Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сводная таблица новаций Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" (регистр. N 5368, принятого в целом 20.12.2016 года)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.12.2016

Зведена таблиця новацій Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (реєстр. N 5368, прийнятого у цілому 20.12.2016 року)

Податок

ПЗУ N 5368

Адміністрування податків, зборів

- визначено функції Міністерства фінансів України: здійснює координацію діяльності контролюючих органів, затверджує нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції контролюючих органів, прогнозує, аналізує надходження податків, зборів, платежів, видає узагальнюючі податкові консультації та ін.;

- закріплено за районними податковими інспекціями виключно сервісні функції: сервісне обслуговування платників податків, реєстрація та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та ін.

- закріплено функцію контрольно-перевірочної роботи виключно за обласним рівнем;

- запроваджено електронний кабінет платника податків, який дозволить платникам податків листування з контролюючим органом в електронному вигляді - подавати та отримувати документи (податкову звітність, скарги, акти перевірок, заперечення на акт, довідки та інші документи); переглядати в режимі реального часу інформацію по платнику податків, а також одержувати таку інформацію у вигляді документа, який формується автоматизовано та ін.;

- надано доручення Кабінету Міністрів України до 1 липня 2017 року провести незалежний аудит баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються контролюючим органами та визначити порядок контролю, в тому числі моніторингу, Міністерством фінансів України за адмініструванням контролюючими органами баз даних та інформаційних ресурсів;

- законодавчо закріплено заборону контролюючим органам в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів;

- встановлено оприлюднення на сайті ДФС плану-графіку документальних планових перевірок до 25 грудня року, що передує проведенню таких перевірок. Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються Мінфіном;

- вдосконалено порядок надання податкових консультацій:

зменшено строк безоплатного надання індивідуальних податкових консультацій за зверненням платників з 30 до 25 календарних днів;

запроваджено реєстрацію індивідуальних податкової консультації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на сайті ДФС;

встановлено пріоритетність узагальнюючих податкових консультацій над індивідуальними, скасовується обмеження права Мінфіну на видачу узагальнюючих податкових консультацій (до прийняття змін Мінфін надавав консультації стосовно значної кількості платників або значної суми податкових зобов'язань);

прийнято перехідну норму, за якою індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно). З 1 січня 2018 року індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає застосуванню;

- змінено критерії належності платника податків до категорії великих платників податків: збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 12 до 20 млн. грн.; та критерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 500 млн. грн. до 1 млрд. грн. До переліку суб'єктів додано постійне представництво нерезидента;

- змінено процедуру розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу:

рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу понад бюджетний рік приймається ДФС за погодженням з Мінфіном у разі, коли сума, заявлена до розстрочення (відстрочення) становить 1 мільйон гривень та більше;

рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум, якщо сума попередньо наданого розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань чи податкового боргу не була погашена приймається за вмотивованим та обґрунтованим рішенням керівника (заступника керівника) Міністерства фінансів;

доповнено новою підставою, за якої виникає право податкової застави, зокрема при розстроченні або відстроченні грошових зобов'язань право податкової застави виникає з дня укладання договору про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань;

запроваджено формування та ведення реєстру заяв про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, який щодня оновлюється на сайті ДФС;

- наділено ДФСУ правом приймати рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації (зупинення) податкових накладних/розрахунків коригування;

- доповнено новою нормою порядок оскарження. Скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісією до складу якої входить представник Міністерства фінансів, протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги Державною фіскальною службою України. Термін розгляду скарги не може бути продовженим;

- встановлено відповідальність посадової (службової) особи контролюючого органу за прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов'язання платнику податків. Передбачено, що за повторне протягом останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов'язання платників податків, така посадова (службова) особа контролюючого органу притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому законом;

- передбачено ліквідацію податкової міліції та створення нового органу - центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом. Норми щодо ліквідації податкової міліції наберуть чинності з дня набрання чинності таким Законом;

- встановлено тимчасовий спеціальний порядок щодо справляння податків і зборів, на період проведення АТО, для платників податків місцезнаходженням (місцем проживанням) яких є тимчасово окупована територія або населені пункти на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об'єкти оподаткування, з яких сплачуються місцеві податки, збори;

- встановлено 30 денний строк протягом якого може бути проведена камеральна перевірка (на сьогодні такий строк встановлений лише по податку на додану вартість);

- встановлено замість 120 % облікової ставки НБУ 100 % для пені, яка нараховується платником податків внаслідок самостійного виправлення помилок;

- уточнено порядок обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього - з наступного дня, за днем отримання акту (довідки);

- збільшено строк для повідомлення контролюючим органом про місце і час проведення розгляду заперечення до акту перевірки з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду.

Трансфертне ціноутворення

з метою зменшення адміністративних витрат підприємств малого бізнесу (низькі вартісні показники визнання операцій контрольованими та значна девальвація гривні зумовлюють необхідність підготовки звітності та документації з трансферного ціноутворення представниками малого бізнесу, що призводить до додаткових витрат) запроваджено для визнання операцій контрольованими:

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, збільшено з 50 до 150 млн. грн. за податковий (звітний) рік;

- обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, збільшено з 5 до 10 млн. грн. за податковий (звітний) рік;

з метою недопущення використання схем ухилень від оподаткування запропоновано визнавати контрольованими господарські операції з нерезидентами особливих організаційно-правових форм, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), та/або не є податковими резидентами країни, в якій вони зареєстровані, як юридичні особи. Для зменшення навантаження на платника податку право визначати перелік таких форм нерезидентів надано Кабінету Міністрів України;

з метою спрощення та покращення адміністративних процедур, зокрема:

- вдосконалено критерії щодо включення країн до Переліку держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими, а саме: при формуванні такого переліку враховується такий критерій, як "держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";

- запроваджено механізм визначення біржової ціни на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту. Для цього уточнено визначення поняття "форвардний контракт", стандартизована форма якого буде затверджуватись КМУ;

методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої рука" приведено у відповідність з рекомендаціями ОЕСР. В результаті цього, контрольованими визнаватимуться операції з державами компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією, також контролюючий орган України не має права застосовувати під час встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" інший метод трансфертного ціноутворення, ніж зазначений у договорі про попереднє узгодження ціноутворення, встановлено певні вимоги до документації з трансфертного ціноутворення;

вдосконалено вимоги та систематизовано перелік інформації, що має бути відображена у звіті про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення, а саме: необхідно надати, зокрема опис структури управління платника податків, схему його організаційної структури; опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких здійснює свою діяльність платник податків, основні конкуренти; відомості щодо участі платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році, з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків тощо;

передбачено можливість самостійного коригування ціни контрольованої операції до верхнього або нижнього значення діапазону цін замість медіани діапазону, розрахувавши свої податкові зобов'язання відповідно до:

- максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності), або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності);

вдосконалено поняття "попереднього узгодження ціноутворення", а не просто узгодження цін, як передбачала діюча редакція. Саме акцент здійснюється на процесі ціноутворення, а не конкретної ціни, як такої;

чітко розмежовано штрафні санкції за неподання та окремо за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення, що дає можливість уникнути від "подвійного" застосування штрафних санкцій;

перенесено з 1 травня на 1 жовтня кінцевий термін подання звіту про контрольовані операції.

Податок на прибуток підприємств

В частині адміністрування податку на прибуток

- у зв'язку із збільшенням у два рази мінімальної зарплати, діючий ліміт визнання заборгованості, що прощена кредитором, безнадійною для фізичних осіб зменшено з 50 % до 25 % мінімальної зарплати;

для запобігання "подвійного" трактування і зближення податкового і бухгалтерського обліку термін "нематеріальні активи" виключено;

для правильного застосування положень ПКУ визначення терміну "нерезиденти, що мають офшорний статус", його перенесено до статті 14 ПКУ. Водночас вдосконалено визначення терміну "резидент", а саме внесено ясність, що платниками податку з доходу нерезидента (податок на репатріацію) є не тільки платники податку на прибуток, а і інші суб'єкти господарювання;

у зв'язку із зміною системи оподаткування лотерейної діяльності доповнено визначенням "дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей";

профспілкові організації звільнено від необхідності подання звіту про використання коштів неприбутковими організаціями, такий звіт подається тільки у разі порушення вимог, встановлених для неприбуткових організацій;

удосконалено порядок зарахування сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів в рахунок сплати податку на прибуток. Крім того, чітко визначено, що ІСІ не являються платниками авансових внесків при виплаті;

В частині визначення об'єкта оподаткування

- виключено необхідність виконання вимог Кодексу в частині обов'язкової наявності установчих документів бюджетним установам для отримання статусу неприбуткових установ, оскільки у таких установ відсутні установчі документи, як такі, а також доповнено нормами щодо чіткого визначення (податкового) звітного періоду для неприбуткових організацій та (податкового) звітного періоду при набутті статусу платника податку на прибуток;

- виключено можливість зарахування сплаченого податку на майно в рахунок сплати податку на прибуток, оскільки зменшення податку на прибуток на суми податку з нерухомого майна призводить до подвійного зменшення суми податку на прибуток, так як нарахований податок на майно є витратами і зменшує об'єкт оподаткування податком на прибуток;

- доповнено нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України;

- доповнено нормами щодо нової концепції оподаткування доходів (прибутків) лотерейної діяльності, згідно якої, об'єктом оподаткування у суб'єктів лотерейної діяльності є дохід (включаючи дохід від списання безнадійної заборгованості - невиплаченого на 31 грудня поточного року призового фонду) з операцій з випуску та розміщення лотерей за ставкою 30 відсотків (на перехідний період встановлено ставки з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року включно - 18 відсотки; з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно - 24 відсотки; з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно - 26 відсотків; з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно - 28 відсотків). Крім того, об'єкт оподаткування від іншої діяльності оподатковуватиметься в загальному порядку за ставкою 18 відсотків;

- уточнено порядок амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку;

- передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що непов'язані з отриманням доходу платника, а також зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об'єкта, оскільки такі витрати були здійснені платником податку під час придбання такого об'єкта та відповідного збільшення фінансового результату до оподаткування на суму залишкової вартості такого об'єкта, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

- надано правові підстави списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам безнадійної заборгованості, визначеним в Кодексі;

- уточнено порядок розрахунку обмеження, так звана "тонка капіталізація" при виплаті процентів нерезидентам, які є пов'язаними особами з платником податку на прибуток, а саме конкретизується, що таке обмеження стосується виключно процентів за борговими зобов'язаннями, які виникли саме перед нерезидентами - пов'язаними особами;

- уточнено положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015 року;

- тимчасово зменшено мінімальні допустимі строки до 2 років амортизації для основних засобів групи 4 (машини та обладнання), так звана "прискорена амортизація";

- запроваджено на період до 31 грудня 2021 року податкові канікули (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:

утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

діючих, у яких протягом трьох послідовних попередніх років, щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;

які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб;

- подовжено з 01.01.2017 року до 01.07.2017 року строк приведення неприбутковими організаціями установчих документів до вимог ПКУ і подання їх копій до контролюючого органу;

- чітко розмежовані вимоги щодо коригувань об'єкта оподаткування податком на прибуток за контрольованими та не контрольованими операціями, зокрема за операціями з роялті та операціями з придбання у нерезидентів з низькоподаткових юрисдикцій. Таким чином, по контрольованих операціях буде застосовуватись норма статті 39 ПКУ, а по неконтрольованих операціях здійснюватимуться коригування, визначені розділом III;

- у зв'язку із збільшенням у два рази мінімальної зарплати зменшено з 50 до 25 розмірів мінімальної заробітної плати суму операції, здійсненої з неприбутковою організацією на яку платник податку має право не коригувати свій фінансовий результат до оподаткування;

- встановлено оподаткування за ставкою 5 % доходів нерезидентів, отриманих ними у вигляді процентів за позиками (фінансовими кредитами), залученими від розміщення цінних паперів на іноземних біржах, так званих "євробондів";

- встановлено зворотню дію в часі (без визначення періоду дії), звільнення від оподаткування доходів нерезидентів передбачених у пункті 141.4 статті 141 ("євробондів"), що були виплачені резидентами до 31 грудня 2016 року;

- встановлено на період з 01.01.2017 по 31.12.2018 рр. звільнення від оподаткування доходів нерезидентів передбачених у пункті 141.4 статті 141 ("євробондів");

- запроваджено нові види коригувань в частині збільшення фінансового результату до оподаткування, а саме на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, що дозволить уникнути використання схем "мінімізації" податкових зобов'язань;

- враховано специфіку діяльності страхових організацій, чим самим дозволено не застосовувати ліміт щодо операцій з неприбутковими організаціями при перерахуванні членських внесків, а також при отриманні матеріалів страховиком від неприбуткових організацій (об'єднань страховиків), без взаємодії з якими не можлива законна діяльність страховика;

- дозволено застосування ставки податку з доходів нерезидентів 0 % під час укладання договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

ПДФО

- звільнено від оподаткування ПДФО доходів від здавання (продажу) брухту чорних металів (за кодом 7204 УКТЗЕД);

- збільшено до 5 МЗП суму, яку юридична чи фізична особа може сплатити за навчання іншої фізичної особи в вищих та професійно-технічних вітчизняних закладах навчання без оподаткування такої суми ПДФО, а також скасовано необхідність особи, що навчається, відпрацювати 3 роки у особи, яка заплатила за таке навчання;

- знято обмеження з розміру суми, сплаченої на навчання, яку платник податку може включити до податкової знижки за наслідками звітного року (у 2016 році така сума не перевищувала 1930 грн. на місяць);

- встановлено оподаткування у половинному розмірі загальної ставки (18 %), тобто за ставкою 9 %, пасивних доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах та корпоративних правах, що виплачуються нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток підприємств;

- збільшено з 12 до 24 місяців термін, протягом якого отримувач може використовувати цільову благодійну допомоги, надану на лікування без оподаткування такої суми ПДФО;

- внормовано визначення інвестиційного прибутку від операцій з державними цінними паперами з урахуванням курсових різниць;

- встановлено для пасивних доходів у вигляді дивідендів з іноземних джерел такої ж ставки оподаткування ПДФО як і для доходів з походженням з України (половини розміру загальної ставки (18 %), тобто 9 %);

- для відряджень за кордон розмір добових, які не потребують документального підтвердження та не оподатковуються ПДФО, підвищено до 80 євро на день;

- передбачено, що у разі оформлення договорів відчуження транспортних засобів у присутності посадових осіб органів, які здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, такий відповідний орган виконує функції податкового агента в частині подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму самостійно сплаченого продавцем ПДФО (форма N 1ДФ);

- встановлено, що ні до доходу, ні до витрат фізичної особи - підприємця не включаються суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

- розширено перелік витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності на суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку встановлених законом; платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичної особи - підприємця; одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця;

- фізичній особі - підприємцю надано право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів);

- надано право фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним періодом);

- розширено обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків - щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

- платнику податку надано право розстрочки на сплату протягом трьох років суми податкового зобов'язання, нарахованого на суму боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит);

- встановлено, що з доходів, що виплачуються підприємцям (незалежно від системи оподаткування), місцезнаходженням або місцем проживання яких є територія АТО або населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, податкові агенти повинні утримувати податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати (підпункт 38.9 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX).

ПДВ

- удосконалено механізм застосування штрафних санкцій у разі не реєстрації або несвоєчасної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та застосування штрафних санкцій при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій);

- встановлено визнання податкових накладних, складених після 1 липня 2017 року та зареєстрованих в ЄРПН достатньою підставою для підтвердження податкового кредиту;

- запроваджено механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення (критерії визначатимуться Міністерством фінансів України) та відновлення такої реєстрації, у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації;

- визначено період з 1 квітня по 1 липня 2017 року тестовим для впровадження процедури зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- удосконалено систему електронного адміністрування ПДВ:

сплата до бюджету податкових зобов'язань по уточнюючих розрахунках до податкових декларацій здійснюватиметься через ПДВ-рахунки в СЕА. Для цього контролюючі органи формуватимуть окремі реєстри - для перерахування ПДВ до бюджету в разі подання платником уточнюючих розрахунків до податкових декларацій;

повернення переплат платника податку виключно на рахунок в СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунку;

- збільшено терміни реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів);

- збільшено з 15 до 90 днів термін проведення документальної перевірки продавця, у разі подання скарги на нього покупцем;

- злиття двох чинних на сьогодні Реєстрів в єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та формування окремого Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року. Розподіл сум бюджетного відшкодування між Реєстром заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та Тимчасовим реєстром заяв про повернення суми бюджетного відшкодування встановлюватиме Кабінет Міністрів України;

- бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися органами казначейства на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, без висновків контролюючих органів;

- бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку;

- надано можливість складання не пізніше останнього дня місяця зведеної податкової накладної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначену окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг;

- врегульовано оподаткування ПДВ операцій з продажу лізингових портфелів компаніями;

- виключено норми щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України ПАТ "Нафтогаз України природного газу;

- встановлено код товару згідно з УКТЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг як обов'язковий реквізит податкової накладної для всіх без виключення товарів і послуг. При цьому до 31 грудня 2017 року діятиме мораторій щодо застосування штрафних санкцій за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

- після документальної перевірки контролюючого органу надано можливість перенесення суми від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного періоду платника, що реорганізується (шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу, виділу) до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акту;

- виключено норми щодо терміну 60 днів на віднесення до податкового кредиту сум ПДВ по податкових накладних для платників, які застосовують касовий метод, визначивши для них загальний термін 365 днів;

- уточнено норми, що у разі використання основних засобів не в господарській діяльності внаслідок їх фізичної ліквідації не визнається умовне постачання і відповідно не нараховуються податкові зобов'язання по ПДВ;

- уточнено норми щодо пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у зв'язку з особливостям о податкового обліку в СЕА ПДВ;

- встановлено застосування нульової ставки ПДВ на операції магазинів безмитної торгівлі з продажу ними товарів фізичним особам, які в'їжджають на митну територію України в пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення;

- продовжено до 01.01.2019 року звільнення від оподаткування операцій з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації;

- продовжено до 01.01.2019 року касовий метод визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення, а також додано до цього переліку платників податку, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- продовжено до 1 січня 2019 року пільги в оподаткуванні ПДВ по операціях з постачання на митній території України вугілля та уточнено термін подання заяви щодо відмови від використання такої пільги, яка подаватиметься до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги (сьогодні протягом такого періоду);

- продовжено до 1 січня 2023 року пільги в оподаткуванні ПДВ космічної галузі;

- звільнено від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України ниток та тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів та шоломів;

- встановлено мораторій на застосування штрафних санкцій до сільськогосподарських підприємств, що застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ за заниження такими платниками податкового зобов'язання з ПДВ або завищення ними бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного підпунктом 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 цього Кодексу, за звітні (податкові) періоди з 1 січня 2016 року по 1 січня 2017 року;

- встановлено, що помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної (крім помилок в коді товару згідно з УКТЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не будуть причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді;

- продовжено до 1 січня 2019 року пільги в оподаткуванні ПДВ в кінематографічній галузі;

- встановлено розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін до 36 календарних місяців, без нарахування процентів та пені на операції з ввезення на митну територію України деревообробного обладнання та обладнання для виробництва медичних виробів.

Акцизний податок

- виведено із системи електронного адміністрування реалізації пального та відповідно скасування необхідності реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів, крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

- відновлено помилково скасовані норми щодо звільнення від оподаткування акцизним податком тютюнової сировини тютюново-ферментаційних заводів, а також додаткове стимулювання вирощування такої сировини в Україні (звільнення від оподаткування вирощування та переробки тютюнової сировини);

- приведено у відповідність із Митним тарифом кодів згідно з УКТЗЕД, за якими оподатковуються акцизним податком електромобілі та окремі мотоцикли;

- скасовано для імпортованих алкогольних напоїв необхідність відповідності суми акцизного податку, позначеній на акцизній марці, сумі акцизного податку, що діє на дату розливу такої продукції;

- надано можливість відображення в акцизній накладній нульової суми акцизного податку при відпуску пального, що використовується для виробництва не підакцизних товарів, за умови надання податкового векселю;

- звільнено від штрафних санкції за здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального в ємностях до 2 літрів без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку, передбачені пунктом 117.3 статті 117 Кодексу, з дати виникнення зобов'язання щодо такої реєстрації. Встановлено, що штрафні санкції за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, не застосовуються до осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів з дати виникнення зобов'язання щодо такої реєстрації;

- перенесено з 01.01.2017 року на 01.01.2018 рік обов'язок наявності витратомірів-лічильників та рівномірів-лічильників на акцизних складах пального.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

- розширено коло платників податку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин - суб'єктами господарювання, які виконують роботи, для виконання яких необхідно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

- склад витрат, які не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною та розрахунковою вартістю, доповнено витратами, пов'язаними з передпродажною підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням).

Рентна плата за спеціальне використання води

- визначено платниками рентної плати за спеціальне використання води тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів. Зазначені зміни забезпечать спрощення процедури адміністрування рентної плати та значно зменшать кількість платників (норма набере чинність з 01.01.2018 року).

Спрощена система оподаткування

- при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи - підприємця, який є платником єдиного податку, не враховуватимуться працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

- уточнено, що останнім податковим періодом платника єдиного податку, який припиняє свою підприємницьку діяльність, та відповідно останнім періодом, за який він повинен сплатити єдиний податок, вважається той податковий період, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Плата за землю

- звільнено від сплати земельного податку:

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими;

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центром з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів;

- встановлено, що мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

- встановлено, що для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, що набули відповідного статусу на підставі рішення Кабінету Міністрів України, орендна плата за землю не може перевищувати 0,1 відсоток нормативної грошової оцінки;

- продовжено до 2023 року звільнення суб'єктів космічної діяльності від сплати земельного податку.

Податок на нерухоме майно

- звільнено від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, будівлі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку неприбуткових підприємств, установ та організацій, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення;

- передбачено, що якщо фізичні особи використовують свою житлову нерухомість з метою одержання доходів (здають в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності), або якщо площа належних їм квартир та житлових будинків перевищує 300 м кв., таким власникам не надаються пільги у вигляді зменшення оподатковуваної площі житлового об'єкту, а також місцева рада не має права надати пільги зі сплати податку на нерухомість з таких об'єктів;

- встановлено, що з 14 квітня 2014 року та до закінчення проведення антитерористичної операції не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані в зоні АТО та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Нараховані та сплачені платниками за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вважаються надміру сплаченими грошовими зобов'язаннями та підлягають поверненню платнику.

Особливості оподаткування в умовах дії угоди про розподіл продукції

- встановлено, що сплата рентної плати за видобуті корисні копалини при реалізації угод про розподіл продукції відбуватиметься до розподілу відповідної продукції.

____________

Опрос