Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украинской ССР

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 27.02.1985 № 8474-X

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Указ затверджено Законом Української РСР
 від 27 березня 1985 року N 30-XI

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Постановою Верховної Ради Української РСР
 від 18 грудня 1990 року N 562-XII
,
 
Постановами Верховної Ради України
 від 16 жовтня 1992 року N 2708-XII
,
 від 3 березня 1993 року N 3042-XII
,
 Законом України
 від 5 травня 1993 року N 3177-XII
,
Постановами Верховної Ради України
 від 21 січня 1994 року N 3853-XII
,
 від 27 липня 1994 року N 133/94-ВР
,
 від 6 червня 1995 року N 214/95-ВР
,
 Сімейним кодексом України
 від 10 січня 2002 року N 2947-III

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 8 червня 1984 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР" і від 13 березня 1984 року "Про затвердження Положення про бібліотечну справу в СРСР" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:

1. У Кодексі законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87):

1) в абзаці восьмому преамбули слова "до управління виробництвом" замінити словами "до управління підприємствами, установами, організаціями";

2) у частині другій статті 2 слова "в управлінні виробництвом" замінити словами "в управлінні підприємством, установою, організацією";

3) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Укладення колективного договору

Колективний договір укладається профспілковим комітетом підприємства, організації від імені трудового колективу з адміністрацією підприємства, організації.

Укладенню колективного договору передує обговорення його проекту на зборах (конференціях) трудового колективу, який приймає по ньому рішення і уповноважує профспілковий комітет підприємства, організації підписати цей договір";

4) у частині третій статті 11 слова "до управління виробництвом" замінити словами "до управління підприємством, організацією";

5) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Форма укладення колективного договору і його реєстрація

Колективний договір укладається в письмовій формі і реєструється вищестоящими господарським і профспілковим органами";

6) статтю 140 викласти в такій редакції:

"Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується свідомим ставленням до праці, методом переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу";

7) частину першу статті 142 викласти в такій редакції:

"Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням адміністрації і профспілкового комітету на основі типових правил";

8) статтю 152 після слів "на розгляд" доповнити словами "трудового колективу";

9) статтю 153 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів";

10) статтю 160 доповнити частиною другою такого змісту:

"Трудові колективи контролюють додержання всіма працівниками правил та інструкцій по охороні праці на підприємствах, в установах, організаціях";

11) статтю 162 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці";

12) найменування глави XVI викласти в такій редакції:

"ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, УЧАСТЬ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ";

13) частину другу статті 244 викласти в такій редакції:

"Професійні спілки беруть участь у розробленні і реалізації державних планів економічного і соціального розвитку, у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних та фінансових ресурсів, залучають робітників і службовців до управління підприємствами, установами, організаціями, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої і трудової дисципліни";

14) статтю 245 викласти в такій редакції:

"Стаття 245. Право робітників і службовців брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями

Робітники і службовці мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції) трудових колективів, професійні спілки та інші громадські організації, органи народного контролю, виробничі наради та інші громадські органи, які діють у трудових колективах, вносити пропозиції про поліпшення роботи підприємств, установ, організацій, а також у питаннях соціально-культурного та побутового обслуговування.

Адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана створювати умови, які б забезпечували участь робітників і службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи";

15) пункт 2 частини першої статті 247 після слів "цих фондів" доповнити словами "після обговорення і схвалення їх трудовими колективами".

2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):

1) у статті 21:

а) заголовок статті після слів "громадських організацій" доповнити словами "трудових колективів";

б) частину першу викласти в такій редакції:

"Професійні спілки, інші громадські організації, трудові колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР та до статутів (положень) громадських організацій, а також громадяни беруть участь в управлінні державним і громадським житловим фондом та в забезпеченні його схоронності";

2) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Обов'язок державних органів ураховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян

Державні органи, підприємства, установи та організації, а також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності житлового фонду".

3. Стаття 3 розділу 1 втратила чинність

(згідно із Законом України
 від 05.05.93 р. N 3177-XII)

4. Пункт 4 розділу 1 втратив чинність

5. У статті 9 Указу Президії Верховної Ради УРСР від 25 грудня 1970 року "Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 1, ст. 18) слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

6. Пункт 6 розділу 1 втратив чинність

7. Пункт 7 розділу І втратив чинність

8. Пункт 8 розділу І втратив чинність

9. Пункт 9 розділу І втратив чинність

10. Пункт 10 розділу І втратив чинність

11. Пункт 11 розділу I втратив чинність 

II. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 19 листопада 1934 року "Про відповідальність за руйнування бібліотек і розкрадання та псування книг" (ЗЗ УРСР, 1934 р., N 33, ст. 269);

Указ Президії Верховної Ради УРСР від 13 лютого 1973 року "Про підвищення матеріальної відповідальності читачів, які користуються книжковими фондами бібліотек" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 9, ст. 68);

абзац третій Закону УРСР від 29 червня 1973 року "Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, що вносять деякі зміни і доповнення до чинного законодавства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 28, ст. 235).

 

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ, 27 лютого 1985 року
N 8474-X
 

  

 

Опрос