Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по изменению условий пользования кредитами для поддержки ликвидности банков и операциями репо

Национальный банк
Постановление от 09.06.2015 № 363
редакция действует с 25.12.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2015 року N 363

Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями репо

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
від 22 червня 2015 року N 395
,
 від 24 липня 2015 року N 475
,
від 31 серпня 2015 року N 568
,
 від 8 жовтня 2015 року N 675
,
 від 24 грудня 2015 року N 935

З метою підтримки стабільності банківської системи, зважаючи на значні внутрішні та зовнішні ризики, для сприяння забезпеченню вчасного виконання зобов'язань банків України перед вкладниками, створення стимулів для повернення коштів у банківську систему, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 13, 15, 42, 55 Закону України "Про Національний банк України", пунктом 4 рішення Ради Національного банку України від 11 вересня 2014 року N 27 "Про стан виконання Основних засад грошово-кредитної політики на 2014 рік та її вплив на соціально-економічний розвиток України", Правління Національного банку України постановляє:

1. У разі звернення банку щодо неможливості у зв'язку з недостатністю ліквідних коштів належного виконання ним зобов'язань перед Національним банком України за операціями рефінансування та операціями репо в строки, визначені кредитними договорами та договорами репо, укладеними відповідно до умов Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за N 410/16426 (зі змінами), а також за кредитними договорами, укладеними за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків, здійснювати продовження строку та зміну інших умов користування отриманими кредитами на умовах та в порядку, визначених Положенням про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року N 327, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за N 540/17835 (зі змінами) (далі - Положення N 327), та цією постановою, шляхом унесення відповідних змін до таких кредитних договорів, договорів застави/іпотеки та договорів репо.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2015 р. N 568)

2. Клопотання про зміну умов кредитного договору та/або договору репо в частині продовження строку користування коштами має бути подано банком до настання строку виконання зобов'язань за договором.

Банк, який звертається з клопотанням про зміну умов кредитних договорів, укладених за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків, подає оновлену програму фінансового оздоровлення на строк до 10 червня 2020 року (включно), документи щодо забезпечення, визначені в підпунктах "д" - "ж" пункту 3.1 глави 3 Положення N 327 (у разі недостатності наявного забезпечення), а також графік повернення основного боргу за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків, підписаний головою правління банку.

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2015 р. N 395)

Банк, віднесений до категорії проблемних, подає графік повернення основного боргу за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків та графік сплати процентів, нарахованих за користування такими кредитами, підписані головою правління банку.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 475)

Банк, віднесений до категорії проблемних, має право звернутися до Національного банку України з клопотанням про перенесення строку сплати процентів, нарахованих за користування кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків відповідно до графіка сплати процентів. Банк, клопотання якого було задоволене Національним банком України, у разі визнання його діяльності такою, що відповідає вимогам законодавства України, не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного рішення Національного банку України має подати до Національного банку України оновлений графік сплати процентів, нарахованих за користування кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків, з урахуванням кінцевого строку повернення кредиту.

(пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 475)

3. Штрафні санкції за невиконання умов договору під час розгляду Національним банком України клопотання та документів про зміну умов кредитного договору та/або договору репо не нараховуються, а нараховані підлягають списанню.

4. У разі недостатності наявного забезпечення за кредитами, зазначеними в пункті 1 цієї постанови, оформленого відповідно до раніше укладених договорів застави/іпотеки, банк повинен повернути частину заборгованості пропорційно розміру зменшення вартості забезпечення або поповнити чи замінити його забезпеченням, визначеним у Положенні N 327, у розмірі, достатньому для задоволення вимог за кредитним договором з урахуванням коригуючого коефіцієнта, та іншим ліквідним забезпеченням.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.12.2015 р. N 935)

5. Національний банк України має право прийняти рішення про відмову у зміні умов кредитного договору та/або договору репо, якщо структура власності банку не відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком України.

6. Кінцевий строк повернення кредитів для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитів для збереження ліквідності банків установити не пізніше 10 червня 2020 року.

Повернення основного боргу за такими кредитами відбувається рівними частинами протягом другого - п'ятого років з періодичністю не рідше одного разу на місяць зі щорічним поверненням не менше ніж 25 процентів основного боргу.

Графік сплати процентів, нарахованих за користування кредитом, складається банком, віднесеним до категорії проблемних, з урахуванням кінцевого строку повернення кредиту.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 475)

Банки (у тому числі віднесені до категорії проблемних) сплачують проценти щомісяця.

7. Розмір процентної ставки за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків визначається на рівні, що діє за кожним кредитним договором станом на 09 червня 2015 року. Розмір такої процентної ставки з дати укладання договору про внесення змін до кредитного договору в частині продовження строку та зміни інших умов користування отриманим кредитом не може перевищувати розміру облікової ставки Національного банку України, що діє станом на дату укладання такого договору про внесення змін, плюс півтора процентного пункту.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.12.2015 р. N 935)

8. Правління Національного банку України надає право Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем розглядати питання про надання банку дозволу щодо проведення окремих операцій, стосовно яких установлені обмеження, за умови надання банком економічного обґрунтування щодо доцільності та економічного ефекту їх проведення.

9. Департаменту банківського нагляду забезпечити внесення на розгляд Правління Національного банку України пропозицій про зміну умов кредитних договорів не пізніше 10 робочих днів після отримання від банку повного пакета документів, визначеного в пункті 2 цієї постанови, та висновків відповідних підрозділів Національного банку України.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 395)

10. Департаменту супроводження кредитів (Лойченко Т. Ю.) забезпечити укладення договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави/іпотеки та/або нових договорів застави/іпотеки за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків відповідно до цієї постанови до 25 грудня 2015 року.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 395,
від 31.08.2015 р. N 568
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 08.10.2015 р. N 675)

11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В., директорів департаментів банківського нагляду та відкритих ринків.

12. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 09 жовтня 2014 року N 655 "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами рефінансування та операціями репо";

постанову Правління Національного банку України від 05 червня 2015 року N 359 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 09 жовтня 2014 року N 655".

13. Постанова набирає чинності з 11 червня 2015 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос