Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 19.06.2015 № 392
редакция действует с 05.12.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2015 року N 392

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 10 травня 2016 року N 311
,
 від 18 серпня 2016 року N 372
,
 від 2 серпня 2018 року N 90
,
 від 3 січня 2019 року N 13
,
від 5 лютого 2019 року N 31
,
 від 29 листопада 2019 року N 143

Відповідно до статей 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у зв'язку з централізацією функцій Національного банку України щодо здійснення банківського нагляду Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1) підпункт 1 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 29.11.2019 р. N 143)

2) Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року N 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за N 1220/14487 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 10.05.2016 р. N 311)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 13)

5. Унести до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за N 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 2011 року N 366) (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 3:

в абзаці першому пункту 3.4 слова "/територіального управління або їх заступників" виключити;

в абзаці третьому пункту 3.8 слова "(якщо керівником інспекційної групи був інспектор центрального апарату Національного банку) або керівником територіального управління (якщо керівником інспекційної групи був інспектор територіального управління)" виключити;

пункт 3.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.10, 3.11 уважати відповідно пунктами 3.9, 3.10;

2) у тексті Положення слова "/територіальне управління" в усіх відмінках виключити.

6. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі III:

в абзаці другому пункту 2.1 глави 2 слова "/Комісія Національного банку при територіальному управлінні відповідно до наданих їм повноважень" виключити;

у підпункті "и" пункту 2.2 глави 2 слова "територіального управління Національного банку, яка свідчить про реєстрацію договору, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки територіального управління Національного банку" замінити словами "Національного банку, яка свідчить про реєстрацію договору";

в абзаці другому пункту 5.1 глави 5 слова "територіальне управління Національного банку (або структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника)" замінити словами "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника";

2) у главі 1 розділу VII:

в абзаці п'ятому пункту 1.6 слова "Комісії Національного банку при територіальному управлінні (Комісії Національного банку)" замінити словами "Комісії Національного банку";

в абзаці першому пункту 1.7 слова "(Комісія Національного банку при територіальному управлінні)" виключити;

3) у пункті 1.1 глави 1 розділу IX слова "відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку" замінити словами "структурним підрозділом Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку";

4) у тексті Інструкції слова "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника)" та "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку)" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника", "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку" у відповідних відмінках та числах.

7. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 3:

друге речення абзацу першого пункту 3.5 виключити;

в абзаці третьому пункту 3.9 слова "і територіальне управління за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку" виключити;

2) у главі 4:

в абзаці першому пункту 4.1 слова "відповідного територіального управління", "єдиного електронного довідника" замінити відповідно словами "Національного банку", "Реєстру небанківських установ";

у пункті 4.3 слова "територіального управління за місцезнаходженням зазначених небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку або їх структурних підрозділів" замінити словами "Національного банку";

пункт 4.4 виключити;

3) у додатку 6 до Положення слова "Копія: __________________________" виключити.
                                                                                                           (територіальне управління)

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

9. Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 13)

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.08.2016 р. N 372)

11. Пункт 11 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 02.08.2018 р. N 90)

12. Пункт 12 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 13)

13. У пункті 1.1 глави 1 розділу VI Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року N 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за N 1178/21490, слова "відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку" замінити словами "відповідним структурним підрозділом Національного банку".

14. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

15. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

16. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 29 листопада 2019 року N 143)

 

Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

в абзаці першому слова "структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку, на які покладені функції валютного контролю (далі - валютні підрозділи)" виключити;

в абзаці другому слова "та валютних підрозділів" виключити;

в абзаці третьому слова "і валютних підрозділів" виключити;

2) у пункті 1.4 слова "центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку" замінити словом "Департаменту";

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

в абзаці першому слова "складають щороку Департамент і валютні підрозділи та затверджує Голова Національного банку або вповноважена ним посадова особа Національного банку" замінити словами "складає щороку Департамент та затверджує Голова Національного банку або уповноважена особа Національного банку";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий уважати абзацами шостим і сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Планові перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій проводяться уповноваженими працівниками відповідно до плану перевірок кас банків (фінансових установ), який складається на кожний рік (за потреби) Департаментом та затверджується директором Департаменту чи уповноваженою особою Національного банку";

абзац сьомий виключити;

2) у абзаці шостому пункту 2.2 слова "або валютного підрозділу" виключити;

3) у пункті 2.8 слова "або територіальні управління Національного банку" виключити;

4) в абзаці другому пункту 2.10 слова "або валютного підрозділу" виключити;

5) пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Письмове доручення директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку (далі - керівники виїзної перевірки), є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок, а в разі проведення планової перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій - згідно з відповідним планом перевірок кас банків (фінансових установ).

Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, що оформляється у формі розпорядження.

Розпорядження Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].

У розпорядженні про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:

повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);

підстава і мета перевірки;

період, що підлягає перевірці;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

перелік питань, що підлягають перевірці;

склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали вповноважених працівників) або прізвище та ініціали вповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);

інше (у разі потреби).

Позапланові виїзні перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій призначають за письмовим чи усним рішенням Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку, яке оформляється у формі доручення.

Письмове доручення Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій";

6) абзац п'ятий пункту 2.14 викласти в такій редакції:

"у разі проведення невиїзної перевірки - відповідно до письмового чи усного рішення Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку, за дорученням яких була призначена невиїзна перевірка (далі - керівники невиїзної перевірки)".

3. В абзаці першому пункту 3.2 глави 3 слова "або валютний підрозділ" виключити.

4. У пункті 4.10 глави 4 слова "начальником валютного підрозділу" виключити.

5. У главі 6:

1) у пункті 6.1 слова "або за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку (уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом)" виключити;

2) у пункті 6.3 слова "(валютному підрозділі)" виключити.

6. В абзаці третьому пункту 7.10 глави 7 слова "або валютним підрозділом" виключити.

7. У главі 8:

1) у пункті 8.1 слова "або валютному підрозділі" виключити;

2) пункт 8.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8.4, 8.5 уважати відповідно пунктами 8.3, 8.4;

3) у пункті 8.4 слова "Працівники" замінити словами "Уповноважені працівники", а слова "та його територіальних управлінь" виключити.

8. У главі 9:

1) абзац перший пункту 9.1 викласти в такій редакції:

"9.1. Перевірки пунктів обміну проводяться фахівцями Національного банку (далі - фахівці) відповідно до плану перевірок пунктів обміну, що складається на кожний квартал Департаментом і затверджується директором Департаменту. Планові перевірки кожного пункту обміну проводяться, як правило, не рідше одного разу на півроку. Позапланові перевірки пунктів обміну проводяться за письмовим (усним) дорученням Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку";

2) у абзаці другому підпункту "а" пункту 9.3 слова "територіальним управлінням Національного банку" виключити;

3) пункт 9.5 викласти в такій редакції:

"9.5. Фахівці повідомляють банк (фінансову установу) або агента, пункт обміну якого перевіряється, про виявлені в цьому пункті обміну недоліки та порушення через їх представників (у разі їх присутності) безпосередньо після перевірки пункту обміну, а також письмово (за підписом директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку) протягом трьох робочих днів після проведення перевірки пункту обміну";

4) абзац шостий пункту 9.6 виключити.

9. У пункті 12 додатка до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України слова "та його територіальних управлінь" виключити.

 

Директор
Департаменту методології

Н. В. Іваненко

Опрос