Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отмене пункта 2.21 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ___ ____________ 2018 р. N ____

Київ

Про скасування пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

1. Скасувати пункт 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110 (зі змінами).

2. Це розпорядження набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про скасування пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини другої статті 129 Господарського кодексу України іноземні юридичні особи при здійсненні господарської діяльності в Україні мають такий самий статус, як і юридичні особи України, з особливостями, передбаченими цим Кодексом, іншими законами, а також міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Таким чином процитована вище норма унеможливлює запровадження будь-яких дискримінаційних положень щодо іноземних юридичних осіб на рівні підзаконного нормативно-правового акту.

Разом з тим відповідно до пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, зберігаються: в м. Києві - Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, Автономній Республіці Крим - у філіалі Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв м. Ялти, в областях - в управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або підприємствах, визначених обласними державними адміністраціями, у м. Севастополі - в міській державній адміністрації. Ці організації роблять відмітки у трудових книжках про прийняття на роботу і про звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок наймачів. Запис, зроблений у трудовій книжці іноземними представництвами; іноземними кореспондентами, співпрацівниками міжнародних організацій та іншими прирівняними до них іноземцями на території України є недійсний.

Вказане вище положення не тільки протирічить Господарському кодексу України, але й створює безпідставне адміністративне навантаження на іноземних юридичних осіб, чиї представництва здійснюють діяльність на території України.

Більше того, заборона на зберігання та внесення записів у трудові книжки створює перешкоди у виконанні нерезидентами та їх представництвами обов'язків, покладених на них Кодексом законів про працю України. Зокрема це стосується обов'язку власника або уповноваженого ним органу видати працівникові належно оформлену трудову книжку в день звільнення (частина перша статті 47 КЗпПУ).

Таким чином, прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про скасування пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників" (далі - проект розпорядження) викликано необхідністю:

приведення Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників у відповідність до вимог Господарського кодексу України;

забезпечення представництвам іноземних юридичних осіб можливістю безперешкодного виконання обов'язків, покладених Кодексом законів про працю України;

зменшення регуляторного тиску на бізнес.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту розпорядження є:

привести Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників у відповідність до вимог Господарського кодексу України;

забезпечити представництвам іноземних юридичних осіб можливість безперешкодного виконання обов'язків, покладених Кодексом законів про працю України;

зменшити регуляторний тиск на бізнес.

Досягти зазначеної мети пропонується шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, яким буде скасовано заборону на зберігання та ведення трудових книжок представництвами іноземних юридичних осіб.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

1) Конституція України;

2) Кодекс законів про працю України;

3) Господарський кодекс України;

4) Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Реалізація проекту розпорядження не потребує внесення змін до чинних актів чи розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством соціальної політики України, Державною службою України з питань праці, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Проект розпорядження не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект розпорядження не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує проведення консультацій з громадськістю.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект розпорядження не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження опосередковано стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту розпорядження безпосередньо не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття розпорядження дозволить:

привести Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників у відповідність до вимог Господарського кодексу України;

забезпечити представництвам іноземних юридичних осіб можливість безперешкодного виконання обов'язків, покладених Кодексом законів про працю України;

зменшити регуляторний тиск на бізнес.

Крім того, прийняття згаданих вище проектів постанови та розпорядження сприятиме реалізації:

Розділу IX "Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції" Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2016 N 294 та схваленої Постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 N 1099-VIII, в частині зменшення регуляторного тиску на бізнес та поліпшення ведення умов бізнесу;

Розділу 3 "Дорожня карта та першочергові пріоритети реалізації Стратегії" Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5, в частині дерегуляції та розвитку підприємництва шляхом скасування регуляторних актів, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності;

Підрозділу 5 розділу I середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, пунктів 33 та 34 розділу I плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 N 275-р, в частинах зменшення регуляторних бар'єрів для створення та розвитку бізнесу, дерегуляції господарської діяльності, забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні.

____________

Опрос