Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 августа 2008 г. N 717 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                      2019 р. N

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 717

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 717 "Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 63, ст. 2128; 2012 р., N 43, ст. 1663; 2013 р., N 45, ст. 1600; 2013 р., N 69, ст. 2533) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 717

1. У постанові:

вступну частину викласти в такій редакції:

"Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:";

у пункті 1 слова "та план заходів з його застосування, що додаються" замінити словами ", що додається";

у пункті 2 слово "застосування" замінити словом "впровадження".

2. У Технічному регламенті мийних засобів, затвердженому зазначеною постановою:

абзац чотирнадцятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про загальну безпечність нехарчової продукції".";

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на зовнішню поверхню паковання чи етикетку мийного засобу, або на супровідні документи, у разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим.";

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, проводяться згідно з національними стандартами, перелік яких затверджується Мінекономрозвитку.";

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Для проведення оцінки відповідності мийних засобів на вибір виробника або його уповноваженого представника застосовується модуль A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) або модуль F1 (відповідність на основі перевірки продукції), які визначені у модулях оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625).";

у пункті 19 слова "національний знак відповідності" замінити словами "знак відповідності технічним регламентам" та після слова "етикетку" доповнити словами ", або на супровідні документи, у разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим.";

в абзаці шостому пункту 20 слова "установлення відповідності продукції за результатами перевірки" замінити словами "відповідність на основі перевірки продукції".

3. План заходів із застосування Технічного регламенту мийних засобів, затверджений зазначеною постановою, виключити.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 717" (далі - проект постанови)

Мета: приведення окремих пунктів Технічного регламенту мийних засобів у відповідність із нормами чинного законодавства та актуалізація і узгодження термінів та їх визначень, а також встановлених процедур оцінки відповідності.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено Мінекономрозвитку відповідно до статті 20 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" з власної ініціативи у зв'язку із необхідністю приведення акта Кабінету Міністрів України у відповідність із нормами чинного законодавства.

2. Обґрунтування необхідності прийняття проекту постанови

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 N 717 затверджено Технічний регламент мийних засобів (далі - Технічний регламент), розроблений відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", який втратив чинність на підставі Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Технічний регламент установлює вимоги до мийних засобів і поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу і містить, зокрема, процедуру оцінки відповідності.

Так, пунктом 18 Технічного регламенту встановлено, що для визначення відповідності мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту виробник або його уповноважений представник застосовує процедуру оцінки відповідності, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності", яка втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності".

Також згідно з пунктом 19 Технічного регламенту за результатами проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник складає декларацію про відповідність мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту та наносить у встановленому порядку національний знак відповідності на зовнішню поверхню паковання чи етикетку.

Правила застосування національного знака відповідності були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності", яка втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 N 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення".

Крім цього, деякі терміни та їх визначення, які використовуються в Технічному регламенті, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про підтвердження відповідності", який також втратив чинність на підставі Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", який визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, зокрема встановлено, що технічні регламенти та процедури оцінки відповідності підлягають перегляду в разі внесення змін до документів, на основі яких були розроблені такі технічні регламенти і процедури оцінки відповідності, визнання цих документів такими, що втратили чинність, чи їх скасування.

Таким чином, у зв'язку із необхідністю приведення Технічного регламенту у відповідність до законодавства, Мінекономрозвитку розробило відповідні зміни.

Положення проекту постанови узгоджуються з програмними та стратегічними документами, зокрема, Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 504, та Стратегією розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 844.

Крім цього, прийняття проекту постанови сприятиме реалізації:

1) розділу IX "Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції" Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2016 N 294 та схваленої постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 N 1099-VIII, в частині підтримка експортерів, сприяння виведенню на зовнішні ринки української продукції з високою доданою вартістю, гармонізація систем технічного регулювання з вимогами ЄС та поліпшення ведення умов бізнесу;

2) розділу 3 "Дорожня карта та першочергові пріоритети реалізації Стратегії" Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5, в частині дерегуляції та розвитку підприємництва, зокрема стосовно необхідності приведення системи технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогами;

3) підрозділу 10 розділу I середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 N 275, в частині продовження гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у сфері технічного регулювання.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується внести зміни щодо застосовних термінів та їх значень, які вживаються в Технічному регламенті мийних засобів у зв'язку із набранням чинності нових Законів України "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

Також вищезазначений Технічний регламент приводиться у відповідність до законодавства із врахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 N 1184 та від 13.01.2016 N 95.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Закони України:

"Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

"Про стандартизацію";

"Про загальну безпечність нехарчової продукції";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";

постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 N 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення";

постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності".

Реалізація положень проекту постанови не потребує внесення змін до чинних, та не потребує розроблення нових нормативно-правових актів.

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект постанови не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Очікуваний вплив реалізації цього регуляторного акта визначався із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі та наведений у таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення у відповідність Технічного регламенту мийних засобів вимогам чинного законодавства. Усунення неоднозначного тлумачення застосовних термінів та їх визначень, а також процедур (модулів) оцінки відповідності. Зменшення часу та обсягів паперового листування між суб'єктами господарювання та Мінекономрозвитку стосовно надання роз'яснень щодо застосування термінів, їх визначень, а також процедур (модулів) оцінки відповідності

Витрати відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Усунення неоднозначного тлумачення застосовних термінів та їх визначень, а також процедур (модулів) оцінки відповідності. Використання суб'єктами господарювання єдиних та чітких правил під час застосування Технічного регламенту

Витрати відсутні

Інтереси фізичних осіб

Проблема не справляє вплив

Витрати відсутні

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проектом постанови не затверджується документ державного планування, тому проект постанови не потребує розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Консультації із заінтересованими сторонами стосовно проекту акта не проводилися.

Проект постанови не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

8. Громадське обговорення

Проект постанови буде оприлюднено шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджений Мінфіном, Держпродспоживслужбою та ДРС без зауважень.

10. Правова експертиза

За результатами проведення правової експертизи, проведеної Мін'юстом, надано висновок від 12.02.2019 про погодження проекту постанови із зауваженнями.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у зв'язку з чим оцінка гендерного впливу проекту акта не здійснювалась.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови надасть можливість використання призначеними органами з оцінки відповідності, виробниками або їх уповноваженими представниками актуалізованих процедур (модулів) оцінки відповідності, які застосовуються для визначення відповідності мийного засобу вимогам Технічного регламенту. Зменшується час та обсяги паперового листування між суб'єктами господарювання та Мінекономрозвитку стосовно надання роз'яснень щодо застосування термінів, їх визначень, а також процедур (модулів) оцінки відповідності.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. І. Кубів

 

Прогноз впливу внаслідок прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 717"

1. Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 717" передбачається приведення Технічного регламенту мийних засобів у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом внесення відповідних змін.

2. Прогноз впливів на інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересовані сторони

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до прогнозованих впливів)

Короткостроковий вплив (до року)

Середньостроковий вплив (більше року)

1

2

3

4

5

Суб'єкти господарювання

Узгодження питання застосування призначеними органами з оцінки відповідності процедур оцінки відповідності, виробниками або їх уповноваженими представниками процедур (модулів) оцінки відповідності, які застосовуються для визначення відповідності мийного засобу вимогам Технічного регламенту

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити однозначність і прозорість застосування Технічного регламенту, а також запобігання виникненню порушень законодавства у цій сфері з боку суб'єктів господарювання

Мінімізація помилок у зв'язку з можливим неправильним застосуванням знаку відповідності вимогам технічних регламентів чи термінів та їх визначень під час виробництва та введення продукції в обіг

Держава

Усунення неузгодженості та неоднозначного тлумачення застосовних термінів та їх визначень, а також процедур (модулів) оцінки відповідності. Зменшення часу та обсягів паперового листування між суб'єктами господарювання та Мінекономрозвитку стосовно надання роз'яснень щодо застосування термінів, їх визначень, а також процедур (модулів) оцінки відповідності

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства

Відсутність неузгоджених між собою нормативно-правових актів, зокрема, застосовних термінів та їх визначень, а також процедур (модулів) оцінки відповідності

Забезпечення встановлення і використання суб'єктами господарювання єдиних та чітких правил під час застосування Технічного регламенту шляхом внесення відповідних змін до неузгоджених між собою нормативно-правових актів

____________

Опрос