Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украинской ССР "О бюджетных правах Украинской ССР и местных Советов депутатов трудящихся"

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 18.01.1985 № 8323-X
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетні права Української РСР і місцевих Рад депутатів трудящих"

Указ затверджено Законом Української РСР
 від 27 березня 1985 року N 30-XI

Указ втратив чинність
 (згідно із Законом України
 від 8 жовтня 1991 року N 1634-XII)

З метою приведення у відповідність з Конституцією СРСР, Конституцією Української РСР, Законом СРСР "Про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік", а також дальшого вдосконалення фінансового законодавства Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Закону Української РСР від 30 червня 1960 року "Про бюджетні права Української РСР і місцевих Рад депутатів трудящих" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1960 р., N 23, ст. 178; 1970 р., N 36, ст. 283; 1977 р., N 21, ст. 249) такі зміни і доповнення:

1. Статті 2, 4, 5, 7, 8, 10, 101, 13, 14, 15, 19, 25, розділи III і IV викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Бюджетний устрій Української РСР визначається національно-державним і адміністративно-територіальним устроєм Української Радянської Соціалістичної Республіки як суверенної радянської соціалістичної держави, що в результаті вільного самовизначення її народу, на основі добровільності і рівноправності об'єдналася разом з іншими Радянськими Соціалістичними Республіками в єдину союзну багатонаціональну державу - Союз Радянських Соціалістичних Республік. Відповідно до цього Державний бюджет Української РСР, що об'єднує республіканський і місцеві бюджети, є складовою частиною єдиного Державного бюджету СРСР.

Відповідно до статті 2 Закону СРСР "Про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік" на основі об'єднання Державного бюджету Української РСР і державних бюджетів інших союзних республік з союзним бюджетом у Державному бюджеті СРСР забезпечується фінансування заходів, передбачуваних Державним планом економічного і соціального розвитку СРСР у цілому по СРСР і по союзних республіках, участь Української РСР у здійсненні заходів, що мають загальносоюзне значення, всебічний розвиток економіки і культури Української РСР та інших союзних республік і їх взаємна допомога".

"Стаття 4. Складання, затвердження і виконання Державного бюджету Української РСР і розмежування його доходів і видатків між республіканським бюджетом і бюджетами областей та міст республіканського підпорядкування здійснюється на основі принципу демократичного централізму, що забезпечує додержання прав місцевих Рад народних депутатів і єдність бюджетної системи та фінансової політики Радянської соціалістичної держави.

При складанні Державного бюджету Української РСР враховуються накази виборців.

Стаття 5. Державний бюджет Української РСР розробляється Радою Міністрів Української РСР на основі державних планів економічного і соціального розвитку Союзу РСР і Української РСР, Державного бюджету СРСР і затверджується Верховною Радою Української РСР строком на 1 рік. Затверджений Державний бюджет Української РСР є законом.

Міністерства, державні комітети і відомства, підприємства, організації і установи повинні точно і неухильно виконувати Державний бюджет Української РСР, повністю і своєчасно вносити в бюджет встановлені платежі, додержувати суворої економії у витрачанні державних коштів".

"Стаття 7. Державний бюджет Української РСР складається по доходах і видатках відповідно до Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР і Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР.

Стаття 8. У Державний бюджет Української РСР включаються такі доходи:

а) платежі з прибутку державних підприємств і господарських організацій республіканського та місцевого підпорядкування;

б) лісовий доход, прибутковий податок з колгоспів, а також прибутковий податок з кооперативних та інших громадських організацій, який сплачується їхніми республіканськими і місцевими органами та підпорядкованими їм підприємствами й організаціями;

в) сільськогосподарський податок;

г) відрахування від прибуткового податку з населення в розмірі 50 процентів;

д) відрахування від надходжень по реалізації державних внутрішніх виграшних позик у розмірі 50 процентів;

е) державне мито, податок з доходів від демонстрації кінофільмів, місцеві податки;

є) інші доходи, встановлювані в порядку, який передбачається законодавством СРСР".

"Стаття 10. У Державний бюджет Української РСР включаються такі видатки:

а) на народне господарство;

б) на соціально-культурні заходи і науку;

в) на утримання органів державної влади, органів державного управління, судів і нотаріальних контор;

г) на інші заходи, що фінансуються з Державного бюджету Української РСР відповідно до законодавства СРСР і Української РСР.

Стаття 101. Розмежування доходів і видатків Державного бюджету Української РСР між республіканським бюджетом і бюджетами областей та міст республіканського підпорядкування визначається Верховною Радою Української РСР за поданням Ради Міністрів Української РСР".

"Стаття 13. Відповідно до порядку і строків складання проекту Державного бюджету СРСР Рада Міністрів Української РСР на основі показників, включених до проектів Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР та Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на планований рік, складає проект Державного бюджету Української РСР і подає його у Міністерство фінансів СРСР для розгляду і включення до проекту Державного бюджету СРСР.

Стаття 14. Для складання проекту Державного бюджету Української РСР на черговий рік:

а) міністерства, державні комітети і відомства Української РСР на основі завдань, передбачуваних у проекті Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР, складають проекти фінансових планів та кошторисів і подають їх у Міністерство фінансів Української РСР для складання проекту республіканського бюджету;

б) Міністерство фінансів Української РСР на основі проекту Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР і проектів планів економічного і соціального розвитку областей і міст республіканського підпорядкування з участю міністерств, державних комітетів і відомств Української РСР розробляє основні показники по бюджетах областей і міст республіканського підпорядкування і доводить їх до виконавчих комітетів обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів для складання ними проектів відповідних бюджетів;

в) Міністерство фінансів Української РСР попередньо розглядає:

проекти фінансових планів та кошторисів міністерств, державних комітетів і відомств Української РСР з участю їх представників;

пропозиції і зауваження виконавчих комітетів обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів по основних показниках бюджетів областей і міст республіканського підпорядкування з участю представників виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів.

Після розгляду зазначених проектів, пропозицій і зауважень Міністерство фінансів Української РСР:

складає проект республіканського бюджету;

на основі проекту республіканського бюджету і показників по бюджетах областей, міст республіканського підпорядкування складає проект Державного бюджету Української РСР і подає його до Ради Міністрів Української РСР.

Стаття 15. Рада Міністрів Української РСР розглядає проект Державного бюджету Української РСР, складений відповідно до показників Державного бюджету Української РСР, передбачених у Державному бюджеті СРСР, і подає до Верховної Ради Української РСР:

а) Державний бюджет Української РСР - у загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади, органів державного управління, судів і нотаріальних контор;

б) республіканський бюджет - у загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням основних видів видатків, а також з розподілом платежів у бюджет і асигнувань по окремих міністерствах, державних комітетах і відомствах Української РСР;

в) бюджети областей і міст республіканського підпорядкування, включені у Державний бюджет Української РСР;

г) пропозиції про розміри відрахувань від загальносоюзних державних доходів і податків та інших доходів у бюджети областей і міст республіканського підпорядкування;

д) пропозиції про розміри оборотної касової готівки по республіканському бюджету та бюджетах областей і міст республіканського підпорядкування".

"Стаття 19. Верховна Рада Української РСР затверджує:

а) Державний бюджет Української РСР - у загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади, органів державного управління, судів і нотаріальних контор. При затвердженні Державного бюджету Української РСР загальна сума доходів і загальна сума видатків, установлених для Української РСР у Державному бюджеті СРСР, можуть бути збільшені без зміни розмірів відрахувань від загальносоюзних державних доходів і податків, передбачених у Державному бюджеті СРСР для Державного бюджету Української РСР;

б) республіканський бюджет - у загальній сумі доходів і видатків;

в) розміри відрахувань від загальносоюзних державних доходів і податків та інших доходів у бюджети областей і міст республіканського підпорядкування;

г) розмір оборотної касової готівки по республіканському бюджету.

У Державному бюджеті Української РСР установлюються бюджети областей і міст республіканського підпорядкування в загальній сумі доходів і в загальній сумі видатків по кожній області і місту республіканського підпорядкування, а також розміри оборотної касової готівки по цих бюджетах".

"Стаття 25. Контроль за виконанням Державного бюджету Української РСР здійснюється Міністерством фінансів Української РСР у порядку, який визначається законодавством СРСР і Української РСР.

Розділ III
Республіканський бюджет Української РСР

Стаття 26. Республіканський бюджет забезпечує необхідними коштами фінансування заходів у галузі економічного і соціального розвитку, що мають загальнореспубліканське значення. Через республіканський бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між областями і містами республіканського підпорядкування з метою всемірного розвитку їх економіки, забезпечення зростання матеріального добробуту і культурного рівня життя народу.

Стаття 27. У республіканський бюджет включаються такі доходи:

а) відрахування від податку з обороту та інших загальносоюзних державних доходів і податків у розмірах, які щороку передбачаються в Державному бюджеті Української РСР;

б) платежі з прибутку державних підприємств і господарських організацій республіканського підпорядкування;

в) прибутковий податок з колгоспів;

г) прибутковий податок з кооперативних та інших громадських організацій, який сплачується їхніми республіканськими органами та підпорядкованими їм підприємствами й організаціями;

д) відрахування від прибуткового податку з населення в розмірі 50 процентів;

е) відрахування від надходжень по реалізації державних внутрішніх виграшних позик у розмірі 50 процентів;

є) кошти державного соціального страхування на виплату пенсій у розмірах, передбачених у Державному бюджеті СРСР;

ж) інші доходи, що спрямовуються в республіканський бюджет відповідно до законодавства Української РСР.

Стаття 28. У республіканський бюджет включаються такі видатки:

а) на фінансування підприємств і господарських організацій республіканського підпорядкування;

б) на фінансування здійснюваних установами й організаціями республіканського підпорядкування заходів по освіті, науці, культурі, охороні здоров'я, фізичній культурі, на виплату пенсій, допомоги багатодітним і одиноким матерям та на інші заходи по соціальному забезпеченню;

в) на утримання органів державної влади, органів державного управління, судів і нотаріальних контор;

г) на інші заходи, що фінансуються з республіканського бюджету відповідно до законодавства Української РСР.

У видаткову частину республіканського бюджету включаються резервний фонд Ради Міністрів Української РСР, який утворюється відповідно до статті 11 цього Закону, а також суми, що передаються бюджетам областей і міст республіканського підпорядкування по відрахуваннях від загальносоюзних державних доходів і податків та інших доходів.

Стаття 29. У республіканському бюджеті понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка за рахунок залишків коштів по цьому бюджету на початок планованого року. Розмір оборотної касової готівки визначається при затвердженні республіканського бюджету.

Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена в тому ж році до розмірів, установлених при затвердженні бюджету.

Стаття 30. Доходи, додатково одержані при виконанні республіканського бюджету, а також суми перевищення доходів над видатками по цьому бюджету, які утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів чи економії у видатках, залишаються в розпорядженні Ради Міністрів Української РСР і спрямовуються відповідно до законодавства СРСР і Української РСР на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів та інших витрат, включаючи капітальні вкладення.

Відповідно до статті 41 Закону СРСР "Про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік" порядок витрачання асигнувань по республіканському бюджету, не використаних на фінансування державних капітальних вкладень, визначається Радою Міністрів СРСР.

Стаття 31. Республіканський бюджет виконується за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається Міністерством фінансів Української РСР відповідно до бюджету, затвердженого Верховною Радою Української РСР.

Стаття 32. У випадках тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів областей і міст республіканського підпорядкування виконавчим комітетам обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів за їх клопотаннями може бути надано з республіканського бюджету позички, які повинні бути погашені в установлені строки в межах бюджетного року.

Розділ IV
Місцеві бюджети

Стаття 33. Місцеві бюджети є складовою частиною Державного бюджету Української РСР і забезпечують необхідними коштами фінансування заходів у галузі економічного і соціального розвитку, здійснюваних місцевими органами державної влади та органами державного управління.

Стаття 34. До місцевих бюджетів належать бюджети областей, міст, районів, селищні та сільські бюджети.

Бюджет області об'єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування.

Бюджет району об'єднує районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні і сільські бюджети.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет і бюджети районів, що входять до складу міста.

У випадках, коли міській, районній у місті Раді народних депутатів адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи сільські населені пункти, бюджети цих міст, селищні і сільські бюджети об'єднуються відповідно у бюджеті міста або бюджеті району в місті, Радам народних депутатів яких зазначені населені пункти підпорядковані.

Стаття 35. У місцеві бюджети включаються такі доходи:

а) платежі з прибутку державних підприємств і господарських організацій місцевого підпорядкування;

б) прибутковий податок з кооперативних та інших громадських організацій, який сплачується їхніми місцевими органами та підпорядкованими їм підприємствами й організаціями;

в) лісовий доход;

г) сільськогосподарський податок;

д) державне мито, податок з доходів від демонстрації кінофільмів, місцеві податки;

е) інші доходи, що спрямовуються у місцеві бюджети відповідно до законодавства Української РСР.

Стаття 36. У місцеві бюджети понад доходи, передбачені в статті 35 цього Закону, передаються відрахування в розмірах, передбачуваних у Державному бюджеті Української РСР:

а) від податку з обороту;

б) від платежів з прибутку державних підприємств і господарських організацій республіканського підпорядкування;

в) від прибуткового податку з колгоспів;

г) від прибуткового податку з населення;

д) від інших загальносоюзних державних доходів і податків.

Стаття 37. У місцеві бюджети включаються такі видатки:

а) на фінансування підприємств і господарських організацій місцевого підпорядкування;

б) на фінансування здійснюваних установами й організаціями, підвідомчими виконавчим комітетам Рад народних депутатів, заходів по освіті, культурі, охороні здоров'я, фізичній культурі, на виплату пенсій та на інші заходи по соціальному забезпеченню;

в) на утримання місцевих органів державної влади та органів державного управління;

г) на інші заходи, що фінансуються з місцевих бюджетів відповідно до законодавства Української РСР.

Стаття 38. Відповідно до статті 11 цього Закону в обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) бюджетах утворюються фонди непередбачених видатків виконавчих комітетів обласних та міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів.

Стаття 39. У місцевих бюджетах понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка за рахунок залишків коштів по зазначених бюджетах на початок планованого року. Розмір оборотної касової готівки визначається при затвердженні місцевих бюджетів.

Оборотна касова готівка може бути протягом року використана на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена в тому ж році до розмірів, установлених при затвердженні бюджету.

Стаття 40. Розмежування доходів і видатків бюджету області між обласним бюджетом та бюджетами районів і міст обласного підпорядкування визначається обласною Радою народних депутатів за поданням її виконавчого комітету, а бюджету району між районним бюджетом і бюджетами міст районного підпорядкування, селищними і сільськими бюджетами - районною Радою народних депутатів за поданням її виконавчого комітету.

У містах, що мають районний поділ, розмежування доходів і видатків бюджету міста між міським бюджетом і бюджетами районів визначається міською Радою народних депутатів за поданням її виконавчого комітету.

У містах і районах у місті, міським і районним Радам яких підпорядковані інші міста, селища й села, розмежування доходів і видатків бюджету міста, району в місті між міським, районним бюджетом і бюджетами міст, селищними та сільськими бюджетами підпорядкованих населених пунктів визначається міською, районною в місті Радою народних депутатів за поданням її виконавчого комітету.

Стаття 41. Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська Рада народних депутатів при затвердженні бюджету може збільшувати загальну суму доходів і загальну суму видатків, установлені в бюджеті, затвердженому відповідною вищестоящою Радою народних депутатів, без зміни розмірів відрахувань від загальносоюзних державних доходів і податків та інших доходів, передбачених для відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 42. Доходи, додатково одержані при виконанні місцевих бюджетів, а також суми перевищення доходів над видатками по цих бюджетах, які утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів чи економії у видатках, залишаються в розпорядженні місцевих Рад народних депутатів і спрямовуються їх виконавчими комітетами відповідно до законодавства СРСР і Української РСР на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів та інших витрат, включаючи капітальні вкладення.

Відповідно до статті 41 Закону СРСР "Про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік" порядок витрачання асигнувань по місцевих бюджетах, не використаних на фінансування державних капітальних вкладень, визначається Радою Міністрів СРСР, за винятком асигнувань, не використаних на державні капітальні вкладення по селищних і сільських бюджетах, які залишаються у розпорядженні селищних і сільських Рад народних депутатів.

Асигнування по обласних, районних і міських бюджетах, не використані у зв'язку з невиконанням плану розвитку мережі соціально-культурних закладів, витрачаються в порядку, встановлюваному Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 43. У разі видання після затвердження Державного бюджету Української РСР законодавчих актів СРСР і Української РСР або постанов Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів Української РСР, відповідно до яких збільшуються видатки або зменшуються доходи бюджетів областей, міст республіканського підпорядкування, цим бюджетам у процесі виконання Державного бюджету Української РСР компенсуються кошти з республіканського бюджету; при зменшенні видатків або збільшенні доходів цих бюджетів відповідні суми передаються в республіканський бюджет.

Якщо після затвердження бюджету області, міста республіканського підпорядкування, району, міста обласного підпорядкування, району в місті прийнято рішення обласною, міською, районною Радою народних депутатів або її виконавчим комітетом, відповідно до якого збільшуються видатки або зменшуються доходи бюджетів районів, міст обласного і районного підпорядкування, районів у місті, селищних і сільських бюджетів, цим бюджетам компенсуються кошти відповідно з обласного, міського, районного бюджету; при зменшенні видатків або збільшенні доходів бюджетів районів, міст обласного і районного підпорядкування, районів у місті, селищних і сільських бюджетів відповідні суми з цих бюджетів передаються в обласний і відповідні міський, районний бюджети.

Стаття 44. У випадках тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів районів, міст, селищних і сільських бюджетів за клопотаннями виконавчих комітетів районних, міських, селищних і сільських Рад народних депутатів з відповідного вищестоящого бюджету може бути надано позички, які повинні бути погашені в установлені строки в межах бюджетного року.

Стаття 45. Виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів на основі показників, включених до проектів Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР та плану економічного і соціального розвитку області, міста республіканського підпорядкування на планований рік, складає проект бюджету області, міста республіканського підпорядкування.

Відповідно до встановлюваних виконавчим комітетом обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів порядку і строків складання проекту бюджету області, міста республіканського підпорядкування на черговий рік:

а) відділи та управління виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів на основі завдань, передбачуваних проектом плану економічного і соціального розвитку області, міста, складають проекти фінансових планів та кошторисів і подають їх до обласного, міського (міста республіканського підпорядкування) фінансового відділу для складання проекту обласного, міського (міста республіканського підпорядкування) бюджету;

б) обласний, міський (міста республіканського підпорядкування) фінансовий відділ з участю інших відділів, управлінь виконавчого комітету обласної, міської Ради народних депутатів на основі проектів планів економічного і соціального розвитку області, міста республіканського підпорядкування, районів і міст обласного підпорядкування та районів у місті республіканського підпорядкування розробляє основні показники по бюджетах районів, міст обласного підпорядкування і районів у місті республіканського підпорядкування та за дорученням виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів доводить їх до виконавчих комітетів районних, міських (міст обласного підпорядкування) і районних у місті республіканського підпорядкування Рад народних депутатів для складання ними проектів відповідних бюджетів;

в) обласний, міський (міста республіканського підпорядкування) фінансовий відділ з участю відповідних представників попередньо розглядає:

проекти фінансових планів і кошторисів відділів та управлінь виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів;

пропозиції і зауваження виконавчих комітетів районних, міських (міст обласного підпорядкування) і районних у місті республіканського підпорядкування Рад народних депутатів по основних показниках бюджетів районів, міст обласного підпорядкування та районів у місті республіканського підпорядкування.

Після розгляду зазначених проектів, пропозицій і зауважень обласний, міський (міста республіканського підпорядкування) фінансовий відділ:

складає проект обласного, міського (міста республіканського підпорядкування) бюджету;

на основі проекту обласного, міського (міста республіканського підпорядкування) бюджету і показників по бюджетах районів, міст обласного підпорядкування та районів у місті республіканського підпорядкування складає проект бюджету області, міста республіканського підпорядкування і подає його на розгляд виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.

Стаття 46. Виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів розглядає проект бюджету області, міста, складений відповідно до показників бюджету області, міста, передбачених у Державному бюджеті Української РСР, і подає обласній, міській (міста республіканського підпорядкування) Раді народних депутатів:

а) бюджет області, міста республіканського підпорядкування - в загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади та органів державного управління;

б) обласний, міський (міста республіканського підпорядкування) бюджет - у загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням основних видів видатків, а також з розподілом платежів у бюджет і асигнувань по окремих відділах та управліннях виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів;

в) бюджети міст обласного підпорядкування та районів, включені в бюджет області, міста республіканського підпорядкування;

г) пропозиції про розміри відрахувань від загальносоюзних державних доходів і податків та інших доходів у бюджети міст обласного підпорядкування, районів області і міста республіканського підпорядкування;

д) пропозиції про розміри оборотної касової готівки по обласному, міському (міста республіканського підпорядкування) бюджету, а також по бюджетах міст обласного підпорядкування, районів області і міста республіканського підпорядкування.

Стаття 47. Бюджет області, міста республіканського підпорядкування, поданий обласній, міській Раді народних депутатів, попередньо розглядається в постійних комісіях обласної, міської Ради народних депутатів.

Стаття 48. Постійні комісії обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів:

а) при розгляді бюджету області, міста заслуховують доповіді, зауваження й пропозиції відділів та управлінь виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів, виконавчих комітетів міських (міст обласного підпорядкування) і районних Рад народних депутатів, що стосуються зміни доходів і видатків бюджету області, міста республіканського підпорядкування;

б) складають і подають обласній, міській Раді народних депутатів висновок по бюджету області, міста.

Стаття 49. Обласна, міська (міста республіканського підпорядкування) Рада народних депутатів розглядає бюджет області, міста по доповіді виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів, висновку і співдоповіді постійних комісій, а також розглядає пропозиції депутатів обласної, міської Ради народних депутатів, внесені при обговоренні бюджету області, міста.

Стаття 50. Обласна, міська (міста республіканського підпорядкування) Рада народних депутатів затверджує:

а) бюджет області, міста республіканського підпорядкування - в загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади та органів державного управління;

б) обласний, міський (міста республіканського підпорядкування) бюджет - у загальній сумі доходів і видатків;

в) розміри відрахувань від загальносоюзних державних доходів і податків та інших доходів у бюджети міст обласного підпорядкування, районів області і міста республіканського підпорядкування, а також розміри оборотної касової готівки по обласному, міському (міста республіканського підпорядкування) бюджету.

Бюджети міст обласного підпорядкування і районів установлюються в бюджеті області, міста республіканського підпорядкування в загальній сумі доходів і в загальній сумі видатків по кожному місту, району окремо. Одночасно встановлюються розміри оборотної касової готівки по бюджетах міст обласного підпорядкування, районів області і міста республіканського підпорядкування.

Стаття 51. Виконавчий комітет районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті Ради народних депутатів на основі показників, включених до проектів плану економічного і соціального розвитку області, міста республіканського підпорядкування та плану економічного і соціального розвитку району, міста обласного підпорядкування, району в місті на планований рік, складає проект бюджету району, міста обласного підпорядкування, району в місті.

Відповідно до встановлюваних виконавчим комітетом районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті Ради народних депутатів порядку і строків складання проекту бюджету району, міста обласного підпорядкування, району в місті на черговий рік:

а) відділи та управління виконавчого комітету районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної у місті Ради народних депутатів на основі завдань, передбачуваних проектом плану економічного і соціального розвитку району, міста, району в місті, складають проекти фінансових планів та кошторисів і подають їх до районного, міського (міста обласного підпорядкування), районного в місті фінансового відділу для складання проекту районного, міського, районного в місті бюджету;

б) районний, міський (міста обласного підпорядкування), районний у місті фінансовий відділ з участю інших відділів та управлінь виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів на основі проектів планів економічного і соціального розвитку району, міста обласного підпорядкування, району в місті, селищ і сільрад розробляє основні показники по бюджетах міст районного підпорядкування, районів у місті, селищних і сільських бюджетах і за дорученням виконавчого комітету районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної у місті Ради народних депутатів доводить їх до виконавчих комітетів міських (міст районного підпорядкування), районних у місті, селищних, сільських Рад народних депутатів для складання ними проектів відповідних бюджетів;

в) районний, міський (міста обласного підпорядкування), районний у місті фінансовий відділ з участю відповідних представників попередньо розглядає:

проекти фінансових планів і кошторисів відділів та управлінь виконавчого комітету районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті Ради народних депутатів;

пропозиції і зауваження виконавчих комітетів міських (міст районного підпорядкування), районних у місті, селищних і сільських Рад народних депутатів по основних показниках бюджетів міст районного підпорядкування, районів у містах, селищних і сільських бюджетів.

Після розгляду зазначених проектів, пропозицій і зауважень районний, міський (міста обласного підпорядкування), районний у місті фінансовий відділ:

складає проект районного, міського (міста обласного підпорядкування), районного в місті бюджету;

на основі проекту районного, міського (міста обласного підпорядкування), районного в місті бюджету та показників по бюджетах міст районного підпорядкування, районів у місті, селищних і сільських бюджетах складає проект бюджету району, міста обласного підпорядкування, району в місті і подає його на розгляд виконавчого комітету районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті Ради народних депутатів.

Стаття 52. Виконавчий комітет районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті Ради народних депутатів розглядає проект бюджету району, міста, району в місті, складений згідно з показниками відповідного бюджету, передбаченими у бюджеті області, міста республіканського підпорядкування, і подає районній, міській, районній у місті Раді народних депутатів:

а) бюджет району, міста обласного підпорядкування, району в місті - в загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади та органів державного управління;

б) районний, міський (міста обласного підпорядкування), районний у місті бюджет - у загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням основних видів видатків, а також з розподілом платежів у бюджет і асигнувань по окремих відділах, управліннях виконавчого комітету районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів, підприємствах та організаціях;

в) бюджети міст районного підпорядкування, районів у містах, селищні і сільські бюджети, включені в бюджет району, міста;

г) пропозиції про розміри відрахувань від загальносоюзних державних доходів і податків та інших доходів у бюджети міст районного підпорядкування, районів у містах, селищні і сільські бюджети;

д) пропозиції про розміри оборотної касової готівки по районному, міському (міста обласного підпорядкування), районному в місті бюджету, а також по бюджетах міст районного підпорядкування, районів у містах, селищних і сільських бюджетах.

Бюджет міста обласного підпорядкування, району в місті, Радам народних депутатів яких не підпорядковані інші населені пункти, подається в загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади та органів державного управління, а також з розподілом платежів у бюджет і асигнувань по окремих відділах, управліннях виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів, підприємствах та організаціях.

Стаття 53. Бюджет району, міста обласного підпорядкування, району в місті, поданий районній, міській, районній у місті Раді народних депутатів, попередньо розглядається в постійних комісіях районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.

Постійні комісії районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів:

а) при розгляді бюджету району, міста, району в місті заслуховують доповіді, зауваження і пропозиції відділів та управлінь виконавчого комітету районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів, виконавчих комітетів міських (міст районного підпорядкування), селищних, сільських Рад народних депутатів, що стосуються зміни доходів і видатків бюджету району, міста обласного підпорядкування, району в місті;

б) складають і подають районній, міській, районній у місті Раді народних депутатів висновок по бюджету району, міста обласного підпорядкування, району в місті.

Стаття 54. Районна, міська (міста обласного підпорядкування), районна в місті Рада народних депутатів розглядає бюджет району, міста, району в місті по доповіді виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів, висновку і співдоповіді постійних комісій, а також пропозиції депутатів районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, внесені при обговоренні бюджету.

Стаття 55. Районна, міська (міста обласного підпорядкування), районна в місті Рада народних депутатів затверджує:

а) бюджет району, міста, району в місті - в загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади та органів державного управління;

б) районний, міський (міста обласного підпорядкування), районний (району в місті) бюджет - у загальній сумі доходів і видатків;

в) розміри відрахувань від загальносоюзних державних доходів і податків та інших доходів у бюджети міст районного підпорядкування, районів у місті, селищні і сільські бюджети, а також розміри оборотної касової готівки по районному, міському (міста обласного підпорядкування), районному в місті бюджету.

Районна, міська (міста обласного підпорядкування), районна в місті Рада народних депутатів установлює відповідно бюджети міст районного підпорядкування, районів у містах, селищні і сільські бюджети в загальній сумі по доходах і видатках по кожному місту, району в місті, селищній і сільській Раді народних депутатів окремо, а також розмір оборотної касової готівки по цих бюджетах.

Бюджет міста обласного підпорядкування, району в місті, Радам народних депутатів яких не підпорядковані інші населені пункти, затверджується в загальній сумі доходів, з виділенням основних доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади та органів державного управління.

Стаття 56. Виконавчі комітети міських (міст районного підпорядкування), селищних та сільських Рад народних депутатів на основі проекту плану економічного і соціального розвитку міста районного підпорядкування, селища і сільради та проектів фінансових планів підприємств і господарських організацій, планів по доходах і кошторисів видатків бюджетних установ складають проекти бюджетів міст, селищних та сільських бюджетів.

Стаття 57. Виконавчі комітети міських (міст районного підпорядкування), селищних та сільських Рад народних депутатів розглядають проекти бюджетів міст районного підпорядкування, селищних і сільських бюджетів, складені відповідно до показників по цих бюджетах, передбачених у бюджеті району, міста, і подають їх на затвердження відповідної Ради народних депутатів - у загальній сумі доходів, з виділенням усіх доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування промисловості, житлово-комунального господарства та благоустрою, сільського господарства і торгівлі, на освіту, культуру, охорону здоров'я і соціальне забезпечення, на утримання міської, селищної і сільської Ради народних депутатів та її виконавчого комітету. Крім того, подаються пропозиції про розміри оборотної касової готівки по міських, селищних і сільських бюджетах.

Стаття 58. Бюджет міста районного підпорядкування, селищний, сільський бюджет, поданий на розгляд і затвердження відповідно міської (міста районного підпорядкування), селищної, сільської Ради народних депутатів, попередньо розглядається постійними комісіями відповідної Ради, які складають висновок по бюджету.

Стаття 59. Міська (міста районного підпорядкування), селищна, сільська Рада народних депутатів розглядає бюджет по доповіді виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів, висновку і співдоповіді постійних комісій, а також пропозиції депутатів, внесені при обговоренні бюджету.

Стаття 60. Міська (міста районного підпорядкування), селищна, сільська Рада народних депутатів затверджує:

а) бюджет - у загальній сумі доходів, з виділенням усіх доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням асигнувань на фінансування промисловості, житлово-комунального господарства та благоустрою, сільського господарства і торгівлі, на освіту, культуру, охорону здоров'я і соціальне забезпечення, на утримання міської, селищної, сільської Ради народних депутатів та її виконавчого комітету;

б) розмір оборотної касової готівки по бюджету міста, селищному, сільському бюджету.

Стаття 61. Обласні, районні, міські, селищні і сільські Ради народних депутатів та їх виконавчі комітети організують виконання бюджету, забезпечують надходження всіх передбачених по бюджету доходів, економне витрачання бюджетних коштів суворо за цільовим призначенням і в міру виконання виробничих та фінансових планів, а також планів по мережі, контингентах і штатах бюджетних установ.

Місцеві бюджети виконуються за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається фінансовими відділами виконавчих комітетів обласних, міських і районних Рад народних депутатів та виконавчими комітетами міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів відповідно до затвердженого бюджету.

Стаття 62. Звіт про виконання бюджету області, міста республіканського підпорядкування, району і міста обласного підпорядкування складає відповідний фінансовий відділ, а про виконання бюджету міста районного підпорядкування, селищного та сільського бюджету - виконавчий комітет відповідної Ради народних депутатів.

Постійні комісії обласної, районної, міської, селищної і сільської Ради народних депутатів розглядають звіт про виконання бюджету, складають висновок і подають його відповідній Раді народних депутатів.

Звіт про виконання місцевого бюджету затверджується відповідною Радою народних депутатів.

Стаття 63. Рішення місцевих Рад народних депутатів про затвердження місцевих бюджетів і рішення по звіту про виконання цих бюджетів публікуються для загального відома.

Стаття 64. Рада Міністрів Української РСР установлює порядок затвердження Правил складання і виконання Державного бюджету Української РСР".

2. У статтях 18 і 24 слова "і висновку постійних комісій" замінити словами "висновку і співдоповіді постійних комісій".

3. Статтю 241 після слів "цим Законом, а також" доповнити словами "Регламентом Верховної Ради Української РСР і".

4. У назві Закону, а також у статтях 3 та 11 слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

5. У статті 1 слова "законами СРСР" та "народногосподарського плану" замінити відповідно словами "законодавчими актами СРСР", "Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР".

6. У пункті "а" статті 17, у статті 20 слова "міністерств і відомств", "міністерствами і відомствами", "міністерства, відомства" і "депутатів трудящих" замінити відповідно словами "міністерств, державних комітетів і відомств", "міністерствами, державними комітетами і відомствами", "міністерства, державні комітети, відомства", "народних депутатів".

 

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
18 січня 1985 року
N 8323-X
 

  

Опрос