Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления некоторых валютных операций

Национальный банк
Постановление от 23.02.2015 № 124
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2015 року N 124

Про особливості здійснення деяких валютних операцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 24 лютого 2015 року N 130
,
 від 3 березня 2015 року N 161,
 від 9 квітня 2015 року N 222
,
 від 3 липня 2015 року N 427
,
 від 3 вересня 2015 року N 582
,
 від 24 листопада 2015 року N 812
,
 від 3 березня 2016 року N 139
,
 від 7 квітня 2016 року N 247
,
 від 5 травня 2016 року N 308
,
 від 28 липня 2016 року N 361
,
 від 11 серпня 2016 року N 368
,
від 23 серпня 2016 року N 375
,
 від 28 лютого 2017 року N 15,
 від 14 березня 2017 року N 22,
 від 13 квітня 2017 року N 33

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21 листопада 2017 року N 118)

(У тексті постанови цифри "500000" замінено цифрами "1000000" згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2016 року N 361)

(У тексті постанови цифри "1000000" замінено цифрами "5000000" згідно з постановою Правління Національного банку України від 13 квітня 2017 року N 33)

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:

1. Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків у сфері проведення валютних операцій:

1) заборонити уповноваженим банкам здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту. Відповідальність за порушення вимог цього підпункту покладається на уповноважені банки.

Вимоги цього підпункту не поширюються на операції, що здійснюються:

фізичною особою за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;

суб'єктом господарювання - резидентом України за рахунок кредитних коштів у гривні, що залучені цим суб'єктом під державну гарантію з метою фінансування затверджених Кабінетом Міністрів України програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (у межах суми, на яку видана відповідна державна гарантія);

(абзац другий підпункту 1 пункту 1 замінено новими абзацами другим -
 четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14.03.2017 р. N 22)

2) підпункт 2 пункту 1 виключено

(підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 24.02.2015 р. N 130,
від 03.03.2015 р. N 161,
від 09.04.2015 р. N 222,
від 03.07.2015 р. N 427,
 від 03.09.2015 р. N 582
,
від 07.04.2016 р. N 247,
від 05.05.2016 р. N 308,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.02.2017 р. N 15
,
 у зв'язку з цим підпункт 3 уважати підпунктом 2
)

2) зобов'язати уповноважені банки здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 5000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків, яка відповідає таким умовам:

акредитив має бути підтверджений банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's) відповідає вимогам до першокласних банків (не нижче інвестиційного класу). Вимога цього абзацу не поширюється на випадок, коли фінансування імпорту товарів здійснюється за участю іноземного експортно-кредитного агентства, країна реєстрації якого належить до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's);

(абзац другий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161,
 від 11.08.2016 р. N 368)

купівля іноземної валюти може здійснюватись виключно з метою забезпечення підтвердження акредитива (формування грошового забезпечення) та для оплати послуг банків-нерезидентів, які беруть участь в операціях за акредитивом;

оплата коштів за акредитивом здійснюється після отримання документів та встановлення їх належного представлення.

2. Вимоги підпункту 2 пункту 1 цієї постанови поширюються на купівлю, перерахування іноземної валюти за власними операціями уповноважених банків та операціями, що здійснюються за дорученням клієнтів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.02.2017 р. N 15)

3. У разі невизначення зовнішньоекономічним договором (контрактом), який передбачає імпорт товару, загальної вартості договору вимоги підпункту 2 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна сума переказів (на виконання зобов'язань перед нерезидентом щодо імпорту товару), здійснених починаючи з дати набрання чинності цією постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого надане, перевищує 5000000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на день укладення договору.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 03.09.2015 р. N 582,
 від 28.02.2017 р. N 15)

Якщо зовнішньоекономічний договір (контракт), який передбачає імпорт товару, було укладено до набрання чинності цією постановою, то вимоги підпункту 2 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна вартість товару, що придбавається в нерезидента згідно з цим договором, яка на дату набрання чинності цією постановою ще не сплачена та підлягає оплаті відповідно до умов договору, перевищує 5000000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на день укладення договору.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 03.09.2015 р. N 582,
 від 28.02.2017 р. N 15)

Вимоги підпункту 2 пункту 1 цієї постанови поширюються також на випадки здійснення резидентом авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними з одним і тим самим нерезидентом, якщо загальна сума авансових платежів (попередньої оплати) за цими договорами протягом одного календарного місяця перевищує 5000000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375,
 від 28.02.2017 р. N 15)

4. Вимоги підпункту 2 пункту 1 цієї постанови не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.02.2017 р. N 15)

товарів за рахунок коштів, залучених безпосередньо цими резидентами за кредитами, позиками відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;

товарів військового призначення, товарів подвійного використання та послуг (технічної допомоги) подвійного використання, визначених Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

нафти, що класифікується в товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно з УКТЗЕД;

газу природного, що класифікується в товарних підкатегоріях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД;

неопромінених паливних елементів (твелів), що класифікуються в товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно з УКТЗЕД;

електроенергії, що класифікується в товарній підкатегорії 2716 00 00 00 згідно з УКТЗЕД;

бензинів, мазуту та дизпалива, що класифікуються в товарній позиції 2710 згідно з УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00.

Абзац дев'ятий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.02.2017 р. N 15)

(постанову доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.04.2015 р. N 222
,
 пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.11.2015 р. N 812,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.03.2016 р. N 139)

4. Пункт 4 втратив чинність

(постанову доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161,
 який діє до
03.04.2015 р.,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 7 уважати відповідно пунктами 5 - 8
,
 пункт 4 втратив чинність у зв'язку із закінченням строку його дії,
у зв'язку з цим пункти 5 - 8 уважати відповідно пунктами 4 - 7)

5. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.

6. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос