Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния Украинской ССР и Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 29.01.1968 № 598-VII
редакция действует с 01.09.2005

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін та доповнень до Кодексу законів про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану Української РСР та Цивільного процесуального кодексу Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Цивільним процесуальним кодексом України
 від 18 березня 2004 року N 1618-IV

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 21 липня 1967 року "Про поліпшення порядку сплати і стягнення аліментів на утримання дітей" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Внести до Кодексу законів про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану Української РСР (ЗУ УРСР, 1926 р., N 67 - 69, ст. 440) такі доповнення:

1) Статтю 31 Кодексу доповнити частиною шостою такого змісту:

"При присудженні аліментів на дітей з батьків - членів колгоспів, а також робітників і службовців, які мають доходи від підсобного господарства на присадибній ділянці, крім стягнення аліментів у дольовому відношенні з доходів, одержуваних за роботу в громадському господарстві колгоспу, і з заробітної плати, може стягуватись також певна грошова сума, встановлювана судом, виходячи з доходів від підсобного господарства, що припадають на частку відповідача".

2) Доповнити Кодекс статтями 311, 312 і 313 в такій редакції:

"Ст. 311. Відрахування коштів на утримання дітей з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших сум, на які по закону допускається звернення стягнення аліментів, провадиться не тільки на підставі рішення суду, але й за письмовою заявкою особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, поданою адміністрації підприємства, установи, організації за місцем роботи заявника або одержання ним пенсії, стипендії. Відрахування аліментів за заявою провадиться в розмірах, передбачених статтею 31 цього Кодексу.

Особа, на користь якої стягуються аліменти на підставі заяви, має право в усякий час звернутися в суд позовом про стягнення коштів на утримання дітей у встановленому законом порядку.

Ст. 312. Адміністрація підприємства, установи, організації на підставі заяви про добровільну сплату аліментів зобов'язана провадити щомісяця їх відрахування і виплачувати (переказувати) відраховані суми особі, зазначеній в заяві як одержувач аліментів, у триденний строк з дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших сум.

Заяви про відрахування аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення відрахування аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. При переході громадянина, з якого відраховуються аліменти за заявою, на іншу роботу або зміні ним місця проживання відрахування аліментів провадиться на підставі заново поданої ним заяви. Заборгованість за час несплати аліментів у цих випадках може бути відраховано з боржника за його заявою або стягнуто в судовому порядку.

Відрахування аліментів на підставі заяви не може провадитись, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви і виконавчих документів, перевищує 50 процентів належних боржникові заробітної плати і прирівнених до неї платежів та видач, а також коли з боржника стягуються за судовим рішенням аліменти на дітей від іншої матері. В цих випадках питання про стягнення аліментів розв'язується в судовому порядку, про що сповіщається заявник і особа, на користь якої стягуються аліменти.

Ст. 313. У випадках, коли діти поміщені в дитячі установи на повне державне забезпечення, органи опіки або дитячі установи мають право стягувати по суду кошти на утримання дітей з батьків, якщо вони не звільнені по закону від внесення плати за утримання дітей. В цих випадках кошти на утримання дітей стягуються з кожного з батьків на користь дитячої установи, в якій перебуває дитина, в розмірі, встановленому законом для стягнення з батьків аліментів на дітей. Суд може з урахуванням матеріального становища батьків звільнити їх повністю або частково від сплати цих коштів. Стягнення аліментів, присуджених одному з батьків (опікунові, попечителеві), в цих випадках припиняється".

2. Стаття 2 втратила чинність з 1 вересня 2005 року

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
Д. КОРОТЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР 

 
А. ЗЛЕНКО
 

м. Київ
29 січня 1968 року
N 598-VII
 

  

Опрос