Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода

Национальный банк
Постановление от 28.04.2015 № 280
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2015 року N 280

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 130)

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення складання Національним банком України грошової і банківської статистики, виконання регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2004 року N 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2004 року за N 749/9348 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України та банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України для використання в роботі.

3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 ПОГОДЖЕНО:

 

 В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. М. Жук 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

1. У пунктах 1.3, 1.4, 1.5 глави 1 після слів "управління і установи" у всіх відмінках слово "підприємства" у всіх відмінках виключити.

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1 після слів "управління і установи" у всіх відмінках слово "підприємства" у всіх відмінках виключити;

2) пункт 2.2 доповнити словами "та дані про рух коштів";

3) у пункті 2.3:

слова "(ради директорів)" виключити;

у другому реченні слова "територіальному управлінню Національного" замінити словом "Національному";

4) абзац перший пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Для складання грошової та банківської статистики під час особливого періоду дані подаються банком електронною поштою за банк у цілому або за головну установу та відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території України, у регіональному розрізі (термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів"), а за відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - Центральна розрахункова палата) для подальшого їх надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України в строки, установлені в пункті 2.6 глави 2 Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами)";

5) друге речення пункту 2.6 після літер "АРМ НБУ" доповнити словом "- Інформаційний";

6) пункт 2.8 після слова "встановлювати" доповнити словами "інший порядок та";

7) пункти 2.9, 2.12, 2.13 викласти в такій редакції:

"2.9. У разі неможливості подання банками форм статистичної звітності електронною поштою або на електронних носіях у встановленому форматі та з електронним цифровим підписом Центральній розрахунковій палаті форми подаються банками на паперових носіях відповідним структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України у форматі, погодженому Національним банком України";

"2.12. Банк - юридична особа не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів щодо їх здатності передавати кошти та інформацію головній установі банку. У разі неможливості надання зведеної інформації банком - юридичною особою її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою банку, Центральній розрахунковій палаті для подальшого її надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України.

2.13. Банки, які припиняють/зупиняють свою діяльність, складають статистичну звітність на дату припинення/зупинення діяльності".

3. Додаток викласти в такій редакції:

Перелік та порядок подання форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

N
з/п

Назва форми статистичної звітності

Терміни подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду

Порядок подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду

1

2

3

4

Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України

1

N 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями, структурними одиницями, установами Національного банку України Центральній розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 14 години

2

N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями, структурними одиницями, установами Національного банку України Центральній розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 16 години

3

N 748-Н "Звіт про касові обороти"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України (далі - територіальні управління), які залучаються до роботи в особливий період, Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години

4

N 750-Н "Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України (далі - Центральне сховище) в розрізі банків та їх підрозділів Центральній розрахунковій палаті не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним

5

N 751 "Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти"

Щомісяця

Уведення та оброблення даних здійснює Департамент грошового обігу в розрізі регіонів і підрозділів банків не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

6

N 760 "Звіт про рух готівки"

Щодня

Подається електронною поштою територіальними управліннями Департаменту грошового обігу до кінця робочого дня

7

N 761 "Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет"

Щодня

Подається електронною поштою Центральним сховищем Департаменту грошового обігу до кінця робочого дня

8

N 770 "Звіт про стан перерахування банкнот"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями, Операційним департаментом і Центральним сховищем Центральній розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним

9

N 771 "Звіт про стан перерахування монет"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями, Операційним департаментом і Центральним сховищем Центральній розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним

Форми статистичної звітності банків і підприємств

10

N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами (відокремленими структурними підрозділами за головну установу та філії, що розташовані на території України) у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години

11

N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)"

Щодня

Подається електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня

12

N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

13

N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)"

Щодня

Подається електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня

14

N 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

15

N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

16

N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку"

Щомісяця

Подається* електронною поштою: банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) та філіями іноземних банків в Україні структурному підрозділу Національного банку України, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов'язкового резервування, протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду утримання.

____________
* Додатково подається електронною поштою файл 20 "Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів" (щодня) до 14 години наступного робочого дня банками - юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Центральній розрахунковій палаті

17

N 381А "Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України"

Щомісяця

Подається* електронною поштою: банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) та філіями іноземних банків в Україні структурному підрозділу Національного банку України, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов'язкового резервування, протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду утримання

____________
* Додатково подається електронною поштою файл 20 "Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів" (щодня) до 14 години наступного робочого дня банками - юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Центральній розрахунковій палаті

18

N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

19

N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом"

Щомісяця

Подається позичальниками відокремленим підрозділам банків у встановлений ними строк; відокремленими підрозділами банків банкам - юридичним особам у встановлений ними строк. Подається електронною поштою банками - юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів та позичальників Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

20

N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом"

Щомісяця

Подається позичальниками відокремленим підрозділам банків у встановлений ними строк; відокремленими підрозділами банків банкам - юридичним особам у встановлений ними строк. Подається електронною поштою: банками - юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банку та позичальників Центральній розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

21

N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою"

Щодня

Подається електронною поштою уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 12 години наступного робочого дня

22

N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти"

Щомісяця

Подається електронною поштою уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

23

N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти"

Щодня

Подається електронною поштою уповноваженими банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 13 години наступного робочого дня

24

N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти"

Щодня

Подається електронною поштою уповноваженими банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня

25

N 748 "Звіт про касові обороти банку"

Щомісяця

Подається* електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години

____________
* У разі виявлення помилки заміна форми (або файла) здійснюється протягом чотирьох робочих днів. Центральна розрахункова палата подає дані звіту Департаменту грошового обігу на 10 робочий день до 16 години

".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. заступника Голови
Національного банку України

Д. Р. Сологуб

Опрос