Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отдельных вопросах деятельности банков

Национальный банк
Постановление от 04.12.2008 № 413
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2008 року N 413

Про окремі питання діяльності банків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 9 січня 2009 року N 6
,
 від 30 квітня 2009 року N 261
,
від 6 травня 2009 року N 269
,
від 12 травня 2009 року N 282
,
від 3 червня 2009 року N 328
,
 від 22 вересня 2010 року N 431

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14 грудня 2010 року N 543)

Додатково див. листи
 Національного банку України
 від 9 грудня 2008 року N 47-408/3363-17403
,
від 26 січня 2009 року N 13-210/404-1127
,
від 19 березня 2009 року N 40-511/1694-3958

Ужиті Національним банком України заходи щодо упередження кризових явищ у банківській системі сприяли зменшенню темпів щоденного відпливу коштів з банків і забезпечили платоспроможність та своєчасність розрахунків банківської системи в цілому.

Проте відплив коштів з банківської системи продовжується і з початку листопада кошти фізичних осіб у національній валюті скоротилися майже на 5 % (у жовтні - 10 %), кошти суб'єктів господарювання в національній валюті зменшилися на 4,6 % (у жовтні - 7,8 %).

Залишаються значними невідповідності між активними та пасивними операціями банків за строками погашення.

Окремі банки мають проблеми зі своєчасним здійсненням платежів.

Для забезпечення невідкладної капіталізації банків Правління Національного банку України прийняло постанову від 21.11.2008 N 389 "Про здійснення діагностичного обстеження банків", яка забезпечує здійснення підготовчої роботи до діагностичного обстеження банків.

Крім того, постановою Правління Національного банку України від 01.12.2008 N 405 затверджено Спеціальний порядок здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків, спрямований на спрощення процедури та скорочення термінів унесення змін до статутів банків щодо збільшення рівня статутного капіталу

З метою закріплення позитивних тенденцій у діяльності банків та забезпечення подальшої стабільної їх роботи, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 7 і 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління Національного банку України постановляє:

1. Зобов'язати Дирекцію з банківського регулювання та нагляду (О. І. Кірєєв) здійснити заходи щодо діагностичного обстеження банків, передбачені Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2008 N 960 "Про затвердження Порядку участі держави в капіталізації банків", відповідно до постанови Правління Національного банку України від 21.11.2008 N 389 "Про здійснення діагностичного обстеження банків" для визначення їх поточної і перспективної платоспроможності та життєздатності в умовах кризи.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.05.2009 р. N 282,
у зв'язку з цим пункти 3 - 4 вважати пунктами 2 - 3)

2. Рекомендувати банкам:

переглянути в бік зменшення процентні ставки за кредитами, наданими в іноземній валюті, з урахуванням якості стану обслуговування позичальниками заборгованості за основним боргом та відсотками/комісіями за ним, а також стану дохідності банку, з метою зниження ризиків невиконання позичальниками своїх зобов'язань за такими кредитами;

у разі погіршення ліквідності:

відмовитися від укладання договорів про відкриття кредитних ліній і надання інших безумовних кредитних зобов'язань;

з урахуванням стану дохідності банку та реальних можливостей позичальників вживати заходів щодо дострокового погашення кредитів.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного  банку України від 03.06.2009 р. N 328,
у зв'язку з цим пункти 4 - 6 уважати відповідно пунктами 3 - 5)

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.05.2009 р. N 282,
у зв'язку з цим пункти 6 - 8 вважати пунктами 4 - 6)

3. У сфері валютного регулювання і валютного контролю:

6.1. Підпункт 6.1 пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 06.05.2009 р. N 269,
у зв'язку з цим підпункти 6.2 - 6.8 уважати
 відповідно підпунктами 6.1 - 6.7)

6.2. Підпункт 6.2 пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.01.2009 р. N 6,
у зв'язку з цим підпункти 6.3 - 6.10
 уважати відповідно підпунктами 6.2 - 6.9)

6.2. Підпункт 6.2 пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2009 р. N 261
,
 зв'язку з цим підпункти 6.3 - 6.9
 уважати відповідно підпунктами 6.2 - 6.8)

3.1. Дозволити банкам здійснювати операції в гривнях через відкриті в них кореспондентські рахунки банків-нерезидентів (рахунки лоро) лише для:

обслуговування експортно-імпортних операцій;

оплати обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено угодою з уповноваженим банком;

купівлі іноземної валюти лише тієї країни, у якій зареєстрований цей банк-нерезидент;

виконання рішень судових органів відповідно до законодавства України;

зарахування на власний кореспондентський рахунок раніше розміщених депозитів за договорами, що були укладені до набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 11.10.2008 N 319 "Про додаткові заходи щодо діяльності банків" (зі змінами), за умови закінчення строку дії відповідного депозитного договору.

3.2. Дозволити банкам тримати іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34, зі змінами (далі - Класифікатор), на рахунках ностро лише в банках країн, валюта яких належить до 1-ї групи Класифікатора, та в уповноважених банках України.

Зазначене обмеження не поширюється на кошти, призначені для переказів і взаєморозрахунків відповідно до умов договорів з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем, зареєстрованих Національним банком України в порядку, установленому законодавством України.

3.3. Дозволити уповноваженим банкам у межах установлених лімітів валютної позиції здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти за гривні за наявності зобов'язань у цій валюті, строк за якими настав.

3.4. Підпункт 3.4 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.09.2010 р. N 431,
у зв'язку з цим підпункти 3.5 - 3.7
 уважати відповідно підпунктами 3.4 - 3.6)

3.4. Дозволити уповноваженим банкам здійснювати операції з обміну (конвертації) іноземної валюти лише в межах однієї групи Класифікатора. Зазначене обмеження не поширюється на операції, що здійснюються для забезпечення виконання договорів з імпорту та на операції, що здійснюються банками на міжнародних валютних ринках з купівлі іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп Класифікатора.

3.5. Тимчасово дозволити резидентам України використовувати безготівкову іноземну валюту, що куплена за гривні або обміняна (на виконання зобов'язань в іноземній валюті) на іншу іноземну валюту на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти, протягом п'яти робочих днів з дня її зарахування на їх поточний рахунок. Така іноземна валюта не підлягає списанню з поточного рахунку клієнта протягом п'ятиденного терміну з метою використання її на інші цілі.

3.6. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) забезпечити постійний контроль за дотриманням банками законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України у сфері валютного регулювання та валютного контролю і невідкладно притягувати порушників у разі їх невиконання до відповідальності, уключаючи й обмеження ліцензії в частині здійснення операцій в іноземній валюті.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 11.10.2008 N 319 "Про додаткові заходи щодо діяльності банків" (зі змінами).

5. Ця постанова набирає чинності з дати підписання.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

Опрос