Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления некоторых валютных операций

Национальный банк
Постановление от 23.02.2015 № 124
редакция действует с 01.09.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2015 року N 124

Про особливості здійснення деяких валютних операцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 24 лютого 2015 року N 130
,
 від 3 березня 2015 року N 161,
 від 9 квітня 2015 року N 222
,
 від 3 липня 2015 року N 427
,
 від 3 вересня 2015 року N 582
,
 від 24 листопада 2015 року N 812
,
 від 3 березня 2016 року N 139
,
 від 7 квітня 2016 року N 247
,
 від 5 травня 2016 року N 308
,
 від 28 липня 2016 року N 361
,
 від 11 серпня 2016 року N 368
,
від 23 серпня 2016 року N 375

(У тексті постанови цифри "500000" замінено цифрами "1000000" згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2016 року N 361)

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:

1. Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків у сфері проведення валютних операцій:

1) заборонити уповноваженим банкам здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту. Відповідальність за порушення вимог цього підпункту покладається на уповноважені банки.

Вимоги цього підпункту не поширюються на операції фізичних осіб, що здійснюються за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;

2) зобов'язати уповноважені банки формувати реєстр операцій із купівлі іноземної валюти / перерахування за межі України іноземної валюти з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати) за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), та подавати його до Національного банку України згідно з порядком та за формою, які визначено Інструкцією про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 (зі змінами).

Уповноваженим банкам забороняється проводити зазначену в цьому підпункті операцію в разі отримання від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості її здійснення та/або вимоги Національного банку України щодо надання в установленому законодавством порядку висновків / документів / інформації (далі - Вимога).

Операції, стосовно яких отримано Вимогу, у подальшому не включаються уповноваженими банками до реєстру до моменту отримання від Національного банку України окремого повідомлення.

Операції, щодо яких немає повідомлення Національного банку України про непідтвердження можливості їх здійснення та/або стосовно яких не отримано Вимоги, виконуються не раніше третього операційного дня з дня надання уповноваженим банком інформації про ці операції в реєстрі.

Національний банк України має право отримувати інформацію, зокрема щодо фінансової операції та її учасників, від уповноваженого банку та/або з інших офіційних джерел (зокрема від державних органів, банків, інших юридичних та/або фізичних осіб під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку / установи / організації).

Національний банк України має право не підтверджувати можливість здійснення операції, включеної до реєстру, якщо за результатами аналізу документів (інформації), отриманих(ої) Національним банком України в установленому законодавством порядку від уповноваженого банку та/або з інших офіційних джерел (зокрема від державних органів, банків, інших юридичних та/або фізичних осіб, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку / установи / організації), виявлені ознаки, що можуть свідчити про здійснення банками ризикової діяльності, або дійшов висновку, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, або в разі виявлення Національним банком України невідповідності операції, включеної до реєстру, та/або поданих документів законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України.

Вимоги цього підпункту не поширюються на операції резидентів під час здійснення ними розрахунків у формі документарного акредитива, які відповідають умовам, визначеним в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 1 цієї постанови (незалежно від суми операції), крім випадку купівлі іноземної валюти для формування грошового забезпечення за акредитивом (інформація про купівлю іноземної валюти в такому випадку включається до реєстру без подання до Національного банку України копій відповідних документів).

Уповноваженим банкам дозволяється здійснювати операції резидентів з оплати лікування фізичних осіб за кордоном починаючи з наступного операційного дня з дня зарахування коштів у гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку" (у разі купівлі іноземної валюти) / із дня отримання платіжного доручення [у разі перерахування іноземної валюти за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті]. Інформація про операції, зазначені в цьому абзаці, включається до реєстру без подання до Національного банку України відповідних документів;

(підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 24.02.2015 р. N 130,
від 03.03.2015 р. N 161,
від 09.04.2015 р. N 222,
від 03.07.2015 р. N 427,
 від 03.09.2015 р. N 582
,
від 07.04.2016 р. N 247,
від 05.05.2016 р. N 308,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

3) зобов'язати уповноважені банки здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 1000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків, яка відповідає таким умовам:

акредитив має бути підтверджений банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's) відповідає вимогам до першокласних банків (не нижче інвестиційного класу). Вимога цього абзацу не поширюється на випадок, коли фінансування імпорту товарів здійснюється за участю іноземного експортно-кредитного агентства, країна реєстрації якого належить до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's);

(абзац другий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161,
 від 11.08.2016 р. N 368)

купівля іноземної валюти може здійснюватись виключно з метою забезпечення підтвердження акредитива (формування грошового забезпечення) та для оплати послуг банків-нерезидентів, які беруть участь в операціях за акредитивом;

оплата коштів за акредитивом здійснюється після отримання документів та встановлення їх належного представлення.

2. Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються на купівлю, перерахування іноземної валюти за власними операціями уповноважених банків та операціями, що здійснюються за дорученням клієнтів.

3. У разі невизначення зовнішньоекономічним договором (контрактом), який передбачає імпорт товару, загальної вартості договору вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна сума переказів (на виконання зобов'язань перед нерезидентом щодо імпорту товару), здійснених починаючи з дати набрання чинності цією постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого надане, перевищує 50000 доларів США чи 1000000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на день укладення договору.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2015 р. N 582)

Якщо зовнішньоекономічний договір (контракт), який передбачає імпорт товару, було укладено до набрання чинності цією постановою, то вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна вартість товару, що придбавається в нерезидента згідно з цим договором, яка на дату набрання чинності цією постановою ще не сплачена та підлягає оплаті відповідно до умов договору, перевищує 50000 доларів США чи 1000000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на день укладення договору.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.09.2015 р. N 582)

Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються також на випадки здійснення резидентом авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними з одним і тим самим нерезидентом, якщо загальна сума авансових платежів (попередньої оплати) за цими договорами протягом одного календарного місяця перевищує 50000 доларів США чи 1000000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

4. Вимоги підпункту 3 пункту 1 цієї постанови не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі:

товарів за рахунок коштів, залучених безпосередньо цими резидентами за кредитами, позиками відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;

товарів військового призначення, товарів подвійного використання та послуг (технічної допомоги) подвійного використання, визначених Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

нафти, що класифікується в товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно з УКТЗЕД;

газу природного, що класифікується в товарних підкатегоріях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД;

неопромінених паливних елементів (твелів), що класифікуються в товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно з УКТЗЕД;

електроенергії, що класифікується в товарній підкатегорії 2716 00 00 00 згідно з УКТЗЕД;

бензинів, мазуту та дизпалива, що класифікуються в товарній позиції 2710 згідно з УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00.

Уповноважені банки здійснюють авансові платежі (попередню оплату) за імпортними операціями, зазначеними в цьому пункті, з дотриманням вимог підпункту 2 пункту 1 цієї постанови.

(постанову доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.04.2015 р. N 222
,
 пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.11.2015 р. N 812,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.03.2016 р. N 139)

4. Пункт 4 втратив чинність

(постанову доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. N 161,
 який діє до
03.04.2015 р.,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 7 уважати відповідно пунктами 5 - 8
,
 пункт 4 втратив чинність у зв'язку із закінченням строку його дії,
у зв'язку з цим пункти 5 - 8 уважати відповідно пунктами 4 - 7)

5. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.

6. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос