Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 16.02.1978 № 3084-IX
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Указ затверджено
Законом Української РСР
від 13 липня 1978 року N 3602-IX

Указ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
Кримінально-процесуальним кодексом України
 від 28 грудня 1960 року
згідно з
 Кримінальним процесуальним кодексом України
 від 13 квітня 2012 року N 4651-VI)

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести такі доповнення і зміни до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР:

1. Доповнити Кодекс статтею 1061 такого змісту:

"Стаття 1061. Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину

Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, визначається Положенням про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, затвердженим Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 року".

2. У статті 106 Кодексу:

а) доповнити назву статті після слова "затримання" словами "органом дізнання";

б) доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання сповіщає її сім'ю, якщо місце її проживання відоме. При затриманні за підозрінням у вчиненні тяжкого злочину сповіщення сім'ї провадиться, якщо це не перешкоджатиме встановленню істини в кримінальній справі";

в) частину четверту викласти в такій редакції:

"Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання зобов'язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня і години, року і місяця, місця затримання, пояснень затриманого, часу складення протоколу і протягом двадцяти чотирьох годин зробити письмове повідомлення прокуророві. Протокол затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Протягом сорока восьми годин з моменту одержання повідомлення про здійснене затримання прокурор зобов'язаний дати санкцію на взяття під варту або звільнити затриманого".

3. Частину першу статті 115 Кодексу викласти в такій редакції:

"Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106, 1061 і 107 цього Кодексу".

4. Статтю 165 Кодексу викласти в такій редакції:

"Стаття 165. Скасування і зміна запобіжного заходу

Запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність у запобіжних заходах взагалі або в раніше обраному запобіжному заході.

Скасування або зміна запобіжного заходу провадиться за мотивованою постановою слідчого, органу дізнання або прокурора. Копія постанови слідчого, органу дізнання надсилається прокуророві.

Прокурор вправі в письмовій формі запропонувати слідчому, органу дізнання скасувати обраний запобіжний захід або замінити його іншим, чи обрати запобіжний захід, якщо він не був обраний слідчим, органом дізнання. Така пропозиція прокурора для слідчого, органу дізнання є обов'язковою, і її належить негайно виконати.

Запобіжний захід, що був обраний прокурором або за його санкцією чи вказівкою, слідчий, орган дізнання можуть скасувати або змінити тільки за згодою прокурора.

Запобіжний захід, обраний судом, може бути скасований або змінений судом, а в разі направлення ним справи для провадження розслідування - також прокурором або за його згодою слідчим, органом дізнання".

5. Доповнити статтю 434 Кодексу частиною другою такого змісту:

"Про затримання і взяття під варту неповнолітнього обов'язково сповіщаються його батьки чи особи, що їх замінюють".

6. Виключити з статті 108 Кодексу частину третю і з статті 120 Кодексу частину п'яту.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
О. ВАТЧЕНКО 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
Я. КОЛОТУХА 

м. Київ
16 лютого 1978 року
N 3084-IX 

  

Опрос