Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение об обеспечении непрерывного функционирования информационных систем Национального банка Украины и банков Украины

Национальный банк
Постановление от 25.05.2015 № 337
действует с 05.06.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2015 року N 337

Про внесення змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

Відповідно до статей 7 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою підвищення надійності функціонування інформаційних систем банків України та забезпечення збереження банками електронних архівів і архівів особливо важливих даних Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 265, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 липня 2004 року N 857/9456 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 2 розділу I після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"зміст запобіжних заходів, спрямованих на зменшення впливу надзвичайних ситуацій на діяльність інформаційних систем";

2) пункти 6.7 - 6.9 глави 6 розділу II виключити;

3) у розділі III:

у главі 5:

пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Система резервування та відновлення функціонування САБ та інформаційної системи ЦСК банку обов'язково має передбачати збереження нагально необхідної інформації у віддаленому пункті резервування і відновлення діяльності банку (далі - віддалений пункт), розташованому на відстані не менш ніж 100 км від місця розташування банку. Метою такого збереження є відновлення діяльності банку в іншому місці, якщо банк чи регіон, у якому він розташований, зазнав невиправних пошкоджень";

після пункту 5.6 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"5.7. Банк має оцінювати ситуацію в регіоні, де розташований віддалений пункт, і в разі виникнення загрози його функціонуванню або виникнення в цьому регіоні надзвичайної ситуації:

унеможливити несанкціонований доступ до інформації, що зберігається в резервному пункті;

у триденний строк забезпечити створення і зберігання в місці, яке віддалене від основного місця функціонування та від віддаленого пункту і не зазнає впливу надзвичайної ситуації, резервних копій інформації, потрібної для відновлення функціонування САБ і ЦСК, електронних архівів банку та архівів особливо важливих даних;

за можливості перенести віддалений пункт до іншого регіону, який не зазнає впливу загрозливих факторів.

5.8. У разі зміни свого місцезнаходження банк має визначити потребу в перенесенні віддаленого пункту і в разі потреби забезпечити перенесення протягом одного місяця з дня внесення змін щодо місцезнаходження банку до електронного Державного реєстру банків";

4) доповнити розділ главою 11 такого змісту:

"Глава 11. Збереження інформації, необхідної для відновлення змісту бази даних САБ

1. Банк зобов'язаний організувати структуру електронних архівів і резервних копій баз даних, порядок їх зберігання та зберігання програмних засобів, потрібних для відновлення змісту баз даних на їх підставі, таким чином, щоб забезпечити відновлення з них змісту баз даних САБ та/або виконаних банківських операцій за весь період, визначений нормативно-правовими актами Національного банку з питань строків зберігання документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків України.

2. Банк/філія має зберігати електронні архіви, резервні копії, архіви особливо важливих даних, а також програмні засоби, що використовуються для відновлення змісту баз даних на їх підставі, щонайменше в 2 екземплярах за місцем свого розташування і в 2 екземплярах у віддаленому пункті.

3. Для банків, які мають технічні й організаційні можливості, дозволяється формувати і зберігати електронні архіви і резервні копії, які містять інформацію як банку, так і його відокремлених структурних підрозділів, за умови, що зазначені архіви та копії містять усю потрібну інформацію для відновлення баз даних програмно-технічних комплексів будь-якого відокремленого структурного підрозділу.

4. У разі потреби передавання електронних архівів або архівів особливо важливих даних припускається передавання лише їх спеціально створених дублікатів за умови збереження в банку/філії визначеної в пункті 2 кількості їх копій.

5. Банк/філія зобов'язаний негайно повідомляти Національний банк України про факти втрати/псування змісту бази даних САБ за місцем її штатного функціонування, чинники, які їх викликали, та успішність і повноту її відновлення".

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос