Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ходе подготовки Свода законов Украинской ССР

ПВС Украины
Постановление Президиума Верховного Совета от 09.09.1982 № 3985-X

ПОСТАНОВА
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Про хід підготовки Зводу законів Української РСР

Заслухавши повідомлення Міністра юстиції Української РСР тов. Зайчука В. Г., Президія Верховної Ради Української РСР відзначає, що робота по підготовці в республіці Зводу законів ведеться відповідно до вимог, передбачених постановами ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради і Ради Міністрів Української РСР від 28 вересня 1976 року і 4 серпня 1978 року. Сформовано і передано до видавництва перший розділ Зводу законів Української РСР "Законодавство про суспільний і державний лад". Триває робота по формуванню його наступних розділів.

Разом з тим у здійсненні заходів, зв'язаних з підготовкою Зводу законів Української РСР, ще не повністю усунуто недоліки, на які було вказано в постанові Президії Верховної Ради Української РСР від 6 квітня 1981 року "Про хід виконання Плану організації роботи по приведенню законодавства УРСР у відповідність з Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР та про підготовку Зводу законів Української РСР". Деякі міністерства, зокрема Міністерство торгівлі, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, не завжди забезпечують належну якість розроблюваних проектів, що підлягатимуть включенню до Зводу законів УРСР, порушують встановлені строки їх подання. Певною мірою це зв'язано з тим, що Міністерство юстиції УРСР не досить оперативно контролює і координує діяльність міністерств, державних комітетів і відомств у цьому питанні. Не сприяє своєчасному виконанню плану видання Зводу законів УРСР і те, що поліграфічні підприємства, які мають здійснювати його випуск, ще не повністю забезпечені необхідним устаткуванням.

Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Повідомлення Міністра юстиції Української РСР тов. Зайчука В. Г. про хід підготовки Зводу законів Української РСР взяти до відома.

2. Міністерствам, державним комітетам і відомствам Української РСР, на які покладено підготовку проектів актів, що підлягатимуть включенню до Зводу законів УРСР, вжити необхідних заходів до забезпечення всебічної та якісної розробки цих проектів і безумовного додержання встановлених строків їх подання на розгляд.

3. Міністерству юстиції Української РСР підвищити ефективність контролю за діяльністю міністерств, державних комітетів і відомств УРСР щодо розробки проектів законодавчих актів, які мають бути включені до Зводу законів УРСР, і здійснювати належну координацію їх роботи в цьому напрямку. Забезпечити своєчасну підготовку і передачу на виробництво чергових розділів Зводу законів Української РСР.

4. Державному комітету Української РСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі вжити заходів до оснащення поліграфічної бази відповідним устаткуванням, необхідним для видання Зводу законів УРСР.

Організувати розповсюдження Зводу законів УРСР за передплатою з урахуванням потреб Рад народних депутатів, центральних і місцевих органів державного управління, судів, органів прокуратури, народного контролю, інших організацій, а також громадян.

5. З метою більш широкого використання правових підойм для розв'язання завдань, що випливають з Продовольчої програми СРСР на період до 1990 року, схваленої травневим (1982 р.) Пленумом ЦК КПРС, а також дальшого посилення роботи по правовому вихованню громадян Міністерству юстиції Української РСР і Державному комітету Української РСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі розробити та затвердити в установленому порядку перспективний план видання республіканських кодексів, законів і збірників нормативних актів у тиражах, що задовольнятимуть потреби в цих виданнях.

6. Міністерству юстиції Української РСР доповісти Президії Верховної Ради Української РСР до 1 січня 1984 року про хід виконання цієї постанови.

 

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР
 

 
О. ВАТЧЕНКО
 

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР
 

 
Я. КОЛОТУХА
 

м. Київ
9 вересня 1982 року
N 3985-X
 

  

Опрос