Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении требований к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.01.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2018 р. N ____

Київ

Про затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Відповідно до пункту 14.19 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом (далі - суб'єкти господарювання), зобов'язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв та/або сервісів:

до 1 липня 2018 р. - суб'єкти господарювання - платники податку на загальній системі оподаткування, а також суб'єкти господарювання - платники єдиного податку четвертої групи;

до 1 січня 2019 р. - суб'єкти господарювання - платники єдиного податку другої і третьої груп з торговельною площею понад 20 кв. метрів, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що мають статус міста;

до 1 липня 2019 р. - суб'єкти господарювання - платники єдиного податку другої і третьої груп з торговельною площею до 20 кв. метрів, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що мають статус міста, та суб'єкти господарювання - платники єдиного податку другої і третьої груп, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що не мають статусу міста;

до 1 січня 2020 р. - суб'єкти господарювання - платники єдиного податку першої групи.

2. Суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати розрахунки за продані товари (надані послуги) понад встановлену Національним банком граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб виключно у безготівковій формі.

3. Суб'єкт господарювання має право використовувати платіжний пристрій для приймання електронних платіжних засобів спільно з іншими суб'єктами господарювання за умови забезпечення кожним суб'єктом господарювання окремого обліку своїх операцій.

4. Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює Державна фіскальна служба.

Контроль за забезпеченням захисту прав держателів електронних платіжних засобів на здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 878 "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 74, ст. 2622).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)"

I. Визначення проблеми

На сьогодні держава послідовно проводить політику щодо збільшення безготівкових розрахунків. Розвиток інфраструктури обслуговування електронних платіжних засобів, як одного з напрямів Комплексної програми розвитку фінансового сектору в Україні, наближатиме країну до європейських стандартів торговельного та банківського обслуговування.

Протягом останніх років в Україні збільшується кількість споживачів, які надають перевагу здійсненню розрахунків за товари (послуги) в безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів. Така форма оплати забезпечує зручність, швидкість та надійність обслуговування.

За даними Національного банку, у 2016 році кількість держателів платіжних карток становила 41,7 млн. осіб. За 9 місяців 2017 року їх кількість зросла на 506 тис. осіб.

У 2016 році спостерігалось збільшення кількості платіжних карток, а також розширення платіжної інфраструктури. Так, станом на 01.01.2017 кількість активних платіжних карток за цей період становила 32,4 млн. шт., що на 5,2 % більше ніж у 2015 році. У I півріччі 2017 року збільшення склало 0,8 %*.

Кількість платіжних терміналів зросла на 12,7 % проти 2015 року і становила 219,2 тис. шт. У I півріччі 2017 року кількість терміналів зросла на 6,9 %*.

Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали, протягом 2016 року зросла на 11,1 % і становила 145,9 тис. шт. У I півріччі 2017 року кількість таких підприємств збільшилася на 0,9 %*.

У 2016 році зросла сума і кількість операцій з використанням платіжних карток. Так, кількість операцій станом на 01.01.2017 становила 1775 млн. шт., на 37,9 % більше ніж у 2015 році. У I півріччі 2017 року цей показник зріс на 30 %*.

Обсяги безготівкових операцій із використанням таких карток зросли на 48,5 % і склали 571,3 млрд. грн. У I півріччі 2017 року обсяги безготівкових операцій збільшилися на 40 %*.

____________
* У порівнянні з I півріччям 2016 року.

Слід зазначити, що споживач має право на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

На сьогодні платіжні термінали встановлюють переважно суб'єкти мережевої роздрібної торгівлі, автозаправні станції, суб'єкти господарювання ресторанного та туристичного бізнесу, невеликі торговельні підприємства, які розміщені у торговельно-розважальних центрах, де концентрується велика кількість споживачів.

Однак, незважаючи на зростання кількості операцій із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток, мобільних пристроїв тощо), суб'єкти господарювання все ще повільно встановлюють платіжні термінали, інші засоби приймання електронних платіжних засобів.

Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 29.09.2010 N 878 "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів", відповідно до якої з 01.01.2012 суб'єкти господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, повинні перейти на обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів при розрахунках за продані товари (надані послуги). Але вимоги цієї постанови не було виконано в повному обсязі.

Пунктом 14.19 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон) визначено, що суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечити можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

Вимоги до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) визначає Кабінет Міністрів України.

Оскільки питання переведення всіх суб'єктів господарювання на обов'язкове приймання електронних платіжних засобів до цього часу залишається актуальним, та, ураховуючи вищезазначене, виникла необхідність розроблення проекту постанови.

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб'єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

Так

-

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

II. Цілі державного регулювання

Метою проекту постанови є:

створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу в Україні за рахунок здійснення безготівкових платежів з використанням платіжних карток і скорочення частки готівкових розрахунків; залучення через банківську систему в загальногосподарський обіг значних фінансових ресурсів (готівкових коштів населення та суб'єктів господарювання - юридичних осіб); розширення інфраструктури обслуговування електронних платіжних засобів;

забезпечення поступового переходу населення на безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток та створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги).

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1
Залишення чинного регулювання без змін (постанова
N 878
)

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання суперечитиме актам вищої юридичної сили, зокрема діючій редакції Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (пункт 14.19 статті 14 Закону).
Також постановою N 878 були визначені граничні строки переведення суб'єктів господарювання на обов'язкове приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані товари (надані послуги), які закінчилися.
Крім того не буде вирішена проблема щодо переведення всіх суб'єктів господарювання на обов'язкове приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані товари (надані послуги).

Альтернатива 2
Внесення змін до постанови N 878

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є недоцільним способом, оскільки приведення у відповідність до законодавства положень постанови N 878 потребуватиме внесення великої кількості змін, а саме:
положення постанови N 878 необхідно привести у відповідність до пункту 14.19 статті 14 Закону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні";
затвердити вимоги до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги), якими буде передбачено переведення всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом, у визначені проектом постанови терміни.
передбачити контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.
Внесення таких змін істотно вплине на зміст постанови.

Альтернатива 3
Затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є найбільш прийнятним та ефективним способом, оскільки проект постанови базується на нормах законодавства, зокрема на положеннях Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", визначатиме вимоги до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) та терміни переведення таких суб'єктів на обов'язкове приймання електронних платіжних засобів.
Крім того, проект постанови спрямований на створення умов для застосування електронних платіжних засобів при розрахунках за продані товари (надані послуги), покращення торговельного обслуговування споживачів, розширення інфраструктури обслуговування електронних платіжних засобів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Залишення чинного регулювання без змін (постанова
N 878
)

Ситуація залишиться на існуючому рівні.

Витрати залишаться на існуючому рівні.

Альтернатива 2
Внесення змін до постанови N 878

Зниження витрат на підтримку готівкового обігу, прозорість операцій у сфері торгівлі та послуг, зменшення звернень громадян про порушення їх прав в частині щодо вільного вибору форм оплати за продукцію (товари, послуги).

Не передбачаються

Альтернатива 3
Затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Зниження витрат на підтримку готівкового обігу, прозорість операцій у сфері торгівлі та послуг, зменшення звернень громадян про порушення їх прав в частині щодо вільного вибору форм оплати за продукцію (товари, послуги).

Не передбачаються

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Залишення чинного регулювання без змін (постанова
N 878
)

Ситуація залишається на існуючому рівні.

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Альтернатива 2
Внесення змін до постанови N 878

Поліпшення обслуговування споживачів, забезпечення їх права щодо вільного використання електронних платіжних засобів, а також створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги).

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Альтернатива 3
Затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Поліпшення обслуговування споживачів, забезпечення їх права щодо вільного використання електронних платіжних засобів, а також створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги).

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання*:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом*

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

661

2379

180621

183661

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

0,3 %

1,3 %

98,4 %

100 %

____________
* За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Регуляторний акт передбачає поступове переведення суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність як на загальній, так і на спрощеній системах оподаткування, на обов'язкове приймання електронних платіжних засобів.

Припущено, що у випадку запровадження такого регулювання у період з 1 липня 2018 року по 1 січня 2020 року, кількість суб'єктів малого та мікропідприємництва на яких поширюватиметься запропоноване регулювання становитиме 183000 одиниць.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Залишення чинного регулювання без змін (постанова N 878)

Ситуація залишиться на існуючому рівні.

Витрати залишаться на існуючому рівні.

Альтернатива 2
Внесення змін до постанови N 878

Залучення більшої кількості споживачів завдяки зручності, швидкості та надійності обслуговування, що дозволить збільшити суб'єкту господарювання обсяг реалізації товарів (послуг), зменшення витрат на обслуговування готівкових коштів.

Витрати суб'єкта господарювання включатимуть витрати на оренду (придбання) платіжних пристроїв та/або сервісів для приймання електронних платіжних засобів, технічне обслуговування, ремонт, сплату комісійних винагород тощо.
Прогнозні витрати для одного суб'єкта господарювання в перший стартовий рік впровадження регулювання, складатимуть 6129,39 грн.
Витрати часу - 6 годин.
Прогнозні витрати для одного суб'єкта господарювання за п'ять років, складатимуть 30298,83 грн.
Прогнозні показники витрат в перший стартовий рік впровадження регулювання для суб'єктів господарювання загалом, складатимуть 1121678370 грн.
Прогнозні показники витрат за п'ять років регулювання для суб'єктів господарювання загалом, складатимуть 5544685890 грн.

Альтернатива 3
Затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Залучення більшої кількості споживачів завдяки зручності, швидкості та надійності обслуговування, що дозволить збільшити суб'єкту господарювання обсяг реалізації товарів (послуг), зменшення витрат на обслуговування готівкових коштів.

Витрати суб'єкта господарювання включатимуть витрати на оренду (придбання) платіжних пристроїв та/або сервісів для приймання електронних платіжних засобів, технічне обслуговування, ремонт, сплату комісійних винагород тощо.
Прогнозні витрати для одного суб'єкта господарювання в перший стартовий рік впровадження регулювання, складатимуть 6129,39 грн.
Витрати часу - 6 годин.
Прогнозні витрати для одного суб'єкта господарювання за п'ять років, складатимуть 30298,83 грн.
Прогнозні показники витрат в перший стартовий рік впровадження регулювання для суб'єктів господарювання загалом, складатимуть 1121678370 грн.
Прогнозні показники витрат за п'ять років регулювання для суб'єктів господарювання загалом, складатимуть 5544685890 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1
Залишення чинного регулювання без змін (постанова N 878)

1

Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети державного регулювання, визначеної у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу.

Альтернатива 2
Внесення змін до постанови N 878

3

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є недоцільним способом, оскільки не відповідає вимогам Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 N 870.

Альтернатива 3
Затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

4

Затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) є найбільш прийнятним та ефективним способом, який і дозволить досягти мети державного регулювання, визначеної у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу.
Проект постанови спрямований на створення умов для застосування електронних платіжних засобів при розрахунках за продані товари (надані послуги), покращення торговельного обслуговування споживачів, розширення інфраструктури обслуговування електронних платіжних засобів, підвищення рівня захисту прав споживачів. Також проект постанови надасть можливість скоротити операційні затрати суб'єктів господарювання (на послуги з інкасації, утримання касирів).

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1
Залишення чинного регулювання без змін (постанова N 878)

Для держави:
Ситуація залишиться на існуючому рівні.
Для громадян:
Ситуація залишається на існуючому рівні.
Для суб'єктів господарювання:
Ситуація залишиться на існуючому рівні.

Для держави:
Витрати залишаться на існуючому рівні.
Для громадян:
Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.
Для суб'єктів господарювання:
Витрати залишаться на існуючому рівні.

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання та не відповідатиме вимогам діючого законодавства.

Альтернатива 2
Внесення змін до постанови N 878

Для держави:
Зниження витрат на підтримку готівкового обігу, прозорість операцій у сфері торгівлі та послуг, зменшення звернень громадян про порушення їх прав в частині щодо вільного вибору форм оплати за продукцію (товари, послуги).
Для громадян:
Поліпшення обслуговування споживачів, забезпечення їх права щодо вільного використання електронних платіжних засобів, а також створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги).
Для суб'єктів господарювання:
Залучення більшої кількості споживачів завдяки зручності, швидкості та надійності обслуговування, що дозволить збільшити суб'єкту господарювання обсяг реалізації товарів (послуг), зменшення витрат на обслуговування готівкових коштів.

Для держави:
Не передбачаються
Для громадян:
Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.
Для суб'єктів господарювання:
Витрати суб'єкта господарювання включатимуть витрати на оренду (придбання) платіжних пристроїв та/або сервісів для приймання електронних платіжних засобів, технічне обслуговування, ремонт, сплату комісійних винагород тощо.
Прогнозні витрати для одного суб'єкта господарювання в перший стартовий рік впровадження регулювання, складатимуть 6129,39 грн.
Витрати часу - 6 годин.
Прогнозні витрати для одного суб'єкта господарювання за п'ять років, складатимуть 30298,83 грн.
Прогнозні показники витрат в перший стартовий рік впровадження регулювання для суб'єктів господарювання загалом, складатимуть
1121678370 грн.
Прогнозні показники витрат за п'ять років регулювання для суб'єктів господарювання загалом, складатимуть
5544685890 грн.

Є недоцільною альтернативою, оскільки дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання, але суперечить вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 N 870 "Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України"

Альтернатива 3
Затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Для держави:
Зниження витрат на підтримку готівкового обігу, прозорість операцій у сфері торгівлі та послуг, зменшення звернень громадян про порушення їх прав в частині щодо вільного вибору форм оплати за продукцію (товари, послуги).
Для громадян:
Поліпшення обслуговування споживачів, забезпечення їх права щодо вільного використання електронних платіжних засобів, а також створення додаткових зручностей для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги).
Для суб'єктів господарювання:
Залучення більшої кількості споживачів завдяки зручності, швидкості та надійності обслуговування, що дозволить збільшити суб'єкту господарювання обсяг реалізації товарів (послуг), зменшення витрат на обслуговування готівкових коштів.

Для держави:
Не передбачаються
Для громадян:
Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.
Для суб'єктів господарювання:
Витрати суб'єкта господарювання включатимуть витрати на оренду (придбання) платіжних пристроїв та/або сервісів для приймання електронних платіжних засобів, технічне обслуговування, ремонт, сплату комісійних винагород тощо.
Прогнозні витрати для одного суб'єкта господарювання в перший стартовий рік впровадження регулювання, складатимуть 6129,39 грн.
Витрати часу - 6 годин.
Прогнозні витрати для одного суб'єкта господарювання за п'ять років, складатимуть 30298,83 грн.
Прогнозні показники витрат в перший стартовий рік впровадження регулювання для суб'єктів господарювання загалом, складатимуть 1121678370 грн.
Прогнозні показники витрат за п'ять років регулювання для суб'єктів господарювання загалом, складатимуть
5544685890 грн.

Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання та відповідатиме вимогам діючого законодавства.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1
Залишення чинного регулювання без змін (постанова N 878)

Х

Х

Альтернатива 2
Внесення змін до постанови N 878

Відмова, обрана альтернатива не відповідає нормопроектувальній техніці, визначеною Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 N 870.

Відсутні.

Альтернатива 3
Затвердження вимог до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)

Причини для відмови відсутні, обрана альтернатива забезпечить виконання вимог пункту 14.19 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", забезпечить права споживачів щодо вільного використання електронних платіжних засобів.

Відсутні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв'язання проблеми, визначеної у пункті 1 цього аналізу регуляторного впливу, передбачається:

затвердити вимоги до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги), якими буде передбачено переведення всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом;

визначити терміни переведення суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність як на загальній, так і на спрощеній системах оподаткування, на обов'язкове приймання електронних платіжних засобів.

встановити контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів та забезпеченням захисту прав держателів електронних платіжних засобів на здійснення таких розрахунків.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Прийняття та оприлюднення цього регуляторного акта у встановленому порядку забезпечить доведення його вимог до відома суб'єктів господарювання, споживачів та органів виконавчої влади.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить вирішення визначених проблем; створить додаткові зручності для населення при розрахунках за куплені товари (отримані послуги); дозволить скоротити операційні затрати суб'єктів господарювання (на послуги з інкасації, утримання касирів), витрати держави на обслуговування грошового обігу (друк, інкасація, знищення).

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.

Витрати великих та середніх суб'єктів господарювання не передбачаються, а тому розрахунок витрат згідно додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва здійснювався згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), додається.

Прийняття постанови дозволить привести нормативно-правовий акт у відповідність до законодавства України, розширити інфраструктуру обслуговування електронних платіжних засобів, усунути перешкоди, які можуть створити підґрунтя для виникнення конфліктних ситуацій між контролюючими органами та суб'єктами господарювання.

Прийняття та оприлюднення постанови в установленому порядку забезпечить доведення його вимог до суб'єктів господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття постанови не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватися органами виконавчої влади у межах їх компетенції відповідно до законодавства.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк з моменту набрання чинності, оскільки необхідність виконання положень регуляторного акта є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта - додаткових витрат з державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, не обмежується.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта - середній:

1) час, який необхідно буде витратити одному суб'єкту господарювання в перший рік впровадження регулювання - орієнтовно 6 годин;

2) кошти, які необхідно буде витратити одному суб'єкту господарювання в перший рік впровадження регулювання - орієнтовно 6129,39 грн. на придбання необхідного обладнання та процедуру організації виконання вимог регулювання.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та (або) фізичних осіб із основними положеннями проекту регуляторного акта - високий, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) в розділі "Документи" підрозділ "Обговорення проектів документів".

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на Урядовому порталі.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники (за інформацією Нацбанку):

кількість держателів платіжних карток;

кількість платіжних терміналів;

кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали;

кількість операцій з використанням платіжних карток;

обсяги безготівкових операцій із використанням платіжних карток.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового та повторного періодичного відстежень показника результативності акта, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінекономрозвитку протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій, які надійдуть до Міністерства.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Додаток: на 9 арк. в 1 прим.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Опрос