Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине

Национальный банк
Постановление от 27.11.2014 № 750
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2014 року N 750

Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 31 березня 2017 року N 29)

Відповідно до статей 7 та 33 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року N 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за N 181/13448 (зі змінами), такі зміни:

у розділі II:

у главі 1:

в абзаці першому пункту 2 слова "узгоджених з Національним банком" виключити;

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Банк зобов'язаний у разі формування/ліквідації підрозділу інкасації та/або початку/припинення діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у територіально відокремленому місці за місяць до початку/припинення такої діяльності письмово повідомити про це територіальне управління Національного банку за місцем проведення такої діяльності";

главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6. Банк зобов'язаний у випадку вчинення нападу (спроби нападу) на інкасаторів невідкладно інформувати про це засобами телефонного зв'язку або в інший спосіб територіальний орган внутрішніх справ України, зазначивши час, місце, обставини події, а також інформувати територіальне управління Національного банку за місцем події в установленому Національним банком порядку";

абзац третій пункту 2 глави 4 замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"У Положенні або окремому внутрішньому документі визначаються:

порядок охорони праці інкасаторів, інкасаторів-водіїв;

порядок дії членів бригади на маршруті, взаємодії між бригадами інкасації на маршрутах, черговим (начальником) підрозділу інкасації в разі виникнення або підозри щодо виникнення надзвичайних або нестандартних ситуацій на маршрутах, їх взаємодії з банківською службою безпеки та повідомлення органів внутрішніх справ України;

процедури внутрішнього контролю за використанням системи відстеження рухомих об'єктів;

відповідальність осіб, які здійснюють моніторинг місцезнаходження оперативного автотранспорту";

у розділі III:

у главі 3:

абзац перший пункту 3 після слів "ім'я, по батькові" доповнити словом "серії";

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Відповідальна особа, яка встановила вищезазначену невідповідність, на титульному аркуші доручення на перевезення валютних цінностей здійснює запис про причину непроведення касової операції із зазначенням посади, прізвища, дати, ставить підпис і повертає доручення на перевезення валютних цінностей та всі примірники описів цінностей старшому бригади інкасації. Відповідальна особа зобов'язана скласти в довільній формі у двох примірниках акт, у якому зазначити причини непроведення касової операції. Після підписання інкасаторами двох примірників акта один примірник акта залишається у відповідальної особи, другий - передається через інкасаторів банківській установі, перевезення цінностей якої здійснюють інкасатори";

доповнити розділ новою главою такого змісту:

"Глава 6. Використання банками спецпристроїв для зберігання цінностей

1. Банки мають право використовувати спецпристрої для зберігання цінностей для виконання завдань з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей відповідно до розроблених і затверджених внутрішніх положень.

2. Банк зобов'язаний до початку використання спецпристроїв для зберігання цінностей надіслати територіальному управлінню Національного банку за місцем їх використання інформацію про кількість, марку, найменування виробника спецпристроїв для зберігання цінностей, спосіб фарбування купюр та колір фарби, що в них використовується.

3. Банк зобов'язаний з урахуванням вимог технічної документації (інструкції з експлуатації) визначити у внутрішніх положеннях порядок використання спецпристроїв для зберігання цінностей під час проведення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, заходи щодо організації навчання працівників підрозділів інкасації та забезпечення контролю за дотриманням установленого порядку використання спецпристроїв для зберігання цінностей.

4. Пакування готівки, що вкладається в спецпристрій для зберігання цінностей, має здійснюватися з використанням упаковки, яка забезпечує ефективне використання технології зафарбування вкладеної готівки".

2. Банки зобов'язані після 31 грудня 2015 року припинити використання непанцерованого оперативного автотранспорту.

Банк має право експлуатувати придбаний до 12 березня 2012 року панцерований автотранспорт 1 та 2 класів захисту згідно з вимогами Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" протягом семи років із дати його виготовлення, а якщо термін його експлуатації становить більше ніж сім років, то - у строк, визначений для непанцерованого автотранспорту.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03 червня 2013 року N 191 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за N 1056/23588.

4. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

Опрос