Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2015 года N 129

Национальный банк
Постановление от 15.06.2015 № 377
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 червня 2015 року N 377

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року N 129

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 24 листопада 2017 року N 119,
 яка діє до
1 січня 2019 року)

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року N 129 "Про деякі питання діяльності банків" (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Не застосовувати до банків заходів впливу за порушення:

економічних нормативів мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції, що пов'язані з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України та/або спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями після 06 лютого 2014 року, за умови дотримання банком нормативів Н7, Н8 на дату укладення договору / здійснення операції та вимог пунктів 5 та 6 цієї постанови;

обмеження щодо операцій між банком та пов'язаними з інвестором за субординованим боргом особами, установленого пунктом 3.10 глави 3 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368), за укладеними договорами / здійсненими операціями до 15 червня 2015 року";

2) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 13 уважати відповідно пунктами 3 - 12;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова та цифри "пунктів 2 та/або 3" замінити словом та цифрою "пункту 2";

абзац сьомий доповнити словами "крім спрямування достроково повернених коштів на збільшення статутного капіталу цього банку";

4) після абзацу третього підпункт 2 пункту 6 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) усунути перевищення обмеження, установленого пунктом 3.10 глави 3 розділу III Інструкції N 368, - у строк не пізніше ніж до 01 січня 2019 року";

5) пункт 9 розділу II додатка 3 "Форма складання Плану заходів щодо усунення порушень" до постанови доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"Банки, які мають перевищення обмеження, установленого пунктом 3.10 глави 3 розділу III Інструкції N 368, зазначають у Плані заходів строки та заходи щодо усунення цього перевищення".

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з 15 червня 2015 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос