Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим соображениям по решению органов власти Российской Федерации, и условиях и порядке предоставления им государственной социальной помощи и льгот (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.05.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та умови і порядок надання їм державної соціальної допомоги та пільг

Цей Закон спрямований на визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених особистої свободи з політичних мотивів у зв'язку з їхньою громадською або політичною діяльністю на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованій території, та забезпечення умов для надання таким особам державної соціальної допомоги та пільг.

Стаття 1. Особи, які визнаються політичними в'язнями у зв'язку з їхньою громадською або політичною діяльністю на територіях, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованій території

Громадяни України, позбавлені особистої свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації у зв'язку із їхньою громадською або політичною діяльністю, спрямованою на відстоювання територіальної цілісності та національної єдності України на територіях, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованій території, визнаються політичними в'язнями, якщо:

позбавлення особистої свободи було застосоване в порушення одного з основних прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини та Протоколами до неї, зокрема свободи думки, совісті та релігії, свободи вираження поглядів та інформації, а також свободи зібрань та об'єднань;

позбавлення особистої свободи було застосоване з явно політичних причин без зв'язку з будь-яким правопорушенням;

з політичних мотивів тривалість ув'язнення і його умови є явно невідповідними по відношенню до правопорушення, в якому особу було визнано винною або у вчиненні якого її підозрюють;

з політичних мотивів особа позбавлена особистої свободи на дискримінаційній, в порівнянні з іншими особами, підставі або якщо позбавлення особистої свободи є результатом явно несправедливого розгляду справи, що, як вбачається пов'язане з політичними мотивами органів влади Російської Федерації.

Стаття 2. Право на державну соціальну допомогу особам, що є політичними в'язнями

1. Метою державної соціальної допомоги є полегшення матеріального стану осіб, що є політичними в'язнями, які опинилися у скрутному становищі через позбавлення їх особистої свободи з політичних мотивів.

2. Право на державну соціальну допомогу згідно з цим Законом виникає у осіб, що є політичними в'язнями, з моменту звернення про її отримання.

3. Звернення про призначення державної соціальної допомоги відповідно до цього Закону, може бути зроблено особою, що є політичним в'язнем особисто, через членів сім'ї або законних представників.

У разі, якщо особа, що є політичним в'язнем не має можливості отримувати державну соціальну допомогу особисто, така допомога може виплачуватися членам його сім'ї.

Стаття 3. Підстави призначення та припинення державної соціальної допомоги особам, що є політичними в'язнями

1. Державна соціальна допомога відповідно до цього Закону, призначається особам, що є політичними в'язнями на підставі рішення міжвідомчої комісії, про встановлення фактів, що мають значення для визнання особи політичним в'язнем.

2. Виплата державної соціальної допомоги особам, що є політичними в'язнями, припиняється з моменту фактичного припинення обставин, визначених статтею 1 цього Закону.

3. Порядок призначення та припинення виплати державної соціальної допомоги особам, що є політичними в'язнями, а також перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Розмір державної соціальної допомоги особам, що є політичними в'язнями

Державна соціальна допомога особам, що є політичними в'язнями, призначається у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених в Україні станом на перше січня відповідного року.

Виплата вказаної допомоги здійснюється щомісячно.

Стаття 5. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної соціальної допомоги особам, що є політичними в'язнями

Державну соціальну допомогу відповідно до даного Закону призначають і виплачують органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи, що є політичним в'язнем або місцем проживання чи перебування його сім'ї.

Стаття 6. Пільги особам, що є політичними в'язнями

Особам, що є політичними в'язнями, надаються такі пільги:

безоплатне щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів та безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням - протягом 2 років з моменту припинення обставин, зазначених в статті 1 цього Закону (порядок надання путівок на санаторно-курортне лікування визначається Кабінетом Міністрів України);

позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома;

вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів для дітей осіб, які є політичними в'язнями, на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів;

безоплатна правова допомога в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Встановлення фактів, що мають значення для визнання особи політичним в'язнем

1. Встановлення фактів, що мають значення для визнання особи політичним в'язнем, покладається на міжвідомчу комісію, положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Факти, що мають значення для визнання особи політичним в'язнем, встановлюється міжвідомчою комісією на підставі будь-яких відомостей, що свідчать про наявність або відсутність відповідних обставин (офіційні документи, показання свідків, дані, поширені засобами масової інформації, в тому числі - у мережі Інтернет тощо).

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

 

Опрос