Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.12.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення окремих положень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 56.23 статті 56 виключити.

2. У підпункті 201.16.3 пункту 201.16 статті 201 слова "адміністративному або" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

привести у відповідність із цим Законом власні нормативно-правові акти;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення окремих положень"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення окремих положень" (далі - проект акта) розроблено Міністерством фінансів України у зв'язку з необхідністю усунення колізії у законодавстві та забезпечення єдиних підходів у застосуванні норм Податкового кодексу України (далі - ПК України).

У пункті 201.16 статті 201 розділу V ПК України визначено, що рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації приймається комісією Державної фіскальної служби України.

Разом з тим у пункті 56.23 статті 56 ПК України також зазначено, що вказане рішення комісії Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, тобто до Державної фіскальної служби України.

При цьому у пункті 55.1 статті 55 ПК України зазначено, що податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

У цьому випадку склалася ситуація, що рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та скарга в адміністративному порядку на відповідне рішення розглядається та приймається на центральному рівні ДФС, тобто органом, який його прийняв, що є неприпустимим.

Таким чином положення пункту 56.23 статті 56 ПК України суперечать вимогам пункту 55.1 статті 55 ПК України, де зазначено, що скарга на рішення контролюючого органу подається до контролюючого органу вищого рівня.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту акта є усунення колізії в окремих положеннях норм податкового законодавства.

Вирішення цієї ситуації можливе шляхом внесення змін до статей 56 та 201 ПК України, виключивши відповідні положення.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить положень, виконання яких пов'язане із ризиками вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує громадських обговорень.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не суперечить загальним принципам державної регуляторної політики України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта сприятиме правильному застосуванню норм податкового законодавства та забезпечить єдиний підхід у застосуванні норм Податкового кодексу України.

 

В. о. Голови ДФС

М. В. Продан

Опрос