Идет загрузка документа (115 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.10.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

____________

м. Київ

N ___________

Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання

Відповідно до статей 7 та 241 Закону України "Про електроенергетику", статті 15 Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання.

2. Департаменту стратегічного розвитку та планування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання

1. Цей Порядок визначає перелік загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання і регулює відносини, пов'язані із постачанням електричної енергії відповідно із загальними та гарантованими стандартами якості, захистом прав споживачів та наданням енергопостачальником або електророзподільним підприємством компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

гарантований стандарт якості надання послуг з електропостачання - рівень якості надання послуг з електропостачання, який має бути забезпечений в обсязі і в терміни, визначені діючим законодавством;

загальний стандарт якості надання послуг з електропостачання - рівень якості надання послуг, що визначає мінімальний відсоток робіт, які повинні бути завершені протягом визначеного періоду часу;

компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання - грошова сума, що надається споживачу у разі недотримання енергопостачальником або електророзподільним підприємством гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання у розмірах, встановлених цим Порядком.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії", Правилах користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357, Правилах користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28 (далі - ПКЕЕ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442, Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768.

3. Енергопостачальник або електророзподільне підприємство має забезпечити загальні стандарти якості надання послуг з електропостачання, які наведені у додатку 1 до Порядку.

4. До гарантованих показників (стандартів) якості надання послуг з електропостачання відносяться:

1) видача електророзподільним підприємством договору про приєднання та технічних умов від дня подання заяви замовника:

у термін 5 робочих днів (стандартне приєднання);

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж у термін 15 робочих днів (приєднання, яке не є стандартним);

у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж у термін 30 робочих днів (приєднання, яке не є стандартним);

2) підключення електророзподільним підприємством електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання) з дня отримання від замовника відповідної заяви:

без потреби припинення електропостачання інших споживачів у термін 5 робочих днів;

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів у термін 10 робочих днів;

3) підключення електророзподільним підприємством електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, яке не є стандартним) з дня отримання від замовника відповідної заяви:

без потреби припинення електропостачання інших споживачів у термін 5 робочих днів;

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів у термін 10 робочих днів;

4) підключення електророзподільним підприємством електроустановок споживача після відключення (крім населення) у термін 5 робочих днів з дня надання споживачем документів, що підтверджують усунення ним порушень;

5) відновлення електророзподільним підприємством електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику з дня надання споживачем документів, що підтверджують усунення ним порушень або оплату заборгованості (для населення):

у містах у термін 3 робочих днів;

у сільській місцевості у термін 5 робочих днів;

6) відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин;

7) надання енергопостачальником на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії з дня надання замовником документів, передбачених пунктом 5.4 глави 5 ПКЕЕ:

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт у термін 7 робочих днів;

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше у термін 14 робочих днів;

8) технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення) у термін 20 днів з дня надання споживачем підтверджуючих документів про оплату вартості послуг з перевірки розрахункових засобів обліку;

9) розгляд енергопостачальником письмового звернення споживача у термін до одного місяця з дня надходження звернення;

10) проведення експертизи приладу обліку (для населення) у термін 20 днів з дня отримання від споживача заяви та підтверджуючих документів про оплату вартості робіт з проведення перевірки приладу обліку.

5. У випадку недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, зазначених у пункті 4 цього Порядку, енергопостачальник або електророзподільне підприємство сплачує споживачу (замовнику - у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 2 до Порядку.

6. Енергопостачальник або електророзподільне підприємство надає споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів з надання послуг з приєднання до електричних мереж) компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період, а в разі недотримання гарантованих стандартів під час приєднання до електричних мереж - в перший розрахунковий період після укладення договору про постачання або користування електричною енергією.

7. Енергопостачальник або електророзподільне підприємство зобов'язані проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку за електроенергію або в "особистому кабінеті" споживача на офіційному веб-сайті енергопостачальника або електророзподільного підприємства (за наявності) або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

8. У разі ненадання енергопостачальником або електророзподільним підприємством компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в порядку, визначеному пунктом 6 цього Порядку, споживач має право самостійно звернутися до енергопостачальника або електророзподільного підприємства із заявою за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку. У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних підрозділів.

9. У разі невиконання енергопостачальником або електророзподільним підприємством вимог пункту 6 цього Порядку, сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді.

10. У разі невиплати енергопостачальником або електророзподільним підприємством компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, НКРЕКП за даними звітності та/або результатами розгляду актів планових або позапланових перевірок дотримання енергопостачальником або електророзподільним підприємством ліцензійних умов приймає рішення щодо вилучення зі структури тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом коштів у п'ятикратному розмірі від суми невиплаченої компенсації, а також щодо надання споживачам компенсації відповідно до пункту 9 цього Порядку.

11. Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання не надається у випадках, якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання було викликано доведеними:

форс-мажорними обставинами;

діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в електропостачанні у розподільчих мережах;

діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні у розподільчих мережах;

внаслідок застосування графіків і протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України.

12. Інформація щодо загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, розмірів компенсацій та порядку їх надання підлягає оприлюдненню на офіційному сайті енергопостачальника або електророзподільного підприємства.

13. Енергопостачальник або електророзподільне підприємство щорічно до 1 березня року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своєму офіційному сайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку.

 

Директор Департаменту стратегічного
розвитку та планування

В. Цаплін

 

Загальні стандарти якості надання послуг з електропостачання

Тип послуги

Стандарт

Відсоток робіт, які повинні бути завершені протягом встановленого часу, %

Перевірка рахунків за спожиту електроенергію, у т. ч.:

  

  

перевірка рахунків на оплату електроенергії для споживачів (крім населення)

5 робочих днів

90

перевірка рахунків на оплату електроенергії для населення

5 днів

98

Вимірювання параметрів якості електричної енергії при їх відхиленні від договірних значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії (крім населення)

2 дні

98

Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору (для населення):

  

  

прибуття представника електропостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору, у т. ч.:

  

  

у містах

3 дні

99

у сільській місцевості

7 днів

99

усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови

10 днів

99

Відповідь оператора кол-центру на дзвінок із черги дзвінків

30 сек

75

 

Гарантовані стандарти якості надання послуг з електропостачання та розмір компенсації за їх недотримання

Тип послуги

Стандарт

Розмір компенсації (без ПДВ), грн

З дня набрання чинності Порядком до 31.12.2017

З 01.01.2018

Видача договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.:

  

  

  

для стандартного приєднання

5 робочих днів

100

200

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним)

15 робочих днів

100

200

у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним)

30 робочих днів

100

200

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання), у т. ч.:

  

  

  

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

100

200

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

100

200

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, яке не є стандартним), у т. ч.:

  

  

  

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

200

400

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

200

400

Підключення електроустановок споживача після відключення (крім населення)

5 робочих днів

100

200

Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (для населення), у т. ч.:

  

  

  

у містах

3 робочі дні

100

200

у сільській місцевості

5 робочих днів

100

200

Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні

24 години

100

200

Надання на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії, у т. ч.:

  

  

  

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт

7 робочих днів

50

100

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше

14 робочих днів

100

200

Технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення)

20 днів

100

200

Письмове звернення споживача

місяць

100

200

Проведення експертизи приладу обліку (для населення)

20 днів

100

200

 

ЗАЯВА
про надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання

Прошу зарахувати мені компенсацію у розмірі _______ грн (наводиться відповідний розмір компенсації за недотримання гарантованого стандарту) як авансову плату за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період (у разі недотримання гарантованих стандартів під час приєднання до електричних мереж - в перший розрахунковий період після укладення договору про постачання або користування електричною енергією) за недотримання _________________ (найменування енергопостачальника або електророзподільного підприємства) гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, а саме: __________________ (наводиться гарантований стандарт, який було недотримано).

_______________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

Тип послуги

Стандарт

Розмір компенсації (без ПДВ), грн

З дня набрання чинності Порядком до 31.12.2017

З 01.01.2018

Видача договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.:

  

  

  

для стандартного приєднання

5 робочих днів

100

200

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним)

15 робочих днів

100

200

у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним)

30 робочих днів

100

200

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання), у т. ч.:

  

  

  

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

100

200

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

100

200

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, яке не є стандартним), у т. ч.:

  

  

  

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

200

400

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

200

400

Підключення електроустановок споживача після відключення (крім населення)

5 робочих днів

100

200

Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (для населення), у т. ч.:

  

  

  

у містах

3 дні

100

200

у сільській місцевості

7 днів

100

200

Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні

24 години

100

200

Надання на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії, у т. ч.:

  

  

  

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт

7 робочих днів

50

100

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше

14 робочих днів

100

200

Технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення)

20 днів

100

200

Письмове звернення споживача

місяць

100

200

Проведення експертизи приладу обліку (для населення)

20 днів

100

200

 

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання та суми виплачених компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання

Тип послуги

Термін виконання

Загальні стандарти

Гарантовані стандарти

Відсоток робіт, які повинні бути завершені протягом встановленого часу, %

Фактичний рівень виконання, %

Розмір компенсації за недотримання стандарту (без ПДВ), грн.

Кількість випадків недотримання стандарту у звітному періоді

Сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді (без ПДВ), грн.

Кількість споживачів, яким надана компенсація

Видача договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.:

  

  

  

  

  

  

  

для стандартного приєднання

5 робочих днів

  

  

 

 

 

 

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним)

15 робочих днів

  

  

 

 

 

 

у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним)

30 робочих днів

  

  

 

 

 

 

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання), у т. ч.:

  

  

  

  

  

  

  

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

  

  

 

 

 

 

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

  

  

 

 

 

 

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, яке не є стандартним), у т. ч.:

  

  

  

  

  

  

  

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

  

  

 

 

 

 

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

  

  

 

 

 

 

Підключення електроустановок споживача після відключення (крім населення)

5 робочих днів

  

  

 

 

 

 

Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (для населення), у т. ч.:

  

  

  

  

  

  

  

у містах

3 робочі дні

  

  

 

 

 

 

у сільській місцевості

5 робочих днів

  

  

 

 

 

 

Надання на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії, у т. ч.:

  

  

  

  

  

  

  

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт

7 робочих днів

  

  

 

 

 

 

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше

14 робочих днів

  

  

 

 

 

 

Перевірка рахунків за спожиту електроенергію та розрахункових засобів обліку, у т. ч.:

  

  

  

  

  

  

  

перевірка рахунків на оплату електроенергії для споживачів (крім населення)

5 робочих днів

90

 

  

  

  

  

технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення)

20 днів

  

  

 

 

 

 

перевірка рахунків на оплату електроенергії для населення

5 днів

98

 

  

  

  

  

Вимірювання параметрів якості електричної енергії при їх відхиленні від договірних значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії (крім населення)

2 дні

98

 

  

  

  

  

Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору (для населення):

  

  

  

  

  

  

  

прибуття представника енергопостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору, у т. ч.:

  

  

  

  

  

  

  

у містах

3 дні

99

 

  

  

  

  

у сільській місцевості

7 днів

99

 

  

  

  

  

усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови

10 днів

99

 

  

  

  

  

Письмове звернення споживача

місяць

  

  

 

 

 

 

Проведення експертизи приладу обліку (для населення)

20 днів

  

  

 

 

 

 

Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні

24 години

  

  

 

 

 

 

Відповідь оператора кол-центру на дзвінок із черги дзвінків

30 сек

75

 

  

  

  

  

Керівник
(енергопостачальника або електророзподільного підприємства)

____________

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання"

I. Визначення проблеми

Відповідно до статті 37 Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії (далі - Директива), яку Україна зобов'язалася імплементувати відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та як договірна сторона Енергетичного Співтовариства, до повноважень органу регулювання відноситься встановлення або схвалення стандартів або вимог щодо якості послуг та постачання.

Згідно з статтею 9 Закону України "Про природні монополії" при регулюванні діяльності природних монополій Комісія має враховувати якість надання послуг. Контроль за дотриманням показників якості є одним із головних завдань Комісії.

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про електроенергетику" НКРЕКП затверджує показники якості послуг розподілу та постачання електричної енергії.

Відповідно до положень статті 241 Закону України "Про електроенергетику" відповідальність за збитки, завдані внаслідок переривання процесу розподілу та постачання електричної енергії та/або внаслідок розподілу та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, визначених державними стандартами України, несе суб'єкт електроенергетики, в електроустановках якого сталися події, що призвели до таких збитків. Величина таких збитків визначається за методикою, затвердженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На сьогодні актуальною є проблема відсутності дієвих механізмів реалізації відповідальності компаній перед споживачами за порушення встановлених термінів надання послуг та виконання робіт. Це призводить до відсутності стимулів у компаній для покращення якості надання послуг та, в окремих випадках, - до її погіршення.

Згідно зі звітами ліцензіатів з передачі електричної енергії локальними (місцевими) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за результатами 2015 року компаніями 6728 послуг не були виконані у строк, встановлений чинними нормативними актами. У 2015 році зафіксовано 1178 перерви в електропостачанні (за винятком тих, які зокрема виникли з незалежних від ліцензіатів причин) з тривалістю понад 24 години, в результаті яких було відключено близько 130 тис абонентів.

Моніторинг показників якості надання послуг Комісією здійснюється з 2006 року. За даний період в компаніях було організовано реєстрацію інформації щодо надання послуг, налагоджено процес збору даних в компанії та її підрозділах і забезпечено достатню достовірність наданої інформації. На сьогодні моніторинг здійснюється відповідно до постанови НКРЕ від 25.07.2013 N 1015 "Про затвердження форм звітності N 11-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 12-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення".

Таким чином, на сьогодні створені передумови запровадження регулювання якості надання послуг шляхом встановлення загальних та гарантованих стандартів якості послуг, компенсацій споживачам при недотриманні гарантованих стандартів.

З цією метою розроблено проект постанови "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання".

Проектом постанови пропонується запровадити загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановити порядок надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

- отримання компенсацій у разі недотримання стандартів надання послуг
- підвищення загального рівня якості послуг

 

Держава

- зменшення сукупних суспільних витрат внаслідок покращення якості надання послуг

 

Суб'єкти господарювання (35)

- збільшення витрат компаній у випадку недотримання стандартів якості надання послуг

 

II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є підвищення загального рівня якості надання послуг шляхом запровадження гарантованих та загальних стандартів якості надання послуг та захист прав споживачів, які отримують послуги найнижчої якості, шляхом встановлення компенсацій за недотримання гарантованих стандартів, порядку їх надання.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1
Відсутність регулювання

У компаній будуть відсутні дієві стимули для покращення якості надання послуг. Споживачі будуть нести прямі і непрямі витрати внаслідок надання їм послуг неналежної якості

Альтернатива 2
Прийняття нового регуляторного акта, що передбачає зниження доходу компанії при недотриманні стандартів якості послуг

Запровадження зниження доходу компаніям замість компенсацій споживачам. Дасть стимули компаніям для покращення якості наданих послуг, однак буде відсутній захист споживачів із послугами найгіршої якості. Внаслідок зниження доходу компаній несуттєво знизиться ціна на електроенергію для всіх споживачів, в тому числі й тих, які отримують послуги належної якості.

Обрана альтернатива 3
Прийняття нового регуляторного акта, що запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг

Запровадження стандартів якості та порядку надання компенсацій чітко визначить відповідальність енергокомпаній перед споживачами, знизить кількість випадків недотримання термінів надання послуг та виконання робіт, визначених законодавством. Це стимулюватиме компанії до покращення загального рівня якості наданих послуг та рівня якості послуг для окремих споживачів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Відсутність регулювання

Відсутні

Невиконання вимог Директиви та чинного законодавства
Можливість збільшення сукупних суспільних витрат внаслідок погіршення якості послуг

Альтернатива 2
Прийняття нового регуляторного акта, що передбачає зниження доходу компанії при недотриманні стандартів якості послуг

Покращення загального рівня якості надання послуг енергокомпаніями.

Відсутні

Обрана альтернатива 3
Прийняття нового регуляторного акта, що запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг

Покращення загального рівня якості надання послуг енергокомпаніями.
Покращення рівня якості для споживачів, які отримують послуги найнижчої якості

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Відсутність регулювання

Відсутні

Непрямі витрати у випадку порушення компанією показників якості послуг

Альтернатива 2
Прийняття нового регуляторного акта, що передбачає зниження доходу компанії при недотриманні стандартів якості послуг

Покращення загального рівня якості надання послуг енергокомпаніями.
Несуттєве зниження цін на електроенергію.

відсутні

Обрана альтернатива 3
Прийняття нового регуляторного акта, що запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг

Отримання грошової компенсації у разі надання компанією послуги неналежної якості.
Покращення загального рівня якості надання послуг енергокомпаніями.

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

30

4

0

1

35

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

85,7 %

11,4 %

0 %

2,9 %

100 %

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2
Прийняття нового регуляторного акта, що передбачає зниження доходу компанії при недотриманні стандартів якості послуг

Постачальники, які забезпечать високий рівень якості надання послуг, отримають конкурентні переваги на ринку електроенергії

Витрати часу персоналу, пов'язані із розробкою внутрішніх процедур на впровадження вимог регуляторного акту, розрахунком розмірів зниження доходу у разі недотримання стандартів якості послуг.
Зниження доходу у разі недотримання стандартів

Обрана альтернатива 3
Прийняття нового регуляторного акта, що запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг

Постачальники, які забезпечать високий рівень якості надання послуг, отримають конкурентні переваги на ринку електроенергії

Витрати часу персоналу, пов'язані із розробкою внутрішніх процедур на впровадження вимог регуляторного акту, збором даних щодо споживачів, яким необхідно надати компенсацією, та їх інформуванням.
Витрати на надання компенсації споживачам у разі недотримання стандартів

Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва у разі прийняття проекту постанови "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання"

N

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

14590

17270

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

16301

94566

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

4940

24700

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

392

1960

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

6020

27720

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

53780

349436

8

Інше:
(публікація звітності на веб-сайті, розробка внутрішніх документів)

1397

6313

 

РАЗОМ

97420

521965

0

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

34

34

1

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання), гривень

3312280

17746810

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

14590

2680

17270

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0

0

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

16301

0

16301

94566

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

392

0

392

1960

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

6020

 

27720

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

53780

349436

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1
Відсутність регулювання

1

Не відповідає вимогам директиви та чинного законодавства, проблема буде існувати

Альтернатива 2
Прийняття нового регуляторного акта, що передбачає зниження доходу компанії при недотриманні стандартів якості послуг

2

Менш ефективний спосіб вирішення проблеми ніж обрана альтернатива.
Компанії матимуть фінансові стимули до покращення загального рівня якості послуг. Однак у випадку порушення стандарту конкретний споживач залишається незахищеним.
Існує значний ризик надання компанією недостовірних даних щодо випадків недотримання стандартів та обмежені можливості забезпечення достовірності даних.

Обрана альтернатива 3
Прийняття нового регуляторного акта, що запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг

4

Дозволяє вирішити проблему самим ефективним шляхом. Забезпечує виконання вимог Директиви та чинного законодавства.
Компанії матимуть фінансові стимули до покращення загального рівня якості послуг та дотримання встановлених законодавством вимог щодо надання послуг для індивідуальних споживачів. Споживачі отримають компенсацію у разі недотримання компанією стандартів.
Ризик надання компанією недостовірних даних щодо випадків недотримання стандартів незначний, оскільки самі споживачі будуть контролювати факт недотримання стандарту з метою отримання компенсації.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1
Відсутність регулювання

Відсутні

Збереження існуючого рівня якості послуг, або його погіршення. Збільшення сукупних суспільних витрат внаслідок погіршення якості

Не відповідає вимогам директиви та чинного законодавства, проблема буде існувати

Альтернатива 2
Прийняття нового регуляторного акта, що передбачає зниження доходу компанії при недотриманні стандартів якості послуг

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Потребує незначних витрат на запровадження, оскільки система моніторингу якості послуг введена іншими регуляторними актами (форми звітності)

Менш ефективний спосіб вирішення проблеми ніж обрана альтернатива. Проблема вирішиться лише частково. Підвищиться середній рівень якості послуг. Однак компанії не матимуть стимулів доводити до стандартного значення рівень якості для всіх без винятку споживачів.

Обрана альтернатива 3
Прийняття нового регуляторного акта, що запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Потребує незначних витрат на запровадження, оскільки система моніторингу якості послуг введена іншими регуляторними актами (форми звітності)

Дозволяє вирішити проблему самим ефективним шляхом.
Споживачі, щодо яких не були дотримані стандарти якості, отримають компенсацію. Існуватиме додатковий контроль з боку споживачів щодо фіксації фактів недотримання стандартів

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1
Відсутність регулювання

Не вирішує проблему та не забезпечує досягнення цілей державного регулювання

 

Альтернатива 2
Прийняття нового регуляторного акта, що передбачає зниження доходу компанії при недотриманні стандартів якості послуг

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання та вирішення визначеної проблеми, але буде менш ефективним оскільки у випадку порушення стандарту споживач залишається незахищеним. Існує значний ризик надання компанією недостовірних даних з метою уникнення зниження доходу.

 

Обрана альтернатива 3
Прийняття нового регуляторного акта, що запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг

Дозволяє вирішити проблему найбільш ефективним способом з найменшими витратами ресурсів, забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Споживачі, які отримують послуги найнижчої якості, будуть захищені шляхом отримання ними компенсації.

відсутні

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання.

Зазначеним порядком:

- затверджуються загальні та гарантовані стандарти якості послуг;

- визначаються розміри компенсацій індивідуальним споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості послуг (в діапазоні 50 - 200 грн);

При цьому компенсація надається автоматично (компанія має сама визначити, яким споживачам вона має надати компенсацію і повідомити про це споживача) шляхом зменшення рахунку споживача на оплату електроенергії, як аванс на наступний місяць. Якщо протягом встановленого терміну компенсація не надана, розмір компенсації подвоюється. При перегляді тарифів розмір доходу компанії зменшується на 5-кратну величину несплачених споживачам компенсацій, виявлених за результатами перевірок (в т. ч. за скаргами споживачів).

Компанії мають забезпечити доведення до споживачів інформації щодо права споживачів на отримання компенсацій, а також даних щодо дотримання стандартів якості послуг та виплачених споживачам компенсацій. Компаніями щорічно оприлюднюються дані щодо виконання загальних стандартів та наданих сум компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг.

З метою розробки положень даного регуляторного акта проводилися узгоджувальні наради за участю керівників структурних підрозділів НКРЕКП. Крім того, проводилися телефонні консультації та була отримана інформація від підприємств великого та середнього бізнесу щодо вигод та витрат, яких зазнають ліцензіати НКРЕКП у зв'язку із запровадженням гарантованих і загальних стандартів якості надання послуг та компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості, а саме: ТОВ "ЛЕО" (лист N 01-28/2/247 від 08.09.2016), ТзОВ "Енергія - Новий Розділ" (електронний лист зі скриньки plan@energy-nrozdil.com.ua від 08.09.2016), ПАТ "Закарпаттяобленерго" (лист N 116-25/5762 від 23.09.2016), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (лист N 002-16/14419 від 21.09.2016), ПАТ "Прикарпаттяобленерго" (електронний лист зі скриньки Anastasiya.Suslova@oe.if.ua від 20.09.2016).

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання вимог регуляторного акта, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта суб'єктами господарювання.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких негативних наслідків.

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватися державними органами, яким, відповідно до законодавства, надані такі повноваження.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для НКРЕКП надається нижченаведеною таблицею.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не здійснювався, оскільки питома вага суб'єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб'єктів господарювання, діяльність яких регулюється НКРЕКП, не перевищує 10 відсотків та становить 2,9 відсотки.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)*

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

1

30

1

35

1050

виїзні

3

30

1

35

3150

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

2

30

1

35

2100

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1

30

1

35

1050

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

1

30

1

35

1050

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,5

30

1

35

525

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
- обробка вхідної звітності від ліцензіата

0,5

30

1

35

525

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

9450

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

47250

____________
* середня з/п головного спеціаліста НКРЕКП 5300 грн/міс.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта необмежений та може бути змінений у разі внесення відповідних змін до чинного законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Після набрання постановою чинності її результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) Надходження та/або видатки з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язані з дією акта.

Прийняття постанови Комісії не потребує додаткового бюджетного фінансування.

2) Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - 35 суб'єктів природних монополій - ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

3) Розмір коштів і часом, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та пов'язані з виконанням вимог акта - відповідно до розрахунків сума коштів, що витратять ліцензіати НКРЕКП на виконання вимог нормативного акта за перший рік його дії, складатиме 3,3 млн. грн;

4) Очікується зменшення кількості випадків порушення встановлених законодавством термінів надання послуг та виконання робіт у 3 рази;

5) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом __ Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.12.2015 N 2961.

Комісія у межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані дані звітності щодо показників якості надання послуг та інформації щодо сум виплачених компенсацій.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу був підготовлений Департаментом стратегічного розвитку та планування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

Опрос