Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 11.03.1986 № 1897-XI
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Указ затверджено Законом Української РСР
 від 12 липня 1986 року N 2518-XI

Указ втратив чинність
 (у зв'язку з втратою чинності
Цивільним процесуальним
 кодексом України від 18 липня 1963 року
згідно з
 Цивільним процесуальним кодексом України
 від 18 березня 2004 року N 1618-IV)

Відповідно до Постанови Президії Верховної Ради СРСР від 20 травня 1985 року "Про порядок застосування частини другої статті 36 Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення цивільного процесуального законодавства Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР такі зміни і доповнення: 

1. Доповнити Кодекс статтею 4221 такого змісту:

"Стаття 4221. Поворот виконання в справах про адміністративне виселення

В разі скасування постанови прокурора про адміністративне виселення після її виконання порушені житлові права громадян, виселених з жилого приміщення, підлягають поновленню відповідно до чинного законодавства Союзу РСР і Української РСР. Спори, що виникли при цьому, підлягають розглядові в суді".

2. Статтю 372 викласти в такій редакції:

"Стаття 372. Витрати, пов'язані з виконанням рішення

За проведення дій по виконанню судових рішень плата не стягується.

Витрати на зберігання і перевезення майна, на оплату експертів, комісійних, командировочних і проїзду судового виконавця до місця виконання провадяться за кошторисом суду, при якому перебуває судовий виконавець.

Особи, виселювані з самоправно зайнятих жилих приміщень, відшкодовують фактичні витрати, пов'язані з виселенням. Виселення осіб з будинків (жилих приміщень), що загрожують обвалом, провадиться за рахунок відповідних житлових органів виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів, підприємств, установ, організацій.

Витрати, зазначені в частинах другій і третій цієї статті, стягуються з боржника у доход держави за ухвалою народного судді незалежно від стягнення з нього майна чи грошових сум за рішенням суду.

Ухвала народного судді може бути оскаржена, опротестована".

3. Частину першу статті 348 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) постанови прокурора про виселення в адміністративному порядку громадян, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом".

4. Статтю 353 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Примусове виконання постанови прокурора про адміністративне виселення провадиться судовим виконавцем суду за місцем знаходження будинку, з якого здійснюється виселення".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

5. Частину третю статті 362 доповнити словами: "Примусове виконання постанови прокурора про виселення в адміністративному порядку провадиться судовим виконавцем після закінчення семи днів з дня її вручення громадянам, яких виселяють з жилого приміщення, а у випадках, що не терплять зволікання, постанова виконується негайно".

6. Статтю 366 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"При наявності поважних причин за заявою заінтересованих осіб або судового виконавця прокурор, який виніс постанову про виселення в адміністративному порядку, а також вищестоящий прокурор має право відстрочити примусове виконання постанови".

7. У частині третій статті 138 слова "смертю годувальника" замінити словами "втратою годувальника".

8. У частинах перших статей 412 і 414 слова "підприємств, будівель, споруд", а в частині першій статті 413 слова "підприємств, культурно-побутових установ, будівель, споруд" замінити словами "будівель, споруд".

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
11 березня 1986 року
N 1897-XI
 

  

Опрос