Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции

Национальный банк
Постановление от 24.02.2015 № 126
действует с 03.03.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2015 року N 126

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації операцій з реалізації пам'ятних монет України, сувенірної продукції Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2012 року N 213, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за N 1044/21356 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома Операційного департаменту, територіальних управлінь Національного банку України та структурних одиниць Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

1. У пункті 2.1 глави 2 слова "Генеральний департамент регулювання грошового обігу (далі - Генеральний департамент)" замінити словами "Департамент грошового обігу (далі - Департамент)".

2. У главі 4:

у пункті 4.2 слова "Управління нумізматичної продукції та маркетингу Генерального департаменту (далі - Управління)" замінити словами "Управління організації касової роботи та нумізматики (далі - Управління)";

абзац п'ятий пункту 4.5 викласти в такій редакції:

"начальника (заступника начальника) відділу нумізматичної продукції і маркетингу".

3. Абзац п'ятий пункту 5.8 глави 5 викласти в такій редакції:

"начальника (заступника начальника) відділу нумізматичної продукції і маркетингу".

4. Главу 7 викласти в такій редакції:

"7. Порядок установлення оптових і роздрібних цін на пам'ятні монети, сувенірну продукцію та цін продажу на інвестиційні монети

1. Роздрібні ціни на пам'ятні монети і сувенірну продукцію із недорогоцінних металів та оптові ціни на пам'ятні монети з недорогоцінних металів (у разі наявності затвердженого переліку дистриб'юторів) установлюються за типом монет та кожним найменуванням сувенірної продукції із заокругленням до гривні постановою Правління Національного банку до 20 грудня поточного року на наступний рік.

2. Оптові та роздрібні ціни на пам'ятні монети та сувенірну продукцію із недорогоцінних металів розраховуються виходячи з наданих і затверджених Банкнотно-монетним двором у встановленому порядку розрахунків їх повної собівартості виготовлення на наступний рік, збільшених на розмір надбавки (премії), розрахованої від повної собівартості виготовлення, номінал та суму податку на додану вартість, із заокругленням до гривні.

3. Розмір надбавки (премії), зазначеної в пункті 2 цієї глави, установлюється та затверджується постановою Правління Національного банку за типом монет і сувенірною продукцією та в абсолютному виразі повинен бути не меншим, ніж номінал монет (сувенірної продукції) і витрати, пов'язані з їх перевезенням, зберіганням та реалізацією.

4. Оптові та роздрібні ціни на пам'ятні монети та сувенірну продукцію із недорогоцінних металів запроваджуються з початку року і діють до введення в дію нових оптових і роздрібних цін.

5. Перегляд оптових і роздрібних цін на пам'ятні монети та сувенірну продукцію із недорогоцінних металів протягом року здійснюється з підготовкою відповідної постанови Правління Національного банку в разі збільшення їх повної собівартості виготовлення Банкнотно-монетним двором на 15 % і більше.

6. Роздрібні ціни на супутню продукцію розраховуються за кожним найменуванням на підставі закупівельних цін, наданих Банкнотно-монетним двором за місяць до її відвантаження на Центральне сховище та збільшених на суму податку на додану вартість, із заокругленням до гривні.

Роздрібні ціни на супутню продукцію та зміни, що вносяться до цих роздрібних цін у разі їх перегляду, установлюються розпорядженням Національного банку за підписом заступника Голови Національного банку.

Перегляд роздрібних цін на супутню продукцію здійснюється в разі збільшення (зменшення) їх закупівельних цін, про що Банкнотно-монетний двір повідомляє Департамент за місяць до відвантаження супутньої продукції на Центральне сховище.

7. Оптові та роздрібні ціни на пам'ятні монети з дорогоцінних металів та роздрібні ціни на сувенірну продукцію з дорогоцінних металів розраховуються щоденно програмними засобами виходячи з офіційних (облікових) курсів банківських металів, установлених Національним банком на день складання розрахунку цін з урахуванням маси пам'ятної монети (сувенірної продукції), збільшених на розмір надбавки (премії), розрахованої від вартості металу, номіналу та суми податку на додану вартість, із заокругленням до гривні.

8. Розмір надбавки (премії), зазначеної в пункті 7 цієї глави, установлюється та затверджується постановою Правління Національного банку з урахуванням виду металу, маси пам'ятної монети (сувенірної продукції) та в абсолютному виразі повинен бути не меншим, ніж витрати, пов'язані з їх виготовленням (без урахування металу), перевезенням, зберіганням і реалізацією.

9. Ціни продажу інвестиційних монет розраховуються виходячи з офіційних (облікових) курсів банківських металів, установлених Національним банком на день складання розрахунку цін з урахуванням маси інвестиційної монети, збільшених на розмір надбавки (премії), розрахованої від вартості металу.

10. Розмір надбавки (премії), зазначеної в пункті 9 цієї глави, установлюється та затверджується постановою Правління Національного банку з урахуванням виду металу, маси інвестиційних монет та в абсолютному виразі повинен бути не меншим, ніж номінал монет і витрати, пов'язані з їх виготовленням (без урахування металу), перевезенням і зберіганням.

11. Ціни продажу інвестиційних монет установлюються щоденно за кожним найменуванням монет з урахуванням виду металу із заокругленням до гривні згідно з розпорядженням Державної скарбниці України".

5. У главі 10:

у пункті 10.15:

абзац восьмий після слова "управління" доповнити словами "перевіряються залишки цих монет, сувенірної та супутньої продукції за кількістю та якістю,";

абзац дванадцятий після слова "продукції" доповнити словами "або їх неналежної якості";

у пункті 10.16 слова "у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку щодо виконання операцій з купівлі банківських та дорогоцінних металів у населення" замінити словами "у встановленому Національним банком порядку";

у пункті 10.17 слова "в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку щодо виконання операцій з купівлі банківських та дорогоцінних металів у населення" замінити словами "у встановленому Національним банком порядку".

6. Додаток 8 виключити.

У зв'язку з цим додаток 9 уважати додатком 8.

У тексті Інструкції посилання на додаток 9 уважати посиланнями на додаток 8.

7. У тексті Інструкції слова "Генеральний департамент" у всіх відмінках замінити словом "Департамент" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Опрос