Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об ответственности за нарушение правил строительства летних садовых домиков, а также организации и ведения коллективного садоводства

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 12.04.1985 № 102-XI
редакция действует с 18.12.1990

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про відповідальність за порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва

Указ затверджено Законом Української РСР
 від 4 грудня 1985 року N 1407-XI

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Постановою Верховної Ради України
 від 18 грудня 1990 року N 562-XII

З метою посилення боротьби з порушеннями правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Встановити, що літні садові будиночки, будівництво яких не закінчено до 1 січня 1985 року або розпочато після цього строку, якщо це будівництво здійснюється без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, за рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, на території якої знаходиться садівницьке (виноградарське) товариство, приводяться у відповідність з зазначеними нормами або зносяться громадянами, які здійснюють таке будівництво, чи за їх рахунок.

2. Встановити, що особи, винні в таких порушеннях правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва, піддаються заходам адміністративного стягнення:

здійсненні будівництва літніх садових будиночків без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, - громадяни - штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців;

порушенні правил прийому до членів садівницького (виноградарського) товариства; освоєнні земельної ділянки, наданої під колективний сад (виноградник), без проекту організації і забудови її території чи з порушенням цього проекту; дозволі будівництва літніх садових будиночків без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, прийнятті таких будиночків у експлуатацію; здійсненні будівництва на території колективного саду (виноградника) будівель і споруд загального користування без належно погодженого проекту чи з відхиленнями від нього; незаконних відпуску будівельних матеріалів, використанні транспортних засобів, механізмів, робочої сили, залученні неспеціалізованих будівельних організацій до будівництва об'єктів садівницького (виноградарського) товариства - службові особи - штрафу в розмірі до ста карбованців.

Службові особи і громадяни, винні в передбачених цією статтею порушеннях правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва, несуть адміністративну відповідальність, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.

3. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 2 цього Указу, розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.

Підставою для розгляду справ про такі порушення є протокол, складений службовою особою, уповноваженою на те виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.

4. У зв'язку з статтями 1, 2 і 3 цього Указу внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів:

1) у Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

а) доповнити Кодекс статтею 971 такого змісту:

"Стаття 971. Порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва

Здійснення громадянами будівництва літніх садових будиночків без належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців. 

Порушення правил прийому до членів садівницького (виноградарського) товариства, освоєння земельної ділянки, наданої під колективний сад (виноградник), без проекту організації і забудови її території чи з порушенням цього проекту; дозвіл будівництва літніх садових будиночків без належно погодженого проекту або з відхиленням від норм, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, прийняття таких будиночків у експлуатацію; здійснення будівництва на території колективного саду (виноградника) будівель і споруд загального користування без належно погодженого проекту чи з відхиленнями від нього; незаконні відпуск будівельних матеріалів, використання транспортних засобів, механізмів, робочої сили, залучення неспеціалізованих будівельних організацій до будівництва об'єктів садівницького (виноградарського) товариства -

тягнуть за собою накладення штрафу на службових осіб у розмірі до ста карбованців";

б) статтю 97 викласти в такій редакції:

"Стаття 97. Самовільне будівництво жилих будинків, дач, господарських та побутових будівель і споруд

Будівництво громадянами без установленого дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними відхиленнями від проекту, або з грубим порушенням основних будівельних норм і правил жилих будинків, дач, господарських та побутових будівель і споруд -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців";

2) підпункт 2 пункту 4 втратив чинність з 15 березня 1991 року

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
12 квітня 1985 року
N 102-XI
 

  

Опрос