Идет загрузка документа (408 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Методики расчета экономических нормативов регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление, Методика от 02.06.2009 № 315
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 червня 2009 року N 315

Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 24 грудня 2009 року N 764
(зміни, внесені пунктом
3 Змін, затверджених постановою Правління Національного банку України
 від 24 грудня 2009 року N 764
, набрали чинності з 1 лютого 2010 року),
 від 8 лютого 2012 року N 47
(зміни, передбачені
пунктом 2 Змін, затверджених постановою
 Правління Національного банку України від 8 лютого 2012 року N 47,
 набрали чинності з 
1 квітня 2012 року),
 від 16 лютого 2012 року N 56
(зміни, передбачені підпунктами 1.1 - 1.3, 9.2, пунктами 7, 8, 10 Змін, затверджених
 постановою Правління Національного банку України від 16 лютого 2012 року N 56,
 набрали чинності з 
1 квітня 2012 року,
 
пунктами 4 - 6 Змін, затверджених постановою Правління Національного банку України
 від 16 лютого 2012 року N 56, набрали чинності з 1 липня 2012 року
,
 
пунктом 3 Змін, затверджених постановою Правління Національного банку України
 від 16 лютого 2012 року N 56, набрали чинності з 1 січня 2013 року),
 від 29 серпня 2012 року N 358,
 від 28 грудня 2012 року N 591
,
 від 21 березня 2013 року N 98
,
від 30 жовтня 2013 року N 430
,
від 24 лютого 2014 року N 93
,
 від 30 липня 2014 року N 453
,
 від 8 червня 2015 року N 361
,
 від 19 січня 2016 року N 16
,
рішеннями Правління Національного банку України
 від 13 жовтня 2016 року N 336-рш
,
 від 27 квітня 2017 року N 273-рш
,
від 31 серпня 2017 року N 561-рш

Постанова втратила чинність
(згідно з рішенням Правління Національного банку України
 від 15 грудня 2017 року N 803-рш)

До алгоритму розрахунку економічних нормативів, визначеного цією Методикою, вносяться зміни, наведені у листі Національного банку України від 16 лютого 2017 року N 22-0005/12629

Відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), Правління Національного банку України постановляє:

1. Схвалити Методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (додається).

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) і Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 11.04.2005 N 125 "Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні".

4. Постанова набирає чинності з дня її підписання.

5. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва і використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду В. В. Пасічника, начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

МЕТОДИКА
розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

(У тексті Методики посилання на примітку 16 виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 30 липня 2014 року N 453)

Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні розроблена відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні1 (далі - Інструкція), яка встановлює економічні нормативи регулювання діяльності банків, порядок їх розрахунку та їх нормативні значення.

1. Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1)

(назва глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Регулятивний капітал банку розраховується за такою формулою:

РК = ОК + ДК - В,

де РК - регулятивний капітал банку;

ОК - основний капітал (капітал 1-го рівня);

ДК - додатковий капітал (капітал 2-го рівня);

В - відвернення.

(абзац перший глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

Для цілей розрахунку економічних нормативів розподіл сум, що обліковуються на рахунках з обліку нарахованих доходів, строк погашення яких не настав, за активними банківськими операціями необхідно здійснювати за параметром R013 у такому розрізі:

не отримані протягом 30 днів з дати їх нарахування;

не отримані понад 30 днів з дати їх нарахування.

(главу 1 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

З цією метою банки можуть здійснювати облік з дотриманням вищезазначеного розрізу за окремими аналітичними рахунками з обліку нарахованих доходів з характеристиками "активний" та "пасивний" (контрактивний), який зменшує активи.

(главу 1 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

До розрахунку показника РК уключається величина непокритого кредитного ризику (далі - НКР), визначена за даними форми статистичної звітності N 600 (місячна) "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (далі - форма N 600) у порядку, визначеному главою 1 цієї Методики.

(главу 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16
,
абзац четвертий глави 1 у редакції рішення Правління
 Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Для визначення НКР розраховується сукупна різниця (перевищення величини кредитного ризику над розміром резервів за міжнародними стандартами фінансової звітності та розміру уцінки фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки) шляхом додавання даних:

колонки 11 "Різниця" рядків 1, 2, 3 та 4 частини 1 "Звіту про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на індивідуальній основі" форми N 600;

колонки 14 "Різниця" рядка 1 частини 2 "Звіту про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на груповій основі" форми N 600.

(главу 1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16
,
абзац п'ятий глави 1 у редакції рішення Правління
 Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Якщо значення сукупної різниці від'ємне або нульове, то НКР дорівнює нулю. Додатне значення такого відхилення є НКР.

(главу 1 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами сьомим - вісімнадцятим
,
абзац шостий глави 1 у редакції рішення Правління
 Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Основний капітал (ОК):

ОК = 5000 + 5004/1, 2, 32 + 5010 + 5011/12П + 5020 + 5021 + 5022 - Рпр/з - [5002 + (4300 - 4309) + 4310 + 5031 + 5011/22А],

(розрахунок показника абзацу сьомого глави 1 із змінами, внесеними згідно
постановою Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
у редакції
постанов Правління Національного
 банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16
,
у редакції рішення Правління
 Національного банку України від 13.10.2016 р. N 336-рш)

де Рпр - результат поточного та звітного року;

(визначення абзацу сьомого глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Рпр/з - результат (збиток) поточного та звітного року, що виникає в разі перевищення витрат над доходами, відкоригований на суму неотриманих нарахованих доходів понад 30 днів з дати їх нарахування [крім доходів за цінними паперами, віднесеними до I групи активів зі ступенем ризику 0 відсотків для розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)] та прострочених нарахованих доходів, зменшених на суму сформованих під ці нараховані доходи резервів.

(визначення абзацу сьомого глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Примітка. Усі виноски зазначені в кінці Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні.

Рпр розраховується за такою формулою:

Рпр = (5999 + гр. 504) - НКРп - [(Нд/2 + Пнд) - Рпс] + 5105 АП + 5011/32 АП,

(розрахунок показника абзацу восьмого глави 1 у редакції рішення
 Правління Національного банку України від 13.10.2016 р. N 336-рш)

де 5999 - технічний рахунок, за яким визначається результат (прибуток/збиток) поточного року як різниця між класами 6 і 7;

НКРп - це сума перевищення НКР над сумою за рахунком 5030;

Нд/2 - нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файла С5 "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" (далі - файл С5), не отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, строк погашення яких не настав [крім доходів за цінними паперами, віднесеними до I групи активів зі ступенем ризику 0 відсотків для розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)], а саме:

1408/3, 92АП, 1418/3, 92АП, 1428/3, 92АП, 1508/4, 62АП, 1518/7, 82АП, 1528/7, 82АП, 1607/42АП, 2018/42АП, 2028/42АП, 2038/42АП, 2068/4, 62АП, 2078/42АП, 2088/6, 82АП, 2108/6, 8, A2АП, 2118/6, 82АП, 2128/6, 8, A2АП, 2138/6, 82АП, 2208/42АП, 2218/42АП, 2228/42АП, 2238/4, 6, 92АП, 2607/42АП, 2627/42АП, 2657/42АП, 3008/42АП, 3018/4, 8, С, E2АП, 3108/42АП, 3118/4, 8, C, E2АП, 3128/42A, 3138/42A, 3218/4, 8, C, E2АП, 3570/4, 62А, 3578/4, 62А, 4108/42A, 4208/42A;

(визначення абзацу восьмого глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Правління Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Пнд - прострочені нараховані доходи (1419АП, 1429АП, 1509АП, 1519АП, 1529АП, 2029АП, 2039АП, 2069АП, 2079АП, 2089АП, 2109АП, 2119АП, 2129АП, 2139АП, 2209АП, 2219АП, 2229АП, 2239АП, 3119АП, 3219АП, 3579A);

Рпс - фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами, що не були отримані понад 30 днів з дати їх нарахування (які включаються до показника Нд/2) та простроченими нарахованими доходами за активними банківськими операціями (1490/52, 1491/52, 1590/52, 1592/52, 2400/52, 2401/52, 3190/B2, 3290/52, 3599/52)3, 4.

(абзац восьмий глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56,
від 21.03.2013 р. N 98,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Якщо в результаті розрахунку Рпр отримано від'ємний результат, то на цю суму (тобто на суму отриманого збитку - Рпр/з) зменшується розмір основного капіталу (ОК).

Визначення показника виключено

(визначення абзацу дев'ятого глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Визначення показника виключено

(визначення абзацу дев'ятого глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Визначення показника виключено

(визначення абзацу дев'ятого глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Додатковий капітал (ДК):

ДК = 5100/12 + (5030 - НКР) + Рпр/п + СК,

(розрахунок показника абзацу десятого глави 1 у редакції рішення
 Правління Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

де Рпр - результат поточного та звітного року;

Рпр/п - результат (прибуток) поточного та звітного року, що виникає в разі перевищення доходів над витратами, відкоригований на суму неотриманих нарахованих доходів понад 30 днів з дати їх нарахування [крім доходів за цінними паперами, віднесеними до I групи активів зі ступенем ризику 0 відсотків для розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)] та прострочених нарахованих доходів, зменшених на суму сформованих під ці нараховані доходи резервів.

(визначення показника абзацу десятого глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Правління Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

(абзац десятий глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56,
 від 28.12.2012 р. N 591,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Рпр визначається у вищезазначеному порядку.

Якщо в результаті розрахунку Рпр отримано позитивний результат, то на цю суму (тобто на суму отриманого прибутку - Рпр/п) збільшується розмір додаткового капіталу (ДК);

СК - субординований капітал. До регулятивного капіталу включається СК за даними відповідної форми звітності про включення субординованого боргу (рахунки 3660 та 3661) у розрахунок регулятивного капіталу.

(абзац глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.02.2012 р. N 47)

Якщо величина НКР перевищує суму за рахунком 5030, то складова "5030 - НКР" уключається до розрахунку показника ДК зі значенням 0. Сума такого перевищення (НКРп) зменшує показник Рпр.

(главу 1 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - вісімнадцятий
 уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим)

Додатковий капітал (ДК) не може бути більше основного капіталу (ОК).

Відвернення:

В = (3002 + 3003/2, 6, 7, 8 + 3005/2, 6, 7, 8 + 3006/2 ± 3007/2, 3, 7, 8, ААП)2 + (3010/5 + 3011/5, 6 + 3012/5, 6 + 3013/7, 8 + 3014/5, 6 ± 3015/5, 6АП - 3016/5, 6КА + 3017/5, 6)2 + [(3102 + 3103/2, 3 + 3105/2, 3 + 3106/2 ± 3107/2, 3, 4АП)2 + (3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135) - 3190/3, 4, 6, 8 КА2] + [(1514 + 1515/5 - 1516/5КА) + (1524/2 + 1525/6 - 1526/6КА) - 1590/7 КА + (3212/1 - 3216/5 + 3217/5) - 3290/3КА]2 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205 + 9500/22.

(розрахунок показника абзацу п'ятнадцятого глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98
,
 від 30.07.2014 р. N 453
,
 від 08.06.2015 р. N 361
,
 рішенням Правління Національного
 банку Українивід 27.04.2017 р. N 273-рш)

Сума за рахунками 1590/7 КА, 3290/3КА в показнику В уключається за даними файла C5 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "F" або "H".

(главу 1 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
у зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим
,
 абзац
шістнадцятий глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
 рішенням Правління Національного
 банку Українивід 27.04.2017 р. N 273-рш)

Абзац одинадцятий глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 08.06.2015 р. N 361)

Абзац дванадцятий глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 08.06.2015 р. N 361
,
 у зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий
 уважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим
)

РК береться до розрахунку таких нормативів: достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) та розрахунку показника СП1.

(абзац сімнадцятий глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 24.02.2014 р. N 93,
 від 08.06.2015 р. N 361
,
 від 19.01.2016 р. N 16)

Розмір регулятивного капіталу банку (РК) не повинен бути менше ніж установлене Національним банком України значення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1) згідно з главою 2 розділу II Інструкції.

Якщо РК має від'ємне або нульове значення, то до розрахунку цих нормативів та показника СП1 береться його умовне значення - одна гривня.

(главу 1 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

2. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)

(назва глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу розраховується за такою формулою:

(абзац глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

  

  

РК 

  

Н2

= 

____________ 

· 100 %, 

  

  

Ар + Свп - НКР 

  

(формула абзацу першого глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

де РК - регулятивний капітал банку;

Ар - активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, на суму забезпечення у вигляді безумовного зобов'язання або грошового покриття (з урахуванням вимог пунктів 1.14, 1.15 глави 1, пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції)8, на суму необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, придбаних за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери8, та зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив.

(визначення показника абзацу першого глави 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 08.02.2012 р. N 47,
 від 28.12.2012 р. N 591
,
від 24.02.2014 р. N 93
,
 від 08.06.2015 р. N 361
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 13.10.2016 р. N 336-рш)

Свп - сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами.

Сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами розраховується на звітну дату в гривневому еквіваленті в такій послідовності:

визначається відкрита валютна позиція банку (довга або коротка) за кожною іноземною валютою та банківським металом;

визначаються окремо сума довгих валютних позицій банку в усіх іноземних валютах та сума коротких валютних позицій банку в усіх іноземних валютах;

визначається сума відкритої валютної позиції в усіх банківських металах;

визначається більша сума довгих або коротких відкритих валютних позицій банку в усіх іноземних валютах;

до більшої суми відкритої валютної позиції банку (довгої або короткої) у всіх іноземних валютах додається сума відкритої валютної позиції банку в усіх банківських металах (без урахування знака). Отримане значення є сукупною сумою відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами.

(главу 2 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий уважати
 відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

Під час визначення відкритої валютної позиції банку за кожною іноземною валютою та банківським металом до розрахунку не включаються активи, на які зменшується регулятивний капітал банку (Н1) (розрахунок здійснюється за кожною іноземною валютою та банківським металом) у сумі відвернень за такими рахунками:

Відвернення:

В = (3002 + 3003/2, 6, 7, 8 + 3005/2, 6, 7, 8 + 3006/2 ± 3007/2, 3, 7, 8, ААП)2 + (3010/5 + 3011/5, 6 + 3012/5, 6 + 3013/7, 8 + 3014/5, 6 ± 3015/5, 6АП - 3016/5, 6КА + 3017/5, 6)2 + [(3102 + 3103/2, 3 + 3105/2, 3 + 3106/2 ± 3107/2, 3, 4АП)2 + (3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135) - 3190/3, 4, 6, 8КА2] + [(1514 + 1515/5 - 1516/5КА) + (1524/2 + 1525/6 - 1526/6КА) - 1590/7 КА + (3212/1 - 3216/5 + 3217/5) - 3290/3КА]2 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205.

(розрахунок показника абзацу четвертого глави 2 у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98
,
 рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

До розрахунку валютної позиції банку включається сума балансової вартості придбаних облігацій внутрішніх державних позик з індексованою вартістю, зменшена на розмір нарахованого купонного доходу за таким алгоритмом:

1400/5, 62 ± 1405/5, 62АП - 1406/5, 62КА + 1407/5, 62 + 1410/5, 62 ± 1415/5, 62АП - 1416/5, 62КА + 1417/5, 62 + 3040/5, 62.

(главу 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Суми за рахунками включаються до розрахунку показника ВПа в гривневому еквіваленті за кодом валюти 840 (долар США).

(главу 2 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий
 уважати відповідно сьомим - сімнадцятим)

Сума за рахунками 1590/7 КА, 3290/3КА в показнику В уключається за даними файла C5 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "F" або "H".

(главу 2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати
 відповідно абзацами шостим - десятим
,
 абзац
сьомий глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98
,
 рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Відвернення враховується зі знаком "-" під час визначення Впа (балансові та позабалансові активи) за відповідною валютою. Дані за файлом С5 мають надаватися в розрізі валют.

(абзац восьмий глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Під час розрахунку показника Ар розподіл активів за групами ризику здійснюється з урахуванням їх балансової вартості та ступеня ризику відповідно до пункту 1.3 глави 1 розділу IV Інструкції:

I група ризику - 0 відсотків;

II група ризику - 10 відсотків;

III група ризику - 20 відсотків;

IV група ризику - 35 відсотків;

V група ризику - 50 відсотків;

VI група ризику - 100 відсотків.

(главу 2 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
абзац
дев'ятий глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.10.2013 р. N 430)

Суми за рахунками із символом "**" приймаються до розрахунку показника Ар за даними файла C5 із значенням параметра S580 залежно від групи ризику, до якої віднесено відповідний актив. Під час розрахунку показника Ар активні залишки за рахунками із символом "**" уключаються до активів, що зважуватимуться на відповідні коефіцієнти ризику; залишки за контрактивними рахунками, пасивні залишки за рахунками та залишки за позабалансовими рахунками із символом "**" відраховуються з активів, що зважуватимуться на відповідні коефіцієнти ризику.

(главу 2 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Сума за рахунком 1590/7 КА у показнику Ар уключається за даними файла C5 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "А" або "B", або "G", або "J".

(главу 2 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
абзац одинадцятий глави 2 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями
 Правління Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Сума за рахунком 1590/5,6 КА у показнику Ар уключається за даними файла C5 зі значеннями параметра R012, що дорівнює "A" або "B", або "L".

(главу 2 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з рішенням 
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Сума за рахунком 1592/6КА у показнику Ар уключається за даними файла C5 зі значеннями параметра R012, що дорівнює "I" або "J".

(главу 2 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з рішенням 
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Сума за рахунком 1592/4,5 КА у показнику Ар уключається за даними файла C5 зі значеннями параметра R012, що дорівнює "K" або "L".".

(главу 2 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з рішенням 
Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий
 уважати відповідно п'ятнадцятим - сімнадцятим)

Сума за рахунком 3290/3КА у показнику Ар уключається за даними файла C5 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "А" або "B".

(главу 2 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 абзац
дванадцятий глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98)

Рахунки з обліку активів, що не внесені до таблиці "Розподіл активів банку за групами ризику", у файлі C5 набувають значення параметра S580, що дорівнює "9".

(главу 2 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий уважати
 відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим)

Розподіл активів банку за групами ризику:

Номери 

Коефіцієнт
ризику 

класу 

розділу 

групи 

рахунку 

10 

100 

1001
1002
1003
1004
1005
1007 

0
0
0
0
0

  

  

101 

1011
1012
1013
1017 

0
0
0

 

 

109

10902КА

**

  

11 

110 

1101
1102
1107 

0
0

 

 

119

11902КА

**

  

12 

120 

1200
1203
1207
1208 

0
0
0

  

  

121 

1211
1212
1215
1216
1218АП 

0
0
0
0

 

14

140

1400
1401
1402/12
1402/22
1403/1, 2, 32
1403/92
1404/12
1404/92
14052АП
14062КА
14072
1408/1, 4, 5, 6, 72АП
1408/2, 3, 8, 92АП

0
0
0
20
0
20
0
20
**
**
**
0
20

 

 

141

1410
1411
1412/12
1412/22
1413/1, 2, 32
1413/92
1414/12
1414/92
1415АП2
1416КА2
14172
1418/1, 4, 5, 6, 72АП
1418/2, 3, 8, 92АП
1419АП

0
0
0
20
0
20
0
20
**
**
**
0
20
100

 

 

142

1420
1421
1422/12
1422/22
1423/1, 2, 32
1423/92
1424/12
1424/92
1426КА2
14272
1428/1, 4, 5, 6, 72АП
1428/2, 3, 8, 92АП
1429АП

0
0
0
20
0
20
0
20
**
**
0
20
100

  

  

143 

1430
1435АП
1436
1437
1438АП 

0
0
0
0

  

  

144 

1440
1446
1447
1448АП 

0
0
0

 

14

149

1490КА2
1491КА2

**
**

 

15

150

1500/1А*9 - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1500/1А* - інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1500/2А*

50

1502/(1)1, 2, 9* - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1502/32

0

1502/(1, 2)1*- інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

50

1502/(1, 2)2, 9*- інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

100

1508/1*АП - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1508/1*АП - інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1508/2*АП

50

1509АП

100

1510/1* - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

 

 

151

1510/1*- інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1510/2*

50

1512/1*- для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1512/1*- інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1512/2*

100

1513*- для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1513*- інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

100

1515/1, 2, 42

**

1516/1, 2, 4КА2

**

1517

100

1518/(1) 5, 7*АП - для МБРР, ЄБРР, МФК (1510/1, 1512/1)

0

1518/(1) 5, 7*АП - інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1518/(1) 6, 8*АП - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1518/(1) 6, 8*АП - інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

100

1518/(2)*АП

100

1519АП

100

 

 

152

1520(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1520(1)* - інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

100

1520(2)* - неінвестиційний клас

100

1521(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1521(1)* - інвестиційний клас (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1521(2)* - неінвестиційний клас

50

1522(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1522(1)* - інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

100

1522(2)* - неінвестиційний клас

100

1523(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1523(1)* - інвестиційний клас (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1523(2)* - неінвестиційний клас

100

1524/3 2 - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1524/12 - інші

100

1525(1)/1, 2, 3, 4, 5, 7* - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1525(1)/1, 4* - інвестиційний клас (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1525(1)/2, 3, 5, 7* - інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

100

1525(2)/4* - за рахунком 1521(2)

50

1525(2)/1, 2, 3, 5, 7* - неінвестиційний клас

100

1526КА(1)/1, 2, 3, 4, 5, 7* - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1526КА(1)/1, 4* - інвестиційний клас (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1526КА(1)/2, 3, 5, 7* - інші (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

100

1526КА(2)/4* - за рахунком 1521(2)

50

1526КА(2)/1, 2, 3, 5, 7* - неінвестиційний клас

100

1527

100

1528(1)*АП - для МБРР, ЄБРР, МФК

0

1528(1)*АП - інвестиційний клас (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

20

1528(2)/5, 7*АП - за рахунком 1521(2)

50

1528(2)/6, 8*АП - неінвестиційний клас

100

1529АП 

100

 

 

159

1590/5, 6, 7КА2
1592/4, 5, 6 КА2

**
**

 

 

160

1600/1A*
1600/2A*
1602/1П2
1607/1АП*
1607/2АП*

20
100
**
20
100

 

18

181

1811/12
1811/22
1812/12
1812/22
1819/12
1819/22

0
100
0
100
0
100

 

 

189

18902КА

**

2

20

201

2010
2015
20162КА
2018АП

100
**
**
100

 

 

202

2020
2025
20262КА
2027
2028АП
2029АП

100
**
**
100
100
100

 

 

203

2030
2035
20362КА
2037
2038АП
2039АП

100
**
**
100
100
100

 

 

206

2060
2062/22
2062/92
2063/22
2063/92
20652
20662КА
2067
2068/5, 62АП
2068/3, 42АП
2069АП

100
0
100
0
100
**
**
100
0
100
100

 

 

207

2071
20752
20762КА
2077
2078АП
2079АП

100
**
**
100
100
100

 

 

208

2082/22
2082/92
2083/22
2083/92
20852
20862КА
2087
2088/5, 62АП
2088/7, 82АП
2089АП

0
100
0
100
**
**
100
0
100
100

 

21

210

2102/1, 32
2102/22
2103/1, 32
2103/22
21052
2106КА2
2107
2108/5, 6, 9, A2АП
2108/7, 82АП
2109АП 

0
10
0
10
**
**
100
0
10
100

 

 

211

2112/12
2112/22
2113/12
2113/22
21152
2116КА2
2117
2118/5, 62
АП
2118/7, 82АП
2119АП 

0
50
0
50
**
**
100
0
50
100

 

 

212

2122/1, 32
2122/22
2123/1, 32
2123/22
21252
2126КА2
2127
2128/5, 6, 9, A2АП
2128/7, 82АП
2129АП 

0
10
0
10
**
**
100
0
10
100

 

 

213

2132/12
2132/22
2133/12
2133/22
21352
2136КА2
2137
2138/5, 62
АП
2138/7, 82АП
2139АП 

0
50
0
50
**
**
100
0
50
100

  

22 

220 

2202
2203
22052
2206КА2
2207
2208АП
2209АП 

100
100
**
**
100
100
100 

  

  

221 

2211
22152
2216КА2
2217
2218АП
2219АП 

100
**
**
100
100
100 

  

  

222 

2220
2226КА2
2227
2228АП
2229АП 

100
**
100
100
100 

 

 

223

2232/12
2232/22
2232/92
2233/12
2233/22
2233/92
22352
2236КА2
2237
2238/3, 42
АП
2238/5, 62АП
2238/8, 92АП
2239АП 

50
35
100
50
35
100
**
**
100
50
35
100
100

 

24

240

2400/4, 5, 8КА2
2401/4, 5, 8КА2

**
**

 

26

260

2600A
2602/1П2
2605A
2607АП

100
**
100
100

 

 

262

2620A
2622/1П2
2625A
2627АП

100
**
100
100

  

  

265 

2650А
2655А
2657АП 

100
100
100 

 

28

280

2800/12
2800/22
2801
2802
2805
2806
2809

100
0
100
100
100
100
100

 

 

289

2890КА2

**

  

  

292 

2920А
2924А 

100
100 

3

30

300

3003/92
3005/92
3006/12
3007/9АП2
3008
АП 

100
100
100
**
100

 

 

301

3010/92
3011/92
3012/72
3012/92
3013/5, B, C2
3013/6, A2
3013/92
3014/72
3014/92
3015/92АП
3016/92КА
3017/92
3018/3, 42АП
3018/5, 6, A, F, G, H2АП
3018/7, 8, B, C2АП
3018/D, E2АП

0
20
0
100
0
50
100
0
100
**
**
**
100
0
50
20

 

 

304

3040/5, 6,72
3040/92
3041/12
3041/22
3042/12
3042/22
3043/12
3043/22
3044/12

0
100
0
100
0
100
0
100
0

 

 

 

3044/22
3049/12
3049/22

100
0
100

 

31

310

3103/1, 92
3105/1, 92
3106/12
3107/1, 9АП2
3108
АП 

100
100
100
**
100

 

 

311

3110
3111
3112/12
3112/22
3113/1, 3, 42
3113/2, A2
3113/92
3114/12
3114/92
31152АП
31162КА
31172
3118/3, 42АП
3118/5, 6, A, F, G, H2АП
3118/7, 8, B, C2АП
3118/D, E2АП
3119АП

0
20
0
100
0
50
100
0
100
**
**
**
100
0
50
20
100

  

  

312 

3128 

100 

  

  

313 

3138 

100 

 

 

314

3140/12
3140/22
3141/12
3141/22
3142/12
3142/22
3143/12
3143/22
3144/12
3144/22

0
100
0
100
0
100
0
100
0
100

 

 

319

3190/5, 7, 9, А, ВКА2

**

 

 

321

3210
3211
3212/32
3212/22
3213/1, 3, 42
3213/2, A2
3213/92
3214/12
3214/92
3216/9КА2
3217/92
3218/3, 42АП
3218/5, 6, A, F, G, H2АП
3218/7, 8, B, C2АП
3218/D, E2АП
3219АП

0
20
0
100
0
50
100
0
100
**
**
100
0
50
20
100

 

 

329

3290КА2

**

  

34 

340 

3400
3402
3403
3407
3408
3409 

100
100
100
100
100
100 

  

35 

350 

3500 

100 

  

  

351 

3510
3519 

100
100 

  

  

352 

3520
3521
3522 

100
100
100 

 

 

354

3540/3,72
3540/42
3540/52
3540/62
3541/12
3541/22
3548/12
3548/22

0
20
50
100
0
100
0
100

  

  

355 

3550
3551
3552
3559 

100
100
100
100 

 

 

357

3570/5, 62
3570/3, 42
3578/5, 62
3578/3, 42
3579

0
100
0
100
100

 

 

359

3590КА2
3599КА2

**
**

  

36 

369 

3690

**

  

37 

370 

3705А 

50 

  

  

371 

3710 

100 

  

  

373 

3739А 

100 

4

41

410

4108

100

 

42

420

4208

100

 

44

440

4400

100

  

  

  

4409КА2 

**

  

  

441 

4410
4419КА2

100
**

  

  

443 

4430
4431 

100
100 

  

45 

450 

4500
4509КА2

100
**

  

  

453 

4530 

100 

9

90

900

9000/12
9000/22
9001/12
9001/22
9002/12
9002/22
9003/12
9003/22

0
100
0
100
0
100
0
100

 

 

901

9010/12
9015/12

**
**

  

  

902 

9020
9023/12
9023/92 

100
0
100 

 

 

903

9030/12
9031/12
9036/12

**
**
**

  

91 

910 

9100/12 - для МБРР, ЄБРР, МФК
9100/22 - інші 

0
50 

  

  

912 

9122
9129/12
9129/92 

100
100

 

92

920

9200/3, 8, A2
9200/42
9200/5, 62
9201/12
9201/22
9202/12
9202/22
9203
9204/12
9204/22
9206/12
9206/22
9207/12
9207/22
9208/12
9208/22

0
20
50
0
50
0
50
0
0
50
0
50
0
50
0
50

  

93
 

930

9300/32
9300/1,22

0
100

 

 

935

9350/12

0

 

 

 

9350/22
9351/12
9351/22
9352/12
9352/22
9353/12
9353/22
9354/12
9354/22
9356/12
9356/22
9357/12
9357/22
9358/12
9358/22
9359/12
9359/22

50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50

 

95

950

9500/1, 32

**

(таблиця абзацу сімнадцятого із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
від 30.10.2013 р. N 430
,
від 24.02.2014 р. N 93
,
 від 30.07.2014 р. N 453
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
 рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Абзац п'ятнадцятий глави 2 виключено

(згідно з рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

(глава 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764,
 від 29.08.2012 р. N 358)

Абзац шістнадцятий глави 2 виключено

(главу 2 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
абзац шістнадцятий глави 2 у редакції рішення
 Правління Національного банку України від 13.10.2016 р. N 336-рш
,
виключено згідно з рішенням Правління
 Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Абзац сімнадцятий глави 2 виключено

(главу 2 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
абзац сімнадцятий глави 2 виключено згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

3. Главу 3 виключено

(глава 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764,
 від 28.12.202 р. N 591
,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

4. Главу 4 виключено

(Методику доповнено новою главою 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 у зв'язку з цим глави 4 - 14 уважати відповідно главами 5 - 15
,
 глава 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами
Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98
,
від 30.10.2013 р. N 430
,
 від 30.07.2014 р. N 453
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361
,
 у зв'язку з цим глави п'яту - сімнадцяту
 вважати відповідно главами третьою - п'ятнадцятою
)

3. Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

Норматив миттєвої ліквідності розраховується за такою формулою:

 

 

Ккр + Ка + Дс 

 

Н4 

________ 

· 100 %, 

 

 

Рп + Ск 

 

де Ккр - кошти на кореспондентському рахунку:

Ккр = 1200 + активне сальдо [(1500А - 1592/6 КА2) - 1600/92П].

(розрахунок показника абзацу першого глави 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 08.02.2012 р. N 47
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 від 08.06.2015 р. N 361
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Ка - кошти в касі:

Ка = (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 - 1090КА) + 0,5 · (1011 + 1012 + 1013 + 1017 - 1190КА).

(розрахунок показника абзацу другого глави 3 у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Дс - необтяжені депозитні сертифікати Національного банку України:

Дс = 1430/12 + (1435/1А2 - 1435/1П2) - 1436/1КА2 + 1437/12 + 1440/12 - - 1446/1КА2 + 1447/12.

(главу 3 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 уважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим
)

До розрахунку не включаються кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах. У зв'язку з цим під час розрахунку складової частини показників Ккр, Рп різниця за рахунками (1500А - 1592/6 КА) зменшується на такі коди файла 42 "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" (далі - файл 42): 760000, 770000, 780000, а потім розраховується сальдо розміщених та залучених коштів на кореспондентських рахунках.

(абзац четвертий глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

До розрахунку включаються активи, зменшені на суму сформованих резервів для покриття ризиків під ці активи3. Резерви враховуються до розрахунку пропорційно обсягу активів за строками до погашення.

(главу 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
абзац
п'ятий глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R012 та R013) для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми активів, за якими вони сформовані.

(главу 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 у зв'язку з цим абзаци
п'ятий - сьомий
 уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим,
 абзац
шостий глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358)

Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності:

Рп = 1300 + 1500П + пасивне сальдо [1600/92П - (1500А - 1592/6 КА2)] + 1617 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2556 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600/1, 4, 6, 72П + 2601/1, 2, 32 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605/1, 22П + 2620/1, 92П + 2622 + 2625/1, 92П + 2650/8, 92П + 2655/1, 22П + 2904 + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А).

(розрахунок показника абзацу сьомого глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.02.2012 р. N 47
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 від 30.07.2014 р. N 453
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Під час розрахунку складової частини показників Ккр, Рп (1500A - - 1592/6 КА2) сума за рахунком 1592/6 КА включається до розрахунку за даними файла C5 із значенням параметра R012, що дорівнює "I".

(главу 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш,
у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим)

Ск - строкові кошти суб'єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських фінансових установ, кінцевий строк погашення яких настав:

Ск = 2610/12 + 2611/12 + 2615/12 - 2616/1КП2 + 2617/12 + 2630/12 + 2635/12 - 2636/1КП2 + 2637/12 + 2651/12 + 2652/12 + 2653/12 - 2656/1КП2.

(розрахунок показника абзацу дев'ятого глави 3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

У разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з його вини, значення нормативу миттєвої ліквідності дорівнює нулю з часу виникнення цих зобов'язань (рахунки 9804 "Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не сплачені в строк з вини банку" та 9806 "Документи фізичних осіб, що не сплачені в строк з вини банку".

(глава 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764)

4. Норматив поточної ліквідності (Н5)
(з кінцевим строком погашення до 31 дня)

Норматив поточної ліквідності розраховується за такою формулою:

 

 

А 

 

Н5 

= 

___ 

· 100 %, 

 

 

Зп 

 

де А - активи банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для розрахунку нормативу поточної ліквідності:

А = (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 - 1090КА) + (1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 - 1190КА) + 1200 + 1207/114 + 1211 + 1212 + 1215 - 1216КА + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405А - 1405П - 1406КА + 1407 + (1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + 1415А - 1415П - 1416КА + 1417 + 1430 + (1435А - 1435П) - 1436КА + 1437 - 1490/3 КА14) + (1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 - 1426КА + 1427 + 1440 - 1446КА + 1447 - 1491/3 КА14) + (1514 + 1515/514 - 1516/5КА14 + 1520 + 1525/314 - 1526/3КА14 - 1590/7КА14) + (2010/314 + 2015/314 - 2016/3КА14 + 2020А + 2025 - 2026КА + 2030 + 2035 - 2036КА + 2060 + 2062 + 2063 + 2065 - 2066КА + 2071 + 2075 - 2076КА + 2082 + 2083 + 2085 - 2086КА + 2102 + 2103 + 2105 - 2106КА + 2112 + 2113 + 2115 - 2116КА + 2122 + 2123 + 2125 - 2126КА + 2132 + 2133 + 2135 - 2136КА + 2202 + 2203 + 2205 - 2206КА + 2211 + 2215 - 2216КА + 2220 - 2226КА + 2232 + 2233 + 2235 - 2236КА + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А - 2400/8КА14 - 2401/8КА14) + активне сальдо (2920А - 2920П) + активне сальдо (2924А - 2924П) + (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 + 3015АП - 3016КА + 3017) + 3040 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3115АП - 3116КА + 3117 - 3190/7КА14) + (3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 - 3190/6КА14) + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 - 3216КА + 3217 - 3290/3 КА14) + активне сальдо (3739А - 3739П) + активне сальдо [(1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522/214 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 614 - 1526/1, 2, 4, 5, 6КА14 + 1600А - 1590/7КА14 - 1592/6КА14) - (1600П + 1602/914 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П)] + 9500/32.

(розрахунок показника абзацу першого глави 4 із змінами, внесеними згідно
з постановою Правління Національного банку України від 08.02.2012 р. N 47
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
 
рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

До розрахунку не включаються кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах. У зв'язку з цим під час розрахунку складової частини показників А, Зп сума за рахунками (1500 А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 4 - 1516/1, 2, 4КА + 1521 + 1522/2 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 6 - 1526/1, 2, 4, 5, 6КА + 1600 А - 1590/7КА - 1592/6КА) зменшується на такі коди файла 42: 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, а потім розраховується сальдо розміщених і залучених коштів на кореспондентських рахунках та за операціями на міжбанківському ринку.

(абзац другий глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

До розрахунку не включаються боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, які є обтяженими та/або не погашеними в строк, та/або проти емітента таких цінних паперів порушено справу про банкрутство. У зв'язку з цим показник А додатково зменшується на такі коди файла 42: 870000, 900000.

(главу 4 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
абзац третій глави
4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
від 30.10.2013 р. N 430)

До розрахунку показника А включаються необтяжені облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у тому числі придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери, без урахування строку до погашення.

(главу 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим
,
абзац четвертий глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

До розрахунку включаються активи, зменшені на суму сформованих резервів для покриття ризиків під ці активи3. Резерви враховуються до розрахунку пропорційно обсягу активів за строками до погашення.

(главу 4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 абзац п'ятий глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R012 та R013) для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми активів, за якими вони сформовані.

 (главу 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 уважати відповідно абзацами шостим, сьомим
,
 абзац п'ятий
шостий глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358)

Суми за рахунками 1490/3 КА; 1491/3 КА; 2400/8КА; 2401/8КА; 3190/6,7 КА включаються до розрахунку показника А за даними файла А7 "Дані про структуру активів та пасивів за строками" (далі - файл А7) із значенням параметра R012, що дорівнює "А".

(главу 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 абзац сьомий глави
4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Сума за рахунком 3290/3 КА в показнику А включається за даними файла А7 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "A" або "F".

(главу 4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим
,
 абзац восьмий глави
4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98)

Сума за рахунком 1590/1,4 КА у показнику А під час розрахунку складової частини цього показника (1514 + 1515/5 - 1516/5 КА + 1520 + 1525/3 - 1526/3 КА - 1590/7КА) включається за даними файла А7 із значеннями параметрів R012, що дорівнюють "G" або "H".

(главу 4 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 абзац дев'ятий глави
4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Під час розрахунку активного/пасивного сальдо за операціями з іншими банками (1500A + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1,2,4 - 1516/1,2,4 КА + 1521 + 1522/2 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 6 - 1526/1, 2, 4, 5, 6 КА + 1600 A - 1590/7 КА - 1592/6 КА) у показниках A, Зп суми за рахунками 1590/7 КА та 1592/6 КА включаються до розрахунку за даними файла A7 з такими значеннями параметра R012:

сума за рахунком 1590/7 КА зі значеннями параметра R012, що дорівнює "A" або "F", або "J";

сума за рахунком 1592/6 КА зі значеннями параметра R012, що дорівнює "I" або "J".

(главу 4 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
абзац десятий глави
4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
у редакції рішення Правління Національного
 банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Суми за рахунками 2015/3A, 2016/3КА, 2025A, 2026КА, 2035A, 2036 КА, 2065 А, 2066 КА, 2075 А, 2076 КА, 2085 А, 2086 КА, 2105 А, 2106 КА, 2115 А, 2116 КА, 2125 А, 2126 КА, 2135 А, 2136 КА, 2205 А, 2206 КА, 2215 А, 2216 КА, 2226 КА, 2235 А, 2236 КА включаються до розрахунку показника А за даними файла А7 із значенням параметра R012, що дорівнює "С".

(главу 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий
 уважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим
,
абзац одинадцятий глави
4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 19.01.2016 р. N 16)

Зп - зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для розрахунку нормативу поточної ліквідності:

Зп = 1300 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1315 - 1316КП + 1317 + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 - 1326КП + 1327 + 1332 + 1334 + 1335 - 1336КП + 1617 + 1627 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2556 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601/1, 2, 3, 414 + 2602/914 + 2603 + 2604 + 2605П + 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2620П + 2622/914 + 2625П + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2644 + 2650П + 2651 + 2652 + 2653 + 2655П - 2656КП + 2700 + 2701 - 2706КП + 2707 + 2904 + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3300 + 3301 + 3305 - 3306КП + 3307 + 3310 + 3311 + 3315 - 3316КП + 3317 + 3320 - 3326КП + 3327 + 3330 - 3336КП + 3337 + 3340 - 3346КП + 3347 + 3350 + 3351 + 3352 + 3353 + 3354 + 3359 + 3360 + 3361 + 3362 + 3363 + 3364 + 3370 - 3376КП + 3377 + 3380 + 3385 П - 3385 А - 3386 КП + 3387 + 3610 + 3660 + 3661 - 3666КП + 3667 + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А) активне сальдо[(9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9122) - (1602/114 + 2602/114 + 2622/114)] + 9100 + 9129/12 + 9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9356 + 9357 + 9358 + 9359 + пасивне сальдо [(1600П + 1602/914 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П) - (1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522/214 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 614 - 1526/1, 2, 4, 5, 6КА14 + 1600А - 1590/7КА14 - 1592/6КА14)].

(рахунок показника абзацу дванадцятого глави 4 у редакції постанов
Правління Національного банку України від 08.02.2012 р. N 47,
 від 16.02.2012 р. N 56
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
від 30.10.2013 р. N 430
,
 від 30.07.2014 р. N 453
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 13.10.2016 р. N 336-рш
,
 від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

У разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з його вини, значення нормативу поточної ліквідності дорівнює нулю з часу виникнення цих зобов'язань (рахунки 9804 "Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не сплачені в строк з вини банку" та 9806 "Документи фізичних осіб, що не сплачені в строк з вини банку".

(глава 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764)

Суми активів та зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня включаються до розрахунку нормативу поточної ліквідності з урахуванням даних форми N 631 за строками до погашення "на вимогу", "овернайт", "від 2 до 7 днів", "від 8 до 31 дня" (колонки 3, 4, 5, 6). Зобов'язання банку зі значенням параметра кінцевого строку погашення "строк погашення минув" включаються до розрахунку нормативу поточної ліквідності за даними файла А7.

(главу 4 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
абзац чотирнадцятий глави
4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.10.2013 р. N 430)

5. Норматив короткострокової ліквідності (Н6)
(з кінцевим строком погашення до 1 року)

Норматив короткострокової ліквідності розраховується за такою формулою:

 

 

Ал 

 

Н6 

= 

___ 

· 100 %, 

 

 

З1 

 

де Ал - ліквідні активи з кінцевим строком погашення до одного року для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності:

Ал = (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 - 1090КА) + (1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 - 1190КА) + 1200 + 1207/114 + 1211 + 1212 + 1215 - 1216КА + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405А - 1405П - 1406КА + 1407 + (1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + 1415А - 1415П - 1416КА + 1417 + 1430 + (1435А - 1435П) - 1436КА + 1437 - 1490/3 КА14) + (1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 - 1426КА + 1427 + 1440 - 1446КА + 1447 - 1491/3 КА14) + (1514 + 1515/514 - 1516/5КА14 + 1520 + 1525/314 - 1526/3КА14 - 1590/7КА14) + (2010/314 + 2015/314 - 2016/3КА14 + 2020А + 2025 - 2026КА + 2030 + 2035 - 2036КА + 2060 + 2062 + 2063 + 2065 - 2066КА + 2071 + 2075 - 2076КА + 2082 + 2083 + 2085 - 2086КА + 2102 + 2103 + 2105 - 2106КА + 2112 + 2113 + 2115 - 2116КА + 2122 + 2123 + 2125 - 2126КА + 2132 + 2133 + 2135 - 2136КА + 2202 + 2203 + 2205 - 2206КА + 2211 + 2215 - 2216КА + 2220 - 2226КА + 2232 + 2233 + 2235 - 2236КА + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А - 2400/8КА14 - 2401/8КА14) + активне сальдо (2920А - 2920П) + активне сальдо (2924А - 2924П) + (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 + 3015АП - 3016КА + 3017) + 3040 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3115АП - 3116КА + 3117 - 3190/7КА14) + (3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 - 3190/6КА14) + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 - 3216КА + 3217 - 3290/3 КА14) + активне сальдо (3739А - 3739П) + активне сальдо [(1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522/214 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 614 - 1526/1, 2, 4, 5, 6 КА14 + 1600А - 1590/7КА14 - 1592/6КА14) - (1600П + 1602/914 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П)] + 9500/32.

(розрахунок показника абзацу першого глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 08.02.2012 р. N 47
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

До розрахунку не включаються кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах. У зв'язку з цим під час розрахунку складової частини Ал, З1 сума за рахунками (1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 4 - 1516/1, 2, 4КА + 1521 + 1522/2 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 6 - 1526/1, 2, 4, 5, 6КА + 1600А - 1590/7КА - 1592/6КА) зменшується на такі коди файла 42: 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, 790000, 800000, 810000, а потім розраховується сальдо розміщених і залучених коштів на кореспондентських рахунках та за операціями на міжбанківському ринку.

(абзац другий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

До розрахунку не включаються боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, які є обтяженими та/або не погашеними в строк, та/або проти емітента таких цінних паперів порушено справу про банкрутство. У зв'язку з цим показник Ал додатково зменшується на такі коди файла 42: 870000, 880000, 900000, 910000. 

(главу 5 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
абзац третій глави
5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
від 30.10.2013 р. N 430)

До розрахунку показника Ал уключаються необтяжені облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у тому числі придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери, без урахування строку до погашення.

(главу 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим
,
абзац четвертий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

До розрахунку показника Ал уключаються безвідкличні безумовні зобов'язання з кредитування, отримані від банків, які мають кредитний рейтинг, не нижчий ніж "ВВВ-" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній) Fitch IBCA та Moody's Investors Service у сумі, що обліковується не менше трьох місяців поспіль до звітної дати розрахунку нормативу Н6. У зв'язку з цим показник Ал збільшується на дані коду файла 42: A00000000.

(главу 5 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий
 уважати відповідно шостим - чотирнадцятим)

До розрахунку включаються активи, зменшені на суму сформованих резервів для покриття ризиків під ці активи3. Резерви враховуються до розрахунку пропорційно обсягу активів за строками до погашення.

(главу 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 абзац
шостий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R012 та R013) для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми активів, за якими вони сформовані.

(главу 5 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 у зв'язку з цим абзац
четвертий уважати абзацом восьмим,
 абзац
сьомий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358)

Суми за рахунками 1490/3 КА; 1491/3 КА; 2400/8КА; 2401/8КА; 3190/6,7 КА включаються до розрахунку показника Ал за даними файла А7 із значенням параметра R012, що дорівнює "А".

(главу 5 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 абзац
восьмий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Сума за рахунком 3290/3 КА в показнику Ал уключається за даними файла А7 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "A" або "F".

(главу 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
у зв'язку з цим абзаци
дев'ятий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим,
 абзац
дев'ятий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98)

Сума за рахунком 1590/1,4 КА у показнику Ал під час розрахунку складової частини цього показника (1514 + 1515/5 - 1516/5 КА + 1520 + 1525/3 - 1526/3 КА - 1590/7КА) включається за даними файла А7 із значеннями параметрів R012, що дорівнюють "G" або "H".

(главу 5 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 абзац
десятий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Під час розрахунку активного/пасивного сальдо за операціями з іншими банками (1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1,2,4 - 1516/1,2,4 КА + 1521 + 1522/2 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 6 - 1526/1, 2, 4, 5, 6 КА + 1600 А - 1590/7 КА - 1592/6 КА) у показниках Ал, З1 суми за рахунками 1590/7 КА та 1592/6 КА включаються до розрахунку за даними файла А7 з такими значеннями параметра R012:

сума за рахунком 1590/7 КА зі значеннями параметра R012, що дорівнює "A" або "F", або "J";

сума за рахунком 1592/6 КА зі значеннями параметра R012, що дорівнює "I" або "J".

(главу 5 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 абзац
одинадцятий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
у редакції рішення Правління Національного
 банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Суми за рахунками 2015/3A, 2016/3КА, 2025A, 2026КА, 2035A, 2036 КА, 2065 А, 2066 КА, 2075 А, 2076 КА, 2085 А, 2086 КА, 2105 А, 2106 КА, 2115 А, 2116 КА, 2125 А, 2126 КА, 2135 А, 2136 КА, 2205 А, 2206 КА, 2215 А, 2216 КА, 2226 КА, 2235 А, 2236 КА включаються до розрахунку показника Ал за даними файла А7 із значенням параметра R012, що дорівнює "С".

(главу 5 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 у зв'язку з цим абзац
восьмий уважати абзацом дванадцятим,
 абзац
дванадцятий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 19.01.2016 р. N 16)

З1 - зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до одного року для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності:

З1 = 1300 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1315 - 1316КП + 1317 + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 - 1326КП + 1327 + 1332 + 1334 + 1335 - 1336КП + 1617 + 1627 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2556 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601/1, 2, 3, 414 + 2602/914 + 2603 + 2604 + 2605П + 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2620П + 2622/914 + 2625П + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2644 + 2650П + 2651 + 2652 + 2653 + 2655П - 2656КП + 2700 + 2701 - 2706КП + 2707 + 2904 + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3300 + 3301 + 3305 - 3306КП + 3307 + 3310 + 3311 + 3315 - 3316КП + 3317 + 3320 - 3326КП + 3327 + 3330 - 3336КП + 3337 + 3340 - 3346КП + 3347 + 3350 + 3351 + 3352 + 3353 + 3354 + 3359 + 3360 + 3361 + 3362 + 3363 + 3364 + 3370 - 3376КП + 3377 + 3380 + 3385 П - - 3385 А - 3386 КП + 3387 + 3610 + 3660 + 3661 - 3666КП + 3667 + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А) активне сальдо[(9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9122) - (1602/114 + 2602/114 + 2622/114)] + 9100 + 9129/12 + 9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9356 + 9357 + 9358 + 9359 + пасивне сальдо [(1600П + 1602/914 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621+ 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П) - (1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522/214 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 614 - 1526/1, 2, 4, 5, 6КА14 + 1600А - 1590/7КА14 - 1592/6КА14)].

(розрахунок показника абзацу тринадцятого глави 5 у редакції постанов
Правління Національного банку України від 08.02.2012 р. N 47,
 від 16.02.2012 р. N 56
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
від 30.10.2013 р. N 430
,
 від 30.07.2014 р. N 453
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 13.10.2016 р. N 336-рш
,
 від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

(глава 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764)

Суми активів та зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 1 року включаються до розрахунку нормативу короткострокової ліквідності з урахуванням даних форми N 631 за строками до погашення "на вимогу", "овернайт", "від 2 до 7 днів", "від 8 до 31 дня", "від 32 до 92 днів", "від 93 до 183 днів", "від 184 до 274 днів", "від 275 до 365 (366) днів" (колонки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Зобов'язання банку зі значенням параметра кінцевого строку погашення "строк погашення минув" включаються до розрахунку нормативу короткострокової ліквідності за даними файла А7.

(главу 5 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
абзац
чотирнадцятий глави 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.10.2013 р. N 430)

6. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)15

(назва глави 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів) розраховується за такою формулою:

  

  

Зс 

  

Н7

= 

_______ 

· 100 %, 

  

  

РК 

  

де Зс - сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку щодо одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів):

(визначення показника абзацу першого глави 6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Зс = (1502/1, 2, 92 + 1508/52АП - 1592/4,62КА + 1510 + 1512 + 1513 + 1517 + 1518/5, 62АП + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524/1, 32 + 1527 + 1528/5, 62АП + 1600А + 1607/32АП - 1590/7, 62 КА) + (1811 + 1812 + 1819 - 1890КА) + (2010 + 2018/32АП + 2020 + 2027 + 2028/32АП + 2030 + 2037 + 2038/32АП + 2060 + 2062 + 2063 + 2067 + 2068/3, 52АП + 2071 + 2077 + 2078/32АП + 2082 + 2083 + 2087 + 2088/5, 72АП + 2102 + 2103 + 2107 + 2108/5, 7, 92АП + 2112 + 2113 + 2117 + 2118/5, 72АП + 2122 + 2123 + 2127 + 2128/5, 7, 92АП + 2132 + 2133 + 2137 + 2138/5, 72АП + 2202 + 2203 + 2207 + 2208/32АП + 2211 + 2217 + 2218/32АП + 2220 + 2227 + 2228/32АП + 2232 + 2233 + 2237 + 2238/3, 5, 82АП + 2600А + 2605А + 2607/32АП + 2620А + 2625А + 2627/32АП + 2650А + 2655А + 2657/32АП - 2400/4, 82КА - 2401/4, 82КА) + (2800 + 2801 + 2802 + 2805 + 2806 + 2809 - 2890КА) + (3003/92 + 3005/92 + 3006/12 + 3007/92АП + 3008/32АП + 3010/92 + 3011/92 + 3012/7, 92 + 3013/5, 6, 9, A, B, C2 + 3014/7, 92 + 3015/92АП + 3018/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП) + 3040/7, 92 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + (3103/1, 92 + 3105/1, 92 + 3106/12 + 3107/1, 92АП + 3108/32 АП) + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3115АП + 3118/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП) - 3190/5, 7, 9, А2КА) + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + (3210 + 3211 + 3212/2, 32 + 3213 + 3214 + 3218/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП - 3290/3, 42КА) + (3510 + 3519 + 3540/4, 5, 6, 72 + 3541 + 3548 + 3578/3, 52 - 3590КА - 3599/42КА) + (9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/12 - 3690П) - 9500/32;

(розрахунок показника абзацу першого глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
від 24.02.2014 р. N 93
,
 у редакції
постанов Правління Національного
 банку України від 08.06.2015 р. N 361
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Правління
 Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

РК - регулятивний капітал банку.

(глава 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764,
 від 08.06.2015 р. N 361)

Суми за рахунками 1590/7КА та 3290/3КА за даними файла C5 зі значеннями параметру R012, що дорівнюють "F" або "H", не включаються до розрахунку показника Зс.

(главу 6 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16
,
 абзац другий глави 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Сума за рахунком 1592/6 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "I", не включається до розрахунку показника Зс.

(главу 6 доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Сума за рахунком 1592/4 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "K", не включається до розрахунку показника Зс.

(главу 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим)

Під час розрахунку показника Зс розмір резерву за окремою активною операцією не повинен перевищувати суми інших складових балансової вартості цієї операції, уключених до показника Зс.

(главу 6 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

7. Норматив великих кредитних ризиків (Н8)17

(назва глави 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Норматив великих кредитних ризиків розраховується за такою формулою:

 

 

Зв

 

Н8

=

_______

· 100 %,

 

 

РК

 

(формула абзацу першого глави 7 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

де Зв - сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, дебіторською заборгованістю, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку за всіма великими кредитними ризиками, наданими банком щодо всіх контрагентів (або групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних з банком осіб:

(визначення показника абзацу першого глави 7 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361,
 від 19.01.2016 р. N 16)

Зв = (1502/1, 2, 92 + 1508/52АП - 1592/4,62КА + 1510 + 1512 + 1513 + 1517 + 1518/5, 62АП + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524/1, 32 + 1527 + 1528/5, 62АП + 1600А + 1607/32АП - 1590/7, 62 КА) + (1811 + 1812 + 1819 - 1890КА) + (2010 + 2018/32АП + 2020 + 2027 + 2028/32АП + 2030 + 2037 + 2038/32АП + 2060 + 2062 + 2063 + 2067 + 2068/3, 52АП + 2071 + 2077 + 2078/32АП + 2082 + 2083 + 2087 + 2088/5, 72АП + 2102 + 2103 + 2107 + 2108/5, 7, 92АП + 2112 + 2113 + 2117 + 2118/5, 72АП + 2122 + 2123 + 2127 + 2128/5, 7, 92АП + 2132 + 2133 + 2137 + 2138/5, 72АП + 2202 + 2203 + 2207 + 2208/32АП + 2211 + 2217 + 2218/32АП + 2220 + 2227 + 2228/32АП + 2232 + 2233 + 2237 + 2238/3, 5, 82АП + 2600А + 2605А + 2607/32АП + 2620А + 2625А + 2627/32АП + 2650А + 2655А + 2657/32АП - 2400/4, 82КА - 2401/4, 82КА) + (2800 + 2801 + 2802 + 2805 + 2806 + 2809 - 2890КА) + (3003/92 + 3005/92 + 3006/12 + 3007/92АП + 3008/32АП + 3010/92 + 3011/92 + 3012/7, 92 + 3013/5, 6, 9, A, B, C2 + 3014/7, 92 + 3015/92АП + 3018/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП) + 3040/7, 92 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + (3103/1, 92 + 3105/1, 92 + 3106/12 + 3107/1, 92АП + 3108/32 АП) + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3115АП + 3118/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП) - 3190/5, 7, 9, А2КА) + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + (3210 + 3211 + 3212/2, 32 + 3213 + 3214 + 3218/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП - 3290/3, 42КА) + (3510 + 3519 + 3540/4, 5, 6, 72 + 3541 + 3548 + 3578/3, 52 - 3590КА - 3599/42КА) + (9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/12 - 3690П) - 9500/32;

(розрахунок показника абзацу першого глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
від 24.02.2014 р. N 93
,
 у редакції
постанов Правління Національного
 банку України від 08.06.2015 р. N 361
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Правління
 Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

РК - регулятивний капітал банку.

(глава 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764)

Суми за рахунками 1590/7КА та 3290/3КА за даними файла C5 зі значеннями параметру R012, що дорівнюють "F" або "H", не включаються до розрахунку показника Зв.

(главу 7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16
,
 абзац другий глави 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Сума за рахунком 1592/6 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "I", не включається до розрахунку показника Зв.

(главу 7 доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Сума за рахунком 1592/4 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "K", не включається до розрахунку показника Зв.

(главу 7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим)

Під час розрахунку показника Зв розмір резерву за окремою активною операцією не повинен перевищувати суми інших складових балансової вартості цієї операції, уключених до показника Зв.

(главу 7 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

8. Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)18

(назва глави 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 08.06.2015 р. N 361)

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами, розраховується за такою формулою:

  

  

Зін 

  

Н9

= 

_____ 

· 100 %, 

  

  

РК 

  

де Зін - сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку щодо пов'язаних з банком осіб:

(визначення показника абзацу першого глави 10 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

Зін = (1502/1, 2, 92 + 1508/52АП - 1592/4,62КА + 1510 + 1512 + 1513 + 1517 + 1518/5, 62АП + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524/1, 32 + 1527 + 1528/5, 62АП + 1600А + 1607/32АП - 1590/7,62 КА) + (1811 + 1812 + 1819 - 1890КА) + (2010 + 2018/32АП + 2020 + 2027 + 2028/32АП + 2030 + 2037 + 2038/32АП + 2060 + 2062 + 2063 + 2067 + 2068/3, 52АП + 2071 + 2077 + 2078/32АП + 2082 + 2083 + 2087 + 2088/5, 72АП + 2102 + 2103 + 2107 + 2108/5, 7, 92АП + 2112 + 2113 + 2117 + 2118/5, 72АП + 2122 + 2123 + 2127 + 2128/5, 7, 92АП + 2132 + 2133 + 2137 + 2138/5, 72АП + 2202 + 2203 + 2207 + 2208/32АП + 2211 + 2217 + 2218/32АП + 2220 + 2227 + 2228/32АП + 2232 + 2233 + 2237 + 2238/3, 5, 82АП + 2600A + 2605A + 2607/32АП + 2620A + 2625A + 2627/32АП + 2650A + 2655A + 2657/32АП - 2400/4, 82КА - 2401/4, 82КА) + (2800 + 2801 + 2802 + 2805 + 2806 + 2809 - 2890КА) + (3003/92 + 3005/92 + 3006/12 + 3007/92АП + 3008/32АП + 3010/92 + 3011/92 + 3012/7, 92 + 3013/5, 6, 9, A, B, C2 + 3014/7, 92 + 3015/92АП + 3018/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП) + 3040/7, 92 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + (3103/1, 92 + 3105/1, 92 + 3106/12 + 3107/1, 92АП + 3108/32 АП) + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3115АП + 3118/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП) - 3190/5, 7, 9, А2КА) + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + (3210 + 3211 + 3212/2, 32 + 3213 + 3214 + 3218/3, 5, 6, 7, A, B, D, F, G, H2АП - 3290/3, 42КА) + (3510 + 3519 + 3540/4, 5, 6, 72 + 3541 + 3548 + 3578/3, 52 - 3590КА - 3599/42КА) + (9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/12 - 3690П) - 9500/32;

(розрахунок показника абзацу першого глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Правління
 Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

РК - регулятивний капітал банку.

(абзац глави 8 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 від 29.08.2012 р. N 358
,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

(глава 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764)

Суми за рахунками 1590/7КА та 3290/3КА за даними файла C5 зі значеннями параметру R012, що дорівнюють "F" або "H", не включаються до розрахунку показника Зін.

(главу 8 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16
,
абзац другий глави 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш)

Сума за рахунком 1592/6 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "I", не включається до розрахунку показника Зін.

(главу 8 доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

Сума за рахунком 1592/4 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "K", не включається до розрахунку показника Зін.

(главу 8 доповнено новим абзацом четвертим згідно з рішенням
 Правління Національного банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш,
у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим)

Під час розрахунку показника Зін розмір резерву за окремою активною операцією не повинен перевищувати суми інших складових балансової вартості цієї операції, уключених до показника Зін.

(главу 8 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

9. Главу 9 виключено

(глава 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764,
 від 16.02.2012 р. N 56
,
 від 29.08.2012 р. N 358
,
 від 28.12.2012 р. N 591
,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

9. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)20

(назва глави 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою розраховується за такою формулою:

  

  

Кін 

  

Н11

= 

__________________ 

· 100 %, 

  

  

СТ

  

(формула абзацу першого глави 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

де Кін - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/паїв) та інвестиційних сертифікатів окремо за кожною установою:

(визначення показника абзацу першого глави 9 із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.07.2014 р. N 453)

Кін = 3002 + 3003 + 3005 + 3006 + 3102 + 3103 + 3105 + 3106 + 3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205;

(розрахунок показника абзацу першого глави 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98)

СТ - статутний капітал банку (5000П - 5002КП + 5004/1, 2, 32).

(главу 9 доповнено розрахунком показника згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
розрахунок показника глави 
9 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 від 21.03.2013 р. N 98)

Абзац глави 9 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Абзац глави 9 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Абзац глави 9 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Абзац глави 9 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Абзац глави 9 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

(глава 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764)

10. Норматив загальної суми інвестування (Н12)

(назва глави 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

Норматив загальної суми інвестування розраховується за такою формулою:

  

  

СКін 

  

Н12

= 

___________________ 

· 100 %, 

  

  

СТ 

  

(формула абзацу першого глави 10 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56,
 від 28.12.2012 р. N 591)

де СКін - кошти банку, що інвестуються з метою придбання акцій (часток/паїв) та інвестиційних сертифікатів будь-яких юридичних осіб:

(визначення показника абзацу першого глави 10 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 30.07.2014 р. N 453)

СКін = 3002 + 3003 + 3005 + 3006 + 3102 + 3103 + 3105 + 3106 + 3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205;

(розрахунок показника абзацу першого глави 10 із змінами, внесеними згідно
 з
постановами Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
 від 21.03.2013 р. N 98)

СТ - статутний капітал банку (5000П - 5002КП + 5004/1, 2, 32).

(главу 10 доповнено розрахунком показника згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
розрахунок показника глави 
10 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358
,
 від 21.03.2013 р. N 98)

Абзац глави 10 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Абзац глави 10 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Абзац глави 10 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Абзац глави 10 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

Абзац глави 10 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

(глава 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764)

Показник СКін додатково зменшується на такі коди файла 42: 190000, 200000, 210000.

(главу 10 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 абзац другий глави 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

11. Алгоритм розрахунку щодо визначення співвідношення залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку

Співвідношення залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку розраховується за такою формулою:

 

 

Вкл. ф.

 

Сп. б.

=

__________

· 100 %,

 

 

П

 

(формула абзацу першого глави 11 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

де Вкл.ф. - залишки за вкладами фізичних осіб:

Вкл. ф. = 2620П + 2622 + 2625П + 2628АП + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2638АП + (3320/5, 7 - 3326/5, 7КП + 3327/5, 7)2 + 3328/5, 72АП + (3330/5, 7 - 3336/5, 7КП)2 + 3337/5, 72 + 3338/5, 72АП + (3340/5, 7 - 3346/5, 7КП)2 + 3347/5, 72 + 3348/5, 72АП.

(розрахунок показника абзацу першого глави 11 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 30.10.2013 р. N 430,
 від 19.01.2016 р. N 16)

П - пасиви банку без урахування розрахунків між філіями та іншими підвідомчими установами банку:

П = 1300 + 1308 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1315 - 1316КП + 1317 + 1318АП + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 - 1326КП + 1327 + 1328АП + 1332 + 1334 + 1335 - 1336КП + 1338АП + 1500П + 1507АП + 1600П + 1602 + 1608АП + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1617 + 1618АП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1627 + 1628АП + 1911 + 1912 + 1919 + 2512 + 2513 + 2518АП + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2528АП + 2530 + 2531 + 2538АП + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2548АП + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2556 + 2558АП + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2568АП + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2608АП + 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2618АП + 2620П + 2622 + 2625П + 2628АП + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2638АП + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2644 + 2650П + 2651 + 2652 + 2653 + 2655П - 2656КП + 2658АП + 2700 + 2701 - 2706КП + 2707 + 2708АП + 2900 + 2901 + 2902 + 2903 + 2904 + 2905 + 2906 + 2907 + 2908 + 2909 + 2920П + 2924П + 3300 + 3301 + 3305 - 3306КП +3307 + 3308АП + 3310 + 3311 + 3315 - 3316КП + 3317 + 3318АП + 3320 - 3326КП + 3327 + 3328АП + 3330 - 3336КП + 3337 + 3338АП + 3340 - 3346КП + 3347 + 3348АП +3350 + 3351 + 3352 + 3353 + 3354 + 3359 + 3360 + 3361 + 3362 + 3363 + 3364 + 3370 - 3376КП + 3377 + 3378АП + 3380 + 3385 АП - 3386 КП + 3387 + 3388 АП + 3600 + 3610 + 3615 + 3619 + 3620 + 3621 + 3622 + 3623 + 3631 + 3640 + 3641 + 3648 + 3650 + 3651 + 3652 + 3653 + 3654 + 3658 + 3659 + 3660 + 3661 - 3666КП + 3667 + 3668АП + 3670 + 3678 + 3690 + 3699 + 3705П + 3720 + 3739П + 5000 - 5002КП + 5004 + 5010 + 5011АП + 5020 + 5021 + 5022 + 5030 - 5031А + 5040 - 5041А + 5100 + 5101 ± 5102АП + 5103 ± 5104АП ± 5105АП + (різниця класів 6 та 7). 

(розрахунок показника абзацу другого глави 11 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98,
від 30.10.2013 р. N 430
,
 від 30.07.2014 р. N 453
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

(глава 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764,
 від 29.08.2012 р. N 358)

12. Визначення відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (для розрахунку економічного нормативу Н2)

(назва глави 12 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

За кожною іноземною валютою та кожним банківським металом визначається підсумок за всіма балансовими та позабалансовими активами і всіма балансовими та позабалансовими зобов'язаннями.

Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань.

ВПа (балансові та позабалансові активи) = (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 - 1090КА) + (1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 - 1190КА) + 1200 + 1203 + 1207 + 1208 + 1211 + 1212 + 1215 - 1216КА + 1218АП + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 ± 1405АП - 1406КА + 1407 + 1408АП + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 ± 1415АП - 1416КА + 1417 + 1418АП + 1419АП + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 - 1426КА + 1427 + 1428АП + 1429АП + 1430 ± 1435АП - 1436КА + 1437 + 1438АП + 1440 - 1446КА + 1447 + 1448АП - 1490КА - 1491КА + 1500А + 1502 + 1508АП + 1509АП + 1510 + 1512 + 1513 + 1514 + 1515 - 1516КА + 1517 + 1518АП + 1519АП + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 - 1526КА + 1527 + 1528АП + 1529АП - 1590КА - 1592КА + 1600А + 1607АП + 1811 + 1812 + 1819 - 1890КА + 2010 + 2015 - 2016КА + 2018АП + 2020А + 2025 - 2026КА + 2027 + 2028АП + 2029АП + 2030 + 2035 - 2036КА + 2037 + 2038АП + 2039АП + 2060 + 2062 + 2063 - 2066КА + 2065 + 2067 + 2068АП + 2069АП + 2071 - 2076КА + 2075 + 2077 + 2078АП + 2079АП + 2082 + 2083 - 2086КА + 2085 + 2087 + 2088АП + 2089АП + 2102 + 2103 - 2106КА + 2105 + 2107 + 2108АП + 2109АП + 2112 + 2113 - 2116КА + 2115 + 2117 + 2118АП + 2119АП + 2122 + 2123 - 2126КА + 2125 + 2127 + 2128АП + 2129АП + 2132 + 2133 - 2136КА + 2135 + 2137 + 2138АП + 2139АП + 2202 + 2203 - 2206КА + 2205 + 2207 + 2208АП + 2209АП + 2211 - 2216КА + 2215 + 2217 + 2218АП + 2219АП + 2220 - 2226КА + 2227 + 2228АП + 2229АП + 2232 + 2233 - 2236КА + 2235 + 2237 + 2238АП + 2239АП - 2400КА - 2401КА + 2600А + 2605А + 2607АП + 2620А + 2625А + 2627АП + 2650А + 2655А + 2657АП + 2800 + 2801 + 2802 + 2805 + 2806 + 2809 - 2890КА + 2920А + 2924А + (3002 + 3003 + 3005 + 3006) ± 3007АП + 3008АП + 3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 ± 3015АП - 3016КА + 3017 + 3018АП + 3040 + 3041+ 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + 3102 + 3103 + 3105 + 3106 ± 3107АП + 3108АП + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 ± 3115АП - 3116КА + 3117 + 3118АП + 3119АП + 3122 + 3123 + 3125 + 3128 + 3132 + 3133 + 3135 + 3138 + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 - 3190КА + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 - 3216КА + 3217 + 3218АП + 3219АП - 3290КА + 3400 + 3402 + 3403 + 3407 + 3408 + 3409 + 3500 + 3510 + 3519 + 3520 + 3521 + 3522 + 3540 + 3541 + 3548 + 3550 + 3551 + 3552 + 3559 + 3570 + 3578 + 3579 - 3590КА - 3599КА + 3705А + 3710 + 3739А + 3900А + 3901А + 3902 + 3904 + 3906 + 3928 + 4102 + 4103 + 4105 + 4108 + 4202 + 4203 + 4205 + 4208 + 4321 + 9200/3, 4, 5, 6, 82 + 9201 + 9202 + 9203 + 9204 + 9206 + 9207 + 9208 + 9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9356 + 9357 + 9358 + 9359;

(розрахунок показника абзацу третього глави 12 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98,
від 24.02.2014 р. N 93
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішеннями Правління Національного
 банку України від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

ВПз (балансові та позабалансові зобов'язання) = 1300 + 1308 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1315 - 1316КП + 1317 + 1318АП + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 - 1326КП + 1327 + 1328АП + 1332 + 1334 + 1335 - 1336КП + 1338АП + 1500П + 1507АП + 1600П + 1602 + 1608АП + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1617 + 1618АП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1627 + 1628АП + 1911 + 1912 + 1919 + 2512 + 2513 + 2518АП + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2528АП + 2530 + 2531 + 2538АП + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2548АП + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2556 + 2558АП + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2568АП + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2608АП + 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2618АП + 2620П + 2622 + 2625П + 2628АП + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2638АП + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2644 + 2650П + 2651 + 2652 + 2653 + 2655П - 2656КП + 2658АП + 2700 + 2701 - 2706КП + 2707 + 2708АП + 2900 + 2901 + 2902 + 2903 + 2905 + 2906 + 2907 + 2908 + 2909 + 2920П + 2924П + 3300 + 3301 + 3305 - 3306КП + 3307 + 3308АП + 3310 + 3311 + 3315 - 3316КП + 3317 + 3318АП + 3320 - 3326КП + 3327 + 3328АП + 3330 - 3336КП + 3337 + 3338АП + 3340 - 3346КП + 3347 + 3348АП + 3350 + 3351 + 3352 + 3353 + 3354 + 3359 + 3360 + 3361 + 3362 + 3363 + 3364 + 3370 - 3376КП + 3377 + 3378АП + 3380 + 3385 АП - 3386 КП + 3387 + 3388 АП + 3600 + 3610 + 3615 + 3619 + 3620 + 3621 + 3622 + 3623 + 3631 + 3640 + 3641 + 3648 + 3650 + 3651 + 3652 + 3653 + 3654 + 3658 + 3659 + 3660 + 3661 - 3666КП + 3667 + 3668АП + 3670 + 3678 + 3690 + 3699 + 3705П + 3720 + 3739П + 3900П + 3901П + 3903 + 3905 + 3907 + 3929 + 9210/3, 4, 5, 62 + 9211 + 9212 + 9213 + 9214 + 9216 + 9217 + 9218 + 9310 + 9360 + 9361 + 9362 + 9363 + 9364 + 9366 + 9367 + 9368 + 9369.

(абзац четвертий глави 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56,
 від 21.03.2013 р. N 98
,
від 30.10.2013 р. N 430
,
від 24.02.2014 р. N 93
,
 від 19.01.2016 р. N 16
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

(глава 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.12.2009 р. N 764)

13. Алгоритм розрахунку визначення співвідношення обсягу операцій довірчого управління банку до сукупних активів банку

Співвідношення обсягу операцій довірчого управління та сукупних активів банку розраховується за такою формулою:

Сд =

Сдов
_________
СА

· 100 %

,

де Сдов - сукупний обсяг операцій довірчого управління банку:

Сдов = 9780 + 9781 + 9782/22 + 9783 + 9784 + 9786 + 9787 + 9788;

(розрахунок показника абзацу першого глави 13 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Правління Національного банку України
 від 13.10.2016 р. N 336-рш)

СА - сукупні активи:

СА = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1203 + 1207 + 1208 + 1211 + 1212 + 1215 + 1218АП + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 ± 1405АП + 1407 + 1408АП + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 ± 1415АП + 1417 + 1418АП + 1419АП + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 + 1427 + 1428АП + 1429АП + 1430 ± 1435АП + 1437 + 1438АП + 1440 + 1447 + 1448АП + 1500А + 1502 + 1508АП + 1509АП + 1510 + 1512 + 1513 + 1514 + 1515 + 1517 + 1518АП + 1519АП + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1527 + 1528АП + 1529АП + 1600А + 1607АП + 1811 + 1812 + 1819 + 2010 + 2015 + 2018АП + 2020 + 2025 + 2027 + 2028АП + 2029АП + 2030 + 2035 + 2037 + 2038АП + 2039АП + 2060 + 2062 + 2063 + 2065 + 2067 + 2068АП + 2069АП + 2071 + 2075 + 2077 + 2078АП + 2079АП + 2082 + 2083 + 2085 + 2087 + 2088АП + 2089АП + 2102 + 2103 + 2105 + 2107 + 2108АП + 2109АП + 2112 + 2113 + 2115 + 2117 + 2118АП + 2119АП + 2122 + 2123 + 2125 + 2127 + 2128АП + 2129АП + 2132 + 2133 + 2135 + 2137 + 2138АП + 2139АП + 2202 + 2203 + 2205 + 2207 + 2208АП + 2209АП + 2211 + 2215 + 2217 + 2218АП + 2219АП + 2220 + 2227 + 2228АП ± 2229АП + 2232 + 2233 + 2235 + 2237 + 2238АП ± 2239АП + 2600А + 2605А + 2607АП + 2620А + 2625А + 2627АП + 2650А + 2655А + 2657АП + 2800 + 2801 + 2802 + 2805 + 2806 + 2809 + 2920А + 2924А + 3002 + 3003 + 3005 + 3006 ± 3007АП + 3008АП + 3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 ± 3015АП + 3017 + 3018АП + 3040 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + 3102 + 3103 + 3105 + 3106 ± 3107АП + 3108АП + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 ± 3115АП + 3117 + 3118АП + 3119АП + 3122 + 3123 + 3125 + 3128 + 3132 + 3133 + 3135 + 3138 + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3217 + 3218АП + 3219 АП + 3400 + 3402 + 3403 + 3407 + 3408 + 3409 + 3500 + 3510 + 3519 + 3520 + 3521 + 3522 + 3540 + 3541 + 3548 + 3550 + 3551 + 3552 + 3559 + 3570 + 3578 + 3579 + 3705А + 3710 + 3739А + 4102 + 4103 + 4105 + 4108 + 4202 + 4203 + 4205 + 4208 + 4321 + 4400 + 4410 + 4430 + 4431 + 4500 + 4530;

сукупні активи коригуються (зменшуються) на суму коштів за рахунками: 1216КА, 1406, 1416, 1426, 1436, 1446, 1516, 1526, 2016, 2026, 2036, 2066, 2076, 2086; 2106, 2116, 2126, 2136, 2206, 2216, 2226, 2236, 3016, 3116, 3216, 4409, 4419, 4509.

(визначення показника абзацу першого глави 13 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

(Методику доповнено главою 13 згідно з постановою
 Правління  Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56)

14. Алгоритм розрахунку визначення співвідношення за операціями банку з пов'язаними особами з Інвестором, від якого залучено субординований борг

Співвідношення обсягу операцій банку з пов'язаними з Інвестором особами розраховується за такою формулою:

СП1 =

 _Оп1  
  РК

· 100 %,

формулу розрахунку показника виключено

де Оп121 - сукупний обсяг вимог банку до пов'язаних з Інвестором осіб та/або наданих банком фінансових/майнових зобов'язань щодо пов'язаної особи (групи пов'язаних осіб) з Інвестором згідно з пунктом 3.10 глави 3 розділу III Інструкції. До вимог банку до пов'язаних з Інвестором осіб та наданих банком фінансових зобов'язань щодо пов'язаних з Інвестором осіб уключаються операції, визначені в розділах VI та VII Інструкції:

Оп1 = 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1517 + 1519АП + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524/1А2 + 1527 + 1529АП + 1600А + 1811 + 1812 + 1819 + 2010 + 2020 + 2027 + 2029АП + 2030 + 2037 + 2039АП + 2060 + 2062 + 2063 + 2067 + 2069АП + 2071 + 2077 + 2079АП + 2082 + 2083 + 2087 + 2089АП + 2102 + 2103 + 2107 + 2109АП + 2112 + 2113 + 2117 + 2119АП + 2122 + 2123 + 2127 + 2129АП + 2132 + 2133 + 2137 + 2139АП + 2202 + 2203 + 2207 + 2209АП + 2211 + 2217 + 2219АП + 2220 + 2227 + 2229АП + 2232 + 2233 + 2237 + 2239 + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А + 2800 + 2801 + 2802 + 2805 + 2806 + 2809 + 3002 + 3003 + 3005 + 3006 + 3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 + 3040 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + 3102 + 3103 + 3105 + 3106 + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3119АП + 3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3219АП + 3510 + 3519 + 3540/4, 5, 6, 72 + 3541 + 3548 + 3579 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205 + 9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/12 - 9500/32 + 9510;

(розрахунок показника абзацу першого глави 14 із змінами,
 внесеними згідно з
рішеннями Правління Національного банку України
 від 27.04.2017 р. N 273-рш
,
від 31.08.2017 р. N 561-рш)

РК - регулятивний капітал банку.

визначення абзацу першого глави 14 виключено

(абзац перший глави 14 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361,
 від 19.01.2016 р. N 16)

Показник Оп1 розраховується щодо пов'язаних з Інвестором осіб.

(абзац другий глави 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

Абзац третій глави 14 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 08.06.2015 р. N 361)

(Методику доповнено главою 14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.02.2014 р. N 93)

Примітки:

1 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами).

2 Сума за рахунками заповнюється відповідно до файла С5 за даними аналітичного обліку за параметром R013.

3 Сума сформованого резерву за кожною активною банківською операцією під час розрахунку економічних нормативів розподіляється банком за рахунками з обліку резервів з урахуванням значень параметру аналітичного обліку R013 на останню дату формування резервів.

Порядок розподілу суми сформованих резервів за обсягом суми основної заборгованості та суми нарахованих за нею доходів визначається банком у внутрішньобанківських положеннях щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за активними банківськими операціями з урахуванням оціненого банком ризику невиконання боржником/контрагентом зобов'язань перед банком щодо погашення боргу.

(примітка 3 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 від 30.07.2014 р. N 453)

4 Визначена згідно з приміткою "3" частина суми сформованих резервів за нарахованими доходами розподіляється банком за нарахованими доходами, що не були отримані протягом 30 днів з дати їх нарахування, нарахованими доходами, що не були отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, та простроченими нарахованими доходами за кожною активною банківською операцією на останню дату формування резервів відповідно до внутрішньобанківських положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за активними банківськими операціями.

(примітка 4 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 від 30.07.2014 р. N 453)

5 Виключено

(примітка 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

6 Виключено

(примітка 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

7 Виключено

(примітка 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591,
від 24.02.2014 р. N 93
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

8 За даними файла С5 визначається:

сума забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням (рахунки 9010/1, 9015/1, 9030/1, 9031/1, 9036/1);

сума забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав (рахунок 9500/1);

сума необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, придбаних за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери (рахунок 9500/3).

(примітка 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

9 Суми за рахунками із символом "*" беруться за даними аналітичного обліку відповідно до файла 26.  

(примітка 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.10.2013 р. N 430)

10 Виключено 

(примітку 10 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

11 Виключено 

(примітку 11 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591)

12 Виключено 

(примітку 12 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98)

13 Виключено 

(примітку 13 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.03.2013 р. N 98)

14 Сума за рахунками заповнюється відповідно до файла А7 за даними аналітичного обліку.

15 Показник Зс заповнюється відповідно до файла 42 (код 01NNNN 000) та додатково зменшується на дані коду файла 42 05NNNN 000).

(примітка 15 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 16.02.2012 р. N 56
,
 від 28.12.2012 р. N 591
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.02.2014 р. N 93
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

16 Виключено

(примітку 16 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358)

17 Виключено

(примітку 17 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 29.08.2012 р. N 358)

16 Виключено

(Методику доповнено приміткою 16 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
примітку 16 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.07.2014 р. N 453)

17 Показник Зв заповнюється відповідно до файла 42 (код 020000000) та додатково зменшується на дані коду файла 42 A10000000.

(Методику доповнено приміткою 17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
примітка 17 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 16)

18 Показник Зін заповнюється відповідно до файла 42 (код 040000000) та додатково зменшується на дані коду файла 42 A20000000.

(Методику доповнено приміткою 18 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
примітка 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.02.2014 р. N 93
,
у редакції
постанов Правління Національного
 банку України від 08.06.2015 р. N 361
,
 від 19.01.2016 р. N 16)

19 Виключено

(Методику доповнено приміткою 19 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
примітку 19 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

20 Показник Кін заповнюється відповідно до файла 42 (код 72NNNN) з урахуванням пункту 1.10 глави 1 розділу VII Інструкції.

(Методику доповнено приміткою 20 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
примітка 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.02.2014 р. N 93)

21 Показник Оп1 заповнюється відповідно до файла 42 (код 95NNNN).

(Методику доповнено приміткою 21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.02.2014 р. N 93)

22 Виключено

(Методику доповнено приміткою 22 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.02.2014 р. N 93
,
примітку 22 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 08.06.2015 р. N 361)

 

Перелік значень параметрів R012 та S580, які використовуються під час розрахунку економічних нормативів

Таблиця 1

Таблиця 2

Код за параметром R012

Назва коду за параметром R012

1

2

A

Резерви за активними банківськими операціями, строк погашення яких не настав

B

Інші резерви за активними банківськими операціями

C

Неамортизовані дисконти/премії за кредитами, строк погашення яких не настав

F

Резерви, сформовані під заборгованість інших банків за субординованим боргом (у частині рахунків 1524/2, 3212/1)

G

Резерви, сформовані під заборгованість інших банків за фінансовим лізингом (у частині рахунку 1520)

H

Резерви, сформовані під заборгованість інших банків за субординованим боргом (у частині рахунку 1514)

I

Резерви, сформовані під заборгованість інших банків (у частині рахунку 1500 А)

J

Резерви, сформовані під заборгованість інших банків (у частині рахунку 1502 А)

K

Резерви, сформовані під заборгованість за нарахованими доходами за коштами на вимогу в інших банках (у частині рахунку 1500 А)

L

Резерви, сформовані під заборгованість за нарахованими доходами за коштами в розрахунках в інших банках (у частині рахунку 1502 А)

(Методику доповнено додатком згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 591
,
додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.10.2013 р. N 430
,
рішенням Правління Національного
 банку України від 31.08.2017 р. N 561-рш)

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос