Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Порядка резервирования средств по сформированным резервам по кредитным операциям в иностранной валюте с заемщиками, у которых нет источников поступления валютной выручки

Национальный банк
Порядок, Постановление от 29.12.2008 № 473
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2008 року N 473

Про схвалення Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11 березня 2013 року N 83)

Відповідно до статей 7, 15, 55 та 59 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", на виконання пункту 7 постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 01.12.2008 N 406, Правління Національного банку України постановляє:

1. Схвалити Порядок резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва, Операційне управління Національного банку України (В. Д. Щуцький) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

3. Постанова набирає чинності з дати підписання.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

Інд. 40

 

Порядок резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

1. Цей Порядок встановлює процедуру резервування банками України (далі - банк) коштів на окремому рахунку в Національному банку України (далі - Національний банк) у сумі, що відповідає обсягу сформованого спеціального резерву за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки, які здійснені на підставі кредитних договорів, укладених після набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 01.12.2008 N 406 "Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2008 за N 1206/15897 (далі - кредитні операції в іноземній валюті).

2. Банк здійснює формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в іноземній валюті згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (зі змінами).

3. Банк зобов'язаний здійснювати резервування у валютах 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами)], які відповідають переліку валют, у яких відкрито кореспондентські рахунки Національного банку в іноземних валютах, що доводиться Департаментом з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку (далі - валюти резервування) до відома банку з метою зарахування коштів, що резервуються.

4. Банк зобов'язаний здійснювати резервування у валюті сформованого спеціального резерву за кредитними операціями в іноземній валюті. Якщо валюта формування спеціального резерву не належить до валют резервування, то резервування здійснюється в будь-якій з валют резервування за вибором банку із застосуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком на дату резервування.

5. Банк з метою відкриття рахунку в Національному банку для зарахування та обліку коштів у сумі, що відповідає обсягу сформованого спеціального резерву за кредитними операціями в іноземній валюті (далі - окремий рахунок), зобов'язаний подати до Національного банку такі документи:

заяву про відкриття рахунку із зазначенням електронної адреси та свого SWIFT-коду (BIC kod) банку для надсилання виписок з окремого рахунку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки.

6. Операційне управління Національного банку відкриває окремий рахунок та доводить його номер до відома банку.

7. Національний банк не нараховує проценти на кошти, що резервуються.

8. Банк не пізніше терміну подання форми статистичної звітності N 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), зобов'язаний перерахувати кошти в сумі, що відповідає обсягу сформованого спеціального резерву за звітний місяць за кредитними операціями в іноземній валюті, у повному обсязі на окремий рахунок.

9. Банк здійснює перерахування коштів, що резервуються, у розрізі валют резервування згідно з окремими платіжними дорученнями в сумі, що відповідає обсягу сформованого спеціального резерву за кредитними операціями в іноземній валюті. У реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення банк зазначає: "Кошти, що резервуються відповідно до постанови Правління Національного банку України від 01.12.2008 N 406".

10. Датою здійснення банком резервування є дата зарахування коштів на окремий рахунок банку. Документом, який підтверджує суму коштів, що резервуються, є виписка з окремого рахунку банку.

11. Банк має право на повернення коштів, що резервуються, один раз на місяць до 15 числа місяця, наступного за звітним, на суму зменшення розміру сформованого спеціального резерву за кредитними операціями в іноземній валюті.

12. Банк для повернення коштів, що резервуються, подає платіжне доручення, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначає: "Повернення коштів, що резервувалися".

13. Департамент інформатизації Національного банку наступного робочого дня після зарахування коштів, що резервуються, та/або після списання коштів у зв'язку з їх поверненням банку, надає виписки за окремими рахунками банків:

за 1 і 2 групами та 3 і 4 групами банків Київського регіону - Дирекції з банківського регулювання та нагляду (Департаменту безвиїзного банківського нагляду);

за 3 і 4 групами банків, крім Київського регіону, - відповідним територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банків - юридичних осіб.

14. Департамент безвиїзного банківського нагляду та територіальні управління Національного банку здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою перерахування банками коштів, що резервуються.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
П. М. Сенищ
 

Опрос