Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о реестре лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.10.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Положення про реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28, частини четвертої статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що додається.

2. Унести до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за N 492/9091, такі зміни:

1) підпункт 3 пункту 2.1 глави 2 виключити.

У зв'язку із цим підпункти 4, 5 пункту 2.1 вважати відповідно пунктами 3 та 4;

2) глави 3, 5 виключити.

У зв'язку із цим глави 4, 6 вважати відповідно главами 3, 4;

3) у главі 3:

пункти 4.1 - 4.7 вважати пунктами 3.1 - 3.7;

пункт 3.7 виключити;

4) пункт 6.1 глави 4 вважати пунктом 4.1.

3. Протягом місяця з дати набрання чинності цим розпорядженням виключити з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, інформацію про юридичних осіб, які на дату набрання чинності цим розпорядженням не одержали ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу, та анулювати довідки про взяття на облік, які були видані таким юридичним особам Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

4. До 01.07.2018 для внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, або внесення змін у інформацію, яка міститься в цьому Реєстрі, юридичні особи подають до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку в електронній формі на електронному носії у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг.

5. Департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

7. Це розпорядження набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

2. У цьому Положенні термін "реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги" (далі - Реєстр) вживається в такому значенні: система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги з фінансового лізингу.

3. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про фінансовий лізинг".

4. Дія цього положення поширюється на юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги з фінансового лізингу.

II. Відомості, які містяться в Реєстрі

1. Реєстр створюється з метою сприяння захисту інтересів споживачів фінансової послуги з фінансового лізингу та забезпечення державного регулювання ринку фінансового лізингу, а також для забезпечення відкритості інформації про юридичних осіб, включених до Реєстру.

2. Власником Реєстру є держава.

3. Реєстр ведеться Нацкомфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором.

4. З метою ведення Реєстру Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення вносить до Реєстру інформацію про юридичну особу та забезпечує її оновлення, одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення.

Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг для загального доступу.

Доступ користувачів до інформації, яка міститься в Реєстрі, є безкоштовним.

5. До Реєстру вноситься така інформація про юридичну особу:

1) загальна інформація:

про юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування (за наявності), код за ЄДРПОУ);

про місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офісу (квартири) (за наявності)) та засоби зв'язку (міжміський код / код оператора мобільного зв'язку, номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса електронної пошти, адреса веб-сайту (веб-сторінки));

про керівника юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові (далі - П. І. Б.), найменування посади);

про організацію внутрішнього фінансового моніторингу (дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та його П. І. Б.). Зазначена інформація вноситься відповідно до встановленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

2) інформація про ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу (номер і дата прийняття рішення Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії, статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована), а також інформація про анулювання ліцензії (дата анулювання ліцензії, номер документа про анулювання ліцензії)).

Інформація про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу або анулювання вноситься до Реєстру Нацкомфінпослуг.

III. Порядок унесення інформації (змін до інформації) до Реєстру

1. Для внесення інформації до Реєстру юридична особа протягом 10 робочих днів з дати видачі ліцензії на провадження господарської діяльність з надання послуг з фінансового лізингу зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи, що додається, в паперовій та електронній формах. При цьому у відповідному полі реєстраційної картки ставиться позначка "Х" напроти речення "для внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги".

2. Реєстраційна картка повинна бути оформлена з дотриманням таких вимог:

1) викладена державною мовою;

2) містити всі дані, передбачені формою, встановленою додатком до цього Положення.

У разі відсутності певних даних у відповідному полі заяви ставиться позначка "-" (прочерк);

3) реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника юридичної особи, пронумерована, прошита та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом ___ аркушів";

4) дані, які містяться в реєстраційній картці, повинні відповідати даним про таку юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

5) реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, та не повинна містити підчисток та виправлень;

6) реєстраційна картка в електронній формі подається через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі онлайн.

Якщо реєстраційна картка підписана особою, яка виконує обов'язки керівника юридичної особи (крім випадків, установлених законами), юридична особа повинна надати завірену в установленому порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

3. У разі якщо подана реєстраційна картка юридичної особи відповідає вимогам пункту 2 цього розділу, Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів з дня отримання реєстраційної картки юридичної особи вносить до Реєстру інформацію про юридичну особу.

4. У разі виникнення змін у інформації про юридичну особу, що міститься в Реєстрі (за винятком інформації про ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу), юридична особа зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку у паперовому та електронній формах згідно з додатком до цього Положення у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня виникнення відповідних змін. При цьому у відповідному полі реєстраційної картки ставиться позначка "X" напроти речення "для внесення змін до інформації, яка міститься в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги".

Нацкомфінпослуг не пізніше 10 робочих днів з дати надходження реєстраційної картки юридичної особи, поданої відповідно до вимог цього Положення, вносить відповідні зміни до Реєстру.

5. У разі якщо інформація, зазначена в реєстраційній картці юридичної особи згідно з додатком до цього Положення, не відповідає інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та/або реєстраційна картка оформлена з порушенням вимог, встановлених пунктом 2 цього розділу, Нацкомфінпослуг не пізніше 10 робочих днів з дати надходження реєстраційної картки юридичної особи письмово повідомляє юридичну особу про необхідність коригування такої інформації та подачі нової реєстраційної картки юридичної особи у термін, встановлений Нацкомфінпослуг.

Юридична особа зобов'язана усунути виявлені невідповідності та повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи з дотриманням вимог пункту 2 цього розділу.

6. Повідомлення юридичної особи про внесення інформації про неї до Реєстру або про внесення змін у інформацію про юридичну особу, що міститься в Реєстрі, здійснюється Нацкомфінпослуг засобами телекомунікаційного зв'язку.

IV. Виключення інформації про юридичну особу з Реєстру

1. Нацкомфінпослуг виключає інформацію про юридичну особу з Реєстру у разі анулювання юридичній особі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу.

2. Виключення інформації про юридичну особу з Реєстру здійснюється Нацкомфінпослуг протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішення про анулювання юридичній особі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу.

3. Повідомлення юридичної особи про виключення інформації про неї з Реєстру здійснюється Нацкомфінпослуг засобами телекомунікаційного зв'язку.

 

Директор департаменту
консолідованого нагляду
та методології на ринках
фінансових послуг

В. Логвіновський

 

Реєстраційна картка юридичної особи

Реєстраційна картка подається:*

для внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

  

для внесення змін у інформацію, яка міститься в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

  

____________
* У відповідному полі ставиться позначка "X" напроти мети, з якою подається реєстраційна картка.

I. Інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи (з установчих документів)

 

Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів, у разі наявності)

 

Код за ЄДРПОУ

 

II. Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ

 

Поштовий індекс

 

Область

 

Район

 

Населений пункт

 

Район населеного пункту (за наявності)

 

Вулиця*

 

Корпус (за наявності)

 

Будинок

 

Квартира, офіс (за наявності)

 

Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв'язку

 

Телефон

 

Факс (за наявності)

 

Електронна пошта, адреса веб-сайту (веб-сторінки)

 

Веб-сторінка (веб-сайт)

 

____________
* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан".

III. Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника

 

IV. Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

V. Спосіб повідомлення про результати розгляду поданих документів

  смс-повідомлення

Телефон    

  електронна пошта

Адреса електронної пошти
 

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Дата

"___" ____________ 20__ року

Підпис

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, "Про затвердження Положення про реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги"

I. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Положення про реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги" розроблено відповідно до пункту 2 частини першої статті 28, частини четвертої статті 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінансові послуги).

Чинним законодавством передбачено можливість надання певних фінансових послуг юридичними особами, які не є фінансовими установами. Так, частиною четвертою статті 5 Закону про фінансові послуги встановлено, що можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції. Слід зазначити, що можливість надання юридичними особами, які не є фінансовими установами, фінансової послуги з фінансового лізингу визначена Законом України "Про фінансовий лізинг" (далі - Закон про лізинг) та Положенням про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 22.01.2004 N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за N 492/9091 (далі - Положення N 21).

Також пунктом 2 частини першої статті 28 Закону про фінансові послуги, зокрема, передбачено, що Нацкомфінпослуг у визначених нею випадках веде реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та визначає перелік і вимоги до документів, що подаються для внесення інформації до зазначених реєстрів.

Отже, інформація про юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але відповідно до Закону про лізинг та Положення N 21 мають право надавати фінансову послугу з фінансового лізингу, вноситься Нацкомфінпослуг до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі - Реєстр).

Водночас у сфері функціонування Реєстру та надання фінансової послуги з фінансового лізингу існує ряд проблем, які потребують розв'язання.

По-перше, Нацкомфінпослуг було створено Реєстр та забезпечено його розміщення на офіційному веб-сайті Комісії в мережі Інтернет, однак чинними нормативно-правовими актами не визначено переліку відомостей, які містяться в Реєстрі. Разом із тим перелік відомостей, що містяться в Реєстрі, повинен бути належним чином упорядкований та незмінним протягом тривалого часу. Це можливо забезпечити, якщо відповідний перелік буде визначено нормативно-правовим актом.

По-друге, постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 було затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі - Ліцензійні умови), якими передбачено, що Нацкомфінпослуг видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу. Слід зазначити, що відповідно до частини третьої статті 2 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" суб'єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії. Отже, у зв'язку із запровадження ліцензування господарської діяльності з фінансового лізингу, вимоги Положення N 21 щодо видачі лізингодавцям довідок про взяття їх на облік в Нацкомфінпослуг, переоформлення та анулювання відповідних довідок потребують виключення із зазначеного нормативно-правового акта як такі, що втратили актуальність.

По-третє, відповідно до чинного Положенням N 21 для внесення до Реєстру заявник зобов'язаний подати до Нацкомфінпослуг 7 документів. Однак деякі із цих документів за своїм змістом є аналогічними до тих, що подаються заявниками до Нацкомфінпослуг у складі пакета документів для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу. Зазначена ситуація створює додаткове регуляторне навантаження на суб'єктів господарювання, які витрачають час та кошти для оформлення та подання документів до Нацкомфінпослуг.

Причинами виникнення зазначених проблем є відсутність нормативно-правового акта, який визначає порядок ведення Реєстру та недосконалість Положення N 21, яке потребує внесення змін.

Вищезазначені проблеми є важливими, оскільки Реєстр є цінним джерелом інформації для споживачів фінансових послуг, які за його допомогою можуть ознайомитися з ключовою інформацією про лізингодавців. Зокрема, станом на 15.09.2017 в Реєстрі міститься інформація про 193 юридичних осіб, які надають фінансові послуги з фінансового лізингу. Також відомості Реєстру використовуються Нацкомфінпослуг під час здійснення державного нагляду за діяльністю лізингодавців та моніторингу руху капіталу в Україні. Отже, упорядкування зазначеного Реєстру є важливим як для споживачів фінансових послуг, так і для держави.

Крім того, не менш важливим є створення регуляторного середовища, яке сприяє розвиту ринку фінансового лізингу в Україні. Слід зазначити, що близько 99,4 % усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними особами - суб'єктами господарювання, які не є фінансовими установами (табл. 1).

Таблиця 1

Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями

Період

Вартість договорів фінансового лізингу, укладених за період
(млн. грн.)

Кількість договорів фінансового лізингу (од.), укладених за період

юридичними особами

фінансовими компаніями

юридичними особами

фінансовими компаніями

I квартал 2015 р.

5328,5

122,5

6501

17

I квартал 2016 р.

4973,6

3,2

2700

13

I квартал 2017 р.

2015,6

27,2

1560

9

Разом із тим останнім часом спостерігається тенденція щодо зменшення кількості договорів фінансового лізингу. Так, за підсумками I кварталу 2017 року їх кількість зменшилася на 42,2 % (1144 одиниці) порівняно з відповідним періодом I кварталу 2016 року. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу зменшилась на 59,0 % (на 2934,0 млн. грн.).

Очевидно, що скасування зайвих бюрократичних процедур, які існують у сфері надання фінансових послуг з фінансового лізингу, сприятиме надходженню інвестицій в цю сферу та розвитку лізингового бізнесу в Україні.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни (споживачі фінансових послуг)

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

 

+

Зазначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки ведення Реєстру та внесення інформації до нього здійснює Нацкомфінпослуг. Отже, ринок не регулює цього питання. Також проблема не може бути розв'язаною за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки на даний час відсутній нормативно-правовий акт, який визначає порядок ведення Реєстру. Крім того, діючі вимоги Положення N 21, які стосуються подання пакета документів для внесення до Реєстру та видачу довідок про взяття на облік юридичних осіб, є такими, що потребують виключення із зазначеного нормативно-правового акта.

II. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання, що безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми, є:

1) нормативно-правове врегулювання порядку ведення Нацкомфінпослуг Реєстру;

2) упорядкування відомостей про юридичних осіб, які містяться в Реєстрі, забезпечення відкритого та безкоштовного доступу до таких відомостей;

3) дерегуляція господарської діяльності з надання фінансової послуги з фінансового лізингу шляхом скасування вимог, які є застарілими та створюють додаткове регуляторне навантаження на бізнес;

4) упровадження заявницького принципу внесення інформації до Реєстру.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючого стану законодавства, тобто відсутність нормативно-правового акта, що регулює порядок ведення Реєстру, та залишення без змін чинної редакції Положення N 21

Альтернатива 2

Впорядкування ведення Реєстру шляхом затвердження нормативно-правового акта з цього питання. Запровадити порядок унесення інформації до Реєстру за заявницьким принципом та внести зміни до Положення N 21 щодо виключення з нього норм про видачу лізингодавцям довідок про взяття на їх обік в Нацкомфінпослуг, переоформлення та анулювання відповідних довідок.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збережеться відпрацьована роками процедура внесення інформації про юридичних осіб до Реєстру

Часові та адміністративні витрати Нацкомфінпослуг, пов'язані з:
1) опрацюванням 7 документів, передбачених Положенням N 21;
2) підготовкою за результатами розгляду документів проектів рішень Нацкомфінпослуг;
3) розглядом проектів рішень на засіданнях Нацкомфінпослуг як колегіального органу;
4) унесення інформації до Реєстру;
5) надсилання заявникам листів із повідомленнями про результати розгляду документів;
6) оформлення та видача заявниками довідок про взяття на облік

Альтернатива 2

Завдяки впровадженню заявницького принципу внесення інформації до Реєстру, одного документа, що подається заявниками для її внесення, та процедури повідомлення заявника засобами телекомунікаційного зв'язку зникають витрати Нацкомфінпослуг, що зазначені у пунктах 1 - 3, 5, 6 позиції "Витрати" графи "Альтернатива 1".

Часові та адміністративні витрати Нацкомфінпослуг, пов'язані з:
1) опрацюванням реєстраційної картки юридичної особи;
2) унесенням інформації до Реєстру;
3) повідомленням юридичної особи засобами телекомунікаційного зв'язку про внесенням інформації до Реєстру чи про внесення змін до інформації в Реєстрі.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (споживачів фінансових послуг)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Споживач, який не користується мережею Інтернет, може переконатися, що юридична особа перебуває під наглядом Нацкомфінпослуг, запросивши в юридичної особи довідку про взяття її на облік

Інформація, що міститься в Реєстрі, втрачає цінність для споживача, якщо вона є невпорядкованою та періодично змінюється. У цьому разі споживач несе витрати на пошук інформації з інших альтернативних джерел

Альтернатива 2

Інформація, що міститься в Реєстрі, є цінною для споживача, якщо вона є впорядкованою та незмінною протягом тривалого часу. У цьому разі споживач не несе додаткових витрат на пошук інформації з інших альтернативних джерел

Споживач, який не користується мережею Інтернет, для того, щоб переконатися, що юридична особа перебуває під наглядом Нацкомфінпослуг, змушений буде звертатися по допомогу знайомих для пошуку інформації в Реєстрі, що розміщений на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання (юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги)

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

190

0

0

190*

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

100

0

0

Х

____________
* оціночна кількість суб'єктів господарювання, на які подадуть до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки юридичної особи для внесення інформації до Реєстру та внесення змін до інформації в Реєстрі протягом 5 років після запровадження нових вимог регулювання.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Незмінність законодавства протягом певного часу дає змогу суб'єктам господарювання адаптуватися до його вимог

Заявники для внесення інформації до Реєстру витрачають час та кошти на оформлення та підготовку 7 документів, які передбачені Положенням N 21

Альтернатива 2

Унесення інформації до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом шляхом подання до Нацкомфінпосуг лише одного документа. Єдиною підставою для виключення інформації про юридичну особу з Реєстру є анулювання такій особі ліцензії з фінансового лізингу

Витрати, пов'язані з пошуком інформації про нові вимоги регулювання у сфері ведення Реєстру та внесення інформації до нього

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до цього аналізу регуляторного впливу (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

72200,00

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до цього аналізу регуляторного впливу (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

19000,00

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

При цій альтернативі не будуть розв'язані проблеми, визначені у розділі I цього аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 2

4

Альтернатива повною мірою забезпечує розв'язання всіх проблем, визначених у розділі I цього аналізу регуляторного впливу. Витрати суб'єктів господарювання при цій альтернативі є найнижчими

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збережеться відпрацьована роками процедура внесення інформації про юридичних осіб до Реєстру
Споживач, який не користується мережею Інтернет, може переконатися, що юридична особа перебуває під наглядом Нацкомфінпослуг, запросивши в юридичної особи довідку про взяття її на облік
Незмінність законодавства протягом певного часу дає змогу суб'єктам господарювання адаптуватися до його вимог

Часові та адміністративні витрати Нацкомфінпослуг, пов'язані з:
1) опрацюванням 7 документів, передбачених Положенням N 21;
2) підготовкою за результатами розгляду документів проектів рішень Нацкомфінпослуг;
3) розглядом проектів рішень на засіданнях Нацкомфінпослуг як колегіального органу;
4) унесення інформації до Реєстру;
5) надсилання заявникам листів із повідомленнями про результати розгляду документів;
6) оформлення та видача заявниками довідок про взяття на облік.
Інформація, що міститься в Реєстрі, втрачає цінність для споживача, якщо вона є невпорядкованою та періодично змінюється. У цьому разі споживач несе витрати на пошук інформації з інших альтернативних джерел
Заявники для внесення інформації до Реєстру витрачають час та кошти на оформлення та підготовку 7 документів, які передбачені Положенням N 21

Рейтинг 1 бал присвоєний у зв'язку з тим, що альтернатива зумовлює існування недосконалого законодавства у сфері фінансового лізингу, що не сприяє розвитку цього бізнесу в Україні

Альтернатива 2

Завдяки впровадженню заявницького принципу внесення інформації до Реєстру шляхом подання одного документа заявниками та процедури повідомлення заявника засобами телекомунікаційного зв'язку зникають витрати Нацкомфінпослуг на:
1) опрацювання 7 документів, передбачених Положенням N 21;
2) підготовку за результатами розгляду документів проектів рішень Нацкомфінпослуг;
3) розгляд проектів рішень на засіданнях Нацкомфінпослуг як колегіальним органом;
4) надсилання заявникам листів із повідомленнями про результати розгляду документів;
5) оформлення та видачу заявниками довідок про взяття на облік.
Інформація, що міститься в Реєстрі, є цінною для споживача, якщо вона є впорядкованою та незмінною протягом тривалого часу. У цьому разі споживач не несе додаткових витрат на пошук інформації з інших альтернативних джерел.
Унесення інформації до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом шляхом подання до Нацкомфінпосуг лише одного документа.
Єдиною підставою для виключення інформації про юридичну особу з Реєстру є анулювання такій особі ліцензії з фінансового лізингу

Часові та адміністративні витрати Нацкомфінпослуг, пов'язані з:
1) опрацюванням реєстраційної картки юридичної особи;
2) унесенням інформації до Реєстру;
3) повідомленням юридичної особи засобами телекомунікаційного зв'язку про внесенням інформації до Реєстру чи про внесення змін до інформації в Реєстрі.
Споживач, який не користується мережею Інтернет, для того, щоб переконатися, що юридична особа перебуває під наглядом Нацкомфінпослуг, змушений буде звертатися по допомогу знайомих для пошуку інформації в Реєстрі, що розміщений на веб-сайті Нацкомфінпослуг.
Витрати, пов'язані з пошуком інформації про нові вимоги регулювання у сфері ведення Реєстру та внесення інформації до нього

Рейтинг 4 бали присвоєний, оскільки ця альтернатива дає змогу скасувати зайві бюрократичні процедури, а також зменшити витрати бізнесу на виконання вимог регулювання

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Альтернатива зумовлює існування зайвих бюрократичних процедур у сфері фінансового лізингу та спричинює виникнення додаткових витрат у бізнесу, пов'язаних з виконанням вимог регулювання

X

Альтернатива 2

Запровадження альтернативи дає змогу скасувати зайві бюрократичні процедури, а також зменшити витрати бізнесу на виконання вимог регулювання

На запровадження регуляторного акта може вплинути такий зовнішній чинник, як перерозподіл повноважень державного регулювання фінансової діяльності від Нацкомфінпослуг до НБУ та НКЦПФР, що передбачено проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (реєстр. N 2413а від 20.07.2015), який вніс на розгляд Верховної Ради Президент України

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом розв'язання проблеми є нормативно-правове врегулювання порядку ведення Реєстру та скасування зайвих бюрократичних процедур у сфері фінансового лізингу.

Заходами, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми, є прийняття нормативно-правового акта, яким затверджується Положення про Реєстр та вносяться зміни до Положення N 21.

Положенням про Реєстр пропонується:

1) визначити перелік відомостей, які містяться в Реєстрі. Такими відомостями є загальна інформація про юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування (за наявності), код за ЄДРПОУ), про місцезнаходження юридичної особи, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сайту, про керівника юридичної особи, про організацію внутрішнього фінансового моніторингу, інформація про ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансової послуги з фінансового лізингу;

2) розміщувати Реєстр на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг для загального та безкоштовного доступу;

3) запровадити порядок унесення інформації до Реєстру виключно за заявницьким принципом. Єдиним документом, який подає юридична особа для внесення інформації про неї до Реєстру, є реєстраційна картка. Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів з дня отримання реєстраційної картки юридичної особи вносить до Реєстру інформацію про юридичну особу;

4) встановити, що єдиною підставою для виключення інформації про юридичну особу з Реєстру є анулювання такій особі ліцензії на надання фінансової послуги з фінансового лізингу.

Змінами до Положення N 21 пропонується виключити з нього норми про видачу лізингодавцям довідок про взяття їх на обік у Нацкомфінпослуг (у тому числі про подання заявниками пакета документів, необхідних для отримання зазначених довідок), а також норми про переоформлення та анулювання відповідних довідок.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт поширюватиметься на юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, та надають фінансові послуги з фінансового лізингу.

Розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, наведено в додатку 1 до цього регуляторного акта та бюджетних витрат Нацкомфінпослуг, на виконання вимог регуляторного акта з адміністрування та регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва наведено в додатку 2 до цього регуляторного акта.

У зв'язку з тим, що державне регулювання, передбачене регуляторним актом, не поширюється на суб'єкти малого підприємництва (малі та мікропідприємства), розрахунок витрат на запровадження державного регулювання згідно з Тестом малого підприємництва не здійснювався.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування ринків фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, регуляторний акт доцільно запроваджувати на необмежений строк. Його дія буде постійною та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Регуляторний акт поширюватиметься на юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, та надають фінансові послуги з фінансового лізингу. Станом на 15.09.2017 кількість таких юридичних осіб становить 193;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. Унесення інформації до Реєстру та внесення змін до інформації в Реєстрі є безоплатним. Витрати суб'єктів господарювання пов'язані лише з оформленням реєстраційної картки юридичної особи та її поданням до Нацкомфінпослуг. Ці витрати здійснюватимуться в межах кошторисів витрат суб'єктів господарювання на звичайну господарську діяльність. Запровадження регуляторного акта не спричинить виникнення додаткових витрат часу суб'єктів господарювання, пов'язаних з його виконанням;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта. Інформування цих осіб здійснюватиметься шляхом розміщення регуляторного акта на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет;

зменшення регуляторного навантаження на учасників ринку за рахунок

скасування зайвих бюрократичних процедур, які існують у сфері надання фінансових послуг з фінансового лізингу. Показниками зменшення регуляторного навантаження на учасників ринку є:

співвідношення середніх річних витрат суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог регулювання, передбачених актом, до середніх річних витрат суб'єктів господарювання у 2017 році, пов'язаних з виконанням вимог регулювання згідно з чинним Положенням N 21. Позитивною тенденцією буде, якщо значення вищезазначеного показника у звітному році порівняно з базовим буде меншим 1.

співвідношення середніх витрат часу суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог регулювання, передбачених актом, до середніх витрат часу суб'єктів господарювання у 2017 році, пов'язаних з виконанням вимог регулювання згідно з чинним Положенням N 21. Позитивною тенденцією буде, якщо значення вищезазначеного показника у звітному році порівняно з базовим буде меншим 1.

Якісним показником результативності є виконання суб'єктами господарювання вимог регуляторного акта під час провадження діяльності з надання послуги з фінансового лізингу. Висновок щодо цього показника можна буде зробити за результатами застосування його норм на практиці.

Дія регуляторного акта не пов'язана з надходженнями до державного та місцевого бюджетів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта було здійснене до дня набрання чинності цим актом шляхом збору зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб у встановлений Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" термін та їх аналізу. Протягом 30-денного строку, установленого для подання зауважень та пропозицій, до Нацкомфінпослуг не надходили листи від учасників фінансового ринку та фізичних осіб із відповідними зауваженнями чи пропозиціями до проекту регуляторного акта. За результатами проведення базового відстеження регуляторного акта Нацкомфінпослуг не виявила проблемних питань, які потребують врегулювання шляхом внесення відповідних змін до нього. Базове відстеження було здійснено у період з 30.05.2017 по 30.06.2017.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. Повторне відстеження планується провести у період з 01.05.2018 по 10.05.2018.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом аналізу звернень, листів, запитів тощо, що надходитимуть від юридичних та фізичних осіб до Нацкомфінпослуг, з приводу застосування зазначеного нормативного акта та, у разі виникнення необхідності, подальшого вдосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

Відстеження результативності буде проводитися за допомогою статистичного методу шляхом збору та аналізу статистичних даних щодо ведення Нацкомфінпослуг Реєстру.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (м. Київ-01001, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 590-57-13).

 

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

Опрос