Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 24.07.2015 № 473
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2015 року N 473

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до вимог статей 7, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою впорядкування відображення операцій у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Пункт 4.7 розділу IV Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за N 749/8070 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2011 року N 497 (зі змінами)], викласти в такій редакції:

"4.7. Уповноважені банки під час функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) підтверджують:

угоди (договори) за власними операціями з купівлі-продажу банківських металів за гривні, укладені з іншими уповноваженими банками;

угоди (договори) з купівлі-продажу банківських металів (крім інвестиційних монет України) за гривні, укладені з Національним банком;

операції за заявами та дорученнями клієнтів (крім банків) з купівлі-продажу банківських металів за гривні (за винятком операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові гривні, що здійснюються в операційних касах уповноважених банків). Підтвердження цих операцій здійснюється за кожним видом банківського металу за загальним обсягом купівлі та/або продажу із зазначенням середньозваженого курсу".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 951/11231 (зі змінами), що додаються.

4. Абзац четвертий пункту 4 Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2008 року N 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за N 86/16102 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Суб'єкти ринку подають заявки за формою, визначеною пунктом 2.4 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 951/11231 (зі змінами). У заявці зазначається обсяг купівлі (продажу) іноземної валюти, який відповідає незадоволеним на міжбанківському валютному ринку України потребам банку (у тому числі для подальшого продажу іноземної валюти клієнтам). Курс гривні до іноземної валюти зазначається в заявці з точністю до двох знаків після коми в межах визначеного умовами проведення аукціону курсу".

5. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

7. Постанова набирає чинності з 01 серпня 2015 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У розділі I:

1) пункти 28, 38 - 40 викласти в такій редакції:

"28. Суб'єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод підтверджує:

угоди (договори) за власними операціями з купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладені з іншими суб'єктами ринку;

угоди (договори) з купівлі-продажу як безготівкової, так і готівкової іноземної валюти за гривні, укладені з Національним банком;

операції за заявами та дорученнями клієнтів (крім суб'єктів ринку) щодо купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти. Суб'єкт ринку підтверджує зазначені операції за кожною іноземною валютою за загальним обсягом купівлі та/або продажу іноземної валюти за гривні та середньозваженими курсами гривні до іноземної валюти, за якою здійснено ці операції";

"38. Національний банк здійснює валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку України у формі інтервенції за єдиним курсом, валютного аукціону, адресної інтервенції.

Інтервенція за єдиним курсом здійснюється Національним банком шляхом пропорційного задоволення заявленої суб'єктами ринку суми за єдиним визначеним курсом гривні до іноземної валюти.

Національний банк у разі прийняття рішення про здійснення інтервенції за єдиним курсом доводить до відома суб'єктів ринку в день її проведення курс, за яким він передбачає здійснення валютної інтервенції.

Умови та порядок проведення Національним банком валютних аукціонів визначаються окремим нормативно-правовим актом Національного банку.

Адресна інтервенція здійснюється на підставі окремої постанови Правління Національного банку й зумовлюється національними інтересами України.

39. Національний банк може здійснювати інтервенції з продажу іноземної валюти на визначені ним цілі.

Суб'єкт ринку має право купувати в Національного банку під час таких інтервенцій іноземну валюту виключно для забезпечення виконання визначених Національним банком зобов'язань в іноземній валюті.

Суб'єкт ринку зобов'язаний повернути Національному банку іноземну валюту в сумі, що не була використана суб'єктом ринку за призначенням, протягом трьох робочих днів із дня закінчення встановленого умовами валютної інтервенції терміну її використання.

40. Національний банк може здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" строком до трьох місяців.

Порядок проведення Національним банком цих операцій визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку".

2. У розділі V:

1) у пункті 1 слова та цифри "за винятком вимог, передбачених абзацом другим пунктів 15 і 39 розділу I" замінити словами та цифрами "за винятком випадків, передбачених пунктом 2 розділу V";

2) у пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами другим - четвертим;

в абзаці другому слова та цифри "абзацом другим пункту 39" замінити словами та цифрами "абзацом третім пункту 39".

 

Заступник директора
Департаменту відкритих ринків

М. М. Селехман

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

 

Зміни
до Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

1. Главу 2 викласти в такій редакції:

"2. Порядок функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України

1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) бере участь у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) з іншими уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) як покупець та/або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за N 841/7129 (зі змінами)] (далі - Класифікатор).

2. Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за гривні лише за підтвердженими угодами, взаємні розрахунки за безготівкові гривні здійснюються виключно через систему електронних платежів Національного банку України. Підтвердженою вважається угода, за якою обидва її учасники під час функціонування Системи підтвердження угод отримали взаємні підтвердження засобами цієї системи.

3. Підтвердження угод між Національним банком України та уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) завершується за одну годину до часу закінчення функціонування Системи підтвердження угод.

Угода, яка вже була підтверджена для одного з її учасників до зупинення Національним банком України Системи підтвердження угод, підтверджується і для іншого її учасника засобами цієї системи.

4. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), який планує взяти участь у валютній інтервенції (інтервенція за єдиним курсом, валютний аукціон, адресна інтервенція), подає заявку на участь у Системі підтвердження угод для проведення операцій з купівлі-продажу іноземних валют з Національним банком України.

Якщо уповноваженим банком за дві години до закінчення функціонування Системи підтвердження угод не повністю задоволені потреби клієнтів та потреби за власними операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, то він має право звернутися до Національного банку України щодо купівлі-продажу в нього іноземної валюти за гривні. На підставі аналізу внутрішнього валютного ринку з купівлі-продажу іноземної валюти Національний банк України за дві години до закінчення функціонування Системи підтвердження угод може прийняти рішення стосовно валютної інтервенції з визначенням суми купівлі/продажу іноземної валюти за відповідним курсом.

Для здійснення операції з купівлі-продажу іноземної валюти з Національним банком України уповноважений банк подає до Національного банку України не пізніше ніж за дві години до закінчення функціонування Системи підтвердження угод заявку на участь у Системі підтвердження угод. Для здійснення операції з купівлі іноземної валюти ця заявка має містити інформацію за кожним видом валют: загальну суму купівлі (із зазначенням у тому числі суми купівлі іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам), курс, за яким банк бажає здійснити операцію з купівлі іноземної валюти. Для здійснення операції з продажу іноземної валюти заявка має містити інформацію за кожним видом валют про суму операції (у тому числі продаж коштів, які були куплені в клієнтів протягом операційного дня), а також курс, за яким банк бажає продати Національному банку України іноземну валюту.

Заявка для здійснення операцій з купівлі/продажу за гривні банківських металів з Національним банком України має містити інформацію, аналогічну інформації, зазначеній у заявках на купівлю/продаж іноземної валюти.

У разі прийняття Національним банком України рішення про проведення валютного аукціону уповноважений банк подає до Національного банку України заявку до визначеного в повідомленні про проведення аукціону часу.

5. Уповноважений банк у заявці на участь у Системі підтвердження угод для проведення валютних операцій на умовах "своп" з Національним банком України зазначає суму валюти, курс та дату валютування за другою (зворотною) операцією".

 

Заступник директора
Департаменту відкритих ринків

М. М. Селехман

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос