Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления некоторых валютных операций

Национальный банк
Постановление от 23.02.2015 № 124
редакция действует с 01.09.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2015 року N 124

Про особливості здійснення деяких валютних операцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 24 лютого 2015 року N 130
,
 від 3 березня 2015 року N 161,
 від 9 квітня 2015 року N 222
,
 від 3 липня 2015 року N 427
,
 від 3 вересня 2015 року N 582
,
 від 24 листопада 2015 року N 812
,
 від 3 березня 2016 року N 139
,
 від 7 квітня 2016 року N 247
,
 від 5 травня 2016 року N 308
,
 від 28 липня 2016 року N 361
,
 від 11 серпня 2016 року N 368

1 вересня 2016 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 23 серпня 2016 року N 375)

(У тексті постанови цифри "500000" замінено цифрами "1000000" згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2016 року N 361)

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:

1. Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків у сфері проведення валютних операцій:

1) заборонити уповноваженим банкам здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту. Відповідальність за порушення вимог цього підпункту покладається на уповноважені банки.

Вимоги цього підпункту не поширюються на операції фізичних осіб, що здійснюються за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;

2) заборонити уповноваженим банкам здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), якщо Національним банком України повідомлено уповноважений банк про непідтвердження можливості здійснення цих платежів. Підтверджені платежі виконуються не раніше третього операційного дня з дня подання уповноваженим банком інформації про ці платежі в реєстрі.

(абзац перший підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 р. N 130,
 від 05.05.2016 р. N 308)

Уповноважені банки для погодження зазначених платежів зобов'язані формувати відповідний реєстр, що подається до Національного банку України, згідно з порядком та за формою, які визначаються окремим нормативно-правовим актом Національного банку України. Уповноваженим банкам не дозволяється надсилати на погодження до Національного банку України протягом одного робочого дня інформацію про дві і більше операції резидента з одним і тим самим нерезидентом, які планується здійснювати через один уповноважений банк.

(абзац другий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.04.2016 р. N 247)

Абзац третій підпункту 2 пункту 1 виключено

(підпункт 2 пункту 1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161
,
абзац третій підпункту 2 пункту 1 у редакції
постанов
 Правління Національного банку України від 03.07.2015 р. N 427,
 від 03.09.2015 р. N 582
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 07.04.2016 р. N 247
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 уважати відповідно абзацами третім - п'ятим
)

З метою запобігання непродуктивному відпливу капіталу за кордон Національний банк України має право запитувати й отримувати від уповноваженого банку копії додаткових документів, необхідних для з'ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була включена до відповідного реєстру.

(підпункт 2 пункту 1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.04.2015 р. N 222
,
 у зв'язку з цим абзаци
третій, четвертий
 уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.

(підпункт 2 пункту 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161
,
 у зв'язку з цим абзац
четвертий уважати абзацом п'ятим)

Вимоги цього підпункту не поширюються на імпортні операції резидентів під час здійснення ними розрахунків у формі документарного акредитива, які відповідають умовам, визначеним в абзацах другому - четвертому підпункту 3 цього пункту (незалежно від суми операції), крім випадку купівлі іноземної валюти для формування грошового забезпечення за акредитивом (інформація про купівлю іноземної валюти в такому випадку включається до реєстру без подання до Національного банку України копій відповідних документів).

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 03.09.2015 р. N 582)

3) зобов'язати уповноважені банки здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 1000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків, яка відповідає таким умовам:

акредитив має бути підтверджений банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's) відповідає вимогам до першокласних банків (не нижче інвестиційного класу). Вимога цього абзацу не поширюється на випадок, коли фінансування імпорту товарів здійснюється за участю іноземного експортно-кредитного агентства, країна реєстрації якого належить до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's);

(абзац другий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161,
 від 11.08.2016 р. N 368)

купівля іноземної валюти може здійснюватись виключно з метою забезпечення підтвердження акредитива (формування грошового забезпечення) та для оплати послуг банків-нерезидентів, які беруть участь в операціях за акредитивом;

оплата коштів за акредитивом здійснюється після отримання документів та встановлення їх належного представлення.

2. Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються на купівлю, перерахування іноземної валюти за власними операціями уповноважених банків та операціями, що здійснюються за дорученням клієнтів.

3. У разі невизначення зовнішньоекономічним договором (контрактом), який передбачає імпорт товару, загальної вартості договору вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна сума переказів (на виконання зобов'язань перед нерезидентом щодо імпорту товару), здійснених починаючи з дати набрання чинності цією постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого надане, перевищує 50000 доларів США чи 1000000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на день укладення договору.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2015 р. N 582)

Якщо зовнішньоекономічний договір (контракт), який передбачає імпорт товару, було укладено до набрання чинності цією постановою, то вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна вартість товару, що придбавається в нерезидента згідно з цим договором, яка на дату набрання чинності цією постановою ще не сплачена та підлягає оплаті відповідно до умов договору, перевищує 50000 доларів США чи 1000000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на день укладення договору.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2015 р. N 582)

Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються також на випадки здійснення резидентом авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними з одним і тим самим нерезидентом, якщо загальна сума платежів за цими договорами протягом одного календарного місяця перевищує 50000 доларів США чи 1000000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.

4. Вимоги підпункту 3 пункту 1 цієї постанови не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі:

товарів за рахунок коштів, залучених безпосередньо цими резидентами за кредитами, позиками відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;

товарів військового призначення, товарів подвійного використання та послуг (технічної допомоги) подвійного використання, визначених Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

нафти, що класифікується в товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно з УКТЗЕД;

газу природного, що класифікується в товарних підкатегоріях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД;

неопромінених паливних елементів (твелів), що класифікуються в товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно з УКТЗЕД;

електроенергії, що класифікується в товарній підкатегорії 2716 00 00 00 згідно з УКТЗЕД;

бензинів, мазуту та дизпалива, що класифікуються в товарній позиції 2710 згідно з УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00.

Уповноважені банки здійснюють авансові платежі (попередню оплату) за імпортними операціями, зазначеними в цьому пункті, з дотриманням вимог підпункту 2 пункту 1 цієї постанови.

(постанову доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.04.2015 р. N 222
,
 пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.11.2015 р. N 812,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.03.2016 р. N 139)

4. Пункт 4 втратив чинність

(постанову доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161,
 який діє до
03.04.2015 р.,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 7 уважати відповідно пунктами 5 - 8
,
 пункт 4 втратив чинність у зв'язку із закінченням строку його дії,
у зв'язку з цим пункти 5 - 8 уважати відповідно пунктами 4 - 7)

5. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.

6. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос