Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 06.11.2014 № 712
редакция действует с 07.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 листопада 2014 року N 712

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 18 серпня 2016 року N 372
,
 від 3 січня 2019 року N 13
,
від 5 лютого 2019 року N 31

Відповідно до статей 7, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 33 та 34 Закону України "Про угоди про розподіл продукції", статей 5, 101, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою врегулювання питань щодо здійснення розрахунків за угодами про розподіл продукції Правління Національного банку України постановляє:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 03.01.2019 р. N 13)

3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.08.2016 р. N 372)

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 02 жовтня 2014 року N 623 "Про врегулювання питань щодо відкриття та використання рахунків в уповноважених банках під час обслуговування діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції".

10. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

11. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 16:

1) в абзаці шостому пункту 16.2 слова "або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" виключити;

2) абзац десятий пункту 16.11 виключити.

2. Доповнити Інструкцію новими главами такого змісту:

"21. Порядок відкриття, використання і закриття поточних рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України

21.1. Відкриття поточного рахунку в національній та/або іноземній валюті представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі - представництво іноземного інвестора), призначеного для обслуговування діяльності для потреб угоди про розподіл продукції, здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають (відкриває) рахунок, мають (має):

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію представництва іноземного інвестора та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком у національній та/або іноземній валюті представництва іноземного інвестора.

Між банком і представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

21.2. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок представництва іноземного інвестора на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картки зі зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідченої нотаріально.

21.3. За поточним рахунком представництва іноземного інвестора у національній валюті здійснюються всі види розрахунково-касових операцій, передбачених для поточних рахунків юридичних осіб - резидентів.

21.4. На поточний рахунок представництва іноземного інвестора в іноземній валюті зараховуються такі кошти:

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

перераховані з рахунків в Україні або за її межами юридичною особою - нерезидентом (іноземним інвестором), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторами, представництвами інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою;

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать іноземному інвестору, у тому числі в особі його представництва;

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжнародними та/або міжурядовими угодами;

перераховані резидентами, нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);

перераховані з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в Україні або за її межами;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

повернені з будь-яких причин нерезидентом або резидентом, на користь якого такі кошти були перераховані раніше;

іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів у національній валюті на поточному рахунку представництва іноземного інвестора;

інші надходження на користь представництва іноземного інвестора - власника рахунку, що не суперечать законодавству України.

21.5. З поточного рахунку представництва іноземного інвестора в іноземній валюті проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (перерахування на банківські рахунки цих осіб);

здійснення розрахунку з працівниками-резидентами, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють за межами України;

перерахування коштів або продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на відкриті в Україні або за її межами власні поточні або вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора, рахунки юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, та/або рахунки інших інвесторів або представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок представництва іноземного інвестора);

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках;

перерахування на користь юридичної особи - резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перерахування за кордон на ім'я фізичних осіб, які у зв'язку з угодою про розподіл продукції тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

перерахування на території України у випадках, передбачених законодавством України;

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом (позикою, фінансовою допомогою) в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка та штрафні санкції) на користь резидентів, нерезидентів;

повернення помилково отриманих коштів;

інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України.

21.6. Поточний рахунок представництва іноземного інвестора закривається в порядку, установленому пунктами 20.5 і 20.6 глави 20 цієї Інструкції.

22. Порядок відкриття і використання вкладних (депозитних) рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України і використання коштів за цими рахунками

22.1. Якщо представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі - представництво іноземного інвестора) не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка відкриває рахунок, має:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію представництва іноземного інвестора та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком.

Між банком та представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

22.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок якщо представництво іноземного інвестора не має рахунків у цьому банку за умови подання представництвом таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа - нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

22.3. Представництво іноземного інвестора під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку, якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку.

22.4. Рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається представництву іноземного інвестора, що вже має в цьому банку рахунок (тобто, коли банком здійснена ідентифікація клієнта і сформована справа з юридичного оформлення рахунку).

22.5. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора перераховуються з рахунків в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи - нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

Кошти з вкладного (депозитного) рахунку представництва іноземного інвестора перераховуються на рахунки в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

22.6. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) представництва іноземного інвестора відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

22.7. За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника, крім вкладів, унесених клієнтом на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу".

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос