Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 22.01.2015 № 37
действует с 23.01.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 січня 2015 року N 37

Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. У пункті 3.13 глави 3 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами):

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Дострокове погашення субординованого боргу може відбуватися за умови фактичного збільшення банком-боржником основного капіталу за період врахування до капіталу банку субординованого боргу, який банк планує погасити Інвестору, на суму, не меншу, ніж цей субординований борг (з урахуванням амортизації в разі часткового погашення)";

абзаци шостий, сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим;

у першому реченні абзацу шостого слова "сьомого цього пункту щодо збільшення основного капіталу за умови, якщо Інвестор планує спрямувати достроково повернений субординований борг" замінити словами "п'ятого цього пункту щодо збільшення основного капіталу за умови спрямування Інвестором достроково поверненого субординованого боргу";

абзаци сьомий, восьмий замінити трьома новими абзацами сьомим - дев'ятим такого змісту:

"копію рішення загальних зборів учасників банку про збільшення статутного капіталу та копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій;

письмове підтвердження банку-боржника про надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включаються до основного капіталу; або

гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу банку-боржника з метою забезпечення його капіталізації. Гарантійний лист має відповідати вимогам Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902".

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

 

В. о. Голови

О. В. Писарук

Опрос