявлення його пошкоджень/недоліків, яка надається юридичною особою.

4. Майно класифікується як запаси матеріальних цінностей.

II. Способи відчуження

5. Національний банк здійснює відчуження майна шляхом проведення електронних торгів. У випадках, передбачених пунктом 36 розділу IV цього Положення, майно відчужується на аукціоні.

6. Вибір способу відчуження здійснюється Національним банком з метою забезпечення відчуження майна за найвищою ціною в найкоротші строки.

7. Національний банк здійснює відчуження як окремих одиниць майна, так і різних видів майна, об'єднаних в один лот.

8. На електронних торгах/аукціоні відчужуються:

1) автотранспорт;

2) нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва;

3) повітряні та морські судна і судна внутрішнього плавання;

4) право вимоги за кредитними договорами та забезпечення за ними;

5) корпоративні права;

6) цілісні майнові комплекси;

7) сільськогосподарська продукція та товари в обороті;

8) виробниче обладнання;

9) офісна техніка;

10) мультилот;

11) інше рухоме майно.

9. Відчуження земельних ділянок здійснюється організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією за наявності діючої ліцензії на право проведення земельних торгів.

10. На електронні торги/аукціон майно виставляється за ринковою ціною, визначеною на підставі звіту про оцінку майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності. Звіт про оцінку майна підлягає обов'язковому рецензуванню.

11. Складання звіту про оцінку майна та його рецензування проводиться відповідно до вимог, передбачених законодавством України, що регулює правовідносини в сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

12. Суб'єкт оціночної діяльності, що визначатиме ринкову ціну майна, а також особа, яка проводитиме рецензування звіту про оцінку майна, визначаються на конкурсних торгах, які проводяться уповноваженим колегіальним органом Національного банку.

13. Умови проведення електронних торгів/аукціону визначаються в договорі про закупівлю.

14. Національний банк здійснює продаж цінних паперів, набутих у власність у рахунок погашення боргу, у порядку, передбаченому законодавством України.

15. Договори, що укладаються Національним банком відповідно до вимог цього Положення, мають відповідати законодавству України.

III. Порядок визначення організатора електронних торгів / спеціалізованої організації

16. Національний банк проводить конкурсні торги з визначення організатора електронних торгів та/або спеціалізованої організації відповідно до законодавства України про здійснення державних закупівель. Конкурсні торги проводяться уповноваженим колегіальним органом Національного банку за наявності двох або більше учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не були відхилені згідно із законодавством України про здійснення державних закупівель.

17. Оголошення про проведення конкурсних торгів оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Національний банк може додатково розмістити оголошення про проведення конкурсних торгів в одному з офіційних друкованих видань та/або на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

18. Розміщене оголошення про проведення конкурсних торгів з визначення організатора електронних торгів та/або спеціалізованої організації має містити такі відомості:

1) найменування і місцезнаходження замовника;

2) адресу веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності);

3) найменування предмета закупівлі;

4) кількість учасників, з якими укладатиметься угода;

5) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

6) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

7) місце отримання документації конкурсних торгів;

8) місце та строк подання пропозицій конкурсних торгів;

9) місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;

10) розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);

11) прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;

12) реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

В оголошенні може зазначатися інша інформація, визначена Національним банком.

19. Учасник конкурсних торгів з визначення організатора електронних торгів / спеціалізованої організації має відповідати таким вимогам:

1) бути зареєстрованим як суб'єкт господарювання незалежно від форми власності - організатор електронних торгів, що має право відповідно до законодавства України та власних установчих документів здійснювати заходи із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, організовувати та проводити електронні торги, забезпечувати збереження майна (для організатора електронних торгів);

2) бути зареєстрованим як суб'єкт господарювання незалежно від форми власності - спеціалізована організація, що має право здійснювати реалізацію майна шляхом проведення аукціонів у порядку, передбаченому законодавством України, та діяльність якого у сфері зберігання та реалізації майна передбачена установчими документами (для спеціалізованої організації);

3) мати обладнання та матеріально-технічну базу для надання послуг з організації і проведення електронних торгів/аукціону, а в разі потреби зберігання та/або охорони майна, його оцінки, рецензування звіту про оцінку майна, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг;

4) мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

5) мати документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів;

6) бути фінансово спроможним [баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами] для надання послуг з організації і проведення електронних торгів/аукціону, а в разі потреби зберігання та/або охорони майна, його оцінки, рецензування звіту про оцінку майна, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг;

7) мати укладені та діючі агентські договори між ним і ріелторами (ріелторськими компаніями);

8) не мати боргових зобов'язань під час здійснення діяльності, пов'язаної з наданням аналогічних послуг;

9) застрахувати власне майно та фінансові ризики за цивільно-правовими договорами.

20. Пропозиція конкурсних торгів учасника не розглядається в разі отримання її Національним банком після закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів або її відкликання учасником до розкриття пропозиції конкурсних торгів.

21. Уповноважений колегіальний орган Національного банку визначає переможця за результатами розгляду отриманих пропозицій конкурсних торгів.

22. Критеріями визначення переможця конкурсних торгів з відбору організатора електронних торгів / спеціалізованої організації можуть бути:

1) розмір винагороди за надання послуг з проведення електронних торгів/аукціону;

2) територіальна розгалуженість мережі учасника;

3) позитивна ділова репутація;

4) наявність в учасника укладених і діючих агентських договорів з ріелторами (ріелторськими компаніями);

5) спроможність надавати весь перелік послуг, визначений пунктом 32 розділу III цього Положення.

23. Рішення про визначення переможця приймається простою більшістю голосів уповноваженого колегіального органу Національного банку в разі присутності не менше двох третин кількості його членів. За умови рівного розподілу голосів голос голови уповноваженого колегіального органу Національного банку є вирішальним.

24. Рішення уповноваженого колегіального органу Національного банку оформляється протоколом, що підписується всіма його членами, присутніми на засіданні.

25. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі може бути оприлюднено за кожним лотом окремо.

В оголошенні про результати проведення торгів обов'язково зазначаються:

1) найменування та місцезнаходження замовника;

2) адреса веб-сайта, на якому додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення);

3) найменування предмета закупівлі;

4) кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;

5) дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі;

6) дата оприлюднення повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі;

7) дата оприлюднення оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою), розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

8) дата укладення договору про закупівлю;

9) дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято замовником), та причина його прийняття;

10) сума, визначена в договорі про закупівлю;

11) повне найменування переможця процедури закупівлі.

26. Закупівля за рамковою угодою здійснюється Національним банком у порядку, передбаченому законодавством України про здійснення державних закупівель.

27. Як виняток, під час визначення організатора електронних торгів / спеціалізованої організації Національний банк застосовує переговорну процедуру закупівлі, передбачену законодавством України про здійснення державних закупівель.

28. Переговорна процедура закупівлі застосовується, зокрема, у разі:

1) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, через відсутність альтернативи;

2) якщо Національним банком двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.

29. Національний банк протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі забезпечує оприлюднення на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, яка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження замовника;

2) адресу веб-сайта, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);

3) найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;

4) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

5) найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким проведено переговори;

6) ціну пропозиції;

7) реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

30. Загальний строк для визначення переможця переговорної процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про застосування переговорної процедури закупівлі. Національний банк акцептує пропозицію за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов'язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

31. Інформація про результати переговорної процедури закупівлі оприлюднюється Національним банком на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку протягом семи днів із дня укладення договору про закупівлю.

32. Національний банк сплачує винагороду за надання таких послуг:

1) організацію та проведення електронних торгів/аукціону з реалізації майна, визначеного пунктом 8 розділу II цього Положення;

2) проведення оцінки майна, рецензування звіту про оцінку майна;

3) зберігання та/або охорону майна, що виставляється на реалізацію, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг.

33. Загальний розмір винагороди організатору електронних торгів / спеціалізованій організації становить до 5 % від ціни реалізованого лота.

Кінцевий розмір винагороди має відповідати ціні акцептованої пропозиції конкурсних торгів.

34. Національний банк укладає договір про закупівлю з переможцем конкурсних торгів / переговорної процедури закупівель на визначення організатора електронних торгів / спеціалізованої організації.

35. З переможцем конкурсних торгів / переговорної процедури закупівель на визначення організатора електронних торгів / спеціалізованої організації обов'язково укладається договір про нерозголошення конфіденційної інформації.

IV. Загальні умови проведення електронних торгів/аукціону

36. Електронні торги є пріоритетним способом реалізації майна. Відчуження майна шляхом проведення аукціону здійснюється Національним банком за умови, якщо це передбачено законодавством України або організатор електронних торгів не має права відчужувати певний вид майна.

37. Організатор електронних торгів / спеціалізована організація не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати проведення електронних торгів/аукціону з реалізації майна, визначеного пунктом 8 розділу II цього Положення, публікує інформаційне повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні в офіційних друкованих виданнях та на своїй сторінці в мережі Інтернет / веб-сайті електронних торгів, після чого засобами електронного зв'язку інформує Національний банк про таку публікацію.

38. Інформаційне повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні має містити:

1) реєстраційний номер лота;

2) відомості про організатора електронних торгів / спеціалізовану організацію (місцезнаходження, найменування, графік роботи, контактні телефони, електронну адресу);

3) відомості про зберігача лота - прізвище, ім'я та по батькові (найменування), контактний телефон, електронну адресу;

4) інформацію про власника лота;

5) порядок оформлення участі в електронних торгах/аукціоні, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

6) кінцевий термін прийняття заявок про участь в електронних торгах/аукціоні;

7) місце і дату проведення електронних торгів/аукціону;

8) час початку та закінчення електронних торгів/аукціону;

9) відомості про лот, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;

10) місцезнаходження лота, його фотографічні зображення;

11) початкову ціну реалізації лота;

12) порядок ознайомлення з лотом;

13) крок електронних торгів/аукціону;

14) строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься/перераховується гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу), та порядок його повернення;

15) порядок і критерії визначення переможця електронних торгів/аукціону;

16) строк для підписання протоколу проведення електронних торгів/аукціону;

17) реквізити рахунку Національного банку для перерахування коштів за придбане майно.

39. Після отримання інформації про публікацію інформаційного повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні Національний банк не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення електронних торгів/аукціону розміщує на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформацію про проведення електронних торгів/аукціону.

40. Інформаційне повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні може містити інші додаткові відомості.

41. Для участі в електронних торгах/аукціоні учасник проходить процедуру реєстрації, подає до організатора електронних торгів / спеціалізованої організації заявку про участь в електронних торгах/аукціоні, сплачує гарантійний внесок у розмірі та на рахунок, зазначені в інформаційному повідомленні про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні, та подає такі відомості:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім'я та по батькові учасника, серію, номер документа, що посвідчує його особу, та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків1;

____________
1 Фізична особа не подає зазначену довідку, якщо така особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган Державної фіскальної служби, вона повинна мати відповідну відмітку в паспорті.

реквізити рахунку учасника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реєстраційний номер лота, стосовно якого подається заявка;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу;

реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;

реквізити рахунку учасника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реєстраційний номер лота, стосовно якого подається заявка.

Форма заявки про участь в електронних торгах/аукціоні затверджується договором про закупівлю.

42. Крім відомостей, зазначених у пункті 41 розділу IV цього Положення, учасник подає відомості, що він не є пов'язаною особою з Національним банком / організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією, а також з їх службовими особами. Відомості подаються в порядку та за формою, передбаченою договором про закупівлю.

Пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:

1) юридична особа, яка здійснює контроль/контролюється організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією або перебуває під спільним контролем з таким/такою організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією;

2) юридична особа, учасником якої є службова особа організатора електронних торгів / спеціалізованої організації;

3) фізична особа / її близькі особи, які здійснюють контроль над організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією або працюють у Національному банку або в організатора електронних торгів / спеціалізованій організації;

4) фізична особа, яка є близькою особою службової особи Національного банку / організатора електронних торгів / спеціалізованої організації.

Пов'язані особи не можуть допускатися до участі в електронних торгах/аукціоні.

43. Заявка на участь в електронних торгах/аукціоні подається за обраним лотом. Для участі в електронних торгах/аукціоні за іншими лотами, учасник має подати заявки на участь в електронних торгах/аукціоні за кожним обраним лотом.

44. Приймання заявок на участь в електронних торгах/аукціоні починається з дня розміщення інформаційного повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні і закінчується не раніше, ніж за один день до початку проведення електронних торгів/аукціону, водночас учасник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі в електронних торгах/аукціоні на рахунок організатора електронних торгів / спеціалізованої організації не пізніше кінця дня, що передує дню початку проведення електронних торгів/аукціону.

45. Після закінчення терміну, установленого для прийняття заявок на участь в електронних торгах/аукціоні, заявки на участь в електронних торгах/аукціоні не приймаються.

46. Організатор електронних торгів / спеціалізована організація реєструє учасника за умови відповідності його заявки на участь в електронних торгах/аукціоні вимогам, зазначеним в інформаційному повідомленні про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні, сплати ним гарантійного внеску в строки та в розмірі, визначених таким інформаційним повідомленням, та наданням учасником відомостей про те, що він не є пов'язаною особою з Національним банком / організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією.

47. Організатор електронних торгів / спеціалізована організація має гарантувати безперешкодне приймання всіх заявок на участь в електронних торгах/аукціоні та забезпечити у строки, визначені інформаційним повідомленням про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні, можливість ознайомитися з лотом усім фізичним і юридичним особам, які бажають взяти участь в електронних торгах/аукціоні.

48. Переможцем електронних торгів/аукціону визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів/аукціону надійшла найвища цінова пропозиція за лот.

49. Якщо один з учасників електронних торгів/аукціону запропонував придбати лот за початковою ціною і пропозицій щодо купівлі лота від інших учасників не надійшло, то лот реалізується за початковою ціною.

50. У разі участі в електронних торгах/аукціоні лише одного учасника, який запропонував придбати лот за початковою ціною, лот реалізується за його початковою ціною.

51. У день закінчення електронних торгів/аукціону за результатами їх/його проведення складається протокол. Порядок і процедура складання протоколу проведення електронних торгів/аукціону зазначені відповідно в розділах V та VI цього Положення.

52. Копії всіх підписаних протоколів електронних торгів/аукціону, засвідчені підписом керівника та відбитком печатки організатора електронних торгів / спеціалізованої організації, надсилаються організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією поштою та засобами електронного зв'язку до Національного банку в день їх надходження до організатора електронних торгів / спеціалізованої організації.

53. Винагорода організатора електронних торгів / спеціалізованої організації розраховується на підставі ціни реалізації лота.

54. Переможець електронних торгів/аукціону, протягом п'яти робочих днів із дати підписання протоколу, зобов'язаний перерахувати остаточну суму, зменшену на розмір сплаченого ним гарантійного внеску, за придбаний лот на рахунок Національного банку.

55. Якщо електронні торги/аукціон не відбулися/відбувся, то нереалізований лот виставляється на повторні/повторний електронні торги/аукціон за рішенням Національного банку.

56. Якщо на перших електронних торгах/аукціоні лот не був реалізований, то він виставляється на повторні/повторний електронні торги/аукціон.

57. Перед другими/другим електронними торгами/аукціоном лот згідно з рішенням Національного банку уціняється, але не більше ніж на 25 % від його початкової ціни, а перед третіми/третім електронними торгами/аукціоном - не більше ніж на 50 % від його початкової ціни.

58. Національний банк має право прийняти рішення про підвищення ціни реалізації на повторних/повторному електронних торгах/аукціоні або про зняття лота з електронних торгів/аукціону. Зазначені вимоги є істотними умовами договору про закупівлю.

59. Повторні/повторний електронні торги/аукціон проводяться не раніше, ніж через місяць із дати проведення попередніх/попереднього електронних торгів/аукціону і в такому самому порядку, що і перші/перший електронні торги/аукціон. Повторні/повторний електронні торги/аукціон проводяться в межах дії звіту про оцінку майна (лота).

60. Електронні торги/аукціон припиняються і лот знімається з реалізації в разі недотримання процедури проведення електронних торгів/аукціону.

61. Електронні торги/аукціон визнаються/визнається такими/таким, що не відбулися/відбувся:

1) якщо немає учасників електронних торгів/аукціону;

2) у разі ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції;

3) якщо переможець електронних торгів не передав / не надіслав підписаного протоколу електронних торгів / не перерахував на рахунок Національного банку в установлений пунктом 54 розділу IV цього Положення строк усієї належної грошової суми за придбаний лот, та за умови, якщо немає інших учасників, один з яких може бути визнаний переможцем відповідно до пунктів 76, 77 розділу II цього Положення;

4) якщо переможець аукціону не підписав протоколу / не перерахував на рахунок Національного банку в установлений пунктом 54 розділу IV цього Положення строк усієї належної грошової суми за придбаний лот та за умови, якщо немає інших учасників, один з яких може бути визнаний переможцем відповідно до пункту 81 розділу VI цього Положення;

5) на підставі рішення суду;

6) в інших випадках, передбачених законодавством України.

62. Якщо електронні торги/аукціон є такими/таким, що не відбулися/відбувся, то організатор електронних торгів / спеціалізована організація не пізніше наступного робочого дня засобами електронного зв'язку повідомляє про це Національний банк.

63. Гарантійний внесок переможця електронних торгів/аукціону включається до ціни придбаного лота і перераховується організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією на рахунок Національного банку не пізніше двох робочих днів із дня виконання переможцем вимог пункту 54 розділу IV цього Положення. Відповідальність організатора електронних торгів /с пеціалізованої організації за порушення вимог цього пункту визначається умовами договору про закупівлю.

64. Організатор електронних торгів / спеціалізована організація повертає учаснику, який не переміг на електронних торгах/аукціоні, гарантійний внесок протягом 15 банківських днів із дня завершення електронних торгів/аукціону.

65. Якщо майно (лот) знято з реалізації або електронні торги/аукціон є такими/таким, що не відбулися/відбувся, то гарантійний внесок підлягає поверненню учаснику протягом п'яти робочих днів із дня зняття майна (лота) з реалізації/визнання електронних торгів/аукціону такими/таким, що не відбулися/відбувся.

66. Гарантійний внесок не повертається переможцю електронних торгів/аукціону, у тому числі за настання обставин, передбачених пунктами 64, 65 розділу IV цього Положення, і зараховується як винагорода за послуги організатора електронних торгів / спеціалізованої організації з проведення електронних торгів/аукціону, якщо переможець:

1) не підписав протоколу електронних торгів/аукціону;

2) не передав / не надіслав підписаний протокол електронних торгів на поштову адресу організатора електронних торгів у порядку та в строки, передбачені пунктами 76, 77 розділу V цього Положення;

3) не перерахував кошти за придбаний лот на рахунок Національного банку в строки та в розмірі, передбачені пунктом 54 розділу IV цього Положення.

67. Національний банк укладає з переможцем електронних торгів/аукціону договір купівлі-продажу відчуженого на електронних торгах/аукціоні майна, а також підписує акт про приймання-передавання майна після надходження на рахунок Національного банку коштів від реалізації такого майна в строки та в розмірі, визначені пунктом 54 розділу IV цього Положення.

68. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня підписання з переможцем електронних торгів/аукціону акта про приймання-передавання майна сплачує винагороду організатору електронних торгів / спеціалізованій організації в розмірі, визначеному договором про закупівлю.

V. Особливості проведення електронних торгів

69. Електронні торги відбуваються в порядку, визначеному розділом IV цього Положення, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

70. Електронні торги проводяться на веб-сайті організатора електронних торгів. Веб-сайт організатора електронних торгів функціонує цілодобово, є доступним усім користувачам мережі Інтернет, а також забезпечує можливість безперервної реєстрації учасників до початку проведення електронних торгів.

71. Інформація на веб-сайті електронних торгів викладається державною мовою, за винятком випадків, якщо використання літер та символів українською мовою призводить до викривлення розміщуваної інформації (зокрема, зазначення адрес сайтів у мережі Інтернет, реєстраційних номерів тощо).

72. Процедура реєстрації учасника на електронних торгах відбувається через веб-сайт організатора електронних торгів шляхом подання заявки на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на цьому веб-сайті. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через веб-сайт електронних торгів, автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

73. Електронні торги тривають протягом одного дня, за винятком випадків, якщо Національний банк прийме рішення про збільшення тривалості електронних торгів із зазначенням цієї умови в договорі про закупівлю з організатором електронних торгів.

Період, протягом якого проводяться електронні торги, такий: початок о 09.00 дня початку проведення електронних торгів, закінчення - о 18.00 останнього дня проведення електронних торгів, якщо інший час їх закінчення не обумовлено документом, що регламентує порядок проведення електронних торгів.

74. Усі учасники, які були зареєстровані організатором електронних торгів, мають доступ до проведення електронних торгів, надсилаючи свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним в інформаційному повідомленні про умови реалізації майна на електронних торгах. Перша цінова пропозиція не має бути нижчою, ніж початкова ціна лота. Кожна наступна цінова пропозиція повинна бути вище, ніж попередня, на крок, установлений організатором електронних торгів. Часом подання цінової пропозиції є зафіксований організатором електронних торгів момент відправлення учасником цінової пропозиції.

75. Після закінчення електронних торгів на веб-сайті електронних торгів відображаються відомості про їх завершення. Організатор електронних торгів формує та розміщує на веб-сайті електронних торгів протокол щодо лота в день закінчення електронних торгів. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протоколі електронних торгів зазначається відповідне обґрунтування. До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

76. Протокол електронних торгів має бути роздрукований, підписаний переможцем та переданий особисто / через уповноваженого представника організатору електронних торгів або надісланий засобами зв'язку на поштову адресу організатора електронних торгів. Підписаний переможцем протокол має надійти до організатора електронних торгів не пізніше п'яти робочих днів із дати закінчення електронних торгів.

77. Якщо організатор електронних торгів не отримав підписаний переможцем протокол або якщо переможець не перерахував Національному банку всієї належної грошової суми за придбаний лот у встановлені пунктом 54 розділу IV цього Положення строки, наступним переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, на крок нижчу, ніж ціна, запропонована переможцем, який не підписав протоколу електронних торгів / не перерахував усієї належної грошової суми за придбаний лот. Для придбання майна наступний переможець зобов'язаний вчинити дії, передбачені пунктом 76 розділу V цього Положення.

78. Попередні цінові пропозиції переможця, який відмовився від підписання протоколу електронних торгів / не перерахував усієї належної грошової суми за придбаний лот, не враховуються під час визначення нового переможця.

Організатор електронних торгів уносить відповідні відомості на веб-сайт електронних торгів та формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити інформацію про факт непідписання протоколу електронних торгів попередньо визначеним переможцем / неперерахування ним усієї належної грошової суми та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем. Цей протокол розміщується на веб-сайті електронних торгів.

VI. Особливості проведення аукціону

79. Спеціалізована організація зобов'язана забезпечити вільний доступ учасників до місця проведення аукціону.

80. Аукціон відбувається в порядку, визначеному розділом IV цього Положення. У день закінчення аукціону за результатами його проведення складається протокол, який підписують ліцитатор і переможець аукціону та затверджує керівник спеціалізованої організації.

81. Якщо переможець аукціону не підписав протоколу / не перерахував усієї належної грошової суми за придбаний лот у строки та в розмірі, передбачені пунктом 54 розділу IV цього Положення, то переможцем стає наступний учасник, який запропонував найвищу ціну, про що він письмово повідомляється представником спеціалізованої організації не пізніше наступного робочого дня. Протягом двох робочих днів із дати отримання такого повідомлення новий переможець зобов'язаний підписати протокол аукціону, а також у строки та в розмірі, передбачені пунктом 54 розділу IV цього Положення, перерахувати всю належну грошову суму за придбаний лот на рахунок Національного банку.

VII. Прикінцеві положення

82. Якщо в результаті вжитих заходів майно не було відчужено жодним із зазначених вище способів, то Національний банк має право з дотриманням вимог законодавства України прийняти рішення про:

1) використання майна у власній діяльності;

2) безоплатне передавання майна, у тому числі шляхом обміну, у комунальну власність та до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном;

3) списати з балансу, ліквідувати майно.

83. Оподаткування операцій з майном, що відчужується, здійснюється згідно із законодавством України.

84. Спори, що виникають під час відчуження майна, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України.

 

Директор
Департаменту управління ризиками

І. М. Будник

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Опрос